Prawda

Środa, 4 października 2023 - 11:52

« Poprzedni Następny »


Dlaczego Palestyńczycy chcą mordować modlących się Żydów?


Bassam Tawil 2023-01-15

<span>Jak dotąd nikt nie zarzucił Autonomii Palestyńskiej poważnych naruszeń międzynarodowych zobowiązań podpisanych z Izraelem, zapewniających swobodny dostęp i ochronę wszystkich świętych miejsc. Na zdjęciu: nocne odwiedziny pod osłoną IDF. Listopad 2009. (Źródło zdjęcia: Wikipedia)</span>
Jak dotąd nikt nie zarzucił Autonomii Palestyńskiej poważnych naruszeń międzynarodowych zobowiązań podpisanych z Izraelem, zapewniających swobodny dostęp i ochronę wszystkich świętych miejsc. Na zdjęciu: nocne odwiedziny pod osłoną IDF. Listopad 2009. (Źródło zdjęcia: Wikipedia)

Żydzi odwiedzający święte miejsce Grobowca Józefa w mieście Nablus na Zachodnim Brzegu byli w ciągu ostatnich kilku lat wielokrotnie celem ataków palestyńskiego rozjuszonego tłumu i terrorystów.


Ostatni atak miał miejsce 21 grudnia 2022, kiedy żydowscy wyznawcy i pilnujący ich żołnierze izraelscy dostali się pod ostrzał broni palnej.


Według źródeł palestyńskich, podczas próby Palestyńczyków uniemożliwienia Żydom wejścia do świętego miejsca, jeden uzbrojony bandyta, Ahmed Atef Daraghmeh, został zabity, a czterech innych zostało rannych.


Porozumienia z Oslo, podpisane w latach 1993 i 1995 między Izraelem a Palestyńczykami, umieszczały Nablus i Grobowiec Józefa pod jurysdykcją Autonomii Palestyńskiej.


Na początku drugiej intifady (powstania), która wybuchła w 2000 r., miejsce to zostało splądrowane i spalone przez Palestyńczyków podczas krwawych rozruchów. Dwa lata później, po tym, jak armia izraelska rozpoczęła wielką operację wojskową przeciwko palestyńskim terrorystom w Nablusie i innych palestyńskich miastach, żydowscy wyznawcy zaczęli sporadycznie wracać, by odwiedzić grobowiec.


W latach 2009-2010 Grobowiec Józefa został odnowiony, umożliwiając żydowskim wiernym wznowienie wizyt.


Od tego czasu miejsce to było wielokrotnie niszczone przez palestyńskich uczestników zamieszek, co stanowi wyraźne naruszenie artykułu 32 porozumienia z Oslo II z 1995 r., który stanowi:


„2. Obie strony [Izrael i Palestyńczycy] będą szanować i chronić wymienione poniżej prawa religijne Żydów, chrześcijan, muzułmanów i Samarytan:
a. ochrona miejsc świętych;
b. swobodny dostęp do miejsc świętych; oraz
c. wolność kultu i praktyk religijnych”.


Według tego samego Artykułu:


„3. a. Strona palestyńska zapewni swobodny dostęp do żydowskich miejsc świętych, będzie szanować praktyki religijne i nie będzie dokonywać w nich żadnych zmian…”


Autonomia Palestyńska, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo w Nablusie, odmówiła jednak wypełnienia swojego zobowiązania do ochrony i zapewnienia swobodnego dostępu do Grobowca Józefa.


W 2015 roku setki Palestyńczyków zaatakowały to miejsce i podpaliły je. Na początku tego roku Palestyńczycy ponownie wdarli się do Grobowca Józefa, niszcząc nagrobek i uszkadzając żyrandol. Następnego dnia dwóch żydowskich wiernych podczas próby wejścia na to miejsce odniosło rany od kul wystrzelonych przez Palestyńczyków.


Powtarzające się ataki na Grobowiec Józefa i próby zabicia żydowskich wiernych wydają się być częścią palestyńskich wysiłków, by zaprzeczyć jakimkolwiek żydowskim powiązaniom z żydowskimi miejscami świętymi.


„Grobowiec Józefa jest miejscem islamskim i Żydzi nie mają do niego prawa” – twierdzi Muhannad Sayel, wysoki urzędnik w Ministerstwie Turystyki i Starożytności Autonomii Palestyńskiej. „Oni [Żydzi] próbują fałszować historię”.


W październiku Jaskinia Lwów, grupa terrorystyczna działająca w Nablusie pod nosem Autonomii Palestyńskiej, zagroziła śmiercią każdemu Żydowi, który wejdzie do Grobowca Józefa. „[Żydowscy] osadnicy mają zakaz wstępu do Grobowca Józefa – ostrzegła grupa. - Będą celem naszych karabinów i bomb”.


W maju zeszłego roku inna grupa terrorystyczna, Brygady Męczenników Al-Aksa, milicja powiązana z rządzącą frakcją Fatah, na czele której stoi prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas, przyznała się do strzelania do żydowskich wiernych i izraelskich żołnierzy pilnujących ich przy Grobowcu Józefa.


Nie trzeba dodawać, że Autonomia Palestyńska nigdy nie aresztowała żadnego z terrorystów z Jaskini Lwów lub Brygad Męczenników Al-Aksa.


Co więcej, ataki i groźby wobec żydowskich wiernych zostały zignorowane przez administrację USA i większość społeczności międzynarodowej.


Jak dotąd nikt nie zarzucił Autonomii Palestyńskiej poważnych naruszeń międzynarodowych zobowiązań podpisanych z Izraelem, zapewniających swobodny dostęp i ochronę wszystkich świętych miejsc.


Ośmielona milczeniem społeczności międzynarodowej Autonomia Palestyńska próbuje uniemożliwić Żydom odwiedzanie innego świętego miejsca, najświętszego miejsca w judaizmie, Wzgórza Świątynnego w Jerozolimie.


Podobnie jak w przypadku Grobowca Józefa, Palestyńczycy zaprzeczają jakimkolwiek powiązaniom Żydów z Wzgórzem Świątynnym, do którego przylega Ściana Zachodnia – mur oporowy, wszystko, co pozostało z Drugiej Świątyni (znanej również jako Świątynia Heroda), zniszczonej przez Rzymian w roku 70 n.e., podobnie jak Pierwsza Świątynia (zbudowana przez króla Salomona) zburzona przez Nabuchodonozora z Babilonu w roku 586 p.n.e. Ściana ta jest najświętszym z miejsc w judaizmie, gdzie Żydom wolno się modlić.


W ostatnich latach Palestyńczycy próbują uniemożliwić Żydom odwiedzanie Wzgórza Świątynnego. Palestyńscy uczestnicy zamieszek atakowali odwiedzających i policję kamieniami, fajerwerkami, żelaznymi prętami, urządzeniami wybuchowymi i koktajlami Mołotowa.


Autonomia Palestyńska i prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas odegrali główną rolę w podżeganiu do przemocy i rozpowszechnianiu kłamstw o Żydach odwiedzających Wzgórze Świątynne.


W 2015 roku Abbas oświadczył:

„Meczet Al-Aqsa i Bazylika Grobu Świętego są nasze. Wszystkie są nasze i oni [Żydzi] nie mają prawa kalać się ich swoimi brudnymi stopami. Oddajemy cześć każdej kropli przelanej krwi na rzecz Jerozolimy. Ta krew jest czysta, czysta krew, przelana na rzecz Allaha. Każdy męczennik zostanie umieszczony w Raju, a wszyscy ranni zostaną nagrodzeni przez Allaha”.

Zamiast potępić Abbasa za jego podżeganie i Palestyńczyków za zaprzeczanie żydowskim powiązaniom z świętym miejscem, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2021 roku zatwierdziło rezolucję, która zaprzeczała żydowskim powiązaniom z Wzgórzem Świątynnym.


Takie rezolucje ośmielają Palestyńczyków do kontynuowania kampanii terroryzmu przeciwko żydowskim wyznawcom.


W 2010 roku Autonomia Palestyńska stwierdziła w oficjalnym dokumencie, że Ściana Zachodnia – mur oporowy, wszystko, co pozostało z Drugiej Świątyni – należy wyłącznie do muzułmanów:

„Okupacja syjonistyczna fałszywie i niesprawiedliwie twierdzi, że jest właścicielem tego muru, który nazywa Ścianą Zachodnią lub Kotel… Ten mur nigdy nie był częścią tak zwanego Wzgórza Świątynnego, ale tolerancja muzułmańska pozwoliła Żydom stać przed nim i płakać nad jego zniszczeniem. Żaden muzułmanin, Arab czy Palestyńczyk nie ma prawa oddać jednego kamienia z [Zachodniej] Ściany Al-Buraka lub innych miejsc kultu religijnego”.

Na szczęście dla żydowskich wyznawców Jerozolima, w tym Wzgórze Świątynne i Ściana Zachodnia, znajdują się pod izraelską suwerennością i pod kontrolą bezpieczeństwa, gwarantując Żydom, muzułmanom i chrześcijanom swobodny dostęp do ich świętych miejsc.


Bez obecności izraelskich sił bezpieczeństwa w Jerozolimie Żydzi byliby codziennie atakowani i mordowani w drodze na Wzgórze Świątynne i Ścianę Zachodnią.


Gdyby miasto lub te miejsca zostały kiedykolwiek przekazane Autonomii Palestyńskiej, żydowscy wyznawcy musieliby odwiedzać ich święte miejsca w kuloodpornych pojazdach w towarzystwie plutonów żołnierzy i funkcjonariuszy policji, co jest obecnie konieczne przy Grobowcu Józefa w Nablusie .


Administracja Bidena i reszta społeczności międzynarodowej dobrze by zrobiła, gdyby obudziła się i zrozumiała, że państwo palestyńskie, którego domagają się, oznacza ciągłą rzeź Żydów i odmawianie im bezpiecznego dostępu do żydowskich miejsc świętych.


Tolerancja i wolność wyznania nie są terminami, które można znaleźć w leksykonie palestyńskim. Palestyńczycy będą usatysfakcjonowani tylko wtedy, gdy zastąpią Izrael państwem terrorystycznym wspieranym przez Iran i wymażą wszelkie ślady żydowskiej historii i wiary.


Why
Palestinians Want to Slaughter Jewish Worshippers

Gatestone Institute, 5 stycznia 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

*Bassam Tawil - muzułmański badacz i publicysta mieszkający na Bliskim Wschodzie. 


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1323 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Dlaczego Hamas wysyła Palestyńczyków na śmierć na granicy z Izraelem?   Toameh   2023-10-03
Palestyńczycy: Izraelskie ustępstwa są oznaką słabości   Tawil   2023-10-02
Kult „antysyjonizmu”   Tabarovsky   2023-10-01
Kolejne palestyńskie marzenie   Ibrahim   2023-09-29
Dlaczego lekceważą trudną sytuację Palestyńczyków w Libanie?   Eid   2023-09-27
Terror palestyński jest wojną religijną na rzecz Allaha przeciwko Żydom. ONZ musi uznać Izraelczyków zamordowanych przez Palestyńczyków za ofiary przemocy na tle religijnym   Marcus   2023-09-26
“Żyd zachowuje się źle” – sfilmujmy to   Collier   2023-09-25
Abbas już wcześniej powiedział to wszystko     2023-09-24
Wątpliwy związek między edukacją a antysemityzmem   Jacoby   2023-09-23
ARABSKA gazeta wychodząca W LONDYNIE PROPAGUJE ANTYSEMITYZM I WSPARCIE DLA TERRORU     2023-09-19
YouTube  i polscy neonaziści     2023-09-19
Celem palestyńskiego procesu pokojowego było zwiększenie terroryzmu   Marcus   2023-09-17
Jak zostać stypendystą podoktoranckim w Columbii? Napisz 341 stron antyizraelskiego bełkotu!     2023-09-13
Irańska strategia brania zachodnich zakładników   A. Savyon*   2023-09-13
22 lata od 9/11 i napięcie wciąż narasta – dżihadyści czekają na kolejną szansę   Stalinsky   2023-09-12
Jak palestyńskie dziecko zostaje terrorystą?   Flatow   2023-09-10
Nazistowskie przemówienie w Ramallah ilustruje szerszą historię   Glick   2023-09-09
Abbas: Hitler walczył z europejskimi Żydami z powodu ich lichwiarstwa     2023-09-08
HRW zamazuje dowody udziału nieletnich w palestyńskim terroryzmie     2023-09-06
Naziści nadali nienawiści do Żydów akademickie oblicze. Ich spadkobiercy mają „Instytut krytycznych badań nad syjonizmem”     2023-09-04
Którymi drogami powraca nazizm?   Koraszewski   2023-09-03
“Washington Post” o “dobrych” terrorystach   Tawil   2023-09-01
Syria, kraj zgubiony w wiadomościach   Taheri   2023-09-01
Walka Indii z dżihadem   Bulut   2023-08-31
Kilka uwag o palestyńskiej fladze   Collier   2023-08-30
Obwinianie wyłącznie Izraela za problemy psychiczne w Strefie Gazy jest po prostu kolejną formą nienawiści do Żydów     2023-08-29
Norweg melduje Radzie Bezpieczeństwa   Koraszewski   2023-08-27
Irański IRGC przechwala się sukcesami wśród Palestyńczyków i Hezbollahu   Frantzman   2023-08-26
Dlaczego nowe palestyńskie rakiety mają znaczenieMogą wyrządzić znacznie więcej szkód niż karabin czy nóż.   Flatow   2023-08-25
„Musimy prowadzić ‘Wielki Dżihad’, żeby zbudować Wielki Iran”     2023-08-25
Prawdziwe słonie w salonie (edycja 2023)     2023-08-17
Palestyńczycy wołają o pomoc   Tawil   2023-08-15
Czy nikt nie pyta, dlaczego w Dżenin jest obóz dla uchodźców?   Bard   2023-08-14
Kara śmierci dla mordercy i tolerancja dla jego propagandy   Stalinsky   2023-08-11
Przykład tego, jak środowisko akademickie tworzy antyizraelską narrację z kłamstw     2023-08-10
Dlaczego MEMRI przestał używać usługi Cloudflare i dlaczego rząd USA powinien zrobić to samo   Stalinsky   2023-08-09
Finansowana przez Unię Europejską edukacja do dżihadu i męczeństwa   Tawil   2023-08-05
Abbas po raz kolejny mówi Palestyńczykom, żeby poszli do diabła     2023-08-04
Pamiętając, co dzieje się, kiedy Żydzi polegają na innych   Amos   2023-08-03
Rosnące zagrożenie północnego Izraela przez Hezbollah   Lax   2023-08-02
Jeden news dziennie   Koraszewski   2023-08-01
Więc uważasz, że Izrael powinien zburzyć swoje mury?   Collier   2023-07-31
Palestyńskie obozy letnie: szkolenie do mordowania Żydów   Tawil   2023-07-30
Irański plan wypędzenia Żydów z „Palestyny”   Tawil   2023-07-19
ONZ i Arabowie wybielają okrucieństwa Baszara Assada, obwiniają za nie – zgadnij kogo?   Tawil   2023-07-15
Oszczerstwo BBC i hańba stronniczych mediów   Collier   2023-07-14
Tylko Palestyńczycy mogą powoływać się na religię w celach nacjonalistycznych     2023-07-12
Jak walczyć z rosnącym zagrożeniem antysemityzmem – Część I: Reakcją Zachodu jest radzenie sobie z antysemityzmem zamiast walki z antysemitami   Carmon   2023-07-10
Gwałtowny wzrost terroru palestyńskiego jest przedsmakiem „rozwiązania” w postaci dwóch państw   Tobin   2023-07-07
Święto, pogrzeb i nieudane przywództwo   Roth   2023-07-06
Horror życia jako chrześcijanin w muzułmańskim Pakistanie: tylko jeden miesiąc   Ibrahim   2023-07-05
Podwójne standardy: tylko Palestyńczycy mają prawo odczuwać gniew     2023-07-01
‘Protokoły mędrców Syjonu’ w świecie arabskim i muzułmańskim – w przeszłości i obecnie   Carmon   2023-06-28
Dlaczego oni nienawidzą Izraela   Flatow   2023-06-26
Co kryje się za eskalacją palestyńskiej ofensywy terrorystycznej   Glick   2023-06-23
Wojna dżihadu przeciwko chrześcijanom w Afryce   Fernandez   2023-06-23
ONZ potwierdza ideologię AP, że stworzenie Izraela było „zbrodnią”   Marcus   2023-06-20
“Guardian” sięga nowego dna pisząc o izraelskiej nikczemności   Levick   2023-06-18
Dżihad Organizacji Narodów Zjednoczonych przeciwko Izraelowi   Tawil   2023-06-17
Wreszcie artykuł po arabsku opisujący antypalestyński rasizm w Libanie     2023-06-16
Skandaliczny raport ONZ atakuje zwolenników Izraela na całym świecie   Bayefsky   2023-06-15
Dlaczego tak wielu antyizraelskich zwolenników BDS popiera wojnę Putina przeciwko Ukrainie?   Kapoano   2023-06-14
Amnesty-UK: „Pierzmy ludziom mózgi, żeby nienawidzili Izraela, ucząc ich przy tym gotowania”     2023-06-13
Kobiety, które podsycają płomienie nienawiści   Chesler   2023-06-12
Cztery mity o arabsko-izraelskim konflikcie obalone przez jeden incydent terrorystyczny   Flatow   2023-06-11
Izraelożercy uwielbiają, kiedy giną palestyńskie dzieci     2023-06-09
Farhud i “sprawa” PalestyńskaNazizm nadal inspiruje Palestyńczyków   Julius   2023-06-07
Dezorientacja śmiercionośnego dziennikarstwa: o zachodnich mediach i konflikcie arabsko-izraelskim   Landes   2023-06-05
Dżihadystyczny konflikt w wojnie rosyjsko-ukraińskiej   Stalinsky   2023-05-31
Niewygodne palestyńskie ofiary   Fitzgerald   2023-05-31
Prawdziwe znaczenie “Od rzeki do morza Palestyna będzie wolna”   Tawil   2023-05-25
Chrześcijanie w Nigerii są mordowani jak zwierzęta   Ibrahim   2023-05-25
Jak Palestyńczycy próbują zniszczyć Liban   Tawil   2023-05-23
Żydzi mieli wszelkie powody, by obawiać się ludobójstwa w 1948 roku     2023-05-22
"Economist" promuje "elokwentnego krytyka" istnienia Izraela   Levick   2023-05-21
Inny dżihad Palestyńczyków przeciwko Izraelowi   Tawil   2023-05-20
Iran prowadzi wojnę z narodem palestyńskim   Eid   2023-05-19
Izrael pod ostrzałem i bojaźliwa odpowiedź Zachodu   Kemp   2023-05-18
Strefa Gazy – zawsze pamiętaj jak doszliśmy do tego   Collier   2023-05-17
Rakiety z Gazy i rakiety z UE   Bryen   2023-05-14
Terroryści tureckiego Hezbollahu: nowi sojusznicy Erdoğana   Bekdil   2023-05-11
Przywódcy organizacji praw człowieka są zgodni: Podżeganie do przemocy jest okropne i nielegalne. Podżeganie do mordowania Żydów jest jednak heroiczne     2023-05-11
1660 Izraelczyków zginęło od czasu obietnicy Palestyńczyków o zakończeniu terroru   Bard   2023-05-10
Berlin staje się sceną protestów wzywających do eksterminacji ludności Izraela      2023-05-09
Zasięg i metodologia najnowszego antyizraelskiego raportu Amnesty International pokazują, że jego stronniczość była zamierzona od samego początku     2023-05-08
Zrozumienie ideologii Autonomii Palestyńskiej: nielegalne stworzenie Izraela i jego nieuchronny upadek - w 40 oświadczeniach AP   Marcus   2023-05-07
Autonomia Palestyńska i Fatah ostro potępiają przewodniczącą Komisji Europejskiej za wideo z gratulacjami dla Izraela w 75. rocznicę jego powstania       2023-05-06
Rzeczywiste łamanie praw człowieka   Tawil   2023-05-02
Gdyby Americans for Peace Now postawili na swoim, Izrael byłby karany za aresztowanie morderców   Flatow   2023-04-30
Nazistowska idea „Judy” jest identyczna z antysyjonistycznym pojęciem „Izrael”     2023-04-29
To, że krzyczą „Śmierć Żydom!”, nie oznacza, że są antysemitami   Pandavar   2023-04-26
Mit „okupacji” jest motorem antysemickiego terroru   Tobin   2023-04-24
„Organizacje praw człowieka” pozwalają światu ponownie nienawidzić Żydów     2023-04-23
Co naprawdę dzieje się w świętych miejscach Jerozolimy?   Tawil   2023-04-22
BBC promuje nowy antysemityzm     2023-04-20
Jak dochodzi do Holokaustu   Chesler   2023-04-19
O czym rozmawiano w Bejrucie?     2023-04-17
Nienawiść w cieniu terrorystycznego ataku   Collier   2023-04-16
“Śmierć Izraelowi” – irański plan ataku na Izrael   Kedar   2023-04-15
Dlaczego Palestyńczycy nie mogą wznowić rozmów pokojowych z Izraelem   Tawil   2023-04-14

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


&#8222;Choroba&#8221; przywrócona przez Putina


&#8222;Przebudzeni&#8221;


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk