Prawda

Piątek, 23 lutego 2024 - 22:11

« Poprzedni Następny »


Co stało się z planem podziału ONZ z 1947 roku?


Maurice Hirsch 2022-12-04

[“Boston Evening Globe”, 1 maja 1948]
[“Boston Evening Globe”, 1 maja 1948]

Dwudziestego dziewiątego listopada 2022 roku, przypadała 75. rocznica planu podziału ONZ z 1947 roku – rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 181 – który podzielił obszar geograficzny na zachód od rzeki Jordan na dwa państwa: państwo żydowskie i państwo arabskie. W swojej istocie plan podziału był fundamentalnym naruszeniem mandatu Ligi Narodów dla Palestyny z 1922 roku, który oddał cały ten obszar pod rządy Wielkiej Brytanii, wyłącznie w celu stworzenia państwa żydowskiego na całej ziemi.

Mandat dla Palestyny z 1922 r. obejmował cały obszar geograficzny zwany wówczas „Palestyną” i podzielił go na dwie części: wschodnia część Palestyny – państwo arabskie – została oddana pod panowanie rodziny Haszymidów i zmienił nazwę na  Haszymidzkie Królestwo Jordanii. Zachodnia część Palestyny miała stać się państwem żydowskim.   


Pomimo naruszenia mandatu, ówczesne przywództwo żydowskie – reprezentowane przez Dawida Ben Guriona – zaakceptowało plan. Z drugiej strony przywódcy i kraje arabskie odrzucili ten plan i natychmiast zaczęli planować, jak zlikwidować państwo żydowskie, zanim jeszcze powstało.


75 lat później, przemawiając w ONZ, palestyński przywódca Mahmoud Abbas postanowił teraz zaakceptować plan, a nawet zażądać jego realizacji:

„Dlatego przedstawiam dziś organizacji ONZ tytuł międzynarodowego uprawomocnienia na tym świecie, z formalną prośbą o wdrożenie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego 181, która stanowiła podstawę rozwiązania w postaci dwóch państw w 1947 roku.…”

[WAFA, wydanie angielskie, oficjalna agencja informacyjna AP, 23 września 2022 r.]

Wysuwając to żądanie, Abbas ignoruje kilka fundamentalnych faktów.


Po pierwsze, Abbas domaga się wdrożenia planu, który nie istnieje od 75 lat. Spełniając swoje groźby, jeszcze przed wygaśnięciem mandatu brytyjskiego 14 maja 1948 roku, kraje arabskie zaatakowały rodzące się państwo żydowskie.


Podczas gdy Izrael zdołał przetrwać i rozszerzyć się w wojnie, w której zginęło sześć tysięcy izraelskich mężczyzn, kobiet i dzieci, pełen 1% populacji, większość obszarów przeznaczonych dla państwa arabskiego – Judea, Samaria i Strefa Gazy – była okupowana odpowiednio przez Jordanię (która nie została jeszcze uznana przez ONZ za państwo) i Egipt.


W swoim pierwotnym statucie z 1965 roku Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP), na czele której obecnie stoi Abbas, wyparła się swojego związku z obszarami tymczasowo przydzielonymi państwu arabskiemu, otwarcie deklarując:

„Ta Organizacja [OWP] nie sprawuje żadnej suwerenności terytorialnej nad Zachodnim Brzegiem w Królestwie Haszymidzkim Jordanii, w Strefie Gazy ani w rejonie Himmah”.

Rzeczywiście, podczas gdy Egipt kontrolował Strefę Gazy, a Jordania Judeę i Samarię (które przemianowano na „Zachodni Brzeg”), od 1948 do 1967 one i inne kraje arabskie powstrzymywały się od stworzenia czegoś, co mogłoby być „palestyńskim” państwem arabskim.


Izraelska wojna o niepodległość formalnie zakończyła się podpisaniem serii porozumień o zawieszeniu broni (od listopada 1948 do kwietnia 1949) z krajami arabskimi. Równolegle ONZ powołała Komisję Pojednawczą dla Palestyny.


W dyskusjach Komisji Pojednawczej kraje arabskie zażądały, by - zanim wyrażą jakąkolwiek zgodę na zaakceptowanie samego istnienia Izraela - Izrael popełnił narodowe samobójstwo demograficzne i zgodził się na zalanie setkami tysięcy arabskich uchodźców.


Z drugiej strony Izrael zażądał, aby kraje arabskie najpierw zaakceptowały istnienie Izraela i jego prawo do istnienia. Co ciekawe, zgodnie z raportem Komisji z 23 października 1950 roku, podczas rozmów Izrael zaproponował przekształcenie linii rozejmu z Jordanią, Libanem i Syrią w granice. Izrael zaoferował również przekształcenie linii rozejmu z Egiptem w granicę, z wyjątkiem Strefy Gazy, której zaoferował włączenie do Izraela i nadanie wszystkim mieszkającym tam Arabom izraelskiego obywatelstwa:

„Delegacja Izraela oświadczyła, że gdyby obszar Gazy został włączony do państwa Izrael, rząd Izraela byłby gotów przyjąć jako obywateli Izraela całą arabską ludność tego obszaru, zarówno mieszkańców, jak i uchodźców…”

[Ogólny raport z postępu prac i raport uzupełniający Komisji Pojednawczej ONZ ds. Palestyny, obejmujący okres od 11 grudnia 1949 r. do 23 października 1950 r., 23 października 1950 r.]

Kraje arabskie, nieugięte w odmowie uznania istnienia Izraela i prawa do istnienia jako narodowej ojczyzny narodu żydowskiego, odrzuciły oferty Izraela.


Drugą rzeczywistością, którą Abbas ignoruje, jest to, że domaga się realizacji planu podziału w celu utworzenia państwa palestyńskiego. Podczas gdy Abbas i wielu palestyńskich zwolenników określa Judeę, Samarię i Strefę Gazy jako „okupowane terytoria palestyńskie”, ani plan podziału ONZ, ani rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 242 z 1967 roku nie odnoszą się do obszarów przydzielonych państwu arabskiemu jako „terytoriów palestyńskich”. ” Termin „okupowane terytoria palestyńskie” z pewnością nie był używany w latach 1948 – 1967, a jego pierwsze pojawienie się w dokumentach ONZ znajdujemy pod koniec lat 90. dwudziestego wieku.


Trzecią rzeczywistością, którą Abbas ignoruje, jest to, że rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ – takie jak Plan Podziału – nie są prawnie wiążące i nie mają mocy uznania nowego państwa. Jak pisał Palestinian Media Watch jeszcze zanim Abbas zażądał wdrożenia Planu Podziału, takie posunięcie byłoby sprzeczne z prawem międzynarodowym i wymagałoby pozytywnej rekomendacji wszystkich 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, po której następowałaby zgoda dwóch trzecich Zgromadzenia Ogólnego ONZ.


W Mandacie dla Palestyny z 1922 roku Liga Narodów formalnie uznała, w imieniu całej społeczności międzynarodowej „historyczny związek narodu żydowskiego z Palestyną i przesłanki do odtworzenia ich siedziby narodowej w tym kraju”. [podkreślenie dodane]


Chociaż plan podziału ONZ z 1947 roku naruszał prawnie wiążący mandat, w swoim czasie mógł zainicjować proces, który podzieliłby obszar na zachód od rzeki Jordan na dwa państwa. Ta opcja została na zawsze utracona, kiedy państwa arabskie i arabscy przywódcy całkowicie ją odrzucili. Abbas kurczowo czepiający się Planu Podziału jest jak pasażer, który znalazł stary bilet na Titanica, a teraz żąda, by Titanic przeprawił go przez Ocean Atlantycki.    

 

What happened to the 1947 UN Partition Plan?

Palestinian Media Watch, 29 listopada 2022

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

*Maurice Hirsch jest badaczem i publicystą Palestinian Media Watch. 


Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1428 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Jak oskarżać Izrael o najgorsze łamanie praw człowiekaPRAKTYCZNY PORADNIK Wypróbowany przez organizacje „praw człowieka”!     2024-02-21
Kosmiczna zdrada żydowskich kobiet przez lewicęBrak solidarności wobec kobiet, które zostały bestialsko potraktowane przez Hamas, jest odrażający.   O'Neill   2024-02-16
Mistrzowska operacja odbicia zakładników   Koraszewski   2024-02-13
Palestyńscy terroryści, szpitale i perspektywy państwa palestyńskiego   Tawil   2024-02-12
Twierdza Hamasu w Rafah w Gazie jest kluczem do jego przetrwania   Frantzman   2024-02-10
WYPOWIEDZI IMAMÓW Z KALIFORNII W POPARCIU ATAKU HAMASU 7 PAŹDZIERNIKA     2024-02-06
Poszukiwani: przywódcy palestyńscy, którzy potępią terroryzm   Tawil   2024-02-05
Czy doszłoby do Holokaustu, gdyby Twitter istniał w latach czterdziestych XX wieku?  Oczywiście, że tak, a dowód na to mamy dzisiaj.     2024-02-05
Najpierw przyszli po mój lud, potem przyszli po ŻydówByły niewolnik z Sudanu Południowego o pogromie dokonanym przez Palestyńczyków 7 października   Deng   2024-01-30
„Droga” administracji Bidena do terrorystycznego palestyńskiego państwa   Tawil   2024-01-30
Coraz większa zawiść o HolokaustNowe pokolenie zamroczone ideologią bycia ofiarą desperacko pragnie swojego udziału w Holokauście.   O'Neill   2024-01-29
Kafka przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości   Wisse   2024-01-27
Lewicowy antysemityzm zawsze opiera się na teoriach spiskowych, a ta wojna to potwierdza     2024-01-24
Rzeczywistość Gazy     2024-01-22
Liban gości terrorystów, uderza w Izrael posiadając ogromny arsenał, a następnie skarży się, kiedy Izrael się broni   Tawil   2024-01-19
Nie odwracaj wzroku od głównej przyczyny epidemii antysemityzmu   Tobin   2024-01-18
Biden obiecał, że pomoc dla Gazy nie trafi do Hamasu. Skłamał.   Greenfield   2024-01-18
Te oskarżenia o „ludobójstwo” przynoszą hańbę ludzkości.    O'Neill   2024-01-16
Sieć terroru Hamasu w Europie   Greenfield   2024-01-16
Po 7 października rozpoczęła się era oficjalnego antysemityzmu   Tobin   2024-01-14
Walczymy z Ameryką, syjonizmem i wszystkimi, którzy atakują wielkość i honor Islamskiej Rewolucji Iranu     2024-01-13
Ludzie, kto za to płaci?   Koraszewski   2024-01-10
Zachód wciąż nie może pojąć, że Hamas kontroluje WSZYSTKO w Gazie – łącznie z całą pomocą humanitarną     2024-01-09
Nieświęty sojusz między “przebudzeniem” i barbarzyństwem   O'Neill   2024-01-07
„Zaufaj nauce”: media szerzą antysemickie oszczerstwo o Izraelu „kradnącym narządy” zmarłym Palestyńczykom – co jest medycznie niemożliwe     2024-01-03
Dekolonizacja umysłów zniewolonych   Koraszewski   2024-01-03
Krótka historia ataków Hamasu na pomoc humanitarną przeznaczoną dla mieszkańców Gazy     2024-01-01
Jak UNWRA wychowuje terrorystów   Tawil   2023-12-31
Globalne imperium Palestyny   Smith   2023-12-30
Nie oddawajcie Gazy Autonomii Palestyńskiej   i Itamar Marcus   2023-12-29
Mądrość Hamasu. Oni dobrze rozumieją wojnę, w której walczą.    Friedman   2023-12-29
Lekarze bez Granic (Médecins Sans Frontières), wspólnik Hamasu?   Destexhe   2023-12-27
Złe dziennikarstwo, zła wiara i rosnący antysemityzm   Koraszewski   2023-12-26
Itamar Marcus pokazuje Radzie Praw Człowieka ONZ, że antysemityzm AP doprowadził do 7 października   Marcus   2023-12-24
IDF daje Hamasowi więcej informacji wywiadowczych!   Pandavar   2023-12-22
Artykuł @NYTimes o cmentarzach w Gazie to nic innego jak antysemicka teoria spiskowa     2023-12-21
Iran wzywa do równowagi grozy i strachu     2023-12-20
Zniewolenie i rzeź Czarnych Afrykanów muszą się skończyć. Ten sam dżihad, który 7 października uderzył w Żydów, od dziesięcioleci atakuje Czarnych Afrykanów   i Ben Poser   2023-12-16
Hamas tworzy nową grupę terrorystyczną, żeby zniszczyć Liban   Toameh   2023-12-16
Nienawistnicy wygrali. Młodzi Amerykanie stają się coraz bardziej antysemiccy. Amerykańska żydowska diaspora może być skazana na zanikanie     2023-12-15
Przywódcy Hamasu: Naszym celem jest ustanowienie globalnego islamskiego kalifatu, a nie tylko wyzwolenie Palestyny     2023-12-14
Czy lewicowi dziennikarze kochają Hamas?   Koraszewski   2023-12-13
Dlaczego tak trudno zrozumieć, że kłamstwo jest integralną częścią strategii Hamasu?     2023-12-12
ONZ i Hamas: Partnerzy w zbrodni   Williams   2023-12-12
Dlaczego uniwersytety Ligi Bluszczowej są tak zblazowane w kwestii ludobójstwa   O'Neill   2023-12-08
Rosną dowody na przestępstwa seksualne Hamasu – ale rośnie też obojętność świata     2023-12-06
Nie akceptuj terroryzmu jako nowej normalności   Greenfield   2023-12-02
Od rzeki do morza   Herf   2023-11-30
Jedyna droga naprzód   Koraszewski   2023-11-29
Palestyńczycy są współwinni zbrodni Hamasu   Dershowitz   2023-11-28
Skrajne poparcie dla grupy terrorystycznej Hamasu i dla zagłady Izraela   Tawil   2023-11-27
Ludobójstwo i miliony jego obrońców   Koraszewski   2023-11-25
Al-Kaida na subkontynencie indyjskim     2023-11-25
Milczenie jest w rzeczywistości współudziałem   Pessin   2023-11-24
Globalne milczenie, kiedy Pakistan nakazuje przymusową deportację 1,7 miliona afgańskich uchodźców   Ahmad   2023-11-21
Marsz dla Palestyny był marszem skrajnie prawicowym   O'Neill   2023-11-20
List otwarty Żyda do świata zachodniego po ataku Hamasu na Izrael w 2023 r    Żyd   2023-11-20
Zrozumieć koszmar wojny w Gazie   Koraszewski   2023-11-19
Hamas jest postrzegany jako przedstawiciel Palestyńczyków   Marcus   2023-11-17
Dziennikarze pomagający terrorystom przyczyniają się do wprowadzenia nienawiści do Żydów do głównego nurtu   Tobin   2023-11-16
Zaciekłe podżeganie przez Al-Azhar: Pochwały dla palestyńskich bojówkarzy dżihadu; Losem Izraela jest zagłada; USA to największy szatan; Żydzi są potomkami małp i świń     2023-11-16
Human Rights Watch: Destrukcyjny program, symboliczna równowaga   Steinberg   2023-11-15
Plakaty przedstawiające porwane izraelskie dzieci powodują traumę wśród zwolenników Hamasu   Greenfield   2023-11-14
Rozwiązanie w postaci “dwóch państw”, żeby można było mordować Żydów   Tawil   2023-11-13
Rozgrzeszenie HamasuJak „przebudzeni” zachodni radykałowie stali się moralnymi spin doktorami Hamasu.   O'Neill   2023-11-12
Skąd biorą się zaprzeczenia potwornościom 7 października?   Glick   2023-11-11
Palestyna, czyli ostrze włóczni   Koraszewski   2023-11-11
Kolejna nowa wojna? Żołnierze, którzy ścinają głowy Ormianom są bohaterami Azerbejdżanu   Bulut   2023-11-10
Nie “tylko Hamas”   i Erielle Davidson   2023-11-09
Zlikwidowanie zbrodniarzy wojennych ratuje wszystkich   Bryen   2023-11-09
Popierają „Palestynę”, ponieważ nienawidzą Żydów   Tobin   2023-11-07
Mówimy „nie” hipokryzji i nienawiści UNICEF   Steinberg   2023-11-06
Kto powiedział, że Hamas nie reprezentuje Palestyńczyków?   Tawil   2023-11-04
Jak atak Hamasu zaskoczył Izrael   Greenfield   2023-11-03
Wojna z Źydami   Oren   2023-11-02
Negatywny wynik testu Hamasu   Landes   2023-11-02
Marzenie o aksamitnym Palestyńskim Państwie Hamasu i Innych   Koraszewski   2023-11-01
Powraca oszczerstwo o rytuale krwi   Dershowitz   2023-10-31
Jak Iran bezpośrednio wspierał atak Hamasu na Izrael   Toameh   2023-10-30
Który z nich powinien otrzymać pomoc humanitarną?   Pandavar   2023-10-29
Hamas, Israel i hipokryzja arabskich oraz innym muzułmańskich przywódców    Toameh   2023-10-28
To islam, głupczeNie chodzi tu o Izrael, kolonializm, globalizm czy kapitalizm; chodzi o islam.   Greenfield   2023-10-27
Barbarzyństwo Hamasu jest częścią tradycji arabskich pogromów   Julius   2023-10-27
Kim są cywile Gazy?   Bard   2023-10-26
Połowa amerykańskich wyborców poniżej 35. roku życia uważa, że masakry i gwałty na Żydach można uzasadnić     2023-10-25
Gwałt jako broń wojenna, tym razem w Izraelu. Dlaczego feministki milczą?   i Mandy Sanghera   2023-10-24
Cywile z Gazy potrzebują schronienia. Dlaczego świat arabski tego nie zapewni?   Jacoby   2023-10-23
Niemożliwe żądanie BidenaJego wizyta w Izraelu była pokazem dysonansu poznawczego.   Glick   2023-10-22
Nasze miasta i ulice są pełne nienawistników   Collier   2023-10-21
Polityczni i wojskowi przywódcy Iranu zachęcają Hamas do kontynuowania walki aż do osiągnięcia celu Iranu i Hamasu – zniszczenia Izraela     2023-10-20
Dlaczego Żydzi nie pozwolą się po prostu zabić?   O'Neill   2023-10-19
Wirusy tradycji, wirusy kłamstwa, wirusy umysłu   Koraszewski   2023-10-17
Hamas i Iran: rzeź Żydów przez dziesięciolecia   Toameh   2023-10-16
Drugie ludobójstwo Ormian   Bulut   2023-10-16
Iran jest mózgiem i rękami stojącymi za Hamasem     2023-10-14
To był zły tydzień dla tych, którzy twierdzą, że antysyjonizm nie jest antysemityzmem     2023-10-13
Wywiad funkcjonariusza Hamasu dla Russia Today     2023-10-12
Barbarzyński nihilizm „wolnej Palestyny” Nadszedł czas, abyśmy rozliczyli beznadziejność leżącą u podstaw arabskiej i zachodniej ideologii „wyzwolenia”.   Mansour   2023-10-12
Ideologia masowego morderstwa   Herf   2023-10-11
„Umiarkowana” Autonomia Palestyńska stoi zdecydowanie po stronie masowych morderców i gwałcicieli     2023-10-11

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk