Prawda

Piątek, 8 grudnia 2023 - 07:26

« Poprzedni Następny »


Skąd Jezus wziął swoje DNA? Spór między katolikami a ewangelikami


Jerry A. Coyne 2023-01-25


Czytelnik zwrócił mi uwagę na zabawną sprawę.


Już dawno powinienem był domyślić się, że rozwój genetyki spowoduje problem dla teologów. A właściwie dwa poważne problemy. Po pierwsze, o czym pisałem wcześniej, według chrześcijaństwa wszyscy ponoć pochodzimy od mężczyzny i kobiety, którzy byli parą żyjącą w tym samym czasie i miejscu (oczywiście Adam i Ewa). Ponieważ nie jest to możliwe, naukowo nastawieni teolodzy przez ponad dziesięć lat próbowali ocalić Parę, która popełniła Grzech Pierworodny. Nie będę opisywał proponowanych przez nich rozwiązań, ale są one przedmiotem ciągłych sporów na umierającej stronie BioLogos (patrz tutaj: często zadawane pytania na temat Adama i Ewy).


Ważniejsze pytanie, omówione obszernie na poniższej witrynie ewangelicznych chrześcijan, brzmi: jeśli Jezus był częściowo człowiekiem, a częściowo Bogiem, ale urodził się z ludzkiej matki (Maryi), jaki był jego genom? Najwyraźniej Józef nie brał udziału w zapłodnieniu Maryi, a jeśli Jezus był człowiekiem, z 23 parami chromosomów i Y, to czy jeden zestaw chromosomów, zawierający X, pochodził od Maryi, a reszta od Boga? To znaczy, czy Bóg wniósł połowę genomu Jezusa, czy też stworzył cały genom Jezusa?


Przy braku dowodów na to, że istniał boski Jezus lub choćby osoba Jezusa (niektórzy, jak Bart Ehrman, postrzegają Jezusa jako prawdziwą osobę, ale nie boską: mesjanistycznego apokaliptycznego żydowskiego kaznodzieję), spór ten wydawałby się zbędny. Albo trywialny – jak liczba aniołów tańczących walca na główce szpilki. Ale chrześcijanie potrzebują odpowiedzi, więc Finding Hope Ministries (FHM) dostarcza ich nam.


Kliknij na link, aby przeczytać: The DNA of- Jesus – Who Contributed


Finding Hope Ministries (FHM) najpierw wymienia wszystkie możliwości – eliminując możliwość, że Jezus był haploidalny i miał tylko 23 chromosomy od Maryi, co czyniłoby Zbawiciela niezdolnym do życia (i nie mężczyzną), ale wyjaśniałoby środkowy inicjał „Jezus H. Chrystus”:

Wydaje się, że istnieją tylko 3 opcje rozważenia składu DNA Jezusa:

  1. Jezus ma 100% DNA Maryi z bosko stworzonym chromosomem Y, aby uczynić Go mężczyzną. [JAC: Ale czy Bóg usunął jeden z dwóch chromosomów X Maryi, czy też Jezus był XXY, mężczyzną z zespołem Klinefeltera?]
  2. Jezus ma 50% DNA kobiety (Maryi) i 50% DNA Boga, aby zastąpić męskie DNA człowieka.
  3. Jezus ma DNA stworzone w całości przez Boga w momencie poczęcia.

Było kilka propozycji, że Bóg dostarczył chromosom Y, aby dodać go do chromosomu X komórki jajowej Maryi, co zaprogramowało męską płeć Jezusa. W ten sposób Bóg ominął wadliwe genetyczne słabości genomu adamowego (męskiego). Jest to jednak błędny argument, ponieważ należy dodać 22 inne chromosomy, aby dopasować do pozostałych 22 chromosomów, które Maryja wyprodukowała w swojej komórce jajowej. 

Bóg oczywiście mógł zrobić wszystko.


FHM następnie analizuje stanowisko katolików, które ostatecznie odrzuca (ich pogrubienie):

Kościół rzymskokatolicki przyjmuje drugą opcję: Jezus ma 50% DNA kobiety (Maryi) i 50% DNA Boga (w celu zastąpienia grzesznego ludzkiego mężczyzny). To umożliwiło Maryi dostarczenie człowieczeństwa Jezusa. Bóg Duch Święty w cudowny sposób zamknął Boską naturę w ludzkim ciele Jezusa. Maryja i Duch Święty przyczynili się po 50% do końcowego wyniku. Ale czy Maryja nie należy do kategorii wszystkich ludzi, którzy urodzili się grzesznikami? Teolodzy katoliccy powołują się na „niepokalane poczęcie” Maryi jako wkład w bezgrzeszną ludzką naturę Jezusa. Katolicy wierzą, że Maryja była bez grzechu, gdy urodziła Syna Bożego. Maryja jest uważana za „ Świętą Matka Boga." Pozostała dziewicą po urodzeniu Jezusa (według kościoła katolickiego). Dlatego katolicyzm upiera się, że inni bracia i siostry Jezusa wymienieni w Piśmie Świętym (Jakub, Juda, itd.) nie byli rodzeństwem, ale kuzynami – nie urodzonymi przez Maryję Dziewicę. Pismo Święte naucza, że rodzeństwo Jezusa urodziło się z Maryi, która nie pozostała dziewicą po narodzinach Jezusa. Ale pytanie, czy mają wspólne DNA z Jezusem, pozostaje bez odpowiedzi. Przyjrzyjmy się dalej doktrynie Kościoła rzymskokatolickiego.

Aby zapewnić, że Jezus był bez grzechu pierworodnego, biorąc pod uwagę, że miał ludzką matkę, katolicy przyjęli (w 1854!) dogmat o Niepokalanym Poczęciu: że Maryja była bezgrzeszna od momentu własnego poczęcia – tak samo bezgrzeszna jak Adam przed podstępem węża. Jeśli tak, to jej potomek, Jezus, również urodził się bez grzechu pierworodnego. Aby zapewnić, że bracia i siostry Jezusa pozostali grzeszni, zaproponowano, że nie są oni wynikiem zapłodnienia Maryi przez Boga. Zamiast tego, byli „kuzynami”, co, jak przypuszczam, oznacza spłodzenie ich przez Józefa z inną kobietą. Cudzołóstwo!


Katolickie rozwiązanie jest więc takie, jak powiada FHM:

Katolicy nauczają, że Maryja była bezgrzeszna i poczęta w sposób doskonały. Twierdzą więc, że Maryja przekazała Jezusowi bezgrzeszną ludzką naturę. DNA Jezusa składałoby się wtedy w 50% z wkładu Maryi a być może więcej, jeśli Bóg dodał tylko chromosom „Y”.


Teolodzy katoliccy przyznają, że doktryna o Niepokalanym Poczęciu Maryi, zdefiniowana przez papieża Piusa IX, nie była otwarcie nauczana przed XII wiekiem. Zgadzają się również, że Pismo Święte nie może udowodnić tej nauki. Twierdzą jednak, że doktryna ta jest pośrednio zawarta w nauczaniu Ojców Kościoła.

Ojcowie kościoła oczywiście nie wiedzieli nic o dziedziczności, a tym bardziej o chromosomie Y, więc nie jestem pewien, w jaki sposób to rozwiązanie jest „ukryte” w ich nauczaniu. Ale dla ewangelicznych chrześcijan, takich jak ci z FHM, to nie rozwiązuje problemu. Czemu? Z dwóch powodów. Po pierwsze, jak zauważają:

Większość protestantów odrzuca doktrynę o Niepokalanym Poczęciu. Nie uważają tego nauczania za autorytatywne, ponieważ nie jest ono poparte Pismami Biblijnymi.

Istotnie. Niepokalane Poczęcie zostało po prostu wymyślone, aby rozwiązać problem pozyskania bezgrzesznego, częściowo ludzkiego Jezusa – aby zbawić Trójcę. Ale jeśli odrzucisz tę konstrukcję, napotkasz inny problem: jeśli Jezus naprawdę miał część genomu Maryi, a ją nadal obciążał Grzech Pierworodny, to Jezus również był obarczony Grzechem Pierworodnym. Ale nie mógł, bo wtedy nie byłby Jezusem. W ten sposób chrześcijanie są zmuszeni zaakceptować trzecie rozwiązanie – Bóg stworzył cały embrion Jezusa:

Bardziej prawdopodobne jest, że Maryja karmiła i „uczyniła” Dzieciątko Jezus z pojedynczej komórki poczętej (stworzonej) wyłącznie przez Boga. Dała mu dziewicze narodziny, chroniąc go przed jakimkolwiek grzesznym wkładem genetycznym ze strony „nasienia człowieka”. Ale Bóg Duch Święty począł i stworzył pierwotną komórkę Jezusa, która ostatecznie wyrosła na dziecko urodzone dziewięć miesięcy później. To było cudowne poczęcie Boga bez mężczyzny i bez kobiety.


. . . Zapis biblijny potwierdza, że Bóg interweniował tylko raz w genealogii człowieka, kiedy Jezus stał się człowiekiem. Bóg wybrał Maryję jako kobietę, która urodzi Jego Syna z powodu Jego łaski, a nie dlatego, że potrzebował bezgrzesznego naczynia, aby przekazać Swojemu synowi czystość. Maryja zapewniała pokarm i ochronę Synowi Bożemu, gdy rozwijał się w jej macicy. Dziewicze narodzenie potwierdziło czystość Jezusa przy porodzie. Tak więc Bóg Duch Święty umieścił w łonie Maryi zaplanowane przez Boga poczęcie, a ona funkcjonowała jako surogatka. Bóg stworzył Swoją ludzką naturę. Jezus istniał wiecznie jako Bóstwo. Jego Boska natura nigdy nie została stworzona, wbrew naukom Mormonów i Świadków Jehowy.

Cytują Pismo Święte, aby to poprzeć (przeczytaj artykuł), ale oczywiście katolicy cytują Pismo Święte, aby poprzeć swój własny pogląd. Rzecz w tym, że jeśli Bóg może stworzyć zapłodnione jajo, które nie zawiera ludzkiego genomu, a następnie sprawić, by Maryja nosiła je przez dziewięć miesięcy, to dlaczego nie mógł stworzyć Jezusa de novo bez ciąży? To kolejne pytanie, które pozostawiam czytelnikom, ale przypuszczam, że ciąża jest częścią historii, w której Jezus miał przynajmniej trochę ludzkie pochodzenie.


Robi się jeszcze zabawniej, gdy FHM wyjaśnia, dlaczego Maryja nie mogła być bez grzechu (pamiętajcie, oni odrzucają Niepokalane Poczęcie). Wiąże się to z mutacjami w jej DNA, mutacjami spowodowanymi przez GRZECH:

Nieodłączny grzech w ludzkim genomie powoduje odziedziczone fizyczne mutacje. Przez wiele pokoleń populacja ludzka doświadczyła niezliczonych mutacji genetycznych, a defekty te zostały włączone do wspólnej puli genów człowieka, dotykając każde dziecko, jakie kiedykolwiek się urodziło. To dlatego długość życia mężczyzn spadła z ponad 900 lat w świecie przed potopem do ponad 200 lat dla współczesnych Abrahamowi i ostatecznie do 70-80 lat dzisiaj. Maria nie dożyła 900 lat. Nie poniosła męczeńskiej śmierci w młodym wieku. Jej ciało cierpiało z powodu niedoskonałości. Miała wadliwy ludzki genom i zmarła w normalnym wieku (około 60 lat) jak na kobietę tamtych czasów.

To, dlaczego grzech powoduje mutacje, jest oczywiście niewyjaśnione, a przecież nie wszystkie mutacje są „wadami”. Ale rozwiązuje to problem bezgrzesznego Jezusa zrodzonego z ludzkiej matki i łapie także kolejną srokę za ogon: wyjaśnia niezwykły spadek ludzkiej długowieczności od czasów biblijnych. Nigdy więcej Matuzalemów! Jakże sprytni są ci teolodzy! I rozwiązuje problem Jezusa, który jest zarówno człowiekiem, jak i Bogiem: „ludzka” część nie była oparta na DNA, ale na wyglądzie człowieka i poczęciu w ludzkim łonie:

Jego ciało było naprawdę „cielesne”, ale tylko „na  podobieństwo grzesznego ciała”. Jezus wzrastał w łonie Marii jak każde inne dziecko, ale był inny niż wszystkie dzieci. Nie był genetycznie spokrewniony ani z Marią, ani z Józefem, ponieważ oboje mieli odziedziczoną grzeszną naturę. Jezus był bezgrzeszny i bez skazy genetycznej. Był nieskazitelnym i ofiarnym Barankiem Bożym, który ofiarował się jako doskonałe przebłaganie (zapłata satysfakcjonująca Boga) za grzechy ludzkości.


. . . Jednak najbardziej zdumiewającym cudem, jakiego dokonał Bóg, było stworzenie „drugiego Adama” w chwili poczęcia. Ukształtował pierwszego Adama w szóstym dniu stworzenia jako dorosłego człowieka bez grzechu i na obraz Boga. Adam nie narodził się z kobiety. Nie otrzymał ludzkiego DNA od ziemskich rodziców. Był jednak w pełni człowiekiem. Bóg stworzył Jezusa w chwili poczęcia na swój obraz, bez udziału DNA ziemskich rodziców. Jezus powiedział do swoich uczniów:


Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i Mojego Ojca; a teraz już Go znacie i zobaczyliście” (Ewangelia św. Jana 14:7).

Problem rozwiązany! Ach, ci sprytni chrześcijanie! Następnie podsumowują, jeśli czytelnicy nie byli w stanie śledzić argumentacji:

Jednak kościół zawsze nauczał, że Jezus jest w 100% człowiekiem i w 100% Bóstwem (wyprzedzając Jego wcielenie jako Syn Boży – „Słowo”). Przedstawiona wcześniej trzecia opcja spełnia wszystkie te wymagania: Jezus ma DNA stworzone w całości przez Boga w momencie poczęcia. Jego Boska natura nie musiała być stworzona, ponieważ była wiecznie obecna przed Jego narodzinami. Bóg Duch Święty dostarczył ludzkie ciało nieskażone upadłą grzeszną naturą Adama w chwili poczęcia i umieścił je w macicy dziewicy Maryi. Nosiła to dziecko przez dziewięć miesięcy normalnej ciąży jako matka zastępcza. To niemowlę nie miało żadnych mutacji ani wad, ponieważ Jezus naprawdę został stworzony „drugim Adamem” na obraz Boga – jak „pierwszy Adam”. Bóg stworzył pierwszego Adama i Ewę bez grzechu jako doskonałych dorosłych. Grzech wstąpił w nich oboje podczas upadku, a następnie zainfekował całą rasę ludzką. Bóg podobnie stworzył ludzkie ciało Jezusa przy poczęciu, aby mógł doświadczyć wszystkiego co ludzkie od początku do końca ludzkiego życia. List do Hebrajczyków 4:15 wyjaśnia: „Był pod każdym względem doświadczony tak jak my, ale bez grzechu”. 2 Kor. 5:21 czytamy: „On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą”.   Bóg stał się człowiekiem, aby poświęcić się za grzechy ludzkości. Imię „Jezus” oznacza „Bóg zbawia”.

Najwyraźniej katolicy są w błędzie! Sprytni teolodzy z Finding Hope Ministries nie tylko byli w stanie pokazać dwulicowość katolików, ale znaleźli sposób, aby Jezus nadal mógł być w 100% człowiekiem ORAZ w 100% Bogiem, a jednocześnie wolnym od mutacji spowodowanych grzechem. Wyjaśnia to również ewolucyjne skrócenie długości życia człowieka w ciągu ostatnich tysiącleci! Nie mogę wyjść z podziwu.


Uwierzycie, że ludzie otrzymują płacę za takie rozważania? Jeszcze bardziej niesamowite jest to, że ludzie wierzą w te rozwiązania.

 

Where did Jesus get his DNA?: a dispute between Catholics and Evangelical Christians

Why Evolution Is True, 16 stycznia 2023

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJerry A. Coyne

Emerytowany profesor na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków. Jest również jednym ze znanych "nowych ateistów" i autorem (wydanej również po polsku przez wydawnictwo "Stapis") książki "Faith vs Fakt". Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.

Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj
Komentarze
1. Dawno tak się nie ubawiłem Marek Eyal 2023-01-25


Nowy ateizm i krytyka religii

Znalezionych 880 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Niewiarygodna idea bogów/Boga II.   Ferus   2023-12-03
Niewiarygodna idea bogów/Boga   Ferus   2023-11-26
Nieudane autodafe. Czyli: kiedy ateizm był zbrodnią.    Ferus   2023-11-19
  Egzorcyści kontra Zły (II). Czyli pozorna walka „dobra ze złem”.   Ferus   2023-11-12
Egzorcyści kontra Zły. Czyli pozorna walka „dobra” ze „złem”.   Ferus   2023-11-05
Tanatos, czyli refleksja eschatologiczna   Ferus   2023-10-29
Trudna sztuka zrozumienia istoty rzeczy (III)   Ferus   2023-10-22
Trudna sztuka zrozumienia istoty rzeczy (II)   Ferus   2023-10-08
Trudna sztuka zrozumienia istoty rzeczy   Ferus   2023-10-01
Błądzenie - ludzka rzecz II   Ferus   2023-09-24
Błądzenie - ludzka rzecz   Ferus   2023-09-17
Bardzo nieelegancka hipoteza Boga II   Ferus   2023-09-10
Bardzo nieelegancka hipoteza Boga. Czyli mocno niedoskonałe wyobrażenia absolutnej doskonałości   Ferus   2023-09-03
Sztuczna inteligencja i sen   Ferus   2023-08-27
Ogromna transformacja Indii i Bliskiego Wschodu   Bulut   2023-08-22
Najlepszy ze światów - Ziemia? III.   Ferus   2023-08-20
Najlepszy ze światów - Ziemia? (II)   Ferus   2023-08-13
Bogowie, przesądy i fizjologia   Koraszewski   2023-08-13
Pakistan: “Oko za oko” – reperkusje palenia Koranu w Szwecji dla chrześcijan   Saeed   2023-08-12
Nowy ateizm i żądanie dogmatów   Johnson   2023-08-07
Najlepszy ze światów – Ziemia? Czyli najlepsza z możliwych marności nad marnościami.   Ferus   2023-08-06
Palenie pism świętych i innych śmieci   Koraszewski   2023-08-05
Wieżo z gierkowskiej cegły…   Kruk   2023-07-31
Kiedy prowadzą nas ślepi przewodnicy (II)   Ferus   2023-07-30
Ślepi przewodnicy   Ferus   2023-07-23
Czy sztuczna inteligencja rozumie o czym mówi?   Ferus   2023-07-16
Credo sceptyka. Część XII.   Ferus   2023-07-09
Credo sceptyka. Część  XI.   Ferus   2023-07-02
Objawienie Maurycego Kazimierza Hieronima Ćwiercikowskiego   Kruk   2023-06-26
Credo sceptyka. Część X.   Ferus   2023-06-25
Credo sceptyka. Część IX.   Ferus   2023-06-18
Boży ludzie w Afryce i w Polsce   Koraszewski   2023-06-15
Credo sceptyka. Część VIII   Ferus   2023-06-11
Marzenie o religii z ludzką twarzą   Koraszewski   2023-06-10
Credo sceptyka. Część VII.   Ferus   2023-06-04
Credo sceptyka. Część VI   Ferus   2023-05-28
Credo sceptyka. Część V.   Ferus   2023-05-21
Credo sceptyka, Część  IV.   Ferus   2023-05-14
Credo sceptyka. Część III   Ferus   2023-05-07
Credo sceptyka. Część II.   Ferus   2023-04-30
Credo sceptyka. Część I.   Ferus   2023-04-23
Odłożone w czasie zbawienie (IV)   Ferus   2023-04-16
Dorastać we wszechświecie   Koraszewski   2023-04-15
Odłożone w czasie zbawienie (III)   Ferus   2023-04-09
Odłożone w czasie zbawienie (II)   Ferus   2023-04-02
“New York Times” głosi fałszywą przyjaźń między nauką i religią   Coyne   2023-03-30
Odłożone w czasie zbawienie   Ferus   2023-03-26
Nawróć się, wyjdź za mnie lub giń: Chrześcijanki w muzułmańskim Pakistanie   Ibrahim   2023-03-21
Credo Ateisty (XIII)   Ferus   2023-03-19
Galopujący wzrost dyskrepancji między słowem i jego desygnatem   Koraszewski   2023-03-13
Credo ateisty (XII)   Ferus   2023-03-12
Turcja: seks islamistów z dziećmi jest w porządku; potępienie tego to przestępstwo   Bekdil   2023-03-10
Skandal wokół Jezusa niefrasobliwego   Kruk   2023-03-08
Zbliżają się dni religijnej zemsty   Carmon   2023-03-06
Credo ateisty (XI)   Ferus   2023-03-05
Czy antysemityzm, szalejący w niektórych częściach świata muzułmańskiego, naprawdę opiera się na błędnej interpretacji islamu?   Spencer   2023-02-27
Credo ateisty (X)   Ferus   2023-02-26
Credo ateisty (IX)   Ferus   2023-02-19
Credo ateisty (VIII)   Ferus   2023-02-12
Credo ateisty (VII)   Ferus   2023-02-05
“Hańba Pakistanu”: oskarżenia o bluźnierstwo   Saeed   2023-02-03
Watykan przeciw Izraelowi   Koraszewski   2023-02-02
Credo ateisty (VI)   Ferus   2023-01-29
Skąd Jezus wziął swoje DNA? Spór między katolikami a ewangelikami   Coyne   2023-01-25
Credo ateisty (V)   Ferus   2023-01-22
Credo ateisty (IV)   Ferus   2023-01-15
Credo ateisty (III)   Ferus   2023-01-08
Credo ateisty (II)   Ferus   2023-01-01
Credo ateisty    Ferus   2022-12-25
Przekleństwo nieskończonych możliwości (II)   Ferus   2022-12-18
Przekleństwo nieskończonych możliwości   Ferus   2022-12-11
Nasza lepsza połowa (III)   Ferus   2022-12-04
Nasza lepsza połowa (II)   Ferus   2022-11-27
Nasza lepsza połowa   Ferus   2022-11-20
List do chrześcijan i nie tylko   Koraszewski   2022-11-19
Błędna droga rozwoju ludzkości (II)   Ferus   2022-11-13
Błędna droga rozwoju ludzkości   Ferus   2022-11-06
Zbłąkane dzieci Matki Natury (VI)   Ferus   2022-10-30
Zbłąkane dzieci Matki Natury (V)   Ferus   2022-10-23
Czy jakiś proboszcz popełnił kardynalny błąd?   Koraszewski   2022-10-17
Zbłąkane dzieci matki Natury (IV)   Ferus   2022-10-16
Zbłąkane dzieci Matki Natury (III)   Ferus   2022-10-09
Zbłąkane dzieci Matki Natury (II)   Ferus   2022-10-02
Co się właściwie stało?   Kalwas   2022-10-01
Kilka poważnych powodów do śmiechu   Koraszewski   2022-09-26
Zbłąkane dzieci Matki Natury   Ferus   2022-09-25
Marnotrawny Syn Boży   Ferus   2022-09-18
Niepojęta miłość Boga Ojca   Ferus   2022-09-11
Fałszywka Boga: wygnanie ludzi z raju   Ferus   2022-09-04
Szamani: antenaci współczesnych kapłanów. Czyli Niezależny Związek Zawodowy Duszpasterzy. (V)   Ferus   2022-08-28
Szamani: antenaci współczesnych kapłanów. Czyli Niezależny Związek Zawodowy Duszpasterzy. IV.   Ferus   2022-08-21
Szamani: antenaci współczesnych kapłanówI.Czyli Niezależny Związek Zawodowy Duszpasterzy. (III)   Ferus   2022-08-14
Szamani: antenaci współczesnych kapłanów.Czyli Niezależny Związek Zawodowy Duszpasterzy. (II)   Ferus   2022-08-07
Szamani: antenaci współczesnych kapłanów. Czyli Niezależny Związek Zawodowy Duszpasterzy.   Ferus   2022-07-31
Śmierć dla “bluźnierców” w Pakistanie   Ibrahim   2022-07-27
Podstępne kuszenie Jezusa (IV)   Ferus   2022-07-24
Podstępne kuszenie Jezusa (III)   Ferus   2022-07-17
Podstępne kuszenie Jezusa (II)   Ferus   2022-07-10
Podstępne kuszenie Jezusa   Ferus   2022-07-03
Nowa książka Jasona Rosenhouse’a z krytyką Inteligentnego Projektu   Coyne   2022-07-02

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk