Prawda

Niedziela, 5 grudnia 2021 - 21:35

« Poprzedni Następny »


Gdyby bóg ISIS był moim bogiem, czy miałbym robić to, co nakazuje?


Jerry Coyne 2014-09-27

Promocja: Sprzedam Boga, niedrogo, idealny na wszystkie okazje - William Lane Craig

Promocja: Sprzedam Boga, niedrogo, idealny na wszystkie okazje - William Lane CraigCzasami maska spada z twarzy Wyrafinowanych Teologów™  jak w przypadku Williama Lane Craiga, Sprytnego Teologa, którego maska obsunęła się, kiedy musiał odpowiedzieć na pytanie nieczęsto podejmowane przez teologów: skąd właściwie wiedzą, że ich bóg jest tym WŁAŚCIWYM  Bogiem.

Pytanie zadał anonimowy czytelnik z Wielkiej Brytanii na witrynie internetowej Craiga Reasonable Faith. Pytanie stanowi połowę postu pod tytułem “If ISIS’s God were real, would I be obliged to follow him?” [Gdyby Bóg ISIS byłby rzeczywisty, czy miałbym obowiązek wyznawać go?](Druga połowa to odpowiedź Craiga.) Niepewny zwolennik Craiga zapytał, czy jeśli człowiek zgadza się z “Teorią Bożego Nakazu” [Divine Command Theory] (DCT) Craiga – która mówi, że moralne jest to, co nakazuje Bóg – co miałby zrobić, gdyby rzeczywistymbogiem okazał się muzułmański bóg Allah, ten, którego nakazy wypełnia ISIS? Tego zagubionego wyznawcę dręczyły dwie sprawy:

Niedawno ateista odwrócił pytanie i zapytał mnie: “Gdyby prawdą było Państwo Islamskie (przez co rozumiał, gdyby istniał ten właśnie typ Allaha, w którego wierzy IS), czy stałbyś się członkiem IS?”   

Moją instynktowną reakcją było powiedzenie “nie”. Nie wyznawałbym Boga, którego uważam za tak potwornego, ponieważ akceptuje gwałt, masowe morderstwo i przymusowe nawracanie, jak to widzimy teraz na Bliskim Wschodzie.

Powstają tu jednak dwa problemy:

Po pierwsze, jeśli powiem to, ateista może po prostu odpowiedzieć: “No właśnie! Teraz z pewnością wiesz, jak ja to odbieram. Nawet gdyby twój chrześcijański Bóg istniał, nie wyznawałbym go, ponieważ dla mnie pewne rzeczy w jego moralności są potworne i budzące sprzeciw”. To zakończyłoby dyskusję. 

Po drugie jednak, wydaje się, że jest tu jeszcze większy problem:

Według mojego rozumienia Teorii Bożego Nakazu (DCT), wydaje się, że odpowiedź, jaką powinienem dać, brzmi: “tak, w takiej sytuacji powinienem zostać członkiem IS”.  W końcu, jeśli ontologia moralna oparta jest w ostatecznym rachunku na charakterze Boga, to gdyby rzeczywistym Bogiem, który istnieje, był Bóg IS, nie zaś Bóg chrześcijański, to nie miałbym intelektualnej alternatywy poza chwyceniem byka za rogi i traktowania jego charakteru jako paradygmatu Dobra Moralnego. Gwałt itd. byłyby dobre, jeśli ich Bóg istniałby i jeśli zastosować zasadę DCT.

Ten list ciągnie się dalej, ale to jest jego sedno. Autor naprawdę zrozumiał poważny problem z DCT.

Craig wkracza jednak szybko z dwoma zastrzeżeniami do DCT. Najpierw jednak mówi coś, co jest niemal zabawne:

Anonimie, nie mogę się powstrzymać przed zaobserwowaniem, że wydajesz się emocjonalnie zaangażowany w tę sprawę. Uważam, że pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, jest więc oddzielenie twoich emocji od kwestii filozoficznych poruszonych tutaj. Będziesz wtedy w stanie jaśniej myśleć o argumentach.


W rzeczywistości, jeśli przeczytacie ten list, zobaczycie, że nie jest emocjonalny; po prostu jest zatroskany.A oto treść odpowiedzi Craiga.


1. Mówisz o  niewłaściwej Teorii Bożego Nakazu.
Craig rozróżnia między “woluntarystyczną” DCT, w której po prostu musisz robić to, co mówi Bóg, ponieważ to, co jest moralne, zawiera się dokładnie w tym, co Bóg ci nakazuje, niezależnie od tego, jakie masz wobec tego uczucia:


W woluntarystycznych teoriach nakazy Boga oparte są wyłącznie na Jego wolnej woli. Arbitralnie wybiera On, jakie wartości są dobre lub złe i jakie są nasze obowiązki i zakazy. Wydaje mi się, że woluntarysta nie ma wyboru i musi, jak mówisz, złapać byka za rogi i zatwierdzić, że skoro Bóg tak wybrał, to jesteśmy zobowiązani gwałcić, mordować i wymuszać nawrócenie.

 

Craig mówi jednak, że bardzo niewielu zwolenników DCT wyznaje tę postać DCT. Nie, oni akceptują inną postać Teorii Bożego Nakazu, nie-woluntarystyczną. Tutaj Craig stosuje „przynętę z podmianą”:


Większość teoretyków Bożego nakazu jest nie-woluntarystami, którzy utrzymują, że wartości moralne nie są zakorzenione w woli Boga, ale w Jego naturze. Obowiązki moralne  są zakorzenione w Jego woli lub nakazach; wartości moralne jednak wyprzedzają Jego wolę, ponieważ sama natura Boga nie jest czymś wynalezionym przez Boga. Ponieważ Jego wola nie jest niezależna od Jego natury, ale musi wyrażać Jego naturę, jest logicznie niemożliwe, by Bóg wydawał pewien rodzaj nakazów. Aby to robić, musiałby On mieć inną naturę, co jest logicznie niemożliwe.  


Znaczy to, że istnieje zestaw dóbr moralnych, które wyprzedzają istnienie Boga, chociaż twierdzi się, że tkwią w jego naturze. Skąd więc wiemy, jaka jest natura Boga? Jedynym sposobem jest zobaczenie, czy to, co nakazuje nam robić, wydaje się nam moralne. Ale jak to przetestować?


Jedynym sposobem, jaki znam, jest sprawdzenie, czy nakazy Boga w Piśmie Świętym zgadzają się z tym, co uważamy za moralne. A najwyraźniej tego nie robią. Wszyscy znamy potworności, jakie Bóg nakazuje w Starym Testamencie, włącznie z ludobójstwem, kamienowaniem cudzołożnic, zabijaniem tych, którzy pracują w sabat lub przeklinają swoich rodziców i tak dalej i tak dalej… A nie obejmuje to ludobójstw, które Bóg nakazuje regularnie – ludobójstw, w których niewinne kobiety i dzieci masakrowane są razem z wszystkimi innymi.


Niemniej sam Craig przynajmniej w jednym wypadku wydawał się głosić woluntarystyczny pogląd na DCT: kiedy usprawiedliwiał rozkaz Boga zmasakrowania Kananejczyków, włącznie z kobietami i dziećmi. Craig uważał, że było to całkowicie moralne, ponieważ Bóg tak rozkazał, a wyroki Boga nie są naszymi wyrokami:


Bóg jednak nie ma takich zakazów [zakazu odbierania niewinnego życia]. Może dawać i odbierać życie, jak wybierze. Wszyscy to uznajemy, kiedy oskarżamy jakąś władzę, która uzurpuje sobie odbieranie życia, że „bawi się w Pana Boga”. Ludzkie władze przypisują sobie prawa, które należą tylko do Boga. Bóg nie ma żadnego obowiązku przedłużenia mojego życia ani o jedną sekundę. Jeśli chce uderzyć teraz, bym zginął na miejscu, to jest to jego prerogatywa.


Oznacza to, że Bóg ma prawo odebrać życie Kananejczykom, kiedy uważa to za stosowne. Do Boga należy decyzja, jak długo żyją i kiedy umierają.


Problemem nie jest więc, że Bóg zakończył życie Kananejczyków. Problemem jest, że rozkazał żołnierzom izraelskim zakończyć je. Czy nie jest to jak rozkazanie komuś popełnienia morderstwa? Nie, nie jest. Ponieważ nasze obowiązki moralne są determinowane nakazami Boga, jest to raczej nakazanie komuś zrobienia czegoś, co pod nieobecność Bożego nakazu byłoby morderstwem. Czyn ten był obowiązkiem moralnym żołnierzy izraelskich z powodu nakazu Boga, mimo że – gdyby dokonali tego z własnej inicjatywy – byłby to czyn zły.


Według teorii nakazu Bożego więc Bóg ma prawo nakazania czynu, który, pod nieobecność nakazu Bożego, byłby grzechem, ale który teraz jest moralnie słuszny z powodu tego nakazu.


Jeśli to nie jest woluntarystyczną DCT, to nie wiem, co to jest. Mówi zasadniczo, że nakazy Boga są określnikami dobra i zła. Tak więc Craig albo jest hipokrytą, albo krętaczem, człowiekiem, który akceptuje dylemat Eutyfrona, ale przypisuje dobro i zło „naturze Boga”, co wygodnie odpowiada pojęciom dobra i zła u ludzi. Mógłbym to pociągnąć dalej, ale jest inne ciekawe pytanie do Craiga: „Skąd wiesz, że Allah wyznawany przez ISIS jest niewłaściwym Bogiem?” Odpowiedź Craiga jest zabawna.


2. Allah nie jest właściwym Bogiem, bo nie jest wszechmiłosierny!
 Tak, to właśnie pisze. Choć Jahwe jest wyraźnie wszechmiłosierny (aha!), Koran pokazuje, że Allah taki nie jest. Zgodnie zaś z Argumentem Ontologicznym, Bóg logicznie musi być wszechmiłosierny. I musi być tylko jeden taki bóg. Żadnego politeizmu! W kolejnym akapicie pisze (podkreślenie jest moje):


Potem jednak, Anonimie, zaczynasz mącić wody przez wprowadzenie rozważań epistemologicznych, które nie są istotne dla prawdy lub spójności teorii Bożego nakazu. Pytasz: “A jeśli, epistemologicznie, byłem w błędzie i miałem niewłaściwego Boga, jakie byłyby konsekwencje tego dla zasady DCT?Jest logicznie niemożliwe, by był jakiś inny Bóg. Jeśli więc myliłeś się i wierzyłeś w niewłaściwego Boga, to musiałeś być muzułmaninem albo hindusem, albo politeistą, albo czymkolwiek; ale nie ma innego Boga. Pamiętaj: według teologii doskonałej istoty Bóg jest maksymalnie wspaniałą istotą, istotą wartą czci. Mniejsze istoty w ogóle nie są „Bogami”. We wszystkich moich debatach z teologami muzułmańskimi używam tego argumentu przeciwko islamskiej koncepcji Boga: że Allah nie może być najwspanialszą wyobrażalną istotą, bo nie jest wszechmiłosierny i dlatego nie może być Bogiem. 


Proszę bardzo. Craig mówi, że “Anonim” w ogóle nie musi odpowiadać na to pytanie, bo nie ma takiej możliwości, że właściwym Bogiem jest Bóg ISIS, a RZECZYWISTY Bóg, tj. Bóg Craiga, nie rozkazałby komuś, by dokonał aktów takich jak obcinanie głów i kamienowanie (aha!).


Czy tylko bóg Craiga jest “wszechmiłosierny”? A jeśli jest On tak cholernie wszechmiłosierny, to dlaczego rozkazał zmasakrować Kananejczyków, mężczyzn, kobiet i dzieci, jak również dokonać masakr wielu innych? Dlaczego rozkazał niedźwiedzicy zabicie grupy dzieciaków, które naśmiewały się z łysej głowy Elizeusza? Pytania nie kończą się. Faktem jest, że Bóg Craiga, przynajmniej w Starym Testamencie, którego Craig uważa za zgodnego z jego teorią, jest okropnym zbirem i łotrem.  

A sprawy nie wyglądają dużo lepiej także w Nowym Testamencie. (Na przykład, jest ta sprawa piekła. Żadna wszechmiłosierna istota nie smażyłaby kogoś przez wieczność za trywialne “grzechy”.) Dlaczego Craig nie porzucił żony i dzieci, jak nakazał Jezus?


To jest Wyrafinowana Teologia™ w najwspanialszej i najzabawniejszej postaci. Wymaga nie tylko założenia istnienia Boga, ale istnienia specjalnego rodzaju Boga i to wyłącznie na podstawie logiki wbrew dowodom empirycznym. Jest tu jednak coś więcej! Obejmuje także pokrętny zwrot logiczny, że po prostu tak się składa, iż Bóg (wbrew logice) ma ten właśnie rodzaj natury moralnej, który odpowiada naszej moralności. Właściwy Bóg nigdy nie mógłby rozkazać niedźwiedzicom rozszarpanie dzieci za wyśmiewanie czyjejś łysiny. Problem polega jednak na tym, że zrobił to!

 

William Lane Craig answers a distressed reader if ISIS God were mine should i do what he says

Why Evolution Is True, 19 września 2014

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJerry A. Coyne

Profesor na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków.  Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
3. świecki Izrael Mieczysławski 2014-09-28
2. Panu Mieczysławskiemu i Autorowi, Marek C (Negev) 2014-09-28
1. moje zwątpienie moralne Mieczysławski 2014-09-27


Nowy ateizm i krytyka religii

Znalezionych 741 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Pierwszy krytyk bożego dzieła (II)   Ferus   2021-12-05
Pierwszy krytyk bożego dzieła   Ferus   2021-11-28
Paradoksalne „Dzięki Bogu” (II)   Ferus   2021-11-21
Paradoksalne „Dzięki Bogu”.   Ferus   2021-11-14
Absurdalna awersja wierzących do ateizmu   Ferus   2021-11-07
Refleksje sprzed lat: „Fikcyjna walka dobra ze złem” i inne   Ferus   2021-10-31
Atak ateizmu na ludzki rozum? (III)   Ferus   2021-10-24
Pytanie bez odpowiedzi   Łukaszewski   2021-10-18
Atak ateizmu na ludzki rozum? II.   Ferus   2021-10-17
Nasila się dżihadystyczne ludobójstwo chrześcijan w Nigerii   Ibrahim   2021-10-16
Atak ateizmu na ludzki rozum?!   Ferus   2021-10-10
Idea, która wyprowadziła rozum na manowce   Ferus   2021-10-03
"Time Magazine” i zachodnie podejście do islamizmu   Mahmoud   2021-10-02
Powolne odrzucanie religijnego mitu   Koraszewski   2021-09-27
Duchowni czy wyrachowani biznesmeni w sutannach?   Ferus   2021-09-26
Kościół zdeprawowany i mamoną silny   Koraszewski   2021-09-22
Turecki ateista zamordowany 31 lat temu   Bulut   2021-09-18
Naturalne czy sztucznie wykreowane religie?   Ferus   2021-09-12
Bogowie popkultury.Czyli jakimi religijnymi stereotypami „karmi” nas telewizja.   Ferus   2021-09-05
Ojciec święty, święty Paweł i teologia zastąpienia    Koraszewski   2021-08-30
(Nie)Fachowe pośrednictwo religijne.Czyli nieudana próba połączenia sprzecznych ze sobą zachowań.   Ferus   2021-08-29
Chora koncepcja Boga/bogów   Ferus   2021-08-22
W oparach ateizmu z czasu przeszłego   Koraszewski   2021-08-19
Islam – religia pokoju   Koraszewski   2021-08-16
Rozum i Wiara (XVIII)   Ferus   2021-08-15
Kult jednostki i bunt umysłu zniewolonego   Pandavar   2021-08-10
Biblia, kobiety i Bóg? (III)   Ferus   2021-08-08
Bezduszna duchowość ateistów   Koraszewski   2021-08-03
Most nad przepaścią (III)   Ferus   2021-08-01
Most nad przepaścią (II)   Ferus   2021-07-25
Most nad przepaścią   Ferus   2021-07-18
Chrześcijańskie stanowisko wobec rozdziału Kościoła i państwa   Koraszewski   2021-07-17
Czy ateizm może być nauczany jako religia?   Koraszewski   2021-07-12
Bajka o „zagubionej owcy” i cwanych „pasterzach duchowych”   Ferus   2021-07-11
Biblia, kobiety i Bóg? (II)   Ferus   2021-07-04
Ekumeniczne spotkanie apostatów   Koraszewski   2021-06-29
Czy wolno krytykować muzułmanów?   Pandavar   2021-06-28
Targniecie się na życie wieczne?   Ferus   2021-06-27
Dwa różne Dekalogi   Ferus   2021-06-20
Pasterze i ich bezwolne owce, czyli paradoksy „duchowego pasterzowania”   Ferus   2021-06-13
Biblia, kobiety i Bóg? Czyli co takiego Bóg chce powiedzieć czytelnikom Pisma Świętego?   Ferus   2021-06-06
Jest człowieczeństwo i jest muzułmańskie człowieczeństwo   Pandavar   2021-06-03
Żałoba bez złudzeń   Igwe   2021-05-26
Bezbożne „Ranczo” (II)   Ferus   2021-05-23
Ateista i „zatroskany głos rozsądku”   Ferus   2021-05-16
Obraza uczuć religijnych. Czyli co obraża osoby wierzące, a co nie, choć może powinno?   Ferus   2021-05-09
„Szczepionkowa” hipoteza powstania religii   Ferus   2021-05-02
Książka Lucjana Ferusa   Koraszewski   2021-04-26
Kłamiemy, gdyż taką mamy naturę? Czyli „względna równowaga między prawdą a fikcją”.   Ferus   2021-04-25
Duchowa służba zdrowia. Czyli oblicze Boga zatroskanego Miłosierdziem.   Ferus   2021-04-18
Poświąteczna refleksja. Kiedy mity traktowane są jako rzeczywistość.   Ferus   2021-04-11
Nieautoryzowany wywiad z Bogiem   Ferus   2021-04-04
Miecz czy Rozum? Czyli jak uczy historia religii: na jedno wychodzi!   Ferus   2021-03-28
Diabelskie zwierciadło jest winne złu?   Ferus   2021-03-21
Dziewuchy dziewuchom tu i tam   Koraszewski   2021-03-16
Irracjonalne „objawienia boże” (II)   Ferus   2021-03-14
Irracjonalne „objawienia boże”   Ferus   2021-03-07
Groza umiarkowanego islamizmu   Chesler   2021-03-04
Hartowanie ciała i hart ducha   Ferus   2021-02-28
Bezbożne „Ranczo”.Czyli nie jest dobrze, iż wierni mało wiedzą o religii, czy raczej bardzo dobrze?   Ferus   2021-02-21
Uciekinierzy z bastionu fałszywych świętości (IV)   Ferus   2021-02-14
Uciekinierzy z bastionu fałszywych świętości (III)   Ferus   2021-02-07
Uciekinierzy z bastionu fałszywych świętości (II)   Ferus   2021-01-31
Uciekinierzy z bastionu fałszywych świętości   Ferus   2021-01-24
Bajkowe dziedzictwo religii. Czyli wspaniała, ale też przerażająca potęga wyobraźni.   Ferus   2021-01-17
Bóg, ojczyzna, nędza i zniewolenie   Koraszewski   2021-01-14
Opatrzność Boża, a szczepienia na COVID-19   Ferus   2021-01-03
W Gazie Hamas jest Grinchem, który ukradł Boże Narodzenie   Fitzgerald   2020-12-31
Episkopat Polski w sprawie szczepionek zaleca: róbta co chceta   Koraszewski   2020-12-30
Bożonarodzeniowa koniunkcja planet. Czyli coroczna „koniunkcja” religii z nauką.   Ferus   2020-12-27
Listy byłych niewolników do ich byłych Panów (III)   Ferus   2020-12-20
Islam nakazuje kochać Mahometa i Dżihad bardziej niż własne rodziny     2020-12-14
Listy byłych niewolników do ich byłych Panów (II)   Ferus   2020-12-13
Listy byłych niewolników do ich byłych Panów   Ferus   2020-11-29
Brudny czyściec i diabelnie skuteczny strach przed piekłem   Ferus   2020-11-22
Dylemat moralny czy prosty wybór?   Ferus   2020-11-15
Refleksje sprzed lat: „W obronie kobiet” II.   Ferus   2020-11-08
Refleksje sprzed lat: „W obronie kobiet”   Ferus   2020-11-01
Nasze zacofanie jest najgorszą obrazą Proroka   Montaser   2020-10-31
USA to jedyny kraj, który rozlicza mułłów   Rafizadeh   2020-10-27
Dyspensa zwalniająca wiernych z myślenia   Ferus   2020-10-25
Dziecinne pytanie: Po co ludzie stworzyli bogów?   Ferus   2020-10-18
Dziecinne pytanie: Po co Bóg stworzył ludzi?   Ferus   2020-10-11
Alternatywa dla idei zbawienia   Ferus   2020-10-04
Beczka dziegciu i łyżka miodu   Ferus   2020-09-27
Refleksje sprzed lat: „Głęboka wiara” i inne.   Ferus   2020-09-20
Zamordowanie amerykańskiego “bluźniercy” w Pakistanie   Ibrahim   2020-09-16
Czy istnieją „głęboko niewierzący”?   Ferus   2020-09-06
Ludzie są grzeszni, ale Kościół (na pokaz) jest święty   Kruk   2020-09-03
Kogo bije dzban?   Koraszewski   2020-08-31
Refleksje sprzed lat: „Łaska boska” i inne   Ferus   2020-08-30
Ignorowane ludobójstwo chrześcijan w Nigerii    Ibrahim   2020-08-25
Egocentryzm religijny   Ferus   2020-08-23
Quo vadis religio?   Ferus   2020-08-16
Palestyńczycy: Priorytety muzułmańskich “uczonych” podczas COVID-19   Toameh   2020-08-04
Ituriel – elektroniczny bóg. Czyli książka, której nie napisałem.   Ferus   2020-08-02
Porwanie Holocaustu dla Dżihadu: Auschwitz i Kneset   Pandavar   2020-07-08
Dlaczego nauki i religii nie można ze sobą pogodzić   Koraszewski   2020-07-05
Palestyńczycy: Nieislamskie prawo o ochronie rodziny   Toameh   2020-07-02
Uprowadzenie Holocaustu dla Dżihadu: Auschwitz i Kneset   Pandavar   2020-07-01

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk