Prawda

Czwartek, 30 czerwca 2022 - 16:32

« Poprzedni Następny »


Gość z Czarnego Lądu


Andrzej Koraszewski 2017-03-31

Leo Igwe z naczelną redaktor „Listów z naszego sadu”.
Leo Igwe z naczelną redaktor „Listów z naszego sadu”.

Czy Afryka jest nadal najbardziej tragicznym kontynentem naszej planety? Zamknięty został rozdział kolonializmu i niewolnictwa, rasizm jeśli nie zniknął, to zszedł do podziemi, jednak niepodległość okazała się trudniejsza niż mieli nadzieję ci, którzy o nią walczyli. Ostatnie lata przynosiły z Afryki wiadomości dobre i złe. Pojawiły się oznaki przyspieszonego rozwoju gospodarczego, równocześnie w północnej i środkowej Afryce narasta zagrożenie ekstremistycznym islamem. W całej Afryce oświata pozostawia wiele do życzenia. Kontynent nadal tkwi w kleszczach religijnych przesądów i zabobonów, a powszechne oświecenie i racjonalizm wydaje się być odległym marzeniem.

Szukając ludzi, którzy działają na rzecz afrykańskiego oświecenia, dwanaście lat temu natrafiliśmy na teksty Leo Igwe, nigeryjskiego działacza International Humanist and Ethical Union. (Pewnie postukalibyśmy się w czoła, gdyby nam ktoś wtedy powiedział, że pewnego dnia Leo będzie naszym gościem w Dobrzyniu.) Tłumacząc jego artykuły mieliśmy poczucie, że gdzieś daleko, w zupełnie obcym świecie jest ktoś bardzo bliski.

 

Walka z religijnymi przesądami nie była dla niego teorią, najwięcej czasu poświęcał ratowaniu dzieci oskarżanych o czary, często zabijanych lub wyganianych z domu przez własnych rodziców, ale nieodmiennie za tym okrucieństwem stali kapłani katoliccy lub protestanccy, albo szamani religii animistycznych. Afrykańska niepodległość, w Nigerii i w innych krajach, powiązana była tysięcznymi nićmi z różnymi instytucjami religijnymi, i władze, nawet jeśli oficjalnie potępiają zbrodnicze, zakorzenione w religijnych wierzeniach przesądy, albo unikają ścigania przestępstw motywowanych religią, albo karzą bezpośrednich sprawców, jak ognia unikając oskarżania tych, którzy do tych zbrodni podżegają. 

 

Leo wychowywał się w katolickiej rodzinie, a rodzice chcieli, żeby został księdzem. W seminarium widział, jak nie tylko koledzy, ale i nauczyciele aprobują wierzenia w czary i dorabiają do nich religijne usprawiedliwienia. Po rezygnacji z kapłaństwa studiował filozofię, ale akademicka kariera nie była jego marzeniem. Jeszcze na studiach rzucił się w wir organizowania środowiska afrykańskich ateistów, szukając wspólników do promowania oświeceniowych wartości na Czarnym Lądzie.

 

Pamiętam jak kilka lat temu przywoływał w artykule słowa nigeryjskiego powieściopisarza, Bena Okri, z jego książki  A Way of Being Free:   

"Jest wiele możliwości umierania i nie wszystkie są związane z zabijaniem. Niektóre z nich mają związek ze sposobem życia. Życia w kłamstwie. Życia bez zadawania pytań. Życia w jaskini swoich przesądów. Życia życiem, które ci narzucono, życia życiem snów i kodów twoich przodków."

W swoich refleksjach wokół tego cytatu Leo Igwe zastanawiał się nad pytaniem, dlaczego od uzyskania niepodległości większość państw afrykańskich tkwi w miejscu. Mity o bohaterskiej walce o niepodległość, mity o dążeniu do demokracji, mity o tym, że to wyłącznie kolonialiści winni są temu, że Afryka tkwi w niedorozwoju.

 „Wielu Afrykanów obawia się zadawania pytań – pisał w tym artykule - ponieważ sądzą, że jeśli to zrobią, umrą lub utracą te maleńkie przywileje, którymi mogą się jeszcze cieszyć; nie wiedzą, że prawdziwą stratą i śmiercią jest niezadawanie pytań, że to jest połknięcie haczyka, spławika i żyłki. Afrykanie umierają, ponieważ w ich społecznościach cnotą nie jest krytyczna dociekliwość, ale życie w posłuszeństwie dogmatom, w ślepej wierze i konformizmie.


Afrykanie umierają, ponieważ przez lata ludzie zmieniali ten kontynent w jaskinię przesądów i błędnych wyobrażeń. Obejmuje to również fałszywe wyobrażenia na własny temat i na temat innych. Przesądów o tym, co mają i czego pragną oraz co mają i czego pragną inni. Przesądów na temat kogokolwiek i czegokolwiek nowego lub innego, nowego stylu życia lub stylu życia choćby trochę innego od tego, do którego są przyzwyczajeni. Afrykanie nadal widzą sami siebie oczyma tych, którzy nigdy nie dostrzegali w nich niczego dobrego ani sprawiedliwego, którzy byli stronniczy i niesprawiedliwi w ocenie lub zainteresowani wyłącznie możliwością wyzysku.”

Ilu jest ateistów w Afryce? Nie ma i długo nie będzie na to pytanie odpowiedzi. Młodzi ludzie, nawet jeśli porzucają religię, zazwyczaj zachowują pozory. Nawet w środowiskach uniwersyteckich otwarty ateizm jest zagrożeniem kariery, nie wspominając o konfliktach z rodziną. Leo Igwe opisuje w jednym z ze swoich artykułów spotkanie z obwieszonym paciorkami cudakiem w Ghanie, który twierdził, że ma nadnaturalne moce i jest w kontakcie z niewidzialnymi siłami. Kiedy w odpowiedzi na pytanie o wyznanie Leo odpowiedział, że jest ateistą cudak był przekonany, że w takim razie nie może być Afrykaninem. Wielu ludziom w Afryce nie mieści się w głowie połączenie czarnej skóry z odrzuceniem religii. Oznacza to jakieś karygodne papugowanie białych ludzi.             

 

A jednak coś się zmienia. Tworzą się zręby organizacji, Internet pozwala na odszukanie w świecie podobnie myślących, nawet w sferze publicznej pojawiają się ludzie przyznający się do ateizmu i głoszący pochwałę wolnej myśli i sceptycyzmu.      


Nastanie Internetu wzmocniło ludzi samodzielnie myślących. Przepływ informacji i wiedzy był wyzwoleniem dla ateistów w Afryce, bo dostarczył im idei podbudowujących ich wątpliwości. Internet dał ateistom tego regionu platformy do spotkań i kontaktów z ludźmi o podobnych poglądach. Chociaż społeczność wirtualna była pomocna, ateiści nadal stoją przed wyzwaniami w bezpośrednich kontaktach z ludźmi – z przyjaciółmi i członkami rodziny – w swoim najbliższym otoczeniu. Dan, ateista z Zimbabwe mówi:

Głównym wyzwaniem jest to, że otwarte identyfikowanie się jako ateista komplikuje wszelkiego rodzaju stosunki z ludźmi. Nie jest zabawna konieczność ważenia słów w każdej rozmowie, w jakiej uczestniczysz.


Panuje zdecydowany brak zrozumienia, czym jest ateizm. Większość ludzi nigdy nie rozważała możliwości porzucenia religii. Tak, są inni ateiści w Zimbabwe, fizycznie spotkałem się z dwoma, ale znam ponad dziesięciu innych z sieci. Współprowadzę stronę facebookową „Ateista w Zimbabwe”, która miała 95 „lajków”, kiedy ostatnio sprawdzałem, chociaż znaczna ich liczba jest od ateistów z innych krajów. Ale to pomaga, że mamy przestrzeń, w której możemy się spotykać, nawet jeśli jest to przestrzeń wirtualna. Na ile wiem, większość z nich nadal nie ujawnia się, podobnie jak ja.


Nie jest łatwo przewidzieć przyszłość ateizmu w Zimbabwe. Podejrzewam, że mamy przed sobą długą i trudną drogę. Najlepsze, na co możemy mieć nadzieję na krótką metę, to podniesienie poziomu wiedzy o ateizmie w szerszym społeczeństwie. Byłoby mniej szoku i strachu, gdyby było wiadomo, że istnieje alternatywa dla religii.

Leo Igwe opowiada jak prezentacja alternatywy dla religii zderza się z indoktrynacją religijną i wymuszaniem konformizmu wobec dogmatów. Młodzi ludzie odkrywają sprzeczności, zaczynają zauważać konflikt między nauką i religią, widzą jak religia blokuje rozwój i jak jest wykorzystywana przez polityków, ale obawiają się otwartych dyskusji o tych wątpliwościach. Czasem strach ma wielkie oczy, Jane, studentka z Harare postanowiła nie ukrywać swojego ateizmu:           

No cóż, bycie ateistą jest tu dość rzadkie. Mówię o tym otwarcie do wszystkich poza członkami mojej rodziny, żeby uniknąć dramatu. Myślę, że jest to bardziej kwestia opinii, jaką dostaniesz, niż niebezpieczeństwa. Szczerze mówiąc, większość ludzi jest religijna i nikt z tych ateistów, których znam, nie miał problemów z powodu ateizmu. Oczywiście, ateizm jest uważany za coś złego.

W całej Afryce ateiści często czują się całkiem bezradni wobec przytłaczającego wpływu wiary religijnej, szczególnie skutków chrześcijaństwa i islamu. Religia i polityka są tak zmieszane, że ateiści są wypchnięci na margines społeczny i polityczny. Wielu ludzi sądzi, że nie ma przyszłości dla ateizmu w tym regionie i że otwarte i publiczne mówienie o swojej niewierze w Boga lub Allaha stanowi niepotrzebne ryzyko. Wielu pozostaje więc w ukryciu i nadal płacą religii daninę pustych słów. Udawanie religijności opóźnia jednak wyłonienie się energicznego ateizmu w regionie. Wyrządza wielkie szkody sprawie przebudzenia racjonalizmu w Afryce.


Dla Leo Igwe ateizm, racjonalizm i humanizm są amalgamatem. Krytyczne myślenie musi się zacząć od zakwestionowania zabobonu, od powiedzenia stanowczego NIE wierze w czary, od tego, żeby władze zaczęły ścigać powtarzających biblijne hasło „Nie pozwolisz żyć czarownicy".  W Europie było ono żywe i traktowane dosłownie nie tak znowu dawno, zaledwie kilka stuleci temu. W Afryce żyje nadal.      


Leo opisuje pastora prężnego kościoła zielonoświątkowców. Młody pastor przedstawia się jako „Prorok Boga” Sprawnie korzysta z najnowszej techniki i szybko zdobywa rzesze wiernych w stanie Akwa Ibom w Nigerii.   


W 2008 roku rząd stanu Akwa Ibom znalazł się pod wpływem międzynarodowych nacisków po dokumentalnym programie, który nadawały stacje telewizyjne w wielu krajach. Przegłosowano ustawę penalizującą stygmatyzowanie dzieci i rząd podjął pewne kroki, aby zapobiec temu problemowi. W efekcie liczba przestępstw związanych z oskarżeniami o czary znacznie się zmniejszyła.


W momencie, w którym wysiłki rządu i organizacji pozarządowych zaczęły wydawać pozytywne rezultaty, energiczny pastor zielonoświątkwców zorganizował „Festiwal ognia w Uyo" który dosłownie wzywał do zabijania rzekomych czarownic. Nie wszystkie formy podżegania do motywowanych przez religię zbrodni są tak spektakularne. Być może najgorsze rzeczy dzieją się tam, gdzie działają islamistyczne grupy terrorystyczne. Trzeba jednak pamiętać, że praktycznie cała oświata w krajach afrykańskich jest przesycona indoktrynacją religijną, co niebywale utrudnia zainteresowanie dzieci prawdziwą nauką i wejście na drogę prawdziwego afrykańskiego Oświecenia. 


Przez wiele godzin rozmawialiśmy o afrykańskiej nadziei i beznadziejności, o potędze zabobonu i cynicznych postawach polityków, o niebezpieczeństwach bycia ateistą na Czarnym Lądzie i o tym, że jednak liczba tych, którzy patrzą krytycznie na tradycję powoli rośnie. Leo jest realistą, wie, że nie należy oczekiwać cudu, a jednak pojawiają się promyki nadziei i nie zamierza opuszczać rąk.


Mówiliśmy wiele o Internecie, dzięki któremu świat przyspieszył i zaczęły otwierać się okna, które wcześniej były zamknięte.

 

Afryka jest piekielnie ważna, a afrykańscy racjonaliści potrzebują naszej pomocy. Żeby im pomóc musimy o nich wiedzieć i musimy rozumieć ich problemy. W sobotę 1 kwietnia, w ramach Dni Ateizmu 2017 Leo Igwe będzie w Warszawie mówił o  „Ateizmie i świeckości w Afryce, o voodoo i religii”. Spotkanie odbędzie się o godzinie 18.45 w klubokawiarni „Pożyteczna” przy ul. Nowy Świat 58 

 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. zapis Tomasz Kucharzyk 2017-04-04


Dysydenci

Znalezionych 289 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Likwidacja islamskiego terroryzmu wymaga wymazania ekstremizmu z programów szkolnych, rozwijania wiedzy, tolerancji i humanizmu     2022-06-13
Opowieść o dwóch kobietach zajmujących się nauką     2022-05-24
Znieść „Dzień Nakby”   Eid   2022-05-15
Jestem Południowoafrykańczykiem. Nie mówcie mi, że w Izraelu jest jakiś apartheid   Mokgomole   2022-05-05
Administracja Bidena ignoruje to, co Palestyńczycy rzeczywiście mówią   Toameh   2022-04-29
Dlaczego Palestyńczycy świętują mordowanie Żydów   Toameh   2022-04-24
Jak Palestyńczycy bezczeszczą święte miejsca wszystkich, włącznie z własnymi   Tawil   2022-04-23
Przemówienie Josepha Haddada do członków irlandzkiego parlamentu (24 lutego 2022)   Haddad   2022-03-12
Wojna ONZ z żydowską Jerozolimą   Trotter   2022-01-06
Prosta wiara dziecka   Mansour   2021-12-19
Czy Palestyńczycy wybierają terroryzm czy pokój? Abbas wybiera jedno i drugie   Toameh   2021-12-09
Gdyby Izraelczycy nazwali swoje państwo Palestyną     2021-12-05
Palestyński dżihad przeciwko Żydom   Tawil   2021-12-01
Dlaczego Palestyńczycy wolą pracować w Izraelu   Toameh   2021-10-20
Opowieść ku przestrodze o ściganiu zwolenników normalizacji arabsko-izraelskiej   Tobin   2021-10-11
Izrael: najgorsza rzecz, jaka przydarzyła się islamowi   Pandavar   2021-10-02
Żelazna Kopuła chroni nie tylko Żydów   Eid   2021-09-30
Naruszenia” praw, o które nie dba Rada Bezpieczeństwa ONZ   Toameh   2021-08-09
Pułapki palestyńskiej wyjątkowości   Aboubakr   2021-07-29
Ulice Gazy są piękniejsze niż ulice Bagdadu     2021-07-28
Bojkot ogłoszony przez Ben & Jerry szkodzi Palestyńczykom   Eid   2021-07-23
“Aktywista praw człowieka”, który kocha tyranów   Abdul-Hussain   2021-07-05
Pora, by Ilhan Omar i cała “Brygada” dowiedziały się prawdy o Izraelu i Hamasie   Eid   2021-07-03
Kongresmenka, która nigdy nie stała się Amerykanką   Abdul-Hussain   2021-06-23
Bliski Wschód: Dzwon alarmowy dla administracji Bidena   Toameh   2021-06-16
Hamas i Iran zamienili Gazę w cmentarz dla dzieci   Toameh   2021-06-09
To Hamas, a nie Izrael, jest winny najnowszego rozlewu krwi   Eid   2021-05-24
Jak zawarłem pokój z Izraelem   Abdul-Hussain   2021-05-21
Bohaterzy chińskiego narodu   Jackoby   2021-04-24
Demokraci na amerykańskim uniwersytecie wymazują palestyńskie głosy   Eid   2021-04-08
Europa, islam i polityka   Dabbas   2021-03-23
Palestyńczycy: Co znaczy prawdziwa edukacja   Toameh   2021-02-24
Prawda o finansowej pomocy dla Autonomii Palestyńskiej   Kedar   2021-02-21
Więcej korupcji, kiedy Biden wznawia pomoc finansową   Tawil   2021-02-20
Irańscy dysydenci proszą USA o utrzymanie “maksymalnego nacisku”   Bergman   2021-02-13
Irański duchowny wzywa do pokoju z Izraelem   Fitzgerald   2021-02-10
Iran zamienia Gazę w magazyn broni   Toameh   2021-02-03
Palestyńczycy: ofiary arabskiego kraju   Toameh   2021-01-30
Zdefiniowanie narzędzi do pomiaru stopnia radykalizmu islamu jest niezbędne dla pokonania radykalizmu   Hamid   2021-01-29
Palestyński plan nabrania administracji Bidena   Tawil   2021-01-29
Liban chce zakończenia irańskiej okupacji   Toameh   2021-01-26
Marokański intelektualista: Porozumienie z Izraelem przynosi Maroku korzyści,   a nie szkody, jak twierdzą niektórzy   Assid   2021-01-22
Arabowie: Niezwykle ważny głos na rzecz pokoju   Toameh   2021-01-14
Palestyński dziennikarz i były polityk o Bractwie Muzułmańskim   Sadek   2021-01-13
ONZ nagradza irańskie potworności   Bergman   2020-11-05
Potrzebujemy tej zmiany w świecie arabskim   Al Nuaimi   2020-08-28
Palestyńska wojna z historią   Tawil   2020-08-20
Zmiana marki kalifatu – nigdy niekończący się, dystopijny mit   Mahmoud   2020-08-13
Palestyńczycy: Popieramy obozy koncentracyjne dla muzułmanów w Chinach   Toameh   2020-08-12
Dlaczego Palestyńczycy popełniają samobójstwa?   Toameh   2020-08-02
Palestyńczycy: Akceptuj zachodnie fundusze, głosuj na dżihad   Toameh   2020-07-30
Przyczynek do działalności skazanej na przegraną   Koraszewski   2020-07-21
Jak Palestyńczycy terroryzują własną ludność   Tawil   2020-07-13
Co kanadyjski żołnierz uświadomił mi o IDF   Dandachi   2020-06-12
Czyje głosy w dzisiejszym Izraelu są najsilniej syjonistyczne i najmniej przepraszające?   Oz   2020-06-09
Doradzanie palestyńskim przywódcom, by działali racjonalnie, jest skrajnie irracjonalne     2020-06-05
Palestyńczycy: Jedzenie posiłku z Żydami jest przestępstwem   Toameh   2020-06-02
Palestyńskie mity i izraelska rzeczywistość     Dabbas   2020-05-29
Koronawirus: Bohaterowie Chin, którzy zniknęli, i milczenie Zachodu   Meotti   2020-05-20
Co byłoby, gdyby Izrael zniknął?   Mahmoud   2020-05-18
Palestyńczycy i wirus normalizacji   Toameh   2020-05-06
Koronawirus: więcej palestyńskich oszczerstw przeciwko Izraelowi   Toameh   2020-05-01
Koronawirus w Turcji: Rząd atakuje lekarzy    Şahin   2020-04-15
Hamas: nowy pretekst do atakowania Izraela   Toameh   2020-04-12
List 100 irańskich naukowców i działaczy politycznych do Chameiniego: „Ty jesteś głównym winowajcą katastrofy narodowej”     2020-04-07
Palestyńscy przywódcy używają koronawirusa do atakowania Izraela   Toameh   2020-03-21
Palestyńczycy powtarzają oszczerstwa o rytuale krwi, podczas gdy Izrael ratuje ich życie   Toameh   2020-03-10
Prawdziwy powód, dla którego izraelscy Arabowie nie chcą żyć w ”Palestynie”   Toameh   2020-02-05
Dlaczego niektórzy Palestyńczycy kochają Solejmaniego   Toameh   2020-02-04
Abbas wybiera Hamas zamiast pokoju z Izraelem   Toameh   2020-01-31
Polityczny islam niszczy społeczeństwa   Gürcanli   2020-01-30
Palestyńczycy w Syrii: kolejny rok śmierci i udręki   Toameh   2020-01-18
O kwestii żydożercy   Aboubakr   2020-01-14
Państwa arabskie mają wiele do wygrania normalizując stosunki z Izraelem   Dabbas   2020-01-12
Palestyńczycy: ”Cudzoziemcy” w arabskim kraju   Toameh   2020-01-07
Bliskowschodni Arab chwali ”niesłychane osiągnięcia” Izraela, krytykuje ”tyrańskie dynastie”   Dabbas   2019-12-31
Czy kryzys ekonomiczny Jordanii może rozwiązać konflikt izraelsko-palestyński?   Dabbas   2019-12-22
Czego mógłby dokonać świat arabski, gdyby zawarł pokój z Izraelem   Dabbas   2019-12-13
Ignoranci nazywają feminizm herezją, nie rozumiejąc, czym on jest   Al-Budair   2019-12-10
Nie zamierzam być politycznie poprawna w sprawie antysemityzmu   Raza   2019-11-27
Trzydziestu wspaniałych i inni   Koraszewski   2019-11-23
4006 Palestyńczyków, o których Europejczycy nie słyszeli   Tawil   2019-11-22
Jak przywódcy Hamasu nabierają Palestyńczyków   Tawil   2019-10-06
Świat muzułmański walczy, a Zachód kapituluje   El-Ghazzali   2019-08-17
Jak palestyńscy przywódcy masakrują prawdę   Tawil   2019-06-18
Priorytety palestyńskich przywódców   Toameh   2019-06-14
Palestyńczycy: Kogo to naprawdę obchodzi?   Tawil   2019-02-09
Arabowie są winni Żydom dużo więcej niż 250 miliardów dolarów   Maroun   2019-02-07
Zdrada irańskich dysydentów przez Zachód   Memarsadeghi   2019-01-26
Kiedy Abbas i Hamas rzucali na siebie obelgi...   Toameh   2019-01-23
Palestyńskie dzieci: ofiary arabskiego apartheidu   Toameh   2019-01-05
Prawdziwa nieproporcjonalność w konflikcie Arabów z Izraelem   Maroun   2018-12-24
Mój rok na terytorium Autonomii Palestyńskiej   Gerstenfeld   2018-12-22
Dlaczego Iran finansuje palestyńskich terrorystów?   Tawil   2018-12-15
Nowa palestyńska "troska" o międzynarodowe konwencje   Tawil   2018-11-19
Nadzieja mimo arabskiego antysemityzmu   Maroun   2018-10-31
Pokonanie terroru wymaga wszechstronnej kampanii ideologicznej, kulturowej, edukacyjnej i religijnej   Al-Ansari   2018-10-22
Musicie zakazać zarzynania ofiarnych zwierząt na ulicach   Baraka   2018-08-29
W islamie Jerozolima to nie Mekka   Mohamed   2018-08-27
Tajny powód arabskiego odrzucenia żydowskiego prawa narodowego   Tawil   2018-08-14

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologia


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk