Prawda

Czwartek, 23 marca 2023 - 09:21

« Poprzedni Następny »


Abbas domaga się od ONZ cofnięcia wskazówek zegara


Maurice Hirsch 2022-10-10


 • Abbas  o stworzeniu Izraela:
  „Hańba dla ludzkości”
 • Abbas o uwięzionych terrorystach:
  „Nasi dzielni więźniowie, żywe sumienie naszego narodu… tych ludzi nie da się opisać słowami”.
 • Abbas o zabitych terrorystach:
  „Sprawiedliwi męczennicy […] pozostaną symbolami, które pokolenia palestyńskie będą pamiętały z wdzięcznością i szacunkiem, pokolenie za pokoleniem”.
 • Abbas  o mordercy siedmiu Izraelczyków:
  „Bohaterski więzień Nasser Abu Hmaid”

W przemówieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ przywódca palestyński Mahmoud Abbas ponownie zademonstrował, dlaczego on i Palestyńczycy odrzucają każdą izraelską ofertę pokoju.   


Zaprzeczając historii i równocześnie przepisując i historię, i obecną rzeczywistość, Abbas pokazał większość prawdziwych przeszkód na drodze do pokoju. Od jego opisu stworzenia państwa Izrael jako „hańby dla ludzkości” i „ohydnej zbrodni” po jego obietnicę niezachwianego poparcia dla „sprawiedliwych męczenników” – tj. martwych terrorystów – i uwięzionych terrorystów, oraz jego hołd dla matki sześciu morderców, do żądania, by ONZ teraz wdrożyła ONZ-owski plan podziału z 1947 roku, który odrzuciły wszystkie kraje arabskie, Abbas przedstawił światu prawdziwe wyjaśnienie braku izraelsko-palestyńskiego pokoju. 


Podczas gdy niemal żadne zdanie z przemówienia Abbasa nie było oparte na faktach, poniżej przedstawiamy tylko kilka fragmentów przemówienia, które zawierają w sobie ideologię AP, osadzonych w kontekście za pomocą krótkiego komentarza PMW. 


Abbas: 

„Mówię do was w imieniu ponad czternastu milionów Palestyńczyków, których rodzice i dziadkowie przeżyli tragedię ‘Nakby’ siedemdziesiąt cztery lata temu i nadal przeżywają skutki tej ‘Nakby’, która jest hańbą dla ludzkości, zwłaszcza dla tych, którzy spiskowali, planowali i dokonali tej ohydnej zbrodni. 


Co więcej, ponad pięć milionów Palestyńczyków cierpi pod izraelską okupacją wojskową od pięćdziesięciu czterech lat”. 

PMW: 


Udając czasami, że on i przywódcy palestyńscy popierają „rozwiązanie w postaci dwóch państw”, w tym przemówieniu Abbas wyraził pogląd AP, która odrzuca prawo Izraela do istnienia jako narodowej ojczyzny narodu żydowskiego. Z jego perspektywy stworzenie Izraela – w jakichkolwiek granicach – było „hańbą dla ludzkości” i „ohydną zbrodnią”. W oczach Abbasa decyzja społeczności międzynarodowej w San Remo z 1920 r. i decyzja Ligi Narodów z 1922 r. o uznaniu historycznego związku narodu żydowskiego z Ziemią Izraela i zatwierdzeniu odtworzenia ojczyzny żydowskiej były niczym więcej niż spiskiem przeciwko „Palestyńczykom”. Wszystko to przy jednoczesnym twierdzeniu, że to Izrael „zaprzecza rezolucjom o międzynarodowej legitymizacji”.  


Abbas:
 

„Izrael prowadzi szaloną kampanię konfiskaty naszych ziem i rozprzestrzeniania kolonialnych osiedli oraz grabieży naszych zasobów, jakby ta ziemia była pusta i nie miała właścicieli, tak jak w 1948 roku”. 

PMW:


Kiedy Abbas mówi o „naszych ziemiach” i „naszych zasobach”, próbuje wzmocnić fikcyjną ideę, że naród palestyński był kiedyś właścicielem całej Ziemi Izraela. To jest pozbawione podstaw. Nigdy nie istniał żaden niezależny kraj o nazwie „Palestyna”. W rzeczywistości od 1517 do 1917 roku obszar zwany „Palestyna” był tylko kolejną prowincją Imperium Osmańskiego. Wcześniej był podbijany przez kolejnych najeźdźców, od czasu, kiedy Rzymianie wypędzili naród żydowski w 70 roku n.e. Od 1917 do 1948 r. „Palestyna” była administrowana przez Brytyjczyków pod mandatem Ligi Narodów. Wyraźnym celem mandatu było odtworzenie żydowskiej ojczyzny narodowej.  


Co więcej, podczas gdy wielu Arabów posiadało i nadal posiada ziemię w Izraelu, Abbas ignoruje fakt, że znaczna część obszaru była rzeczywiście niezamieszkana i że obszary te, podobne do statusu niezamieszkanych ziem w wielu krajach na całym świecie, są uważane za „ziemie państwowe”. Abbas zaprzecza również faktowi wspomnianemu w Raporcie Shawa z 1930 roku, po arabskiej masakrze 130 Żydów w 1929 r., że Żydzi, którzy przenieśli się do Izraela po przyjęciu mandatu, kupowali od Arabów ogromne obszary ziemi „często po bardzo wysokiej cenie". 


Chociaż oświadczenia Abbasa nie są oparte na faktach, ujawniają one fundamentalne przesłanie AP, często podkreślane przez PMW. Według AP Izrael nie ma prawa istnieć. Cały Izrael to „Palestyna” i nikt nie ma prawa zrezygnować z jakiejkolwiek jego części.   


Abbas:
 

„Izrael nie zostawił nam nic z ziemi do ustanowienia naszego niepodległego państwa w świetle jego szaleńczego ataku osadniczego, więc gdzie nasi ludzie będą żyć w wolności i godności? Gdzie ustanowimy nasze niepodległe państwo, by żyć w pokoju z sąsiadami? Osadnicy liczą obecnie około 751 tysięcy, co stanowi 25% całej populacji Zachodniego Brzegu i Jerozolimy”. 

PMW:


To twierdzenie Abbasa także na wielu poziomach przeciwstawia się rzeczywistości. Po pierwsze, Abbas nie potrafi wyjaśnić, dlaczego żadne niezależne „państwo palestyńskie” nie zostało utworzone w latach 1948-1967, kiedy Izrael nie kontrolował ani Strefy Gazy, ani Judei i Samarii, i nie istniały żadne „osiedla”. Podobnie nie wyjaśnił, dlaczego odrzucił ofertę pokojową ówczesnego premiera Izraela Ehuda Olmerta z 2008 roku. Oferta ta obejmowała utworzenie „państwa palestyńskiego” na terytorium większym niż Gaza, Judea i Samaria przed 1967 rokiem. Nie zauważa również, że dziś Palestyńczycy kontrolują całą Gazę i co najmniej 40% Judei i Samarii – obszarów określonych jako obszary A i B w porozumieniach pokojowych z Oslo. 95% ludności palestyńskiej mieszka na tych obszarach. Ponadto AP promowała i finansowała zakrojoną na szeroką skalę, nielegalną, palestyńską grabież ziemi na obszarze C. Według izraelskiej organizacji pozarządowej Regavim, na tej zagrabionej ziemi Palestyńczycy zbudowali dziesiątki tysięcy nielegalnych budowli. Dla porównania, ostatnio opublikowane dane sugerują, że „osiedla izraelskie” na obszarze C obejmują nie więcej niż 2,5% tego obszaru.     


Abbas: 

„Dlatego przedstawiam dziś organizacji ONZ, źródłu międzynarodowej legitymizacji na tym świecie, formalną prośbę o wdrożenie rezolucji 181 Zgromadzenia Ogólnego, która stanowiła podstawę rozwiązania w postaci dwóch państw z 1947 roku, a także rezolucji 194 wzywającej o prawo powrotu uchodźców palestyńskich”. 

PMW: 


Po nazwaniu stworzenia Izraela katastrofą i dodaniu rozmaitych kłamstw i oszczerstw przeciwko Izraelczykom i Izraelczykom, Abbas zażądał, aby ONZ wdrożyła ONZ-owski Plan Podziału z 1947 roku. Najwyraźniej w oczach Abbasa możliwe jest cofnięcie wskazówek zegara w celu wdrożenia martwej już decyzji, która została wówczas całkowicie odrzucona przez Arabów. 


Jeśli chodzi o realizację rezolucji 194, jak już pokazała PMW, kiedy Abbas i AP rozmawiają o realizacji tak zwanego „palestyńskiego prawa powrotu”, tak naprawdę wzywają Izrael do popełnienia narodowego samobójstwa. 


Abbas: 

„Wszelka chwała sprawiedliwym męczennikom narodu palestyńskiego, którzy swoją czystą krwią oświecili ścieżkę wolności i niepodległości. Pozostaną symbolami, które pokolenia palestyńskie będą pamiętały z wdzięcznością i szacunkiem, pokolenie za pokoleniem, a my pozostajemy przed nimi odpowiedzialni. 


Jeśli chodzi o naszych dzielnych więźniów, żywe sumienie naszego ludu, którzy poświęcają swoją wolność w imię wolności swojego ludu, tych ludzi nie da się opisać słowami. Są żywymi męczennikami, są bohaterami i stanowczymi przywódcami, a my mamy obowiązek zapewnić im wolność i nie porzucimy ich. Nie zostawimy ich synów i córek i ich rodzin, i mówimy im i naszym zatrzymanym dzieciom oraz bohaterskiemu więźniowi Nasserowi Abu Hmaidowi i jego towarzyszom, że nadchodzi świt i nadszedł czas, aby zerwać ich łańcuchy. Pozdrowienia ode mnie i całego naszego ludu dla wszystkich naszych bohaterskich męczenników i rodzin. Pozdrawiam z tego podium matkę Nassera, matkę więźniów i męczenników, i szkoda, że władze okupacyjne nie dopuściły jej do zobaczenia jej uwięzionego, bohaterskiego syna, choćby na minutę, kiedy walczył ze śmiercią spowodowaną przez zaniedbanie medyczne”. 

PMW: 


Potępiwszy stworzenie Izraela, zażądał od Izraela popełnienia narodowego samobójstwa i odwrócenia wskazówek zegara w celu wdrożenia nieistniejącej już propozycji, zignorował rzeczywistość i przepisał historię, następnie zwrócił się do jedynego tematu, który naprawdę może zidentyfikować jako swoje trwałe dziedzictwo Palestyńczyków i izraelsko-palestyńskiego procesu pokojowego: gloryfikowanie terroru i terrorystów.  


„Sprawiedliwi męczennicy” i „dzielni więźniowie”, o których mówi Abbas, to tysiące zabitych terrorystów, w tym zamachowców-samobójców, a także morderców, takich jak Abdallah Barghouti, odpowiedzialny za zamordowanie 67 osób, Ibrahim Hamed, odpowiedzialny za zamordowanie 54 osób, oraz dziesiątki innych terrorystów.  


Jego wsparcie dla tych morderców obejmuje płacenie im hojnych miesięcznych pensji i żądanie ich uwolnienia jako warunku wstępnego przyszłego porozumienia pokojowego. Oddanie Abbasa terrorystom to nie tylko deklaracje. Jest to odzwierciedlenie priorytetów Autonomii Palestyńskiej, która przedkłada interesy terrorystów ponad dobrobyt, edukację i zdrowie Palestyńczyków.    


Można powiedzieć, że te słowa są odpowiednikiem Osamy Bin Ladena stojącego na podium ONZ i głoszącego pochwały Mohameda Atty, Marwana Al-Shehhiego i ich wspólników, terrorystów, którzy przeprowadzili ataki terrorystyczne z 11 września.  


Abbas demands that UN turn back the hands of time

Palestinian Media Watch, 3 października 2022

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

* Maurice Hirsch jest badaczem i publicystą Palestinian Media Watch.

 

 


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1212 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Doradca Abbasa: Polityka Autonomii Palestyńskiej opiera się na planie kolejnych etapów   Marcus   2023-03-20
Palestyńscy uchodźcy: od 1948 roku do dzisiaj   Lax   2023-03-15
Autonomia Palestyńska walczy o prawa dla terrorystów!   Tawil   2023-03-15
Oto kolejny dowód, że @Amnesty jest antysemicka     2023-03-09
Słowa poprzedzają czyny   Carmon   2023-03-08
Algorytmy Google z 2010 roku, które promowały dżihad, są ponownie analizowane w Sądzie Najwyższym w sprawach dotyczących federalnego prawa   Stalinsky   2023-03-07
Nie ma szczepionki na wirusa nienawiści do Żydów     2023-03-05
Cały świat może się mylić   Landes   2023-03-04
Czy media byłyby tak obojętne?   Spencer   2023-03-03
Palestyńczycy i wiedza o Holokauście   Fitzgerald   2023-03-01
Oszczerstwo „apartheidu” jest całkowicie fałszywe i antysemickie     2023-02-26
Shamima Begum, „panna młoda ISIS”, jaki obiekt kampanii newswashing   Bulut   2023-02-25
Unia Europejska i administracja Bidena akceptują palestyńskie kłamstwa   Tawil   2023-02-25
Powrót masakry, której nie było   Rosenthal   2023-02-21
Ludobójstwo w Nigerii: administracja Bidena tuszuje fakty   Ibrahim   2023-02-20
Co zatem „sprowokowało” atak w Ramot?   Flatow   2023-02-14
Czy negocjacje pokojowe zapobiegają terrorowi?   Levick   2023-02-13
Mnemozyna, półbogini pamięci   Koraszewski   2023-02-12
Istnieje związek między syjonizmem a współczesnym arabskim antysemityzmem     2023-02-11
“New York Times” i OWP są stworzeni dla siebie   Bard   2023-02-10
Administracja Bidena trzyma się umyślnej ślepoty   Amos   2023-02-08
Antyizraelska narracja, która definiuje ostatnie starcia izraelsko-palestyńskie   Frantzman   2023-02-05
Najbardziej postępowi, liberalni, zachodni Palestyńczycy popierają mordowanie Żydów     2023-02-04
Praca doktorska Mahmouda Abbasa   Tabarovsky   2023-02-03
Po masakrze w jerozolimskiej synagodze Palestyńczycy muszą stawić czoła przemocy w naszej kulturze   Eid   2023-02-01
Nie, panie prezydencie Biden, atak na synagogę nie był skierowany przeciwko „cywilizowanemu światu”   Suissa   2023-01-31
Kilka myśli o ataku terrorystycznym w Jerozolimie   Frantzman   2023-01-30
Turcja: otwarte drzwi dla Putina do szkodzenia zachodnim interesom   Bekdil   2023-01-30
O palestyńskich podręcznikach i nazistowskich swastykach   Pandavar   2023-01-28
Jak Facebook dławi byłych muzułmanów w Norwegii   Bower   2023-01-26
Palestyńczycy rekrutują nieletnich, a potem potępiają Izrael za strzelanie do “niewinnych dzieci”   Tawil   2023-01-26
Nienawiść do Żydów na amerykańskich uniwersytetach   Kemp   2023-01-23
Afrykański region Sahelu: wkracza rosyjska Grupa Wagnera, by pogorszyć sytuację   Franklin   2023-01-21
Konferencja w Damaszku w sprawie upadku Izraela     2023-01-16
Dlaczego Palestyńczycy chcą mordować modlących się Żydów?   Tawil   2023-01-15
Kurdowie – naród bez praw   Koraszewski   2023-01-14
Co zabiło rozwiązanie w postaci dwóch państw? Aplauz i pieniądze dla terrorystów   Tobin   2023-01-14
Tureckie “zbrodnie przeciwko ludzkości i nielegalna okupacja Cypru   Bulut   2023-01-13
ONZ wzmacnia terrorystyów   Tawil   2023-01-12
Jeśli antysyjonizm nie jest antysemityzmem, dlaczego Arabowie werbowali nazistów w 1948 roku?     2023-01-10
Młodzi palestyńscy arabscy terroryści nie są niewinnymi dziećmi   Flatow   2023-01-08
Nie, umowa nuklearna Iranu nie jest jeszcze martwa a Rosja pomaga Iranowi, by stał się mocarstwem nuklearnym   Rafizadeh   2023-01-07
Odgórne ataki na wizytę na Wzgórzu   Collins   2023-01-07
Jak twittersfera szerzy antysemitizm   Collier   2023-01-05
Gazańczyk oszukuje antysyjonistów – antysemityzm ogłupia ludzi   Collier   2023-01-02
Jezus palestyński terrorysta i jego 72 ciemnookie dziewice   Hirsch   2023-01-01
Głupota ujawnia się w działaniu, część II: „zrównywanie”   Bard   2022-12-28
Śmierć masowego mordercy, Nassera Abu Hmeida     2022-12-27
Zbliża się trudne Boże Narodzenie w Karabachu   Fernandez   2022-12-27
Palestyńscy rodzice zaniepokojeni rekrutacją ich nieletnich dzieci na „męczenników”   Fitzgerald   2022-12-26
Administracja Bidena i urojenie dwóch państw   Tawil   2022-12-25
Palestyńczyk uderza się w palec, USA żądają śledztwa   Flatow   2022-12-24
Podczas gdy świat milczy, AP nadal bluzga antysemityzmem   Hirsch   2022-12-21
Oszczerstwo apartheidu, by zniszczyć Izrael   Toameh   2022-12-19
Nauka terroru dla maluchów – ponowna ocena porozumień z Oslo   Marcus   2022-12-18
Czy to Europa popiera? Al-Haq mówi światu, aby zdemontował Izrael     2022-12-17
Pan Trump jest bardzo urażony   Koraszewski   2022-12-14
Żydowskie życie jest tanie. Spójrzcie tylko, jak traktują je media   Rindsberg   2022-12-13
ONZ: kiepskie żarty, sztuczki i katastrofy   Collins   2022-12-10
Kulturowe zawłaszczenie i Żydzi   Glick   2022-12-09
Teheran znowu wymachuje “opcją Samsona”   Taheri   2022-12-06
Zainspirowany fikcyjnymi wydarzeniami artykuł „Guardiana” o „izraelskiej masakrze”   Levick   2022-12-06
Szczyt groteski: antyizraelskie grupy próbują skłonić organizacje LGBTQ i feministyczne do popierania palestyńskich prześladowców gejów i mizoginistów     2022-12-05
Co stało się z planem podziału ONZ z 1947 roku?   Hirsch   2022-12-04
Palestyńczycy mieli wspaniałe Święto Dziękczynienia, Izrael mniej   Bryen   2022-12-03
Barbarzyńcy u bram Kijowa   Koraszewski   2022-12-03
Iran i Turcja mają wspólny interes w atakowaniu Kurdów   Frantzman   2022-12-01
75 lat temu: arabskie wypowiedzenie wojny Żydom. Nie syjonistom - Żydom     2022-11-30
Jak brytyjscy politycy stają po stronie terrorystów   Collier   2022-11-29
BDS jest wściekły, bo Izrael i Jordania zgadzają się na rekultywację granicznej rzeki   Fitzgerald   2022-11-28
Podwójna gra Kataru z islamistami na boisku   Toameh   2022-11-27
Przebudzony antysemityzm, książka Davida Bernsteina   Levick   2022-11-25
Opowieść o dwóch terrorach   Hirsch   2022-11-24
Ostrzeżenie dla czytelnika książki   Landes   2022-11-23
Syjonistyczne dziki napadają na Palestyńczyków     2022-11-22
Jeśli chodzi o Izrael, propaganda triumfuje nad faktami   Yemini   2022-11-21
Izraelożercy kłamią statystyką     2022-11-18
Palestyńskie odrzucenie prawa Izraela do istnienia   Hirsch   2022-11-16
Palestyński antysemityzm nie ma ukrytej filozofii – to po prostu czysta nienawiść do Żydów     2022-11-15
Kłamstwa i bezkompromisowy antysemityzm ze strony „Komisji Śledczej” ONZ   Bayefsky   2022-11-12
Palestyńczycy: dlaczego ignoruje się ataki na chrześcijan?   Toameh   2022-11-09
Hidżab, fizyka i ”śmierć Ameryce”   Koraszewski   2022-11-06
Pionki Putina w Sojuszu NATO? Jak Zachód ośmiela Erdoğana   Bekdil   2022-11-05
Raport specjalnej sprawozdawczyni ONZ, Franceski Albanese to antysyjonistyczna propaganda w sowieckim stylu     2022-11-03
Twitter ucisza mnie, stając po stronie antysemitów   Collier   2022-11-02
Jak Amerykanie i Europejczycy ośmielają palestyński terroryzm   Tawil   2022-11-01
Izrael zaoferował pokój w 2000 roku, a jego obywatele do dziś giną   Levick   2022-10-31
Ohydne, antysemickie oszczerstwo z 1969 roku rzucane przez aktywistów Fatahu i ludzi lewicy: „Szalom & Napalm”     2022-10-27
ONZ daje mistrzowski pokaz antysemityzmu   Bayefsky   2022-10-26
Terroryści ISIS grasują w Turcji nadal niewoląc porwane kobiety   Bulut   2022-10-25
Przypisy Komisji Śledczej ONZ zdradzają jej kłamstwa     2022-10-24
Co się dzieje, gdy oferujesz Palestyńczykom państwo?   Flatow   2022-10-23
Francesca Albanese, specjalna sprawozdawczyni ONZ, absurdalnie udaje, że jest obiektywna     2022-10-20
Oddajcie jej kurdyjskie imię: Jina Amini   Mahjar-Barducci   2022-10-19
“Stan wyjątkowy” Cypru: Turcja używa masowej nielegalnej imigracji jako broni   Bulut   2022-10-17
Amerykańska lewica i prawica oskarżają się wzajem o antysemityzm, chowając pod dywan swój własny   Tobin   2022-10-16
Kardynał Wielkiej Brytanii mówi Liz Truss, by nie przenosiła ambasady Wielkiej Brytanii do Jerozolimy   Fitzgerald   2022-10-15
Czy palestyński dziennikarz @HosanSalemG jest antypalestyńskim rasistą, kiedy mówi, że wszyscy palestyńscy dziennikarze popierają terror?     2022-10-13
Abbas domaga się od ONZ cofnięcia wskazówek zegara   Hirsch   2022-10-10
Co złego to Żydzi, czyli świat w coraz szybszym tempie wraca w stare koleiny   Koraszewski   2022-10-06

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk