Prawda

Sobota, 25 czerwca 2022 - 18:39

« Poprzedni Następny »


Matka jest tylko jedna?
Czyli quasi teologiczna refleksja o Dniu Matki.


Lucjan Ferus 2016-05-26

Matka Boska Łokietkowa
Matka Boska Łokietkowa

26 maja obchodzimy Dzień Matki, a jednocześnie (w tym roku) kościelne święto Bożego Ciała, czyli Święto Najświętszego Ciała Chrystusa. Zostało ono ustanowione bullą przez papieża Urbana IV w 1264 r. dla całego Kościoła (w Polsce rozpowszechniono je na synodzie gnieźnieńskim w 1420 r.). Jednak moja „teologiczna refleksja” ma dotyczyć nie stricte religijnego święta związanego z Jezusem Chrystusem, lecz wspomnianego na wstępie Dnia Matki. Co ma jedno z drugim wspólnego? Otóż ma, a przynajmniej powinno mieć.

Teologia naucza na podstawie Ewangelii, iż Jezus, jako Syn Człowieczy także ma matkę – kobietę pochodzącą z narodu wybranego – Maryję, która została zapłodniona przez Ducha Świętego, będąc małą dziewczynką i w efekcie czego urodziła przyszłego mesjasza. Natomiast sobór w Efezie w 431 r. przemianował Maryję z „Christotokos”–„matka Chrystusa” na „Theotokos” –„Matka Boska”, zakładając, iż stworzenie może urodzić Stworzyciela. Skoro nasi bogowie rodzą się z ziemskich kobiet (dziewic), a historia religii potwierdza licznymi przykładami, iż Jezus nie był wyjątkiem w tym względzie, to postanowiłem wyobrazić sobie w jaki sposób ów Syn Boży mógłby obchodzić Dzień Matki.

 

Jakby to mogło wyglądać w dzisiejszych czasach, kiedy kult jego Matki rozrósł się do tak wielkich rozmiarów? Przypuśćmy, iż Jezus Chrystus chce ten szczególny dzień w życiu każdego syna czy córki uczcić w podobny sposób, jak czynią to ludzie: składają swoim matkom życzenia, ofiarują piękne kwiaty czy też inne upominki, lub jak w przypadku dzieci (co jest najbardziej wzruszające) rysują piękne laurki oddające ich gorące uczucia dla swych mam, podpisując je koślawymi jeszcze literkami, nie ustrzegając się przy tym od błędów.

 

Wyobraziłem sobie to tak, iż Jezus – jak na Boga przystało – nie kupuje lecz stwarza słowem bukiety najwspanialszych i najbardziej pachnących kwiatów jakie tylko można sobie wyobrazić (albo nawet i to nie) i po kolei zaczyna odwiedzać swoje wszystkie matki, czyli „Wizerunki Matki Bożej objęte kultem”. Jako kochający syn, niechcący urazić żadnej z nich, odwiedza je w kolejności chronologicznej, podanej na oficjalnym wykazie tych wizerunków. Wzorem osób wierzących, które nigdy nie mówią, że np. idą z pielgrzymką do jakiegoś świętego obrazu, lub świętej figury lecz idą do Matki Boskiej, Jezus także będzie stosował tę samą zasadę, odwiedzając wszystkie swoje matki czczone przez wiernych, a nie ich obrazy.

 

Tym bardziej, że jako Syn Boga, który zakazał pod groźbą surowej kary wykonywania i czczenia „świętych” obrazów i figur, nie mógłby sobie pozwolić na łamanie tego zakazu. Zatem nic innego mu nie pozostało, jak okolicznościowe odwiedziny swych licznych matek, a nie zakazanych przez swego boskiego rodzica „podobizn”. Dokładnie tak, jak czynią to jego wyznawcy, którzy adorując liczne „cudowne” obrazy i figury, nie mają poczucia ubliżania Bogu i czynienia zła, a wprost przeciwnie: są pewni, iż czeka ich za to nagroda w niebie.

 

Zatem swoją wędrówkę Jezus zacznie od Matki Bożej w Berdyczowie, potem uda się do Chełmskiej Matki Bożej, następnie do Niepokalanej Matki Bożej w Strzyżowie, dalej do Dziewicy z Letanias, Matki Boskiej Częstochowskiej, Madonny Łokietkowej, Matki Boskiej Kębelskiej, Matki Boskiej Śnieżnej, Matki Bożej Fatimskiej, Matki Bożej Jazłowieckiej, Matki Bożej Katyńskiej, Matki Bożej Loretańskiej w Głogówku, Matki Bożej Skalskiej, Matki Bożej Skępskiej, Matki Bożej w Szczyrzycu, Matki Bożej z Aparecidy, Matki Bożej z Candelarii, Matki Bożej z Cavadonga, Matki Bożej z Guadalupe, Matki Bożej z Gładalupe (Hiszpania), Matki Bożej z Lourdes, Matki Bożej z Pilar, oraz Matki Boskiej Murkowej.  


W dalszej kolejności Jezus odwiedzi Madonnę Sobieską, potem Madonnę z Gościeszyna, dalej uda się do Marii Rozwiązującej Supełki, Matki Boskiej Białynickiej, Matki Boskiej Czortkowskiej, Matki Boskiej Jurowickiej, Matki Boskiej Klewańskiej, Matki Boskiej Licheńskiej, Matki Boskiej Opolskiej, Matki Boskiej Ostrobramskiej, Matki Boskiej Piekarskiej, Matki Boskiej Staroskrzyńskiej, Matki Boskiej Swojczowskiej, Matki Boskiej Tuchowskiej, Matki Boskiej Ursynowskiej Wytrwale Szukającej, Matki Boskiej z Wejherowa, Matki Boskiej z Coromoto, Matki Boskiej z Koźla, Matki Boskiej Złoczewskiej, oraz Matki Boskiej Zwycięskiej z Brdowa.

 

Biorąc pod uwagę atrybuty Boga, a szczególnie jeden z nich – wszechobecność, można by założyć, iż Jezus mógł także skorzystać z innej możliwości. Mianowicie odwiedzić swoje wszystkie matki jednocześnie i w jednej chwili. Dla Boga to żaden problem, skoro teologia naucza, że jest on w każdym miejscu swego dzieła i w każdym czasie jednocześnie. Tak uczy teologia, ale w przypadku Jezusa Chrystusa chyba czyni wyjątek, ograniczając jego obecność do budynków świątynnych, w których przechowywany jest Święty Sakrament, synonim Jego obecności. Dlatego aby nie wprowadzać zamieszania w tych teologicznych prawdach, pozostanę przy tradycyjnym komunikowaniu się, rozłożonym w czasie i przestrzeni.

 

Następny etap składania życzeń swoim licznym matkom, Jezus zacznie od Matki Bożej Bączalskiej, potem uda się do Matki Bożej Dzikowskiej, dalej do Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego, Matki Bożej Kalwaryjskiej, Matki Bożej Kochawińskiej, Matki Bożej Kodeńskiej, Matki Bożej Krasnobrodzkiej, Matki Bożej Latyczowskiej, Matki Bożej Łaskawej, Matki Bożej Łaskawej w Wieliczce, Matki Bożej Łaskawej we Lwowie, Matki Bożej Łaskawej-Różańcowej w Janowie Lubelskim, Matki Bożej Makowskiej, Matki Bożej Miedzeńskiej, Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Matki Bożej Ostrożańskiej, Matki Bożej Pięknej Miłości w Bydgoszczy, Matki Bożej Pocieszenia (Sanok), Matki Bożej Pocieszenia w Przeworsku, oraz Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy.

 

Potem odwiedzi Matkę Bożą Pocieszenia z Gniezna, dalej Matkę Bożą Pocieszenia z Golina, Matkę Bożą Pocieszenia z Pasierbic, Matkę Bożą Pocieszenia z Pilzna, Matkę Bożą Podkamieńską, Matkę Bożą Pompejańską, Matkę Bożą Poznańską, Matkę Bożą Przedziwną w Grybowie, Matkę Bożą Raciborską, Matkę Bożą Rokitniańską, Matkę Bożą Sokalską, Matkę Bożą Szkaplerzną w Bydgoszczy, Matkę Bożą Świętojańską, Matkę Bożą Tartakowską, Matkę Bożą Trybunalską, Matkę Bożą w Staszkowie, Matkę Bożą w Trokach, Matkę Bożą w Zielenicach, Smętną Dobrodziejkę z Krakowa, Pietę Limanowską, Węglewską Matkę Bożą Wspomożycielkę Piastowskiej Ziemi – Panią z Wyspy, oraz Bogarodzicę Czuwającą nad Dzieciątkiem.

 

I na tych odwiedzinach Jezus zakończy swoją misję związaną z Dniem Matki. Oczywiście zostało jeszcze sporo „matek przyszywanych”, jak np. Matka Boska Gromniczna, Matka Boska Zielna, Matka Boska Bolesna, Matka Boska Cygańska i wiele innych, co do których nawet Kościół ma ambiwalentny stosunek (oprócz czczonej również kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej), dlatego też i Jezus wolał się nie wychylać w tej delikatnej materii, nie wręczając kwiatów tym pozakultowym „matkom”.

 

Być może zarzuci mi ktoś, iż popełniam kardynalny błąd, uznając, że te wszystkie obrazy i figury Matki Boskiej reprezentują różne wcielenia Matki Bożej, podczas gdy prawda jest taka, iż wyobrażają one jedną i tę samą Matkę Bożą – Marię z Nazaretu, matkę Jezusa Chrystusa, która jest przedstawiona w Nowym Testamencie w Ewangeliach.


Niestety, nie jest to prawdą, co najlepiej udowodnił wszystkim wiernym nasz święty papież Jan Paweł II, który po zamachu na jego życie w 1981 r. uznał, iż to nie kto inny, lecz Matka Boska Fatimska uratowała mu życie, zmieniając tor lotu kuli wystrzelonej przez zamachowca. Tak, tak! Nie Matka Boża z Nazaretu lecz właśnie Matka Boska Fatimska. Jaki stąd płynie wniosek? Otóż każda z owych Matek Bożych funkcjonuje niezależnie od swego biblijnego pierwowzoru, dlatego każdej z nich należy się odrębny kult, adoracja i cześć, chociażby taka jak ta, upamiętniająca Dzień Matki.      

 

Dlatego też, odwiedzając którykolwiek z wyżej wymienionych świętych i cudownych obrazów Matki Bożej i widząc obok niego wielki bukiet niewiędnących kwiatów przecudnej urody o wspaniałej mieszaninie zapachów z niebiańskich łąk, przyjmijmy z pewną dozą prawdopodobieństwa, iż może on być właśnie od Niego. Jako widzialny dowód pamięci i miłości,.. a może jako przejaw wyrzutów sumienia, iż kiedyś, dawno temu, użył nieopatrznie pewnych słów, których potem żałował:

 

„A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto?” (J2,3). Albo ten niechlubny epizod: „Oznajmiono Mu: „Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą”. Lecz On im odpowiedział: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je” (Łk 8,20). A może było jeszcze inaczej? Któż to może wiedzieć… Faktem jest natomiast niezaprzeczalnym, iż nikt nie ma tylu matek, co Bóg chrześcijan Jezus Chrystus. 

 

Maj 2016 r.                                       


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nowy ateizm i krytyka religii

Znalezionych 779 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Z jakiej gliny ulepiłeś swojego boga?   Koraszewski   2022-06-23
Nowy ateizm umarł, niech żyje nowy ateizm   Koraszewski   2022-06-20
Kobieta czyli zło konieczne?   Ferus   2022-06-19
Czarne życie, które nie ma znaczenia: 50 chrześcijan zamordowanych w ich kościele   Ibrahim   2022-06-16
Niezamierzony przez Stwórcę byt   Ferus   2022-06-12
Nowy Ład w dziele bożym   Ferus   2022-06-05
Kreacjonizm i owce Labana   Ferus   2022-05-29
Pacyfizm i papieska omylność   Stewart   2022-05-27
Operacja specjalna o kryptonimie „Arka i potop” (III)   Ferus   2022-05-22
Operacja specjalna o kryptonimie „Arka i potop” (II)   Ferus   2022-05-15
Operacja specjalna o kryptonimie „Arka i potop”   Ferus   2022-05-08
Marzenie o bezbożnym państwie   Koraszewski   2022-05-04
Moje (po)wielkanocne refleksje   Ferus   2022-05-01
Niepotrzebna ziemska sprawiedliwość   Ferus   2022-04-24
Alternatywna koncepcja zbawienia (II)   Ferus   2022-04-18
Alternatywna koncepcja zbawienia   Ferus   2022-04-17
Bądźmy uczniami Chrystusa? (II)   Ferus   2022-04-10
Bądźmy uczniami Chrystusa?   Ferus   2022-04-03
Słabość ateizmu czy religii?   Ferus   2022-03-27
Pytania do Boga   Ferus   2022-03-20
Retoryczne pytanie: „Gdzie był Bóg?”   Ferus   2022-03-13
Wojna pod znakiem krzyża     2022-03-11
Będzie zadowoleni (po śmierci)!   Ferus   2022-03-06
Niewiarygodna „prawdziwość” religii   Ferus   2022-02-20
Błędna analogia o wybaczaniu   Ferus   2022-02-13
Deizm antytezą teizmu? (II)   Ferus   2022-02-06
Deizm antytezą teizmu?   Ferus   2022-01-30
Jezus z uczniami w zbożu   Ferus   2022-01-23
Pierwszy krytyk bożego dzieła (VI)   Ferus   2022-01-16
Pierwszy krytyk dzieła bożego (V)   Ferus   2022-01-09
Hashtag „też odchodzę”   Koraszewski   2022-01-03
Wspomnienie: „Czego sobie życzyłem na nadchodzący 2014 r.?”.   Ferus   2022-01-02
Tradycja powinna się zmieniać pod wpływem praw człowieka   Igwe   2021-12-30
Bóg się rodzi i islmofobia w kafkowskim świecie   Koraszewski   2021-12-26
(Nie)zwykła opowieść wigilijna. Czyli moja nocna, niedokończona rozmowa z psem.   Ferus   2021-12-26
Jacek Tabisz o nowym humanizmie    Tabisz   2021-12-21
Pierwszy krytyk bożego dzieła (IV)   Ferus   2021-12-19
Pierwszy krytyk bożego dzieła (III)   Ferus   2021-12-12
Pierwszy krytyk bożego dzieła (II)   Ferus   2021-12-05
Pierwszy krytyk bożego dzieła   Ferus   2021-11-28
Paradoksalne „Dzięki Bogu” (II)   Ferus   2021-11-21
Paradoksalne „Dzięki Bogu”.   Ferus   2021-11-14
Absurdalna awersja wierzących do ateizmu   Ferus   2021-11-07
Refleksje sprzed lat: „Fikcyjna walka dobra ze złem” i inne   Ferus   2021-10-31
Atak ateizmu na ludzki rozum? (III)   Ferus   2021-10-24
Pytanie bez odpowiedzi   Łukaszewski   2021-10-18
Atak ateizmu na ludzki rozum? II.   Ferus   2021-10-17
Nasila się dżihadystyczne ludobójstwo chrześcijan w Nigerii   Ibrahim   2021-10-16
Atak ateizmu na ludzki rozum?!   Ferus   2021-10-10
Idea, która wyprowadziła rozum na manowce   Ferus   2021-10-03
"Time Magazine” i zachodnie podejście do islamizmu   Mahmoud   2021-10-02
Powolne odrzucanie religijnego mitu   Koraszewski   2021-09-27
Duchowni czy wyrachowani biznesmeni w sutannach?   Ferus   2021-09-26
Kościół zdeprawowany i mamoną silny   Koraszewski   2021-09-22
Turecki ateista zamordowany 31 lat temu   Bulut   2021-09-18
Naturalne czy sztucznie wykreowane religie?   Ferus   2021-09-12
Bogowie popkultury.Czyli jakimi religijnymi stereotypami „karmi” nas telewizja.   Ferus   2021-09-05
Ojciec święty, święty Paweł i teologia zastąpienia    Koraszewski   2021-08-30
(Nie)Fachowe pośrednictwo religijne.Czyli nieudana próba połączenia sprzecznych ze sobą zachowań.   Ferus   2021-08-29
Chora koncepcja Boga/bogów   Ferus   2021-08-22
W oparach ateizmu z czasu przeszłego   Koraszewski   2021-08-19
Islam – religia pokoju   Koraszewski   2021-08-16
Rozum i Wiara (XVIII)   Ferus   2021-08-15
Kult jednostki i bunt umysłu zniewolonego   Pandavar   2021-08-10
Biblia, kobiety i Bóg? (III)   Ferus   2021-08-08
Bezduszna duchowość ateistów   Koraszewski   2021-08-03
Most nad przepaścią (III)   Ferus   2021-08-01
Most nad przepaścią (II)   Ferus   2021-07-25
Most nad przepaścią   Ferus   2021-07-18
Chrześcijańskie stanowisko wobec rozdziału Kościoła i państwa   Koraszewski   2021-07-17
Czy ateizm może być nauczany jako religia?   Koraszewski   2021-07-12
Bajka o „zagubionej owcy” i cwanych „pasterzach duchowych”   Ferus   2021-07-11
Biblia, kobiety i Bóg? (II)   Ferus   2021-07-04
Ekumeniczne spotkanie apostatów   Koraszewski   2021-06-29
Czy wolno krytykować muzułmanów?   Pandavar   2021-06-28
Targniecie się na życie wieczne?   Ferus   2021-06-27
Dwa różne Dekalogi   Ferus   2021-06-20
Pasterze i ich bezwolne owce, czyli paradoksy „duchowego pasterzowania”   Ferus   2021-06-13
Biblia, kobiety i Bóg? Czyli co takiego Bóg chce powiedzieć czytelnikom Pisma Świętego?   Ferus   2021-06-06
Jest człowieczeństwo i jest muzułmańskie człowieczeństwo   Pandavar   2021-06-03
Żałoba bez złudzeń   Igwe   2021-05-26
Bezbożne „Ranczo” (II)   Ferus   2021-05-23
Ateista i „zatroskany głos rozsądku”   Ferus   2021-05-16
Obraza uczuć religijnych. Czyli co obraża osoby wierzące, a co nie, choć może powinno?   Ferus   2021-05-09
„Szczepionkowa” hipoteza powstania religii   Ferus   2021-05-02
Książka Lucjana Ferusa   Koraszewski   2021-04-26
Kłamiemy, gdyż taką mamy naturę? Czyli „względna równowaga między prawdą a fikcją”.   Ferus   2021-04-25
Duchowa służba zdrowia. Czyli oblicze Boga zatroskanego Miłosierdziem.   Ferus   2021-04-18
Poświąteczna refleksja. Kiedy mity traktowane są jako rzeczywistość.   Ferus   2021-04-11
Nieautoryzowany wywiad z Bogiem   Ferus   2021-04-04
Miecz czy Rozum? Czyli jak uczy historia religii: na jedno wychodzi!   Ferus   2021-03-28
Diabelskie zwierciadło jest winne złu?   Ferus   2021-03-21
Dziewuchy dziewuchom tu i tam   Koraszewski   2021-03-16
Irracjonalne „objawienia boże” (II)   Ferus   2021-03-14
Irracjonalne „objawienia boże”   Ferus   2021-03-07
Groza umiarkowanego islamizmu   Chesler   2021-03-04
Hartowanie ciała i hart ducha   Ferus   2021-02-28
Bezbożne „Ranczo”.Czyli nie jest dobrze, iż wierni mało wiedzą o religii, czy raczej bardzo dobrze?   Ferus   2021-02-21
Uciekinierzy z bastionu fałszywych świętości (IV)   Ferus   2021-02-14
Uciekinierzy z bastionu fałszywych świętości (III)   Ferus   2021-02-07

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologia


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk