Prawda

Wtorek, 6 czerwca 2023 - 17:59

« Poprzedni Następny »


Powiadom znajomych o tym artykule:
Do:
Od:

Obalenie 25 mitów lewicy i Arabów z prespektywy lewicowego Araba


Fred Maroun 2018-05-05

Izraelczyk arabskiego pochodzenia, doktor Ahmed Eid, zapalał znicz rozpoczynający obchody 69 rocznicy niepodległości Izraela. (patrz wideo: https://www.facebook.com/StandWithUs/videos/1935456740098817/UzpfSTE0NTI1ODc3MzQ6MTAyMTQ5MDIzNjIwOTk4ODQ/ )
Izraelczyk arabskiego pochodzenia, doktor Ahmed Eid, zapalał znicz rozpoczynający obchody 69 rocznicy niepodległości Izraela. (patrz wideo: https://www.facebook.com/StandWithUs/videos/1935456740098817/UzpfSTE0NTI1ODc3MzQ6MTAyMTQ5MDIzNjIwOTk4ODQ/ )

Lewicowi i arabscy wrogowie Izraela wysuwają wiele oskarżeń i powtarzają je, jak gdyby były faktami. Tutaj obalam te mity z perspektywy lewicowego Araba.


Podsumowuję fakty, ale zamieszczam wiele linków do dalszych artykułów, które podają szersze tło. Niektóre z tych artykułów są moje, gdzie przytaczam poważne źródła, nie uważane za proizraelskie, włącznie z „Haaretz”, BBC, „Guardian”, „Washington Post”, „New York Times”, CNN i „Huffington Post”. Przytaczam również źródła proizraelskie, które są znane ze swej rzetelności, włącznie z „Times of Israel”, „Jerusalem Post” i Gatestone Institute.


Ten artykuł nie jest dla każdego. Jest przeznaczony tylko dla wąskiego grona: dla ludzi, którzy chcą opierać swoje opinie na faktach, a nie na kłamstwach. Innym uprzejmie radzę nieczytanie tego, bo mogą zostać zakażeni faktami, które woleliby ignorować.


  1. 1.      “Izrael może zakończyć konflikt przez wycofanie się z ‘Zachodniego Brzegu’”

 

Z radością przyjąłbym utworzenie państwa palestyńskiego, ale skłamałbym, gdybym powiedział, że jest to realistyczne w obecnych warunkach. Wycofanie się Izraela z Gazy i wynikająca z tego transformacja Gazy w bazę terrorystyczną pokazuje, co dzieje się, kiedy Izrael wycofuje się bezwarunkowo. Od kiedy Izrael wycofał się w 2005 roku z Gazy, wiele tysięcy rakiet wystrzelono z Gazy na Izrael i zbudowano wiele tuneli w próbach infiltracji Izraela. Jak donosiła gazeta „Haaretz w 2014 r., zegar on line pokazywał „ile czasu minęło od wystrzelenia ostatniej rakiety; niestety, nigdy nie przekraczało to godziny”.

 

Izrael nie może sobie pozwolić na popełnienie tego samego błędu w Judei i Samarii (co jest poprawną nazwą „Zachodniego Brzegu”), które są znacznie bliżej dużych miast izraelskich  niż Gaza. Gdyby Izrael wycofał się bezwarunkowo z Judei i Samarii, jest całkowicie pewne, że ten teren zostanie opanowany przez terrorystów niebezpiecznie wrogich wobec Izraela. A do czasu, kiedy Arabowie zgodzą się na rozsądne rozwiązanie, które zapewni Izraelowi niezbędne bezpieczeństwo, militarna obecność Izraela w Judei i Samaii jest w pełni uzasadniona, i choć jestem Arabem, jeśli chcę być uczciwy, nie mam innego wyboru, jak poparcie tej obecności.

 

2. “Izrael kradnie palestyńską ziemię”

 

Zwycięstwa Izraela w defensywnych wojnach nie stanowią kradzieży ziemi. Ziemia Izraela, która znajduje się wewnątrz linii zawieszenia broni po wojnie 1948 r. (zazwyczaj nazywane Zieloną Linią) była legalnie zdobyta przez Izrael w wojnie samoobronnej. Judea i Samaria oraz Gaza także zostały legalnie zdobyte prze Izrael w kolejnej wojnie samoobronnej w 1967 r., kiedy kilka armii arabskich zgromadziło się na granicach Izraela z celem zniszczenia go. Izrael oddał potem większą część tej ziemi w porozumieniu pokojowym z Egiptem, dobrowolnie zrezygnował z Gazy i dobrowolnie zgodził się na pozwolenie Autonomii Palestyńskiej na administrowanie dużą częścią Judei i Samarii – Obszarami A i B. Tym, co niepokoi i martwi mnie jako Araba jest fakt, że Arabowie za każdym razem podejmowali złe decyzje, pozostając z coraz mniejszym obszarem, a również teraz, kiedy Palestyńczycy mieli szansę na pokazanie swoich administracyjnych możliwości w Gazie i częściach Judei i Samaii, zamienili Gazę w terrorystyczną bazę i finansują terroryzm w Judei i Samarii.

 

3. “Gaza więzieniem na otwartym powietrzu/jest pod oblężeniem”

 

Kiedy Izrael dobrowolnie wyszedł z Gazy w 2005 r. za rządów premiera Ariela Szarona i ewakuował wszystkie izraelskie osiedla, nie nałożył żadnej blokady na Gazę. Nawet antyizraelska Al-Dżazira przyznaje, że blokada “działa od czasu jak Hamas przemocą odebrał władzę Fatahowi w 2007 r.”, dwa lata po wycofaniu się Izraela. Blokadę narzucili Izrael i Egipt dopiero po tym, jak władze Hamasu w Gazie zaczęły atakować Izrael. Celem blokady jest powstrzymanie Hamasu i innych grup terrorystycznych przed zdobyciem broni do atakowania Izraela. Prawomocność blokady uznały nawet Narody Zjednoczone, zazwyczaj nieprzyjazne Izraelowi, ponieważ organizację tą kontroluje większość krajów wrogich wobec państwa żydowskiego.

 

Definicją oblężenia jest otoczenie i atakowanie ufortyfikowanego miejsca w taki sposób, by je izolować od wszelkiej pomocy i dostaw w celu złamania oporu obrońców i umożliwienie jego zdobycia. Nie stosuje się to do blokady Gazy przez Izrael, ponieważ Izrael organizuje regularne przekazywanie z Izraela i przez Izrael do Gazy dóbr niemilitarnych, nawet wtedy, kiedy Izrael jest atakowany z Gazy. Codziennie “przeciętnie 800 ciężarówek wjeżdża do Strefy Gazy z żywnością, wyposażeniem medycznym, paliwem, materiałami budowlanymi, środkami produkcji rolnej, tekstyliami i innymi”.  

 

W 2005 r. Palestyńczycy w Gazie mieli wybór. Mogli wykorzystać swoją nowozdobytą wolność do zbudowania silnej gospodarki na tej nadbrzeżnej, żyznej ziemi, albo mogli użyć tej wolności do walki z Izraelem. Fakt, że wybrali to drugie, nie jest odpowiedzialnością Izraela i nie jest za późno, by Palestyńczycy w Gazie wybrali inną drogę. Jako Arab mam nadzieję, że zrobią to dla własnego dobra.


4. “Izrael jest państwem apartheidu/rasizmu”

 

Izraelskie prawa i praktyka polityczna nie dają preferencji żadnej rasie. Wszystkie grupy etniczne, włącznie z Arabami, są traktowane równo. Także wolność religii jest gwarantowana i ściśle egzekwowana, jak również ochrona miejsc świętych wszystkich religii. Jednym z dowodów, że Izrael ceni różnorodność, jest jego szybko rosnąca populacja muzułmańska. Jedyną preferencją daną Żydom jest to, że Żydzi maja nieograniczone prawo powrotu do Izraela zgodnie z Prawem Powrotu, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że jednym z powodów istnienia Izraela jest to, że stanowi schronienie dla Żydów prześladowanych gdzie indziej. Każdy z wielu krajów muzułmańskich i chrześcijańskich, a niektóre są bardzo bogate, mogłoby dostarczyć takiego prawa dla muzułmanów i chrześcijan, ale żadne tego nie robi. Izrael powinien być chwalony przez lewicowców takich jak ja za ignorowanie koloru skóry, płci, poziomu edukacji i sytuacji ekonomicznej, wspierając każdego Żyda, który pragnie powrócić do Izraela.    

 

Izrael gwarantuje także wolność zgromadzeń, swobodę ruchu i głosowania dla wszystkich obywateli, co obejmuje również Arabów. W Knesecie jest kilkunastu Arabów i jest arabski sędzia w Sądzie Najwyższym. Ponadto Arabowie są bardzo silnie reprezentowani na izraelskich uniwersytetach, zarówno wśród studentów, jak i w kadrze nauczycielskiej. Jako lewicowy Arab, który zna poziom bigoterii i rasizmu, jaki istnieje w świecie arabskim, Izrael jest powiewem świeżego powietrza. Chcę tego samego dla nas!

 

5. “’Zachodni Brzeg’ jest prawdziwym systemem apartheidu”

 

W Judei i Samarii istotnie jest system apartheidu, ale jest na niekorzyść Żydów, nie zaś Arabów. Arabowie mogą mieszkać i podróżować wszędzie w Judei i Samarii, choć Arabowie, którzy nie mają izraelskiego obywatelstwa, nie mogą mieszkać w 1% Judei i Samarii, gdzie mieszka ludność żydowska i muszą mieć przepustkę bezpieczeństwa na wejście tam. Żydzi, z drugiej strony, mogą mieszkać tylko na tym 1% i nie mogą podróżować po dużej części obszaru, gdzie władzę sprawuje Autonomia Palestyńska (AP). Ogólnie rzecz biorąc, Arabowie mają znacznie więcej praw i znacznie mniej restrykcji w Judei i Samarii niż Żydzi. Zakaz wstępu dla Żydów na obszary pod władzą AP odzwierciedla postawę świata arabskiego wobec Żydów, bo kraje arabskie są także Judenrein.

 Jako lewicowy Arab uważam, że niezdolność Arabów do zaakceptowania Żydów w swoich społeczeństwach jest haniebna i szkodliwa. Różnorodność religijna i etniczna jest atutem, a nie słabością.


6. “Żydowskie osiedla na ‘Zachodnim Brzegu’ są nielegalne”

 

Istnieją mocne opinie prawne po obu stronach w kwestii, czy żydowskie osiedla w Judei i Samarii są legalne, czy nielegalne, ale nie podlega debacie fakt, że deportacja Żydów z Juedi i Samarii przez Arabów podczas wojny 1948 r. była nielegalna, a wręcz zbrodnicza. Powrót Żydów do tej ziemi jest sprawiedliwy i nie ma rozsądnego powodu, dla którego Żydzi w Judei i Samarii nie powinni być przyjęci w ramach państwa palestyńskiego, jeśli takie państwo powstanie na tym obszarze, chyba że akceptuje się to, że Arabowie są niezdolni do życia w pokoju z Żydami.

 

Jako Arab wiem, że wielu, jeśli nie większość indywidualnych Arabów jest zdolna do pokojowego współżycia z Żydami. Jeśli nie są do tego zdolne reżimy arabskie, Żydzi nie powinni być za to karani przez zakaz mieszkania na ziemi, która ma dużo głębszą historię żydowską niż jakąkolwiek historię palestyńską.  

 

7. “To jest konflikt izraelsko-palestyński”

 

W czasie, kiedy Izrael zdobył niepodległość w 1948 r., tymi, którzy mówili o sobie jako o Palestyńczykach, byli Żydzi. Zuheir Moshan, dowódca OWP od 1971 do 1979 r., powiedział: “Naród palestyński nie istnieje. Stworzenie państwa palestyńskiego jest tylko środkiem do kontynuowania naszej walki przeciwko państwu Izrael o naszą arabską jedność”. Ale nawet jeśli zaakceptujemy odrębną tożsamość Arabów palestyńskich, jest bardzo jasne, że ten konflikt nie jest między Izraelczykami a Palestyńczykami, ale między całym światem arabskim a Żydami, jak wskazuje odmowa świata arabskiego zaakceptowania oenzetowskiego planu podziału z 1947 r., który dawał Żydom maleńkie państwo, gdzie mieli tylko nieznaczną większość.

 

Arabowie mieli wybór od poczatku i nadal go mają: zaakceptować państwo żydowskie i odnosić korzyści z wkładu Izraela na Bliskim Wschodzie, albo walczyć zażarcie z Żydami. Dla Arabów takich jak ja nieszczęściem jest fakt, że wybierają to drugie. Świat arabski bardzo powoli posuwa się teraz ku akceptacji Izraela, ale jeszcze daleka droga, a poparcie, jakie świat arabski nadal daje palestyńskim ekstremistom w kontynuowaniu konfliktu, jest ważną przeszkodą dla jego rozwiązania.

 

8. “Trump spowodował rozruchy Arabów w Jerozolimie”

 

Ataki na Żydów w Jerozolimie daleko wyprzedzają zaangażowanie prezydenta USA Donalda Trumpa w politykę. W wojnie 1948 r. Izrael ledwo utrzymał część Jerozolimy, z tych części miasta, które okupowali Arabowie, wygnali żydowskich mieszkańców i zniszczyli oraz zbezcześcili żydowskie miejsca religijne. Po wojnie 1967 r., podczas której Izrael odebrał całą Jerozolimę i przyłączył ją do Izraela, żadni Arabowie nie zostali deportowani przez Izrael i Izrael nawet dobrowolnie przyznał Jordanii opiekę nad “Haram al-Szarif”, islamskim świętym miejscem na Wzgórzu Świątynnym.

 

W 1929 r. Hadż Amin al-Husseini, wielki mufti Jerozolimy w owym czasie, oznajmił, że Żydzi chcą zniszczyć meczet Al Aksa, wywołując masakrę Żydów przez Arabów. Dzisiaj Izrael ma militarny potencjał zdolny do zniszczenia Al Aksa, gdyby tego chciał, ale tego nie robi, niemniej to kłamstwo powtarzane jest nadal i jest powodem muzułmańskich rozruchów.  

 

Oświadczenie Trumpa o Jerozolimie było po prostu przyznaniem faktu. Moim zdaniem Trump nie posunął się wystarczająco daleko i powinien był oznajmić, że Jerozolima jest niepodzielna i jest w pełni częścią Izraela; to właśnie powiedział Barack Obama pół roku przed zostaniem prezydentem. Arabowie tacy jak ja, którzy dbają o zachowanie wszystkich miejsc religijnych i wszystkich praw religijnych w Jerozolimie, są zupełnie zadowoleni z izraelskiej administracji Jerozolimą. 

 

9. “Izrael zagraża Libanowi”

 

Jako Libańczyk chcę tego, co najlepsze dla Libanu, a tym byłby pokój z Izraelem. Izrael w najmniejszym stopniu nie jest zainteresowany i nigdy nie był zainteresowany w okupowaniu lub grożeniu jakiejkolwiek części Libanu. Jest jedynie zainteresowany w zapobieżeniu atakom terrorystycznym z terenu Libanu, najpierw przez OWP, a potem przez Hezbollah. To kontrolowany przez Hezbollah Liban nalega na utrzymanie stanu wojny z Izraelem, a stan wojny nie przynosi korzyści ludności Libanu. Przynosi korzyści wyłącznie Hezbollahowi i jego irańskim panom, bo daje Hezbolahowi pretekst do zatrzymania broni i utrzymywania bezprawnej kontroli libańskich instytucji.

 

10. “Izraelem rządzi prawicowy rząd, który nie jest lepszy od Hamasu”  

 

Twierdzenie o analogii między Hamas a izraelską partią Likud jest wyłącznie nieuczciwą probą demonizowania Izraela. Izrael zaakceptował, a nawet inicjował przy kilku okazjach plany podziału, dzięki którym można było stworzyć palestyńskie państwo obok Izraela. Wielu Izraelczyków głosuje dzisiaj na prawicowe partie z powodu wątpliwości, że AP kiedykolwiek zgodzi się na rozsądny plan pokojowy. Jednak także obecny rząd izraelski, który jest koalicją głównie prawicowych partii, konsekwentnie prosił o negocjacje pokojowe z Palestyńczykami, podczas gdy AP konsekwentnie odmawiała. Izraelski premier, Benjamin Netanjahu, nawet uwolnił  zatwardziałych terrorystów w próbie ożywienia rozmów pokojowych i jako Arab przeciwstawiający się terroryzmowi, uważałem, że posunął się zbyt daleko, ale jest to z pewnością dowód jego oddania pokojowi. Przed nim Menachem Begin wynegocjował pokój z Egiptem, a Ariel Szaron wycofał się bezwarunkowo z Gazy; obaj byli uważani za jastrzębi – prawicowych premierów.  

 

Władze palestyńskie, z drugiej strony, nadal zachęcają do terroryzmu i odmawiają dążenia do pokoju. To jest prawdziwa przeszkoda dla pokoju.  

 

Rząd Netanjahu jest prawicowy według izraelskich i zachodnich standardów, ale w rzeczywistości jest na lewo od każdego arabskiego reżimu, także w sprawie pokoju. Ludzie lewicy, jak też pokojowo nastawieni Arabowie, mają wszelkie powody do popierania Izraela i żadnej rozsądnej wymówki do przeciwstawiania się mu.

 

11. “Izrael popełnia ludobójstwo wobec Palestyńczyków”

 

To jest najbardziej absurdalny ze wszystkich mitów. Populacje Palestyńczyków w Gazie i Judei i Samarii rosną w rekordowym tempie. Nawet palestyńska agencja informacyjna Ma’an, informowała w 2011 r., że od niepodległości Izraela w 1948 r. palestyńska populacja wzrosła 8-krotnie; to jest przeciętny wzrost 3,4% rocznie, znacznie wyższy niż przeciętny roczny wzrost populacji świata, który wahał się między 0,8% a 2,1% w tym samym okresie.  Jeśli Izrael próbuje zmasakrować Palestyńczyków, jest to najbardziej nieskuteczne ludobójstwo w historii. A przecież wiemy, że izraelska armia jest potężna i niezmiernie skuteczna. Izrael najwyraźniej nigdy nie okazał żadnej skłonności do ludobójstwa.

 

A jednak, mimo że tak łatwo obalić to oskarżenie, wrogowie Izraela i tak je powtarzają, bo wiedzą, jak głęboko bolesne jest ono dla wielu Żydów, którzy nadal mają blizny po Holocauście i którzy przysięgli, że „Nigdy więcej” nie pozwoli się na ludobójstwo. Jako lewicowy Arab jestem głęboko zawstydzony, że moi koledzy lewicowcy i Arabowie zniżają się do tego stopnia, by rzucać tak bezlitosne i wyrachowane oskarżenie. 


12. “Jeśli jacyś Palestyńczycy źle się zachowują, to z desperacji”

 

Są setki grup na świecie, które czynnie dążą do niepodległości i to na ogół w znacznie gorszych warunkach i ze znacznie mniejszą liczbą opcji niż Palestyńczycy. Wśród nich są Ormianie w Azerbejdżanie; lud Jumma i hindusi bengalscy w Bangladeszu; dzisiątek różnych grup w Birmie; Mongołowie, Tybetańczycy i Ujgurowie w Chinach; Abchazowie, Osetyńczycy i Ormianie w Gruzji; siedem grup w Indiach; i wielu innych na wszystkich kontynentach. Gdyby którejkolwiek z tych grup oferowano państwo, jak to już kilkakrotnie oferowano Palestyńczykom, jest wysoce nieprawdopodobne, że odmówiliby, niemniej terroryzm jest bardzo rzadkim zjawiskiem w tych grupach.


Palestyńczycy byli bardzo źle traktowani i nadal są bardzo źle traktowani przez reżimy arabskie i spotyka ich apartheid w państwach arabskich (za co ja, jako Arab, wstydzę się), i niektórzy mogą być w zrozumiały sposób sfrustrowani tym, że nadal nie mają niepodległego państwa, ale otrzymują rozległe poparcie i finansowanie, i nie dotyka ich żaden rodzaj ludobójstwa z rąk Izraela. W porównaniu z praktycznie każdą inną grupą starającą się o państwowość, Palestyńczycy mają znacznie mniej powodów do odczuwania desperacji, niemniej są szeroko zaangażowani w terroryzm. Hamas nawet przyznaje się do celowania w cywilów, choć oczywiście twierdzi, że ma powód by to robić.  

 

Palestyńczycy mieli wiele możliwości wyboru w ciągu ostatnich 70 lat i zdecydowanie zbyt często dokonywali złych wyborów. W rzeczywistości palestyński terroryzm trwa dlatego, że Palestyńczycy nie są zdesperowani i dzięki międzynarodowej pomocy mogą sobie pozwolić na odmowę zaakceptowania każdego rozwiązania, aż zdobędą to, czego ich organizacje terrorystyczne zawsze otwarcie żądały – zniszczenia państwa żydowskiego.  

 

13. “Izrael stworzył kryzys palestyńskich uchodźców”

 

Nie byłoby dzisiaj ani jednego palestyńskiego uchodźcy, gdyby świat arabski zaakceptował w 1947 r. oenzetowski plan podziału, który Izrael zaakceptował. W wyniku tej wojny, której Izrael nie chciał, ale którą świat arabski narzucił Izraelowi, powstali zarówno żydowscy, jak arabscy uchodźcy. Konflikt między Izraelem a Arabami stworzył 711 tysięcy palestyńskich uchodźców, ale stworzył również 856 tysięcy uchodźców z krajów arabskich. Żydowskich uchodźców wchłonęły inne kraje, głównie Izrael, ale świat arabski odmówił przyjęcia arabskich uchodźców, trzymając ich w obozach z ograniczonymi prawami. Jako Arab żałuję, że świat arabski stracił bogactwo różnorodności, jakie oferowali żydowscy mieszkańcy naszych krajów i jestem pełen gniewu na to, że świat arabski używa palestyńskich uchodźców jako narzędzia przeciwko Izraelowi.  

 

W 1952 r. dyrektor UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees), Sir Alexander Galloway, ujął to otwarcie brutalnie, kiedy powiedział: “Jest całkowicie jasne, że narody arabskie nie chcą rozwiązać problemu arabskich uchodźców. Chcą trzymać ich jako otwartą ranę, jako zniewagę wobec Narodów Zjednoczonych i jako broń przeciwko Izraelowi. Przywódcy arabscy gwiżdżą na to, czy uchodźcy żyją, czy umierają”. To świat arabski, a nie Izrael, stworzył kryzys palestyńskich uchodźców i zapewnił, że jest nadal nierozwiązany w 70 lat później.

 

14. “Konflikt jest sporem o ziemię”

 

Izrael stanowi mniej niż 0,2% wielkości świata arabskiego, żeby nie wspomnieć o innych wrogach Izraela, takich jak Iran. Kiedy świat arabski odmówił zaakceptowania oenzetowskiego planu podziału z 1947 r., Izrael był jeszcze mniejszy i jeszcze bardziej rozczłonkowany. To nigdy nie był konflikt o ziemię, ale o odrzucenie przez Arabów żydowskiego samostanowienia na Bliskim Wschodzie. Po wojnie 1967 r., podczas której Izrael zajął znaczne obszary ziemi w wojnie samoobronnej, Izrael starał się zwrócić ziemie za pokój, ale odpowiedzią świata arabskiego były trzy NIE: nie dla pokoju, nie dla negocjacji, nie dla uznania Izraela.  

 

Dlaczego moi ziomkowie, Arabowie, tak boją się jednego, maleńskiego, żydowskiego sąsiada? Nigdy tego nie zrozumiałem.  


15. “Syjoniści są nowymi nazistami”

 

Podobnie jak oskarżenie o ludobójstwo, to oskarżenie łatwo obalić i i jest głównie zamierzone do wywołania u Żydów bolesnych wspomnień. Były dwa ważne aspekty nazizmu: militarny ekspansjonizm i rodzaj rasizmu/bigoterii, która doprowadziła do zamordowania z zimną krwią dziesięciu milionów ludzi niebiorących udziału w walkach, w tym sześciu milionów Żydów. Izrael jednak nie prowadzi żadnej rasistowskiej działalności i w żadnym razie nie dokonuje ludobójstwa. Wojny Izraela zawsze były w samoobronie, by odeprzeć wojskowe i terrorystyczne ataki. Wszelka ziemia, jaką zajmował Izrael, była legalna zgodnie z prawami wojny i Izrael już zwrócił przeważającą większość tej ziemi (szczególnie Synaj, który sam jeden jest ponad dwukrotnie wielkości Izraela) w zamian za pokoj, a zwróciłby więcej, gdyby   Syria i Palestyńczycy zgodzili się na porozumienia pokojowe, które Izrael był gotowy zaakceptować.  

 

W dodatku do tego, że Żydzi nie są „nowymi nazistami”, tym co wzburza mnie jako Araba najbardziej, jest fakt, że to Palestyńczycy mieli w przeszłości związki z nazistami, a dzisiaj, jak wyjaśnił palestyński pisarz Bassam Tawil, zachowują się w sposób podobny do nazistów.

 

16. “Nawet Żydzi uważają, że Izrael jest państwem terrorystycznym”  

 

Pewni naiwni Żydzi czują się winni z powodu oskarżenia, że syjonizm jest nowoczesną formą nazizmu, a kilku z nich jest po prostu antysemitami. Jednak liczba Żydów, którzy kupują tę nieuczciwą, anty-syjonistyczną retorykę, jest bardzo mała i bardzo marginalna. Są oni wygodnym narzędziem w rękach wrogów Izraela, więc cytuje się ich często i powiększa ich znaczenie mocno powyżej ich liczebności. Ich istnienie pokazuje w rzeczywistości demokratyczną naturę Izraela i społeczności żydowskiej. Świat arabski, z drugiej strony, nie toleruje żadnego innego zdania od narzuconych opinii.

 

W Libanie, kraju mojego pochodzenia, jest wręcz nielegalne komunikowanie się w jakikolwiek sposób z Izraelczykami. Z powodu mojego poparcia dla pokoju z Izraelem, nie mogę odwiedzić kraju mojego urodzenia.

 

17. “Izrael celuje w cywilów i w dzieci”

 

Kiedy cywile lub dzieci zostają nieumyślnie zabici w operacjach IDF, jest to wiadomość na pierwsze strony gazet na całym świecie, co powoduje bardzo negatywną opinię o Izraelu. Izrael niczego nie zyskuje, zabijając palestyńskich cywilów, ale palestyńskie organizacje terrorystyczne zyskują sympatię świata i dlatego często umieszczają cywilów w niebezpiecznych sytuacjach podczas konfliktów z Izraelem. Izrael posuwa się bardzo daleko, by uniknąć cywilnych ofiar. Kiedy giną cywile, jest to pomimo najlepszych wysiłków Izraela, nie zaś z ich powodu.

 

Tymi, którzy w rzeczywistości znęcają się nad palestyńskimi dziećmi, są palestyńskie władze, które uczą dzieci nienawiści wobec Żydów i Izraela, zapewniając w ten sposób, że konflikt nie może być rozwiązany pokojowo.  

 

Media głównego nurtu na ogół ignorują obieranie izraelskich cywilów za cel przez palestyńskich terrorystów, ale nawet, kiedy kilku odważnych Arabów, takich jak Khaled Abu Toameh i Bassam Tawil podnoszą problem terrorystycznej przemocy i maltretowania palestyńskich cywilów i dzieci przez palestyńskich terrorystów, media głównego nurtu ignorują to także. Jako Arab uważam, że jest to rodzaj rasizmu przeciwko Arabom, wskazujące na to, że świat ani nie oczekuje wiele od Arabów, ani nie obchodzi go ich dobro.   

 

18. “Izrael jest imperialistycznym projektem”

 

Żydzi są rdzennym ludem w ziemi Izraela. To oni byli ofiarami imperializmu. Doświadczyli wielu masakr, włącznie z dwoma oblężeniami Jerozolimy przez Rzymian (63 p.n.e. i 37 p.n.e.), masakrami przez Rzymian (4-6 p.n.e., 36, 66, 115-117 i 132-136 n.e.), oblężeniem Jerozolimy przez Persów (614), masakrami przez chrześcijan (605 i 1099), atakami w Hebronie i Safed przez Kurdów i muzułmanów (1517), zniszczeniem Tyberiady i Safed przez  Druzów i Arabów (1660), oblężeniem Jaffy przez armię francuską (1799), masakrą w Hebronie przez Egipcjan (1834), atakiem na Safed przez Druzów i Arabów (1838), arabskimi atakami na Petach Tikva (1886), rozruchami w Jerozolimie, wywołanymi przez Wielkiego Muftiego (1920), arabskimi rozruchami w Jaffie (1921), arabskimi rozruchami w Safed (1929), masakrą w Hebronie z poduszczenia Wielkiego Muftioego (1929), Wielką Arabską Rewoltą (1936-1939), i masakrą w  Tyberiadzie przez Arabów (1938). W wyniku tych masakr wielu Żydów zostało zmuszonych do ucieczki.

 

Jako Arab mam obowiązek uznać arabską odpowiedzialność za wiele z tych masakr i pragnę, by inni Arabowie zrobili to samo zamiast wymyślać twierdzenia o imperializmie. Syjonistyczny projekt pozwolenia Żydom na powrót do ich ziemi jest w rzeczywstości odwrotnością imperialistycznego projektu. Jest to próba odwrócenia w niewielkiej mierze stuleci imperialistycznych ataków na Żydów. Oczywiście, tych, którzy zginęli i ich potencjalnych potomków nie można sprowadzić z powrotem, ale Izrael pozwala potomkom tych Żydów, którzy przeżyli, na powrót do ziemi, do opuszczenia której nigdy nie powinni byli być zmuszeni.


19. “Izraelscy Żydzi są Europejczykami”

 

Niektórzy Żydzi w Izraelu pochodzą z Europy, ale fałszem jest twierdzenie, że wszyscy lub choćby większość z nich ma europejskie korzenie. W Izraelu żyje obecnie nieco ponad 6 milionów Żydów. Wielu z nich to żydowscy uchodźcy z krajów arabskich lub ich potomkowie. Wiemy, że pierwotnie było 711 tysięcy palestyńskich uchodźców, a UNRWA twierdziła w styczniu 2015 r., że żyjący uchodźcy i ich potomstwo liczą w sumie co najmniej 5 milionów ludzi. Według szacunków Żydzi arabscy stanowią większość wśród sześciu milionów izraelskich Żydów. Jest także wielu izraelskich Żydów, potomków Żydów, którzy nigdy nie opuścili ziemi Izraela. Także wśród izraelskich Żydów, których przodkowie żyli w Europie, jedyni, którzy nie mają krwi bliskowschodniej, to ci, którzy nawrócili się na judaizm, ale nawrócenia na judaizm są stosunkowo rzadkie, ponieważ Żydzi, w odróżnieniu od muzułmanów i chrześcijan, nie nawracają innych.

 

Oficjalne dane Izraela z 2015 r. pokazują następujący podział w oparciu o kraj pochodzenia ojca dla 6,3 miliona Żydów:

 

  • Izrael: 2,8 miliona.
  • Afryka: 0,9 miliona.
  • Rosja: 0,9 miliona.
  • Azja: 0,7 miliona.
  • Europa: 0,7 miliona.
  • Ameryka i Oceania: 0,3 miliona.

W dodatku, sugerowanie, że Izraelczycy, którzy emigrowali z Europy do Izraela są w jakiś sposób mniej warci niż Izraelczycy, którzy byli na Bliskim Wschodzie od pokoleń, jest obraźliwe. Jako Arab, który imigrował do Kanady, nie chciałbym, by Kanadyjczycy uważali mnie i innych Arabów kanadyjskich za mniej wartych bycia tu, niż ci, którzy się tutaj urodzili. My, imigranci, nazywamy to ksenofobią.


20. “Żydzi nie mają prawa do posiadania własnego państwa”

 

Państwo żydowskie ma co najmniej takie samo prawo istnienia, jak każde inne państwo na ziemi. Żydzi mają nieprzerwaną historię ponad 3000 lat w ziemi Izraela, mimo wielokrotnych masakr i wygnań. Jeśli narodowi żydowskiemu nie pozwala się na niepodległość na tej ziemi, to żaden naród nie powinien mieć pozwolenia na niepodległość gdziekolwiek. Jak mogę żądać niepodległości dla moich rodaków Libańczyków, jeśli nie mogę zaakceptować niepodległości innego narodu? W rzeczywistości odrzucenia prawa narodu żydowskiego do samostanowienia nie można określić jako cokolwiek innego niż antysemityzm, niezależnie od tego, czy osoba odrzucająca to prawo jest Arabem, jak ja, czy lewicowym Europejczykiem.  

 

21. “Europa poparła syjonizm z powodu poczucia winy za Holocaust”  

 

W rzeczywistości prawdą jest odwrotność: poparcie Europy dla syjonizmu, choć zawsze słabe, było silniejsze przed Holocaustem niż po Holocauście.


Pierwszy Kongres Syjonistyczny odbył się w 1869 r., na 64 lata zanim partia nazistowska doszła do władzy w Niemczech. Brytyjska Deklaracja Balfoura, popierająca „powstanie w Palestynie narodowego domu dla narodu żydowskiego” jest z 1917 r., na dwadzieścia lat przed początkiem Holocaustu, ale zamiast pomóc syjonistom, Wielka Brytania narzuciła restrykcje na imigrację Żydów przez Białe Księgi z 1922, 1930 i 1939, także wtedy, kiedy w Europie dział się Holocaust.  

 

Stany Zjednoczone narzuciły embargo, poparte przez Europę, na sprzedaż broni Izraelowi i palestyńskim Arabom, poczynając od grudnia 1947 r., wkrótce po ogłoszeniu przez Narody Zjednoczone planu podziału Palestyny. Embargo nie przeszkodzilo Arabom w otrzymywaniu broni, ale poważnie dotknęło Izrael, który był w stanie przeżyć tylko dzięki tajnej sprzedaży broni z Czechosłowacji, z cichym przyzwoleniem Związku Radzieckiego. Żaden z krajów, które powinny były odczuwać winę za Holocaust, a w szczególności Niemcy, nie pomogły w powstaniu Izraela ani w przetrwaniu arabskiej inwazji.

 

22. “Poparcie Izraela dla praw LGBT jest przykrywką dla jego zbrodni”

 

Poparcie Izraela dla praw LGBT powinno być chwalone, nie zaś demonizowane. Oskarżenia o “pinkwashing” są w rzeczywistości zasłoną dymną dla popierania wrogów Izraela, którzy nieustannie używają terroryzmu i nienawiści, by zapewnić kontynuowanie konfliktu.

 

Jako lewicowy Arab przez całe życie popierałem prawa LGBT i zawsze martwił mnie fakt, że prawa LGBT praktycznie nie istnieją w świecie arabskim. Zamiast potępiania poparcia Izraela dla praw LGBT, lewicowcy powinni okazać poparcie dla Arabów przez żądanie, by państwa arabskie naśladowały Izrael.


23. “Ruch BDS jest rozsądną reakcją na politykę Izraela”

 

Ruch bojkotu, dywestycji, sankcji (BDS) nie jest właściwą reakcja na politykę Izraela, ponieważ działania Izraela są legalne i uzasadnione. Ruch BDS jest w rzeczywistości szkodliwy dla pokoju i jego motorem jest antysemityzm, a nie pokojowy idealizm. Nawet jeśli zignorujemy antysemityzm szeroko propagowany przez orędowników BDS na kampusach uniwersyteckich, w mediach społecznościowych i innych, same wyrażone żądania ruchu BDS pokazują prawdę o ruchu BDS. Ruch BDS prezentuje wizerunek przyzwoitości, ale jest to dalekie od prawdy. Jako że jego cele, jeśli zostałyby osiągnięte, spowodowałyby zabijanie Żydów i powrót tych Żydów, którzy przeżyliby, do sytuacji bezpaństwowości, niebezpieczeństwa i niepewności, jaką mieli przed majem 1948 r., ruch BDS reprezentuje antysemityzm równy antysemityzmowi Hamasu.  

 

Jako Arab, który chciałby zobaczyć świat arabski dążący do nowoczesności, liberalny, demokratyczny i innowacyjny, chciałbym widzieć wymianę między Izraelem a jego sąsiadami – i to bardzo wiele takiej wymiany – włącznie z handlem, turystyką, współpracą gospodarczą, wymianą kulturalną, itp.  


24. “Nienawiść do Izraela jest w porządku, bo antysyjonizm nie jest antysemityzmem”  

 

Nienawiść do całego narodu nigdy nie jest uzasadniona, a jest czymś szczególnie złym w wypadku nienawiści do Izraela, ponieważ jest bardzo wyraźnie oparta o antysemityzm, a nie o jakiekolwiek uzasadnione powody. Związane z tym twierdzenie, że Arabowie nie mogą być antysemitami, jest próbą zmyłki opartą na wprowadzającej w błąd i fałszywej interpretacji terminu antysemityzm. Antysyjonizm jest rzeczywiście antysemityzmem, niezależnie od tego, czy osoba żywiąca takie przekonanie jest Arabem, jak ja, czy lewicowcem, jak ja, czy też ani jednym, ani drugim.  

 

25. “Izrael jest przyczyną konfliktów na Bliskim Wschodzie”

 

Wrogowie Izraela oskarżają Izrael o inicjowanie lub zachęcanie konfliktów, by odwrócić uwagę od siebie. Na przykład, oskarżają Izrael o wspieranie ISIS. Żadne z tych oskarżeń nigdy nie zostało poparte wiarygodnymi dowodami. Rzeczywistość jest taka, że Bliski Wschód od wielu stuleci jest zaangażowany w wojny i konflikty. Żydzi byli wielokrotnie masakrowani i wypędzani. Wojny bliskowschodnie mają długą historię i powodował je szereg czynników niezwiązanych z Izraelem, włącznie z dwiema wojnami światowymi, rywalizacją szyici/sunnicitureckim imperializmemrzymskim imperializmemperskim imperializmem, muzułmańskimi imperiamieuropejskim imperializmemplemiennością.

 

Izrael, z drugiej strony, ma tylko jeden cel: istnienia w pokoju, na co mu jak dotąd nie pozwalano. Jako Arab, który chciałby móc odwiedzić Liban, kraj mojego urodzenia, bez ryzykowania uwięzienia z powodu moich kontaktów z Izraelczykami, pragnę, by pokój nastąpił możliwie jak najszybciej.


Debunking 25 left-wing and Arab myths from a left-wing Arab perspective

Times of Israel, 24 kwietnia 2018

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Dysydenci

Znalezionych 298 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Profesor z Teheranu: Mniej niż 10% Irańczyków chce unicestwienia Izraela   Fitzgerald   2023-04-13
Fatwa potępia Hamas za rakiety, które spadły w Gazie, za dzieci-żołnierzy, za ludzkie tarcze i za profanowanie Ramadanu   Amos   2023-04-04
Zabijanie Żydów wnosi radość w serca Palestyńczyków   Tawil   2023-02-28
Czy świat wysłucha opowieści o losie Palestyńczyków w Gazie?   Haddad   2023-02-17
Irańskie kobiety przeciw pobożnym zbirom   Koraszewski   2022-12-05
Czy pojedynczy protest może coś zmienić?   Sarin   2022-10-28
Islamski uczony o islamskim zacofaniu     2022-08-22
Moje spotkanie z Salmanem Rushdiem – czy będę kolejną ofiarą?   Abdel-Samad   2022-08-18
Przywódcy Libanu są “oderwani od rzeczywistości”   Toameh   2022-08-10
Likwidacja islamskiego terroryzmu wymaga wymazania ekstremizmu z programów szkolnych, rozwijania wiedzy, tolerancji i humanizmu     2022-06-13
Opowieść o dwóch kobietach zajmujących się nauką     2022-05-24
Znieść „Dzień Nakby”   Eid   2022-05-15
Jestem Południowoafrykańczykiem. Nie mówcie mi, że w Izraelu jest jakiś apartheid   Mokgomole   2022-05-05
Administracja Bidena ignoruje to, co Palestyńczycy rzeczywiście mówią   Toameh   2022-04-29
Dlaczego Palestyńczycy świętują mordowanie Żydów   Toameh   2022-04-24
Jak Palestyńczycy bezczeszczą święte miejsca wszystkich, włącznie z własnymi   Tawil   2022-04-23
Przemówienie Josepha Haddada do członków irlandzkiego parlamentu (24 lutego 2022)   Haddad   2022-03-12
Wojna ONZ z żydowską Jerozolimą   Trotter   2022-01-06
Prosta wiara dziecka   Mansour   2021-12-19
Czy Palestyńczycy wybierają terroryzm czy pokój? Abbas wybiera jedno i drugie   Toameh   2021-12-09
Gdyby Izraelczycy nazwali swoje państwo Palestyną     2021-12-05
Palestyński dżihad przeciwko Żydom   Tawil   2021-12-01
Dlaczego Palestyńczycy wolą pracować w Izraelu   Toameh   2021-10-20
Opowieść ku przestrodze o ściganiu zwolenników normalizacji arabsko-izraelskiej   Tobin   2021-10-11
Izrael: najgorsza rzecz, jaka przydarzyła się islamowi   Pandavar   2021-10-02
Żelazna Kopuła chroni nie tylko Żydów   Eid   2021-09-30
Naruszenia” praw, o które nie dba Rada Bezpieczeństwa ONZ   Toameh   2021-08-09
Pułapki palestyńskiej wyjątkowości   Aboubakr   2021-07-29
Ulice Gazy są piękniejsze niż ulice Bagdadu     2021-07-28
Bojkot ogłoszony przez Ben & Jerry szkodzi Palestyńczykom   Eid   2021-07-23
“Aktywista praw człowieka”, który kocha tyranów   Abdul-Hussain   2021-07-05
Pora, by Ilhan Omar i cała “Brygada” dowiedziały się prawdy o Izraelu i Hamasie   Eid   2021-07-03
Kongresmenka, która nigdy nie stała się Amerykanką   Abdul-Hussain   2021-06-23
Bliski Wschód: Dzwon alarmowy dla administracji Bidena   Toameh   2021-06-16
Hamas i Iran zamienili Gazę w cmentarz dla dzieci   Toameh   2021-06-09
To Hamas, a nie Izrael, jest winny najnowszego rozlewu krwi   Eid   2021-05-24
Jak zawarłem pokój z Izraelem   Abdul-Hussain   2021-05-21
Bohaterzy chińskiego narodu   Jackoby   2021-04-24
Demokraci na amerykańskim uniwersytecie wymazują palestyńskie głosy   Eid   2021-04-08
Europa, islam i polityka   Dabbas   2021-03-23
Palestyńczycy: Co znaczy prawdziwa edukacja   Toameh   2021-02-24
Prawda o finansowej pomocy dla Autonomii Palestyńskiej   Kedar   2021-02-21
Więcej korupcji, kiedy Biden wznawia pomoc finansową   Tawil   2021-02-20
Irańscy dysydenci proszą USA o utrzymanie “maksymalnego nacisku”   Bergman   2021-02-13
Irański duchowny wzywa do pokoju z Izraelem   Fitzgerald   2021-02-10
Iran zamienia Gazę w magazyn broni   Toameh   2021-02-03
Palestyńczycy: ofiary arabskiego kraju   Toameh   2021-01-30
Zdefiniowanie narzędzi do pomiaru stopnia radykalizmu islamu jest niezbędne dla pokonania radykalizmu   Hamid   2021-01-29
Palestyński plan nabrania administracji Bidena   Tawil   2021-01-29
Liban chce zakończenia irańskiej okupacji   Toameh   2021-01-26
Marokański intelektualista: Porozumienie z Izraelem przynosi Maroku korzyści,   a nie szkody, jak twierdzą niektórzy   Assid   2021-01-22
Arabowie: Niezwykle ważny głos na rzecz pokoju   Toameh   2021-01-14
Palestyński dziennikarz i były polityk o Bractwie Muzułmańskim   Sadek   2021-01-13
ONZ nagradza irańskie potworności   Bergman   2020-11-05
Potrzebujemy tej zmiany w świecie arabskim   Al Nuaimi   2020-08-28
Palestyńska wojna z historią   Tawil   2020-08-20
Zmiana marki kalifatu – nigdy niekończący się, dystopijny mit   Mahmoud   2020-08-13
Palestyńczycy: Popieramy obozy koncentracyjne dla muzułmanów w Chinach   Toameh   2020-08-12
Dlaczego Palestyńczycy popełniają samobójstwa?   Toameh   2020-08-02
Palestyńczycy: Akceptuj zachodnie fundusze, głosuj na dżihad   Toameh   2020-07-30
Przyczynek do działalności skazanej na przegraną   Koraszewski   2020-07-21
Jak Palestyńczycy terroryzują własną ludność   Tawil   2020-07-13
Co kanadyjski żołnierz uświadomił mi o IDF   Dandachi   2020-06-12
Czyje głosy w dzisiejszym Izraelu są najsilniej syjonistyczne i najmniej przepraszające?   Oz   2020-06-09
Doradzanie palestyńskim przywódcom, by działali racjonalnie, jest skrajnie irracjonalne     2020-06-05
Palestyńczycy: Jedzenie posiłku z Żydami jest przestępstwem   Toameh   2020-06-02
Palestyńskie mity i izraelska rzeczywistość     Dabbas   2020-05-29
Koronawirus: Bohaterowie Chin, którzy zniknęli, i milczenie Zachodu   Meotti   2020-05-20
Co byłoby, gdyby Izrael zniknął?   Mahmoud   2020-05-18
Palestyńczycy i wirus normalizacji   Toameh   2020-05-06
Koronawirus: więcej palestyńskich oszczerstw przeciwko Izraelowi   Toameh   2020-05-01
Koronawirus w Turcji: Rząd atakuje lekarzy    Şahin   2020-04-15
Hamas: nowy pretekst do atakowania Izraela   Toameh   2020-04-12
List 100 irańskich naukowców i działaczy politycznych do Chameiniego: „Ty jesteś głównym winowajcą katastrofy narodowej”     2020-04-07
Palestyńscy przywódcy używają koronawirusa do atakowania Izraela   Toameh   2020-03-21
Palestyńczycy powtarzają oszczerstwa o rytuale krwi, podczas gdy Izrael ratuje ich życie   Toameh   2020-03-10
Prawdziwy powód, dla którego izraelscy Arabowie nie chcą żyć w ”Palestynie”   Toameh   2020-02-05
Dlaczego niektórzy Palestyńczycy kochają Solejmaniego   Toameh   2020-02-04
Abbas wybiera Hamas zamiast pokoju z Izraelem   Toameh   2020-01-31
Polityczny islam niszczy społeczeństwa   Gürcanli   2020-01-30
Palestyńczycy w Syrii: kolejny rok śmierci i udręki   Toameh   2020-01-18
O kwestii żydożercy   Aboubakr   2020-01-14
Państwa arabskie mają wiele do wygrania normalizując stosunki z Izraelem   Dabbas   2020-01-12
Palestyńczycy: ”Cudzoziemcy” w arabskim kraju   Toameh   2020-01-07
Bliskowschodni Arab chwali ”niesłychane osiągnięcia” Izraela, krytykuje ”tyrańskie dynastie”   Dabbas   2019-12-31
Czy kryzys ekonomiczny Jordanii może rozwiązać konflikt izraelsko-palestyński?   Dabbas   2019-12-22
Czego mógłby dokonać świat arabski, gdyby zawarł pokój z Izraelem   Dabbas   2019-12-13
Ignoranci nazywają feminizm herezją, nie rozumiejąc, czym on jest   Al-Budair   2019-12-10
Nie zamierzam być politycznie poprawna w sprawie antysemityzmu   Raza   2019-11-27
Trzydziestu wspaniałych i inni   Koraszewski   2019-11-23
4006 Palestyńczyków, o których Europejczycy nie słyszeli   Tawil   2019-11-22
Jak przywódcy Hamasu nabierają Palestyńczyków   Tawil   2019-10-06
Świat muzułmański walczy, a Zachód kapituluje   El-Ghazzali   2019-08-17
Jak palestyńscy przywódcy masakrują prawdę   Tawil   2019-06-18
Priorytety palestyńskich przywódców   Toameh   2019-06-14
Palestyńczycy: Kogo to naprawdę obchodzi?   Tawil   2019-02-09
Arabowie są winni Żydom dużo więcej niż 250 miliardów dolarów   Maroun   2019-02-07
Zdrada irańskich dysydentów przez Zachód   Memarsadeghi   2019-01-26
Kiedy Abbas i Hamas rzucali na siebie obelgi...   Toameh   2019-01-23
Palestyńskie dzieci: ofiary arabskiego apartheidu   Toameh   2019-01-05

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk