Prawda

Sobota, 9 grudnia 2023 - 12:52

« Poprzedni Następny »


Do jakiego stopnia pary mają wspólne cechy?


Steven Novella 2023-09-14


Czy ciągnie swój do swego, czy też przeciwieństwa się przyciągają? Obydwa są powszechnymi  aforyzmami, co oznacza, że są powszechnie przedstawiane jako prawdy ogólnie przyjęte, ale też mogą być błędne. Ludzie lubią zwięzłe frazesy, więc rozprzestrzeniają się one obficie, ale to nie znaczy, że zawierają jakąkolwiek prawdę. Co więcej, nasze naturalne instynkty nie wystarczają, by właściwie ocenić, czy są one prawdziwe, czy nie.

Często ludzie uciekają się do „heurystyki dostępności”, gdy spotykają się z tego typu twierdzeniami. Jeśli łatwo przyjdzie im do głowy przykład potwierdzający to twierdzenie, wówczas uznają je za prawdopodobnie prawdziwe. Używamy dostępności przykładu jako zastępstwa dla danych, ale jest to bardzo złe zastępstwo. Aby odpowiedzieć na takie pytania, naprawdę potrzebujemy często statystyk, co dla większości ludzi nie jest zbyt intuicyjne.


Oczywiście w tym miejscu wkracza nauka. Nauka jest systemem formalnym, którego używamy, aby uzupełnić naszą intuicję, aby dojść do bardziej wiarygodnych wniosków na temat natury rzeczywistości. Niedawno badacze opublikowali bardzo obszerny przegląd danych, metaanalizę połączoną z nową analizą danych, aby odpowiedzieć na to właśnie pytanie. Po pierwsze, musimy sformułować pytanie w sposób precyzyjny i pozwalający na zweryfikowanie danymi. Jeśli spojrzymy na pary, jak bardzo są podobne lub różne? Aby uzyskać jeszcze większą precyzję, musimy zidentyfikować konkretne cechy, które można w jakiś sposób zmierzyć lub określić ilościowo, i porównać je.

 

W części metaanalizy autorzy przyjrzeli się „480 korelacjom partnerów ze 199 recenzowanych badań dotyczących rodziców, par narzeczonych, par małżeńskich i/lub par żyjących w konkubinacie” w latach 1903–2022, włączając miliony par. Ograniczyli tę analizę do par przeciwnej płci i planują rozszerzyć swoją analizę na pary tej samej płci w późniejszej analizie. Następnie przeprowadzili własną analizę 133 cech u 79 074 par, korzystając z bazy danych brytyjskiego Biobanku. Korelacje wyraża się w skali od -1 do 1, gdzie -1 oznacza, że cechy są zawsze przeciwne, 0 oznacza brak korelacji, a 1 oznacza, że cechy są zawsze takie same w obrębie pary. Na przykład, jeśli introwertycy zawsze łączą się z ekstrawertykami, oznaczałoby to ujemną korelację wynoszącą -1. Jeśli ekstrawertycy zawsze występują w połączeniu z ekstrawertykami, byłaby to korelacja wynosząca 1. Jeśli prawdopodobieństwo połączenia się ekstrawertyka z introwertykiem jest takie samo, jak w ogólnej populacji, oznaczałoby to brak jakiejkolwiek statystycznej korelacji, a więc 0.


Naukowcy odkryli ogólnie pozytywną korelację między badanymi cechami – zatem ogółem przeciwieństwa się nie przyciągają, ale raczej ludzie skłaniają się ku osobom bardziej podobnym do siebie niż reszta populacji. Istniał szereg zależności. Najsilniejsza korelacja (0,87) dotyczyła roku urodzenia, co ma sens, ponieważ ludzie często łączą się w pary z osobami w podobnym wieku, a szkoła zazwyczaj łączy osoby w tym samym wieku w grupy społeczne.


Wykazano również wysokie korelacje między poglądami politycznymi, poglądami religijnymi, poziomem wykształcenia i używaniem substancji psychoaktywnych. Zgadza się to z wcześniejszymi badaniami (co nie jest zaskoczeniem), które wykazały pewien stopień „kojarzenia selektywnego”. Oznacza to, że społeczeństwo ma tendencję do podziału ludzi na kręgi społeczne na podstawie pochodzenia i statusu społeczno-ekonomicznego oraz że ludzie mają tendencję do znajdowania partnerów w swoim kręgu społecznym. Niektórzy badacze ostrzegają, że może to pogłębić z biegiem pokoleń nierówności w dochodach i szansach. Rodzice mają tendencję do przekazywania korzyści swoim dzieciom, a korzyści te zwykle kumulują się z pokolenia na pokolenie w wyniku kojarzenia selektywnego.


Niektóre cechy fizyczne, takie jak wzrost, również mają dodatnią korelację. Ma to wpływ na badania genetyki populacyjnej, które mogą fałszywie zakładać przypadkowe kojarzenie. W praktyce może to oznaczać, że z czasem mogą ujawnić się bardziej ekstremalne cechy – jeśli najwyżsi ludzie poślubiają najwyższych ludzi, mogą mieć naprawdę wysokie dzieci.


Spośród 133 badań cech tylko trzy miały ujemną korelację i były one słabe. Najsilniejszą ujemną korelację wykazywał chronotyp (bycie rannym ptaszkiem lub nocnym markiem) na poziomie -0,18. Jeszcze mniejsza ujemna korelacja wystąpiła w przypadku neurotyczności i trudności w słyszeniu. Podejrzewam, że te małe ujemne korelacje są prawdopodobnie statystycznymi przypadkami i domyślam się, że nie powtórzyłyby się w przypadku niezależnych danych. Ale nawet jeśli z jakiegoś powodu te efekty są realne, są one niewielkie.


Pytanie następnego poziomu brzmi: jakie są przyczyny różnych pozytywnych korelacji? Wspomniałem już o kojarzeniu selektywnym, ale ile to wyjaśnia? W szczególności, jakie są główne czynniki i jakie są dalsze konsekwencje? Innymi słowy, czy istnieją określone cechy, które niektórzy ludzie wybierają w pewnym stopniu i czy są takie, które statystycznie po prostu pojawiają się w grupie? Na przykład wyobrażam sobie, że wiele osób niepalących nie związałoby się z palaczem (łatwo mi to sobie wyobrazić, ponieważ jestem jedną z takich osób). To jest faktyczny czynnik „atrakcyjności”.


Jednocześnie palenie koreluje z wieloma innymi czynnikami. Na przykład jest negatywnie powiązane z poziomem wykształcenia i statusem społeczno-ekonomicznym. Zatem nawet gdyby nie istniał czynnik przyciągający palenie, prawdopodobnie nadal istniałaby pozytywna korelacja z tą cechą, wynikająca z oddzielnej korelacji z poziomem wykształcenia i statusem społeczno-ekonomicznym. Przy 133 badanych cechach może to stać się niemożliwą plątaniną przyczyn i skutków. Aby skomplikować sprawę, strzałka związku przyczynowego może zostać odwrócona w przypadku niektórych cech – co oznacza, że gdy pary spędzają razem czas, mogą upodobnić się pod względem pewnych cech. Być może ich poglądy polityczne z czasem ujednolicą się dzięki wspólnym doświadczeniom życiowym i wielu rozmowom.


Pomimo tych zawiłości, które zasługują na dalsze badania i eksploracje, możemy poczynić pewne ogólne stwierdzenia. Wydaje się, że pogląd, że „przeciwieństwa się przyciągają” jest w zasadzie bzdurą. Powinniśmy po prostu porzucić ten aforyzm. W rzeczywistości pary przeciwnej płci są do siebie bardziej podobne pod wieloma względami niż populacja ogólna. Ma to konsekwencje dla kilku obszarów badań i może mieć również konsekwencje społeczne.

 

Link do oryginału: https://theness.com/neurologicablog/index.php/how-much-do-couples-share-traits/#more-14121

NeuroLogica Blog, 5 września 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

Steven Novella 

Neurolog, wykładowca na Yale University School of Medicine. Przewodniczący i współzałożyciel New England Skeptical Society. Twórca popularnych (cotygodniowych) podkastów o nauce The Skeptics’ Guide to the Universe. Jest również dyrektorem Science-Based Medicine będącej częścią James Randi Educational Foundation (JREF), członek Committee for Skeptical Inquiry (CSI) oraz członek założyciel Institute for Science in Medicine. Prowadzi blog Neurologica.


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1452 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Nie gryzie się ręki, która cię zapyla   Tonhasca Júnior   2023-10-19
Rewolucja komunikacyjna   Hannam   2023-10-18
BBC szerzy propagandę rolnictwa organicznego, a biedni na świecie cierpią   i Kathleen Hefferon   2023-10-13
Niezwykły przypadek koewolucji i specyficzności zapylacz/storczyk   Coyne   2023-10-07
Płeć męska lub żeńska: nie ma nic pomiędzy   Elliot   2023-10-03
Myślenie intuicyjne i analityczne   Novella   2023-09-29
„Kryzys klimatyczny” to mistyfikacja   Williams   2023-09-25
Jak (i dlaczego) ośmiornica edytuje swój RNA   Lewis   2023-09-23
„Najbardziej znany zabójca ludzi”: jakie są prawdziwe początki XIV-wiecznej Czarnej Śmierci?   Lewis   2023-09-15
Do jakiego stopnia pary mają wspólne cechy?   Novella   2023-09-14
Kenia daje zielone światło 58 projektom GMO – naukowcy na całym świecie kontynuują badania w dziedzinie biotechnologii, mimo procesów sądowych i dezinformacji   Ombogo   2023-09-08
Lancet atakuje anty-przebudzenie, a czytelnik odpowiada   Coyne   2023-08-24
Więcej wyrafinowanej teologii: uczony religijny zastanawia się, czy neandertalczycy mieli nieśmiertelne dusze   Coyne   2023-08-16
Aktywiści anty-GMO w Afryce szerzą mity i strach, ale nie przedstawiają żadnych naukowych dowodów   Abutu   2023-08-14
Mało znana strona ryjkowców   Tonhasca Júnior   2023-08-11
Dlaczego nie można być osobą transrasową?   Coyne   2023-08-10
Walka z malarią za pomocą inżynierii genetycznej   Novella   2023-08-08
Jak restrykcje Unii Europejskiej podsycały głosy przeciwko GMO, jak również głód na globalnym Południu, a zwłaszcza w Afryce   Oria   2023-08-02
Nieznośni mali pomocnicy   Tonhasca Junior   2023-07-29
Macedońskie skarby   Tonhasca Júnior   2023-07-26
GMO i motyle   Novella   2023-07-25
Narzucanie ideologii naturze: Kew Garden celebruje „rośliny queer”   Coyne   2023-07-24
Smak miesiąca   Tonhasca Júnior   2023-07-20
Kłopoty na wylocie   Szczęsny   2023-07-18
Ideologiczne podważanie biologii   i Luana S. Maroja   2023-07-17
Role mężczyzn i kobiet w polowaniu, raz jeszcze   Coyne   2023-07-15
David Hillis o specjacji   Coyne   2023-07-13
Niechętni dawcy i pracowici biorcy   Tonhasca Júnior   2023-07-08
Grube problemy z jelitem   Szczęsny   2023-07-07
Badaczka z Leakey Foundation twierdzi, że kości orangutanów mówią nam, że biologiczna płeć jest spektrum, a nie binarna   Coyne   2023-06-30
Przez dziurkę od klucza   Szczęsny   2023-06-24
Nowa (nie podparta żadnymi dowodami) hipoteza, która eliminuje role płciowe w społecznościach łowców-zbieraczy   Coyne   2023-06-22
Błędne wyobrażenia o ewolucji   Coyne   2023-06-16
Influencerzy z podziemia   Tonhasca Júnior   2023-06-13
Jak wyewoluowało ubarwienie ostrzegawcze?   Coyne   2023-06-12
„San Francisco Chronicle” bardzo myli się w sprawie biologicznej płci   Coyne   2023-06-09
Kolczasty problem   Tonhasca Júnior   2023-06-06
Wpaść w amok. Empiryczna analiza szaleńczych zabójstw pokazuje, że wyłaniają się dwa różne wzorce.   King   2023-06-03
Błędna krytyka genetycznych testów na pochodzenie   Coyne   2023-06-02
Zdatny do lotu   Tonhasca Júnior   2023-06-01
‘Raniąca’ idea merytorycznych podstaw nauki    i Jerry Coyne   2023-05-29
Główny problem w filogenezie zwierząt wydaje się być rozwiązany   Coyne   2023-05-26
Americana   Tonhasca Júnior   2023-05-24
Czy uprawa jabłek odzwierciedla bigoterię?   Coyne   2023-05-18
Kenia: Musimy zająć się brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, ale najpierw musimy położyć kres dezinformacji na temat upraw modyfikowanych genetycznie   Oria   2023-05-16
Czytanie myśli z fMRI i AI   Novella   2023-05-05
Jest lepiej niż myślisz   Lomborg   2023-05-03
Dwudziestu dziewięciunaukowców publikuje artykuł w obronie merytorycznych podstaw w nauce     2023-05-01
Niewygodna historia   Ferguson   2023-04-28
Biologia rezygnacji z działania: kiedy kontynuować, a kiedy spasować   Coyne   2023-04-26
Porywacze ciał   Tonhasca Júnior   2023-04-25
Porażka jest kluczowym składnikiem innowacji   Ridley   2023-04-22
Używanie roślin jako biofrabryk   Novella   2023-04-14
Dawno zmarli przemawiają do nas   Tonhasca Júnior   2023-04-12
Wątpliwi pomocnicy    Tonhasca Júnior   2023-04-08
Uganda: aktywiści przeciwni biotechnologii szerzą dezinformację   Wetaya   2023-04-05
Anglia pozwala na uprawy poddane edycji genów   Novella   2023-04-03
Recenzja z książki  Can “The Whole World” Be Wrong?   Rose   2023-04-01
Psychologia ewolucyjna dla początkujących   Coyne   2023-03-27
“Konwergentna” ewolucja mrówek grzybiarek Starego i Nowego świata   Coyne   2023-03-23
Gigantyczna armia małych zabójców   Tonhasca Júnior   2023-03-22
Colin Wright broni binarności płci u zwierząt   Coyne   2023-03-15
AI: gorąca randka z “Sydneyem ”   Gotefridi   2023-03-15
Zmienić język w ekologii i biologii ewolucyjnej! Przykład anemii sierpowatej   Coyne   2023-03-13
Wzrost liczby nieobecnych ojców i towarzyszące temu społeczne problemy   Geary   2023-03-11
No pasarán    Tonhasca Júnior   2023-03-04
Dezinformacja o GMO: Kenijczykom będzie trudno podejmować racjonalne decyzje i to może kosztować życie   Mykonyo   2023-02-24
Twardy kwiat do zgryzienia    Tonhasca Júnior   2023-02-22
ChatGPT niemal zdaje lekarski egzamin końcowy   Novella   2023-02-21
“Rogi” trylobitów mogły być używane jako broń w walkach między samcami   Coyne   2023-02-15
Postmodernizm obnażony   Dawkins   2023-02-14
Powody naszych wierzeń. Jak i dlaczego irracjonalność trzyma nas w swoich szponach i jak możemy z tym walczyć?   Pinker   2023-02-13
Kiedy zapada noc i ziemia jest ciemna   Tonhasca Júnior   2023-02-10
W nowej książce jest słuszna krytyka idei, że są lepsze i gorsze gatunki, ale jest także błędne twierdzenie, że gatunki nie są realne   Coyne   2023-02-06
Kolczatki wydmuchują bąbelki śluzu z nosa, żeby się ochłodzić   Coyne   2023-02-02
Mali i zręczni influencerzy   Tonhasca Júnior   2023-01-31
Dowody na ewolucję: Bezwłose zwierzęta mają martwe geny na sierść   Coyne   2023-01-23
Krew, znój, łzy i pot   Tonhasca Júnior   2023-01-19
Bąkojady czyszczą nosorożce   Coyne   2023-01-18
Mózg używa geometrii hiperbolicznej   Novella   2023-01-16
O wspaniały nowy świecie   Tonhasca Júnior   2023-01-12
Ciepło zabija. Zimno zabija wielu więcej   Jacoby   2023-01-09
Po co badać przestrzeń kosmiczną?   Jacoby   2023-01-04
Rdzenni Amerykanie żądają doczesnych resztek pumy z Griffith Park   Coyne   2023-01-03
Świetny artykuł o epigenetyce   Coyne   2022-12-30
Śmiało podążaj tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden owad   Tonhasca Júnior   2022-12-28
Rzecz o splątaniu nauki i wiary   Koraszewski   2022-12-26
Pradawny ekosystem zrekonstruowany przy użyciu skamieniałego DNA   Coyne   2022-12-19
Rozważania heretyckiego mediewisty o historii, wartościach i zdumiewającej głupocie   Landes   2022-12-16
Ewolucyjne ślepe zaułki i lepkie urządzenia: botanik Darwin   Tonhasca Júnior   2022-12-14
Ewolucja nie idzie prostą drogą   Novella   2022-12-08
Geny i języki   Novella   2022-11-26
Uporczywa obecność religijnego mitu   Winegard   2022-11-24
Znaleziono skrytkę posągów z brązu   Novella   2022-11-23
W oparach zrównoważonej ignorancji   Koraszewski   2022-11-21
10 twierdzeń działaczy walczących w Afryce z GMO o tym, dlaczego postępy w biotechnologii upraw powinny zostać odrzucone – i dlaczego są one błędne   Maina   2022-11-17
List otwarty do wszystkich oszołomów   Novella   2022-11-03
Po prostu nie mogę się doczekać, aby znów wyruszyć w trasę   Tonhasca Júnior   2022-10-27
Czy mizoandria może być zakaźna?   Tonhasca Júnior   2022-10-24
Niezwykła fizjologia hibernujących niedźwiedzi   Coyne   2022-10-22

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk