Prawda

Środa, 21 kwietnia 2021 - 12:41

« Poprzedni Następny »


Powody nieuznawania Izraela tkwią w idei “dhimmi”


Lyn Julius 2014-03-28

Żydzi jemeńscy ratowani przed pogromami w 1948 roku.
Żydzi jemeńscy ratowani przed pogromami w 1948 roku.

W rozmowach pokojowych prowadzonych za pośrednictwem USA strona arabska stanowczo odrzuciła żądanie uznania Izraela za państwo żydowskie. 

Usłyszeliśmy to wyraźnie z ust wysokich rangą funkcjonariuszy palestyńskich. Usłyszeliśmy to z ust samego Mahmouda Abbasa, to odrzucenie zatwierdzone zostało przez Fatah i przez  Ligę Arabską.


Oczywiście, sam sekretarz stanu John Kerry powiedział, że nie widzi potrzeby takiego uznania. Inni wyciszali to żądanie, przedstawiając wszelkiego rodzaju zastrzeżenia i dystrakcje. Udało im się nawet przekonać komentatorów takich jak Gilead Ini, że chodzi tylko o odmowę Palestyńczyków z rezygnacji z “prawa powrotu” – co zamieniłoby państwo żydowskie w państwo z większością arabską przez zalanie go milionami powracających uchodźców i ich potomków.

 

Tak wygląda idea dwóch państw dla dwóch narodów. Żeby nie było żadnych wątpliwości, tym, o co chodzi Palestyńczykom, jest arabizacja Izraela, czyli o dwa państwa dla jednego (arabskiego) narodu.


Jak dotąd niewielu wspomina o religijnych i kulturowych podstawach arabskiej niemożności “uznania Izraela za państwo żydowskie”.


Współczesna muzułmańska odmowa praw mniejszościom jest zakorzeniona w historycznym odrzuceniu praw narodów nie-muzułmańskich. Dhimmitude, termin ukuty przez historyka Bat Ye’or, opisuje islamską praktykę odmawianie równości Żydom i chrześcijanom, którzy żyją pod rządami muzułmańskimi. Islam oferuje im autonomię religijną, nie zaś wolność narodową. Ortodoksyjnym stanowiskiem palestyńskim było i jest nadal odmawianie prawa Izraela do istnienia, z równoczesną ofertą pozwolenia Żydom, po upadku Izraela, na życie w „świeckim i demokratycznym” państwie palestyńskim. Nawet w saudyjskiej inicjatywie pokojowej, okrzyczanej przez wielu Izraelczyków jako plan umiarkowany i rozsądny, zawarta jest koncepcja, że w zamian za „normalizację”, Żydzi w Izraelu muszą przystać na poddanie się tradycyjnej kulturowej i politycznej dominacji muzułmanów.

 

Przez 14 stuleci Żydzi, których obecność na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej wyprzedza islam o ponad tysiąc lat, żyli obok muzułmanów w atmosferze „serdecznej nienawiści”. Jest kwestią sporną, czy Żydom „było lepiej” pod rządami muzułmanów, czy chrześcijan; jest to według znanego historyka Bernarda Lewisa jeszcze jeden mit. Żydom „pogardzanym ale niezbędnym” oszczędzono przymusowego nawrócenia na islam, ponieważ można było wykorzystywać ich potrzebne umiejętności – jako tradycyjnych kupców, lichwiarzy i rzemieślników.

 

Żydzi mieli jednak niewiele praw pod kuratelą islamską. Rezygnowali z prawa do samoobrony na rzecz muzułmanów, płacąc „haracz” – pogłówne dżizja – które miało gwarantować im bezpieczeństwo fizyczne. Musieli poddawać się rytualnym upokorzeniom, przypominającym im o ich wyklętym i niskim statusie – musieli nosić specjalne ubrania, nie mogli budować domów wyższych niż domy muzułmanów, nie mogli świadczyć w sądzie przeciwko muzułmanom. Te reguły raz z mniejszym raz z większym rygoryzmem dotyczyły również innych grup wyznaniowych i zostały w zasadzie zniesione w XIX wieku w wyniku nacisków europejskich mocarstw kolonialnych, ale po powstaniu i wzroście XX-wiecznego nacjonalizmu arabskiego, a obecnie politycznego islamizmu, rdzenni mieszkańcy (nie Arabowie) i nie muzułmanie znowu doświadczają prawnej dyskryminacji. Chrześcijanie asyryjscy, Kurdowie i Koptowie doświadczali – i nadal doświadczają – bezwzględnych prześladowań. Ale tylko jedna grupa – Żydzi – która przed 1948 r. liczyła ponad milion mieszkańców muzułmańskiego Bliskiego Wschodu, została „etnicznie wyczyszczona” z regionu.


Żydzi uciekli przed szubienicami w Iraku, torturami w więzieniach egipskich, przemocą i dławieniem politycznym i ekonomicznym w innych krajach arabskich, i szukali schronienia w Izraelu i na Zachodzie. Oni i ich potomkowie stanowią dziś niemal połowę żydowskiej populacji Izraela. Izrael rozkuł ich z tradycyjnych kajdan podporządkowania islamowi. Borykali się z dyskryminacją społeczną w Izraelu w początkowych latach i ci Żydzi z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej są dzisiaj wolnymi i pełnymi obywatelami izraelskimi, mogącymi żyć w godności i bezpieczeństwie i zdolnymi do obrony siebie i swojego państwa.

 

Żydzi jednak są jednym z niewielu nie-muzułmańskich narodów, który osiągnął samostanowienie. Naród byłych niewolników popełnił niewybaczalny grzech obalenia boskiego porządku naturalnego:  Izrael wielokrotnie pokonał Arabów na polu bitwy. Jest nie do zniesienia, by upokorzeni upokarzali swoich tradycyjnych ciemiężców.


Albert Memmi, pisarz tunezyjsko-żydowski pisał:


“W przeszłości Arabowie zaledwie tolerowali istnienie mniejszości żydowskich i nic więcej. Jeszcze nie otrząsnęli się z szoku, zobaczywszy swoich byłych poddanych, którzy podnieśli głowy i spróbowali zdobyć niepodległość! Znają na to tylko jedną odpowiedź: obciąć im głowy!”

 

50 procent Izraelczyków, którzy pochodzą z krajów “arabskich”, będzie raczej bronić swojej suwerenności i niepodległości za cenę własnego życia, niż podda się ponownie rządom muzułmańskim. 


Jest tragedią, że zachodni liberałowie nie postrzegają kwestii samostanowienia małego, tubylczego narodu bliskowschodniego – Żydów – jako postępu. Natomiast popierają palestyńską kampanię przeciwko Izraelowi – okrywając rasizm i dyskryminację religijną płaszczykiem praw człowieka. Ci liberałowie stają się tym samym rzecznikami ponownego ustanowienia arabskiej i muzułmańskiej supremacji nad narodem „dhimmi”. Palestyńczycy umiejętnie kultywowali swój wizerunek „słabszego”. W rzeczywistości jednak stoją za nimi setki milionów Arabów i muzułmanów, olbrzymia siła polityczna i niezmierne zasoby finansowe. Sprawa palestyńska była zawsze sprawą panarabską. Obecnie, z Hamasem i Hezbollahem i poparciem islamskiej republiki Iranu jest to sprawa islamska.


Zachód systematycznie ignoruje lub minimalizuje los innych małych i bezsilnych nie-muzułmańskich i nie-arabskich ludów, które dzielą Bliski Wschód z arabskimi i muzułmańskimi sąsiadami. Jest dwukrotnie więcej Koptów niż Palestyńczyków, ale gdzie są protesty przeciwko gwałceniu ich praw człowieka? Jest trzykrotnie więcej Kurdów niż Palestyńczyków, ale gdzie są wezwania o ich prawa kulturowe i polityczne?


Wrzenie “Wiosny Arabskiej” rzuciło trochę światła na haniebną, represyjną politykę reżimów arabskich. Być może wynikiem będzie większa wolność dla tak nie-muzułmanów, jak muzułmanów. Wymagałoby to jednak całkowitej zmiany sposobu, w jaki Zachód patrzy na prawa polityczne mieszkańców Bliskiego Wschodu jako należące wyłącznie do arabskich muzułmanów. Izrael jest często fałszywie przedstawiany jako przyczółek zachodniego kolonializmu. W rzeczywistości reprezentuje wyzwolenie narodowe Żydów, jednego z najstarszych tubylczych ludów Bliskiego Wschodu.


The dhimmi roots of non recognition

 

Times of Israel, 22 marca 2014

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaLyn Julius  

 

Dziennikarka, współzałożycielka brytyjskiego stowarzyszenia HARIF, Żydów pochodzących z Północnej Afryki i krajów Bliskiego Wschodu; stowarzyszenia informującego o liczącej trzy tysiące lat historii Żydów na Bliskim Wschodzie i o losie tej mniejszości wyznaniowej i religijnej w XX wieku. Rodzina Lyn Julius pochodzi z Iraku.

 

Te religijne powody zmuszające tak wielu muzułmanów do odrzucenia samej możliwości uznania żydowskiego państwa są zazwyczaj tak ubrane w słowa, żeby mógł to połknąć kochający prawa człowieka zachodni lewicowiec. A kiedy są położone na talerzu, tak że nie można udawać, że mówią coś innego, wtedy okazuje się, że jesteśmy islamofobami, bo pokazujemy coś, czego  nie chcą wiedzieć.   
      


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 846 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Administracja Bidena oszukuje Żydów     2021-04-21
Palestyńskie wybory: czego administracja Bidena nie chce wiedzieć   Toameh   2021-04-20
Kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyka „Guardiana”   Levick   2021-04-19
Uprowadzenie terminologii Holocaustu do utrwalania fałszu i demonizowania Izraela   Hirsch   2021-04-17
Niewidzialna wojna Unii Europejskiej z Izraelem   Rosenthal   2021-04-06
Obcinanie głów dzieciom w Mozambiku   Bergman   2021-04-03
“Wojna jest podstępem, czyli pytanie, którą Kartę OWP czytasz?   Fitzgerald   2021-03-30
Autonomia Palestyńska daje mordercom rodziny Fogel 50 procent podwyżki   Fitzgerald   2021-03-25
W poszukiwaniu nowych sposobów finansowania terrorystycznego reżimu   Flatow   2021-03-22
Ludzie ludziom szykują ten los   Koraszewski   2021-03-21
Kiedy skrajna lewica walczy z antysemityzmem…     2021-03-19
Teheran nie daje mi spokoju   Chesler   2021-03-16
Kaszmir – sojusz militarny Azerbejdżanu, Turcji i Pakistanu   Ahmad   2021-03-09
“New York Times” wybiela Turcję   Frantzman   2021-03-09
Palestyńscy terroryści do Bidena: nie wierz palestyńskiemu kierownictwu   Tawil   2021-03-08
Świat krytykuje Izrael za brak szczepień Palestyńczyków, chociaż dostarczają szczepionki mimo, że nie są do tego zobowiązani   Coyne   2021-03-03
Iran: dążenie mułłów do zdobycia broni jądrowej   Rafizadeh   2021-03-01
Pokolenie oszukanych, którzy popierają BDS   Kemp   2021-02-27
Czy Joe zapomniał Józefa?   Rosenthal   2021-02-18
Gwałcone i mordowane: chrześcijańskie dziewczęta w Pakistanie   Ibrahim   2021-02-16
Rola Iranu w Jemenie: chwiejność USA i UE   Rafizadeh   2021-02-11
Ludobójczy antyizraelizm: tykająca bomba zegarowaJak i dlaczego Zachód zasnął, kiedy islamizm rozprzestrzenił się 20 lat temu   i Richard Landes   2021-02-09
Amerykański pisarz ogląda Europę   Koraszewski   2021-02-04
Nie, to nie jest paranoja   Rosenthal   2021-02-04
“Szczepionkowy Apartheid” – jawne oszczerstwo, ale zbyt dobre, by mu się oprzeć   Pickles   2021-01-31
Religijna transformacja francuskich szkół   Meotti   2021-01-30
Przemilczana ale rozpowszechniona inwersja Holokaustu     2021-01-28
Walka B’Tselem o zdobycie jakiegoś znaczenia trwa, by zakończyć się porażką   Amos   2021-01-27
BDS jest zagrożeniem dla całego wolnego świata   Landes   2021-01-23
Media: Izrael musi być oczerniany za swój bijący światowy rekord program szczepień   Kemp   2021-01-20
Ataki mediów na Izrael są dobrane do potrzeb chwili   Amos   2021-01-19
Turcja: Turcy czczą sympatyka nazizmu   Bulut   2021-01-16
Szczepienia i odwieczna plaga   Collins   2021-01-12
„Guardian” znowu rozpowszechnia kłamstwo o „izraelskim apartheidzie”   Levick   2021-01-11
Pora, by świat położył kres globalnej sieci przestępczości i korupcji Hezbollahu i Iranu   Alamuddin   2021-01-09
Administracja Bidena i “Wojna o prawo powrotu”   Rosenthal   2020-12-29
Dżihad w Boże Narodzenie: "Zimno zabijaj ich z nienawiścią i wściekłością"   Kemp   2020-12-25
Turcja zapowiada powrót Turków     2020-12-24
AP: Cały Izrael jest “naszą ziemią, Palestyną”; wszyscy Izraelczycy są osadnikami;  koniec Izraela jest pewny   Zilberdik   2020-12-24
Palestyńskie podżeganie przeciwko izraelskim dziennikarzom   Tawil   2020-12-17
Czy Teheran buduje “kuchnię diabła”?   Taheri   2020-12-12
Magazyn “Time” opublikował stronniczy, popierający BDS artykuł, który udaje, że jest obiektywny     2020-12-11
Zagrzebane w relacjach “Guardiana” o śmierci szefa programu nuklearnego Iranu: wezwania Teheranu do zniszczenia Izraela   Levick   2020-12-05
Premier AP, Shtajjeh, broni polityki “płaca za mordowanie”   Fitzgerald   2020-11-29
Mordercza wojna o zdrowie moralne   Koraszewski   2020-11-27
Ciekawy opis antysemityzmu z 1944 roku dokładnie opisuje antysyjonizm     2020-11-27
Dlaczego Bractwo Muzułmańskie wylazło z nory   Toameh   2020-11-22
Dekapitacja wolności w Europie   Collier   2020-10-24
Nerdeen Kiswani walczy o Palestynę od rzeki do morza   Fitzgerald   2020-10-07
Sprawa Al-Dury po 20 latach   Landes   2020-10-06
Rzeczy, o których chce nas poinformować najbardziej na świecie poszukiwana terrorystka   Roth   2020-10-05
Groźba państw sierocych dla porządku świata    Taheri   2020-09-24
Życie czarnych chrześcijan widocznie nie liczy się   Meotti   2020-09-21
„Czarny Wrzesień” pół wieku temu i teraz   Fernandez   2020-09-17
Turecki prezydent zapowiada wojnę     2020-09-14
Gdzie postawić granicę antysemitom?   Tobin   2020-09-12
Cypr: 46 lat tureckiej okupacji   Bulut   2020-09-11
Palestyńczycy: Żydzi i chrześcijanie są naszymi wrogami   Toameh   2020-08-24
Popłoch wśród uzależnionych od wojny z syjonizmem   Tobin   2020-08-15
Jordania skarży się na Izraelczyków, którzy “szturmują meczet” Al-Aksa   Fitzgerald   2020-08-14
Musimy nadal osuszać bagna antysemickich kłamstw   Chesler   2020-08-10
Czego nauczyłeś się dzisiaj w szkole, drogie małe dziecko ze szkoły UNRWA w Gazie?   Bedein   2020-07-28
Plan Hamas-Huti wojny nie tylko z Izraelem, ale także z innymi Arabami   Toameh   2020-07-27
Instytucjonalny rasizm Narodów Zjednoczonych   Bergman   2020-07-26
AP na bieżąco przekłamuje historię   i Nan Jacques Zilberdik   2020-07-24
Rasizm uznaje się za nieodłączną cechę zachodnich społeczeństw. Dlaczego nie antysemityzm?   Gerstenfeld   2020-07-23
Palestyńczycy: Abbas podpisuje własny wyrok śmierci   Toameh   2020-07-22
Jak zachowywaliby się Palestyńczycy przy rozwiązaniu w postaci jednego państwa?     2020-07-16
Po zamianie Hagia Sophia w meczet Turcja przysięga, że “wyzwoli Al-Aksę”   Frantzman   2020-07-12
Trwający problem antysemityzmu w Niemczech   Bergman   2020-07-10
Trzeba stanowczo wystąpić przeciwko promocji mordowania   Gerstenfeld   2020-07-07
UE nadal próbuje finansować palestyńskie NGO związane z terrorem   Toameh   2020-07-06
Żydzi: Azjaci, Słowianie, a teraz straszni biali suprematyści   Amos   2020-07-03
Żeby karać głównych sprawców terroru AP, Izrael musi nauczyć się rozumieć język “palestyński”   Marcus   2020-06-30
Grają surmy bojowe i werble wciąż warczą   Koraszewski   2020-06-27
New York Review of Books” papuguje kłamstwa o ”Śmiertelnej wymianie”     2020-06-18
Problem z „pokojem”   Toameh   2020-06-15
Iran: Mimo pandemii Ayatollah wzywa do dżihadu przeciw żydowskiemu państwu   Rafizadeh   2020-06-11
Palestyńczycy: Burzenie domów, o których nikt nie mówi   Toameh   2020-06-08
Palestyńskie ”prawo powrotu” jest bronią polityczną   Julius   2020-06-04
Mułłowie Iranu propagują antyizraelską agendę mimo koronawirusa   Rafizadeh   2020-05-28
Hipokryzja UE, używającej ”prawa międzynarodowego”, które stosuje wyłącznie wobec Izraela     2020-05-26
Cenny dar Abbasa dla Iranu: Hamas   Toameh   2020-05-24
Żydzi nigdy nie żyli jak równi w arabskich i muzułmańskich krajach   Shulewitz   2020-05-23
Gorycz z powodu nieudanego ludobójstwa   Greenfield   2020-05-22
Turcja: ”Resztki po mieczu” Erdogana   Bulut   2020-05-21
Palestyńscy uchodźcy i UNRWA – pora powiedzieć prawdę   Collier   2020-05-20
Nakba trwa od 72 lat. Ale jest czymś innym niż mówią Palestyńczycy     2020-05-17
Turecka ”sprawiedliwość”: uwolnić gangsterów, trzymać dysydentów w zamknięciu   Bekdil   2020-05-16
Program oszustw i kłamstw OWP   Tawil   2020-05-15
If Not Now i Gisha twierdzą, że Gaza jest okupowana, Definicja @ICRC nie zgadza się – ale ICRC zmienia regułę wyłącznie dla Gazy   Amos   2020-05-10
Palestyńskie kłamstwa nigdy nie umierają; Wikipedia i Google trzymają je przy życiu   Chesler   2020-05-04
Antysemityzm jest najstarszym ”fake news” świata   Yemini   2020-04-28
Palestyński wirus: wzory osobowe Abbasa   Tawil   2020-04-25
”Financial Times” rozpowszechnia kłamstwo o „segregacji” w Izraelu   Levick   2020-04-24
Dlaczego Turcja przytula Hamas?   Toameh   2020-04-23
Gobbels polubiłby wiele w mediach społecznościowych   Stalinsky   2020-04-19
Pandemiczne zawieszenie broni antysemityzmu? Nie ma mowy   Tobin   2020-04-16
Założyciel BDS: Izrael powinien nas uratować, a potem umrzeć   Tobin   2020-04-09
Dziesiątki milionów Europejczyków ma demoniczne poglądy na Izrael   Gerstenfeld   2020-04-05

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

PrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedza


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk