Prawda

Wtorek, 6 czerwca 2023 - 18:01

« Poprzedni Następny »


Jak Unia Europejska finansuje działania na Zachodnim Brzegu łamiące międzynarodowe prawo i podważające pokój


Akiva Van Koningsveld 2022-04-06


Jest to chyba jak dotąd najostrzejsza nagana udzielona Unii Europejskiej, oficjalny raport opublikowany przez Ministerstwo Wywiadu Izraela – w całości przetłumaczony na angielski przez HonestReporting. Raport pokazuje, jak Bruksela finansuje nielegalne “przejmowanie” przez Autonomię Palestyńską (AP) terenów, które zgodnie z międzynarodowym uznaniem są pod izraelską kontrolą.


Raport pokazuje, jak obce rządy przekazały setki milionów euro na palestyńskie projekty na Obszarze C Zachodniego Brzegu (Judei i Samarii), łamiąc tym odpowiednie prawo międzynarodowe i obowiązujące porozumienia, a mianowicie Porozumienia z Oslo, które stanowią o obecnym statusie tego terytorium.  


Ponadto przez pominięcie negocjacji z Izraelem, AP i jej europejscy kolaboranci szkodzą perspektywie pokoju, narażając równocześnie życie Izraelczyków i Palestyńczyków.


Według raportu zatytułowanego “Palestyńska Kampania dla Obszaru C – Kształtowanie rzeczywistości bezpieczeństwa w terenie, opis i implikacje” administracja AP w Ramallah prowadzi umyślną, zdecydowaną akcję podciągnięcia całego Zachodniego Brzegu pod palestyńską jurysdykcję. W tym celu Palestyńczycy używają funduszy UE do budowania tysięcy nielegalnych obiektów i przejęcia dziesiątków kilometrów kwadratowych ziemi rolnej.


Liczące 76 stron badanie, przygotowane w czerwcu 2021 roku, ale odtajnione i upublicznione w tym roku, opisuje:

[…] systematyczne, instytucjonalne starania [palestyńskiego] establishmentu do zmiany rzeczywistości społecznej i bezpieczeństwa na terytoriach C w sposób, który podważa jurysdykcję [izraelskiego] państwa i podważa zobowiązania, jakie przyjęła na siebie Autonomia Palestyńska jako część tych porozumień [z Oslo]”.   

Izraelski wywiad podaje, że UE od 2014 roku nie tylko zaopatruje Ramallah w środki finansowe na wykonanie projektu zagarnięcia ziemi, ale także, że ten blok 27 krajów dostarcza AP silnego, materiałowego, prawnego i dyplomatycznego wsparcia dla tego projektu; dzieje się to wbrew własnym zobowiązaniom Europy wobec postanowień Oslo i bezpośrednich negocjacji pokojowych z Izraelem.


Jednostronne zagrabianie ziemi
 Kampania zagrabiania ziemi przez Autonomię Palestyńską


Raport wywiadu
, który teraz rozpowszechnia HonestReporting, szacuje, że przez ostatnie osiem lat Autonomia Palestyńska otrzymała ponad pół miliarda dolarów na przeprowadzanie „jednostronnych kroków przejmowania ziemi”. Te fundusze, według izraelskiego wywiadu, dostarczyły Ramallah “zagraniczne rządy (Holandia, Dania, Szwecja, Francja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Belgia, Niemcy, Turcja, Katar, Jordan), szereg międzynarodowych agencji pomocowych, finansowe instytucje takie jak Bank Światowy, organy ONZ, a także osobnymi kanałami rozmaite organizacje arabskie i islamskie”.  


Dalej w raporcie czytamy:

Zasadnicze jest to, że jako część kroków do przejęcia terytorium zbudowano na Obszarze C między 35 000-40 000 obiektów przeznaczonych do różnych celów, włącznie z rolnictwem i przemysłem. Te obiekty zajmują obszar około 35 do 80 kilometrów kwadratowych. Należy zauważyć, że najbardziej znaczący wzrost zanotowano w regionie północnej Samarii, gdzie obszar ziemi przejęty przez palestyńskie budowy na Obszarze C wzrósł o ponad 150%”.

Autonomia Palestyńska zrobiła to wspólnie w “bezpośredniej współpracy między lokalnymi władzami [na Zachodnim Brzegu] a obcymi jednostkami [rządami lub organizacjami]” w celu wzmocnienia swojego wkraczania na Obszar C. Istotnie, dane publikowane przez Ruch Regavim, izraelską NGO skupioną na sprawach własności ziemi, pokazał wcześniej, że przez ostatnie dwa lata Palestyńczycy zbudowali co najmniej 5 097 nielegalnych obiektów na Obszarze C, czyli przeciętnie siedem dziennie. W tym samym czasie AP przejęła tysiące arów ziemi rolnej na tym terenie.  


Dalej w raporcie:

Należy zauważyć, że ta działalność obejmuje także niszczenie naturalnych zasobów (budowanie wewnątrz rezerwatów przyrody, nielegalne kamieniołomy, zanieczyszczenia i składowiska śmieci), niszczenie zabytków (jest około 10 tysięcy archeologicznych stanowisk w Judei i Samarii) i żądania, by zamienić część z nich w muzułmańskie miejsca”.  

Izraelski rząd sądzi także, że “Autonomia [Palestyńska] i jej europejscy partnerzy zmierzają do realizacji ogromnej liczby dodatkowych planów, na które już znaleziono finansowanie”.


Powtórzmy, ta działalność nie tylko podważa perspektywę pokojowego rozwiązania rzekomo terytorialnego sporu, ale jest także nielegalna według międzynarodowego prawa.

 

Porozumienia z Oslo & międzynarodowe prawo


Po podpisaniuPorozumień z Oslo zgodnie z serią porozumień zawartych w latach 1990. między Izraelem a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP), nowo utworzona Autonomia Palestyńska otrzymała kontrolę nad Obszarami A i B, gdzie żyje 90% arabskiej populacji Zachodniego Brzegu. Izrael zaś miał zachować pełną kontrolę nad Obszarem C, na którym znajdują się żydowskie społeczności Judei i Samarii.


Jednak raport Ministerstwa Wywiadu ujawnia, że

od wejścia w życie Porozumień z Oslo w Judei i Samarii oraz podziału ziemi Palestyńczycy podejmowali działania, by okupować ziemię na obszarze C. Od 2009 roku (plan Fajjada) tymi staraniami kierowała centralnie Autonomia Palestyńska w celu zakładania państwa ‘z dołu do góry’ przez jednostronne ustanawianie faktów w terenie w sytuacji, w której Autonomia rozumiała, że nie jest w stanie dążyć do rozwiązania politycznego na własnych warunkach”.

Niemniej Porozumienia z Oslo mają wagę międzynarodowego prawa, jak to przedstawił były radca prawny z Biura Doradcy Prawnego Departamentu Stanu USA, Geoffrey R. Watson w książce “The Oslo Accords: International Law and the Israeli-Palestinian Peace Agreements”. Choć początkowo OWP nie mogła prawnie zawierać międzynarodowych traktatów w tradycyjnym sensie, Porozumienia z Oslo faktycznie stanowią prawnie wiążące porozumienie między Izraelem a Autonomią Palestyńską zgodnie ze zwyczajowym prawem międzynarodowym.


Tymczasowe ramy z 1995 roku
 — oparte na założeniu, że kwestie tak zwanego końcowego statusu między stronami (takie jak, na przykład, linie granic Izraela) zostaną ustalone w kolejnych negocjacjach – stanowiły, że żadna budowa na Obszarze C nie może mieć miejsca bez zgody Administracji Cywilnej izraelskiego Ministerstwa Obrony. Równocześnie dokumenty z Oslo wyjaśniały, że strony nigdy nie zgodziły się na zakaz izraelskich budów na Zachodnim Brzegu (patrz tutajtutaj i tutaj).


Zatem, mimo powtarzanych gróźb prezydenta Mahmouda Abbasa wycofania się “z wszystkich zobowiązań Porozumienia z Oslo”, uzgodnione warunku nadal obowiązują i w niektórych wypadkach są nadrzędne wobec roszczeń Autonomii Palestyńskiej, które wynikają z Konwencji Genewskich (jak analizowano tutaj).


W rzeczywistości, zgodnie z prawem międzynarodowym traktaty mogą być jednostronnie anulowane w bardzo specjalnych okolicznościach. Konwencja genewska o prawie traktatów mówi, że przy braku wyraźnych warunków wygaśnięcia strony międzynarodowych porozumień mogą wycofać się jednostronnie tylko w bardzo specyficznych okolicznościach, które nie mają miejsca w sprawie umów izraelsko-palestyńskich (tło tego można znaleźć tutajtutaj i tutaj).


Dlatego większość specjalistów prawa międzynarodowego zgadza się, że – biorąc pod uwagę trwające naruszenia porozumień z Oslo przez Autonomię Palestyńską – umowy między Jerozolimą a Ramallah pozostają w pełnej mocy.


“Kamień węgielny dwustronnego procesu pokojowego”


O dalszym obowiązywaniu Porozumień z Oslo mówił też wieloletni dyplomata, Dennis Ross, który był wysłannikiem na Bliski Wschód byłego prezydenta USA, Billa Clintona, kiedy podpisywano te porozumienia. “Te porozumienia, zatwierdzone przez międzynarodową społeczność, do dnia dzisiejszego tworzą kamień węgielny dwustronnego procesu pokojowego i nadal kierują stosunkami między stronami” napisał Ross w raporcie dla Międzynarodowego Trybunału Karnego w 2020 roku [podkreślenie dodane].


Jednak nielegalne zagrabianie ziemi przez AP-UE, jakie ma miejsce na Obszarze C, utrudnia realizację Porozumień z Oslo, ponieważ ta wywrotowa inicjatywa dąży, według raportu izraelskiego wywiadu, do ustanowienia „nieodwracalnych faktów  […] w terenie, które mają daleko idące konsekwencje dla przyszłego politycznego porozumienia”. 


Raport podkreśla także, że przejmowanie ziemi już zagraża życiu tak Izraelczyków, jak Palestyńczyków:

[…] Ta palestyńska działalność stworzyła znaczące ograniczenia swobody ruchu na głównych szosach w regionie, zamieniając równocześnie “korytarze ruchu” z ery Oslo w drogi, które są zagrożone i muszą być nadzorowane, a to wpływa na bezpieczeństwo ruchu wzdłuż najważniejszych tras […]

Przez niemal trzydzieści lat Unia Europejska orędowała za “rozwiązaniem w postaci dwóch państw, opartym na Porozumieniach z Oslo i prawie międzynarodowym”, często ostrzegając przeciwko temu, co uznawała za „jednostronne odejście od Porozumień z Oslo”. Jeszcze w zeszłym roku europejski wysłannik do Rady Bezpieczeństwa ONZ wprost odwołał się do Porozumień, kiedy atakował rzekome jednostronne posunięcia izraelskie na Zachodnim Brzegu.


A podczas gdy Europejczycy powtarzają puste słowa o potrzebie bezpośrednich rozmów między stronami w oparciu o zawarte w przeszłości porozumienia, z ówczesnym ministrem spraw zagranicznych Niemiec, Heiko Maasem mówiącym w maju 2021 roku, że „nie ma alternatywy do bezpośrednich rozmów między Izraelczykami a Palestyńczykami”, Bruksela najwyraźniej jest wspólnikiem w jednostronnych naruszeniach umów przez Autonomię Palestyńską.


Jest częścią nielegalnej kampanii na Obszarze C Zachodniego Brzegu, którą finansuje z pieniędzy europejskich podatników i skutecznie redukuje szanse na wynegocjowany pokój między Izraelczykami a Palestyńczykami.


HonestReporting: Exclusive: How European Union Funding of West Bank Activities
Breaches Int’l Law & Undermines Peace

Honest Reporting, 31 marca 2022

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Akiva Van Koningsveld

Izraelski publicysta, studiował dziennikarstwo na uniwersytecie w Utrechcie, niedawno przeniósł się na stałe z Holandii do Izraela.   

 

 


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2383 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Saudyjczycy wyłaniają się jako nowe mocarstwo Bliskiego Wschodu     2023-06-06
Czy modne bzdury przestaną być modne?   Koraszewski   2023-06-05
Amerykańska Narodowa Strategia Przeciwdziałania Antysemityzmowi jest porażką, zanim rozpoczęła działalność     2023-06-03
Głupota i podłość w służbie walki o władzę   Koraszewski   2023-06-02
Nowe media i stare problemy z dialogiem   Koraszewski   2023-05-30
Turcja: Co powiedziałby ojciec?   Taheri   2023-05-30
Wybory w Turcji: nacjonalistyczna polityka tożsamości wygrywa mimo nędzy   Bekdil   2023-05-27
Ekstremiści już planują wykorzystanie AI   Stalinsky   2023-05-23
Wywiad rzeka o seksie   Koraszewski   2023-05-22
Iran: Zastąpienie Chomeiniego Clintonem   Taheri   2023-05-20
Krytyka nazbyt zatroskanego rozumu   Koraszewski   2023-05-19
Dwaj reformatorzy, dwa bardzo różne światy   Fernandez   2023-05-17
Napięcia rosną na Bliskim Wschodzie, gdy jedna strona chce zabijać Żydów, a druga strona to Żydzi, którzy nie chcą umierać i żadna ze stron nie godzi się  na kompromis     2023-05-15
Problem niedoborów wody na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej   Raphaeli   2023-05-15
Dziewczyna z Krochmalnej, która nie została Jentł   Walter   2023-05-10
Co dalej w sprawie uczciwości sztucznej inteligencji?   Koraszewski   2023-05-09
Wiek XXI – wojna przeciw kobietom i zanikanie rodzaju żeńskiego   Chesler   2023-05-08
Systematyczne zaciemnianie uprzedzeń rasowych   Rubinstein   2023-05-05
Absurd goni absurd   Koraszewski   2023-05-04
Świat w krzywych zwierciadłach   Koraszewski   2023-05-02
Dwadzieścia lat po obaleniu Saddama przez Amerykę Irakijczycy są pod butem islamistycznego Iranu   Abdul-Hussain   2023-04-29
Sprawy, które wzbudzają niepokój   Hirsi Ali   2023-04-28
Turcja: Porzuceni iraccy i syryjscy chrześcijanie   Bulut   2023-04-27
Urzędnik państwowy stanął w obronie praw związanych z płcią i drogo za to zapłacił   Kay   2023-04-20
Wycofanie się z Afganistanu było jednym chaosem. Dlaczego Biden udaje, że tak nie było?   Jacoby   2023-04-19
Islamskie dyktatury próbują kupić agencje ONZ   Meotti   2023-04-17
Czy moralność jest zapisana w genach?   Koraszewski   2023-04-13
Francja: “Krajobraz ruin”   Milliere   2023-04-11
„Biedni” Palestyńczycy nie są tacy biedni   Fitzgerald   2023-04-07
Hipokryzja brytyjskiego premiera Rishiego Sunaka wobec Izraela i terroru   Flatow   2023-04-06
Serce i umysł: Ćwierć wieku MEMRI   i Alberto M. Fernandez   2023-04-04
Żart niech się żartem odciska, a przed fejkami uczmy bronić się za młodu   Koraszewski   2023-04-01
Obrona obiektywnego dziennikarstwa   Jacoby   2023-03-31
Co myślą Palestyńczycy?   Hirsch   2023-03-30
Słowa nie mają znaczenia. Mamy władzę nad słowami, a nie odwrotnie.   Krauss   2023-03-29
Dziennikarze czczą Rogeta i porzucają obiektywizm   Bard   2023-03-29
Progresiści zwrócili Demokratów przeciwko Izraelowi   Tobin   2023-03-28
Roger Waters twierdzi, że odmawia się mu „wolności słowa”, obiecuje pozwać niemieckie miasta   Fitzgerald   2023-03-26
Dylematy demokraty, chochoła i warchoła   Koraszewski   2023-03-25
Czy niemowlęta nadal wygrywają wojny?   Taheri   2023-03-24
France24 zawiesza dziennikarzy za antysemityzm   Wójcik   2023-03-22
Nie każda solidarność budzi podziw i uznanie   Koraszewski   2023-03-20
Protesty i Zasada Pani Frearson   Collins   2023-03-19
Amerykańscy profesorowie przemawiają na konferencji terrorystów   Flatow   2023-03-18
Pornografia protestu. Szukanie przyjemności w szlachetności buntu   Leibovitz   2023-03-18
Pożegnać świętości, wrócić do zasad   Koraszewski   2023-03-17
Mordercza obsesja UE na punkcie Izraela   Tawil   2023-03-17
Czy modlitwa w szkole jest zgodna z Konstytucją?   Dershowitz   2023-03-14
Dziecięca choroba lewicowości   Koraszewski   2023-03-10
Lista rzeczy, których NIE zobaczymy i NIE usłyszymy od rządu i mediów USA po zamordowaniu obywatela amerykańskiego w Judei     2023-03-07
Chiny przekraczają “czerwoną linię” pomagając Rosji w wysiłkach wojennych   Bergman   2023-03-03
Katastrofa demokracji, czy katastrofa w demokracji   Koraszewski   2023-03-02
Republika Strachu: 20 lat później   Teheri   2023-03-01
Empatia i wrażliwość sztucznej inteligencji   Krauss   2023-02-28
“Przebudzona” Ameryka — oglądana przez uciekinierkę z Korei Północnej   Bawer   2023-02-27
Rajd IDF na Nablus to kolejny gwóźdź do trumny Autonomii Palestyńskiej   Toameh   2023-02-24
Ukraina: niezamierzone konsekwencje   Taheri   2023-02-23
Gdzie, u licha, była „Palestyna”?   Collier   2023-02-23
Wojna zastępcza Europy przeciwko Izraelowi. Jak UE ignoruje zbrodnie Hamasu   Tawil   2023-02-22
UE walczy z dezinformacją. Ale nie antyizraelską dezinformacją     2023-02-20
Szczęśliwy święty Jerzy   Koraszewski   2023-02-19
Trzęsienia ziemi przynoszą śmierć. Ale także życie   Jacoby   2023-02-18
CIA Burnsa wznawia wojnę z Izraelem   Bard   2023-02-18
„Global Getaway”: nadmiar pustych obietnic ze strony UE?   Bergman   2023-02-17
UNRWA jest problemem a nie rozwiązaniem   Tawil   2023-02-16
Syria: Wojna, która nie ma końca    Taheri   2023-02-16
Dialog ze sztucznym inteligentem   Koraszewski   2023-02-15
Chiny i Rosja pogłębiają więzi   Bergman   2023-02-11
Iran: Wyprzedaż klejnotów rodzinnych, by kupić lojalność   Taheri   2023-02-09
Zagrożeni Asyryjczycy i język Jezusa potrzebują międzynarodowego wsparcia   Bulut   2023-02-08
Palestyńczycy naprawdę zasługują na współczucie   Koraszewski   2023-02-07
„Imam Pokoju” wzywa Arabów, muzułmanów do zaakceptowania Izraela     2023-02-07
Unia Europejska w sprawie praw człowieka w Iranie: najpierw biznes   Rafizadeh   2023-02-01
Państwa arabskie wysyłają miliardy na amerykańskie uniwersytety     2023-01-29
Naród ofiar jest skazany na porażkę   Greenfield   2023-01-28
Dlaczego należy zakazać flagi OWP i Konfederacji?   Flatow   2023-01-27
Komu na rękę z niewidzialną ręką?   Koraszewski   2023-01-27
UE i administracja Bidena wciąż ugłaskują i nagradzają mułłów Iranu   Rafizadeh   2023-01-24
Żyjemy w ciekawych czasach   Koraszewski   2023-01-24
Wojna Unii Europejskiej z Izraelem   Tawil   2023-01-19
Czy istnieje środek prawny na kłamstwa George'a Santosa?   Dershowitz   2023-01-19
Wieczny dyktator i brakujący pokój: historia Mahmuda Abbasa   Eid   2023-01-19
Orwellowska obsesja „New York Timesa” na punkcie Izraela   Chesler   2023-01-18
Palestyna: Perwersyjny – i wprawiający w osłupienie - paradoks   Sherman   2023-01-17
Kolejna faza ewolucji państwucha   Koraszewski   2023-01-17
Najważniejsze niepisane prawo na Zachodzie: nie drażnij irracjonalnych, ekstremistycznych muzułmanów     2023-01-13
Głupota ujawnia się w działaniu, część 3: ignorowanie porażek   Bard   2023-01-11
Nie ma chleba bez wolności?   Koraszewski   2023-01-11
Europa na łasce Kataru?   Godefridi   2023-01-10
Turecki “postęp”: Sześcioletnią dziewczynkę wydał za mąż jej ojciec, znany szejk   Bekdil   2023-01-06
Antysemityzm ludzi łagodnych i dobrych - raz jeszcze   Koraszewski   2023-01-06
Dzisiejsza Rosja i “Długi Telegram”   Koraszewski   2023-01-05
Zapomniane przemówienie Jasera Arafata   Shaw   2023-01-04
Znaczenie wielkiego exodusu Mizrahi   Julius   2023-01-03
Profesor Matczak i hollywoodzka puma   Koraszewski   2023-01-02
Śmieć chrześcijaństwa w Betlejem   Ibrahim   2022-12-31
Ukraina: przepis na ugłaskanie zbrodniarza   Taheri   2022-12-31
Przesłanie Zełenskiego w mundurze polowym   Jacoby   2022-12-29
Konserwatyzm w dobie populistycznej rewolty   Winegard   2022-12-23
Europa budzi się i dostrzega korupcję w organizacjach pozarządowych   Steinberg   2022-12-22

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk