Prawda

Poniedziałek, 29 listopada 2021 - 03:23

« Poprzedni Następny »


Powody nieuznawania Izraela tkwią w idei “dhimmi”


Lyn Julius 2014-03-28

Żydzi jemeńscy ratowani przed pogromami w 1948 roku.
Żydzi jemeńscy ratowani przed pogromami w 1948 roku.

W rozmowach pokojowych prowadzonych za pośrednictwem USA strona arabska stanowczo odrzuciła żądanie uznania Izraela za państwo żydowskie. 

Usłyszeliśmy to wyraźnie z ust wysokich rangą funkcjonariuszy palestyńskich. Usłyszeliśmy to z ust samego Mahmouda Abbasa, to odrzucenie zatwierdzone zostało przez Fatah i przez  Ligę Arabską.


Oczywiście, sam sekretarz stanu John Kerry powiedział, że nie widzi potrzeby takiego uznania. Inni wyciszali to żądanie, przedstawiając wszelkiego rodzaju zastrzeżenia i dystrakcje. Udało im się nawet przekonać komentatorów takich jak Gilead Ini, że chodzi tylko o odmowę Palestyńczyków z rezygnacji z “prawa powrotu” – co zamieniłoby państwo żydowskie w państwo z większością arabską przez zalanie go milionami powracających uchodźców i ich potomków.

 

Tak wygląda idea dwóch państw dla dwóch narodów. Żeby nie było żadnych wątpliwości, tym, o co chodzi Palestyńczykom, jest arabizacja Izraela, czyli o dwa państwa dla jednego (arabskiego) narodu.


Jak dotąd niewielu wspomina o religijnych i kulturowych podstawach arabskiej niemożności “uznania Izraela za państwo żydowskie”.


Współczesna muzułmańska odmowa praw mniejszościom jest zakorzeniona w historycznym odrzuceniu praw narodów nie-muzułmańskich. Dhimmitude, termin ukuty przez historyka Bat Ye’or, opisuje islamską praktykę odmawianie równości Żydom i chrześcijanom, którzy żyją pod rządami muzułmańskimi. Islam oferuje im autonomię religijną, nie zaś wolność narodową. Ortodoksyjnym stanowiskiem palestyńskim było i jest nadal odmawianie prawa Izraela do istnienia, z równoczesną ofertą pozwolenia Żydom, po upadku Izraela, na życie w „świeckim i demokratycznym” państwie palestyńskim. Nawet w saudyjskiej inicjatywie pokojowej, okrzyczanej przez wielu Izraelczyków jako plan umiarkowany i rozsądny, zawarta jest koncepcja, że w zamian za „normalizację”, Żydzi w Izraelu muszą przystać na poddanie się tradycyjnej kulturowej i politycznej dominacji muzułmanów.

 

Przez 14 stuleci Żydzi, których obecność na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej wyprzedza islam o ponad tysiąc lat, żyli obok muzułmanów w atmosferze „serdecznej nienawiści”. Jest kwestią sporną, czy Żydom „było lepiej” pod rządami muzułmanów, czy chrześcijan; jest to według znanego historyka Bernarda Lewisa jeszcze jeden mit. Żydom „pogardzanym ale niezbędnym” oszczędzono przymusowego nawrócenia na islam, ponieważ można było wykorzystywać ich potrzebne umiejętności – jako tradycyjnych kupców, lichwiarzy i rzemieślników.

 

Żydzi mieli jednak niewiele praw pod kuratelą islamską. Rezygnowali z prawa do samoobrony na rzecz muzułmanów, płacąc „haracz” – pogłówne dżizja – które miało gwarantować im bezpieczeństwo fizyczne. Musieli poddawać się rytualnym upokorzeniom, przypominającym im o ich wyklętym i niskim statusie – musieli nosić specjalne ubrania, nie mogli budować domów wyższych niż domy muzułmanów, nie mogli świadczyć w sądzie przeciwko muzułmanom. Te reguły raz z mniejszym raz z większym rygoryzmem dotyczyły również innych grup wyznaniowych i zostały w zasadzie zniesione w XIX wieku w wyniku nacisków europejskich mocarstw kolonialnych, ale po powstaniu i wzroście XX-wiecznego nacjonalizmu arabskiego, a obecnie politycznego islamizmu, rdzenni mieszkańcy (nie Arabowie) i nie muzułmanie znowu doświadczają prawnej dyskryminacji. Chrześcijanie asyryjscy, Kurdowie i Koptowie doświadczali – i nadal doświadczają – bezwzględnych prześladowań. Ale tylko jedna grupa – Żydzi – która przed 1948 r. liczyła ponad milion mieszkańców muzułmańskiego Bliskiego Wschodu, została „etnicznie wyczyszczona” z regionu.


Żydzi uciekli przed szubienicami w Iraku, torturami w więzieniach egipskich, przemocą i dławieniem politycznym i ekonomicznym w innych krajach arabskich, i szukali schronienia w Izraelu i na Zachodzie. Oni i ich potomkowie stanowią dziś niemal połowę żydowskiej populacji Izraela. Izrael rozkuł ich z tradycyjnych kajdan podporządkowania islamowi. Borykali się z dyskryminacją społeczną w Izraelu w początkowych latach i ci Żydzi z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej są dzisiaj wolnymi i pełnymi obywatelami izraelskimi, mogącymi żyć w godności i bezpieczeństwie i zdolnymi do obrony siebie i swojego państwa.

 

Żydzi jednak są jednym z niewielu nie-muzułmańskich narodów, który osiągnął samostanowienie. Naród byłych niewolników popełnił niewybaczalny grzech obalenia boskiego porządku naturalnego:  Izrael wielokrotnie pokonał Arabów na polu bitwy. Jest nie do zniesienia, by upokorzeni upokarzali swoich tradycyjnych ciemiężców.


Albert Memmi, pisarz tunezyjsko-żydowski pisał:


“W przeszłości Arabowie zaledwie tolerowali istnienie mniejszości żydowskich i nic więcej. Jeszcze nie otrząsnęli się z szoku, zobaczywszy swoich byłych poddanych, którzy podnieśli głowy i spróbowali zdobyć niepodległość! Znają na to tylko jedną odpowiedź: obciąć im głowy!”

 

50 procent Izraelczyków, którzy pochodzą z krajów “arabskich”, będzie raczej bronić swojej suwerenności i niepodległości za cenę własnego życia, niż podda się ponownie rządom muzułmańskim. 


Jest tragedią, że zachodni liberałowie nie postrzegają kwestii samostanowienia małego, tubylczego narodu bliskowschodniego – Żydów – jako postępu. Natomiast popierają palestyńską kampanię przeciwko Izraelowi – okrywając rasizm i dyskryminację religijną płaszczykiem praw człowieka. Ci liberałowie stają się tym samym rzecznikami ponownego ustanowienia arabskiej i muzułmańskiej supremacji nad narodem „dhimmi”. Palestyńczycy umiejętnie kultywowali swój wizerunek „słabszego”. W rzeczywistości jednak stoją za nimi setki milionów Arabów i muzułmanów, olbrzymia siła polityczna i niezmierne zasoby finansowe. Sprawa palestyńska była zawsze sprawą panarabską. Obecnie, z Hamasem i Hezbollahem i poparciem islamskiej republiki Iranu jest to sprawa islamska.


Zachód systematycznie ignoruje lub minimalizuje los innych małych i bezsilnych nie-muzułmańskich i nie-arabskich ludów, które dzielą Bliski Wschód z arabskimi i muzułmańskimi sąsiadami. Jest dwukrotnie więcej Koptów niż Palestyńczyków, ale gdzie są protesty przeciwko gwałceniu ich praw człowieka? Jest trzykrotnie więcej Kurdów niż Palestyńczyków, ale gdzie są wezwania o ich prawa kulturowe i polityczne?


Wrzenie “Wiosny Arabskiej” rzuciło trochę światła na haniebną, represyjną politykę reżimów arabskich. Być może wynikiem będzie większa wolność dla tak nie-muzułmanów, jak muzułmanów. Wymagałoby to jednak całkowitej zmiany sposobu, w jaki Zachód patrzy na prawa polityczne mieszkańców Bliskiego Wschodu jako należące wyłącznie do arabskich muzułmanów. Izrael jest często fałszywie przedstawiany jako przyczółek zachodniego kolonializmu. W rzeczywistości reprezentuje wyzwolenie narodowe Żydów, jednego z najstarszych tubylczych ludów Bliskiego Wschodu.


The dhimmi roots of non recognition

 

Times of Israel, 22 marca 2014

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaLyn Julius  

 

Dziennikarka, współzałożycielka brytyjskiego stowarzyszenia HARIF, Żydów pochodzących z Północnej Afryki i krajów Bliskiego Wschodu; stowarzyszenia informującego o liczącej trzy tysiące lat historii Żydów na Bliskim Wschodzie i o losie tej mniejszości wyznaniowej i religijnej w XX wieku. Rodzina Lyn Julius pochodzi z Iraku.

 

Te religijne powody zmuszające tak wielu muzułmanów do odrzucenia samej możliwości uznania żydowskiego państwa są zazwyczaj tak ubrane w słowa, żeby mógł to połknąć kochający prawa człowieka zachodni lewicowiec. A kiedy są położone na talerzu, tak że nie można udawać, że mówią coś innego, wtedy okazuje się, że jesteśmy islamofobami, bo pokazujemy coś, czego  nie chcą wiedzieć.   
      


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 980 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Sunnicki Hamas i szyicki Iran: braterska więź w terrorze pod hasłem “śmierć Izraelowi”   Fitzgerald   2021-11-27
Terrorysta, który rozbija wszystkie stereotypy o terrorystach   Flatow   2021-11-23
Unia Europejska nadal nie wpisuje całego Hezbollahu na listę organizacji terrorystycznych   Fitzgerald   2021-11-22
Czy termin “nakba” jest antysemicki?     2021-11-21
“Od Rzeki do Morza”: Hamas wyjaśnia, czego chcą brytyjscy studenci   Kemp   2021-11-16
Jak Palestyńczycy ukradli cierpienia, no cóż, właściwie wszystkim   Collier   2021-11-14
Terroryści „palestyńskiego” dżihadu dostają więcej niż zarabiają lekarze i nauczyciele   Greenfield   2021-11-11
EU @eu_eeas ciągle mówi o nieistniejących “granicach sprzed 1967”, skoro explicite nigdy nie miały one być granicami?     2021-11-10
Odciąć finansowanie NGO powiązanych z terroryzmem   Eid   2021-11-07
Palestyńscy więźniowie, o których nikt nie mówi   Toameh   2021-11-06
Niemka skazana za zbrodnie ISIS   Frantzman   2021-11-02
Terroryzm jako palestyńska kultura   Marcus   2021-11-02
Dlaczego Palestyńczycy nie mogą zawrzeć pokoju z Izraelem   Toameh   2021-10-29
Czy Trzecia Konwencja Genewska stosuje się do palestyńskich terrorystów aresztowanych przez Izrael?    Hirsch   2021-10-28
Łajdackie porwanie “praw człowieka” leży u samego sedna kontrowersji wokół NGO   Tobin   2021-10-27
Protest, bo terrorystce odmówiono platformy   Fitzgerald   2021-10-26
Hamas jest beneficjentem dyplomacji bazującej na urojeniach   Glick   2021-10-24
Między bojkotami a rękawicą rzuconą przez Gazę   Collins   2021-10-22
Okropna prawda o irlandzkim antysemityzmie   Collier   2021-10-19
Oszukańcze sztuczki UNRWA, by wyciszyć słowa prawdy   Blum   2021-10-15
Próbowali spalić Żydów żywcem. Znowu   Flatow   2021-10-12
Prawdziwi palestyńscy “bohaterzy”: terroryści   Tawil   2021-10-10
“Obietnica Życia Przyszłego” – Palestyna po  “zniknięciu” Izraela     2021-10-09
Iran z bronią jądrową jest bardziej niebezpieczny niż Korea Północna   Rafizadeh   2021-10-07
Premier Autonomii Palestyńskiej“Izrael musi zginąć demograficznie”     2021-10-06
Przemówienie Abbasa w ONZ wyjaśnia, dlaczego nie jest on partnerem do pokoju   Hirsch   2021-10-05
Czy terroryści będą szkoleni za pieniądze zachodnich podatników?   Greenfield   2021-09-26
“Obchody” 20. rocznicy festiwalu nienawiści ONZ w Durbanie   Steinberg   2021-09-21
Artykuł w „Independent” z akrobatyką, żeby uniknąć słowa Hamas   Levick   2021-09-20
Taliban i antysemityzm ukryty w międzynarodowych stosunkach   Frantzman   2021-09-18
Izrael próbuje złagodzić problemy Palestyńczyków w Gazie i na Zachodnim Brzegu, w zamian otrzymuje zniewagi   Fitzgerald   2021-09-14
Najbardziej poszukiwany terrorysta ministrem bezpieki   Ahmad   2021-09-14
Pamięć i nauki z zamachu 9/11   Collins   2021-09-11
Islamski ekstremizm w Wielkiej Brytanii jest coraz pewniejszy siebie   Collier   2021-09-10
Administracja Bidena daje mułłom w Iranie kolejne zwycięstwo: przejęcie władzy przez talibów   Rafizadeh   2021-09-03
Terroryzm: różne miejsca, różne zdjęcia   Collins   2021-09-01
Chiny: Tajwan nie powinien polegać na poparciu USA     2021-08-31
Arabowie: Biden przywraca do życia ekstremizm i terroryzm   Toameh   2021-08-31
Najnowszy antyizraelski raport HRW     2021-08-28
Niech się palą izraelskie drzewa. Jewish Voice for Peace, antyizraelska grupa, kibicuje jerozolimskim pożarom   Abdul-Hussain   2021-08-27
Wznowiona “obietnica” Iranu dla Palestyńczyków   Toameh   2021-08-25
Zachodnia dyplomacja: błaganie terrorystów   Meotti   2021-08-24
Liban i jego tykające bomby   Taheri   2021-08-24
Czy Zachód może być uczciwy w sprawie islamistycznego zagrożenia?   Tobin   2021-08-23
Z amerykańskiego upokorzenia wyłoni się nowy porządek świata   Ahmed   2021-08-18
Niemcy wydadzą 41 milionów dolarów, żeby “odkryć” przyczyny dzisiejszego antysemityzmu   Fitzgerald   2021-08-18
“Naród irański nie zrezygnuje z islamu z powodu braków wody”     2021-08-14
A Kartagina musi być zburzona…   Koraszewski   2021-08-12
Zniszczenia w Gazie, o których wam nie powiedziano, bo nie pasują do antyizraelskiej narracji   von Koningsveld   2021-08-10
Walka z zarazą z Durbanu   Kemp   2021-08-08
Liban atakuje Izrael, Liban krzyczy „agresja”   Abdul-Hussain   2021-08-07
Atak terrorystyczny na Speakers Corner był nożem wbitym w brytyjską demokrację   Collier   2021-08-06
Kiedy nie ma udziału Izraela znika zainteresowanie losem Palestyńczyków     2021-08-04
Hamas chełpi się mordowaniem żydowskich dzieci 20 lat temu w pizzerii Sbarro     2021-08-03
Marksistowskie poparcie dla palestyńskiego terroryzmu prowadzi do nienawiści do Żydów na całym Zachodzie   Milliere   2021-08-01
Świat reaguje na Izrael z arogancją i hipokryzją   Darshan-Leitner   2021-07-31
ONZ ustanawia stałą izraelożerczą komisję dochodzeniową pod przewodnictwem znanej z nienawiści do Izraela apologetki antysemityzmu Navi Pillay     2021-07-30
W Iranie Najwyższy Przywódca jest zaniepokojony   Fitzgerald   2021-07-28
Dziennikarka BBC wyrzucona za tweet “Hitler miał rację”   Fitzgerald   2021-07-25
Szwecja: Imam potępia szwedzką flagę, wzywa muzułmanów do “miażdżenia i rozbijania głów Żydów”   Spencer   2021-07-24
Biden i mułłowie: "Karmienie krokodyla"   Rafizadeh   2021-07-24
Specjalny Sprawozdawca Rady Praw Człowieka ONZ ogłasza, że izraelskie osiedla są „zbrodnią wojenną”. Dlaczego jest w błędzie?   Fitzgerald   2021-07-21
Jak palestyńscy przywódcy oszukują Amerykanów   Tawil   2021-07-20
Morale i kwestia wyjścia Ameryki z Afganistanu   Koraszewski   2021-07-19
Opieka medyczna Izraela nad przywódcami Hamasu i AP, a podwójne standardy CUNY   Fitzgerald   2021-07-19
Denazyfikacja Bliskiego Wschodu wymaga ponownej denzyfikacji Niemiec   Pickles   2021-07-18
Amnezja wysepkowa jest super   Honig   2021-07-16
Dyktator Białorusi: „Świat płaszczy się przed Żydami”   Fitzgerald   2021-07-16
Jak izraelożercy stali się wpływowi   Rosenthal   2021-07-13
Pod uwagę amerykańskim uczelniom, których partnerem jest Uniwersytet Al Kuds   Flatow   2021-07-11
Dzieci Palestyny poświęcą swoją krew i swoje ciała     2021-07-10
Czy Palestyńczycy potępią mufiego Hussainiego i Hitlera?   Abdul-Hussain   2021-07-09
Administracja Bidena: nagradzanie morderczego reżimu Iranu?   Rafizadeh   2021-07-07
Uwagi na marginesie 50. rocznicy ukończenia studiów   Landes   2021-07-07
Dlaczego życie czarnych chrześcijan zupełnie się nie liczy?   Ibrahim   2021-07-06
Czy IDF jest bezradna?   Bard   2021-07-05
Prawo powrotu w stare koleiny   Koraszewski   2021-07-04
Letnie obozy palestyńskiego dżihadu   Toameh   2021-07-02
Najbardziej niebezpieczni terroryści świata   Patrikarakos   2021-06-30
Artykuł Human Rights Watch o antysemityzmie ZACHĘCA do lewicowego antysemityzmu     2021-06-29
Krótka historia długiej nienawiści   Rosenthal   2021-06-28
Stany Zjednoczone wspierają palestyńskie naruszenia praw człowieka.   Toameh   2021-06-26
Palestyńska kultura przemocy   Bard   2021-06-25
Ewolucja, dzieci i mordercy   Koraszewski   2021-06-23
Zatruty owoc ustępstw wobec irańskich mułłów   Toameh   2021-06-22
Na nieludzkiej ziemi   Koraszewski   2021-06-21
Przez całą historię Żydzi musieli z czegoś rezygnować, by uzyskać akceptację – tym razem jest to Izrael   Amos   2021-06-20
Wiadomości z Iranu, zarówno te głupie, jak i te złowrogie   Fitzgerald   2021-06-19
Gaza, Sky News i marsz islamistów na Londyn   Collier   2021-06-19
Dziennikarstwo z własnym samobójczym celem   Landes   2021-06-18
Tylko Palestyńczycy mogą być ofiarami   Abdul-Hussain   2021-06-17
Z Bagdadu do Gazy: dzisiejszy konflikt jest zakorzeniony w ideologii ery nazistowskiej   Julius   2021-06-16
“TIMES” propaguje demonizację Izraela przez BLMAdam Levick   Levick   2021-06-15
Multikulturowi wielbiciele Hitlera   Greenfield   2021-06-14
Jak międzynarodowa społeczność starała się stworzyć niekończącą się wojnę izraelsko-palestyńską   Frantzman   2021-06-13
Administracja Bidena nagradza terrorystów: Abbasa i Hamas   Tawil   2021-06-11
Budząca mdłości zachodnia “postprawda” na temat wojny Gazy z Izraelem   Bekdil   2021-06-10
Policzmy dokładnie ofiary w Gazie   Rosenthal   2021-06-09
Umyj, wypłucz, powtórz wojnę   Collins   2021-06-08
Świat akademicki dla Hamasu   Pessin   2021-06-06

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk