Prawda

Niedziela, 3 marca 2024 - 03:28

« Poprzedni Następny »


Powiadom znajomych o tym artykule:
Do:
Od:

Wojna ONZ z żydowską Jerozolimą


Sheree Trotter 2022-01-06

Siły bezpieczeństwa stoją na straży, kiedy religijni Żydzi odwiedzają Wzgórze Świątynne.(zdjęcie: JAMAL AWAD/FLASH90) 

Siły bezpieczeństwa stoją na straży, kiedy religijni Żydzi odwiedzają Wzgórze Świątynne.

(zdjęcie: JAMAL AWAD/FLASH90)

 


Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, niech uschnie moja prawica! Niech język mi przyschnie do podniebienia, jeśli nie będę pamiętał o tobie, jeśli nie postawię Jeruzalem ponad największą moją radość…

 (Psalm 137)

 

Psalmista notuje lament nad Jerozolimą po zdobyciu jej przez Chaldejczyków w szóstym wieku p.n.e. Ze swojego wygnania w Babilonii Żydzi płakali: “Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską w obcej krainie?” Te uczucia są wyrazem głębokiej tęsknoty do żydowskiej ojczyzny i stolicy, tęsknoty rdzennego ludu do ziemi swoich narodzin.


Mogło się zdawać, że długa historia żydowskich związków z Jerozolimą i głębia uczuć do tego Świętego Miasta, która przetrwała w żydowskich sercach przez tysiąclecia, stanowią niezbite dowody żydowskich związków z Izraelem. A jednak tak nie jest dla tych, którzy rezydują w komnatach władzy w ONZ.

 

ONZ podejmuje próbę przecięcia wszystkich żydowskich więzów z Jerozolimą. Jest to zaprzeczanie historii, naruszanie międzynarodowego prawa o samostanowieniu i łamanie praw rdzennych ludów oraz praw o ziemiach ich przodków.

 

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło niedawno “rezolucję o Jerozolimie”, zaprzeczającą żydowskim związkom z Wzgórzem Świątynnym, o którym pisano wyłącznie pod jego muzułmańską nazwą, al-Haram al-Szarif.


Żydzi odwiedzający Wzgórze Świątynne w środę. (zdjęcie: TEMPLE MOUNT ADMINISTRATION)

Żydzi odwiedzający Wzgórze Świątynne w środę. (zdjęcie: TEMPLE MOUNT ADMINISTRATION)To było normalnym działaniem ONZ, kontynuacją kampanii wymazywania żydowskości z Jerozolimy. Faktycznie, organ ONZ zajmujący się kulturą, UNESCO, dokonał tego samego aktu kulturowej kolonizacji w 2016 roku, kiedy mówił o Wzgórzu Świątynnym używając tylko jego arabskiej nazwy.

 

Rezolucja o Jerozolimie (129-11) nie tylko nie używa hebrajskiej nazwy najświętszego miejsca w judaizmie, ale także odrzuca wszystkie roszczenia Izraela do Jerozolimy. Zapewnia, że “każde działanie Izraela, okupacyjnego państwa, narzucenia praw, jurysdykcji i administracji na Miasto Święte jest nielegalne”.

 

Ponadto rezolucja powtarza za wcześniejszymi rezolucjami o Jerozolimie, że izraelskie Prawo Podstawowe o Jerozolimie i ogłoszenie Jerozolimy “stolicą Izraela” “nie mają mocy prawnej i muszą zostać niezwłocznie uchylone”.

 

Prawo Podstawowe z 1980 roku stanowi, że “Jerozolima, cała i zjednoczona, jest stolicą Izraela” i że “Jerozolima jest siedzibą prezydenta państwa, Knesetu, rządu i Sądu Najwyższego”. Zawiera także postanowienia o ochronie miejsc świętych i o dalszym rozwoju Jerozolimy.  

 

Izrael wzmocnił jeszcze bardziej to prawo w 2018 roku uchwaleniem “14. Prawa Podstawowego: Izrael jako państwo narodowe żydowskiego narodu”, w którym potwierdzono, między innymi, że:

  • Ziemia Izraela jest historyczną ojczyzną żydowskiego narodu, na której ustanowione było państwo Izrael.  
  • Państwo Izrael jest narodowym państwem żydowskiego narodu, w którym realizuje on swoje naturalne, kulturowe, religijne i historyczne prawo do samostanowienia. Prawo potwierdza także raz jeszcze, że “Jerozolima, cała i zjednoczona, jest stolicą Izraela”.

Jak można było oczekiwać, rozmaite organizacje praw człowieka zgłosiły sprzeciw wobec tego Prawa Podstawowego w izraelskich sądach, ale w lipcu 2021 roku Sąd Najwyższy odrzucił ich petycje, stwierdzając, że “Prawo Podstawowe nie wprowadziło niczego nowego, a jedynie stwierdziło oczywistość – że państwo Izrael jest państwem narodowym żydowskiego narodu. To była przesłanka, na której założono państwo, jak zapisane jest w Deklaracji Niepodległości”.

 

Orzeczenie Sądu Najwyższego zatwierdziło konstytucjonalność Prawa Podstawowego, które uznaje, że “prawo do narodowego samostanowienia jest wyłączne dla żydowskiego narodu” i zapisuje zasadę już ewidentną w normalnej legislacji, która odzwierciedla żydowski charakter państwa. Obejmuje to symbole i godło państwa, hymn narodowy, Jerozolimę jako stolicę państwa, święta takie jak Dzień Pamięci Padłych w Wojnach Izraela i Dzień Pamięci Holocaustu.  

 

Atak ONZ na żydowską Jerozolimę jest po prostu częścią jej szerszej, antyizraelskiej strategii podważania i delegitymizowania jedynego żydowskiego państwa na świecie. Uprzedzenie ONZ jest dobrze znane, z jego demograficznym składem zapewniającym automatyczną większość dla każdej zaproponowanej antyizraelskiej rezolucji. Stanowisko tej organizacji nie tylko jest całkowicie sprzeczne z trzema tysiącami lat historii tego miasta, ale rażąco zaprzecza jej stanowisku w sprawie praw rdzennych ludów.

 

Właśnie w Ziemi Izraela żydowski naród stworzył swoją unikatową kulturę i praktyki religijne. To wyraźnie spełnia kryteria rdzennych ludów, według własnej definicji Narodów Zjednoczonych: samoidentyfikacja; historyczna ciągłość z przed-kolonialnymi i przed-osadniczymi społecznościami; odrębne systemy społeczny, ekonomiczny lub polityczny; odrębny język, kultura i wiara; zdecydowanie utrzymania i odtwarzania środowiska i systemów przodków jako odrębnej społeczności.

 

Unikanie używania żydowskich nazw i terminów jest czymś więcej niż tylko brakiem uprzejmości ze strony ONZ, przeczy własnej Deklaracji o Prawach Ludności Rdzennej Ludów z 2007 roku przez zaprzeczanie żydowskim prawom rdzenności “dotyczącym ich ziemi, terytoriów i bogactw naturalnych, włącznie z tymi, które posiada poprzez tradycyjne prawo własności lub inną tradycyjną formę zajmowania lub używania ziemi, jak również nad tymi, które nabyła w inny sposób”.  Przez ahistoryczne i niesprawiedliwe deklaracje ONZ jedynie dyskredytuje siebie i podważa własny status organu praw człowieka.

 

Żydzi są niepodważalnie rdzenną ludnością Jerozolimy, a to twierdzenie jest poparte dowodami historycznymi, archeologicznymi i genetycznymi. Jerozolima, znana także jako Syjon, jest Miastem Świętym żydowskiego narodu. Ogłoszenie Jerozolimy jako całej i zjednoczonej stolicy Izraela powinni popierać wszyscy, których obchodzą rdzenne ludy i ich prawa.

 

Gdyby ONZ użył do jakiegoś dobrego celu energię, z jaką zwalcza Żydów i ich starożytne i nierozwiązywalne związki z Jerozolimą, mógłby osiągnąć wiele dobra.

 

Wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli, by żądali od swoich rządów, żeby stanęły po stronie prawdy i sprawiedliwości i wniosły zmianę do ONZ.

 

UN’s war on Jewish Jerusalem: A denial of indigenous rights

Jerusalem Post, 28 grudnia 2021

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaSheree Trotter

 

Ukończyła studia historyczne na University of Auckland, Nowa Zelandia. Pochodzi z plemienia Te Arawa. Zajmuje się prawami i historią ludów rdzennych. Jest również współprzewodniczącą organizacji Indigenous Coalition for Israel.


Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj


Dysydenci

Znalezionych 317 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Prawdziwa śmierć w kognitywnej wojnie   Koraszewski   2024-02-23
„Dlaczego Hamas nie pójdzie do piekła i nie ukryje się tam?”: Inne głosy z Gazy   Tawil   2024-02-17
Hamas zainwestował wszystko w beznadziejną wojnę     2024-02-10
Egipski analityk w libańskiej telewizji: Hamas jest problemem; Arabowie muszą przestać myśleć, że Izrael zniknie; Hezbollah przejął Liban”     2024-01-15
Czy Autonomię Palestyńską można „zrekonstruować”?   Tawil   2023-12-11
Jak ci popierający Hamas zachodni liberałowie śmią twierdzić, że przemawiają w moim imieniu, Araba, który cierpiał z powodu islamskiego terroru   Abdul-Hussain   2023-12-09
Dwaj marokańscy intelektualiści potępiają Hamas; inni ich potępiają     2023-12-08
Hamas morduje także muzułmanów   Toameh   2023-12-07
Jestem Arabem i nie rozumiem, dlaczego świat nie może uznać żydowskiego bólu   Abdul-Hussain   2023-11-23
Gaza i narracja dekolonizacji   Abdul-Hussain   2023-11-14
Terroryzm Hamasu jest wymierzony nie tylko w Izrael, ale przeciwko moim palestyńskim braciom i siostrom w Gazie   Eid   2023-11-13
Luai Ahmed: Jemeński Szwed wypowiada się na temat wojny Izraela z Hamasem   Oz   2023-11-08
Egipski dziennikarz o zbrodniach  Hamasu     2023-10-31
Arabscy użytkownicy mediów społecznościowych: Bezczeszczenie zwłok, gwałcenie dziewcząt, porywanie starych kobiet są sprzeczne z islamem     2023-10-14
Syjonizm jest wzorem dla rdzennej ludności   Trotter   2023-09-15
Jak możemy prowadzić właściwą debatę, skoro nie mówimy już tym samym językiem?   Dawkins   2023-08-30
Izraelskie elity buntują się przeciwko demokracjiArchitekci protestów przeciwko Bibi jasno określają swoje motywy: obrona elit przed masami   Taub   2023-08-23
Plan Iranu zamiany Zachodniego Brzegu w bazę terroru   Tawil   2023-08-21
Milczenie owiecDla amerykańskich badaczy Iranu walka z prawicą jest ważniejsza niż krytykowanie reżimu – czy słuchanie Irańczyków   Khameneh   2023-08-18
Profesor z Teheranu: Mniej niż 10% Irańczyków chce unicestwienia Izraela   Fitzgerald   2023-04-13
Fatwa potępia Hamas za rakiety, które spadły w Gazie, za dzieci-żołnierzy, za ludzkie tarcze i za profanowanie Ramadanu   Amos   2023-04-04
Zabijanie Żydów wnosi radość w serca Palestyńczyków   Tawil   2023-02-28
Czy świat wysłucha opowieści o losie Palestyńczyków w Gazie?   Haddad   2023-02-17
Irańskie kobiety przeciw pobożnym zbirom   Koraszewski   2022-12-05
Czy pojedynczy protest może coś zmienić?   Sarin   2022-10-28
Islamski uczony o islamskim zacofaniu     2022-08-22
Moje spotkanie z Salmanem Rushdiem – czy będę kolejną ofiarą?   Abdel-Samad   2022-08-18
Przywódcy Libanu są “oderwani od rzeczywistości”   Toameh   2022-08-10
Likwidacja islamskiego terroryzmu wymaga wymazania ekstremizmu z programów szkolnych, rozwijania wiedzy, tolerancji i humanizmu     2022-06-13
Opowieść o dwóch kobietach zajmujących się nauką     2022-05-24
Znieść „Dzień Nakby”   Eid   2022-05-15
Jestem Południowoafrykańczykiem. Nie mówcie mi, że w Izraelu jest jakiś apartheid   Mokgomole   2022-05-05
Administracja Bidena ignoruje to, co Palestyńczycy rzeczywiście mówią   Toameh   2022-04-29
Dlaczego Palestyńczycy świętują mordowanie Żydów   Toameh   2022-04-24
Jak Palestyńczycy bezczeszczą święte miejsca wszystkich, włącznie z własnymi   Tawil   2022-04-23
Przemówienie Josepha Haddada do członków irlandzkiego parlamentu (24 lutego 2022)   Haddad   2022-03-12
Wojna ONZ z żydowską Jerozolimą   Trotter   2022-01-06
Prosta wiara dziecka   Mansour   2021-12-19
Czy Palestyńczycy wybierają terroryzm czy pokój? Abbas wybiera jedno i drugie   Toameh   2021-12-09
Gdyby Izraelczycy nazwali swoje państwo Palestyną     2021-12-05
Palestyński dżihad przeciwko Żydom   Tawil   2021-12-01
Dlaczego Palestyńczycy wolą pracować w Izraelu   Toameh   2021-10-20
Opowieść ku przestrodze o ściganiu zwolenników normalizacji arabsko-izraelskiej   Tobin   2021-10-11
Izrael: najgorsza rzecz, jaka przydarzyła się islamowi   Pandavar   2021-10-02
Żelazna Kopuła chroni nie tylko Żydów   Eid   2021-09-30
Naruszenia” praw, o które nie dba Rada Bezpieczeństwa ONZ   Toameh   2021-08-09
Pułapki palestyńskiej wyjątkowości   Aboubakr   2021-07-29
Ulice Gazy są piękniejsze niż ulice Bagdadu     2021-07-28
Bojkot ogłoszony przez Ben & Jerry szkodzi Palestyńczykom   Eid   2021-07-23
“Aktywista praw człowieka”, który kocha tyranów   Abdul-Hussain   2021-07-05
Pora, by Ilhan Omar i cała “Brygada” dowiedziały się prawdy o Izraelu i Hamasie   Eid   2021-07-03
Kongresmenka, która nigdy nie stała się Amerykanką   Abdul-Hussain   2021-06-23
Bliski Wschód: Dzwon alarmowy dla administracji Bidena   Toameh   2021-06-16
Hamas i Iran zamienili Gazę w cmentarz dla dzieci   Toameh   2021-06-09
To Hamas, a nie Izrael, jest winny najnowszego rozlewu krwi   Eid   2021-05-24
Jak zawarłem pokój z Izraelem   Abdul-Hussain   2021-05-21
Bohaterzy chińskiego narodu   Jackoby   2021-04-24
Demokraci na amerykańskim uniwersytecie wymazują palestyńskie głosy   Eid   2021-04-08
Europa, islam i polityka   Dabbas   2021-03-23
Palestyńczycy: Co znaczy prawdziwa edukacja   Toameh   2021-02-24
Prawda o finansowej pomocy dla Autonomii Palestyńskiej   Kedar   2021-02-21
Więcej korupcji, kiedy Biden wznawia pomoc finansową   Tawil   2021-02-20
Irańscy dysydenci proszą USA o utrzymanie “maksymalnego nacisku”   Bergman   2021-02-13
Irański duchowny wzywa do pokoju z Izraelem   Fitzgerald   2021-02-10
Iran zamienia Gazę w magazyn broni   Toameh   2021-02-03
Palestyńczycy: ofiary arabskiego kraju   Toameh   2021-01-30
Zdefiniowanie narzędzi do pomiaru stopnia radykalizmu islamu jest niezbędne dla pokonania radykalizmu   Hamid   2021-01-29
Palestyński plan nabrania administracji Bidena   Tawil   2021-01-29
Liban chce zakończenia irańskiej okupacji   Toameh   2021-01-26
Marokański intelektualista: Porozumienie z Izraelem przynosi Maroku korzyści,   a nie szkody, jak twierdzą niektórzy   Assid   2021-01-22
Arabowie: Niezwykle ważny głos na rzecz pokoju   Toameh   2021-01-14
Palestyński dziennikarz i były polityk o Bractwie Muzułmańskim   Sadek   2021-01-13
ONZ nagradza irańskie potworności   Bergman   2020-11-05
Potrzebujemy tej zmiany w świecie arabskim   Al Nuaimi   2020-08-28
Palestyńska wojna z historią   Tawil   2020-08-20
Zmiana marki kalifatu – nigdy niekończący się, dystopijny mit   Mahmoud   2020-08-13
Palestyńczycy: Popieramy obozy koncentracyjne dla muzułmanów w Chinach   Toameh   2020-08-12
Dlaczego Palestyńczycy popełniają samobójstwa?   Toameh   2020-08-02
Palestyńczycy: Akceptuj zachodnie fundusze, głosuj na dżihad   Toameh   2020-07-30
Przyczynek do działalności skazanej na przegraną   Koraszewski   2020-07-21
Jak Palestyńczycy terroryzują własną ludność   Tawil   2020-07-13
Co kanadyjski żołnierz uświadomił mi o IDF   Dandachi   2020-06-12
Czyje głosy w dzisiejszym Izraelu są najsilniej syjonistyczne i najmniej przepraszające?   Oz   2020-06-09
Doradzanie palestyńskim przywódcom, by działali racjonalnie, jest skrajnie irracjonalne     2020-06-05
Palestyńczycy: Jedzenie posiłku z Żydami jest przestępstwem   Toameh   2020-06-02
Palestyńskie mity i izraelska rzeczywistość     Dabbas   2020-05-29
Koronawirus: Bohaterowie Chin, którzy zniknęli, i milczenie Zachodu   Meotti   2020-05-20
Co byłoby, gdyby Izrael zniknął?   Mahmoud   2020-05-18
Palestyńczycy i wirus normalizacji   Toameh   2020-05-06
Koronawirus: więcej palestyńskich oszczerstw przeciwko Izraelowi   Toameh   2020-05-01
Koronawirus w Turcji: Rząd atakuje lekarzy    Şahin   2020-04-15
Hamas: nowy pretekst do atakowania Izraela   Toameh   2020-04-12
List 100 irańskich naukowców i działaczy politycznych do Chameiniego: „Ty jesteś głównym winowajcą katastrofy narodowej”     2020-04-07
Palestyńscy przywódcy używają koronawirusa do atakowania Izraela   Toameh   2020-03-21
Palestyńczycy powtarzają oszczerstwa o rytuale krwi, podczas gdy Izrael ratuje ich życie   Toameh   2020-03-10
Prawdziwy powód, dla którego izraelscy Arabowie nie chcą żyć w ”Palestynie”   Toameh   2020-02-05
Dlaczego niektórzy Palestyńczycy kochają Solejmaniego   Toameh   2020-02-04
Abbas wybiera Hamas zamiast pokoju z Izraelem   Toameh   2020-01-31
Polityczny islam niszczy społeczeństwa   Gürcanli   2020-01-30
Palestyńczycy w Syrii: kolejny rok śmierci i udręki   Toameh   2020-01-18

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk