Prawda

Poniedziałek, 26 lutego 2024 - 12:00

« Poprzedni Następny »


BBC szerzy propagandę rolnictwa organicznego, a biedni na świecie cierpią


Henry Miller i Kathleen Hefferon 2023-10-13


Ilu ludzi na całym świecie żyje obecnie w biedzie? Bank Światowy podaje, że nieco ponad 9%, czyli około 720 milionów ludzi, utrzymuje się za mniej niż 2,15 dolara dziennie.

 

 W Stanach Zjednoczonych, gdzie ubóstwo mierzy się inaczej, oszałamiające 10% populacji, czyli prawie 40 milionów ludzi, żyje poniżej progu ubóstwa.

 

A co z Wielką Brytanią? Około 20%, czyli 14 milionów obywateli, żyje w ubóstwie. To wielu ludzi, którzy nie mają bezpieczeństwa żywnościowego w jednym z najbogatszych krajów na świecie. Ale choć wiele społeczności rolniczych i naukowych rozumie zależności między praktykami rolniczymi, kosztami żywności i bezpieczeństwem żywnościowym, pracownicy BBC (British Broadcasting Corporation) wydają się nie mieć o tym pojęcia. 

 

BBC znalazła się pod ostrzałem zespołu doradców Science for a Sustainable Agriculture (SSA) za publikowanie wprowadzających w błąd, proorganicznych twierdzeń w swoich internetowych „Bitesize revision guides”, skierowanych specjalnie do studentów. SSA sprzeciwiła się twierdzeniom BBC, takim jak „ekologiczne mleko i wołowina są produkowane bez użycia antybiotyków”, „rolnicy ekologiczni… nie stosują pestycydów w swoich uprawach”; oraz „wielu rolników zwraca się w stronę rolnictwa organicznego, ponieważ konsumenci decydują się na zakup żywności wolnej od środków chemicznych”.BBC musi brakować pracowników weryfikujących fakty. W rzeczywistości bowiem rolnicy ekologiczni używają pestycydów, a także innych substancji chemicznych. Według USDA, zgodnie z amerykańskimi przepisami dotyczącymi produktów ekologicznych, dozwolone są dziesiątki „substancji syntetycznych” i są one powszechnie stosowane w uprawie i przetwarzaniu upraw ekologicznych. Wiele z tych organicznych pestycydów jest bardziej toksyczna i powoduje większe szkody dla środowiska niż ich odpowiedniki stosowane w konwencjonalnym (nie organicznym) rolnictwie, zwłaszcza środki grzybobójcze, takie jak siarczan miedzi, który może zabijać pożyteczne owady i zwierzęta. Ponadto klasyczna publikacja autorstwa profesora Bruce’a Amesa i jego współpracowników z University of California wykazała, że 99,99% substancji pestycydowych w diecie człowieka to substancje występujące naturalnie w roślinach, które chronią je przed owadami. 

 

Strona internetowa BBC twierdzi dalej, że w porównaniu z rolnictwem organicznym rolnictwo konwencjonalne zmniejsza różnorodność biologiczną. Kolejne błędne stwierdzenie BBC. Rolnictwo organiczne, z zakazem zaawansowanych technologii, daje zmniejszone plony, średnio o około 20-40% mniejsze niż uprawy konwencjonalne. Oznacza to, że potrzeba więcej ziemi (i wody), aby zrekompensować te niskie plony, a zwiększone użytkowanie gruntów pod rolnictwo ekologiczne zmniejszy liczbę pozostałych dzikich miejsc. 

 

W krótkiej grafice BBC „Rolnictwo organiczne i żywność modyfikowana genetycznie” jest wiele przekłamań faktów. Jest tam stwierdzenie, że modyfikacja genetyczna „polega na używaniu przez rolników nasion zmienionych technikami naukowymi. W przeszłości rośliny udoskonalano poprzez krzyżowanie ich z lepszymi roślinami. Umożliwiło to rolnikom uprawę silnych roślin, które dawały duże plony na sprzedaż”.  

 

W rzeczywistości przez około sto lat wiele nowych odmian roślin stworzono w drodze mutagenezy – poddawanie nasion działaniu środków chemicznych lub promieniowana w celu wytworzenia mutacji – oraz szerokich krzyżówek (zwanych także „hybrydyzacją odległą”), która wykorzystuje sztuczne środki w celu przezwyciężenia naturalnej bariery rozmnażania. W ten sposób powstały rośliny uprawne, w tym słodki rubinowy grejpfrut i włoska pszenica durum (mutageneza); oraz truskawki, banany i mango (hybrydyzacja odległa). Podsumowując, wszystkie rośliny uprawne były w ten czy inny sposób „modyfikowane genetycznie” przez tysiąclecia, a najnowsze techniki – technologia rekombinacji DNA, interferencja RNA i edycja genów – są najbardziej precyzyjne i przewidywalne, a zatem bezpieczniejsze niż tradycyjna hodowla.

 Jednak ugruntowana nauka nie wydaje się być domeną BBC. Są przekonani o rzekomych zaletach metod organicznych, co potwierdzają na  swojej stronie internetowej. 


ZALETY                                              WADYHodowanie wolnej od chemikaliów      Bardziej pracochłonne – wymaga od rolnika<br />żywności na zaspokojenie popytu          więcej czasu i wysiłku.<br />konsumentów. Zmniejsza zanieczyszczenie rzek           Rolnik musi mieć więcej umiejętności, by<br />z powodu braku chemicznych ścieków.  uprawiać gorszą glebę. Chroni faunę w rzekach.                          Produktywność na farmach organicznych<br />                                                                  jest niższa. 

ZALETY                                              WADY

Hodowanie wolnej od chemikaliów      Bardziej pracochłonne – wymaga od rolnika
żywności na zaspokojenie popytu          więcej czasu i wysiłku.
konsumentów.

 

Zmniejsza zanieczyszczenie rzek           Rolnik musi mieć więcej umiejętności, by
z powodu braku chemicznych ścieków.  uprawiać gorszą glebę.

 

Chroni faunę w rzekach.                          Produktywność na farmach organicznych
                                                                  jest niższa.

 Są to szczególnie rażąco błędne twierdzenia, ponieważ jest dokładnie odwrotnie. Jak powiedziano wyżej, w rolnictwie ekologicznym wykorzystuje się środki chemiczne, z których wiele jest toksycznych, a stosowanie upraw bezpłużnych w rolnictwie konwencjonalnym skutkuje mniejszą erozją gleby i spływem chemikaliów do dróg wodnych i warstw wodonośnych oraz mniejszą emisją dwutlenku węgla do powietrza niż w przypadku rolnictwa organicznego. Podsumowując, prymitywne praktyki organiczne powodują większe obciążenia dla środowiska niż rolnictwo konwencjonalne. 

 

Doniesienia BBC są niewybaczalnie niechlujne, a wręcz kłamliwe. Chociaż proekologiczna propaganda, promująca gorsze techniki w rolnictwie, otrzymuje poparcie grup zwolenników i przemysłu organiczny, można oczekiwać wyższego standardu gromadzenia faktów od jednej z najbardziej znanych organizacji informacyjnych na świecie.

 

Badanie przeprowadzone przez naukowców z University of California, Davis, opublikowane niedawno w „European Journal of Agricultural Economic”, powtwierdza raport z Walii i Anglii i dodaje dodatkowe problemyAutorzy badania ustalili, że z wielu powodów polityka publiczna wspierająca rozwój rolnictwa organicznego jako wykonalnego sposobu produkcji żywności przy jednoczesnym zachowaniu zrównoważonego rozwoju środowiskowego stawia w niekorzystnej sytuacji biedniejsze gospodarstwa domowe. 

 

  • Produkcja i marketing żywności organicznej „wiążą się z wyższymi kosztami jednostkowymi i/lub zmniejszonymi plonami w porównaniu z konwencjonalną alternatywą, a ponadto są produkowane i spożywane głównie w bogatszych krajach”. Innymi słowy, na droższą żywność mogą sobie pozwolić przede wszystkim konsumenci z bogatszych krajów, dysponujący większymi dochodami. 
  • W przypadku czterech głównych zbóż i nasion oleistych (pszenica, ryż, kukurydza i soja, które stanowią znaczną część światowego spożycia kalorii) zwiększenie powierzchni upraw organicznych z 3 do 15 procent spowodowałoby wzrost cen żywności dla konsumentów w biednych krajach aż o 6,3 procent.
  • W miarę wzrostu organicznego udziału gruntów w krajach bogatych ceny głównych upraw towarowych w krajach biednych wzrosły do tego stopnia, że „stanowią one znaczną łączną stratę dla konsumentów”. 

 

Podsumowując, rolnictwo organiczne powoduje, że zaopatrzenie w żywność jest droższe i bardziej niepewne, a praktykowane w biednych społeczeństwach naraża całą populację.

 

BBC nie musi łykać organicznej propagandy w całości

 

Twierdzenie zwolenników rolnictwa ekologicznego, powtarzane przez BBC, że rolnictwo organiczne przynosi korzyści biednym, jest nie tylko błędne, ale i okrutne. Szerokie jego propagowanie może promować rozszerzanie upraw organicznych, a tym samym zwiększenie areału potrzebnego do uprawy. To z kolei osłabiłoby zdolność do utrzymywania dzikich przestrzeni, ochrony różnorodności biologicznej i recyklingu dwutlenku węgla. 

 

Ceny żywności również wzrosłyby ze względu na niższe plony rolnictwa ekologicznego i niemożność uprawy roślin genetycznie modyfikowanych o wyższych plonach (które są czasami również bardziej pożywne i zrównoważone). 

 

To nie jest coś co „może się zdarzyć”, ale co się zdarzy. Weź pod uwagę otwierające oczy wnioski z klasycznego już badania z 2019 r. dotyczącego wpływu emisji gazów cieplarnianych, gdyby Anglia i Walia przeszła na produkcję w 100% ekologiczną. Na podstawie łatwo dostępnych publicznych danych przewidzieli 40% spadek produkcji żywności w porównaniu z rolnictwem konwencjonalnym, co zapoczątkowałoby burzliwą sekwencję wydarzeń.

 

„Powierzchnia lądowa potrzebna do uzupełnienia niedoborów w produkcji krajowej jest prawie pięciokrotnie większa od obecnego obszaru lądowego za granicą wykorzystywanego do produkcji żywności dla Anglii i Walii”. Wzrósłby import, zwłaszcza z Ameryki Łacińskiej, gdzie wycinanie lasów w celu zaspokojenia potrzeb produkcyjnych doprowadziłoby do jeszcze większej emisji gazów cieplarnianych.

 

Ze względu na porównywalną nieefektywność produkcji organicznej, szczególnie w porównaniu z uprawą roślin genetycznie zmodyfikowanych, z których wiele nie wymaga uprawy roli uwalniającej węgiel, zakłócenia klimatyczne gwałtownie wzrosłyby. Kolejne badania wykazały, że niestabilność klimatyczna w nieproporcjonalnym stopniu spada na barki biednych.

 

Wszystkie te czynniki będą miały niekorzystny wpływ na dobrobyt najbiedniejszych na świecie konsumentów, także w bogatych enklawach w Wielkiej Brytanii, Europie i Ameryce Północnej. 

 

Rolnictwo organiczne i produkcja żywności, nie mówiąc już o całkowitych bzdurach w rodzaju organicznych pościeli i poduszek, to kolosalne i drogie oszustwo. Wystarczająco źle jest widzieć, jak dezinformacja trafia do zamożnych, ale groteskowe jest to, że konsumenci w biedniejszych krajach będą ponosić największy ciężar tej narcystycznej polityki. Wpływowe źródła informacji, takie jak BBC, powinny ponownie przemyśleć swoją kolaborację przy tym oszustwie. 


Link do oryginału: https://geneticliteracyproject.org/2023/09/28/as-the-bbc-spews-organic-farming-propaganda-the-worlds-poor-suffer/?mc_cid=e9811eecc6&;mc_eid=8d0a38d271

Genetic Literacy Project, 28 września 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Kathleen L. Hefferon –
wykłada mikrobiologię na Cornell University.

Henry Miller – lekarz i biolog molekularny związany z American Council on Science and Health. Dyrektor Biura Biotechnologii FDA.


Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1462 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Kolejna błędna próba skorygowania ewolucji   Coyne   2024-02-22
Ryjący w ziemi przedsiębiorcy   Tonhasca Júnior   2024-02-15
Olbrzymie armie o niezliczonych umiejętnościach    Tonhasca Júnior   2024-02-08
Wejdź, powiedziała, dam ci schronienie przed burzą   Tonhasca Júnior   2024-01-15
Czy ludzie wyewoluowali w wodzie?   Coyne   2024-01-08
Jak upadają wielcy   Tonhasca Júnior   2024-01-04
Oczy reniferów zmieniają kolor, żeby łatwiej im było dostrzec jadalne porosty   Coyne   2023-12-30
Życzliwi przestępcy   Tonhasca Júnior   2023-12-28
Conor Friedesdorf (i Alexander Barvinok) o ideologicznym przymusie na amerykańskich uczelniach   Coyne   2023-12-26
Zdumiewający manipulatorzy   Tonhasca Júnior   2023-12-25
Nie gryzie się ręki, która cię zapyla   Tonhasca Júnior   2023-10-19
Rewolucja komunikacyjna   Hannam   2023-10-18
BBC szerzy propagandę rolnictwa organicznego, a biedni na świecie cierpią   i Kathleen Hefferon   2023-10-13
Niezwykły przypadek koewolucji i specyficzności zapylacz/storczyk   Coyne   2023-10-07
Płeć męska lub żeńska: nie ma nic pomiędzy   Elliot   2023-10-03
Myślenie intuicyjne i analityczne   Novella   2023-09-29
„Kryzys klimatyczny” to mistyfikacja   Williams   2023-09-25
Jak (i dlaczego) ośmiornica edytuje swój RNA   Lewis   2023-09-23
„Najbardziej znany zabójca ludzi”: jakie są prawdziwe początki XIV-wiecznej Czarnej Śmierci?   Lewis   2023-09-15
Do jakiego stopnia pary mają wspólne cechy?   Novella   2023-09-14
Kenia daje zielone światło 58 projektom GMO – naukowcy na całym świecie kontynuują badania w dziedzinie biotechnologii, mimo procesów sądowych i dezinformacji   Ombogo   2023-09-08
Lancet atakuje anty-przebudzenie, a czytelnik odpowiada   Coyne   2023-08-24
Więcej wyrafinowanej teologii: uczony religijny zastanawia się, czy neandertalczycy mieli nieśmiertelne dusze   Coyne   2023-08-16
Aktywiści anty-GMO w Afryce szerzą mity i strach, ale nie przedstawiają żadnych naukowych dowodów   Abutu   2023-08-14
Mało znana strona ryjkowców   Tonhasca Júnior   2023-08-11
Dlaczego nie można być osobą transrasową?   Coyne   2023-08-10
Walka z malarią za pomocą inżynierii genetycznej   Novella   2023-08-08
Jak restrykcje Unii Europejskiej podsycały głosy przeciwko GMO, jak również głód na globalnym Południu, a zwłaszcza w Afryce   Oria   2023-08-02
Nieznośni mali pomocnicy   Tonhasca Junior   2023-07-29
Macedońskie skarby   Tonhasca Júnior   2023-07-26
GMO i motyle   Novella   2023-07-25
Narzucanie ideologii naturze: Kew Garden celebruje „rośliny queer”   Coyne   2023-07-24
Smak miesiąca   Tonhasca Júnior   2023-07-20
Kłopoty na wylocie   Szczęsny   2023-07-18
Ideologiczne podważanie biologii   i Luana S. Maroja   2023-07-17
Role mężczyzn i kobiet w polowaniu, raz jeszcze   Coyne   2023-07-15
David Hillis o specjacji   Coyne   2023-07-13
Niechętni dawcy i pracowici biorcy   Tonhasca Júnior   2023-07-08
Grube problemy z jelitem   Szczęsny   2023-07-07
Badaczka z Leakey Foundation twierdzi, że kości orangutanów mówią nam, że biologiczna płeć jest spektrum, a nie binarna   Coyne   2023-06-30
Przez dziurkę od klucza   Szczęsny   2023-06-24
Nowa (nie podparta żadnymi dowodami) hipoteza, która eliminuje role płciowe w społecznościach łowców-zbieraczy   Coyne   2023-06-22
Błędne wyobrażenia o ewolucji   Coyne   2023-06-16
Influencerzy z podziemia   Tonhasca Júnior   2023-06-13
Jak wyewoluowało ubarwienie ostrzegawcze?   Coyne   2023-06-12
„San Francisco Chronicle” bardzo myli się w sprawie biologicznej płci   Coyne   2023-06-09
Kolczasty problem   Tonhasca Júnior   2023-06-06
Wpaść w amok. Empiryczna analiza szaleńczych zabójstw pokazuje, że wyłaniają się dwa różne wzorce.   King   2023-06-03
Błędna krytyka genetycznych testów na pochodzenie   Coyne   2023-06-02
Zdatny do lotu   Tonhasca Júnior   2023-06-01
‘Raniąca’ idea merytorycznych podstaw nauki    i Jerry Coyne   2023-05-29
Główny problem w filogenezie zwierząt wydaje się być rozwiązany   Coyne   2023-05-26
Americana   Tonhasca Júnior   2023-05-24
Czy uprawa jabłek odzwierciedla bigoterię?   Coyne   2023-05-18
Kenia: Musimy zająć się brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, ale najpierw musimy położyć kres dezinformacji na temat upraw modyfikowanych genetycznie   Oria   2023-05-16
Czytanie myśli z fMRI i AI   Novella   2023-05-05
Jest lepiej niż myślisz   Lomborg   2023-05-03
Dwudziestu dziewięciunaukowców publikuje artykuł w obronie merytorycznych podstaw w nauce     2023-05-01
Niewygodna historia   Ferguson   2023-04-28
Biologia rezygnacji z działania: kiedy kontynuować, a kiedy spasować   Coyne   2023-04-26
Porywacze ciał   Tonhasca Júnior   2023-04-25
Porażka jest kluczowym składnikiem innowacji   Ridley   2023-04-22
Używanie roślin jako biofrabryk   Novella   2023-04-14
Dawno zmarli przemawiają do nas   Tonhasca Júnior   2023-04-12
Wątpliwi pomocnicy    Tonhasca Júnior   2023-04-08
Uganda: aktywiści przeciwni biotechnologii szerzą dezinformację   Wetaya   2023-04-05
Anglia pozwala na uprawy poddane edycji genów   Novella   2023-04-03
Recenzja z książki  Can “The Whole World” Be Wrong?   Rose   2023-04-01
Psychologia ewolucyjna dla początkujących   Coyne   2023-03-27
“Konwergentna” ewolucja mrówek grzybiarek Starego i Nowego świata   Coyne   2023-03-23
Gigantyczna armia małych zabójców   Tonhasca Júnior   2023-03-22
Colin Wright broni binarności płci u zwierząt   Coyne   2023-03-15
AI: gorąca randka z “Sydneyem ”   Gotefridi   2023-03-15
Zmienić język w ekologii i biologii ewolucyjnej! Przykład anemii sierpowatej   Coyne   2023-03-13
Wzrost liczby nieobecnych ojców i towarzyszące temu społeczne problemy   Geary   2023-03-11
No pasarán    Tonhasca Júnior   2023-03-04
Dezinformacja o GMO: Kenijczykom będzie trudno podejmować racjonalne decyzje i to może kosztować życie   Mykonyo   2023-02-24
Twardy kwiat do zgryzienia    Tonhasca Júnior   2023-02-22
ChatGPT niemal zdaje lekarski egzamin końcowy   Novella   2023-02-21
“Rogi” trylobitów mogły być używane jako broń w walkach między samcami   Coyne   2023-02-15
Postmodernizm obnażony   Dawkins   2023-02-14
Powody naszych wierzeń. Jak i dlaczego irracjonalność trzyma nas w swoich szponach i jak możemy z tym walczyć?   Pinker   2023-02-13
Kiedy zapada noc i ziemia jest ciemna   Tonhasca Júnior   2023-02-10
W nowej książce jest słuszna krytyka idei, że są lepsze i gorsze gatunki, ale jest także błędne twierdzenie, że gatunki nie są realne   Coyne   2023-02-06
Kolczatki wydmuchują bąbelki śluzu z nosa, żeby się ochłodzić   Coyne   2023-02-02
Mali i zręczni influencerzy   Tonhasca Júnior   2023-01-31
Dowody na ewolucję: Bezwłose zwierzęta mają martwe geny na sierść   Coyne   2023-01-23
Krew, znój, łzy i pot   Tonhasca Júnior   2023-01-19
Bąkojady czyszczą nosorożce   Coyne   2023-01-18
Mózg używa geometrii hiperbolicznej   Novella   2023-01-16
O wspaniały nowy świecie   Tonhasca Júnior   2023-01-12
Ciepło zabija. Zimno zabija wielu więcej   Jacoby   2023-01-09
Po co badać przestrzeń kosmiczną?   Jacoby   2023-01-04
Rdzenni Amerykanie żądają doczesnych resztek pumy z Griffith Park   Coyne   2023-01-03
Świetny artykuł o epigenetyce   Coyne   2022-12-30
Śmiało podążaj tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden owad   Tonhasca Júnior   2022-12-28
Rzecz o splątaniu nauki i wiary   Koraszewski   2022-12-26
Pradawny ekosystem zrekonstruowany przy użyciu skamieniałego DNA   Coyne   2022-12-19
Rozważania heretyckiego mediewisty o historii, wartościach i zdumiewającej głupocie   Landes   2022-12-16
Ewolucyjne ślepe zaułki i lepkie urządzenia: botanik Darwin   Tonhasca Júnior   2022-12-14

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


&#8222;Choroba&#8221; przywrócona przez Putina


&#8222;Przebudzeni&#8221;


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk