Prawda

Sobota, 9 grudnia 2023 - 12:18

« Poprzedni Następny »


GMO i motyle


Steven Novella 2023-07-25


Czy słabnie negatywne nastawienie do organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) w naszym rolnictwie? W 2015 roku badanie Pew wykazało , że różnica między opinią publiczną a naukowcami była największa w kwestii akceptacji GMO (więcej niż w jakimkolwiek innym badanym temacie), z różnicą 51%. Ale nowsze dane pokazują spadającą opozycję. Organy regulacyjne również łagodzą swoje stanowisko, Meksyk wycofuje się zakazu importu kukurydzy GMO z USA, a UE rozważa złagodzenie przepisów dotyczących GMO. Niektóre kraje, takie jak Stany Zjednoczone, przyjęły również nową terminologię, taką jak bioinżynieria, i opracowały odrębne zasady dotyczące upraw wyprodukowanych ze zmienionymi genami, ale bez transgenicznego wstawiania.

Wciąż mamy przed sobą długą drogę i wciąż jest wystarczająco dużo sprzeciwu wobec wprowadzania użytecznych technologii rolniczych. Sądzę, że dzieje się tak dlatego, że nauka powoli wygrywa. Myślę, że wielu środowiskowców ma serce na właściwym miejscu, ale często rozpraszają ich ideologiczne stanowiska, takie jak niechęć do wszystkiego, co „nienaturalne” lub wysoce technologiczne. Jeśli stawka jest wystarczająco wysoka, bardziej umiarkowani środowiskowcy mogą zmienić swoje stanowisko. Myślę, że obserwujemy to w przypadku energii jądrowej i potrzeby walki z globalnym ociepleniem. I myślę, że widzimy to w przypadku GMO i potrzeby wyżywienia świata bez niszczenia środowiska. Korzyści płynące z GMO są ostatecznie zbyt wielkie, aby je zignorować.


Istnieje jednak dużo inercji w propagandzie anty-GMO, którą Greenpeace, lobby organiczne i inni szerzyli przez dziesięciolecia. Niedawno zapytano mnie o jedno konkretne twierdzenie, które odzwierciedla naturę tej propagandy – czy GMO nie zabija motyli? Krótka odpowiedź brzmi: nie, ale jak zawsze pełna historia zawiera wiele szczegółów. Oto typowy nagłówek z Environmental Working Group (którą osobiście uważam za bardziej ideologiczną niż opartą na nauce) – GMO-Linked Herbicide May Doom Monarch Butterflies. To sformułowanie zostało bezmyślnie powielone przez większość głównych mediów, ale jest to nic innego jak propaganda anty-GMO.

 

O jakim „herbicydzie powiązanym z GMO” mówią? Oczywiście, o glifosacie. Oto wątpliwy łańcuch logiki, którego użyli. Populacje motyli danaid wędrownych (monarchów) kurczą się. To nie jest kontrowersyjne. Tendencja ta utrzymuje się w przypadku wschodnich danaid wędrownych, ale w ciągu ostatnich dwóch lat populacje zachodnie nieco się odbiły. Długoterminowy trend jest jednak spadkowy. Spadek ten jest częściowo spowodowany zmniejszeniem zagęszczenia i rozmieszczenia trojeści, rośliny, od której zależy rozmnażanie się motyla danaidy – to tam składają jaja. Zmniejsza się ilość trojeści częściowo z powodu stosowania herbicydów, obecnie najczęściej stosowanym herbicydem jest glifosat. Niektóre GMO są zaprojektowane tak, aby były odporne na glifosat, co wiąże się z użyciem glifosatu. Widzicie więc, prawdziwym problemem są GMO. Z powodu celowo oszukańczych lub leniwie formułowanych nagłówków wielu ludzi ma ogólne wrażenie, że GMO zabija motyle.

 

Okazuje się, że każde ogniwo w tym łańcuchu jest wątpliwe lub tylko częściowo prawdziwe i w ostatecznym rachunku wprowadza w błąd. Zacznę od ostatniego ogniwa – ponieważ niektóre zastosowania GMO obejmują odporność na herbicydy, problem stanowi technologia GMO. To nonsens. Technologia GMO sama w sobie nie ma nic wspólnego z żadną konkretną aplikacją, a ryzyko w stosunku do korzyści z jednej aplikacji nie mówi absolutnie nic o ryzyku w porównaniu z korzyściami jakiejkolwiek innej aplikacji lub samej technologii. Lobby anty-GMO podjęło jednak skoordynowany wysiłek, aby połączyć GMO w umysłach opinii publicznej z pestycydami (herbicydami i insektycydami), tylko dlatego, że jest to jedno z wczesnych zastosowań tej technologii.


Gdy jednak przechodzimy z powrotem przez łańcuch logiczny, robi się jeszcze gorzej. Jeśli problemem są herbicydy, nie można obwiniać tylko obecnie najczęściej stosowanego herbicydu – trzeba umieścić skutki działania glifosatu w kontekście wszystkich alternatyw. Glifosat jest w rzeczywistości mniej toksyczny niż wiele herbicydów, które zastąpił. To nie jest tak, że bez roślin odpornych na herbicydy nie używalibyśmy herbicydów do naszych upraw. Ponadto każda zmiana w praktykach rolniczych, która zmniejsza plony, zwiększa wykorzystanie gruntów w celu wyprodukowania tej samej ilości żywności. I zgadnijcie, co jest większym problemem dla populacji trojeści?


W rzeczywistości jest wątpliwe, jaka jest prawdziwa rola herbicydów w spadku występowania trojeści, a tym samym danaid wędrownych. Innym czynnikiem, który wyraźnie ma wpływ, jest liczba i wielkość gospodarstw. Same gospodarstwa wypierają łąki i pola, na których normalnie występowałaby trojeść. Ale roślina nadal istnieje na ugorach, a także na obrzeżach pól uprawnych. W ciągu ostatnich 70 lat nastąpiła masowa konsolidacja gospodarstw rolnych, co oznacza, że gospodarstw jest mniej, ale są one większe. To z kolei oznacza mniej miedz między gospodarstwami, a tym samym mniej trojeści.


Mocnym dowodem jest to, że populacje trojeści i danaid stale spadają od 1950 r. – dziesiątki lat przed pojawieniem się GMO. Z niedawnego dużego przeglądu dowodów wyciągnięto wniosek:

 

Uprawy odporne na herbicydy nie są zatem jedynym winowajcą, a prawdopodobnie nawet nie głównym winowajcą: nie tylko spadki liczebności danaid i trojeści zaczęły się dziesiątki lat przed wprowadzeniem upraw GM, ale także inne zmienne, w szczególności spadek liczby gospodarstw, silniej przewidują trendy rozwoju trojeści w badanym okresie.

 

Autorzy szacują, że całkowity wpływ stosowania herbicydów i wielkości gospodarstw pozwala przewidzieć tylko 20% spadku liczebności motyli danaid, więc rolę odgrywają inne czynniki. Należy również zauważyć, że wprowadzenie upraw GMO odpornych na herbicydy nie zmieniło linii trendu zmniejszających się populacji danaid. To po prostu nie wydaje się być istotnym czynnikiem.


Prawdopodobnie głównym czynnikiem jest użytkowanie gruntów. W 2020 r. oszacowano, że grunty rolne stanowią 36,46% powierzchni gruntów na świecie. Grunty rolne to grunty, które są stale użytkowane pod uprawy lub pastwiska. Sytuacja będzie jeszcze bardziej ekstremalna, gdy spróbujemy wyżywić naszą rosnącą populację – obecnie na poziomie 8 miliardów i prawdopodobnie przekroczy 10 miliardów zanim liczba ludności na świecie osiągnie szczyt i ustabilizuje się. Wykorzystanie technologii w celu maksymalizacji plonów, zminimalizowania strat i odpadów oraz zminimalizowania nakładów będzie miało kluczowe znaczenie dla utrzymania naszych dostaw żywności przy jednoczesnym zminimalizowaniu naszego wpływu na środowisko. Najważniejsze jest to, że do zrobienia tego potrzebujemy bioinżynierii. Sprzeciw środowiskowców wobec GMO i bioinżynierii, oparty na ideologii i wątpliwych argumentach, jest jak na ironię bardzo niebezpieczny dla środowiska. Już wyrządzili wielką szkodę swoją propagandą, a szerzą ją dalej, włącznie z fałszywym powiązaniem między GMO a spadkiem liczebności motyli.


Ale jest sprzeciw wobec tej propagandy ze strony ekspertów rolniczych, takich jak ten z Purdue University :

 

Uprawy GM nie szkodzą pszczołom miodnym ani motylom danaidom wędrownym. Wręcz przeciwnie, mogą zmniejszyć zapotrzebowanie na pestycydy, które im szkodzą.

 

Link do oryginału: https://theness.com/neurologicablog/index.php/gmos-and-butterflies/

NeurLogica Blog, 7 lipca 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Steven Novella
 

Neurolog, wykładowca na Yale University School of Medicine. Przewodniczący i współzałożyciel New England Skeptical Society. Twórca popularnych (cotygodniowych) podkastów o nauce The Skeptics’ Guide to the Universe. Jest również dyrektorem Science-Based Medicine będącej częścią James Randi Educational Foundation (JREF), członek Committee for Skeptical Inquiry (CSI) oraz członek założyciel Institute for Science in Medicine. Prowadzi blog Neurologica.


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1452 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Nie gryzie się ręki, która cię zapyla   Tonhasca Júnior   2023-10-19
Rewolucja komunikacyjna   Hannam   2023-10-18
BBC szerzy propagandę rolnictwa organicznego, a biedni na świecie cierpią   i Kathleen Hefferon   2023-10-13
Niezwykły przypadek koewolucji i specyficzności zapylacz/storczyk   Coyne   2023-10-07
Płeć męska lub żeńska: nie ma nic pomiędzy   Elliot   2023-10-03
Myślenie intuicyjne i analityczne   Novella   2023-09-29
„Kryzys klimatyczny” to mistyfikacja   Williams   2023-09-25
Jak (i dlaczego) ośmiornica edytuje swój RNA   Lewis   2023-09-23
„Najbardziej znany zabójca ludzi”: jakie są prawdziwe początki XIV-wiecznej Czarnej Śmierci?   Lewis   2023-09-15
Do jakiego stopnia pary mają wspólne cechy?   Novella   2023-09-14
Kenia daje zielone światło 58 projektom GMO – naukowcy na całym świecie kontynuują badania w dziedzinie biotechnologii, mimo procesów sądowych i dezinformacji   Ombogo   2023-09-08
Lancet atakuje anty-przebudzenie, a czytelnik odpowiada   Coyne   2023-08-24
Więcej wyrafinowanej teologii: uczony religijny zastanawia się, czy neandertalczycy mieli nieśmiertelne dusze   Coyne   2023-08-16
Aktywiści anty-GMO w Afryce szerzą mity i strach, ale nie przedstawiają żadnych naukowych dowodów   Abutu   2023-08-14
Mało znana strona ryjkowców   Tonhasca Júnior   2023-08-11
Dlaczego nie można być osobą transrasową?   Coyne   2023-08-10
Walka z malarią za pomocą inżynierii genetycznej   Novella   2023-08-08
Jak restrykcje Unii Europejskiej podsycały głosy przeciwko GMO, jak również głód na globalnym Południu, a zwłaszcza w Afryce   Oria   2023-08-02
Nieznośni mali pomocnicy   Tonhasca Junior   2023-07-29
Macedońskie skarby   Tonhasca Júnior   2023-07-26
GMO i motyle   Novella   2023-07-25
Narzucanie ideologii naturze: Kew Garden celebruje „rośliny queer”   Coyne   2023-07-24
Smak miesiąca   Tonhasca Júnior   2023-07-20
Kłopoty na wylocie   Szczęsny   2023-07-18
Ideologiczne podważanie biologii   i Luana S. Maroja   2023-07-17
Role mężczyzn i kobiet w polowaniu, raz jeszcze   Coyne   2023-07-15
David Hillis o specjacji   Coyne   2023-07-13
Niechętni dawcy i pracowici biorcy   Tonhasca Júnior   2023-07-08
Grube problemy z jelitem   Szczęsny   2023-07-07
Badaczka z Leakey Foundation twierdzi, że kości orangutanów mówią nam, że biologiczna płeć jest spektrum, a nie binarna   Coyne   2023-06-30
Przez dziurkę od klucza   Szczęsny   2023-06-24
Nowa (nie podparta żadnymi dowodami) hipoteza, która eliminuje role płciowe w społecznościach łowców-zbieraczy   Coyne   2023-06-22
Błędne wyobrażenia o ewolucji   Coyne   2023-06-16
Influencerzy z podziemia   Tonhasca Júnior   2023-06-13
Jak wyewoluowało ubarwienie ostrzegawcze?   Coyne   2023-06-12
„San Francisco Chronicle” bardzo myli się w sprawie biologicznej płci   Coyne   2023-06-09
Kolczasty problem   Tonhasca Júnior   2023-06-06
Wpaść w amok. Empiryczna analiza szaleńczych zabójstw pokazuje, że wyłaniają się dwa różne wzorce.   King   2023-06-03
Błędna krytyka genetycznych testów na pochodzenie   Coyne   2023-06-02
Zdatny do lotu   Tonhasca Júnior   2023-06-01
‘Raniąca’ idea merytorycznych podstaw nauki    i Jerry Coyne   2023-05-29
Główny problem w filogenezie zwierząt wydaje się być rozwiązany   Coyne   2023-05-26
Americana   Tonhasca Júnior   2023-05-24
Czy uprawa jabłek odzwierciedla bigoterię?   Coyne   2023-05-18
Kenia: Musimy zająć się brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, ale najpierw musimy położyć kres dezinformacji na temat upraw modyfikowanych genetycznie   Oria   2023-05-16
Czytanie myśli z fMRI i AI   Novella   2023-05-05
Jest lepiej niż myślisz   Lomborg   2023-05-03
Dwudziestu dziewięciunaukowców publikuje artykuł w obronie merytorycznych podstaw w nauce     2023-05-01
Niewygodna historia   Ferguson   2023-04-28
Biologia rezygnacji z działania: kiedy kontynuować, a kiedy spasować   Coyne   2023-04-26
Porywacze ciał   Tonhasca Júnior   2023-04-25
Porażka jest kluczowym składnikiem innowacji   Ridley   2023-04-22
Używanie roślin jako biofrabryk   Novella   2023-04-14
Dawno zmarli przemawiają do nas   Tonhasca Júnior   2023-04-12
Wątpliwi pomocnicy    Tonhasca Júnior   2023-04-08
Uganda: aktywiści przeciwni biotechnologii szerzą dezinformację   Wetaya   2023-04-05
Anglia pozwala na uprawy poddane edycji genów   Novella   2023-04-03
Recenzja z książki  Can “The Whole World” Be Wrong?   Rose   2023-04-01
Psychologia ewolucyjna dla początkujących   Coyne   2023-03-27
“Konwergentna” ewolucja mrówek grzybiarek Starego i Nowego świata   Coyne   2023-03-23
Gigantyczna armia małych zabójców   Tonhasca Júnior   2023-03-22
Colin Wright broni binarności płci u zwierząt   Coyne   2023-03-15
AI: gorąca randka z “Sydneyem ”   Gotefridi   2023-03-15
Zmienić język w ekologii i biologii ewolucyjnej! Przykład anemii sierpowatej   Coyne   2023-03-13
Wzrost liczby nieobecnych ojców i towarzyszące temu społeczne problemy   Geary   2023-03-11
No pasarán    Tonhasca Júnior   2023-03-04
Dezinformacja o GMO: Kenijczykom będzie trudno podejmować racjonalne decyzje i to może kosztować życie   Mykonyo   2023-02-24
Twardy kwiat do zgryzienia    Tonhasca Júnior   2023-02-22
ChatGPT niemal zdaje lekarski egzamin końcowy   Novella   2023-02-21
“Rogi” trylobitów mogły być używane jako broń w walkach między samcami   Coyne   2023-02-15
Postmodernizm obnażony   Dawkins   2023-02-14
Powody naszych wierzeń. Jak i dlaczego irracjonalność trzyma nas w swoich szponach i jak możemy z tym walczyć?   Pinker   2023-02-13
Kiedy zapada noc i ziemia jest ciemna   Tonhasca Júnior   2023-02-10
W nowej książce jest słuszna krytyka idei, że są lepsze i gorsze gatunki, ale jest także błędne twierdzenie, że gatunki nie są realne   Coyne   2023-02-06
Kolczatki wydmuchują bąbelki śluzu z nosa, żeby się ochłodzić   Coyne   2023-02-02
Mali i zręczni influencerzy   Tonhasca Júnior   2023-01-31
Dowody na ewolucję: Bezwłose zwierzęta mają martwe geny na sierść   Coyne   2023-01-23
Krew, znój, łzy i pot   Tonhasca Júnior   2023-01-19
Bąkojady czyszczą nosorożce   Coyne   2023-01-18
Mózg używa geometrii hiperbolicznej   Novella   2023-01-16
O wspaniały nowy świecie   Tonhasca Júnior   2023-01-12
Ciepło zabija. Zimno zabija wielu więcej   Jacoby   2023-01-09
Po co badać przestrzeń kosmiczną?   Jacoby   2023-01-04
Rdzenni Amerykanie żądają doczesnych resztek pumy z Griffith Park   Coyne   2023-01-03
Świetny artykuł o epigenetyce   Coyne   2022-12-30
Śmiało podążaj tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden owad   Tonhasca Júnior   2022-12-28
Rzecz o splątaniu nauki i wiary   Koraszewski   2022-12-26
Pradawny ekosystem zrekonstruowany przy użyciu skamieniałego DNA   Coyne   2022-12-19
Rozważania heretyckiego mediewisty o historii, wartościach i zdumiewającej głupocie   Landes   2022-12-16
Ewolucyjne ślepe zaułki i lepkie urządzenia: botanik Darwin   Tonhasca Júnior   2022-12-14
Ewolucja nie idzie prostą drogą   Novella   2022-12-08
Geny i języki   Novella   2022-11-26
Uporczywa obecność religijnego mitu   Winegard   2022-11-24
Znaleziono skrytkę posągów z brązu   Novella   2022-11-23
W oparach zrównoważonej ignorancji   Koraszewski   2022-11-21
10 twierdzeń działaczy walczących w Afryce z GMO o tym, dlaczego postępy w biotechnologii upraw powinny zostać odrzucone – i dlaczego są one błędne   Maina   2022-11-17
List otwarty do wszystkich oszołomów   Novella   2022-11-03
Po prostu nie mogę się doczekać, aby znów wyruszyć w trasę   Tonhasca Júnior   2022-10-27
Czy mizoandria może być zakaźna?   Tonhasca Júnior   2022-10-24
Niezwykła fizjologia hibernujących niedźwiedzi   Coyne   2022-10-22

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk