Prawda

Sobota, 9 grudnia 2023 - 07:22

« Poprzedni Następny »


Kolejne palestyńskie marzenie


Raymond Ibrahim 2023-09-29

29 sierpnia 2023 r. szejk Issam Amira, wybitny członek palestyńskiej partii Hizb al-Tahrir, argumentował, że „wyzwolenie” Palestyny jest niczym w porównaniu z potencjalnie wielkimi podbojami, jakie islam przygotował dla reszty świata nie-muzułmańskiego – w tym Stanów Zjednoczonych. (Zdjęcie: MEMRI)
29 sierpnia 2023 r. szejk Issam Amira, wybitny członek palestyńskiej partii Hizb al-Tahrir, argumentował, że „wyzwolenie” Palestyny jest niczym w porównaniu z potencjalnie wielkimi podbojami, jakie islam przygotował dla reszty świata nie-muzułmańskiego – w tym Stanów Zjednoczonych. (Zdjęcie: MEMRI)

Szejk Issam Amira, wybitny członek palestyńskiej partii Hizb al-Tahrir, 29 sierpnia 2023 r. ogłosił, że „wyzwolenie” Palestyny jest niczym w porównaniu z potencjalnie wielkimi podbojami, jakie islam przygotował dla reszty świata nie-muzułmańskiego – w tym Stanów Zjednoczonych:

„Czym jest sprawa palestyńska w porównaniu na przykład z podbojem Rzymu? Albo podbojem całej Ameryki Łacińskiej? Albo podbojem Ameryki Północnej?”

Amira powiedział następnie, że osobiście wie, że Australijczycy „umierają ze strachu” z powodu bliskości narodów muzułmańskich, Malezji i Indonezji, „ponieważ wiedzą, że pewnego dnia armie muzułmańskie przybędą z Indonezji i sprowadzą islam do Australii, czy im się to podoba, czy nie”.


Jaką zbrodnię te niemuzułmańskie miasta, narody i kontynenty popełniły przeciwko muzułmanom, żeby zasłużyć na brutalny podbój?


Jak Amira wyjaśnił w tym samym kazaniu, islam nakazuje muzułmanom nienawidzić, walczyć, poniżać, a w idealnym przypadku podbijać wszystkich niemuzułmanów – łącznie z członkami rodziny – tylko dlatego, że są niemuzułmanami. Zacytował Koran:

„Nie znajdziesz ludzi, którzy wierzą w Allaha i w Dzień Ostatni, żeby odnosili się przyjaźnie do tych, którzy się sprzeciwiają Allahowi i Jego Posłańcowi; nawet gdyby to byli ich ojcowie albo ich synowie, albo ich bracia, albo ich ród”. (Koran 58:22)

Amira stwierdził, że to dowód na to, że muzułmanom nigdy nie wolno zaprzyjaźniać się ani sprzymierzać się z niemuzułmanami, ponieważ są oni sługami Szatana. „Partia Szatana – podkreślił – to Ameryka, Europa, Rosja i wszystkie narody zachodnie i wszystkie narody niewierne [niemuzułmańskie] na całym świecie”. Zacytował także:

„I doznali poniżenia i biedy, i ściągnęli na siebie gniew Allaha. Stało się tak, ponieważ nie wierzyli w znaki Allaha i zabijali proroków bez żadnego prawa”. (Koran 2:61)

Powiedziawszy, że werset ten dotyczy Żydów, rozszerzył go, aby odnosił się do wszystkich niemuzułmanów:

„Każdy, kto sprzeciwia się Allahowi i jego prorokowi, zostanie dotknięty hańbą i nędzą. Co więcej, mają zostać złamani tutaj i wtrąceni w ogień w życiu ostatecznym. Dlaczego? – ponieważ są partią szatana! "

Amira z pewnością nie jest jedynym Palestyńczykiem żywiącym taką wrogość do świata niemuzułmańskiego. Nie trzeba patrzeć dalej niż na jego partię polityczną Hizb al-Tahrir. Chociaż jej nazwa oznacza „Partię Wyzwolenia” i chociaż udaje, że jej jedynym interesem jest „wyzwolenie” Palestyńczyków spod władzy Izraela, kiedy jej członkowie spotykają się, wydaje się, że istnieje dodatkowy plan, dotyczący nie tylko Żydów.


Na przykład Hizb al-Tahrir w 2020 r. zorganizował dużą imprezę plenerową w pobliżu meczetu Al-Aksa w Jerozolimie, aby upamiętnić rocznicę islamskiego podboju Konstantynopola (29 maja 1453 r.). Tam, podobnie jak to zrobił wcześniej, palestyński duchowny Nidhal Siam dał jasno do zrozumienia, że z islamskiej perspektywy, także wobec chrześcijan, wyzwolenie i podbój to jedno i to samo.


Gdy ucichły wszystkie takbiry (śpiewy „Allahu Akbar” [„Allah jest większy”), Siam nauczał:

„O muzułmanie, rocznica podboju [ fath /فتح, dosłownie „otwarcie”] Konstantynopola przynosi wieści o nadchodzących wydarzeniach. Przynosi wieści, że Rzym zostanie podbity w najbliższej przyszłości, z wolą Allaha”.

Co takiego zrobił Rzym, że zasługuje na podbój? Absolutnie nic – poza tym, że od czasu podboju Konstantynopola islam postrzegał Rzym jako symboliczną głowę świata chrześcijańskiego i dlatego pilnie potrzebował jego podboju. Lub, używając słów Państwa Islamskiego:

„Podbijemy wasz Rzym, połamiemy wasze krzyże i zniewolimy wasze kobiety za pozwoleniem Allaha… [Wrzucimy] strach w serca wyznawców krzyża”.

Podobnie jak Amira, Siam modlił się o dzień, w którym „islam rzuci swoich sąsiadów na ziemię i jego zasięg obejmie wschód i zachód tej Ziemi. To jest obietnica Allaha i Allah nie odstępuje od swoich obietnic”.


Zebrani i on skandowali następnie: „Za pomocą kalifatu i konsolidacji władzy Muhamad Zdobywca pokonał Konstantynopol!” i „Twój podbój, o Rzymie, jest pewny!”


Jak na ironię, tego rodzaju twierdzenia pochodzą od Palestyńczyków, którzy często przedstawiają się jako naród, którego ziemia jest rzekomo niesprawiedliwie okupowana. Oczekują współczucia społeczności międzynarodowej, mimo że do 1964 r. nie było Palestyńczyków – z wyjątkiem dwóch przypadków, z których żaden nie ma związku z obecnym sporem. Pierwszy raz byli w starożytności; drugi, po rozpadzie Imperium Osmańskiego w latach 1922–1948, podczas brytyjskiego mandatu Palestyny, zanim Izrael ogłosił niepodległość. W okresie mandatu brytyjskiego wszyscy urodzeni tam, muzułmanie, chrześcijanie i Żydzi, mieli w paszporcie nazwę „Palestyna”.


Po raz pierwszy, w 135 roku n.e., cesarz rzymski Hadrian zmienił nazwę Judei na „Syria Palaestina”, by po nieudanym buncie Żydów przeciwko rzymskiej okupacji spróbować pozbyć się z Judei wszelkich śladów Żydów. Również w starożytności grupa o podobnej nazwie, Filistyni, przybyła na te tereny nie z Arabii czy wschodu, ale z zachodu i z Krety.


Pomocne może być także przypomnienie, że aż do VII wieku i narodzin Mahometa nie było muzułmanów – nigdzie – nie mówiąc już o Palestyńczykach.


Islamski podbój Konstantynopola był właśnie tym – brutalnym i dzikim podbojem, którego jedyną legitymizacją była potęga broni. Podobnie jak inni muzułmanie robili to wieki wcześniej w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, Turcy najechali i podbili „Nowy Rzym” nie dlatego, że tamtejsi ludzie wyrządzili jakąś niesprawiedliwość, ale dlatego, że islam jest zaangażowany w szerzenie supremacji Allaha, zazwyczaj niezbyt subtelnie:

„A kiedy miną święte miesiące, wtedy zabijajcie bałwochwalców, tam gdzie ich znajdziecie; chwytajcie ich, oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki!
Ale jeśli oni się nawrócą i będą odprawiać modlitwę, i dawać jałmużnę, to dajcie im wolną drogę. Zaprawdę, Allah jest przebaczający, litościwy!" (Koran 9:5)


„I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich znajdziecie, i wypędzajcie ich, skąd was wypędzili…” (Koran 2:192)


„Oni by chcieli, abyście byli niewiernymi, tak jak oni są niewiernymi, abyście więc byli równi. Przeto nie bierzcie sobie opiekunów spośród nich, dopóki oni nie wywędrują razem na drodze Allaha. A jeśli się odwrócą, to chwytajcie i zabijajcie ich, gdziekolwiek ich znajdziecie! I nie bierzcie sobie spośród nich ani opiekuna, ani pomocnika!”. (Koran 4:89)

Słowo islam oznacza „poddanie się”.

„Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Allaha i w Dzień Ostatni, którzy nie zakazują tego, co zakazał Allah i Jego Posłaniec, i nie poddają się religii prawdy - spośród tych, którym została dana Księga - dopóki oni nie zapłacą daniny własną ręką i nie zostaną upokorzeni". (Koran, 9:29)

Podbici mają trzy możliwości: przejść na islam; pozostać tolerowanymi obywatelami drugiej kategorii, zwanymi dhimmi, płacić podatek „ochronny” [dżizja] i żyć według upokarzających zasad przypominających im o ich niższości – takich jak pozwolenie na jazdę na ośle, ale nie na wielbłądzie, lub koniu. Trzecią opcją jest śmierć.


Warto także pamiętać, że Koran nie składa się z „sugestii”; muzułmanie uważają go za słowo Boże, podobne do Dziesięciu Przykazań. Nie można powiedzieć: „Och, Allah naprawdę nie miał tego na myśli”. Tak, Allah miał to na myśli, i jeśli nie będziesz postępował zgodnie z Jego słowami, ryzykujesz wieczne smażenie w ogniu piekielnym:

"On jest Tym, który uczynił dla was ziemię posłaniem, niebo - budowlą. On spuścił z nieba wodę sprawił, że dzięki niej wyrosły owoce Jako zaopatrzenie dla was. Nie dawajcie więc Allahowi równych, skoro wy znacie (Prawdę).... a jeśli tego nie uczynicie - a wy nigdy tego nie uczynicie - to bójcie się ognia a paliwem jego będą ludzie i kamienie i to, co zostało przygotowane dla tych, którzy zaprzeczają Prawdzie”.
(Koran, 2:22 i 2:24)

Pouczenie nie dotyczy tylko Żydów; jest przeznaczone dla każdego niemuzułmanina.


Także poza partią Hizb al-Tahrir czołowi Palestyńczycy nadal wychwalają Ofensywny Dżihad i czerpią z niego inspirację nie po to, by odpierać wroga lub bronić się przed nim, ale by podbijać terytoria niemuzułmańskie. Przemawiając pierwszego dnia Ramadanu, 1 kwietnia 2022 r., Mahmoud al-Habbasz, Najwyższy Sędzia Autonomii Palestyńskiej ds. szariatu, wychwalał dżihad prowadzony przez Mahometa:

„Jak minął ten miesiąc [Ramadan] w życiu Proroka [Mahometa]?… Czy Prorok spędził Ramadan w spokoju, pogodzie ducha, lenistwie i senności? W żadnym razie… Prorok przystąpił do wielkiej bitwy Badr [624] podczas Ramadanu... Również w miesiącu Ramadan, w ósmym roku Hidżry [629-630], Prorok i muzułmanie podbili Mekkę... Ramadan jest... miesiącem Dżihadu, podboju i zwycięstwa”.

Podobnie 16 kwietnia 2021 r. Al Dżazira opublikowała artykuł Adnana Abu Amara, „kierującego Wydziałem Nauk Politycznych na Uniwersytecie Ummah w Gazie”, wyjaśniający, w jaki sposób Palestyńczycy czerpią „inspirację” z różnych dżihadów w historii islamu, „wśród nich wyróżnia się najazd Badr, podbój Mekki, podbój Al-Andalus [Hiszpania] i bitwa męczenników [bitwa pod Tours]”.


W każdym z tych starć militarnych muzułmanie byli agresorami: najechali terytorium niemuzułmańskie i poza bitwą pod Tours, którą przegrali, wymordowali i zniewolili mieszkańców oraz przywłaszczyli sobie ich ziemie — tylko dlatego, że byli „niewiernymi” – niemuzułmanami.


Bitwa pod Badr była spowodowana napadami Mahometa na karawany niemuzułmańskie; podbój Mekki był po prostu podbojem niemuzułmańskiego miasta; podbój Al-Andalus nawiązuje do lat 711-716, kiedy muzułmanie najechali i wymordowali niezliczone tysiące chrześcijan w Hiszpanii oraz spalili ich kościoły; a bitwa pod Tours to oczywiście miejsce, w którym w roku 732 ostatecznie powstrzymano najazdy muzułmańskie na Europę Zachodnią.


Czy nie wydawałoby się zatem, że Palestyńczycy powinni sympatyzować z chrześcijanami Hiszpanii czy Konstantynopola, zamiast identyfikować się z sułtanem Muhammadem II, który najechał i podbił starożytne chrześcijańskie miasto, narażając jednocześnie jego rdzennych mieszkańców na wszelkiego rodzaju niewypowiedziane okrucieństwa?


Wielu Palestyńczyków, jakby nie dostrzegając ironii, przedstawia się jako naród podbity i uciskany, któremu skradziono ziemię, jednocześnie wychwala dotychczasowe podboje i życzy sobie przyszłych – przepełnionych uciskiem i zawłaszczaniem ziemi od innych narodów tylko dlatego, że nie są muzułmanami.


To prawda, że Palestyńczycy są uciskani, ale przez własnych przywódców, których społeczność międzynarodowa stale finansuje i wspiera; nie przez Izraelczyków, którzy z konieczności reagują na przemoc wobec nich, ale jej nie inicjują.


Być może wnioskiem na koniec jest to, że islamskie pojęcie „sprawiedliwości” opiera się na prostej dychotomii: ilekroć muzułmanie podbijają, mordują, podporządkowują sobie lub kradną ziemię, jest to „sprawiedliwe”; ilekroć spotykają się z władzą „niewiernych”, jest to „niesprawiedliwe”.


Stąd nienawiść do Izraela, Rzymu, Europy czy jakiegokolwiek miejsca, gdzie nadal rządzą „niewierni”.


Link do oryginału: https://www.gatestoneinstitute.org/19980/palestinian-reverie

Gatestone Institute, 20 września 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


*Raymond Ibrahim

Urodzony w Stanach Zjednoczonych w rodzinie koptyjskiej, jest amerykańskim badaczem, tłumaczem z arabskiego, pisarzem i publicystą. Autor książek Crucified Again: Exposing Islam's New War on Christians(Regnery, 2013) oraz The Al Qaeda Reader (Doubleday, 2007). 

 


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1384 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Dlaczego uniwersytety Ligi Bluszczowej są tak zblazowane w kwestii ludobójstwa   O'Neill   2023-12-08
Rosną dowody na przestępstwa seksualne Hamasu – ale rośnie też obojętność świata     2023-12-06
Nie akceptuj terroryzmu jako nowej normalności   Greenfield   2023-12-02
Od rzeki do morza   Herf   2023-11-30
Jedyna droga naprzód   Koraszewski   2023-11-29
Palestyńczycy są współwinni zbrodni Hamasu   Dershowitz   2023-11-28
Skrajne poparcie dla grupy terrorystycznej Hamasu i dla zagłady Izraela   Tawil   2023-11-27
Ludobójstwo i miliony jego obrońców   Koraszewski   2023-11-25
Al-Kaida na subkontynencie indyjskim     2023-11-25
Milczenie jest w rzeczywistości współudziałem   Pessin   2023-11-24
Globalne milczenie, kiedy Pakistan nakazuje przymusową deportację 1,7 miliona afgańskich uchodźców   Ahmad   2023-11-21
Marsz dla Palestyny był marszem skrajnie prawicowym   O'Neill   2023-11-20
List otwarty Żyda do świata zachodniego po ataku Hamasu na Izrael w 2023 r    Żyd   2023-11-20
Zrozumieć koszmar wojny w Gazie   Koraszewski   2023-11-19
Hamas jest postrzegany jako przedstawiciel Palestyńczyków   Marcus   2023-11-17
Dziennikarze pomagający terrorystom przyczyniają się do wprowadzenia nienawiści do Żydów do głównego nurtu   Tobin   2023-11-16
Zaciekłe podżeganie przez Al-Azhar: Pochwały dla palestyńskich bojówkarzy dżihadu; Losem Izraela jest zagłada; USA to największy szatan; Żydzi są potomkami małp i świń     2023-11-16
Human Rights Watch: Destrukcyjny program, symboliczna równowaga   Steinberg   2023-11-15
Plakaty przedstawiające porwane izraelskie dzieci powodują traumę wśród zwolenników Hamasu   Greenfield   2023-11-14
Rozwiązanie w postaci “dwóch państw”, żeby można było mordować Żydów   Tawil   2023-11-13
Rozgrzeszenie HamasuJak „przebudzeni” zachodni radykałowie stali się moralnymi spin doktorami Hamasu.   O'Neill   2023-11-12
Skąd biorą się zaprzeczenia potwornościom 7 października?   Glick   2023-11-11
Palestyna, czyli ostrze włóczni   Koraszewski   2023-11-11
Kolejna nowa wojna? Żołnierze, którzy ścinają głowy Ormianom są bohaterami Azerbejdżanu   Bulut   2023-11-10
Nie “tylko Hamas”   i Erielle Davidson   2023-11-09
Zlikwidowanie zbrodniarzy wojennych ratuje wszystkich   Bryen   2023-11-09
Popierają „Palestynę”, ponieważ nienawidzą Żydów   Tobin   2023-11-07
Mówimy „nie” hipokryzji i nienawiści UNICEF   Steinberg   2023-11-06
Kto powiedział, że Hamas nie reprezentuje Palestyńczyków?   Tawil   2023-11-04
Jak atak Hamasu zaskoczył Izrael   Greenfield   2023-11-03
Wojna z Źydami   Oren   2023-11-02
Negatywny wynik testu Hamasu   Landes   2023-11-02
Marzenie o aksamitnym Palestyńskim Państwie Hamasu i Innych   Koraszewski   2023-11-01
Powraca oszczerstwo o rytuale krwi   Dershowitz   2023-10-31
Jak Iran bezpośrednio wspierał atak Hamasu na Izrael   Toameh   2023-10-30
Który z nich powinien otrzymać pomoc humanitarną?   Pandavar   2023-10-29
Hamas, Israel i hipokryzja arabskich oraz innym muzułmańskich przywódców    Toameh   2023-10-28
To islam, głupczeNie chodzi tu o Izrael, kolonializm, globalizm czy kapitalizm; chodzi o islam.   Greenfield   2023-10-27
Barbarzyństwo Hamasu jest częścią tradycji arabskich pogromów   Julius   2023-10-27
Kim są cywile Gazy?   Bard   2023-10-26
Połowa amerykańskich wyborców poniżej 35. roku życia uważa, że masakry i gwałty na Żydach można uzasadnić     2023-10-25
Gwałt jako broń wojenna, tym razem w Izraelu. Dlaczego feministki milczą?   i Mandy Sanghera   2023-10-24
Cywile z Gazy potrzebują schronienia. Dlaczego świat arabski tego nie zapewni?   Jacoby   2023-10-23
Niemożliwe żądanie BidenaJego wizyta w Izraelu była pokazem dysonansu poznawczego.   Glick   2023-10-22
Nasze miasta i ulice są pełne nienawistników   Collier   2023-10-21
Polityczni i wojskowi przywódcy Iranu zachęcają Hamas do kontynuowania walki aż do osiągnięcia celu Iranu i Hamasu – zniszczenia Izraela     2023-10-20
Dlaczego Żydzi nie pozwolą się po prostu zabić?   O'Neill   2023-10-19
Wirusy tradycji, wirusy kłamstwa, wirusy umysłu   Koraszewski   2023-10-17
Hamas i Iran: rzeź Żydów przez dziesięciolecia   Toameh   2023-10-16
Drugie ludobójstwo Ormian   Bulut   2023-10-16
Iran jest mózgiem i rękami stojącymi za Hamasem     2023-10-14
To był zły tydzień dla tych, którzy twierdzą, że antysyjonizm nie jest antysemityzmem     2023-10-13
Wywiad funkcjonariusza Hamasu dla Russia Today     2023-10-12
Barbarzyński nihilizm „wolnej Palestyny” Nadszedł czas, abyśmy rozliczyli beznadziejność leżącą u podstaw arabskiej i zachodniej ideologii „wyzwolenia”.   Mansour   2023-10-12
Ideologia masowego morderstwa   Herf   2023-10-11
„Umiarkowana” Autonomia Palestyńska stoi zdecydowanie po stronie masowych morderców i gwałcicieli     2023-10-11
Al-Azhar wyraża uznanie dla terroryzmu Hamasu     2023-10-10
Palestyńskie deklaracje w dniu napaści na Izrael     2023-10-09
Kolejna wojna przeciw Żydom   Koraszewski   2023-10-08
Autonomia Palestyńska przyznaje, że nie ma „izraelskiej okupacji”   Flatow   2023-10-07
Gdzie są palestyńskie ustępstwa na rzecz pokoju?   Tawil   2023-10-05
Dlaczego Hamas wysyła Palestyńczyków na śmierć na granicy z Izraelem?   Toameh   2023-10-03
Palestyńczycy: Izraelskie ustępstwa są oznaką słabości   Tawil   2023-10-02
Kult „antysyjonizmu”   Tabarovsky   2023-10-01
Kolejne palestyńskie marzenie   Ibrahim   2023-09-29
Dlaczego lekceważą trudną sytuację Palestyńczyków w Libanie?   Eid   2023-09-27
Terror palestyński jest wojną religijną na rzecz Allaha przeciwko Żydom. ONZ musi uznać Izraelczyków zamordowanych przez Palestyńczyków za ofiary przemocy na tle religijnym   Marcus   2023-09-26
“Żyd zachowuje się źle” – sfilmujmy to   Collier   2023-09-25
Abbas już wcześniej powiedział to wszystko     2023-09-24
Wątpliwy związek między edukacją a antysemityzmem   Jacoby   2023-09-23
ARABSKA gazeta wychodząca W LONDYNIE PROPAGUJE ANTYSEMITYZM I WSPARCIE DLA TERRORU     2023-09-19
YouTube  i polscy neonaziści     2023-09-19
Celem palestyńskiego procesu pokojowego było zwiększenie terroryzmu   Marcus   2023-09-17
Jak zostać stypendystą podoktoranckim w Columbii? Napisz 341 stron antyizraelskiego bełkotu!     2023-09-13
Irańska strategia brania zachodnich zakładników   A. Savyon*   2023-09-13
22 lata od 9/11 i napięcie wciąż narasta – dżihadyści czekają na kolejną szansę   Stalinsky   2023-09-12
Jak palestyńskie dziecko zostaje terrorystą?   Flatow   2023-09-10
Nazistowskie przemówienie w Ramallah ilustruje szerszą historię   Glick   2023-09-09
Abbas: Hitler walczył z europejskimi Żydami z powodu ich lichwiarstwa     2023-09-08
HRW zamazuje dowody udziału nieletnich w palestyńskim terroryzmie     2023-09-06
Naziści nadali nienawiści do Żydów akademickie oblicze. Ich spadkobiercy mają „Instytut krytycznych badań nad syjonizmem”     2023-09-04
Którymi drogami powraca nazizm?   Koraszewski   2023-09-03
“Washington Post” o “dobrych” terrorystach   Tawil   2023-09-01
Syria, kraj zgubiony w wiadomościach   Taheri   2023-09-01
Walka Indii z dżihadem   Bulut   2023-08-31
Kilka uwag o palestyńskiej fladze   Collier   2023-08-30
Obwinianie wyłącznie Izraela za problemy psychiczne w Strefie Gazy jest po prostu kolejną formą nienawiści do Żydów     2023-08-29
Norweg melduje Radzie Bezpieczeństwa   Koraszewski   2023-08-27
Irański IRGC przechwala się sukcesami wśród Palestyńczyków i Hezbollahu   Frantzman   2023-08-26
Dlaczego nowe palestyńskie rakiety mają znaczenieMogą wyrządzić znacznie więcej szkód niż karabin czy nóż.   Flatow   2023-08-25
„Musimy prowadzić ‘Wielki Dżihad’, żeby zbudować Wielki Iran”     2023-08-25
Prawdziwe słonie w salonie (edycja 2023)     2023-08-17
Palestyńczycy wołają o pomoc   Tawil   2023-08-15
Czy nikt nie pyta, dlaczego w Dżenin jest obóz dla uchodźców?   Bard   2023-08-14
Kara śmierci dla mordercy i tolerancja dla jego propagandy   Stalinsky   2023-08-11
Przykład tego, jak środowisko akademickie tworzy antyizraelską narrację z kłamstw     2023-08-10
Dlaczego MEMRI przestał używać usługi Cloudflare i dlaczego rząd USA powinien zrobić to samo   Stalinsky   2023-08-09
Finansowana przez Unię Europejską edukacja do dżihadu i męczeństwa   Tawil   2023-08-05
Abbas po raz kolejny mówi Palestyńczykom, żeby poszli do diabła     2023-08-04
Pamiętając, co dzieje się, kiedy Żydzi polegają na innych   Amos   2023-08-03

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk