Prawda

Piątek, 7 maja 2021 - 13:14

« Poprzedni Następny »


Znaleziono najstarszego “bilaterian”: odkryto podobne do robaka stworzenie wraz z jego skamieniałymi śladami


Jerry A. Coyne 2020-04-16

Jedną z wielkich tajemnic paleobiologii jest odpowiedź na pytanie, skąd pochodzi złożone życie (tj. zwierzęta) i jak wyglądały najwcześniejsze zwierzęta. Pierwsze ślady życia, jakie mamy, są sprzed około 3,7 miliarda lat, ale są to sinice. Pierwsze „prawdziwe komórki” – eukarionty - datuje się na około 1,8 miliarda lat. Potem jest jednak olbrzymia luka na 1,2 miliarda lat zanim mamy pierwsze ślady bardziej złożonego, wielokomórkowego życia (przypuszczalne gąbki,  krążkopławy i żebropławy) z początków okresu ediakaru (571-541 milionów lat temu). Ta fauna zawierała wiele dziwacznych i tajemniczych form zwierzęcych.

Miliony z nich wymarły bez potomstwa na początku kambru (około 545 milionów lat temu). Ponieważ jednak nie było osobnego i późniejszego powstania stworzeń, które prowadziły do współczesnych zwierząt (wiemy o tym z danych molekularnych), część wcześniejszej fauny, która żyła w ediakarze, musi być przodkami współczesnych zwierząt. Praca, którą dzisiaj omówię, dotyczy poszukiwania najwcześniejszych przedstawicieli  Bilateria, grupy, która obejmuje wszystkie poza najprostszymi zwierzętami. Tutaj jest ich opis z Wikipedii:

Zwierzęta dwubocznie symetryczne (Bilateria) – zwierzęta charakteryzujące się pierwotnie dwustronną (bilateralną) symetrią budowy ciała, trzema warstwami różnicującymi się w trakcie rozwoju embrionalnego oraz obecnością otworu gębowego i odbytu. Grupa ta obejmuje większość zwierząt (około 1,2 mln znanych gatunków), w tym mięczakistawonogi i strunowce.


Symetria bilateralna rozwinęła się u tych zwierząt w związku z ich zdolnością do ruchu postępowego. Aktywne poruszanie się wykształciło polaryzację ciała, które zróżnicowało się na część przednią i tylną oraz brzuszną i grzbietową. Symetria budowy ciała organizmu zwierząt o prostszej niż Bilateria morfologii – gąbek (Porifera) i promienistych (Radiata) – oparta jest na centralnie położonej jamie otoczonej ścianą ciała. Pojawienie się środkowego listka zarodkowego zwanego mezodermą doprowadziło u bardziej zaawansowanych ewolucyjnie Bilateria do powstania celomy (wtórnej jamy ciała). Prawdopodobnie był to jeden z czynników, które przyczyniły się do ich sukcesu ewolucyjnego[1]. Obecność mezodermy jest cechą charakterystyczną dla wszystkich Bilateria.

Paleobiolodzy szukają więc w zapisie kopalnym zwierząt, które są dwubocznie symetryczne, nie zaś promieniowo symetryczne, z tyłem i przodem (a więc głową i odbytem z wnętrznościami pośrodku), i z dowodem na jamę ciała. Kimberella, znaleziona zarówno w Rosji, jak w Australii (patrz skamieniałość poniżej) jest przypuszczalnie dwubocznie symetryczna, ale ludzie nadal spierają się, czy może jest jamochłonem (krewnym meduz), zwierzęciem, które nie jest dwubocznie symetryczne. (Są tam także „ślady zadrapań” z nią związane, co sugeruje, że miała radulę i mogła być rodzajem mięczaka, które są bilateralne):


Kimberalla quadrata<span>. Arkhangelsk Regional Museum Author: Aleksey Nagovitsyn (User:Alnagov)</span>
Kimberalla quadrata. Arkhangelsk Regional Museum Author: Aleksey Nagovitsyn (User:Alnagov)

Obecnie jednak czworo badaczy znalazło coś, co jednoznacznie wydaje się być skamieniałością zwierzęcia dwubocznie symetrycznego, jak również  tunelowy ślad, który prawdopodobnie robiło pod piaskiem płytkiego morza, ucztując na mikrobowej warstwie bakterii. Opublikowali o tej pracy artykuł w „Proceedings of the National Academy of Sciences (USA)”. Można zobaczyć ten artykuł przez kliknięcie na link pod zrzutem z ekranu lub w pdf tutaj (odnośnik pod spodem).https://www.pnas.org/content/early/2020/03/17/2001045117


Kilka tych stworzeń, nazwanych Ikaria wariootia, znajduje się koło „skamieniałości śladowych”: śladów lub norek, którym dano nazwę Helminthoidichnites (ślady zwierząt, takich jak ich ścieżki, dano naukowe nazwy pod nieobecność zwierząt, które je zrobiły). Są one datowane - przez użycie magmowego materiału, takiego jak popiół, obok warstwy osadowej – na około 560-551 milionów lat temu (datowanie dokonane przez skorelowanie warstw z datowanymi, podobnymi warstwami w Rosji).


Skamieniałości, zarówno zwierzęta, jak ich ślady, znajdują się w drobnoziarnistym piaskowcu ze złoża Nilpena w południowej Australii, gdzie znaleziono fantastyczne ediakarańskie stworzenia. Są to małe zwierzęta, wyglądające na dwubocznie symetrycznie, o rozmiarach 2 do 7 mm: mniej więcej wielkości ziarnka ryżu. Ponadto, co najmniej jedno z nich było powiązane z śladem bruzdy rozmiaru mniej więcej takiego, jaki zrobiłoby to stworzenie. Jest to widoczne na zdjęciu poniżej. (Zwierzę pokazane poniżej zostało prawdopodobnie wyrzucone z bruzdy przez ruch podłoża.)


<span>(from PNAS): Photograph. . . (of </span>I. wariootia<span>. (A) Specimen (white arrow) associated with </span>Helminthoidchnites<span> [JAC: the burrow]</span>
(from PNAS): Photograph. . . (of I. wariootia. (A) Specimen (white arrow) associated with Helminthoidchnites [JAC: the burrow]

A jest tam wiele okazów tego stworzenia, pokazanych przez skaning laserowy. Pokazują one stworzenie z szerokim końcem (przypuszczalnie przodem) i z wąskim końcem (przypuszczalnie tyłem), a wszystko pokazują stosunkowo podobny stosunek długości do szerokości, co sugeruje, że nie jest to jakiś geologiczny artefakt, ale prawdziwe zwierzę. Proszę zauważyć szeroki przód (ryjące zwierzęta są większe z przodu niż z tyłu, kiedy jest asymetria), jak również dwuboczną symetrię: 


(from PNAS): Type specimen of I. wariootia from Nilpena, including (A) photograph; and (B–D) 3D laser scans. Notice distinct bilateral symmetry (wider end identified by white star in C and deeper end by black star in D). P57685. (Scale bars, 1 mm.)

(from PNAS): Type specimen of I. wariootia from Nilpena, including (A) photograph; and (B–D) 3D laser scans. Notice distinct bilateral symmetry (wider end identified by white star in C and deeper end by black star in D). P57685. (Scale bars, 1 mm.)

Nie jestem paleontologiem, ale te dane i zdjęcia są całkiem przekonujące, że istotnie mamy tutaj do czynienia z bardzo wczesnym zwierzęciem dwubocznie symetrycznym, być może  bliskim „wspólnemu przodkowi” wszystkich zwierząt poza kilkoma taksonami wyliczonymi powyżej. (Oczywiście, nie możemy wiedzieć, czy to jest „wspólny przodek” bilateralnych zwierząt, mimo że nadmiernie podniecone media to sugerują. Z pewnością jednak coś, co jest bliskie wspólnemu przodkowi, mogło tak wyglądać.) 


Dowody dwubocznej symetrii są widoczne w tych skamieniałościach. Natura bruzd w osadzie prawdopodobnie zrobionych przez te stworzenia sugeruje autorom, że miały jamę ciała i muskulaturę, zaś „poprzeczne wcięcia w kształcie litery V” w bruzdach sugerują, że miały „ruch robaczkowy”, jak dżdżownice:

Ruch robaczkowy jest powszechnym wzorem poruszania się u wydłużonych bezkręgowców o miękkich ciałach, szczególnie pierścienic, takich jak dżdżownice. Obejmuje to skurcze mięśni okrężnych i podłużnych. Skurcz mięśni okrężnych wydłuża ciało i powoduje ruch do przodu; skurcz mięśni podłużnych skraca i  zakotwicza ciało.

Taki ruch nie jest płynny, ale skokowy, co dawało „wcięcia” w bruzdach. Zdaniem autorów sugeruje to „potencjalnie modularną budowę ciała” z niezbędnymi mięśniami. Autorzy sugerują także, że „ślady grzebania w osadzie ujawniają, że Ikaria prawdopodobnie miały jamę ciała, otwór gębowy, odbytnicę i przechodzące przez całość jelita” (wszystko to są cechy zwierząt dwubocznie symetrycznych).


Sprawdziłem ze znajomym paleontologiem, który mówi, że tak, to jest całkiem dobry dowód na wczesne zwierzę dwubocznie symetryczne oraz jedyny dowód, w którym przypuszczalne wczesne zwierzę bilateralne jest związane ze śladami w osadzie. Autorzy dostarczają rekonstrukcji Ikaria i jego śladów w artykule, który, po dodaniu kolorów, wygląda nieco podobnie do penisa:  


<span>(From paper): Reconstruction of </span>Ikaria<span> in life position forming a </span>Helminthoidichnites<span>-type trail.</span>
(From paper): Reconstruction of Ikaria in life position forming a Helminthoidichnites-type trail.

To jest dość ważne odkrycie, ponieważ daje nam spojrzenie na to, co może być przodkiem wszystkich dwubocznie symetrycznych zwierząt, włącznie, oczywiście, z nami.


Niestety, jak zauważyłem powyżej, niektóre media piszą, że to jest wspólny przodek, a nie mamy żadnego sposobu na dowiedzenie się tego. Tutaj jest jedna z takich błądzących organizacji (Phys.org), która poprawnie podaje większość informacji, ale ma wprowadzający w błąd tytuł (kliknij na link pod zrzutem z ekranu). Można także winić stronę informacyjną University of California at Riverside, która dostarcza artkuł skopiowany słowo w słowo przez Phys.org.https://m.phys.org/news/2020-03-ancestor-animals-australian-fossils.html?fbclid=IwAR291uq_jq9tnuQuupQlRM4hF7ey8DsMn4iLX8YvjeyoVkUWkt2FIHQZQIc

 

Zawsze bądźcie nieufni, kiedy widzicie wiadomość, że zidentyfikowano ”wspólnego przodka” albo ”brakujące ogniwo”. W tym wypadku uniwersytet, z którego pochodzi pierwszy autor, Scott Evans, wypaczył znaczenie znaleziska. Nie mamy najmniejszego pojęcia, czy I. wariootia jest „przodkiem wszystkich zwierząt”, a to twierdzenie jest fatalnie błędne pod dwoma względami. Po pierwsze, gąbki, jamochłony i inna promieniowo symetryczna fauna to są „zwierzęta”, ale nie są potomkami tego robakowatego stworzenia. Po drugie, nie mamy pojęcia, czy I. wariootia w ogóle jest przodkiem „wszystkich zwierząt dwubocznie symetrycznych”.


Sami autorzy tego nie twierdzą; wina spoczywa na mediach i na rzecznikach prasowych UCR, choć należałoby się spodziewać, że pokażą tytuł samym badaczom.  


Wszystko jedno; jest to nadal ważne odkrycie i naprawdę wspaniałe.

h/t: Hos, Latha Menon

_________________

Evans, S. D. J. V. Hughes, J. G. Gehling, and M. L. Droser. 2020. Discovery of the oldest bilaterian from the Ediacaran of South Australia. Proceedings of the National Academy of Sciences Mar early edition,; DOI: 10.1073/pnas.2001045117

 

Oldest ”bilaterian” found: wormlike creature discovered along with its tracks

Why Evolution Is True, 26 marca 2020

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1212 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Ewolucja wielokomórkowości   Novella   2021-05-07
Polityczna polaryzacja jest przesadzona   Novella   2021-05-04
Wrotki były kiedyś sztandarową grupą istot bez seksu, a teraz sądzi się, że ukradkiem odstawiają szybkie numerki   Coyne   2021-04-22
Błędna historia antykolonializmu   Tupy   2021-04-21
Mayflower wyrusza w podróż raz jeszcze   Koraszewski   2021-04-19
Genetyczny przełącznik CRISPR   Novella   2021-04-16
Wielkie zdarzenie oksydacyjne   Novela   2021-04-09
Kiedy panika klimatyczna zlewa się z kulturą anulowania   Lomborg   2021-04-06
Czy wykształceni ludzie są bardziej antysemiccy?   Albert Cheng i Ian Kingsbury   2021-04-05
Nieoczekiwana historia i cudowny sukces szczepionek   Ridley   2021-03-31
Innowacja jest geograficznie zlokalizowanym i chwilowym zjawiskiem   Ridley   2021-03-29
Czy gąbki są najbliższymi krewnymi pozostałych zwierząt?   Coyne   2021-03-26
Kilka lekcji z rosyjskiej rewolucji. Jak kuszący radykalny nihilizm prowadzi do ekstremizmu   Geifman   2021-03-22
Wracamy do raju?   Łukaszewski   2021-03-18
Ślimakowi morskiemu odrasta tułów z odciętej głowy, czyli “autotomia z kleptoplastią”   Coyne   2021-03-15
Ewolucyjne korzyści udawania ofiary   Clark   2021-03-11
Ludzie i wymieranie megafauny   Novella   2021-03-10
Banany edytowane przez CRISPR   Novella   2021-03-02
Nikczemne grzyby naśladują kwiaty trawy, by ułatwić własne rozmnażanie się   Coyne   2021-02-26
Co zabiło megafaunę Ameryki Północnej?   Novella   2021-02-25
Stresy i nowe szczepy wirusa   Ridley   2021-02-12
EWOLUCJA wirusa Covid-19   Coyne   2021-02-10
Czy „toksyczna kobiecość” jest główną przyczyną bojów o społeczną sprawiedliwość?   Coyne   2021-02-08
Najmniejszy gad (i owodniowiec) świata: BARDZO mały kameleon   Coyne   2021-02-05
Dlaczego kocimiętka i matatabi doprowadzają koty do szaleństwa? Grupa badaczy mówi, że te rośliny mogą chronić je przed komarami   Coyne   2021-02-02
Bądźcie sceptyczni wobec wideo pokazujących “skutki uboczne” szczepionki   Novella   2021-01-28
Szaleństwo odnawialnej energii   Ridley   2021-01-23
Głębia ludzkiej historii   Novella   2021-01-19
Dlaczego szczepionki mRNA mogą zrewolucjonizować medycynę?   Ridley   2021-01-02
Szczepionka mRNA na koronawirusa: świadectwo ludzkiej pomysłowości i mocy nauki   Coyne   2021-01-01
Dziwaczny rodzaj rasistowskiego patriarchatu   Arora   2020-12-31
Centrala muszek owocowych: Bloomington Drosophila Stock Center   Coyne   2020-12-29
Pierwszy raport o używaniu narzędzi przez pszczoły: rodzimy gatunek używa grudek łajna, by odeprzeć drapieżne szerszenie   Coyne   2020-12-23
Nie – żadne chi nie istnieje   Novella   2020-12-21
Moc nauki dostarczyła najlepszej możliwej wiadomości w tym koszmarnym roku   Ridley   2020-12-18
Szczątkowa cecha ptaków, która mogła być funkcjonalna u przodków: zdalne wyczuwanie drgań dziobem (nadal czynne u kiwi)   Coyne   2020-12-16
Paradoks wielce niedoskonałego dobra   Koraszewski   2020-12-11
Nasiona roślin ewoluują, by upodobnić się odchodów antylopy, a oszukane żuki gnojowe odtaczają i zagrzebują nasiona   Coyne   2020-12-10
AI – asystent lekarza   Novella   2020-12-09
Czy problem zwijania białka został rozwiązany?   Coyne   2020-12-05
„Gryzoń skunksowy”, który żuje trujące rośliny i wypluwa truciznę na swoje futro   Coyne   2020-12-02
Intensywne zbieranie leczniczej rośliny przez ludzi prowadzi do ewolucji nowych kolorów liści i kwiatów   Coyne   2020-11-28
Jak ewoluuuje altruizm?   Coyne   2020-11-25
Filozof zainfekowany efektem potwierdzenia wyjaśnia, dlaczego ewolucja dowodzi Boga   Coyne   2020-11-23
Według nowych badań są cztery gatunki pingwinów białobrewych, a nie tylko jeden   Coyne   2020-11-19
Gra w łajdactwo, by zrozumieć łajdaków   Novella   2020-11-18
Ewolucja psów   Novella   2020-11-09
Genomowa i ewolucyjna analiza wymarłego kota szablozębnego   Coyne   2020-10-31
Zakład Simon-Ehrlich po 40 latach   Gale L. Pooley   2020-10-23
Używające narzędzi mrówki budują struktury, by spijać roztwór cukru w pojemnikach, nie topiąc się   Coyne   2020-10-22
Czego pandemia nauczyła nas o nauce?   Ridley   2020-10-19
Przeddarwinowscy “darwiniści”   Berry   2020-10-16
Covid 19 może przejmować kontrolę nad receptorami bólu, uśmierzając ból i podnosząc szerzenie się choroby: możliwy rezultat doboru naturalnego   Coyne   2020-10-15
Znowu wrzawa, że “teoria ewolucji wywrócona”, ale jak zwykle, robią z igły widły   Coyne   2020-10-13
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 4. Rzekome znaczenie dryfu genetycznego w ewolucji   Coyne   2020-10-09
Chromosomy Y ludzi, neandertalczyków i denisowian   Novella   2020-10-08
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 3. Rzekome znaczenie epigenetyki w ewolucji   Coyne   2020-10-07
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 2. Rzekome nieistnienie gatunków   Coyne   2020-10-05
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 1. Genetyczna plastyczność    Coyne   2020-10-03
“New Scientist”: Darwin jednak miał rację    Coyne   2020-10-01
Uprawy GMO i wzrost plonów   Novella   2020-09-28
Książka o psychologii ewolucyjnej, która pokazuje wartość tej dziedziny – ale nie wartość memów   Coyne   2020-09-22
Przyjemności seksu i jagód   Ridley   2020-09-18
Czy można falsyfikować naukowe teorie? Naukowiec odpowiada, że “nie”   Coyne   2020-09-12
Naukowe pismo “Nature” przystaje do Przebudzonych twierdząc, że zarówno płeć, jak gender są niebinarne   Coyne   2020-09-09
Wybór ostatecznej wolności   Witkowski   2020-09-07
Polio zlikwidowane w Afryce   Novella   2020-09-05
Czy wyrazy ludzkiej twarzy są uniwersalne w okazywaniu emocji?   Coyne   2020-09-02
Barwny erudyta J.B.S. Haldane   Coyne   2020-08-28
Modelowanie zbijania się pingwinów cesarskich w gromadę: każdy dostaje równie dużo ciepła   Coyne   2020-08-25
Jak algorytmy wpływają na twoje życie   Novella   2020-08-24
Z okazji dziewięćdziesiątych urodzin Thomasa Sowella   Jacoby   2020-08-22
Prawdziwie długa szyja: 6-metrowy wodny gad z triasu z szyją długości 2,7 metra   Coyne   2020-08-19
Wątrobiane duszki   Novella   2020-08-17
Rozrzedzanie krwi bez groźby krwawienia   Novella   2020-08-14
Nowy raport: Bakteria po stu milionach lat nadal żywa!   Coyne   2020-08-08
Modlitwa to nie jest lekarstwo   Nowella   2020-08-07
Maleńki, 10-centymetrowy dinosaur, który zjadał owady   Coyne   2020-08-06
Piękny skoczek, który upodabnia się do mrówki   Coyne   2020-08-03
Urodziny Rosalind Franklin!   Cobb   2020-07-31
Kondor wielki: ptak, który rzadko kiedy macha skrzydłami   Coyne   2020-07-28
Czy ludzie byli w Nowym Świecie ponad 30 tysięcy lat temu?   Coyne   2020-07-26
Oszaleć na punkcie nietoperzy w czasach korony i politykierstwa   Collins   2020-07-25
Dwa gatunki dały zdolną do życia hybrydę, mimo że rozeszły się 150 milionów lat temu   Coyne   2020-07-23
Niccolo Tartaglia jego tajemnica   Jacoby   2020-07-20
Akcja afirmatywna w wieloetnicznym narodzie   Hyams   2020-07-17
Dekolonizacja ewolucji (i Darwina) była nieunikniona   Coyne   2020-07-15
Filtr mózgu (czyli czego nie widzimy)   Novella   2020-07-14
Homeopatia jest bezwartościowa a czasami szkodliwa   Novella   2020-07-10
Pięć błędnych wyobrażeń o ewolucji: jedno jest wątpliwe, jedno niesłuszne   Coyne   2020-07-08
Wiecznie kurczący się tranzystor i wynalezienie Google   Ridley   2020-07-06
Postmodernizm: filozofia, która stoi za naszymi wojnami kulturowymi i postępującym nihilizmem   Hill   2020-07-02
Bodźce do innowacji w końcu pokonają COVID-19   Ridley   2020-06-27
Maleńkie stworzenia morskie budują olbrzymie, fantastyczne domy, by chronić się i zdobywać pokarm   Coyne   2020-06-25
Rośliny uprawne z edytowanym genomem pomagają farmerom i środowisku   Ridley   2020-06-20
Czy klucz do COVID można znaleźć w rosyjskiej pandemii?   Ridley   2020-06-18
Skąd więc wziął się ten wirus?   Ridley   2020-06-16
Nowe dane o tym, jak działają grzyby „mrówek zombie”   Coyne   2020-06-15
Czy brytyjski naukowy establishment popełnił największy błąd w historii?   Ridley   2020-06-13
Błysk światła w mroku   Sheagren   2020-06-12

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

PrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedza


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk