Prawda

Środa, 6 grudnia 2023 - 02:49

« Poprzedni Następny »


W poszukiwaniu katolickich konstytucyjnych demokratów


Andrzej Koraszewski 2022-11-15

Fragment okładki dostępnego w księgarniach wydania „Podróży do Ciemnogrodu” z 2003 roku.
Fragment okładki dostępnego w księgarniach wydania „Podróży do Ciemnogrodu” z 2003 roku.

Pojechał Jarosław Kaczyński do Wadowic, by pokłonić się miejscu poczęcia Wielkiego Polaka i nakłonić mieszkańców miasta do Kościoła Rydzykowego. Powiedział tam znamienne słowa, że: „Dziś jesteśmy dużym narodem - to jest sukces i on wynika z naszego narodowego usposobienia, które opiera się na Kościele katolickim.” Wyraził również obawy, że mroczne, zachodnie, głównie niemieckie, siły chcą nas naszej katolickości pozbawić.

Faktem jest, że około 90 procent dorosłej populacji naszego kraju deklaruje się jako wierzący, z czego jednak regularnie praktykujących jest 36,9 procent (a i to dane są z 2019 roku, więc dziś pewnie znacznie mniej).


Pytanie zatem, w co wierzą wierzący, jak właściwie wyglądają ich sympatie polityczne i jak wielu mamy w Polsce katolickich konstytucyjnych demokratów? Jak to zbadać, jak zdefiniować katolickiego konstytucyjnego demokratę?


Dominująca część wyborców (i polityków) Platformy Obywatelskiej to katolicy, jeszcze bardziej dominująca część wyborców i polityków Polski 2050 to katolicy, PSL to katolicy, SLD ma (prawdopodobnie) więcej katolików niż ateistów. Partii katolickich konstytucyjnych demokratów nie ma, są jednak katolicy stanowczo odrzucający sojusz tronu z Rydzykiem, a nawet z Episkopatem, są również katolicy opowiadający się za rozdziałem Kościoła i państwa.


Dwieście dwa lata temu ukazała się drukiem książka Podróż do Ciemnogrodu, opisująca stan umysłów kleru i sarmackiej szlachty przed 250 laty, a Jarosław dalej po Ciemnogrodzie podróżuje.   


Jarosław wmawia ludziom, że to chrześcijaństwo pozwoliło Polakom przetrwać zabory, ale z pomocą Czarnka ukrywa, że ostatnią szansę obrony kraju przed zaborami, zniszczyła ruchawka pod duchową opieką typa do złudzenia podobnego do Ojca Rydzyka, pijaczyny i półgłówka, księdza Marka, świątobliwego zakonnika, który przeciwstawił się próbom opodatkowania Kościoła katolickiego dla wzmocnienia armii i był duchowym ojcem wojny domowej z wszystkimi chrześcijańskimi obywatelami Rzeczpospolitej, którzy katolikami nie byli lub byli, jakby to Jarosław określił, katolikami gorszego sortu.


Dziś, podobnie jak w pierwszych latach panowania Stanisława Augusta, mamy w Polsce oświeconych katolików, chociaż nawet nie zaczęliśmy dyskusji, co właściwie znaczy określenie katolicki konstytucyjny demokrata.


Tadeusz Mazowiecki był bez wątpienia konstytucyjnym demokratą, który naiwnie sądził, że konstytucyjnym demokratą jest nie tylko Jan Paweł II, ale i każdy biskup polskiego Kościoła katolickiego. Konstytucyjnym demokratą był Władysław Bartoszewski, dla którego Kościół Rydzykowy był zaprzeczeniem jego rozumienia chrześcijańskiej moralności.


Czy jest katolickim konstytucyjnym demokratą Szymon Hołownia? Nie mogę tego wykluczyć, podejrzewam, że sporo zależy od oczekiwań i nacisków innych członków i wyborców tego ruchu. Nie widzę również poważnej dyskusji o relacjach między wiarą katolicką a republikańskim konstytucjonalizmem ani wśród katolików z pozostałych opozycyjnych partii politycznych, ani nawet w takich mediach jak „Tygodnik Powszechny”, „Znak” czy „Więź”.   


Kolejne wybory będą kolejną konfrontacją między wierzącymi, którzy chcą katolickiej Polski lansowanej przez PiS i Episkopat, oraz wierzącymi opowiadającymi się za konstytucyjnym ładem, w którym wiara jest sprawą prywatną, a nie państwową. Nie jest to jednak podział klarowny i nie mamy nawet dobrego rozeznania jak właściwie wygląda gama postaw i poglądów ludzi deklarujących się jako katolicy.


Jedną z zapalnych kwestii jest sprawa dopuszczalności aborcji. Najnowsze badania pokazują, że ponad połowa kobiet opowiada się za liberalizacją prawa w tej kwestii, ale aż 92 procent kobiet domaga się dopuszczalności przerwania ciąży, kiedy zagraża ona życiu matki (mężczyźni tylko 76 procent). Zmienia się stosunek do nauki religii w szkołach, 44 procent społeczeństwa opowiada się za usunięciem religii ze szkół, młodsze pokolenie jest tu znacznie bardziej radykalne.


Stosunek do podstawowej kwestii rozdziału Kościoła i państwa jest kiepsko badany i widzimy tu ogromną lękliwość polityków, którzy wolą nie dotykać tego tematu. Polska 2050 jest tu w pewnym sensie wyjątkiem, w ich strategii czytamy:

Państwo i Kościół na swoje miejsca


Relacje między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi, zwłaszcza Kościołem Katolickim, wymagają uporządkowania. Ten proces powinien przebiegać z poszanowaniem wrażliwości osób wierzących oraz tych, które nie chcą być związane z żadnym kościołem lub związkiem wyznaniowym. Celem takiego porządkowania ma być budowanie państwa bezstronnego światopoglądowo, które jest podstawą funkcjonowania wspólnoty opartej na zasadach pojednanej różnorodności.

Czytamy tu o potrzebie ujawnienia przepływów finansowych między państwem a kościołami, uzależnienia lekcji religii od rad szkół, komitetów rodzicielskich i samorządów uczniowskich, sporządzenia uczciwego raportu o pedofilii księży, zlikwidowania funkcji kapelanów w urzędach państwowych poza Wojskiem Polskim, policją i strażą graniczną, opracowania Kodeksu Dobrych Praktyk uczestnictwa w uroczystościach religijnych, ponieważ występy polityków w świątyniach, podobnie jak stricte polityczne wypowiedzi hierarchów, łamią zasadę autonomii i niezależności państwa i Kościoła, przestrzegania wykładni konstytucji zgodnie z preambułą.

 

Na tym etapie to jest zaledwie deklaracja, ale deklaracja najwyraźniej znajdująca aprobatę popierających ten ruch skupiający głównie katolików.    


Czytałem niedawno
ciekawą pracę historyka Richarda Butterwicka-Pawlikowskiego (studia i doktorat w Oxfordzie, habilitacja w Instytucie Historii PAN), o katolickim oświeceniu i oświeconym katolicyzmie. Zajmujący się historią XVIII wieku autor przygląda się zderzeniu Kościoła katolickiego z myślą oświeceniową, zarówno próbom pogodzenia tej religii z nowoczesnością, jak i walce z narastającą sekularyzacją. Kościół katolicki nieustannie zmaga się z koniecznością zaakceptowania zmieniającej się rzeczywistości, z rozwojem nauki i zmieniającymi się postawami społecznymi, próbując zachować ciągłość i rząd dusz, które uciekają drzwiami i oknami. Od stuleci widzimy tu pewne siły odśrodkowe i dominujący lęk przed utratą władzy, zysków i autorytetu moralnego. To starcie między instytucją Kościoła katolickiego a postępem nauki widzieliśmy w czasach renesansu, ponownie nabrało mocy w czasach oświecenia, widzieliśmy próbę poradzenia sobie z nowoczesnością podczas II Soboru Watykańskiego i ponowne wsteczne reakcje po śmierci Jana XXIII. Określenie „katolickie oświecenie” brzmi jak szyderstwo lub tragifarsa.

 

 Richard Butterwick-Pawlikowski przeciwstawia określenie „katolickie oświecenie” określeniu „oświeceni katolicy”. Próby zreformowania Kościoła katolickiego były słabe i chwiejne i kończyły się ostrą kontrofensywą. Oświeceni katolicy byli i są, wzrasta ich liczebność, ale po pierwsze, nie zawsze wiadomo, co to znaczy i gdzie się to oświecenie zatrzymuje, a po drugie jest to elita, której poglądy słabo przenikają do mas wiernych. Co więcej, niektórzy oświeceni katolicy, w szczególności z szeregów kleru, to, jak to określa ten historyk „oświeceni antyoświeceniowcy”.


Podróże Jarosława Kaczyńskiego po Ciemnogrodzie trwają, wywołując sporo protestów. Wśród protestujących są katoliccy konstytucyjni demokraci, z którymi, my, niewierzący, różnimy się w wielu sprawach, ale w tej dziś najważniejszej jest nam z nimi po drodze i warto ich nie tylko szukać, ale próbować zrozumieć, jak wiele mimo wszystkich różnic nas łączy.

 

Mam wrażenie, że sytuacja jest dziś pod wieloma względami podobna nie tyle do sytuacji w czasach Sejmu Czteroletniego, co raczej do sytuacji po śmierci Zygmunta Augusta II, kiedy w obozie protestanckim przedstawiciele różnych wyznań patrzyli na siebie spode łba, zaś umiarkowani, oświeceni katolicy oddawali się raczej marzeniom o reformie Kościoła, niż budowaniu sojuszu z protestantami. To rozbicie obozu przeciwników, przy zdyscyplinowaniu obozu radykalnych katolickich zwolenników kontrreformacji przesądziło o dalszym rozwoju sytuacji. Wygrał Ciemnogród. Być może warto dziś mówić otwartym tekstem o sojuszu małowiernych z niewiernymi, w imię powrotu do konstytucyjnego ładu, w którym nikt nie ma szans na realizację stu procent swoich oczekiwań, ale jest zgoda w kwestii zasad prowadzenia naszych sporów. 


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Znasz li ten kraj

Znalezionych 386 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Agenci propagandy nienawiści   Koraszewski   2023-11-05
Modne słowo: narracja   Koraszewski   2023-10-06
Jaka religia, jaki ateizm?   Koraszewski   2023-10-02
Płacimy za grzechy dziadów   Koraszewski   2023-09-26
Poranne refleksje mieszkańca Polski   Koraszewski   2023-09-22
Dlaczego film Holland jest zły   Wójcik   2023-09-20
Śmierć byłego nauczyciela historii   Kruk   2023-09-18
Jeśli mam zacząć od nowa…   Koraszewski   2023-09-12
Osiem gwiazdek na grobie, Richard Dawkins i moje miasteczko   Koraszewski   2023-09-09
Elekcja posłów polskich   Koraszewski   2023-09-07
Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowanych bajek świat   Koraszewski   2023-08-29
Głosuj 4 razy NIE, czyli jak Jarosław Kaczyński poszedł śladami Bolesława Bieruta   Koraszewski   2023-08-15
Przedwyborcza kampania prania mózgów   Koraszewski   2023-07-19
Poemat o oszczędnym posługiwaniu się prawdą   Koraszewski   2023-07-06
Smutek plemiennego humanizmu   Koraszewski   2023-06-19
“Ewa” i Pola. Głos kobiet żydowskich   Walter   2023-06-14
Ordo Juris, ludzkie dramaty i złe dziennikarstwo   Koraszewski   2023-05-12
Papierowym okrętem po ojczystych kałużach   Koraszewski   2023-04-24
Wobbly hypothesis i życie współczesne   Koraszewski   2023-04-21
Powrót konfederatów polskich   Koraszewski   2023-04-18
Człowieku, zbliża się Dzień Darwina   Koraszewski   2023-02-04
Śmierć prezydenta i dylemat sędziego   Koraszewski   2022-12-17
Nacjonalistyczna patoekonomia wiecznie żywa   Łukaszewski   2022-12-16
Kogo i w jaki sposób chciałby zniszczyć ob. Kaczyński?   Koraszewski   2022-12-10
Listopadowe powstanie i sprawa dla niektórych niekoszerna   Łukaszewski   2022-11-30
Polityka jest sztuką realizowania tego co jest  możliwe   Koraszewski   2022-11-28
Państwo, religia, dzieci i Żydzi   Koraszewski   2022-11-17
W poszukiwaniu katolickich konstytucyjnych demokratów   Koraszewski   2022-11-15
Polityka, czyli taniec świętego Wita   Koraszewski   2022-10-20
Czy przywódcy organizacji rolniczych są największymi wrogami rolników?   Koraszewski   2022-10-15
Oświecony lud tego nie kupi   Zbierski   2022-10-10
Potforny ftorek i ojczyzna w potszebie   Kruk   2022-10-08
Do przyjaciół Moskali   Łukaszewski   2022-09-29
List otwarty do pewnego typa   Koraszewski   2022-09-28
Hic Rhodus, hic salta!   Koraszewski   2022-09-21
Głupota zawsze dziewica   Koraszewski   2022-09-19
Jesień oświecenia i owoc poznania   Koraszewski   2022-09-13
Od sierpnia 1980 do sierpnia 2022   Koraszewski   2022-08-30
Gdybym ja był Panem Bogiem   Kruk   2022-08-11
Przemilczana pielgrzymka posłów polskich do grobu Arafata   Koraszewski   2022-08-04
Kaczyński w Kórniku i powrót towarzysza Szmaciaka   Koraszewski   2022-07-26
Polska demokracja wyznaniowa   Koraszewski   2022-05-30
Ból głowy po święcie pracy   Kruk   2022-05-02
Świat się zmienia na lepsze   Kruk   2022-04-22
Pisowska wojna z rozumem   Koraszewski   2022-04-14
Oni się nie wstydzą, państwo nie reaguje   Koraszewski   2022-03-23
Kto dostrzeże grozę wzrostu cen żywności?   Koraszewski   2022-03-18
Cicho płynie solidarność   Koraszewski   2022-03-09
Pokaż figę sykofantom   Koraszewski   2022-02-19
Nie oskarżam, tylko przypominam   Koraszewski   2022-02-10
List otwarty do wice-ministra zdrowia Piotra Bombera, nadzorującego Departament Dialogu Społecznego   Koraszewski   2022-02-03
Pierwsza poprawka do, że tak powiem   Koraszewski   2021-12-08
Dzyndzyk patriotyczny i kwestie prawne   Kruk   2021-11-19
Głupota oparta na wiedzy   Koraszewski   2021-11-15
Jezus, Mahomet i cała reszta   Koraszewski   2021-11-11
 Byłem z Romanem na ty   Koraszewski   2021-11-09
Jarosław Kaczyński i historia polskiego analfabetyzmu   Koraszewski   2021-10-28
Czy można zrozumieć pamięć i tożsamość?   Koraszewski   2021-10-25
My naród i klops   Koraszewski   2021-10-15
Saga rodu Fedorowiczów, powiatowa walka z zaborcą i proces Katarzyny Mrówczyny   Koraszewski   2021-10-04
Historia pewnego teatru   Łukaszewski   2021-09-25
Niech żywi nie tracą nadziei   Kruk   2021-09-15
Dyskurs nasz powszedni pozwól zmienić Panie   Koraszewski   2021-09-11
Zawieszony w prawach członka   Kruk   2021-07-21
Codzienne obowiązki sołtysa honoris causa   Koraszewski   2021-06-26
Czy warto być Polakiem – wyjaśniamy   Koraszewski   2021-06-18
Polityczna kamasutra i umysł człowieka podnieconego   Koraszewski   2021-06-12
Dławiący wiatr historii   Koraszewski   2021-06-07
Piasek dla kota i inne troski   Koraszewski   2021-06-02
Nowy ład, Polski ład, czyli Nowa Ekonomiczna Polityka   Koraszewski   2021-05-29
Sen nocy wiosennej   Koraszewski   2021-05-14
Owszem żyję, ale trudno to potwierdzić   Koraszewski   2021-05-08
Święto flagi i inne święta   Kruk   2021-05-05
Demokracja umarła, niech żyje demokracja   Koraszewski   2021-04-30
Uczucia patriotyczne w promocji   Koraszewski   2021-04-28
Chuć w narodzie, czerep nadal rubaszny, dusza anielska trzepocze sztucznymi rzęsami   Kruk   2021-04-20
Czy wicepremier zarządzi wcześniejsze wybory?   Koraszewski   2021-04-14
Nie marszcz czoła, stawiaj go wyzwaniom   Kruk   2021-04-12
Bliźni gorszego sortu i problem moralności   Koraszewski   2021-04-10
Prawda, sumienie, zgoda   Koraszewski   2021-04-07
Rewolucja w NBP, nominały jawne i poufne   Koraszewski   2021-04-01
Mural w mieście Dobrzyniu   Koraszewski   2021-03-19
Groza reedukacji narodowej   Koraszewski   2021-02-27
Państwo mi nie służy   Koraszewski   2021-02-24
Prymas częściowo nieświeży   Koraszewski   2021-02-19
Teologia zniewolenia kontra społeczeństwo obywatelskie   Koraszewski   2021-02-01
Zostałem zaszczepiony przeciw wrednemu wirusowi   Koraszewski   2021-01-27
Opowieść o Polaku, który się prawdzie nie kłaniał   Koraszewski   2021-01-06
Rok parasola i parasolki?   Koraszewski   2021-01-04
Wypas środowiskowych prawd   Koraszewski   2020-12-28
„Uwaga, tu obywatelki i obywatele, to jest legalne zgromadzenie!”. Powolne budowanie mostów ponad podziałami.   Górska   2020-12-19
Doktor Dolittle i zielony kanarek    Garczyński-Gąssowski   2020-12-12
Seks bez seksizmu, kapłaństwo bez pedofilii   Koraszewski   2020-12-08
Opowieść o nocnym stróżu, kucharce i wartościach   Koraszewski   2020-12-06
Cyrkowe fikołki, teatralne gesty i realne działania opozycji   Górska   2020-11-30
Lekcja zdalna i pytanie dodatkowe   Kruk   2020-11-26
Przez okno wszedł Ziobro, a spod łóżka wylazł biskup, czyli jak Jarosław Kaczyński rozpętał wojnę domową   Górska   2020-11-24
Mowa pozasejmowa do obywatela Kaczyńskiego   Koraszewski   2020-11-21
Przekleństwo naszych czasów i wszystkich wcześniejszych   Kruk   2020-11-16
Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie!   Koraszewski   2020-11-11

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk