Prawda

Czwartek, 30 czerwca 2022 - 14:36

« Poprzedni Następny »


Trudne początki mitu


Lucjan Ferus 2019-10-20


Zapewne nieprzypadkowo w Dniu Edukacji Narodowej (popularnie nazywanym Dniem Nauczyciela), Telewizja Publiczna wyemitowała wieczorem w Teatrze Telewizji sztukę Pawła Woldana z 2016 r. zatytułowaną „Totus tuus” (z łac. „Cały Twój”). W gazecie z programem telewizyjnym tak ją streszczono: „Opatrzność czuwa nad głową Kościoła. Po zamachu na placu św.Piotra Jan Paweł II /../ przebywa w klinice Gemelli. Uświadamia sobie, że Matka Boska, której zawierzył siebie i swoje kapłaństwo, uchroniła go przed śmiercią. Tutaj poznaje „trzecią tajemnicę fatimską”, z którą wiąże los. Przekonuje się, że aby uchronić przed zagładą, trzeba zawierzyć świat oraz Rosję Niepokalanej /../”.

Pierwsze co mnie zdziwiło w tym filmie, to przyjęcie założenia wyartykułowanego powyżej: „Opatrzność czuwa nad głową Kościoła”. Hmm,.. Można by z tym polemizować. Moim zdaniem jeśliby tak miało być, to owa Opatrzność niezbyt się popisała. Skoro bowiem Bóg jest wszechwiedzący i wie wszystko o swoim dziele nieskończenie wcześniej zanim cokolwiek zaistnieje (czy też stanie się) w naszej rzeczywistości, to dużym partactwem było pokierowanie kuli, która o milimetry ominęła aortę papieża, ratując mu w ten sposób życie.

 

Skoro, jak stwierdził filmowy papież: „Inna ręka strzela, a inna prowadzi kulę”, to owa Matka Boska Fatimska, która wg papieża uratowała mu życie, mogła nie dopuścić do tego zamachu. Np. spowodować by pistolet nie wystrzelił, albo nawet sam zamachowiec straciłby nagle w cudowny sposób ochotę zastrzelenia papieża, ewentualnie nigdy by nawet nie pomyślał o takim odrażającym, bezbożnym czynie, aby chcieć zabić takiego świętego męża. A skoro już mieszamy Opatrzność do ludzkich problemów, to należy wiedzieć, iż cokolwiek staje się na Ziemi musi być zgodne z wolą bożą, z racji na boskie atrybuty (wszechmoc, wszechwiedza).   

 

Ciekawy był także pokazany w filmie wątek (myślę, że oddający rzeczywistość) jak papież wydedukował, iż tym kimś, kto uratował mu życie, musiała być Matka Boska Fatimska, a nie np. Maria z Nazaretu, matka Jezusa, którą dopiero w V w. uznano za Matkę Bożą. Dlatego nawet kazał sprowadzić sobie figurę Matki Boskiej Fatimskiej, do której się potem modlił. Jest to o tyle ciekawe, iż kto jak kto, ale najwyższy dostojnik Kościoła powinien znać II przykazanie Dekalogu, w którym Bóg pod groźbą surowej kary zabrania swym wyznawcom czynić „święte” obrazy, figury i posągi, uznając to za ewidentne BAŁWOCHWALSTWO.

 

Najciekawszy w tym filmie jest jednak wątek dotyczący tzw. „trzeciej tajemnicy fatimskiej” i niedwuznaczna sugestia samego papieża (bo chyba nie tylko twórcy sztuki?), który zażyczył sobie poznania owej tajemnicy, gdyż jak stwierdził: „jako papież ma do tego prawo”. I wnet stało się zadość jego woli. Bez osób postronnych otworzył kopertę i przeczytał na głos owe „proroctwo z Fatimy”. Była w nim mowa o bliżej nieokreślonych kapłanach wchodzących na wysoką górę, a pośród nich był jeden ubrany w białą szatę. Nagle pojawili się jacyś żołnierze i strzałami z broni palnej i strzałami z łuków pozabijali kapłanów.

 

Na tej podstawie ów filmowy papież (być może ten prawdziwy również) wydedukował, że ta „trzecia tajemnica fatimska” dotyczy jego osoby, a niedawny zamach na niego był nieudaną próbą jej zrealizowania. Dlatego kiedy już wyzdrowiał, miał niemal obsesję na punkcie „nawrócenia Rosji na prawdziwą wiarę” (czyli na katolicyzm, oczywiście) i zawierzenia tamtejszych wyznawców prawosławia Matce Bożej. Był święcie przekonany, iż jeśli to nie nastąpi, zniszczy ona ten zły świat i wszyscy ci, którzy jej się sprzeciwiali w zrealizowaniu tego planu, zginą w niewyobrażalnych męczarniach.

 

Dlaczego uważam, iż to jest najciekawszy wątek tego filmu? Ponieważ z tego co jest mi wiadome odnośnie „przepowiedni fatimskich”, a już szczególnie tej „trzeciej tajemnicy fatimskiej”, było „nieco” inaczej, niż pokazał to poniedziałkowy film. Aby uzasadnić swój zarzut w tej kwestii muszę sięgnąć do swoich „archiwalnych materiałów”, czyli odnaleźć w swej podręcznej biblioteczce pozycję, które opisują to „cudowne fatimskie wydarzenie”. W tym celu posłużę się książką wydaną w 1991 r. noszącą tytuł Wszyscy jesteśmy dziećmi bogów, Ericha von Daenikena. W rozdziale „Wizje z Fatimy” napisał on m.in.:

„Dwoje dzieci, Jacinta Martos i Francesco Santos, zmarło niedługo po objawieniach. Lucia Santos wstąpiła do klasztoru i przekazała spisane przez siebie posłania odpowiedniemu biskupowi. Trzecie posłanie – tyle Lucia – miało być odczytane i ogłoszone przez Ojca Świętego w 1960 r. /../ w swoim czasie zapieczętowaną „trzecią tajemnicę fatimską dostarczono papieżowi Piusowi XII, który nienaruszony dokument oddał Świętemu Officjum, „bo tak chciała Najświętsza Panienka” (jak twierdzi Lucia).

 

W 1960 r. na Stolicy Piotrowej zasiadł Jan XXIII. Dokument otwarto za zamkniętymi drzwiami papieskiego biura /../. Gdy dostojnicy opuścili pomieszczenie papieskie, ich twarze „wyrażały głęboki przestrach, jakby przed chwilą ujrzeli ducha”. Papież Jan XXIII powiedział wstrząśnięty: „Nie możemy ujawnić tajemnicy. Wywołałaby ona panikę”. /../ Kościół ma „ważkie powody”, żeby zrezygnować z ogłoszenia trzeciej tajemnicy fatimskiej”.

Dalej Daeniken tak pisze: „Dla Kościoła rzymskokatolickiego Maria jest Matką Boską, co jest dogmatem ogłoszonym przez papieża ex catedra. A zatem nie wypełnienie przez Watykan jej rozkazu, polecającego przekazać ludzkości trzecią tajemnicę z Fatimy w 1960 r., jest contradictio in re – sprzecznością w sprawie. Wiosną 1987 r., z okazji uroczystości Roku Maryjnego /../ papież Jan Paweł II znów podkreślił centralne znaczenie Matki Boskiej dla Kościoła” (Nie wspominając nic o owej przepowiedni?). To tyle z owej publikacji.

 

Czy to nie dziwne, że Kościół kat. zignorował wyraźny nakaz Matki Boskiej, uznając, że są ważniejsze powody aby nie ogłaszać tej tajemnicy światu? A przy okazji mam pytanie: kto może sobie pozwolić na ignorowanie nakazów czy też życzeń Bożych? Myślę, że tylko ci, którzy są świadomi, że to wszystko jest jedną „WIELKĄ ŚCIEMĄ”,stworzoną i tworzoną przez takich ludzi jak oni, będących nie tyle wykonawcami „woli bożej” i realizującymi plan Opatrzności Bożej, co twórcamitego „bożego planu” i „nadprzyrodzonych postaci”, które ponoć kontaktują się z ludźmi, by go przekazywali wiernym. Ale to jeszcze nie wszystko. W książce Kto wymyślił boga? Henryka Śliwowskiego wydanej na pocz. lat 90-tych, napisano:

„Wrocławskie „Słowo Polskie” z dn. 29.02.1992 r. przedrukowało za prasą światową sensacyjną przepowiednię z Fatimy!/../ Długo trzymane w sejfach Watykanu tzw. „Trzecie proroctwo z Fatimy”ujrzało światło dzienne. W atmosferze sensacji ujawnił je rzymski dziennikarz Mario Soluri. /../ Po ujawnieniu przepowiedni jasne stały się przyczyny utrzymywania przez Watykan tej strasznej treści /../ Wszystko to powoduje, że określenie w trzecim proroctwie 1993 roku jako daty końca świata,może wywoływać wśród ludzi przerażenie /../.

 

Proroctwo zawiera informację, że w 1993 r. na ludzkość spadnie wielka plaga. Wybuchnie straszna wojna. „Z niebios spłynie ogień i dym. Wody oceanu zamienią się w parę, a wielkie fale pochłoną wszystkich. Miliony ludzi zginą z godziny na godzinę, a ci co przeżyją zazdrościć będą martwym”. Dalej czytamy, że „śmierć zbierze swoje żniwo z winy szaleńców i sług Szatana, który wtedy i tylko wtedy będzie rządził światem”. Natomiast ci, którzy ocaleją „..powrócą do Boga, sławić będą jego imię i będą jemu służyć, tak jak dawniej gdy świat nie był zepsuty”.

 

Trzecia przepowiednia z Fatimy ujawnia powód długiego utajnienia dokumentu przez Watykan. Jest bowiem w tym proroctwie mowa o Szatanie, który obejmie władzę na ziemi. Ma on stanąć – mówi Mario Soluri – nawet na czele Kościoła kat. Także dla Kościoła nadejdzie pora chaosu. „Kardynałowie będą prześladować kardynałów, biskupi będą zwalczać biskupów, a Szatan osiądzie między nimi”. W Rzymie nastąpią wielkie zmiany, a Kościół pogrąży się w mroku. /../ W przepowiedni jest też informacja o wielkim potopie, w którym zarówno „wielcy jak i mali” zginą”.

W tym filmie papież Jan Paweł II czytał cicho i dość niewyraźnie treść tej rzekomej „trzeciej tajemnicy fatimskiej” i być może nie wszystkie jej szczegóły dobrze usłyszałem. Faktem jest jednak, iż to co do mnie dotarło diametralnie się RÓŻNI od „trzeciej tajemnicy fatimskiej” zacytowanej w niniejszym tekście. Widać wyraźnie, iż jak na razie żadne z tych „proroctw” nie wieszczy wydarzeń, jakie wg papieża i Kościoła kat. miały miejsce w maju 1981 r. i które jakoby miały być przewidziane przez „trzecie proroctwo fatimskie”.

 

Ktoś tu chyba mija się z prawdą. Może te „nadprzyrodzone siły” mogłyby postarać się lepiej i nie „prorokować” takich bzdur, jakie pojawiły się w innej (a jednak tej samej) „trzeciej tajemnicy fatimskiej”. W książce Odkryte sekrety przyszłości Stephena Lassare’a, wydanej także na początku lat 90-tych ub. wieku, rozdział poświęcony owej tajemnicy zaczyna się tak:

„Posłanie wielkiej wagi przynoszę wam z Fatimy” – pisze po powrocie o. Augustyn, promotor beatyfikacji Franciszka i Hiacynty. Ojciec św. pozwolił mi odwiedzić Łucję, obecnie Karmelitankę Bosą z Coimbra w Portugalii. Przyjęła mnie pełna smutku i bardzo zmartwiona. Powiedziała: „Ojcze, Matka Najświętsza jest bardzo rozżalona, że tak zlekceważono jej orędzie z dn. 13 maja 1917r. Ani dobrzy, ani źli nie liczą się z nim /../ Ojcze, proszę mi wierzyć, Bóg wkrótce spuści karę na świat. Kara jest tuż. Przyjdzie naprawdę niezadługo kara materialna. A stanie się tak, jeśli ludzie nie będą się modlić i czynić pokuty.

 

Ojcze, proszę powiedz wszystkim, że wiele narodów zginie z powierzchni ziemi. Powiedz, że Szatan rozpoczął decydującą walkę przeciw Bożej Matce, przez upadek życia religijnego i kapłańskiego. Wie on dobrze, że wskutek odstąpienia od wzniosłych powołań  kapłańskich i zakonnych wiele dusz pociągnie na zatracenie. Mamy zaledwie tyle czasu, by zdążyć powstrzymać katastrofę. Dane są nam dwa najskuteczniejsze środki: modlitwa i wszelkiego rodzaju ofiary. /../  Nie chcemy serc ludzkich napełniać strachem, to tylko naglące przywołanie do rzeczywistości”.

Dalej w owym proroctwie jest mowa o przerażających wydarzeniach, jakie mają nastąpić na Ziemi w najbliższym czasie. Jest więc o błyskawicznym natarciu Chin na Rosję, o zrzuceniu przez Chiny bomb jądrowych na ZSRR, co wywoła potworne zniszczenia. Jest też o wojnie między RFN a USA, o zaatakowaniu NRD i Polski przez Niemcy, o  walkach między NRD i NRF i o Rosji, która wciągnie do wojny wszystkie państwa Układu Warszawskiego. I dalej:

„Jedynym narodem naprawdę obronionym przez miłosierdzie Boże, który wyjdzie z katastrofy cało, będzie Polska /../ Zjawiska atmosferyczne, które ukażą się na niebie na początku wojny, /../  będą też znakiem, że nie udało się pobudzić w ludziach dość skruchy i żalu oraz chęci zmiany życia, aby pomóc powstrzymać zło wiszące nad światem. Sprawiedliwość boża nie może dłużej znosić triumfowania nikczemności i pogardy Jego świętych prawd. /../ Kataklizmy w przyrodzie ugaszą wojnę i uratują resztę ludzkości. Będą więc ratunkiem danym przez Miłosierdzie Boże”.

Dalej w owym proroctwie jest mowa o potwornych kataklizmach, które nawiedzą Ziemię. O wybuchach wulkanów, o huraganach, ulewnych deszczach i powodziach, od których ucierpi  Europa i Stany Zjednoczone. O Niemcach zalanych morzem, które wtargnie w dolinę Renu. O Ameryce gdzie będą wielkie trzęsienia Ziemi i znowu o Niemcach, które zaatakują NRD i Polskę przez zaskoczenie, i na które zostanie zrzucona broń jądrowa. „Dojdzie do tego, iż Amerykanie wreszcie zrozumieją, że dolar nie jest celem życia i wzywać będą miłosierdzia Bożego, którego sami nie mieli dla innych”. I w dalszej części jest znów o Polsce:

„Polska tym razem będzie oszczędzona i będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako państwo potężniejsze i wspanialsze. Od Polski będzie zależała przyszłość Europy. W niej rozpocznie się odrodzenie świata przez ustrój, który stworzy, przez nowe prawa zgodne z prawem Bożym. Polska w swoich granicach będzie realizowała prawo Boże, gdyż dość zaznała krzywd i nieprawości zbrodni i bezprawia. /../ Jedną ojczyzną będzie wszystkim tym, którzy ją kochają, znają jej tradycję i kulturę /../.

„Piękna przepowiednia”, czyż nie? Z ilości sprzeczności i bzdur w niej zawartych można by wnioskować, iż Matka Boska Fatimska powinna znaleźć sobie jakieś inne mniej wymagające zajęcie, niż „wieszczenie przyszłości” Ziemi. No i widać, że najbardziej musiały jej „podpaść” Niemcy, a z kolei Polska musi być jej największym ulubieńcem, jak niegdyś Żydzi – naród wybrany przez Boga Jahwe. Ciekawe czym sobie zasłużyliśmy u Matki Boskiej Fatimskiej na takie wyjątkowe traktowanie spośród narodów świata?

 

Podsumujmy więc powyższe rewelacje. W 1917 r. trojgu pastuszkom w Fatimie objawia się parokrotnie Matka Boska i podczas tych objawień przekazuje ważne przesłania dotyczące przyszłości ludzkości. Dwoje z nich niebawem umiera, a najstarsza Lucia Santos wstępuje do klasztoru i spisane przez siebie objawienia przekazuje biskupowi. Według niej trzecie przesłanie miało być odczytane i ogłoszone światu w 1960 r. przez Ojca Świętego. W tym czasie papieżem był Pius XII, który oddał zapieczętowany dokument Świętemu Officjum.

 

Kiedy doszło do otwarcia owego dokumentu za zamkniętymi drzwiami w 1960 r., dostojnicy opuszczający pomieszczenie papieskie wydawali się mocno przestraszeni „jakby przed chwilą ujrzeli ducha”. Zasiadający wtedy na Stolicy Piotrowej Jan XXIII uznał, iż Kościół ma „ważkie powody”, by zrezygnować z ogłoszenia trzeciej tajemnicy fatimskiej”. „Nie możemy ujawnić owej tajemnicy, gdyż wywołałaby ona panikę”. Mija 21 lat, jest rok 1981, papieżem jest Polak Jan Paweł II, na którego w maju tego roku dokonano zamachu. Przebywając w klinice Gemelli papież poznaje „trzecią tajemnicę fatimską” (dość enigmatyczną), z której wg niego wynika, iż uwzględnia ona jego osobę i ów zamach na niego.

 

Mija 11 lat i w roku 1992 prasa światowa podaje sensacyjną wiadomość: „Długo trzymane w sejfach Watykanu tzw. „Trzecie proroctwo z Fatimy” ujrzało światło dzienne. Po ujawnieniu przepowiedni jasne stały się przyczyny utrzymywania przez Watykan tej strasznej treści, gdyż w owym proroctwie wyznaczono datę końca świata na rok 1993, co może wywołać u ludzi przerażenie”. I dalej w tymże artykule przytoczona jest treść owego proroctwa (powyżej cytowane), które jednak bardzo się RÓŻNI od owego proroctwa jakie czytał papież w filmie.

 

No cóż,.. od tego czasu minęło ponad ćwierć wieku, a „prorokowany” przerażający „koniec świata” jakoś nie nastąpił, więc widać ile warte są te religijne „proroctwa” i „przepowiednie”. Na powyższym przykładzie można tylko zadumać się nad wątpliwej jakości „prawdami” religijnymi (wewnętrznie sprzecznymi), oraz zastanowić się, jak trudne i nieprzewidywalne są POCZĄTKI mitów. Szczególnie tych mitów współczesnych, tworzonych na naszych oczach, do których na dodatek wtrącają się jakieś „nadprzyrodzone siły wyższe”, z którymi mają kontakt tylko nieliczni wybrańcy. A tak ładnie się ów niedoszły mit zapowiadał…

 

Październik 2019 r.                            ----- KONIEC-----   

 

 

 

 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
5. Bombowa aktualizacja proroctwa MKraus 2019-10-21
4. Do Zakonu i do Świadectwa Iz.8,20 kuba 2019-10-20
3. Panu Leszkowi: Ile jest tych Matek Boskich? Lucjan Ferus 2019-10-20
2. mało dramaturgii... Witold Sofuł 2019-10-20
1. typowy model bożego miłosierdzia Leszek 2019-10-20


Nowy ateizm i krytyka religii

Znalezionych 780 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Potwór stworzony ludzką wyobraźnią   Ferus   2022-06-26
Z jakiej gliny ulepiłeś swojego boga?   Koraszewski   2022-06-23
Nowy ateizm umarł, niech żyje nowy ateizm   Koraszewski   2022-06-20
Kobieta czyli zło konieczne?   Ferus   2022-06-19
Czarne życie, które nie ma znaczenia: 50 chrześcijan zamordowanych w ich kościele   Ibrahim   2022-06-16
Niezamierzony przez Stwórcę byt   Ferus   2022-06-12
Nowy Ład w dziele bożym   Ferus   2022-06-05
Kreacjonizm i owce Labana   Ferus   2022-05-29
Pacyfizm i papieska omylność   Stewart   2022-05-27
Operacja specjalna o kryptonimie „Arka i potop” (III)   Ferus   2022-05-22
Operacja specjalna o kryptonimie „Arka i potop” (II)   Ferus   2022-05-15
Operacja specjalna o kryptonimie „Arka i potop”   Ferus   2022-05-08
Marzenie o bezbożnym państwie   Koraszewski   2022-05-04
Moje (po)wielkanocne refleksje   Ferus   2022-05-01
Niepotrzebna ziemska sprawiedliwość   Ferus   2022-04-24
Alternatywna koncepcja zbawienia (II)   Ferus   2022-04-18
Alternatywna koncepcja zbawienia   Ferus   2022-04-17
Bądźmy uczniami Chrystusa? (II)   Ferus   2022-04-10
Bądźmy uczniami Chrystusa?   Ferus   2022-04-03
Słabość ateizmu czy religii?   Ferus   2022-03-27
Pytania do Boga   Ferus   2022-03-20
Retoryczne pytanie: „Gdzie był Bóg?”   Ferus   2022-03-13
Wojna pod znakiem krzyża     2022-03-11
Będzie zadowoleni (po śmierci)!   Ferus   2022-03-06
Niewiarygodna „prawdziwość” religii   Ferus   2022-02-20
Błędna analogia o wybaczaniu   Ferus   2022-02-13
Deizm antytezą teizmu? (II)   Ferus   2022-02-06
Deizm antytezą teizmu?   Ferus   2022-01-30
Jezus z uczniami w zbożu   Ferus   2022-01-23
Pierwszy krytyk bożego dzieła (VI)   Ferus   2022-01-16
Pierwszy krytyk dzieła bożego (V)   Ferus   2022-01-09
Hashtag „też odchodzę”   Koraszewski   2022-01-03
Wspomnienie: „Czego sobie życzyłem na nadchodzący 2014 r.?”.   Ferus   2022-01-02
Tradycja powinna się zmieniać pod wpływem praw człowieka   Igwe   2021-12-30
Bóg się rodzi i islmofobia w kafkowskim świecie   Koraszewski   2021-12-26
(Nie)zwykła opowieść wigilijna. Czyli moja nocna, niedokończona rozmowa z psem.   Ferus   2021-12-26
Jacek Tabisz o nowym humanizmie    Tabisz   2021-12-21
Pierwszy krytyk bożego dzieła (IV)   Ferus   2021-12-19
Pierwszy krytyk bożego dzieła (III)   Ferus   2021-12-12
Pierwszy krytyk bożego dzieła (II)   Ferus   2021-12-05
Pierwszy krytyk bożego dzieła   Ferus   2021-11-28
Paradoksalne „Dzięki Bogu” (II)   Ferus   2021-11-21
Paradoksalne „Dzięki Bogu”.   Ferus   2021-11-14
Absurdalna awersja wierzących do ateizmu   Ferus   2021-11-07
Refleksje sprzed lat: „Fikcyjna walka dobra ze złem” i inne   Ferus   2021-10-31
Atak ateizmu na ludzki rozum? (III)   Ferus   2021-10-24
Pytanie bez odpowiedzi   Łukaszewski   2021-10-18
Atak ateizmu na ludzki rozum? II.   Ferus   2021-10-17
Nasila się dżihadystyczne ludobójstwo chrześcijan w Nigerii   Ibrahim   2021-10-16
Atak ateizmu na ludzki rozum?!   Ferus   2021-10-10
Idea, która wyprowadziła rozum na manowce   Ferus   2021-10-03
"Time Magazine” i zachodnie podejście do islamizmu   Mahmoud   2021-10-02
Powolne odrzucanie religijnego mitu   Koraszewski   2021-09-27
Duchowni czy wyrachowani biznesmeni w sutannach?   Ferus   2021-09-26
Kościół zdeprawowany i mamoną silny   Koraszewski   2021-09-22
Turecki ateista zamordowany 31 lat temu   Bulut   2021-09-18
Naturalne czy sztucznie wykreowane religie?   Ferus   2021-09-12
Bogowie popkultury.Czyli jakimi religijnymi stereotypami „karmi” nas telewizja.   Ferus   2021-09-05
Ojciec święty, święty Paweł i teologia zastąpienia    Koraszewski   2021-08-30
(Nie)Fachowe pośrednictwo religijne.Czyli nieudana próba połączenia sprzecznych ze sobą zachowań.   Ferus   2021-08-29
Chora koncepcja Boga/bogów   Ferus   2021-08-22
W oparach ateizmu z czasu przeszłego   Koraszewski   2021-08-19
Islam – religia pokoju   Koraszewski   2021-08-16
Rozum i Wiara (XVIII)   Ferus   2021-08-15
Kult jednostki i bunt umysłu zniewolonego   Pandavar   2021-08-10
Biblia, kobiety i Bóg? (III)   Ferus   2021-08-08
Bezduszna duchowość ateistów   Koraszewski   2021-08-03
Most nad przepaścią (III)   Ferus   2021-08-01
Most nad przepaścią (II)   Ferus   2021-07-25
Most nad przepaścią   Ferus   2021-07-18
Chrześcijańskie stanowisko wobec rozdziału Kościoła i państwa   Koraszewski   2021-07-17
Czy ateizm może być nauczany jako religia?   Koraszewski   2021-07-12
Bajka o „zagubionej owcy” i cwanych „pasterzach duchowych”   Ferus   2021-07-11
Biblia, kobiety i Bóg? (II)   Ferus   2021-07-04
Ekumeniczne spotkanie apostatów   Koraszewski   2021-06-29
Czy wolno krytykować muzułmanów?   Pandavar   2021-06-28
Targniecie się na życie wieczne?   Ferus   2021-06-27
Dwa różne Dekalogi   Ferus   2021-06-20
Pasterze i ich bezwolne owce, czyli paradoksy „duchowego pasterzowania”   Ferus   2021-06-13
Biblia, kobiety i Bóg? Czyli co takiego Bóg chce powiedzieć czytelnikom Pisma Świętego?   Ferus   2021-06-06
Jest człowieczeństwo i jest muzułmańskie człowieczeństwo   Pandavar   2021-06-03
Żałoba bez złudzeń   Igwe   2021-05-26
Bezbożne „Ranczo” (II)   Ferus   2021-05-23
Ateista i „zatroskany głos rozsądku”   Ferus   2021-05-16
Obraza uczuć religijnych. Czyli co obraża osoby wierzące, a co nie, choć może powinno?   Ferus   2021-05-09
„Szczepionkowa” hipoteza powstania religii   Ferus   2021-05-02
Książka Lucjana Ferusa   Koraszewski   2021-04-26
Kłamiemy, gdyż taką mamy naturę? Czyli „względna równowaga między prawdą a fikcją”.   Ferus   2021-04-25
Duchowa służba zdrowia. Czyli oblicze Boga zatroskanego Miłosierdziem.   Ferus   2021-04-18
Poświąteczna refleksja. Kiedy mity traktowane są jako rzeczywistość.   Ferus   2021-04-11
Nieautoryzowany wywiad z Bogiem   Ferus   2021-04-04
Miecz czy Rozum? Czyli jak uczy historia religii: na jedno wychodzi!   Ferus   2021-03-28
Diabelskie zwierciadło jest winne złu?   Ferus   2021-03-21
Dziewuchy dziewuchom tu i tam   Koraszewski   2021-03-16
Irracjonalne „objawienia boże” (II)   Ferus   2021-03-14
Irracjonalne „objawienia boże”   Ferus   2021-03-07
Groza umiarkowanego islamizmu   Chesler   2021-03-04
Hartowanie ciała i hart ducha   Ferus   2021-02-28
Bezbożne „Ranczo”.Czyli nie jest dobrze, iż wierni mało wiedzą o religii, czy raczej bardzo dobrze?   Ferus   2021-02-21
Uciekinierzy z bastionu fałszywych świętości (IV)   Ferus   2021-02-14

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologia


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk