Prawda

Sobota, 28 maja 2022 - 16:56

« Poprzedni Następny »


“Rozum został stworzony przez Boga”


Jerry Coyne 2014-01-03


W “The Daily Beast” Christopher Dickey przeprowadza wywiad z biskupem Marcelo Sánchezem Sorondo, rektorem Papieskiej Akademii Nauk. Artykuł, zatytułowany Vatican science on Christmas and creationism, jest ciekawy głównie dlatego, że pokazuje mętlik, w jaki wpędza się Kościół przez równoczesną akceptację katolicyzmu i nowoczesnej nauki. Mam mało czasu, więc tylko skomentuję kilka urywków. Ze zdziwieniem dowiedziałem się, że akademia ma obecnie 80 członków, w tym kilku nie-katolików i miała co najmniej czterech laureatów Nagrody Nobla.

Dickey rozpoczyna stwierdzeniem, że katolicyzm prowadził kiedyś wojnę z nauką, co oczywiście jest prawdą, chociaż historycy akomodacjoniści twierdzą, ze te spory nie były religijne, a polityczne. Dickey:

Ateistów i fundamentalistów będzie kusiło powiedzenie, że pojęcie papieskiej akademii nauk jest sprzecznością samo w sobie. W końcu w płomiennych czasach rozkwitu inkwizycji papieże i naukowcy byli w śmiertelnej opozycji, tak samo jak wymachujący Biblią ewangelikanie i zimnokrwiści ewolucjoniści ścierają się dzisiaj w wojnach kreacjonistycznych, które nękają szkolnictwo amerykańskie.

No cóż, Inkwizycja zaczęła się na długo zanim nauka stała się codziennym problemem: określenie „naukowiec” zostało ukute dopiero w 1834 r., chociaż ludzie praktykowali to, co uważamy za naukę w XVII wieku. Ogólnie rzecz biorąc, Dickey ma jednak rację: Galileusz i Bruno byli z pewnością prześladowani, przynajmniej częściowo, ponieważ ich poglądy naukowe były sprzeczne z doktryną Kościoła. Było to oczywiście „polityczne” w tym sensie, że Kościół był także państwem. Można jednak powiedzieć bez obawy, że Kościół nieugięcie sprzeciwiał się tym, którzy używali rozumu i wątpliwości, by znaleźć prawdy o wszechświecie: co nazywam „nauką w szerokim sensie”.

Zbaczam jednak z tematu; zobaczmy co Sánchez mówi o rozumie:

Przez stulecia jednak poglądy Kościoła katolickiego ewoluowały i konserwatyści będą raz jeszcze zaszokowani sposobem, w jaki papiestwo rozszerza swoje przesłanie pojednania, by włączyć coraz szersze spectrum ludzkości, włącznie ze sceptycznymi badaczami naukowymi i intelektualistami.

“Jeśli nie akceptujemy nauki, nie akceptujemy rozumu – mówi Sánchez, a rozum został stworzony przez Boga”.

Rozum został stworzony przez Boga? Doprawdy? Sánchez, podobnie jak sam Kościół, akceptuje ewolucję i jest oczywiste, że wiele zwierząt potrafi rozumować. Nie jesteśmy jedynym rozumującym gatunkiem. Naczelne potrafią rozumować, niektóre ptaki potrafią rozumować (być może wiele, ale nie przetestowaliśmy ich wszystkich) i walenie potrafią rozumować. Jeśli wszystko wyewoluowało naturalnie, to rozum także wyewoluował. Kościół twierdzi, że odbiega od ewolucji naturalistycznej tylko przez założenie, iż dusza została wstawiona w linię rodową hominidów. Sánchez dodaje więc tutaj kolejną ingerencję Boga w proces ewolucyjny, ale myli się, bo choć nie możemy dowieść, że zwierzęta nie mają dusz (ani nawet, że my je mamy!), możemy pokazać, że nie jesteśmy jedynym rozumującym gatunkiem. Mówi tego rodzaju rzeczy, bo chce twierdzić, że nauka wyrosła z religii.

I, oczywiście, równie bezmyślne jest twierdzenie, że rozum musiał zostać stworzony przez Boga. Rozum mógł powstać naturalnie drogą doboru naturalnego, kiedy mózg był wystarczająco duży, by przetwarzać skomplikowaną informację. Taki argument jest również sprzeczny z twierdzeniem Sáncheza, który nieco dalej w tym wywiadzie mówi, że nauka i religia są niezachodzącymi na siebie dziedzinami. Twierdzenie, że rozum nie wyewoluował, z pewnością jest naruszeniem poglądu Goulda, wyrażonego jak następuje:

“Koncepcja stworzenia jest zupełnie różna od koncepcji ewolucji – mówi Sánchez.- Stworzenie jest koncepcją filozoficzną, która pochodzi z Biblii. Mówi, że Bóg tworzy byty z niczego”. To jest centralna koncepcja i nauka nie ma rzeczywistego wyjaśnienia, jak to mogło się zdarzyć. Ale z ewolucją jest inaczej. Jest bardzo dużo dowodów, mówi Sánchez, że w naturze zachodzi ewolucja i że gatunki ewoluują.

Wielkie zamieszanie pojawia się, według Sáncheza, kiedy ludzie próbują używać nauki do udowodnienia istnienia bądź nieistnienia Boga. „To jest jak powiedzenie, że możesz dowieść istnienia duszy” – powiedział Sánchez, a co do tego nie ma on żadnych wątpliwości.

Postęp nauki spowodował na przestrzeni lat, że Kościół katolicki przemyślał na nowo to, co sądzili, że wiedzą o umiejscowieniu nieba i piekła. „W przeszłości mówiliśmy, że są to miejsca [fizyczne] - wyjaśnił Sánchez, jak gdyby można je było wskazać na mapie kosmosu. Ale to było w Średniowieczu, kiedy ludzie wierzyli, że wszechświat był uporządkowany w sfery z Ziemią pośrodku, potem słońce i księżyc i gwiazdy, a poza nimi niebo. Piekło było pod ziemią w środku tej planety. Teraz raj i piekło rozumie się filozoficznie jako stany, nie zaś miejsca na mapie”.

“Wszystkie te kwestie fizyki i metafizyki zmieniły się, ponieważ zmieniła się fizyka” – mówi Sánchez.

Jest to tak bardzo mętne, że nie wiem, co dobry biskup próbuje powiedzieć. Jeśli mówi, że Bóg stworzył byty z niczego, to nie jest to twierdzenie filozoficzne, ale empiryczne: twierdzi, że Bóg wyprodukował pierwsze życie i unieważnia tym całą dziedzinę abiogenezy. Jeśli próbuje twierdzić, że błędem jest użycie nauki do dowodzenia istnienia lub nieistnienia Boga, to dlaczego Kościół żąda potwierdzonego dowodu dwóch cudów zanim ogłosi kogoś świętym? Najwyraźniej Kościół cały czas polega na dowodach empirycznych jako dowodach na istnienie Boga. I nadal jest częścią doktryny Kościoła, że Adam i Ewa byli dosłownie przodkami ludzi. Nauka obaliła to około sto lat temu, dlaczego więc nie usuną tego ze swojej doktryny?

Zawsze bawi mnie piekło, o którym Biblia pisze oczywiście jako o konkretnym miejscu. Oto kilka wzmianek:

Mateusz 13:42: i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Mateusz 25:41: Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: “Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!”

Marek 9:43: Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją: lepiej jest dla ciebie ułomnego wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony.

Łukasz 16:24: I zawołał: “Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza, niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”.

Skąd więc Sánchez wie, że to wszystko są przenośnie? To nie nauka rzuciła wątpliwości na piekło, ale świecka moralność: ludzie zdali sobie sprawę z tego, że idea wiecznych męczarni za, na przykład, jeden niewyznany epizod masturbacji, nie wydawała się stosowna dla kochającego Boga. Zakładam, że Sanchez idzie za tym diagramem sekwencji działań:Sánchez zgadza się także z innymi rzeczami, które są nie do utrzymania z naukowego punktu widzenia:

We wszechświecie Sáncheza nadal jest mnóstwo miejsca na cuda.

W zasadzie zgadza się z naukowcami, którzy sądzą, że Gwiazda Betlejemska, która prowadziła trzech królów z Azji do dzieciątka Jezusa, naprawdę była kometą Halleya. Inne teorie utrzymują, że była to supernowa lub uszeregowanie dwóch albo trzech planet. „Oczywiście, mógł to być całkowity cud – powiedział Sánchez. – Bóg potrafi zawiesić prawa natury”. Ale biskup woli kojarzyć te rodzaje cudów głównie z historią Jezusa. Szczególnie ważne jest wskrzeszenie Łazarza z martwych. „Przywrócenie duszy do ciała - to bardzo specjalny cud” – powiedział Sánchez.

“Biskup woli kojarzyć te rodzaje cudów”. . . osłupiałem.

Na koniec, według biskupa, nauka powiedziała nam, że wszystkie płody są ludźmi:

Równocześnie postępy w biologii rozszerzyły definicję życia. W przeszłości, mówi Sánchez, Kościół uważał, że embrion nie ma ludzkiego życia aż zacznie przybierać kształty przypominające człowieka, po około 40 dniach ciąży. „Obecnie mówimy, że jeśli pierwsze komórki [po zapłodnieniu i poczęciu] mają DNA, kod genetyczny dla istot ludzkich, to mają życie”.

Nie, biologia nie rozszerzyła definicji życia; objawienie religijne i dogmat spowodowały, że Kościół ogłosił nie tylko, że każde zapłodnione jajeczko jest osobą, ale że każdy plemnik jest święty. To są żywe komórki, ale to nie są ludzie.Problem Sáncheza polega na tym, że zrównuje „życie” z „osobą”. Komórka wątroby nie może przetrwać samodzielnie poza organizmem (lub na szalce laboratoryjnej), a płód nie może przetrwać samodzielnie zanim ciąża nie jest daleko zaawansowana. Skoro więc inne komórki „pasożytują” na organizmie i mają DNA, a to DNA może potencjalnie dać całą osobę, dlaczego nie nazywamy wszystkich naszych komórek „osobami”? Czy nie jest morderstwem wyrwanie włosa?

To są właśnie kłopoty w jakie wpadasz, kiedy próbujesz zaakceptować równocześnie średniowieczny, nadnaturalny dogmat i nowoczesną naukę. Wywody Sáncheza o nauce brzmią rozsądnie na pierwszy rzut oka, ale rozpadają się, kiedy pomyślisz, co on właściwie mówi, choćby przez minutę.

h/t: Joyce

Vatican scientist claims that reason was created by god gets muddled about accommodationism

Tłumaczenie M.K.

Why Evolution Is True, 27 grudnia, 2013

_____________

Jerry A. Coyne
Profesor na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji. Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków. Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nowy ateizm i krytyka religii

Znalezionych 772 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Pacyfizm i papieska omylność   Stewart   2022-05-27
Operacja specjalna o kryptonimie „Arka i potop” (III)   Ferus   2022-05-22
Operacja specjalna o kryptonimie „Arka i potop” (II)   Ferus   2022-05-15
Operacja specjalna o kryptonimie „Arka i potop”   Ferus   2022-05-08
Marzenie o bezbożnym państwie   Koraszewski   2022-05-04
Moje (po)wielkanocne refleksje   Ferus   2022-05-01
Niepotrzebna ziemska sprawiedliwość   Ferus   2022-04-24
Alternatywna koncepcja zbawienia (II)   Ferus   2022-04-18
Alternatywna koncepcja zbawienia   Ferus   2022-04-17
Bądźmy uczniami Chrystusa? (II)   Ferus   2022-04-10
Bądźmy uczniami Chrystusa?   Ferus   2022-04-03
Słabość ateizmu czy religii?   Ferus   2022-03-27
Pytania do Boga   Ferus   2022-03-20
Retoryczne pytanie: „Gdzie był Bóg?”   Ferus   2022-03-13
Wojna pod znakiem krzyża     2022-03-11
Będzie zadowoleni (po śmierci)!   Ferus   2022-03-06
Niewiarygodna „prawdziwość” religii   Ferus   2022-02-20
Błędna analogia o wybaczaniu   Ferus   2022-02-13
Deizm antytezą teizmu? (II)   Ferus   2022-02-06
Deizm antytezą teizmu?   Ferus   2022-01-30
Jezus z uczniami w zbożu   Ferus   2022-01-23
Pierwszy krytyk bożego dzieła (VI)   Ferus   2022-01-16
Pierwszy krytyk dzieła bożego (V)   Ferus   2022-01-09
Hashtag „też odchodzę”   Koraszewski   2022-01-03
Wspomnienie: „Czego sobie życzyłem na nadchodzący 2014 r.?”.   Ferus   2022-01-02
Tradycja powinna się zmieniać pod wpływem praw człowieka   Igwe   2021-12-30
Bóg się rodzi i islmofobia w kafkowskim świecie   Koraszewski   2021-12-26
(Nie)zwykła opowieść wigilijna. Czyli moja nocna, niedokończona rozmowa z psem.   Ferus   2021-12-26
Jacek Tabisz o nowym humanizmie    Tabisz   2021-12-21
Pierwszy krytyk bożego dzieła (IV)   Ferus   2021-12-19
Pierwszy krytyk bożego dzieła (III)   Ferus   2021-12-12
Pierwszy krytyk bożego dzieła (II)   Ferus   2021-12-05
Pierwszy krytyk bożego dzieła   Ferus   2021-11-28
Paradoksalne „Dzięki Bogu” (II)   Ferus   2021-11-21
Paradoksalne „Dzięki Bogu”.   Ferus   2021-11-14
Absurdalna awersja wierzących do ateizmu   Ferus   2021-11-07
Refleksje sprzed lat: „Fikcyjna walka dobra ze złem” i inne   Ferus   2021-10-31
Atak ateizmu na ludzki rozum? (III)   Ferus   2021-10-24
Pytanie bez odpowiedzi   Łukaszewski   2021-10-18
Atak ateizmu na ludzki rozum? II.   Ferus   2021-10-17
Nasila się dżihadystyczne ludobójstwo chrześcijan w Nigerii   Ibrahim   2021-10-16
Atak ateizmu na ludzki rozum?!   Ferus   2021-10-10
Idea, która wyprowadziła rozum na manowce   Ferus   2021-10-03
"Time Magazine” i zachodnie podejście do islamizmu   Mahmoud   2021-10-02
Powolne odrzucanie religijnego mitu   Koraszewski   2021-09-27
Duchowni czy wyrachowani biznesmeni w sutannach?   Ferus   2021-09-26
Kościół zdeprawowany i mamoną silny   Koraszewski   2021-09-22
Turecki ateista zamordowany 31 lat temu   Bulut   2021-09-18
Naturalne czy sztucznie wykreowane religie?   Ferus   2021-09-12
Bogowie popkultury.Czyli jakimi religijnymi stereotypami „karmi” nas telewizja.   Ferus   2021-09-05
Ojciec święty, święty Paweł i teologia zastąpienia    Koraszewski   2021-08-30
(Nie)Fachowe pośrednictwo religijne.Czyli nieudana próba połączenia sprzecznych ze sobą zachowań.   Ferus   2021-08-29
Chora koncepcja Boga/bogów   Ferus   2021-08-22
W oparach ateizmu z czasu przeszłego   Koraszewski   2021-08-19
Islam – religia pokoju   Koraszewski   2021-08-16
Rozum i Wiara (XVIII)   Ferus   2021-08-15
Kult jednostki i bunt umysłu zniewolonego   Pandavar   2021-08-10
Biblia, kobiety i Bóg? (III)   Ferus   2021-08-08
Bezduszna duchowość ateistów   Koraszewski   2021-08-03
Most nad przepaścią (III)   Ferus   2021-08-01
Most nad przepaścią (II)   Ferus   2021-07-25
Most nad przepaścią   Ferus   2021-07-18
Chrześcijańskie stanowisko wobec rozdziału Kościoła i państwa   Koraszewski   2021-07-17
Czy ateizm może być nauczany jako religia?   Koraszewski   2021-07-12
Bajka o „zagubionej owcy” i cwanych „pasterzach duchowych”   Ferus   2021-07-11
Biblia, kobiety i Bóg? (II)   Ferus   2021-07-04
Ekumeniczne spotkanie apostatów   Koraszewski   2021-06-29
Czy wolno krytykować muzułmanów?   Pandavar   2021-06-28
Targniecie się na życie wieczne?   Ferus   2021-06-27
Dwa różne Dekalogi   Ferus   2021-06-20
Pasterze i ich bezwolne owce, czyli paradoksy „duchowego pasterzowania”   Ferus   2021-06-13
Biblia, kobiety i Bóg? Czyli co takiego Bóg chce powiedzieć czytelnikom Pisma Świętego?   Ferus   2021-06-06
Jest człowieczeństwo i jest muzułmańskie człowieczeństwo   Pandavar   2021-06-03
Żałoba bez złudzeń   Igwe   2021-05-26
Bezbożne „Ranczo” (II)   Ferus   2021-05-23
Ateista i „zatroskany głos rozsądku”   Ferus   2021-05-16
Obraza uczuć religijnych. Czyli co obraża osoby wierzące, a co nie, choć może powinno?   Ferus   2021-05-09
„Szczepionkowa” hipoteza powstania religii   Ferus   2021-05-02
Książka Lucjana Ferusa   Koraszewski   2021-04-26
Kłamiemy, gdyż taką mamy naturę? Czyli „względna równowaga między prawdą a fikcją”.   Ferus   2021-04-25
Duchowa służba zdrowia. Czyli oblicze Boga zatroskanego Miłosierdziem.   Ferus   2021-04-18
Poświąteczna refleksja. Kiedy mity traktowane są jako rzeczywistość.   Ferus   2021-04-11
Nieautoryzowany wywiad z Bogiem   Ferus   2021-04-04
Miecz czy Rozum? Czyli jak uczy historia religii: na jedno wychodzi!   Ferus   2021-03-28
Diabelskie zwierciadło jest winne złu?   Ferus   2021-03-21
Dziewuchy dziewuchom tu i tam   Koraszewski   2021-03-16
Irracjonalne „objawienia boże” (II)   Ferus   2021-03-14
Irracjonalne „objawienia boże”   Ferus   2021-03-07
Groza umiarkowanego islamizmu   Chesler   2021-03-04
Hartowanie ciała i hart ducha   Ferus   2021-02-28
Bezbożne „Ranczo”.Czyli nie jest dobrze, iż wierni mało wiedzą o religii, czy raczej bardzo dobrze?   Ferus   2021-02-21
Uciekinierzy z bastionu fałszywych świętości (IV)   Ferus   2021-02-14
Uciekinierzy z bastionu fałszywych świętości (III)   Ferus   2021-02-07
Uciekinierzy z bastionu fałszywych świętości (II)   Ferus   2021-01-31
Uciekinierzy z bastionu fałszywych świętości   Ferus   2021-01-24
Bajkowe dziedzictwo religii. Czyli wspaniała, ale też przerażająca potęga wyobraźni.   Ferus   2021-01-17
Bóg, ojczyzna, nędza i zniewolenie   Koraszewski   2021-01-14
Opatrzność Boża, a szczepienia na COVID-19   Ferus   2021-01-03
W Gazie Hamas jest Grinchem, który ukradł Boże Narodzenie   Fitzgerald   2020-12-31
Episkopat Polski w sprawie szczepionek zaleca: róbta co chceta   Koraszewski   2020-12-30

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologia


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk