Prawda

Niedziela, 28 maja 2023 - 02:56

« Poprzedni Następny »


“Stan wyjątkowy” Cypru: Turcja używa masowej nielegalnej imigracji jako broni


Uzay Bulut 2022-10-17

Republika Cypryjska, której 36% jest nielegalnie okupowane przez Turcję, coraz bardziej zmaga się z falą masowej, nielegalnej migracji z Turcji, Bliskiego Wschodu i Afryki. Migranci z Syrii stoją przed kioskiem w wiosce Chlorakas na Cyprze 31 stycznia 2022 r. Obecnie migranci stanowią jedną czwartą mieszkańców wioski. (Zdjęcie: Imigranici na Cyprze, źródło zdjęcia: „Cyprus Mail”)
Republika Cypryjska, której 36% jest nielegalnie okupowane przez Turcję, coraz bardziej zmaga się z falą masowej, nielegalnej migracji z Turcji, Bliskiego Wschodu i Afryki. Migranci z Syrii stoją przed kioskiem w wiosce Chlorakas na Cyprze 31 stycznia 2022 r. Obecnie migranci stanowią jedną czwartą mieszkańców wioski. (Zdjęcie: Imigranici na Cyprze, źródło zdjęcia: „Cyprus Mail”)

Republika Cypryjska, której 36% jest nielegalnie okupowane przez Turcję, coraz bardziej zmaga się z falą masowej, nielegalnej migracji z Turcji, Bliskiego Wschodu i Afryki.


Cypr ma obecnie największą liczbę wniosków o azyl na mieszkańca spośród wszystkich krajów UE. Według władz tego kraju, prawie 5% ludności wyspy to obecnie osoby ubiegające się o azyl.


Rząd cypryjski twierdzi, że Turcja aranżuje kryzys związany z nielegalną imigracją, ponieważ większość migrantów przybywających na Cypr podróżuje z Turcji. Podobno latają ze Stambułu lub Ankary na okupowaną przez Turcję północną część Cypru, a następnie są przemycani do wolnej, południowej części Republiki Cypryjskiej, a stamtąd, zgodnie z prawem UE, mogą ubiegać się o azyl.


Od 2018 r. Cypr odnotował duży wzrost liczby osób nielegalnie przybywających do kraju, a następnie ubiegających się o azyl.


W maju 2021 r. Cypr powiadomił UE, że nie może przyjmować więcej nielegalnych migrantów. Minister spraw wewnętrznych Nicos Nouris powiedział, że przy już przepełnionych ośrodkach dla migrantów, Cypr znajduje się „stanie wyjątkowym”.


Kilka miesięcy później, w listopadzie 2021 r., rząd Cypru stwierdził, że kryzys związany z nielegalnymi imigrantami powoduje „znaczną zmianę demograficzną”, „gettoizację na obszarach miejskich” i „ostre skutki społeczno-gospodarcze”.


W lutym 2022 r. UE zgodziła się „pomóc Cyprowi w zarządzaniu rekordowym napływem migrantów”. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) ujawniła w czerwcu, że między styczniem a kwietniem 2022 r. liczba migrantów przybywających na Cypr wzrosła o 119% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.


W innym raporcie Frontexu wydanym w czerwcu zauważono, że w 2022 r. liczba nielegalnych migrantów na Cyprze znacznie wzrosła w porównaniu z 2021 r. – o 213%.


Według
 informacji ministerstwa spraw wewnętrznych Republiki Cypryjskiej, 11 września tego roku UE potwierdziła instrumentalizację lub „używanie jako broni” nielegalnej migracji z Turcji i przez „zieloną linię”, która dzieli wolną i okupowaną część Republiki Cypryjskiej.


Loizos Michael, szef gabinetu cypryjskiego ministra spraw wewnętrznych, powiedział dla Gatestone:

„Średnia liczba nielegalnych migrantów wjeżdżających na nieokupowane terytorium Republiki Cypryjskiej to 1000 – 1500 osób miesięcznie. Wszyscy nielegalnie przekraczają zieloną linię w strefie buforowej ONZ, przybywając głównie z Turcji, przez okupowane obszary Cypru.


Do 31 sierpnia Republika Cypryjska otrzymała 15 154 nowych wniosków o azyl w 2022 r. Liczba ta stanowi 101% wzrost w porównaniu z tym samym okresem 2021 r., kiedy było 7531 wniosków o azyl.


Nielegalna migracja okazuje się poważnym problemem nie tylko dla UE, ale zwłaszcza dla Cypru, państwa członkowskiego UE, które już piąty rok z rzędu przyjmuje największą liczbę nielegalnych migrantów na mieszkańca.


Mając na uwadze, że migranci są instrumentalizowani przez kraje trzecie, takie jak Turcja, wzywamy UE do zobowiązania Turcji do poszanowania i wypełniania jej zobowiązań wynikających z oświadczenia UE-Turcja z 2016 r. wobec wszystkich państw członkowskich, w tym Republiki Cypryjskiej.


Jednocześnie Komisja Europejska przystępuje do zawierania porozumień z państwami trzecimi w sprawie powrotów, tak aby nielegalni migranci mogli skutecznie i szybko powrócić do kraju pochodzenia. Nielegalna migracja jest kwestią odpowiedzialności zbiorowej, a nie odpowiedzialnością jednego kraju członkowskiego. Powiedziawszy to, Republika Cypryjska jest wdzięczna Komisji Europejskiej za wsparcie i pomoc udzielaną do dziś w naszych wysiłkach na rzecz walki z nielegalną migracją”.

W 1974 r. Turcja najechała Republikę Cypryjską i siłą wysiedliła rdzennych Greków cypryjskich z północnej części wyspy w brutalnej kampanii czystek etnicznych, której towarzyszyły morderstwa, gwałty, przymusowe zaginięcia i inne okrucieństwa.


Od tego czasu Turcja wdrożyła politykę mającą na celu wymazanie greckiej tożsamości i cywilizacji okupowanego północnego Cypru. W rezultacie okupowany obszar został w większości „sturczony” przez napływ nielegalnych osadników z Turcji i około 40 tysięcy żołnierzy armii tureckiej nielegalnie rozmieszczonych w kraju. Pierwotne nazwy miejsc geograficznych, takich jak miasta i wsie, zostały nielegalnie sturczone. Greckie i inne niemuzułmańskie dziedzictwo kulturowe okupowanego obszaru w dużej mierze poddano systematycznej zagładzie. Stolica Republiki Cypryjskiej, Nikozja, okupowana w 35% przez Turcję, jest jednocześnie ostatnią podzieloną stolicą w Europie.


Wydaje się, że teraz Turcja ma zakusy na wolny obszar Cypru, na którym wymusza zmiany demograficzne – poprzez masową nielegalną imigrację.


Na przykład wioska Chlorakas doświadcza napływu imigrantów, którzy już stanowią jedną czwartą jej mieszkańców.


Według jednego z raportów
 z 22 lutego 2022 r. zwiększona liczba migrantów próbujących dostać się na Cypr wywołała napięcia między cypryjskimi władzami rządowymi a tureckim reżimem okupującym północ.

„’Mamy problem demograficzny’ – zauważył w tym kontekście burmistrz Chlorakas Nicholas Liasides, jak donosi Euractiv.


Władze na Cyprze próbują znaleźć nowe sposoby, aby zapobiec napływowi migrantów i poradzić sobie z obecną sytuacją.


W związku z tym ostatnio Ministerstwo Spraw Wewnętrznych tego kraju podkreśliło, że repatriacja migrantów, których wnioski o ochronę międzynarodową odrzucono, ma zasadnicze znaczenie dla ulżenia przeludnieniu i zmniejszenia przemocy w obozach dla migrantów…


Władze na Cyprze podkreśliły, że wzrost liczby migrantów przekracza możliwości tej małej wyspy”.

Ludność Republiki Cypryjskiej wynosi około 1,2 miliona. Spadający wskaźnik urodzeń obywateli Cypru sprawia, że problem staje się jeszcze bardziej palący. Według raportu z lipca 2022 roku w cypryjskich mediach:

„Rząd jest, co zrozumiałe, zaniepokojony wskaźnikiem urodzeń na Cyprze, który spada co roku od szczytu 2,41 na kobietę w 1983 r. Według danych ONZ dotyczących perspektyw światowej populacji, w tym roku wyniesie 1,3, przewidywany spadek o 0,61 procentów w stosunku do poprzedniego roku Podczas dyskusji w organie ustawodawczym w zeszłym roku posłowie wyrazili poważne zaniepokojenie  w sprawie 1,32 urodzeń na kobietę w 2019 r., ale teraz jest to liczba jeszcze niższa.


Liczby te są znacznie poniżej stopy zastąpienia populacji i są złym znakiem dla przyszłości kraju”.

Cypr jest „zalany migrantami”, powiedział 5 lipca Costas Constantinou, dyrektor generalny cypryjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. „Zdolność naszego kraju do przyjmowania migrantów już dawno została przekroczona”. Dodał, że wielu migrantów przybywających na Cypr bierze udział w zorganizowanej przestępczości.


Constantinou zauważył, że w 2021 r. kraj otrzymał ponad 13 000 wniosków o azyl, podczas gdy zarejestrowano tylko 10 700 nowych urodzeń.


„W tym roku sytuacja jest taka sama. Do tej pory mieliśmy 4250 urodzeń, w przeciwieństwie do 12 000 przybyłych migrantów. To nie dzieje się nigdzie indziej w Unii Europejskiej” – powiedział Constantinou.


Według serwisu InfoMigrants,

„W lutym Fabrice Leggeri, szef unijnej agencji granicznej Frontex, po wizycie w tamtejszym obozie dla uchodźców powiedział, że Cypr stoi przed ‘nadzwyczajnym wyzwaniem’. Dlatego kraj potrzebuje nadzwyczajnego wsparcia, powiedział po zobaczeniu przepełnionych obozów i panujących tam niehigienicznych warunków”.

Większe wsparcie finansowe lub centra mieszkaniowe dla migrantów nie są rozwiązaniem kryzysu nielegalnej imigracji na Cyprze. Niekończąca się liczba nielegalnych migrantów najwyraźniej ma na celu przewyższenie liczebności rdzennych Cypryjczyków i zastąpienie ich. Cypr cierpi zarówno z powodu nielegalnej tureckiej okupacji, jak i masowej nielegalnej migracji.


Wydaje się, że Republika Cypryjska potrzebuje zakończenia nielegalnej tureckiej okupacji wojskowej i ugłaskiwania Turcji przez UE.


„Głęboko wierzę, że nielegalna imigracja jest największym problemem, przed którym stoi obecnie Republika Cypryjska” - powiedział Gatestone Savvas Iacovides, cypryjski dziennikarz.

„Ten wyspiarski kraj przyjmuje dziesiątki tysięcy nielegalnych imigrantów zarobkowych z Azji i Afryki. Jak stwierdził cypryjski minister spraw wewnętrznych Nicos Nouris, ‘dla nas jest to stan wyjątkowy’. Rząd Cypru mówi, że Turcja, która nielegalnie zajmuje jedną trzecią naszego kraju, wykorzystuje imigrację do zmiany demografii wyspy w celach politycznych.


Ten kryzys nielegalnej imigracji, w dużej mierze związany z nielegalną turecką okupacją północnego Cypru, ma ogromny wpływ na gospodarkę, społeczeństwo cypryjskie i bezpieczeństwo wyspy. Chociaż Frontex wspiera wysiłki na rzecz powrotu i repatriacji nielegalnych imigrantów ekonomicznych, to nie wystarcza. Cypr jest zalany tysiącami tych nielegalnych imigrantów. Wielu twierdzi, że nadszedł czas, by rząd cypryjski poszedł za przykładem Danii, Polski, Grecji czy Węgier, aby powstrzymać ten trwający koszmar”.

Cyprus’s ‘State of Emergency’: Turkey’s ‘Weponazation’ of Illegal Mass Migration

Gatestone Institute, 5 października 2022

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaUzay Bulut
Publicystka turecka, która kilka lat temu w obawie przed aresztowaniem zdecydowała się zostać na Zachodzie. Pisze o sobie, że urodziła się jako muzułmanka, ale dziś już muzułmanką nie jest.


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1253 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Prawdziwe znaczenie “Od rzeki do morza Palestyna będzie wolna”   Tawil   2023-05-25
Chrześcijanie w Nigerii są mordowani jak zwierzęta   Ibrahim   2023-05-25
Jak Palestyńczycy próbują zniszczyć Liban   Tawil   2023-05-23
Żydzi mieli wszelkie powody, by obawiać się ludobójstwa w 1948 roku     2023-05-22
"Economist" promuje "elokwentnego krytyka" istnienia Izraela   Levick   2023-05-21
Inny dżihad Palestyńczyków przeciwko Izraelowi   Tawil   2023-05-20
Iran prowadzi wojnę z narodem palestyńskim   Eid   2023-05-19
Izrael pod ostrzałem i bojaźliwa odpowiedź Zachodu   Kemp   2023-05-18
Strefa Gazy – zawsze pamiętaj jak doszliśmy do tego   Collier   2023-05-17
Rakiety z Gazy i rakiety z UE   Bryen   2023-05-14
Terroryści tureckiego Hezbollahu: nowi sojusznicy Erdoğana   Bekdil   2023-05-11
Przywódcy organizacji praw człowieka są zgodni: Podżeganie do przemocy jest okropne i nielegalne. Podżeganie do mordowania Żydów jest jednak heroiczne     2023-05-11
1660 Izraelczyków zginęło od czasu obietnicy Palestyńczyków o zakończeniu terroru   Bard   2023-05-10
Berlin staje się sceną protestów wzywających do eksterminacji ludności Izraela      2023-05-09
Zasięg i metodologia najnowszego antyizraelskiego raportu Amnesty International pokazują, że jego stronniczość była zamierzona od samego początku     2023-05-08
Zrozumienie ideologii Autonomii Palestyńskiej: nielegalne stworzenie Izraela i jego nieuchronny upadek - w 40 oświadczeniach AP   Marcus   2023-05-07
Autonomia Palestyńska i Fatah ostro potępiają przewodniczącą Komisji Europejskiej za wideo z gratulacjami dla Izraela w 75. rocznicę jego powstania       2023-05-06
Rzeczywiste łamanie praw człowieka   Tawil   2023-05-02
Gdyby Americans for Peace Now postawili na swoim, Izrael byłby karany za aresztowanie morderców   Flatow   2023-04-30
Nazistowska idea „Judy” jest identyczna z antysyjonistycznym pojęciem „Izrael”     2023-04-29
To, że krzyczą „Śmierć Żydom!”, nie oznacza, że są antysemitami   Pandavar   2023-04-26
Mit „okupacji” jest motorem antysemickiego terroru   Tobin   2023-04-24
„Organizacje praw człowieka” pozwalają światu ponownie nienawidzić Żydów     2023-04-23
Co naprawdę dzieje się w świętych miejscach Jerozolimy?   Tawil   2023-04-22
BBC promuje nowy antysemityzm     2023-04-20
Jak dochodzi do Holokaustu   Chesler   2023-04-19
O czym rozmawiano w Bejrucie?     2023-04-17
Nienawiść w cieniu terrorystycznego ataku   Collier   2023-04-16
“Śmierć Izraelowi” – irański plan ataku na Izrael   Kedar   2023-04-15
Dlaczego Palestyńczycy nie mogą wznowić rozmów pokojowych z Izraelem   Tawil   2023-04-14
Świat muzułmański musi zjednoczyć się przeciwko Izraelowi     2023-04-12
Was gesagt werden muss (Co musi zostać powiedziane)   Koraszewski   2023-04-11
Antyizraelska polityka Bidena wzmacnia Iran i palestyńskich terrorystów   Tawil   2023-04-10
Wszyscy Kreteńczycy to kłamcy…   Koraszewski   2023-04-09
Dla „Guardiana” jedno państwo żydowskie to o jedno państwo żydowskie za dużo   Levick   2023-04-08
W poszukiwaniu znaków czasu   Koraszewski   2023-04-05
Co powiedziała matka palestyńskiemu terroryście…   Flatow   2023-04-02
“Palestyńczycy”: wielkie kłamstwo, które ujawnił Smotrich   Pandavar   2023-03-31
„Terroryści uwielbiają nowe technologie. Co zrobią ze sztuczną inteligencją (AI)?”   Stalinsky   2023-03-28
Pomylony plan administracji Bidena walki z palestyńskim terroryzmem   Tawil   2023-03-25
Gdy tylko @Amnesty rozpoczęła kampanię „apartheidu”, przestali wspominać o libańskiej/jordańskiej dyskryminacji Palestyńczyków     2023-03-24
Doradca Abbasa: Polityka Autonomii Palestyńskiej opiera się na planie kolejnych etapów   Marcus   2023-03-20
Palestyńscy uchodźcy: od 1948 roku do dzisiaj   Lax   2023-03-15
Autonomia Palestyńska walczy o prawa dla terrorystów!   Tawil   2023-03-15
Oto kolejny dowód, że @Amnesty jest antysemicka     2023-03-09
Słowa poprzedzają czyny   Carmon   2023-03-08
Algorytmy Google z 2010 roku, które promowały dżihad, są ponownie analizowane w Sądzie Najwyższym w sprawach dotyczących federalnego prawa   Stalinsky   2023-03-07
Nie ma szczepionki na wirusa nienawiści do Żydów     2023-03-05
Cały świat może się mylić   Landes   2023-03-04
Czy media byłyby tak obojętne?   Spencer   2023-03-03
Palestyńczycy i wiedza o Holokauście   Fitzgerald   2023-03-01
Oszczerstwo „apartheidu” jest całkowicie fałszywe i antysemickie     2023-02-26
Shamima Begum, „panna młoda ISIS”, jaki obiekt kampanii newswashing   Bulut   2023-02-25
Unia Europejska i administracja Bidena akceptują palestyńskie kłamstwa   Tawil   2023-02-25
Powrót masakry, której nie było   Rosenthal   2023-02-21
Ludobójstwo w Nigerii: administracja Bidena tuszuje fakty   Ibrahim   2023-02-20
Co zatem „sprowokowało” atak w Ramot?   Flatow   2023-02-14
Czy negocjacje pokojowe zapobiegają terrorowi?   Levick   2023-02-13
Mnemozyna, półbogini pamięci   Koraszewski   2023-02-12
Istnieje związek między syjonizmem a współczesnym arabskim antysemityzmem     2023-02-11
“New York Times” i OWP są stworzeni dla siebie   Bard   2023-02-10
Administracja Bidena trzyma się umyślnej ślepoty   Amos   2023-02-08
Antyizraelska narracja, która definiuje ostatnie starcia izraelsko-palestyńskie   Frantzman   2023-02-05
Najbardziej postępowi, liberalni, zachodni Palestyńczycy popierają mordowanie Żydów     2023-02-04
Praca doktorska Mahmouda Abbasa   Tabarovsky   2023-02-03
Po masakrze w jerozolimskiej synagodze Palestyńczycy muszą stawić czoła przemocy w naszej kulturze   Eid   2023-02-01
Nie, panie prezydencie Biden, atak na synagogę nie był skierowany przeciwko „cywilizowanemu światu”   Suissa   2023-01-31
Kilka myśli o ataku terrorystycznym w Jerozolimie   Frantzman   2023-01-30
Turcja: otwarte drzwi dla Putina do szkodzenia zachodnim interesom   Bekdil   2023-01-30
O palestyńskich podręcznikach i nazistowskich swastykach   Pandavar   2023-01-28
Jak Facebook dławi byłych muzułmanów w Norwegii   Bower   2023-01-26
Palestyńczycy rekrutują nieletnich, a potem potępiają Izrael za strzelanie do “niewinnych dzieci”   Tawil   2023-01-26
Nienawiść do Żydów na amerykańskich uniwersytetach   Kemp   2023-01-23
Afrykański region Sahelu: wkracza rosyjska Grupa Wagnera, by pogorszyć sytuację   Franklin   2023-01-21
Konferencja w Damaszku w sprawie upadku Izraela     2023-01-16
Dlaczego Palestyńczycy chcą mordować modlących się Żydów?   Tawil   2023-01-15
Kurdowie – naród bez praw   Koraszewski   2023-01-14
Co zabiło rozwiązanie w postaci dwóch państw? Aplauz i pieniądze dla terrorystów   Tobin   2023-01-14
Tureckie “zbrodnie przeciwko ludzkości i nielegalna okupacja Cypru   Bulut   2023-01-13
ONZ wzmacnia terrorystyów   Tawil   2023-01-12
Jeśli antysyjonizm nie jest antysemityzmem, dlaczego Arabowie werbowali nazistów w 1948 roku?     2023-01-10
Młodzi palestyńscy arabscy terroryści nie są niewinnymi dziećmi   Flatow   2023-01-08
Nie, umowa nuklearna Iranu nie jest jeszcze martwa a Rosja pomaga Iranowi, by stał się mocarstwem nuklearnym   Rafizadeh   2023-01-07
Odgórne ataki na wizytę na Wzgórzu   Collins   2023-01-07
Jak twittersfera szerzy antysemitizm   Collier   2023-01-05
Gazańczyk oszukuje antysyjonistów – antysemityzm ogłupia ludzi   Collier   2023-01-02
Jezus palestyński terrorysta i jego 72 ciemnookie dziewice   Hirsch   2023-01-01
Głupota ujawnia się w działaniu, część II: „zrównywanie”   Bard   2022-12-28
Śmierć masowego mordercy, Nassera Abu Hmeida     2022-12-27
Zbliża się trudne Boże Narodzenie w Karabachu   Fernandez   2022-12-27
Palestyńscy rodzice zaniepokojeni rekrutacją ich nieletnich dzieci na „męczenników”   Fitzgerald   2022-12-26
Administracja Bidena i urojenie dwóch państw   Tawil   2022-12-25
Palestyńczyk uderza się w palec, USA żądają śledztwa   Flatow   2022-12-24
Podczas gdy świat milczy, AP nadal bluzga antysemityzmem   Hirsch   2022-12-21
Oszczerstwo apartheidu, by zniszczyć Izrael   Toameh   2022-12-19
Nauka terroru dla maluchów – ponowna ocena porozumień z Oslo   Marcus   2022-12-18
Czy to Europa popiera? Al-Haq mówi światu, aby zdemontował Izrael     2022-12-17
Pan Trump jest bardzo urażony   Koraszewski   2022-12-14
Żydowskie życie jest tanie. Spójrzcie tylko, jak traktują je media   Rindsberg   2022-12-13
ONZ: kiepskie żarty, sztuczki i katastrofy   Collins   2022-12-10

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk