Prawda

Wtorek, 7 grudnia 2021 - 13:32

« Poprzedni Następny »


Niemago rejestruje swój związek


Marcin Kruk 2014-05-04


Tajemniczy, Wszechniemocny i Wszechniewiedzący Niemago postanowił zawrzeć związek partnerski ze swoim ludem i zobowiązał go do rejestracji związku wyznaniowego w MSWiA celem uporządkowania spraw formalnych.

Związek wyznaniowy wyznawców Niemago jest bytem społecznym, czyli tak zwaną wspólnotą wyznaniową posiadającą doktrynę, własny ustrój i obrzędy kultowe. (Zgodne z brzmieniem ustawy z 17 maja 1989 roku).

 

Doktryna wyznania Niemago opiera się na objawieniu. Wielki Niemago jest Tajemnicą, ale ci którzy mają łaskę wiary w Niemago, odczuwają Jego obecność i dzielą się Dobrą Nowiną z innymi.


A. Pierwsi prorocy Niemago żyli w starożytnej Polinezji, jednak przez dwa i pół tysiąclecia lat kult Niemago był stanie utajonym. Dopiero po wynalezieniu Facebooka wyznawcy kultu Niemago zaczęli nieśmiało wychodzić z katakumb.


B. Doktryna Tajemniczego Niemago zakłada, że nie można Go zobaczyć, ani usłyszeć, można Go tylko odczuwać, ale odczuwamy, kiedy nas karze i kiedy jest miłosierny, bowiem Niemago jest bezgranicznie karzący, bezgranicznie miłujący i bezgranicznie sprawiedliwy. Niemago posiada wszystkie atrybuty niezbędne do zarejestrowania związku Jego wyznawców.


Ze względu na kwantowy, strunowy i bioenergetyczny charakter Niemago zabronione jest czynienie jakichkolwiek Jego wizerunków, chyba że w uzasadnionych przypadkach Naczelny Kapłan zarządzi inaczej. 

C. Ustrój związku wyznaniowego wyznawców Niemago oparty jest na Trzecim Filarze  Emerytalnym i w zamian za przekazywanie części dochodów w życiu doczesnym, przy spełnieniu warunków wymienionych w załącznikach 1-6 do doktryny kultu Niemago, gwarantuje godne życie wieczne z kosmicznymi przyjemnościami.


Nad finansami kultu Niemago czuwa Bank KN, który zostanie utworzony po rejestracji, a którego rezerwy finansowe zostaną utworzone przez specjalne fundacje zbierające dobrowolne wpłaty na Trzeci Filar Emerytalny gwarantujący godne życie wieczne i przekazujące zebrane kwoty do Banku KN  oraz  przez specjalne spółki prawa handlowego obracające akcjami na opcje nadzwyczajnych przyjemności kosmicznych na różnych etapach życia wiecznego.


Ustrój kultu Niemago jest hierarchiczny, a kapłani kultu otrzymują wynagrodzenie uznaniowe, uzależnione jednak od wielkości wpływów składek na Trzeci Filar Emerytalny oraz od wysokości obrotów akcjami na opcje w podległych oddziałach terenowych.


Pierwszy Naczelny Kapłan wskazany został bezpośrednio przez Niemago i będzie pełnił Urząd dożywotnio. Zatwierdzony został przez aklamację przez Walne Zgromadzenie Pierwszych Wiernych.   


Kolejni Naczelni Kapłani wybierani są na czas nieokreślony przez aklamację przez grono mianowanych przez poprzedniego Naczelnego Kapłana Kapłanów Szczególnych.


Ponieważ kapłan kultu jest zaledwie pośrednikiem między wyznawcą a Niemago, zobowiązany jest do dochowania tajemnicy w kwestii wysokości wpłacanych składek na Trzeci Filar Emerytalny oraz ilości nabytych akcji na opcje kosmicznych przyjemności w życiu wiecznym.      


Ze względu na umowę między Niemago a Jego wyznawcami obszarem działania kultu może być cały świat, ale miejscem rejestracji kultu ma być w pierwszym rzędzie MSWiA RP z możliwością rejestrowania oddziałów terenowych w innych krajach.

D. Organem  Zarządzającym jest Naczelny Kapłan, który podejmuje decyzje po modlitwach i w porozumieniu z ciałem doradczym.

E. Organem Nadzorczym jest Tajemniczy Niemago, który nadzoruje wszystkie czynności tak wiernych jak i kapłanów, przyjmuje raporty, udziela błogosławieństw i przekazuje gwarancje godnego życia wiecznego za pośrednictwem swoich kapłanów.

F.Obrzędy kultowe polegają na wspólnych środowych modłach do Niemago w małych oddziałach wspólnoty wyznaniowej, w których łączone są modlitwy dziękczynne z modlitwami w intencji oraz cotygodniowe instrukcje w kwestii godnego oczekiwania na godne życie wieczne; spotkania integracyjne pod nadzorem kapłana zwoływane z różnych okazji i połączone z okadzaniem przedmiotów nabytych przez wiernych, obowiązkowych modłów indywidualnych dwa razy dziennie, a wreszcie indywidualnych konsultacji teleportowanych za pośrednictwem  kapłana od wiernego/wiernej do Niemago.        

 

Wraz z niniejszym wnioskiem o wpis do Rejestru Związków Wyznaniowych przesyłamy następujące załączniki:

  1. Podpisy 142 wiernych-założycieli,
  2. Protokół modlitwy w intencji przyjęcia wniosku,
  3. Protokół wyboru wskazanego przez Niemago Naczelnego Kapłana przez aklamację po modlitwie,
  4. Protokół modlitwy dziękczynnej po wyborze Naczelnego Kapłana przez aklamację,
  5. Dodatkowe załączniki prezentujące szczegółowo doktrynę kultu Tajemniczego Niemago (1-6),
  6. Dowód wpłaty opłaty skarbowej.     

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
2. Dobry tekst! Lucjan Ferus 2014-05-05
1. Niemago Marek Nowakowski 2014-05-04


Nowy ateizm i krytyka religii

Znalezionych 741 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Pierwszy krytyk bożego dzieła (II)   Ferus   2021-12-05
Pierwszy krytyk bożego dzieła   Ferus   2021-11-28
Paradoksalne „Dzięki Bogu” (II)   Ferus   2021-11-21
Paradoksalne „Dzięki Bogu”.   Ferus   2021-11-14
Absurdalna awersja wierzących do ateizmu   Ferus   2021-11-07
Refleksje sprzed lat: „Fikcyjna walka dobra ze złem” i inne   Ferus   2021-10-31
Atak ateizmu na ludzki rozum? (III)   Ferus   2021-10-24
Pytanie bez odpowiedzi   Łukaszewski   2021-10-18
Atak ateizmu na ludzki rozum? II.   Ferus   2021-10-17
Nasila się dżihadystyczne ludobójstwo chrześcijan w Nigerii   Ibrahim   2021-10-16
Atak ateizmu na ludzki rozum?!   Ferus   2021-10-10
Idea, która wyprowadziła rozum na manowce   Ferus   2021-10-03
"Time Magazine” i zachodnie podejście do islamizmu   Mahmoud   2021-10-02
Powolne odrzucanie religijnego mitu   Koraszewski   2021-09-27
Duchowni czy wyrachowani biznesmeni w sutannach?   Ferus   2021-09-26
Kościół zdeprawowany i mamoną silny   Koraszewski   2021-09-22
Turecki ateista zamordowany 31 lat temu   Bulut   2021-09-18
Naturalne czy sztucznie wykreowane religie?   Ferus   2021-09-12
Bogowie popkultury.Czyli jakimi religijnymi stereotypami „karmi” nas telewizja.   Ferus   2021-09-05
Ojciec święty, święty Paweł i teologia zastąpienia    Koraszewski   2021-08-30
(Nie)Fachowe pośrednictwo religijne.Czyli nieudana próba połączenia sprzecznych ze sobą zachowań.   Ferus   2021-08-29
Chora koncepcja Boga/bogów   Ferus   2021-08-22
W oparach ateizmu z czasu przeszłego   Koraszewski   2021-08-19
Islam – religia pokoju   Koraszewski   2021-08-16
Rozum i Wiara (XVIII)   Ferus   2021-08-15
Kult jednostki i bunt umysłu zniewolonego   Pandavar   2021-08-10
Biblia, kobiety i Bóg? (III)   Ferus   2021-08-08
Bezduszna duchowość ateistów   Koraszewski   2021-08-03
Most nad przepaścią (III)   Ferus   2021-08-01
Most nad przepaścią (II)   Ferus   2021-07-25
Most nad przepaścią   Ferus   2021-07-18
Chrześcijańskie stanowisko wobec rozdziału Kościoła i państwa   Koraszewski   2021-07-17
Czy ateizm może być nauczany jako religia?   Koraszewski   2021-07-12
Bajka o „zagubionej owcy” i cwanych „pasterzach duchowych”   Ferus   2021-07-11
Biblia, kobiety i Bóg? (II)   Ferus   2021-07-04
Ekumeniczne spotkanie apostatów   Koraszewski   2021-06-29
Czy wolno krytykować muzułmanów?   Pandavar   2021-06-28
Targniecie się na życie wieczne?   Ferus   2021-06-27
Dwa różne Dekalogi   Ferus   2021-06-20
Pasterze i ich bezwolne owce, czyli paradoksy „duchowego pasterzowania”   Ferus   2021-06-13
Biblia, kobiety i Bóg? Czyli co takiego Bóg chce powiedzieć czytelnikom Pisma Świętego?   Ferus   2021-06-06
Jest człowieczeństwo i jest muzułmańskie człowieczeństwo   Pandavar   2021-06-03
Żałoba bez złudzeń   Igwe   2021-05-26
Bezbożne „Ranczo” (II)   Ferus   2021-05-23
Ateista i „zatroskany głos rozsądku”   Ferus   2021-05-16
Obraza uczuć religijnych. Czyli co obraża osoby wierzące, a co nie, choć może powinno?   Ferus   2021-05-09
„Szczepionkowa” hipoteza powstania religii   Ferus   2021-05-02
Książka Lucjana Ferusa   Koraszewski   2021-04-26
Kłamiemy, gdyż taką mamy naturę? Czyli „względna równowaga między prawdą a fikcją”.   Ferus   2021-04-25
Duchowa służba zdrowia. Czyli oblicze Boga zatroskanego Miłosierdziem.   Ferus   2021-04-18
Poświąteczna refleksja. Kiedy mity traktowane są jako rzeczywistość.   Ferus   2021-04-11
Nieautoryzowany wywiad z Bogiem   Ferus   2021-04-04
Miecz czy Rozum? Czyli jak uczy historia religii: na jedno wychodzi!   Ferus   2021-03-28
Diabelskie zwierciadło jest winne złu?   Ferus   2021-03-21
Dziewuchy dziewuchom tu i tam   Koraszewski   2021-03-16
Irracjonalne „objawienia boże” (II)   Ferus   2021-03-14
Irracjonalne „objawienia boże”   Ferus   2021-03-07
Groza umiarkowanego islamizmu   Chesler   2021-03-04
Hartowanie ciała i hart ducha   Ferus   2021-02-28
Bezbożne „Ranczo”.Czyli nie jest dobrze, iż wierni mało wiedzą o religii, czy raczej bardzo dobrze?   Ferus   2021-02-21
Uciekinierzy z bastionu fałszywych świętości (IV)   Ferus   2021-02-14
Uciekinierzy z bastionu fałszywych świętości (III)   Ferus   2021-02-07
Uciekinierzy z bastionu fałszywych świętości (II)   Ferus   2021-01-31
Uciekinierzy z bastionu fałszywych świętości   Ferus   2021-01-24
Bajkowe dziedzictwo religii. Czyli wspaniała, ale też przerażająca potęga wyobraźni.   Ferus   2021-01-17
Bóg, ojczyzna, nędza i zniewolenie   Koraszewski   2021-01-14
Opatrzność Boża, a szczepienia na COVID-19   Ferus   2021-01-03
W Gazie Hamas jest Grinchem, który ukradł Boże Narodzenie   Fitzgerald   2020-12-31
Episkopat Polski w sprawie szczepionek zaleca: róbta co chceta   Koraszewski   2020-12-30
Bożonarodzeniowa koniunkcja planet. Czyli coroczna „koniunkcja” religii z nauką.   Ferus   2020-12-27
Listy byłych niewolników do ich byłych Panów (III)   Ferus   2020-12-20
Islam nakazuje kochać Mahometa i Dżihad bardziej niż własne rodziny     2020-12-14
Listy byłych niewolników do ich byłych Panów (II)   Ferus   2020-12-13
Listy byłych niewolników do ich byłych Panów   Ferus   2020-11-29
Brudny czyściec i diabelnie skuteczny strach przed piekłem   Ferus   2020-11-22
Dylemat moralny czy prosty wybór?   Ferus   2020-11-15
Refleksje sprzed lat: „W obronie kobiet” II.   Ferus   2020-11-08
Refleksje sprzed lat: „W obronie kobiet”   Ferus   2020-11-01
Nasze zacofanie jest najgorszą obrazą Proroka   Montaser   2020-10-31
USA to jedyny kraj, który rozlicza mułłów   Rafizadeh   2020-10-27
Dyspensa zwalniająca wiernych z myślenia   Ferus   2020-10-25
Dziecinne pytanie: Po co ludzie stworzyli bogów?   Ferus   2020-10-18
Dziecinne pytanie: Po co Bóg stworzył ludzi?   Ferus   2020-10-11
Alternatywa dla idei zbawienia   Ferus   2020-10-04
Beczka dziegciu i łyżka miodu   Ferus   2020-09-27
Refleksje sprzed lat: „Głęboka wiara” i inne.   Ferus   2020-09-20
Zamordowanie amerykańskiego “bluźniercy” w Pakistanie   Ibrahim   2020-09-16
Czy istnieją „głęboko niewierzący”?   Ferus   2020-09-06
Ludzie są grzeszni, ale Kościół (na pokaz) jest święty   Kruk   2020-09-03
Kogo bije dzban?   Koraszewski   2020-08-31
Refleksje sprzed lat: „Łaska boska” i inne   Ferus   2020-08-30
Ignorowane ludobójstwo chrześcijan w Nigerii    Ibrahim   2020-08-25
Egocentryzm religijny   Ferus   2020-08-23
Quo vadis religio?   Ferus   2020-08-16
Palestyńczycy: Priorytety muzułmańskich “uczonych” podczas COVID-19   Toameh   2020-08-04
Ituriel – elektroniczny bóg. Czyli książka, której nie napisałem.   Ferus   2020-08-02
Porwanie Holocaustu dla Dżihadu: Auschwitz i Kneset   Pandavar   2020-07-08
Dlaczego nauki i religii nie można ze sobą pogodzić   Koraszewski   2020-07-05
Palestyńczycy: Nieislamskie prawo o ochronie rodziny   Toameh   2020-07-02
Uprowadzenie Holocaustu dla Dżihadu: Auschwitz i Kneset   Pandavar   2020-07-01

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk