Prawda

Poniedziałek, 8 sierpnia 2022 - 12:54

« Poprzedni Następny »


Powiadom znajomych o tym artykule:
Do:
Od:

Hiszpania deportuje byłego muzułmanina za krytykowanie islamu


Jerry Coyne 2014-06-20

Zdjęcie z Gatestone Institute
Zdjęcie z Gatestone Institute

To jest dopiero stawanie na głowie, by ugłaskać islam! Hiszpanie, macie powód do gniewu na swój kraj. Gatestone Institute (a także Jihad Watch) informują, że Hiszpania ma deportować legalnego imigranta, któremu udzielono prawa pobytu w kraju w 2006 r. na podstawie obaw o prześladowanie. Imran Firasat z Pakistanu, ożeniony z nie-muzułmanką z Indonezji, otrzymał zwyczajowe groźby śmierci za apostazję zarówno z Pakistanu, jak z Indonezji.

Firasat uciekł do Hiszpanii, ale nie był spokojnym obywatelem: nadal występował przeciwko islamowi i Koranowi, który jego zdaniem powinien zostać zakazany, bo podżega do nienawiści. Nawet poprosił, by Koran spalono publicznie.

No cóż, to nie przeszło, ale Firasat nie przestawał krytykować islamu. W 2012 r. nakręcił film, “Niewinny Prorok”, który możecie zobaczyć na YouTube, ale oczywiście jest tam obowiązkowe ostrzeżenie:


Zastanawiam się, kto złożył zażalenie, że jest on obraźliwy?
Zastanawiam się, kto złożył zażalenie, że jest on obraźliwy?

Tutaj jest film Firasata, (godzina i 11 minut):


Według Gatestone ten film był gwoździem do trumny Firasata, chociaż jego wzór, “Niewinność islamu”, był naprawdę okropny i, moim zdaniem, autentycznie islamofobiczny w tym sensie, że był anty-muzułmański:

Władze hiszpańskie podjęły jednak kroki, by deportować Firasata w grudniu 2012 r., po tym jak ogłosił swój godzinny film amatorski zatytułowany: “Niewinny Prorok: Życie Mahometa z innego punktu widzenia”. Film, który został zamieszczony na YouTube ma na celu podnieść świadomość o zagrożenia ze strony islamu dla cywilizacji Zachodu.

Film pokazuje zdjęcia ataków terrorystów muzułmańskich na World Trade Center w Nowym Jorku, na autobusy w Londynie i pociągi w Madrycie. Film, który pokazuje wiele wersetów z Koranu, które nawołują do przemocy wobec nie-muzułmanów, obiecuje odpowiedź na pytanie: „Czy Mahomet był natchnionym prorokiem Boga, czy też był szaleńcem motywowanym wewnętrznymi demonami, tworząc w ten sposób religię przemocy i tyranii?”


Firasat, który prowadzi witrynę internetową MundoSinIslam.com (Świat bez islamu), mówi, że zainspirował go inny film amatorski “The Innocence of Muslims,” który przedstawił proroka islamu Mahometa jako kobieciarza i pedofila. Opublikowany w grudniu 2012 r. film wywołał falę zamieszek w całej Europie i na Bliskim Wschodzie, której wynikiem była śmierć ponad 30 ludzi.


Nie oglądałem całego filmu, ale te urywki, które oglądałem, pokazują, że jest to ostry materiał i w niektórych miejscach zahacza o autentyczną islamofobię. Na przykład, Mahomet nazywany jest szefem „mafii” i pokazywany z bronią automatyczną. Ogólnie jednak film podkreśla, że nie jest to „pokojowa” religia, pokazując pełne nienawiści wersety z Koranu i krytykując zasady wiary. Większość filmu jest krytyką religii i na koniec Firasat mówi, że jego celem nie jest skłonienie ludzi do porzucenia wiary, ale po prostu do przeanalizowania jej i przynajmniej pójścia „drogą miłości i człowieczeństwa”, która może tkwić w nowym islamie. 


No cóż, być może jest to “mowa nienawiści” w Hiszpanii, która nie ma tych samych reguł wolności słowa, jakie mają USA. Nie ma to jednak znaczenia, przynajmniej pod względem moralnym. Tym, co ma znaczenie, jest fakt, że hiszpański Sąd Najwyższy zdecydował deportować Firasata i, zależnie od tego, dokąd, może to być równoznaczne z wyrokiem śmierci.


Ponadto, nakaz deportacji nie wynika z oceny samego filmu Firasata, ale ze strachu, że film ten wywoła przemoc ze strony muzułmanów:

Wkrótce po opublikowaniu filmu Firasata hiszpański minister spraw zagranicznych,  José Manuel García-Margallo i hiszpański minister spraw wewnętrznych, Jorge Fernández Díaz rozpoczęli proces rewizyjny jego statusu uchodźcy.  


Dokument ministerstwa spraw zagranicznych z 27 listopada 2012 r. stwierdza, że “konsekwencje upublicznienia wideo z takimi [antyislamskimi] cechami, są wysoce niepokojące i stanowią rzeczywiste zagrożenie dla interesów hiszpańskich, ponieważ autor tego wideo identyfikuje się jako ‘obywatel hiszpański’”.


Dokument stwierdza ponadto, że działania Firasata, włącznie z groźbami spalenia Koranu, są “destabilizujące” i “podnoszą ryzyko ataków na interesy hiszpańskie za granicą, szczególnie w obecnym kontekście skrajnej drażliwości i oburzenia w świecie muzułmańskim”.


Fernández wydał 21 grudnia 2012 r. nakaz deportacji Firasata w oparciu o Artykuł  44 Prawa o azylu i ochronie, które pozwala państwu unieważnić status uchodźcy „osobom, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Hiszpanii”. Nakaz deportacji stwierdzał, że Firasat stanowi „trwałe źródło problemów z powodu jego nieustających gróźb wobec Koranu i ogólnie islamu”.


Firasat odwołał się od nakazu deportacji do Sądu Krajowego, argumentując, że wyrażanie poglądów o islamie nie narusza konstytucyjnego prawa do wolności słowa.

Sąd Krajowy odrzucił odwołanie Firasata. Orzeczenie z 3 października 2013 r. stwierdzając:

“Prawo do wolności słowa może być przedmiotem pewnych formalności, warunków, restrykcji lub sankcji, które stanowią niezbędne kroki w społeczeństwie demokratycznym, by zachować bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo publiczne i porządek konstytucyjny”.


Innymi słowy, krytyka islamu stanowi zagrożenie bezpieczeństwa i porządku narodowego!  


A Najwyższy Sąd Hiszpanii w pokazie totalnego tchórzostwa, podtrzymał to orzeczenie:


Teraz Sąd Najwyższy nie tylko podtrzymał orzeczenie Sądu Narodowego, ale poszedł o krok dalej. Jego orzeczenie stwierdza:


“Prawo do wolności słowa nie gwarantuje prawa do nietolerancyjnych przejawów lub wyrażeń, które naruszają wolność religijną, mają charakter bluźnierstwa lub starają się obrazić przekonania religijne i nie stanowią wkładu do debaty publicznej” .

Ten paragraf jest dziwnie podobny do międzynarodowego prawa o bluźnierstwie  promowanego przez Organizację Współpracy Islamskiej, blok 57 krajów muzułmańskich, poświęconego zaprowadzeniu na całym świecie zakazu “szerzenia negatywnych stereotypów o islamie”.

Spójrzcie na inicjatywę 16/18 ONZ-u, przedstawioną przez kraje muzułmańskie próbujące skodyfikować prawo o bluźnierstwie. Została ona przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2011 r. – z poparciem administracji Obamy.


Zwalczanie nietolerancji, negatywnych stereotypów i stygmatyzacji, dyskryminacji, podżegania do przemocy oraz przemoc przeciwko osobom na podstawie religii lub wiary
Zwalczanie nietolerancji, negatywnych stereotypów i stygmatyzacji, dyskryminacji, podżegania do przemocy oraz przemoc przeciwko osobom na podstawie religii lub wiary

Rada Praw Człowieka,


Potwierdzając
zobowiązanie uczynione przez wszystkie Państwa zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych do promowania i zachęcania uniwersalnego szacunku  i przestrzegania wszystkich praw człowieka i fundamentalnych wolności bez różnicy, między innymi religii lub wiary,


Potwierdzając także
obowiązki Państw zakazania dyskryminacji na podstawie religii lub wiary i ustanowienia mechanizmów gwarantujących równą i skuteczną ochronę prawa,


Potwierdzając następnie
,  że Międzynarodowa Konwencja Praw Obywatelskich i Politycznych przewiduje, między innymi, iż każdy ma mieć prawo do wolności myśli, sumienia i religii lub wiary, które ma obejmować wolność posiadania lub przyjęcia religii lub wiary z własnego wyboru, oraz wolność, albo indywidualnie, albo w społeczności z innymi, publicznie i prywatnie, przejawiania swojej religii lub wiary w oddawaniu czci, obrządku, praktyce i nauczaniu,


Potwierdzając
pozytywną rolę, jaką korzystanie z prawa do wolności opinii i wyrazu oraz pełen szacunek dla wolności poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji może odgrywać we wzmocnieniu demokracji i zwalczaniu nietolerancji,


Głęboko zatroskani incydentami nietolerancji, dyskryminacji i przemocy przeciwko osobom w oparciu o ich religie lub wiarę we wszystkich regionach świata,


To, oczywiście, naprawdę znaczy: “jesteśmy zobowiązani do unikania krytyki islamu”. Nie ma to mocy prawa, ale kraje islamskie promują egzekwowanie tego jak prawa.


Ironią w tym wszystkim jest fakt, że Hiszpania dała Firasatowi i jego rodzinie prawo pobytu, by ochronić go przed perfidią islamu, ale teraz chce go wydalić, ponieważ wypowiada się publicznie o tej perfidii. A prawdziwą przyczyną deportacji nie są jego działania, ale strach przed zemstą muzułmanów. Wynika to zupełnie wyraźnie z orzeczenia Sądu Najwyższego.


Firasat może nadal odwołać się od tego “wyroku” do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a rząd Hiszpanii zapowiedział, że nie deportuje go do kraju, w którym będzie zagrożony. Wspaniale: oddaj problem komuś innemu.


Oskarżam rząd hiszpański o tchórzostwo i hipokryzję zrodzone ze strachu przed przemocą muzułmańską. Zrzekają się prawa oświeconych demokracji do krytyki, woląc narazić na niebezpieczeństwo życie (i rodzinę) działacza.


Ostateczną ironią jest to, że rząd hiszpański boi się tej właśnie przemocy, którą Firasat krytykuje w swoim filmie, za którą to krytykę ma zostać deportowany.  Jeśli Firasat myli się i Islam w rzeczywistości jest pokojową religią, to czego boi się Hiszpania?


Choć Firasat może jest nieco radykalny w swoich poglądach (kto nie byłby, gdyby musiał opuścić swój dom z powodu idiotycznych reguł religijnych o apostazji?), jest on także bardzo odważnym człowiekiem. I powiedział:


 “Kiedy usłyszałem, że ambasador USA [w Libii] został zamordowany, powiedziałem, no dobrze, wy, muzułmanie używacie przemocy, ale my będziemy nadal robić filmy. Któregoś dnia jeden z nas przegra”.


Miejmy nadzieje, że tym przegranym nie będzie krytyka przemocy.


Spain deports ex-muslim for criticizing islam

Why Evolution Is True, 11 czerwca 2014

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJerry A. Coyne

Profesor na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków.  Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nowy ateizm i krytyka religii

Znalezionych 788 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Szamani: antenaci współczesnych kapłanów.Czyli Niezależny Związek Zawodowy Duszpasterzy. (II)   Ferus   2022-08-07
Szamani: antenaci współczesnych kapłanów. Czyli Niezależny Związek Zawodowy Duszpasterzy.   Ferus   2022-07-31
Śmierć dla “bluźnierców” w Pakistanie   Ibrahim   2022-07-27
Podstępne kuszenie Jezusa (IV)   Ferus   2022-07-24
Podstępne kuszenie Jezusa (III)   Ferus   2022-07-17
Podstępne kuszenie Jezusa (II)   Ferus   2022-07-10
Podstępne kuszenie Jezusa   Ferus   2022-07-03
Nowa książka Jasona Rosenhouse’a z krytyką Inteligentnego Projektu   Coyne   2022-07-02
Potwór stworzony ludzką wyobraźnią   Ferus   2022-06-26
Z jakiej gliny ulepiłeś swojego boga?   Koraszewski   2022-06-23
Nowy ateizm umarł, niech żyje nowy ateizm   Koraszewski   2022-06-20
Kobieta czyli zło konieczne?   Ferus   2022-06-19
Czarne życie, które nie ma znaczenia: 50 chrześcijan zamordowanych w ich kościele   Ibrahim   2022-06-16
Niezamierzony przez Stwórcę byt   Ferus   2022-06-12
Nowy Ład w dziele bożym   Ferus   2022-06-05
Kreacjonizm i owce Labana   Ferus   2022-05-29
Pacyfizm i papieska omylność   Stewart   2022-05-27
Operacja specjalna o kryptonimie „Arka i potop” (III)   Ferus   2022-05-22
Operacja specjalna o kryptonimie „Arka i potop” (II)   Ferus   2022-05-15
Operacja specjalna o kryptonimie „Arka i potop”   Ferus   2022-05-08
Marzenie o bezbożnym państwie   Koraszewski   2022-05-04
Moje (po)wielkanocne refleksje   Ferus   2022-05-01
Niepotrzebna ziemska sprawiedliwość   Ferus   2022-04-24
Alternatywna koncepcja zbawienia (II)   Ferus   2022-04-18
Alternatywna koncepcja zbawienia   Ferus   2022-04-17
Bądźmy uczniami Chrystusa? (II)   Ferus   2022-04-10
Bądźmy uczniami Chrystusa?   Ferus   2022-04-03
Słabość ateizmu czy religii?   Ferus   2022-03-27
Pytania do Boga   Ferus   2022-03-20
Retoryczne pytanie: „Gdzie był Bóg?”   Ferus   2022-03-13
Wojna pod znakiem krzyża     2022-03-11
Będzie zadowoleni (po śmierci)!   Ferus   2022-03-06
Niewiarygodna „prawdziwość” religii   Ferus   2022-02-20
Błędna analogia o wybaczaniu   Ferus   2022-02-13
Deizm antytezą teizmu? (II)   Ferus   2022-02-06
Deizm antytezą teizmu?   Ferus   2022-01-30
Jezus z uczniami w zbożu   Ferus   2022-01-23
Pierwszy krytyk bożego dzieła (VI)   Ferus   2022-01-16
Pierwszy krytyk dzieła bożego (V)   Ferus   2022-01-09
Hashtag „też odchodzę”   Koraszewski   2022-01-03
Wspomnienie: „Czego sobie życzyłem na nadchodzący 2014 r.?”.   Ferus   2022-01-02
Tradycja powinna się zmieniać pod wpływem praw człowieka   Igwe   2021-12-30
Bóg się rodzi i islmofobia w kafkowskim świecie   Koraszewski   2021-12-26
(Nie)zwykła opowieść wigilijna. Czyli moja nocna, niedokończona rozmowa z psem.   Ferus   2021-12-26
Jacek Tabisz o nowym humanizmie    Tabisz   2021-12-21
Pierwszy krytyk bożego dzieła (IV)   Ferus   2021-12-19
Pierwszy krytyk bożego dzieła (III)   Ferus   2021-12-12
Pierwszy krytyk bożego dzieła (II)   Ferus   2021-12-05
Pierwszy krytyk bożego dzieła   Ferus   2021-11-28
Paradoksalne „Dzięki Bogu” (II)   Ferus   2021-11-21
Paradoksalne „Dzięki Bogu”.   Ferus   2021-11-14
Absurdalna awersja wierzących do ateizmu   Ferus   2021-11-07
Refleksje sprzed lat: „Fikcyjna walka dobra ze złem” i inne   Ferus   2021-10-31
Atak ateizmu na ludzki rozum? (III)   Ferus   2021-10-24
Pytanie bez odpowiedzi   Łukaszewski   2021-10-18
Atak ateizmu na ludzki rozum? II.   Ferus   2021-10-17
Nasila się dżihadystyczne ludobójstwo chrześcijan w Nigerii   Ibrahim   2021-10-16
Atak ateizmu na ludzki rozum?!   Ferus   2021-10-10
Idea, która wyprowadziła rozum na manowce   Ferus   2021-10-03
"Time Magazine” i zachodnie podejście do islamizmu   Mahmoud   2021-10-02
Powolne odrzucanie religijnego mitu   Koraszewski   2021-09-27
Duchowni czy wyrachowani biznesmeni w sutannach?   Ferus   2021-09-26
Kościół zdeprawowany i mamoną silny   Koraszewski   2021-09-22
Turecki ateista zamordowany 31 lat temu   Bulut   2021-09-18
Naturalne czy sztucznie wykreowane religie?   Ferus   2021-09-12
Bogowie popkultury.Czyli jakimi religijnymi stereotypami „karmi” nas telewizja.   Ferus   2021-09-05
Ojciec święty, święty Paweł i teologia zastąpienia    Koraszewski   2021-08-30
(Nie)Fachowe pośrednictwo religijne.Czyli nieudana próba połączenia sprzecznych ze sobą zachowań.   Ferus   2021-08-29
Chora koncepcja Boga/bogów   Ferus   2021-08-22
W oparach ateizmu z czasu przeszłego   Koraszewski   2021-08-19
Islam – religia pokoju   Koraszewski   2021-08-16
Rozum i Wiara (XVIII)   Ferus   2021-08-15
Kult jednostki i bunt umysłu zniewolonego   Pandavar   2021-08-10
Biblia, kobiety i Bóg? (III)   Ferus   2021-08-08
Bezduszna duchowość ateistów   Koraszewski   2021-08-03
Most nad przepaścią (III)   Ferus   2021-08-01
Most nad przepaścią (II)   Ferus   2021-07-25
Most nad przepaścią   Ferus   2021-07-18
Chrześcijańskie stanowisko wobec rozdziału Kościoła i państwa   Koraszewski   2021-07-17
Czy ateizm może być nauczany jako religia?   Koraszewski   2021-07-12
Bajka o „zagubionej owcy” i cwanych „pasterzach duchowych”   Ferus   2021-07-11
Biblia, kobiety i Bóg? (II)   Ferus   2021-07-04
Ekumeniczne spotkanie apostatów   Koraszewski   2021-06-29
Czy wolno krytykować muzułmanów?   Pandavar   2021-06-28
Targniecie się na życie wieczne?   Ferus   2021-06-27
Dwa różne Dekalogi   Ferus   2021-06-20
Pasterze i ich bezwolne owce, czyli paradoksy „duchowego pasterzowania”   Ferus   2021-06-13
Biblia, kobiety i Bóg? Czyli co takiego Bóg chce powiedzieć czytelnikom Pisma Świętego?   Ferus   2021-06-06
Jest człowieczeństwo i jest muzułmańskie człowieczeństwo   Pandavar   2021-06-03
Żałoba bez złudzeń   Igwe   2021-05-26
Bezbożne „Ranczo” (II)   Ferus   2021-05-23
Ateista i „zatroskany głos rozsądku”   Ferus   2021-05-16
Obraza uczuć religijnych. Czyli co obraża osoby wierzące, a co nie, choć może powinno?   Ferus   2021-05-09
„Szczepionkowa” hipoteza powstania religii   Ferus   2021-05-02
Książka Lucjana Ferusa   Koraszewski   2021-04-26
Kłamiemy, gdyż taką mamy naturę? Czyli „względna równowaga między prawdą a fikcją”.   Ferus   2021-04-25
Duchowa służba zdrowia. Czyli oblicze Boga zatroskanego Miłosierdziem.   Ferus   2021-04-18
Poświąteczna refleksja. Kiedy mity traktowane są jako rzeczywistość.   Ferus   2021-04-11
Nieautoryzowany wywiad z Bogiem   Ferus   2021-04-04
Miecz czy Rozum? Czyli jak uczy historia religii: na jedno wychodzi!   Ferus   2021-03-28

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologia


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk