Prawda

Środa, 7 czerwca 2023 - 18:38

« Poprzedni Następny »


Palestyńskie odrzucenie prawa Izraela do istnienia


Maurice Hirsch 2022-11-16

Biurko, na którym Lord Balfour podpisał Deklarację. Źródło zdjęcia: Wikikpedia.
Biurko, na którym Lord Balfour podpisał Deklarację. Źródło zdjęcia: Wikikpedia.

Palestyński sprzeciw wobec Deklaracji Balfoura z 1917 roku jest jednym z najbardziej wyraźnych przejawów palestyńskiego odrzucenia prawa Izraela do istnienia. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, Autonomia Palestyńska i jej przywódcy zaznaczyli to historyczne wydarzenie lawiną oświadczeń potępiających Deklarację, od całkowitego odrzucenia po wymyślne teorie spiskowe.

Wspólnym tematem wszystkich oświadczeń, jak to ponad wszelką wątpliwość wykazał Palestinian Media Watch, jest zaprzeczenie uznanego na arenie międzynarodowej i historycznego związku narodu żydowskiego z Ziemią Izraela oraz odrzucenie prawowitości Państwa Izrael w jakichkolwiek granicach.  


Na czele ataków znajdowało się Ministerstwo Informacji AP, które twierdziło, że deklaracja była „zbrodnią epoki”, która „przekraczała zbrodnie kolonializmu”, i wezwało Wielką Brytanię do okazania „wstydu za swój grzech”.

„Ministerstwo Informacji [AP] stwierdziło, że czarna obietnica Balfoura w 105. roku swego istnienia jest zbrodnią epoki … ta niesprawiedliwa obietnica jest niebezpiecznym precedensem w historii stosunków międzynarodowych … która … przekracza zbrodnie kolonializmu … 


Ministerstwo Informacji ponownie podkreśliło, że Wielka Brytania i wszyscy jej dyplomaci powinni wstydzić się swojego grzechu, swojej historycznej niesprawiedliwości i odrzucania wszystkich praw i konwencji… – co zobowiązuje ich do uznania państwa Palestyna i zaprzestania ślepego opowiadania się po stronie niesprawiedliwości, okupacji i kolonializmu”. 

[Oficjalna gazeta AP „Al-Hayat Al-Jadida” , 2 listopada 2022] 

Premier AP Muhammad Sztajeh również potępił deklarację, twierdząc, że „Wielka Brytania przekazała to, czego nie posiadała, komuś, kto nie ma [do tego] prawa”. Sztajeh dodał żądanie, by Wielka Brytania naprawiła swój historyczny błąd poprzez uznanie „Państwa Palestyna”: 

„[Na cotygodniowym spotkaniu rządu AP] premier Muhammad Sztajeh powiedział… że rocznica złowieszczej Deklaracji Balfoura przypada za dwa dni, w środę [2 listopada 2022], i ‘tym samym Wielka Brytania przekazała to, czego nie posiadała, komuś, kto nie ma [do tego] prawa. Wciąż płacimy cenę za konsekwencje tej złowieszczej deklaracji w kategoriach politycznych, materialnych, humanitarnych, geograficznych i innych, a Wielka Brytania musi naprawić swój historyczny błąd i uznać suwerenne i ciągłe państwo Palestyna, którego stolicą jest Jerozolima, oraz prawo powrotu [palestyńskich] uchodźców’”. 

[Oficjalna gazeta AP „Al-Hayat Al-Jadida” , 1 listopada 2022] 

Gwardia prezydencka AP zamieściła podobny tekst na swojej stronie Facebooka: Zamieszczony tekst: „105. rocznica złowieszczej obietnicy Balfoura (tj. Deklaracji) 


2 listopada 1917 wydano złowieszczą obietnicę Balfoura, na mocy której Wielka Brytania dała Żydom prawo do założenia narodowego domu w Palestynie, opierając się na fałszywym oświadczeniu: ‘Ziemia bez ludu dla ludu bez ziemi. ' … 
To czarny dzień w historii narodu palestyńskiego, a nawet w historii całej ludzkości, oraz cios w sprawiedliwość i instytucje międzynarodowe”. 


Zdjęcie przedstawia arabskich uchodźców, a po lewej jest zdjęcie byłego brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Arthura Balfoura obok Deklaracji Balfoura, z dużym czerwonym „X” przekreślającym ich obu. 


Tekst na obrazie:
 „Obietnica Balfoura 

Nie zapomnimy o złowieszczej obietnicy 

105. rocznica złowieszczej obietnicy Balfoura 

Dzień Palestyńczyków emigrujących ze swoich miast i wsi” 

[Gwardia Prezydencka AP, strona na Facebooku, 2 listopada 2022] 


Fatah, ruch, na którego czele stoi prezydent AP Mahmoud Abbas, także zamieścił te same twierdzenia:  Opublikowany tekst: „105 lat od złowieszczej Obietnicy Balfoura (tj. Deklaracji) 


Obietnica tego, kto nie jest właścicielem, dla kogoś, kto nie ma prawa 


Dzisiaj, w środę, 2 listopada [2022], mija 105. rocznica wydania złowieszczej obietnicy Balfoura, na mocy której Wielka Brytania dała Żydom prawo do założenia narodowego domu w Palestynie. 
Nasi starcy umierają, a nasza młodzież nie zapomni. 
#Balfour_105” 


Tekst na obrazie:
 „Abyśmy nie zapomnieli o naszej Palestynie 


Brytyjski minister spraw zagranicznych Arthur James Balfour 


Obietnica Balfoura – 


Na zdjęciu po prawej brytyjski minister spraw zagranicznych, Arthur Balfour, a po lewej logo telewizji Fatahu, Awdah TV.


Obietnica tego, kto nie jest właścicielem, dla kogoś, kto nie ma prawa 


Obietnica Balfoura jest powszechnie używaną nazwą listu, który Arthur James Balfour wysłał 2 listopada 1917 r. do lorda Lionela Waltera Rothschilda, w którym napisał o poparciu rządu brytyjskiego dla ustanowienia narodowego domu dla Żydów w naszej Palestynie”. 

[Komisja Fatahu ds. Informacji i Kultury, strona na Facebooku, 2 listopada 2022] 


Obok twierdzeń, że deklaracja była przedsięwzięciem kolonialnym, inni Palestyńczycy twierdzili, że jej celem było „pozbycie się Żydów”: 


Athar Hab Al-Reich, pisząc w oficjalnej gazecie AP, przedstawił dwie strony tego twierdzenia:  

„2 listopada każdego roku rozbłyskuje w naszej pamięci złowieszcza obietnica [Balfoura] (tj. Deklaracja), w której Palestyna została przekazana na srebrnej tacy w 1917 r. grupom żydowskim rozsianym we wszystkich państwach świata. To nie była tylko obietnica, ale raczej kolonialny plan, który położył podwaliny pod założenie bytu okupacyjnego na naszej ziemi. Obietnica ta nie była wynikiem tego historycznego momentu ani zaskakującego wydarzenia, ale raczej była wynikiem poprzednich francuskich, niemieckich i amerykańskich „balfourowskich” postaw i trendów w celu pozbycia się Żydów poprzez osiedlenie ich w Palestynie”. 

[Oficjalna gazeta AP „Al-Hayat Al-Jadida”, 3 listopada 2022] 

Przemawiając w oficjalnej telewizji AP, badacz palestyński Sakr Abu Fachr twierdził, że Balfour był wrogo nastawiony do Żydów i argumentował, że jego celem było „pozbycie się Żydów z Europy”: 

„Balfour był wrogo nastawiony do Żydów. Był wówczas ministrem spraw zagranicznych, a wcześniej był premierem. Był z ruchu wrogiego Żydom, ale chciał rozwiązać problem, chciał pozbyć się Żydów, którzy przybywali z Europy. Wiadomo, że to on sformułował ustawę o cudzoziemcach (1905), która uniemożliwiła Żydom wjazd do Wielkiej Brytanii, i postrzegał Żydów jako element, który nie może się zintegrować, i mówi w swoich książkach, że Żydzi są grupą, która nie może integrować się w innych grupach.” 

[Oficjalna telewizja AP, Z diaspory , 31 października 2022] 

Analiza oświadczeń palestyńskich odzwierciedla szereg zniekształceń rzeczywistości, które są nieodłączne dla narracji palestyńskiej.  


Jak pisał
 PMW, chociaż Deklaracja Balfoura była ważnym oświadczeniem brytyjskiej polityki, ostatecznie nie była to autorytatywna decyzja o ustanowieniu Izraela. 


Zniekształcenia w palestyńskich wypowiedziach są dwojakie. Po pierwsze, ignorują one fakt, że to społeczność międzynarodowa, a nie tylko Wielka Brytania, zdecydowała się uznać historyczny związek narodu żydowskiego z Ziemią Izraela i przydzielić ten kawałek ziemi narodowi żydowskiemu w celu odtworzenia ich ojczyzny narodowej.    


Decyzje społeczności międzynarodowej nie były podejmowane w próżni, ale raczej były wynikiem starannego rozważenia, w ramach międzynarodowych starań mających na celu uporanie się z konsekwencjami I wojny światowej i upadku Imperium Osmańskiego. 


Jednym z dokumentów odzwierciedlających ówczesne nastroje był amerykański „Zarys raportu wstępnego i zaleceń przygotowanych przez Sekcję Wywiadu zgodnie z instrukcjami dla Prezydenta i pełnomocników” z dnia 21 stycznia 1919 r., przygotowany do dyskusji na Konferencji Pokojowej w Paryżu. Dokument przedstawiał wizję utworzenia obu części Europy i Bliskiego Wschodu. Wraz z utworzeniem wielu krajów arabskich dokument zalecał utworzenie de novo niepodległego państwa zwanego „Palestyna”, które byłoby „państwem żydowskim”. Żadne niezależne państwo zwane „Palestyna” nigdy wcześniej nie istniało: 

"Zaleca się: 

1) By powstało odrębne państwo Palestyna. 

2) By państwo to zostało umieszczony pod [administracją] Wielkiej Brytanii jako mandatariusza Ligi Narodów. 

3) By Żydzi zostali zaproszeni do powrotu do Palestyny i osiedlenia się tam, przy zapewnieniu przez Konferencję wszelkiej należytej pomocy w tym, co może być zgodne z ochroną praw osobistych (zwłaszcza religijnych) i własności nieżydowskiej populacji, i przy dalszym zapewnieniu, że polityką Ligi Narodów będzie uznanie Palestyny za państwo żydowskie, gdy tylko stanie się ona faktycznie państwem żydowskim. 

4) Aby miejsca święte i prawa religijne wszystkich wyznań w Palestynie zostały oddane pod opiekę Ligi Narodów i jej mandatariusza.   


[My Diary at the Conference of Paris, With Documents,  David Hunter Miller, tom IV, dokumenty 216-304] 

[My Diary at the Conference of Paris, With Documents,  

David Hunter Miller, tom IV, dokumenty 216-304] W dyskusji nad rekomendacjami dodano: 

„Oddzielenie obszaru palestyńskiego od Syrii znajduje uzasadnienie w religijnym doświadczeniu ludzkości. Kościoły żydowskie i chrześcijańskie narodziły się w Palestynie, a Jerozolima była przez długie lata, w różnych okresach, stolicą każdego z nich. I chociaż stosunek Mahometan do Palestyny nie jest tak bliski, od samego początku uważali Jerozolimę za miejsce święte. Tylko poprzez ustanowienie Palestyny jako odrębnego państwa można oddać sprawiedliwość tym wielkim faktom”. 

… 

Jest słuszne, by Palestyna stała się państwem żydowskim, jeśli Żydzi, mając pełną szansę, uczynią ją takim. Była to kolebka i dom ich żywotnej rasy, która wniosła duży wkład duchowy w ludzkość i jest jedyną ziemią, w której mogą mieć nadzieję na znalezienie własnego domu; są pod tym ostatnim względem wyjątkowi wśród znaczących narodów. 


Obecnie jednak Żydzi stanowią zaledwie jedną szóstą całkowitej liczby 700 000 mieszkańców Palestyny i czy mają stanowić większość, czy względną większość  populacji w przyszłym państwie pozostaje niepewne. Krótko mówiąc, Palestyna nie jest teraz krajem żydowskim. Anglia, jako mandatariusz, może być godna zaufania, że da Żydom uprzywilejowaną pozycję, jaką powinni mieć, bez poświęcania praw nie-Żydów”. 

[My Diary at the Conference of Paris, With Documents,  

David Hunter Miller, tom IV, dokumenty 216-304] 

Odrzucając Deklarację Balfoura i nazywając ją projektem kolonialnym, który zaszczepił obcy byt w regionie, AP i Palestyńczycy próbują napisać historię na nowo. Czynią to, jako wstęp do odmowy narodowi żydowskiemu prawa do ojczyzny narodowej. Dla Autonomii Palestyńskiej i Palestyńczyków Izrael, jak przewidziała społeczność międzynarodowa w 1919 roku, jako „państwo żydowskie”, jest bezprawnym bytem stworzonym w ramach „zbrodni epoki”, bez względu na to, jakie granice Izrael mogą zostać wyznaczone.

The Palestinian rejection of Israel’s right to exist

Palestinian Media Watch, 7 listopada 2022

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

*Maurice Hirsch jest badaczemi i publicystą Palestinian Media Watch. 


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1257 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Farhud i “sprawa” PalestyńskaNazizm nadal inspiruje Palestyńczyków   Julius   2023-06-07
Dezorientacja śmiercionośnego dziennikarstwa: o zachodnich mediach i konflikcie arabsko-izraelskim   Landes   2023-06-05
Dżihadystyczny konflikt w wojnie rosyjsko-ukraińskiej   Stalinsky   2023-05-31
Niewygodne palestyńskie ofiary   Fitzgerald   2023-05-31
Prawdziwe znaczenie “Od rzeki do morza Palestyna będzie wolna”   Tawil   2023-05-25
Chrześcijanie w Nigerii są mordowani jak zwierzęta   Ibrahim   2023-05-25
Jak Palestyńczycy próbują zniszczyć Liban   Tawil   2023-05-23
Żydzi mieli wszelkie powody, by obawiać się ludobójstwa w 1948 roku     2023-05-22
"Economist" promuje "elokwentnego krytyka" istnienia Izraela   Levick   2023-05-21
Inny dżihad Palestyńczyków przeciwko Izraelowi   Tawil   2023-05-20
Iran prowadzi wojnę z narodem palestyńskim   Eid   2023-05-19
Izrael pod ostrzałem i bojaźliwa odpowiedź Zachodu   Kemp   2023-05-18
Strefa Gazy – zawsze pamiętaj jak doszliśmy do tego   Collier   2023-05-17
Rakiety z Gazy i rakiety z UE   Bryen   2023-05-14
Terroryści tureckiego Hezbollahu: nowi sojusznicy Erdoğana   Bekdil   2023-05-11
Przywódcy organizacji praw człowieka są zgodni: Podżeganie do przemocy jest okropne i nielegalne. Podżeganie do mordowania Żydów jest jednak heroiczne     2023-05-11
1660 Izraelczyków zginęło od czasu obietnicy Palestyńczyków o zakończeniu terroru   Bard   2023-05-10
Berlin staje się sceną protestów wzywających do eksterminacji ludności Izraela      2023-05-09
Zasięg i metodologia najnowszego antyizraelskiego raportu Amnesty International pokazują, że jego stronniczość była zamierzona od samego początku     2023-05-08
Zrozumienie ideologii Autonomii Palestyńskiej: nielegalne stworzenie Izraela i jego nieuchronny upadek - w 40 oświadczeniach AP   Marcus   2023-05-07
Autonomia Palestyńska i Fatah ostro potępiają przewodniczącą Komisji Europejskiej za wideo z gratulacjami dla Izraela w 75. rocznicę jego powstania       2023-05-06
Rzeczywiste łamanie praw człowieka   Tawil   2023-05-02
Gdyby Americans for Peace Now postawili na swoim, Izrael byłby karany za aresztowanie morderców   Flatow   2023-04-30
Nazistowska idea „Judy” jest identyczna z antysyjonistycznym pojęciem „Izrael”     2023-04-29
To, że krzyczą „Śmierć Żydom!”, nie oznacza, że są antysemitami   Pandavar   2023-04-26
Mit „okupacji” jest motorem antysemickiego terroru   Tobin   2023-04-24
„Organizacje praw człowieka” pozwalają światu ponownie nienawidzić Żydów     2023-04-23
Co naprawdę dzieje się w świętych miejscach Jerozolimy?   Tawil   2023-04-22
BBC promuje nowy antysemityzm     2023-04-20
Jak dochodzi do Holokaustu   Chesler   2023-04-19
O czym rozmawiano w Bejrucie?     2023-04-17
Nienawiść w cieniu terrorystycznego ataku   Collier   2023-04-16
“Śmierć Izraelowi” – irański plan ataku na Izrael   Kedar   2023-04-15
Dlaczego Palestyńczycy nie mogą wznowić rozmów pokojowych z Izraelem   Tawil   2023-04-14
Świat muzułmański musi zjednoczyć się przeciwko Izraelowi     2023-04-12
Was gesagt werden muss (Co musi zostać powiedziane)   Koraszewski   2023-04-11
Antyizraelska polityka Bidena wzmacnia Iran i palestyńskich terrorystów   Tawil   2023-04-10
Wszyscy Kreteńczycy to kłamcy…   Koraszewski   2023-04-09
Dla „Guardiana” jedno państwo żydowskie to o jedno państwo żydowskie za dużo   Levick   2023-04-08
W poszukiwaniu znaków czasu   Koraszewski   2023-04-05
Co powiedziała matka palestyńskiemu terroryście…   Flatow   2023-04-02
“Palestyńczycy”: wielkie kłamstwo, które ujawnił Smotrich   Pandavar   2023-03-31
„Terroryści uwielbiają nowe technologie. Co zrobią ze sztuczną inteligencją (AI)?”   Stalinsky   2023-03-28
Pomylony plan administracji Bidena walki z palestyńskim terroryzmem   Tawil   2023-03-25
Gdy tylko @Amnesty rozpoczęła kampanię „apartheidu”, przestali wspominać o libańskiej/jordańskiej dyskryminacji Palestyńczyków     2023-03-24
Doradca Abbasa: Polityka Autonomii Palestyńskiej opiera się na planie kolejnych etapów   Marcus   2023-03-20
Palestyńscy uchodźcy: od 1948 roku do dzisiaj   Lax   2023-03-15
Autonomia Palestyńska walczy o prawa dla terrorystów!   Tawil   2023-03-15
Oto kolejny dowód, że @Amnesty jest antysemicka     2023-03-09
Słowa poprzedzają czyny   Carmon   2023-03-08
Algorytmy Google z 2010 roku, które promowały dżihad, są ponownie analizowane w Sądzie Najwyższym w sprawach dotyczących federalnego prawa   Stalinsky   2023-03-07
Nie ma szczepionki na wirusa nienawiści do Żydów     2023-03-05
Cały świat może się mylić   Landes   2023-03-04
Czy media byłyby tak obojętne?   Spencer   2023-03-03
Palestyńczycy i wiedza o Holokauście   Fitzgerald   2023-03-01
Oszczerstwo „apartheidu” jest całkowicie fałszywe i antysemickie     2023-02-26
Shamima Begum, „panna młoda ISIS”, jaki obiekt kampanii newswashing   Bulut   2023-02-25
Unia Europejska i administracja Bidena akceptują palestyńskie kłamstwa   Tawil   2023-02-25
Powrót masakry, której nie było   Rosenthal   2023-02-21
Ludobójstwo w Nigerii: administracja Bidena tuszuje fakty   Ibrahim   2023-02-20
Co zatem „sprowokowało” atak w Ramot?   Flatow   2023-02-14
Czy negocjacje pokojowe zapobiegają terrorowi?   Levick   2023-02-13
Mnemozyna, półbogini pamięci   Koraszewski   2023-02-12
Istnieje związek między syjonizmem a współczesnym arabskim antysemityzmem     2023-02-11
“New York Times” i OWP są stworzeni dla siebie   Bard   2023-02-10
Administracja Bidena trzyma się umyślnej ślepoty   Amos   2023-02-08
Antyizraelska narracja, która definiuje ostatnie starcia izraelsko-palestyńskie   Frantzman   2023-02-05
Najbardziej postępowi, liberalni, zachodni Palestyńczycy popierają mordowanie Żydów     2023-02-04
Praca doktorska Mahmouda Abbasa   Tabarovsky   2023-02-03
Po masakrze w jerozolimskiej synagodze Palestyńczycy muszą stawić czoła przemocy w naszej kulturze   Eid   2023-02-01
Nie, panie prezydencie Biden, atak na synagogę nie był skierowany przeciwko „cywilizowanemu światu”   Suissa   2023-01-31
Kilka myśli o ataku terrorystycznym w Jerozolimie   Frantzman   2023-01-30
Turcja: otwarte drzwi dla Putina do szkodzenia zachodnim interesom   Bekdil   2023-01-30
O palestyńskich podręcznikach i nazistowskich swastykach   Pandavar   2023-01-28
Jak Facebook dławi byłych muzułmanów w Norwegii   Bower   2023-01-26
Palestyńczycy rekrutują nieletnich, a potem potępiają Izrael za strzelanie do “niewinnych dzieci”   Tawil   2023-01-26
Nienawiść do Żydów na amerykańskich uniwersytetach   Kemp   2023-01-23
Afrykański region Sahelu: wkracza rosyjska Grupa Wagnera, by pogorszyć sytuację   Franklin   2023-01-21
Konferencja w Damaszku w sprawie upadku Izraela     2023-01-16
Dlaczego Palestyńczycy chcą mordować modlących się Żydów?   Tawil   2023-01-15
Kurdowie – naród bez praw   Koraszewski   2023-01-14
Co zabiło rozwiązanie w postaci dwóch państw? Aplauz i pieniądze dla terrorystów   Tobin   2023-01-14
Tureckie “zbrodnie przeciwko ludzkości i nielegalna okupacja Cypru   Bulut   2023-01-13
ONZ wzmacnia terrorystyów   Tawil   2023-01-12
Jeśli antysyjonizm nie jest antysemityzmem, dlaczego Arabowie werbowali nazistów w 1948 roku?     2023-01-10
Młodzi palestyńscy arabscy terroryści nie są niewinnymi dziećmi   Flatow   2023-01-08
Nie, umowa nuklearna Iranu nie jest jeszcze martwa a Rosja pomaga Iranowi, by stał się mocarstwem nuklearnym   Rafizadeh   2023-01-07
Odgórne ataki na wizytę na Wzgórzu   Collins   2023-01-07
Jak twittersfera szerzy antysemitizm   Collier   2023-01-05
Gazańczyk oszukuje antysyjonistów – antysemityzm ogłupia ludzi   Collier   2023-01-02
Jezus palestyński terrorysta i jego 72 ciemnookie dziewice   Hirsch   2023-01-01
Głupota ujawnia się w działaniu, część II: „zrównywanie”   Bard   2022-12-28
Śmierć masowego mordercy, Nassera Abu Hmeida     2022-12-27
Zbliża się trudne Boże Narodzenie w Karabachu   Fernandez   2022-12-27
Palestyńscy rodzice zaniepokojeni rekrutacją ich nieletnich dzieci na „męczenników”   Fitzgerald   2022-12-26
Administracja Bidena i urojenie dwóch państw   Tawil   2022-12-25
Palestyńczyk uderza się w palec, USA żądają śledztwa   Flatow   2022-12-24
Podczas gdy świat milczy, AP nadal bluzga antysemityzmem   Hirsch   2022-12-21
Oszczerstwo apartheidu, by zniszczyć Izrael   Toameh   2022-12-19
Nauka terroru dla maluchów – ponowna ocena porozumień z Oslo   Marcus   2022-12-18

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk