Prawda

Środa, 1 grudnia 2021 - 04:20

« Poprzedni Następny »


Myśli i materia


Victor Stenger 2014-08-31


Odszedł Victor J. Stenger znakomity fizyk i wielki humanista. Wychowywał się w katolickiej, robotniczej rodzinie, w New Jersey. Jego ojciec był Litwinem, jedna z babek Polką, matka pochodziła z węgierskiej rodziny.  Swoją pracę naukową łączył z fascynacją literaturą i filozofią. Jego słynna książka God and Atom zaczyna się od filozofii greckiej i pokazuje jak przez wieki prawdziwa nauka była nieodmiennie bezbożna. Przypominamy jego esej z 2009 roku.

W książce God and the New Atheism teolog John Haught nazywa naturalizm „głęboko sprzecznym wewnętrznie". Nie pokazuje jednak żadnej konkretnej sprzeczności. Najlepsze, co może zrobić, to zapewnić, że według jego osobistej oceny ewolucja nigdy nie będzie w stanie wyjaśnić pewnych zjawisk umysłowych, takich jak poznanie. Twierdzi, że „naturalizm naukowy ignoruje subiektywną stronę natury, szczególnie nasze przeżycia wewnętrzne".


Nie wydaje mi się słuszne powiedzenie, że naturalizm naukowy ignoruje subiektywność. Choć jest prawdą, że neuronaukowcy jeszcze nie ustalili materialnego modelu umysłu, posiadają znaczące dane o zmianach, jakie zachodzą w mózgu podczas subiektywnej aktywności umysłowej. Ustalili ponad wszelką wątpliwość, że włączone są tam procesy materialne.


Niemniej pogląd Haughta wydaje się być powszechnym refrenem teistów argumentujących przeciwko czysto naturalnemu wszechświatu. W książce God Is No Delusion Thomas Crean, przeor dominikańskiego klasztoru St. Michael the Archangel w Cambridge w Anglii idzie śladami Haughta, posługując się argumentem opartym na błędzie ignorancji, i mówi, że nie może zrozumieć, jak myśli mogły wyłonić się z materii, a wiec muszą pochodzić od Boga. Pyta: „Jak 'materialny rodzaj rzeczy' mógł spowodować istnienie 'niematerialnego rodzaju rzeczy'?" No cóż, komputer jest materialnym rodzajem rzeczy, która może rozwiązywać problemy matematyczne i logiczne. Może pisać poezję, której profesorowie literatury angielskiej nie potrafią odróżnić od poezji pisanej przez ludzi. Potrafi tworzyć piękną sztukę i muzykę. Przeżycia estetyczne wywoływane przez te wytwory są niematerialnym 'rodzajem rzeczy", ale wynikają z fizycznej aktywności mózgu.


Nieświadomy tych faktów Crean kontynuuje w tym samym duchu: "Materializm jest więc absurdem. Myśl nie może być rzeczą materialną ani nie może być spowodowana przez rzecz materialną. Jedynym możliwym wnioskiem jest, że myśl jako taka jest czymś niezależnym od materii, to jest, czymś duchowym".


W krótkiej książce Naturalism filozofowie Stewart Goetz i Charles Taliaferro próbują pokazać, że naturalizm jest intelektualnie niespójny. Autorzy są teistami i wykładają, jeden w Notre Dame University, a drugi w St. Olaf College. Twierdzą oni, że dualność zjawisk fizycznych i umysłowych jest niezbędna dla wyjaśnienia przyczynowości umysłowej, to jest tego, jak zdarzenia umysłowe powodują zdarzenia fizyczne.


Na mnie robi to wrażenie odwrócenia problemu. Jeśli, jak twierdzi naturalizm, zdarzenia umysłowe powstają ze zdarzeń fizycznych w mózgu, to z pewnością nie ma żadnego problemu, ponieważ mamy wtedy zdarzenia fizyczne powodujące zdarzenia fizyczne, tak samo jak kiedy kula bilardowa uderza ósmą kulę i powoduje, że ta wpada do łuzy. Z drugiej strony, jeśli zdarzenia umysłowe mają własną naturę niefizyczną, to stajemy przed problemem wyjaśnienia, jak coś niefizycznego może powodować zdarzenia fizyczne. Goetz i Taliaferro nie dają nam choćby spekulatywnego modelu tego, jak się to dzieje.


Kiedy teiści tacy jak Goetz i Taliaferro mówią o lukach w wiedzy naukowej, najlepsze co mogą powiedzieć to: „Widzisz, to musiał zrobić Bóg". Nie dostarcza to żadnych dodatkowych informacji i jest mniej ekonomiczne niż proste powiedzenie: „Zrobiła to natura". Ale materialiści zazwyczaj mogą zrobić znacznie więcej niż podać to proste zdanie. Potrafią dać jakąś myśl, jak natura to zrobiła. W wyjaśnieniu fizycznym często mamy teorię, taką jak teoria względności lub teoria ewolucji, która dostarcza szczegółowych mechanizmów obserwowanych zdarzeń. Także kiedy nie mamy istniejącej, ustalonej teorii, jak w sprawie początków życia lub procesów umysłowych, rozważamy wiarygodne hipotezy, które są zgodne z całą istniejącą wiedzą i nie wymagają żadnych elementów nadnaturalnych. Teiści potrafią dać tylko proste zapewnienie: „Bóg to zrobił". Naukowcy mogą powiedzieć: „Nie wiemy. Ale próbujemy się dowiedzieć".


Oczywiście, dualizm umysł-ciało jest szeroko rozpowszechnionym „zdroworozsądkowym" przekonaniem. Goetz i Taliafero wydają się sądzić, że zdroworozsądkowe myślenie wystarczy do przyjęcia poglądu dualistycznego.


Goetz i Taliaferro twierdzą także, że wykazali filozoficzną spójność czynnika boskiego. No to co, że jest filozoficznie spójny? Niczego to nie mówi o rzeczywistości. Gra komputerowa, w której bohaterzy powracają do życia po tym, jak zostali zabici, jest filozoficznie spójna; nie można by jej było uruchomić na komputerze, gdyby nie była logiczna. Ale świat nadal tak nie działa.


Filozof Paul Churchland podkreśla, że przez całą historię ludzie wyrażali wątpliwości, czy nauka kiedykolwiek będzie w stanie wyjaśnić pewne zjawiska. Astronom Ptolomeusz (85-165), największy astronom swoich czasów, powiedział, że nauka nigdy nie będzie w stanie uchwycić prawdziwej natury przyczyn zjawisk kosmicznych, ponieważ są one niedostępne. Nie miał inspirującej myśli Newtona, że prawa fizyki są uniwersalne, to znaczy, że stosują się tak na Ziemi, jak i na niebie. Dziewiętnastowieczny filozof Comte (zm. 1857) argumentował podobnie, że nigdy nie poznamy fizycznego składu gwiazd. Nie wiedział o widmach atomowych. Jeszcze w latach 1950. większość ludzi wyrażała wątpliwości, czy życie da się wyjaśnić czysto materialistycznie i wierzyła zamiast tego, że potrzebna jest jakaś siła życiowa. Wraz z odkryciem struktury DNA w 1953 r. i olbrzymim sukcesem teorii ewolucji drogą doboru naturalnego nauka nie widziała żadnej potrzeby, ani też żadnych dowodów na specjalną siłę życiową.


Kiedy umysłowy dualista pyta: „Jak może bezmyślna materia zrodzić myśl?" wypowiada ten sam argument oparty na błędzie ignorancji, jakiego używali ci, którzy pytali: „Jak może martwa materia zrodzić życie?"


Pozostaje bez odpowiedzi wiele pytań do tych, którzy twierdzą, że jakiś niematerialny duch lub dusza kontroluje w ostatecznym rachunku działania mózgu. Jak ta niematerialna rzecz, która nie ma żadnej energii ani pędu, dostarcza energii i pędu cząstkom w mózgu? Implikuje to naruszenie zachowania energii i pędu, o których teiści sądzą, że są prawami Boga. Dlaczego można łamać te prawa Boga, ale nie inne, takie jak zakaz małżeństw homoseksualnych i używania prezerwatyw?


Dalsze lektury

  • Paul M. Churchland, The Engine of Reason, the Seat of the Soul: A Philosophical Journey Into the Brain (Cambridge, Mass: MIT Press, 1995).
  • Thomas Crean, God is No Delusion: A Refutation of Richard Dawkins (San Francisco, CA: Ignatius Press, 2007).
  • Stewart Goetz and Charles Taliaferro, Naturalism (Grand Rapids, MI: Wm. B. Erdman Publishing Company, 2008).
  • John F. Haught, God and the New Atheism: A Critical Response to Dawkins, Harris, and Hitchens (Westminster John Knox Press, 2008).

Reality Check,
Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Victor J. Stenger

Emerytowany profesor fizyki i astronomii uniwersytetu na Hawajach oraz profesor filozofii Uniwersytetu w Colorado. Był także członkiem Komitetu Badania Naukowego Twierdzeń Paranormalnych (CSICOP). Jest autorem następujących książek: "Physics and Psychics: The Search for a World Beyond the Senses" (1990); "The Unconscious Quantum: Metaphysics in Modern Physics and Cosmology" (1995);  "Not By Desing: The Origin of the Universe" (1998); "Timeless Reality: Symetry, Simplicity and Multiple Universes" (2000); "Has Science Found God? The Latest Results in the Search for Purpose in the Universe" (2003), "God: The Failed Hypothesis. How Science Shows that God Does Not Exist" (2007). "The Fallacy of Fine Tuning" 2011, "God and the Folly of Faith" 2012, "God nad the Atom" 2013.
Zmarł 27 sierpnia 2014 roku.

 Strona www autora

Znającym angielski polecam jego wykład o nadużywaniu fizyki.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
5. Cytat z Feuerbacha Lucjan Ferus 2014-09-06
4. człowiek jest tylko zwierzęciem Mieczysławski 2014-09-06
3. No właśnie... pol-bel 2014-09-02
2. Zwierzęta mają dusze? pol-bel 2014-09-01
1. urodziłem się ateistą Mieczysławski 2014-08-31


Nowy ateizm i krytyka religii

Znalezionych 740 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Pierwszy krytyk bożego dzieła   Ferus   2021-11-28
Paradoksalne „Dzięki Bogu” (II)   Ferus   2021-11-21
Paradoksalne „Dzięki Bogu”.   Ferus   2021-11-14
Absurdalna awersja wierzących do ateizmu   Ferus   2021-11-07
Refleksje sprzed lat: „Fikcyjna walka dobra ze złem” i inne   Ferus   2021-10-31
Atak ateizmu na ludzki rozum? (III)   Ferus   2021-10-24
Pytanie bez odpowiedzi   Łukaszewski   2021-10-18
Atak ateizmu na ludzki rozum? II.   Ferus   2021-10-17
Nasila się dżihadystyczne ludobójstwo chrześcijan w Nigerii   Ibrahim   2021-10-16
Atak ateizmu na ludzki rozum?!   Ferus   2021-10-10
Idea, która wyprowadziła rozum na manowce   Ferus   2021-10-03
"Time Magazine” i zachodnie podejście do islamizmu   Mahmoud   2021-10-02
Powolne odrzucanie religijnego mitu   Koraszewski   2021-09-27
Duchowni czy wyrachowani biznesmeni w sutannach?   Ferus   2021-09-26
Kościół zdeprawowany i mamoną silny   Koraszewski   2021-09-22
Turecki ateista zamordowany 31 lat temu   Bulut   2021-09-18
Naturalne czy sztucznie wykreowane religie?   Ferus   2021-09-12
Bogowie popkultury.Czyli jakimi religijnymi stereotypami „karmi” nas telewizja.   Ferus   2021-09-05
Ojciec święty, święty Paweł i teologia zastąpienia    Koraszewski   2021-08-30
(Nie)Fachowe pośrednictwo religijne.Czyli nieudana próba połączenia sprzecznych ze sobą zachowań.   Ferus   2021-08-29
Chora koncepcja Boga/bogów   Ferus   2021-08-22
W oparach ateizmu z czasu przeszłego   Koraszewski   2021-08-19
Islam – religia pokoju   Koraszewski   2021-08-16
Rozum i Wiara (XVIII)   Ferus   2021-08-15
Kult jednostki i bunt umysłu zniewolonego   Pandavar   2021-08-10
Biblia, kobiety i Bóg? (III)   Ferus   2021-08-08
Bezduszna duchowość ateistów   Koraszewski   2021-08-03
Most nad przepaścią (III)   Ferus   2021-08-01
Most nad przepaścią (II)   Ferus   2021-07-25
Most nad przepaścią   Ferus   2021-07-18
Chrześcijańskie stanowisko wobec rozdziału Kościoła i państwa   Koraszewski   2021-07-17
Czy ateizm może być nauczany jako religia?   Koraszewski   2021-07-12
Bajka o „zagubionej owcy” i cwanych „pasterzach duchowych”   Ferus   2021-07-11
Biblia, kobiety i Bóg? (II)   Ferus   2021-07-04
Ekumeniczne spotkanie apostatów   Koraszewski   2021-06-29
Czy wolno krytykować muzułmanów?   Pandavar   2021-06-28
Targniecie się na życie wieczne?   Ferus   2021-06-27
Dwa różne Dekalogi   Ferus   2021-06-20
Pasterze i ich bezwolne owce, czyli paradoksy „duchowego pasterzowania”   Ferus   2021-06-13
Biblia, kobiety i Bóg? Czyli co takiego Bóg chce powiedzieć czytelnikom Pisma Świętego?   Ferus   2021-06-06
Jest człowieczeństwo i jest muzułmańskie człowieczeństwo   Pandavar   2021-06-03
Żałoba bez złudzeń   Igwe   2021-05-26
Bezbożne „Ranczo” (II)   Ferus   2021-05-23
Ateista i „zatroskany głos rozsądku”   Ferus   2021-05-16
Obraza uczuć religijnych. Czyli co obraża osoby wierzące, a co nie, choć może powinno?   Ferus   2021-05-09
„Szczepionkowa” hipoteza powstania religii   Ferus   2021-05-02
Książka Lucjana Ferusa   Koraszewski   2021-04-26
Kłamiemy, gdyż taką mamy naturę? Czyli „względna równowaga między prawdą a fikcją”.   Ferus   2021-04-25
Duchowa służba zdrowia. Czyli oblicze Boga zatroskanego Miłosierdziem.   Ferus   2021-04-18
Poświąteczna refleksja. Kiedy mity traktowane są jako rzeczywistość.   Ferus   2021-04-11
Nieautoryzowany wywiad z Bogiem   Ferus   2021-04-04
Miecz czy Rozum? Czyli jak uczy historia religii: na jedno wychodzi!   Ferus   2021-03-28
Diabelskie zwierciadło jest winne złu?   Ferus   2021-03-21
Dziewuchy dziewuchom tu i tam   Koraszewski   2021-03-16
Irracjonalne „objawienia boże” (II)   Ferus   2021-03-14
Irracjonalne „objawienia boże”   Ferus   2021-03-07
Groza umiarkowanego islamizmu   Chesler   2021-03-04
Hartowanie ciała i hart ducha   Ferus   2021-02-28
Bezbożne „Ranczo”.Czyli nie jest dobrze, iż wierni mało wiedzą o religii, czy raczej bardzo dobrze?   Ferus   2021-02-21
Uciekinierzy z bastionu fałszywych świętości (IV)   Ferus   2021-02-14
Uciekinierzy z bastionu fałszywych świętości (III)   Ferus   2021-02-07
Uciekinierzy z bastionu fałszywych świętości (II)   Ferus   2021-01-31
Uciekinierzy z bastionu fałszywych świętości   Ferus   2021-01-24
Bajkowe dziedzictwo religii. Czyli wspaniała, ale też przerażająca potęga wyobraźni.   Ferus   2021-01-17
Bóg, ojczyzna, nędza i zniewolenie   Koraszewski   2021-01-14
Opatrzność Boża, a szczepienia na COVID-19   Ferus   2021-01-03
W Gazie Hamas jest Grinchem, który ukradł Boże Narodzenie   Fitzgerald   2020-12-31
Episkopat Polski w sprawie szczepionek zaleca: róbta co chceta   Koraszewski   2020-12-30
Bożonarodzeniowa koniunkcja planet. Czyli coroczna „koniunkcja” religii z nauką.   Ferus   2020-12-27
Listy byłych niewolników do ich byłych Panów (III)   Ferus   2020-12-20
Islam nakazuje kochać Mahometa i Dżihad bardziej niż własne rodziny     2020-12-14
Listy byłych niewolników do ich byłych Panów (II)   Ferus   2020-12-13
Listy byłych niewolników do ich byłych Panów   Ferus   2020-11-29
Brudny czyściec i diabelnie skuteczny strach przed piekłem   Ferus   2020-11-22
Dylemat moralny czy prosty wybór?   Ferus   2020-11-15
Refleksje sprzed lat: „W obronie kobiet” II.   Ferus   2020-11-08
Refleksje sprzed lat: „W obronie kobiet”   Ferus   2020-11-01
Nasze zacofanie jest najgorszą obrazą Proroka   Montaser   2020-10-31
USA to jedyny kraj, który rozlicza mułłów   Rafizadeh   2020-10-27
Dyspensa zwalniająca wiernych z myślenia   Ferus   2020-10-25
Dziecinne pytanie: Po co ludzie stworzyli bogów?   Ferus   2020-10-18
Dziecinne pytanie: Po co Bóg stworzył ludzi?   Ferus   2020-10-11
Alternatywa dla idei zbawienia   Ferus   2020-10-04
Beczka dziegciu i łyżka miodu   Ferus   2020-09-27
Refleksje sprzed lat: „Głęboka wiara” i inne.   Ferus   2020-09-20
Zamordowanie amerykańskiego “bluźniercy” w Pakistanie   Ibrahim   2020-09-16
Czy istnieją „głęboko niewierzący”?   Ferus   2020-09-06
Ludzie są grzeszni, ale Kościół (na pokaz) jest święty   Kruk   2020-09-03
Kogo bije dzban?   Koraszewski   2020-08-31
Refleksje sprzed lat: „Łaska boska” i inne   Ferus   2020-08-30
Ignorowane ludobójstwo chrześcijan w Nigerii    Ibrahim   2020-08-25
Egocentryzm religijny   Ferus   2020-08-23
Quo vadis religio?   Ferus   2020-08-16
Palestyńczycy: Priorytety muzułmańskich “uczonych” podczas COVID-19   Toameh   2020-08-04
Ituriel – elektroniczny bóg. Czyli książka, której nie napisałem.   Ferus   2020-08-02
Porwanie Holocaustu dla Dżihadu: Auschwitz i Kneset   Pandavar   2020-07-08
Dlaczego nauki i religii nie można ze sobą pogodzić   Koraszewski   2020-07-05
Palestyńczycy: Nieislamskie prawo o ochronie rodziny   Toameh   2020-07-02
Uprowadzenie Holocaustu dla Dżihadu: Auschwitz i Kneset   Pandavar   2020-07-01
Pochwała parlamentarnego ateizmu   Koraszewski   2020-06-28

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk