Prawda

Niedziela, 12 lipca 2020 - 12:43

« Poprzedni Następny »


Nie będę honorował porozumienia, jeśli sankcje będą tylko zawieszone


Z materiałow MEMRI 2015-09-11


W wystąpieniu 3 września 2015 r. przed Zgromadzeniem Ekspertów Iranu Najwyższy Przywódca, Ali Chamenei odniósł się do porozumienia nuklearnego  JCPOA. Poniżej podajemy fragmenty jego przemówienia i ich implikacje. 


Najwyższy Przywódca, Ali Chamenei, oznajmił, że zawieszenie sankcji – jak to uzgodniono w JCPOA i jak zostało przyjęte w Rezolucji 2231 Rady Bezpieczeństwa ONZ – jest dla niego nie do przyjęcia. Powiedział, że jeśli sankcje nie zostaną zniesione, a nie tylko zawieszone, Iran nie będzie honorował zobowiązań z JCPOA.


Tak więc Chamenei wycofuje się z porozumienia i dyktuje nowe żądanie – takie, którego nie można z łatwością spełnić, nawet jeśli administracja USA podda mu się. Proceduralnie wymagałoby to ponownego zwołania P5+1, zmiany sformułowań w JCPOA i ponownego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ w celu zatwierdzenia nowego żądania. Na poziomie konkretów, zaakceptowanie żądania Chameneiego podważyłoby całą koncepcję „szybkiego powrotu” sankcji, która administracja podawała jako jedną z przyczyn uzasadniających JCPOA.


W przemówieniu Chamenei dał Madżlisowi uprawnienia, by zatwierdzić lub odrzucić porozumienie, czemu starał się zapobiec prezydent Hassan Rohani, który jest świadomy tego, że wielu członków Madżlisu jest krytyczna wobec porozumienia[1].


Implikacje


Fakt, że Chamenei zdecydował się wycofać z JCPOA bezpośrednio po tym, gdy stało się jasne, że prezydent Obama ma dość głosów, by podtrzymać jego weto, wskazuje na jedną z dwóch możliwości:


Albo Chamenei, świadomy tego, że stawia niemożliwe żądanie, próbował sabotować JCPOA (tę możliwość popiera jego przekazanie uprawnień Madżlisowi), lub też wykorzystywał to, co postrzega jako poddanie się Obamy wszystkim swoim żądaniom, i próbował wymusić dodatkowe ustępstwa przez ponowne otwarcie negocjacji.   


Ponadto, po dyrektywie Chameneiego o przekazaniu uprawnień dotyczących zatwierdzenia JCPOA Madżlisowi, rzecznicy obozu ideologicznego rozpoczęli publiczną kampanię przeciwko JCPOA i przeciwko jakiemukolwiek podporządkowaniu się Iranu temu porozumieniu – jak jest do tego zobowiązany zgodnie z JCPOA – przed zniesieniem sankcji.


Poniżej podajemy główne punkty wystąpienia Chameneiego[2]:


Madżlis musi przedyskutować i podjąć decyzję o umowie nuklearnej


"Prawnicy i eksperci powinni zbadać tę sprawę pod kątem prawnych aspektów porozumienia. Ogólnie, byłoby niewłaściwe, gdybyśmy odsunęli Madżlis od procesu zbadania porozumienia, jak to wspomniałem prezydentowi Rohaniemu. Nie doradzam Madżlisowi, czy przyjąć, czy odrzucić porozumienie… Ostateczna decyzja jest odpowiedzialnością przedstawicieli narodu w Madżlisie. Wierzę, że Madżlis nie powinien być trzymany poza tym procesem i że przedstawiciele narodu muszą podjąć decyzję o tym”.


Negocjacje z USA i kwestia sankcji


"Chociaż rozmawialiśmy z sześcioma krajami, główną stroną w rozmowach była administracja USA. Przedstawiciele amerykańscy mówili impertynencko i z tym trzeba się rozprawić… Amerykanie mówili o utrzymaniu ram sankcji. Jeśli ramy sankcji mają być utrzymane, to po co prowadziliśmy negocjacje? Prowadziliśmy negocjacje z Amerykanami w celu zniesienia sankcji i sankcje będą zniesione. Jeśli mamy utrzymać te ramy… to jest to całkowicie sprzeczne z celem uczestnictwa Iranu w rozmowach.


W innym wypadku, jaki był sens naszego uczestnictwa w rozmowach? Kontynuowalibyśmy to, co robiliśmy przed rozmowami…


To, że usiedliśmy i prowadziliśmy rozmowy, i czyniliśmy ustępstwa w pewnych sprawach, było głównie w celu zniesienia sankcji. Jeśli sankcje nie będą zniesione, nie będzie żadnego porozumienia…


Nasi przedstawiciele, [tj. rząd Rohaniego i ministerstwo spraw zagranicznych] powinni postawić to jasno. Nikt nie powinien mówić, że Amerykanie mówią, że sankcje będą jedynie zawieszone, tylko w celu przekonania oponentów we własnym kraju. Wierzę, że istotnie jest wewnętrzna debata w USA, która jest prawdziwym sporem. Nie wierzę, że jest to tylko na pokaz. Istotnie, oni nie zgadzają się i znamy także tego przyczynę. Musimy jednak reagować na to, co jest mówione oficjalnie przez Amerykanów – bo jeśli nie zareagujemy, to to, co mówi druga strona, zostanie wprowadzone w życie…


Mówią, że zawieszą sankcje lub je zamrożą. To nie jest w naszym interesie. Oczywiście, sankcje muszą być zniesione. Mówimy ‘natychmiast’, a oni interpretują ‘natychmiast’ w pewien sposób i nie robiłem z tego sprawy.


Nasi koledzy, tj. zespół negocjacyjny, interpretowali ‘natychmiast’ w pewien sposób, wymyślili rozwiązanie i nie sprzeciwiałem się temu. Ostatecznie jednak sankcje muszą być zniesione. Zamrożenie lub zawieszenie sankcji nie jest dla mnie do przyjęcia.


Jeśli oni zawieszą sankcje, my także zawiesimy [honorowanie umowy]. Jeśli mamy realizować to, co jest od nas wymagane, sankcje muszą być rzeczywiście anulowane.


To prawda, druga strona mówi, że zniesienie niektórych sankcji nie zależy od nich. Mówimy w odpowiedzi, że jeśli chodzi o te sankcje, użyjemy naszych legalnych praw, by je zastopować. Ale odnośnie sankcji, które są w rękach rządów amerykańskiego i europejskich – te muszą być całkowicie zniesione”.


Stosunki Iran-USA


“Inną kwestią jest sposób, w jaki Amerykanie mówią o sprawach niezwiązanych z kwestią nuklearną. Panie i panowie elity amerykańskiej mówią w ten sam sposób, jak mówili Anglicy w XIX wieku. Pokazuje to, że Amerykanie są dwa stulecia za światem i za historią. Świat zmienił się i supermocarstwa nie mają już dłużej możliwości ani siły robienia tego, co robiły wtedy.


Stroną, z którą teraz mają do czynienia, jest Iran. Nie jest to zacofany kraj na jakimś kontynencie, do którego Amerykanie mogą sobie mówić w sposób, jaki im się podoba. Nie. To jest Iran, kraj, który ma znane możliwości i inne możliwości, które nie są jeszcze znane, ale wkrótce będą, kiedy zostaną wprowadzone do akcji.


Jest nie do pomyślenia, żebyście mieli nam nieustannie grozić.


Amerykanie mówią, że oczekują innego zachowania od rządu irańskiego. Innego od czego? Innego od Iranu w przeszłości? Nie. Taka rzecz nie zdarzy się, ponieważ oznacza złamanie reguł islamskich i zrzeczenie się lojalności wobec wartości islamskich. To właśnie rozumieją przez ‘inaczej’. To nigdy się nie zdarzy.


Nikt nigdy nie zrobi czegoś takiego – ani rząd, ani Madżlis, ani pracownicy. A nawet gdyby ktoś chciał zrobić coś takiego, naród i władze Republiki Islamskiej nie zgodzą się z nim. Tym, co rozumieją przez ‘inaczej’, jest że Iran wejdzie w ramy amerykańskiej polityki w regionie.


Ameryka ma pewną politykę i pewne stanowisko w regionie. Jednym z nich jest, że administracja USA powinna mieć absolutna kontrolę nad Syrią i Irakiem i oczekuje, że Iran wejdzie w te ramy. To także nigdy nie zdarzy się.


Oczekują, że nasi wysocy rangą przedstawiciele, nasz rząd i nasi politycy będą działali na rzecz tej polityki. To się nigdy nie zdarzy. Wśród rzeczy, które mówią, a które nas irytują, jest, że porozumienie nuklearne otworzy możliwości dla Ameryki, zarówno w Iranie, jak poza nim. To jest część amerykańskiego dyskursu. Mówię naszym kolegom w rządzie i ludziom w kierownictwie, by nie pozwolili Amerykanom wykorzystać takich możliwości w Iranie i by dołożyli wszelkich wysiłków, by nie dopuścić Amerykanów do takich możliwości poza Iranem. Im bliżej Amerykanie docierają do takich możliwości, tym więcej poniżenia, nieszczęścia i zacofania szerzy się wśród narodów.


Powiedziałem co następuje i podkreślałem to: Nie powinno się prowadzić z Amerykanami żadnych rozmów poza kwestią nuklearną. Powiedziałem to przedstawicielom ministerstwa spraw zagranicznych i innym. Powodem jest to, że stanowisko amerykańskie jest diametralnie przeciwne naszemu”.


Przypisy:

[1] Patrz przemówienie Rohaniego z 30 sierpnia 2015, President.ir/fa

[2] Farsi.khamenei.ir, 3 września 2015.


Źródło: MEMRI, Specjalny Komunikat Nr 6151 z 8 września 2015                                                                    


Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Czytaj MEMRI po polsku: http://www2.memri.org/polish/


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 778 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Po zamianie Hagia Sophia w meczet Turcja przysięga, że “wyzwoli Al-Aksę”   Frantzman   2020-07-12
Trwający problem antysemityzmu w Niemczech   Bergman   2020-07-10
Trzeba stanowczo wystąpić przeciwko promocji mordowania   Gerstenfeld   2020-07-07
UE nadal próbuje finansować palestyńskie NGO związane z terrorem   Toameh   2020-07-06
Żydzi: Azjaci, Słowianie, a teraz straszni biali suprematyści   Amos   2020-07-03
Żeby karać głównych sprawców terroru AP, Izrael musi nauczyć się rozumieć język “palestyński”   Marcus   2020-06-30
Grają surmy bojowe i werble wciąż warczą   Koraszewski   2020-06-27
New York Review of Books” papuguje kłamstwa o ”Śmiertelnej wymianie”     2020-06-18
Problem z „pokojem”   Toameh   2020-06-15
Iran: Mimo pandemii Ayatollah wzywa do dżihadu przeciw żydowskiemu państwu   Rafizadeh   2020-06-11
Palestyńczycy: Burzenie domów, o których nikt nie mówi   Toameh   2020-06-08
Palestyńskie ”prawo powrotu” jest bronią polityczną   Julius   2020-06-04
Mułłowie Iranu propagują antyizraelską agendę mimo koronawirusa   Rafizadeh   2020-05-28
Hipokryzja UE, używającej ”prawa międzynarodowego”, które stosuje wyłącznie wobec Izraela     2020-05-26
Cenny dar Abbasa dla Iranu: Hamas   Toameh   2020-05-24
Żydzi nigdy nie żyli jak równi w arabskich i muzułmańskich krajach   Shulewitz   2020-05-23
Gorycz z powodu nieudanego ludobójstwa   Greenfield   2020-05-22
Turcja: ”Resztki po mieczu” Erdogana   Bulut   2020-05-21
Palestyńscy uchodźcy i UNRWA – pora powiedzieć prawdę   Collier   2020-05-20
Nakba trwa od 72 lat. Ale jest czymś innym niż mówią Palestyńczycy     2020-05-17
Turecka ”sprawiedliwość”: uwolnić gangsterów, trzymać dysydentów w zamknięciu   Bekdil   2020-05-16
Program oszustw i kłamstw OWP   Tawil   2020-05-15
If Not Now i Gisha twierdzą, że Gaza jest okupowana, Definicja @ICRC nie zgadza się – ale ICRC zmienia regułę wyłącznie dla Gazy   Amos   2020-05-10
Palestyńskie kłamstwa nigdy nie umierają; Wikipedia i Google trzymają je przy życiu   Chesler   2020-05-04
Antysemityzm jest najstarszym ”fake news” świata   Yemini   2020-04-28
Palestyński wirus: wzory osobowe Abbasa   Tawil   2020-04-25
”Financial Times” rozpowszechnia kłamstwo o „segregacji” w Izraelu   Levick   2020-04-24
Dlaczego Turcja przytula Hamas?   Toameh   2020-04-23
Gobbels polubiłby wiele w mediach społecznościowych   Stalinsky   2020-04-19
Pandemiczne zawieszenie broni antysemityzmu? Nie ma mowy   Tobin   2020-04-16
Założyciel BDS: Izrael powinien nas uratować, a potem umrzeć   Tobin   2020-04-09
Dziesiątki milionów Europejczyków ma demoniczne poglądy na Izrael   Gerstenfeld   2020-04-05
Koronawirus: dlaczego palestyńscy przywódcy nie pomagają Gazie w zwalczaniu zarazy   Tawil   2020-04-03
Mimo koronawirusa dżihad przeciwko Izraelowi trwa   Toameh   2020-04-02
Muzułmańscy ekstremiści wykorzystują koronawirusa do promocji terroryzmu i nienawiści   Tawil   2020-03-31
Hamas: już strzelać czy zachować spokój?     2020-03-28
Oszustwo AP: umiarkowanie po angielsku i ekstremizm po arabsku   i Itamar Marcus   2020-03-24
Dlaczego Palestyńczycy umierają w więzieniach Hamasu?   Tawil   2020-03-16
Oszczerstwo o rytuale krwi arcybiskupa Hanny   Fitzgerald   2020-03-15
Jasbir Puar i moralna klęska świata akademickiego   Rosenthal   2020-03-12
Zabawa w  antysemityzm podczas karnawału w Aalst   Collins   2020-03-11
Europie nie wolno paść ofiarą szantażu Erdoğana   Bekdil   2020-03-07
Jak zachodnie media stały się użytecznymi idiotami Gazy?   Yemini   2020-03-06
Czystka etniczna  Żydów i hipokryzja lewicy   Collier   2020-03-05
W rzeczywistości Palestyńczycy nigdy nie dążyli do pokoju   Yemini   2020-03-02
Czy chrześcijanie znikną z Bliskiego Wschodu?   Dabbas   2020-02-28
Zamiana praw człowieka w kiepski dowcip   Gordon   2020-02-25
Czy upiory totalitaryzmu mogą się odrodzić?   Koraszewski   2020-02-23
Balony z Gazy – problem wybuchającego terroru   Lipman   2020-02-22
Finansowane przez UE, kierowane przez Palestyńczyków. Kampanie BDS w szatach UE   Collier   2020-02-21
Przebierańcy   Lewin   2020-02-20
Nasz europejski wróg   Rosenthal   2020-02-17
Prosto o arabsko-izraelskim konflikcie   Pickles   2020-02-15
Błędny profil palestyńskich terrorystów   Flatow   2020-02-13
Podżeganie irańskiego reżimu do zniszczenia Izraela   Shindman   2020-02-12
Palestyńczycy: Po podżeganiu do przemocy Abbas przybywa do Nowego Jorku, by walczyć z planem pokojowym   Tawil   2020-02-11
Przecież nikt nie traktuje tego poważnie   Koraszewski   2020-02-10
Francja: Wypal trawkę, zabij Żyda, uniknij procesu, idź wolny   Milliere   2020-02-09
W Międzynarodowym Dniu Pamięci Holocaustu fake news i przywódcy podburzający do nienawiści nie są niczym nowym   Amos   2020-02-02
Czy obsesyjna nienawiść irańskiego reżimu do Żydów będzie jego zgubą?   Rosenthal   2020-01-27
Historia stara jak świat   Frantzman   2020-01-27
Autonomia Palestyńska walczy z Żydami, by „bronić” całej ludzkości   Marcus   2020-01-23
Czego światowi przywódcy nie dowiedzą się w Jad Waszem   Julius   2020-01-22
Ciekawe czasy   Lewin   2020-01-16
Zmiana reżimu w Iranie powinna stać się międzynarodowym celem   Rosenthal   2020-01-13
Dekapitacja chrześcijan w prezencie na Boże Narodzenie, Zachód ziewa   Meotti   2020-01-10
Organizacja Wyzwolenia Palestyny: czym jest OWP?   Lipman   2020-01-08
Bernard-Henri Levy o masakrze chrześcijan w Nigerii     2020-01-04
Czy dać państwo Czarnym Hebrajskim Izraelitom?   Flatow   2020-01-03
Nie dawaj fałszywego świadectwa, chyba, że…   Koraszewski   2020-01-02
Hamas, trzydzieści dwa lata później   Toameh   2019-12-29
Bój na śmierć i życie w Tell Tamer   Fernandez   2019-12-21
Angela Merkel finansuje zarówno Muzeum Auschwitz, jak i terroryzm     2019-12-14
Dlaczego nie ma pokoju między muzułmanami a Izraelem   Bulut   2019-12-12
”Israel Denial” odsłania akademickie próby delegitymizacji Izraela   Steinberg   2019-12-10
Iran strzela do protestujących, Europa spiskuje, by wzbogacić morderców   Tobin   2019-12-05
Inwersja antysemityzmu     2019-12-03
Trzeba zakończyć prześladowania ludzi przez radykałów   Franklin   2019-11-29
Były terrorysta wypomina Warren i Sandersowi popieranie palestyńskich terrorystów.   Greenfield   2019-11-25
Uniwersyteckie przyzwolenie dla szerzenia nienawiści   Tobin   2019-11-21
Prawdziwa twarz sprawy palestyńskiej   Collier   2019-11-20
Palestynizm i zasada ”przede wszystkim zaszkodzić”   Rosenthal   2019-11-16
Prawo do samoobrony dla wszystkich poza Izraelem   Tobin   2019-11-15
Jestem imigrantem z Indii. Zaczepiono mnie w Bonn w Niemczech, bo wzięto mnie za Żyda.   Uniyal   2019-11-13
Czego boją się palestyńscy przywódcy?   Toameh   2019-11-12
UE popiera Iran – czołowego kata dzieci na świecie   Rafizadeh   2019-11-06
Otwartość ONZ na turecki plan dla północnej Syrii, podczas gdy 300 tysięcy Kurdów musi uciekać   Frantzman   2019-11-04
Dlaczego Hamas popiera wojnę Erdogana   Toameh   2019-10-31
Terroryści wzywają do zabijania Żydów – z siedziby ONZ w Gazie   Tawil   2019-10-29
Zapowiedź wielkiej wojny?   Koraszewski   2019-10-28
Nowi „baszybuzucy” Turcji: Wolna Armia Syrii   Bekdil   2019-10-27
"Antynormalizacja" z Izraelem: prawdziwy cel   Tawil   2019-10-24
Dwa oblicza antysemityzmu   Yemini   2019-10-22
Co przyjaciele Iranu robią w Gazie   Toameh   2019-10-20
Jak Erdogan planował tę czystkę etniczną   Lowe   2019-10-17
Solidarność z Palestyńczykami – obsesyjna odskocznia do antysemityzmu   Collier   2019-10-04
Zamienione w broń palestyńskie dzieci   Roth   2019-09-28
Chrześcijanie masakrowani, media odwracają wzrok   Meotti   2019-09-27
Szminkowanie trupa z Oslo   Koraszewski   2019-09-21
Boko Haram: krwawy terror, końca nie widać   Bulut   2019-09-18

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk