Prawda

Niedziela, 4 grudnia 2022 - 22:55

« Poprzedni Następny »


Amnesty wymyśla kolejną definicję apartheidu – tylko dla Izraela


Elder of Ziyon 2022-02-02


Amnesty International ma w tym tygodniu opublikować [opublikowała wczoraj – przyp tłum.] raport, który papuguje zeszłoroczny raport Human Rights Watch z oskarżeniem Izraela o apartheid.

 

Jak widzieliśmy, HRW musiała powyciągać fragmenty różnych międzynarodowych konwencji, by udawać, że traktowanie przez Izrael Palestyńczyków, którzy nie są obywatelami tego kraju, w jakiś sposób pasuje do definicji apartheidu. Ich głównym dowodem na to, że etykietka „apartheid” stosuje się do innych grup poza grupami rasowymi, pochodzi z Międzynarodowej Konwencji w sprawie Likwidacji wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej (ICERD), która istotnie rozszerzyła definicję “rasowej dyskryminacji”, by obejmowała dyskryminację grup narodowych – ale HRW nie zacytował następnego akapitu ICERD który wyraźnie mówi: „Niniejsza Konwencja nie ma zastosowania do zróżnicowania, wykluczenia, ograniczenia lub uprzywilejowania, ustalonych przez Państwo Stronę niniejszej Konwencji w zależności od tego, czy chodzi o własnych obywateli, czy też o osoby nie posiadające jego obywatelstwa.”


Najwyraźniej HRW świadomie wypaczała definicję apartheidu w sposób, w jaki nigdy nie miał być definiowany, jako że większość jej argumentów opiera się na tym, że Izrael czyni rozróżnienie między izraelskimi obywatelami i nie-obywatelami, nie zaś między Żydami i Arabami.   

 

Każdy kraj na świecie daje mniej praw ludziom, którzy nie są jego obywatelami. 

 

Mam kopię jeszcze nieopublikowanego raportu Amnesty i w większości argumenty w tym raporcie oparte są na dokładnie tych samych błędach, jak w raporcie HRW. Wynaleźli jednak jeszcze inną definicję apartheidu według „prawa międzynarodowego”, która, jak utrzymują, mówi, że dyskryminacja z powodu „pochodzenia narodowego” także jest apartheidem.

 

A ta definicja jest w równej mierze kłamstwem, jak definicja HRW.

 

Raport Amnesty stwierdza:

W publicznym prawie międzynarodowym zakaz apartheidu najlepiej jest znaleźć w opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (ICJ) dotyczącej obecności Południowej Afryki w Namibii (sprawa Namibii), gdzie naruszenie zdefiniowane jest jako “zróżnicowanie, wykluczenie, restrykcje i ograniczenia oparte wyłącznie na podstawie rasy, koloru, pochodzenia narodowego lub etnicznego, co stanowi odmowę podstawowych praw człowieka”.No, no! ICJ zdefiniował apartheid in 1971 roku? To zmienia wszystko!

 

Tyle tylko, że paragraf cytowany przez Amnesty nie mówi niczego o definiowaniu apartheidu.

 

Oto, co mówi:

130. Jest bezsporne i obficie wsparte dokumentami dołączonymi do pisemnego oświadczenia Południowej Afryki w tym postępowaniu, że oficjalna polityka rządowa prowadzona przez Afrykę Południową w Namibii ma na celu osiągnięcie całkowitej fizycznej separacji ras i grup etnicznych na odrębnych obszarach Terytorium. ...

131. Zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych byłe państwo mandatowe zobowiązało się przestrzegać i respektować na terytorium o międzynarodowym statusie prawa człowieka i podstawowe swobody wszystkich, bez rozróżnienia pod względem rasy. Ustanowienie i egzekwowanie zróżnicowania, wykluczenia, restrykcji i ograniczeń opartych wyłącznie na podstawie rasy, koloru, pochodzenia narodowego lub etnicznego, stanowi odmowę fundamentalnych praw człowieka i jest rażącym naruszeniem celów i zasad tej Karty.

Międzynarodowe prawo nie zdefiniowało zbrodni apartheidu w 1971 roku. To orzeczenie nie próbowało definiować apartheidu w żadnym sensie. Południowa Afryka sama oznajmiła, że prowadzi politykę apartheidu. Całym pytaniem, jakie stało przed IJC, było to, czy polityka Południowej Afryki w Namibii narusza Kartę ONZ. 

Tak samo jak HRW Amnesty wiedziała, że definicje apartheidu istniejące w prawie międzynarodowym nie stosują się do Izraela, chwycili się więc absurdalnych półprawd, które mogli znaleźć i twierdzą, że tą definicją jest potwór Frankensteina stworzony z połączonych części Statutu Rzymskiego, Konwencji o Apartheidzie (która mówi tylko o „dyskryminacji rasowej” podobnej do tej z Południowej Afryki) i ICERD (która wyklucza nie obywateli z rozszerzonej definicji „dyskryminacji rasowej”), a teraz także sprawa Namibii z ICJ (która nie definiuje apartheidu ani rasowej dyskryminacji w jakimkolwiek sensie).

Amnesty International kłamie – i oni to wiedzą.

New @Amnesty report makes up yet another fake definition of apartheid - just for Israel

 

Amnesty musi udawać, że arabscy Izraelczycy żyją w “apartheidzie” – więc musi kłamać. Wierutnie kłamać


poprzednim poście omawialiśmy jak nowy raport Amnesty International próbuje naśladować inne NGO i ogłasza, że Izrael jest winny "apartheidu". 

Amnesty rozumie, że koncentrowanie się na różnych prawach dla Palestyńczyków na terytoriach oczywiście nie jest apartheidem, ponieważ nie są oni izraelskimi obywatelami. Amnesty musi więc znaleźć – lub sfabrykować – dowody dyskryminacji wobec Arabów w Izraelu, które spełniają warunki stworzonej przez Amnesty definicji “apartheidu”.

Podobnie jak HRW, Amnesty rozumie, że musi sfingować ideę, że dyskryminacja Arabów w Izraelu dorasta do poziomu ucisku i prześladowań. Podobnie jak HRW, musi więc wybiórczo podawać przykłady, które wskazują na taki poziom dyskryminacji, bez wspominania kontrprzykładów, które temu zaprzeczają.

Kilka przykładów:

Izrael utrzymuje żydowską dominację nad palestyńską gospodarką poprzez wykluczanie i świadome zaniedbywanie palestyńskich społeczności w Izraelu...

Niemniej największe miasto Izraela z arabską mniejszością, Nazaret, jest centrum nowoczesnej techniki, goszczącym ośrodki R&D z Amdocs, Microsoft, Broadcom i Salesforce. W Nazarecie jest ponad 70 startupów. Tysiące Arabów pracuje w przedsiębiorstwach zajmujących się technologią i ich liczba rośnie gwałtownie

 

Jeśli Izrael zamierza utrzymywać żydowską dominację nad arabską gospodarką przez zaniedbywanie arabskich społeczności, to dlaczego pozwala tak wielu dużym firmom na otwieranie w Nazarecie swoich filii? 

 

Amnesty International kłamie – i oni to wiedzą.

Choć Palestyńczycy na ogół odmawiają wstępowania do izraelskiej armii z przyczyn narodowych lub politycznych, zwolnienie palestyńskich obywateli Izraela ze służby wojskowej dało w wyniku dyskryminujące wykluczenie ze znacznych ekonomicznych korzyści i okazji gwarantowanych w prawie izraelskim tym, którzy odbyli służbę wojskową.

A Żydzi Charedi, którzy także wybierają odmowę służenia w armii? Ponieważ mają dokładnie te same społeczne przeszkody na rynku pracy, dowodzi to, że nie ma to nic wspólnego z „żydowską dominacją”.

 

A także coraz większa liczba Arabów dobrowolnie wstępuje do armii. To znaczy, że izraelscy Arabowie mają możliwość zdobycia tych samych społecznych korzyści, jakie dostarcza skoncentrowane na obronie społeczeństwo Izraela. To nie jest apartheid.

 

Amnesty International kłamie – i oni to wiedzą.

W 2014 roku Kneset podniósł próg wyborczy z 2% do 3,25%, co dotknęło głównie reprezentację parlamentarną Palestyńczyków i innych grup mniejszościowych w Izraelu. Adalah i ACRI argumentowały, że podniesienie progu wyborczego dla partii, by otrzymać miejsca w Knesecie, naruszają prawa wyborcze palestyńskich wyborców i umożliwiają dyskwalifikację ich kandydatów i partii. CERD zauważył także, że podniesienie progu wyborczego w Izraelu znacząco osłabia “prawo nieżydowskich mniejszości do politycznego uczestnictwa”.

Jednak w wyborach 2021 roku ani jedna partia arabska nie spadła poniżej progu 3,25% - a zrobiło to około 25 partii żydowskich. Co znaczy, że Arabowie nie stracili ani jednego miejsca z powodu progu 3,25%.  

 

Obecna koalicja  rządowa zawiera arabską partię. Amnesty o tym nie wspomina, ponieważ zaprzecza to tezie o izraelskich Arabach żyjących w apartheidzie.

 

Amnesty International kłamie – i oni to wiedzą.

Ministerstwo spraw wewnętrznych wymaga, by dzieci poniżej 12 roku życia z rodzin “mieszanych par” były rejestrowane z dowodem, że Izrael jest ich “miejscem życia”. Według Society of St Yves, ośrodka pomocy prawnej we wschodniej Jerozolimie, od stycznia 2004 do lipca 2013 ministerstwo otrzymało 17 616 podań o rejestrację dzieci z „mieszanych małżeństw” Z tych zaaprobowano 12 247 i odrzucono 3 933. W wyniku tego niemal 4 tysiące dzieci żyje oddzielone od przynajmniej jednego ze swoich rodziców z powodów biurokratycznych.

Jeśli jednak Izrael zaaprobował 69% tych podań, to czy nie znaczy to, że owe “przyczyny biurokratyczne” nie mają nic wspólnego z rasizmem?

Dla palestyńskich Beduinów, którzy żyją na Negewie/Nakabie, dostęp do opieki zdrowotnej jest jeszcze gorszy, ponieważ nie ma ośrodków zdrowia w większości beduińskich wsi. Izrael nie dostarcza ośrodków ani usług medycznych w nieuznanych wsiach. Te wsie nie są połączone publicznym transportem, co zmusza rodziny do długich podróży, by otrzymać podstawową opiekę zdrowotną.

Wymieńcie choćby jeden kraj, który dostarcza ośrodków medycznych w miejscach, w których ludzie zbudowali całkowicie nielegalne miejscowości na publicznej ziemi. 

W tych i niezliczonych innych sprawach w tym długim raporcie Amnesty robi, co może, by wypaczyć fakty tak, żeby Izrael wyglądał na winnego. Decyzję, że Izrael jest winny "apartheidu" podjęły Amnesty, HRW i B'Tselem na długo zanim zebrały jakiekolwiek dowody. To był z góry ustalony wniosek i wszystkie fakty, które dowodzą, że byli nieuczciwi przy zbieraniu informacji, są po prostu ignorowane lub ukrywane.

To nie jest uczciwy raport o Izraelu. To jest rzeźnicka robota kłamców. Amnesty wie, że bardzo niewielu ludzi przeczyta to krytycznie, bo ludzie zakładają, że Amnesty jest uczciwą i szlachetną instytucją. Zobaczymy więc w tym tygodniu pochlebne artykuły o tym raporcie w AP, u Reutersa i w “New York Timesie”, i ani jeden reporter z mediów głównego nurtu nie poświęci czasu i wysiłku, by krytycznie na niego spojrzeć.  


Amnesty report has to pretend that Arab Israelis live under "apartheid" - so it has to lie. A lot.

Elder of Ziyon, 30 stycznia 2022

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1149 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Co stało się z planem podziału ONZ z 1947 roku?   Hirsch   2022-12-04
Palestyńczycy mieli wspaniałe Święto Dziękczynienia, Izrael mniej   Bryen   2022-12-03
Barbarzyńcy u bram Kijowa   Koraszewski   2022-12-03
Iran i Turcja mają wspólny interes w atakowaniu Kurdów   Frantzman   2022-12-01
75 lat temu: arabskie wypowiedzenie wojny Żydom. Nie syjonistom - Żydom     2022-11-30
Jak brytyjscy politycy stają po stronie terrorystów   Collier   2022-11-29
BDS jest wściekły, bo Izrael i Jordania zgadzają się na rekultywację granicznej rzeki   Fitzgerald   2022-11-28
Podwójna gra Kataru z islamistami na boisku   Toameh   2022-11-27
Przebudzony antysemityzm, książka Davida Bernsteina   Levick   2022-11-25
Opowieść o dwóch terrorach   Hirsch   2022-11-24
Ostrzeżenie dla czytelnika książki   Landes   2022-11-23
Syjonistyczne dziki napadają na Palestyńczyków     2022-11-22
Jeśli chodzi o Izrael, propaganda triumfuje nad faktami   Yemini   2022-11-21
Izraelożercy kłamią statystyką     2022-11-18
Palestyńskie odrzucenie prawa Izraela do istnienia   Hirsch   2022-11-16
Palestyński antysemityzm nie ma ukrytej filozofii – to po prostu czysta nienawiść do Żydów     2022-11-15
Kłamstwa i bezkompromisowy antysemityzm ze strony „Komisji Śledczej” ONZ   Bayefsky   2022-11-12
Palestyńczycy: dlaczego ignoruje się ataki na chrześcijan?   Toameh   2022-11-09
Hidżab, fizyka i ”śmierć Ameryce”   Koraszewski   2022-11-06
Pionki Putina w Sojuszu NATO? Jak Zachód ośmiela Erdoğana   Bekdil   2022-11-05
Raport specjalnej sprawozdawczyni ONZ, Franceski Albanese to antysyjonistyczna propaganda w sowieckim stylu     2022-11-03
Twitter ucisza mnie, stając po stronie antysemitów   Collier   2022-11-02
Jak Amerykanie i Europejczycy ośmielają palestyński terroryzm   Tawil   2022-11-01
Izrael zaoferował pokój w 2000 roku, a jego obywatele do dziś giną   Levick   2022-10-31
Ohydne, antysemickie oszczerstwo z 1969 roku rzucane przez aktywistów Fatahu i ludzi lewicy: „Szalom & Napalm”     2022-10-27
ONZ daje mistrzowski pokaz antysemityzmu   Bayefsky   2022-10-26
Terroryści ISIS grasują w Turcji nadal niewoląc porwane kobiety   Bulut   2022-10-25
Przypisy Komisji Śledczej ONZ zdradzają jej kłamstwa     2022-10-24
Co się dzieje, gdy oferujesz Palestyńczykom państwo?   Flatow   2022-10-23
Francesca Albanese, specjalna sprawozdawczyni ONZ, absurdalnie udaje, że jest obiektywna     2022-10-20
Oddajcie jej kurdyjskie imię: Jina Amini   Mahjar-Barducci   2022-10-19
“Stan wyjątkowy” Cypru: Turcja używa masowej nielegalnej imigracji jako broni   Bulut   2022-10-17
Amerykańska lewica i prawica oskarżają się wzajem o antysemityzm, chowając pod dywan swój własny   Tobin   2022-10-16
Kardynał Wielkiej Brytanii mówi Liz Truss, by nie przenosiła ambasady Wielkiej Brytanii do Jerozolimy   Fitzgerald   2022-10-15
Czy palestyński dziennikarz @HosanSalemG jest antypalestyńskim rasistą, kiedy mówi, że wszyscy palestyńscy dziennikarze popierają terror?     2022-10-13
Abbas domaga się od ONZ cofnięcia wskazówek zegara   Hirsch   2022-10-10
Co złego to Żydzi, czyli świat w coraz szybszym tempie wraca w stare koleiny   Koraszewski   2022-10-06
“Partner pokoju” Izraela morduje Izraelczyków   Toameh   2022-10-04
Palestyńczycy przymilają się do Arabów, którzy zabijają Palestyńczyków   Toameh   2022-09-28
Niemcy, obudźcie się! Czy wiecie, że finansujecie zaprzeczanie Holokaustowi?   Marcus   2022-09-27
Prześladowania chrześcijan: “Te ataki mają rasistowskie, religijne motywacje”   Ibrahim   2022-09-23
Zachodnia reakcja na przywódców Iranu zaprzeczających Holocaustowi   Frantzman   2022-09-21
Palestynizm: ideologia i tożsamość   Rosenthal   2022-09-20
Dla niego pokój oznacza zabijanie Żydów   Tawil   2022-09-19
Jak “Le Monde”, “gazeta, którą wszyscy czytają”, omawia Izrael i Palestyńczyków   Fitzgerald   2022-09-16
Powiedziałem prawdę o “Palestynie” – i oto, co się zdarzyło   Collier   2022-09-11
Kiedy nie masz historii, to ją sobie wymyśl   Hirsch   2022-09-10
Żydowscy antysyjonisci próbują legitymizować antysemityzm   Tobin   2022-09-09
Palestyńczycy są  gotowi na wojnę naziemną     2022-09-07
“Tam w nich uderzymy”: Masakra w Monachium i jej następstwa   Kemp   2022-09-05
Nietolerowanie prawdy w ONZ   Bard   2022-09-04
Teheran debatuje o bombie   Taheri   2022-09-03
Zmiana klimatu: najnowsze usprawiedliwienie mordowania chrześcijan   Ibrahim   2022-08-31
Masakra w Monachium 50 lat później   Jacoby   2022-08-31
Zapomnij o wolności słowa: fatwa przeciwko Rushdiemu zwycięża   Meotti   2022-08-27
Iran przygotowuje się do wyeliminowania Izraela – zaraz po podpisaniu umowy z Iranem   Toameh   2022-08-26
Administracja Bidena i Iran atakujący Rushdiego   Toameh   2022-08-24
Walki w Gazie nie zmieniają niczego w walce o wizerunek Izraela   Tobin   2022-08-21
Dlaczego świat nie będzie przejmował się kłamstwem Abbasa o holokauście   Tobin   2022-08-19
Ziemia uderzyła nas w nos   Koraszewski   2022-08-15
Dlaczego Hillary Clinton nazwała to „palestyńskim znęcaniem się nad dziećmi”   Flatow   2022-08-14
Jak media “równoważąc” próbują ukryć prawdę     2022-08-12
Antysemicki „śledczy” Rady Praw Człowieka ONZ mówi głośno to, co przemilczane   Tobin   2022-08-11
Gaza: Ci co zawsze, potępiają Izrael   Kemp   2022-08-08
Komisja Śledcza twierdzi, że podstawą prawną istnienia Izraela jest Rezolucja 181 Zgromadzenia Ogólnego ONZ. To nie jest prawdą. (Ale kłamią, bo są przeciwko Izraelowi)     2022-08-06
Pierwsza połowa 2022 r.: arabscy terroryści dokonali ponad 3700 ataków na Izraelczyków   Savir   2022-08-05
Mohammed El-Kurd, reporter narodu  “Palestyny”   Fitzgerald   2022-08-01
Film “Pamiętaj Bagdad” (2017)   Julius   2022-07-30
Anne Frank zdradzona raz jeszcze   Collier   2022-07-28
Palestyńskie kłamstwa (zbudowane na żydowskiej krwi)   Collier   2022-07-26
Czy Palestyńczycy zamierzają pozwać Ligę Narodów lub ONZ do sądu?   Hirsch   2022-07-25
Świadoma ślepota Europy w sprawie palestyńskiej   Blum   2022-07-22
Narastająca obsesja antysemitów   Collier   2022-07-21
Model ajatollahów dla świata   Taheri   2022-07-19
Przesłanie Autonomii Palestyńskiej do dzieci: „Palestyna należy do Palestyńczyków od rzeki do morza”   Zilberdik   2022-07-15
“Rozwiązanie w postaci dwóch państw”, w celu zniszczenia Izraela   Toameh   2022-07-13
Nazistowskie korzenie islamistycznej nienawiści   Herf   2022-07-12
Dlaczego Izrael nie powinien rozmawiać z AP   Rosenthal   2022-07-11
Turcja: Dżihad przeciwko Cyprowi   Bulut   2022-07-09
PA świętuje „polityczne zwycięstwo” nad UE   Marcus   2022-07-08
Komisja śledcza ONZ o “Okupowanych terytoriach palestyńskich” działa jak inkwizycja   Bayefsky   2022-07-04
Irański plan udaremnienia izraelsko-arabskiej normalizacji stosunków oraz dalszego rozszerzania rewolucji   Toameh   2022-07-03
Co kryje się za kłamstwem o izraelskim ‘apartheidzie’   Collier   2022-07-02
Analiza najnowszej propagandowej publikacji ONZ   Litman   2022-06-26
Izrael musi wydalić tego dyplomatę UE   Marcus   2022-06-21
Kwestia żydowska w wielkim świecie   Koraszewski   2022-06-11
Iran nie czeka na broń jądrową, by zdestabilizować Bliski Wschód   Toameh   2022-06-10
Turcja, terroryści i NATO   Bulut   2022-06-07
David Rovics o Dżanin 2002   Landes   2022-06-02
CNN znajduje swoich “tańczących Izraelczyków”   Collier   2022-05-31
Jeden majowy dzień — w Jerozolimie i Nowym Jorku   Chesler   2022-05-26
Krew Shireen abu Akleh jest na rękach Palestyńczyków   Rosenthal   2022-05-21
Nie da się rozwiązać problemu antysemityzmu ONZ przez ignorowanie go   Tobin   2022-05-18
Rosja i Chiny: najgorszy moment w historii   Chang   2022-05-12
Putin, Hitler i historii kobyła   Koraszewski   2022-05-11
Izrael: najczystszy kraj świata   Bard   2022-05-11
Palestyński kult śmierci – uwielbienie mordowania Żydów   Collier   2022-05-10
Iran mówi otwarcie – i powinniśmy uważnie słuchać     2022-05-08
Wspaniała wiadomość na Jom HaSzoah! Nie ma antysemitów!     2022-05-07
Czy umiemy wyobrazić sobie świat bez Izraela?   Tobin   2022-05-06

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk