Prawda

Piątek, 2 grudnia 2022 - 07:49

« Poprzedni Następny »


Uprawy GMO zredukowały zatrucia farmerów pestycydami


Joseph Maina 2021-11-27


Według raportu z Wielkiej Brytanii wiele krajów ma obecnie lepsze wyniki gospodarcze i zdrowszą populację rolników dzięki uprawianiu genetycznie modyfikowanych (GM) roślin uprawnych.


Jak zauważa Report on Genetic Technologies z brytyjskiej Regulatory Horizons Council, dzięki niskiemu używaniu pestycydów do upraw GM jedną z głównych korzyści było zredukowanie zatruć pestycydami pracujących w rolnictwie, szczególnie drobnych farmerów.


Na przykład w Indiach było zmniejszono użycie pestycydów do produkcji odpornej na owady bawełny (Bt) o 50 do 70 procent, co dało znaczące korzyści zdrowotne.


“Ocenia się, że ta uprawa GM pomaga uniknąć kilku milionów wypadków zatruć pestycydami rocznie – podaje raport. – Były także znaczące korzyści ekonomiczne i zdrowotne dla drobnych farmerów w Afryce Południowej”.


Zatrucie pestycydami jest stałym problemem nękającym rolników w Afryce. Mimo potencjalnych szkód dla środowiska, komercyjne i polityczne interesy często utrudniają starania o złagodzenie problemu. Szokujące doniesienia o zatruciach rolników pestycydami ciągle pojawiają się na afrykańskim kontynencie.


Jak wynika z badania o używaniu pestycydów przez drobnych farmerów w sub-saharyjskiej Afryce, pestycydy są częstą przyczyną zatruć w regionie, a wiele wypadków pozostaje   niezgłoszonych. Rolnictwo GM jest bezpieczniejszym sposobem upraw, ponieważ wiele roślin GM poważnie redukuje potrzebę używania pestycydów.


Na przykład, zaakceptowanie bawełny Bt może znacząco obniżyć ryzyko zatrucia pestycydami, jak pokazało pionierskie badanie przeprowadzone w Chinach. Dane z badania farmerów w północnych Chinach dostarczyły dowodu bezpośredniego związku między używaniem upraw GM a poprawą zdrowia rolników. Podobne rezultaty udokumentowano dla kukurydzy Bt.  


Uprawianie kukurydzy Bt w Burkina Faso znacząco obniżyło użycie pestycydów. Farmerzy przeszli od konwencjonalnego opryskiwania pól 15 razy w sezonie do dwukrotnego oprysku bawełny Bt, dzięki czemu popularność tych nasion gwałtownie wzrosła. W 2014 roku ponad 70 procent całej uprawianej w Burkina Faso bawełny była GM. Jednak w 2015 roku rząd zakazał tych upraw powodując gwałtowny spadek produkcji bawełny i wzrost użycia pestycydów, kiedy farmerzy powrócili do uprawiania tradycyjnych odmian.

 


Raport Regulatory Horizons Council szkicuje dwie klasy genetycznych technologii: pierwsza generacja genetycznych technologii, która jest podstawą szeroko używanych dzisiaj genetycznie modyfikowanych roślin uprawnych; i późniejsze technologie drugiej generacji, które obejmują edytowanie genów, syntetyczną biologię i inżynieryjną biologię.


Raport dostarcza pouczającego przeglądu doświadczeń z roślinami GM pierwszej generacji, pokazując ich niewątpliwe korzyści dla rolnictwa, środowiska i społeczeństwa. Następnie analizuje wyłaniające się możliwości, regulacje i produkty związane z technologiami drugiej generacji.  


Uprawy GM wprowadzono w latach 1990 i były najszybciej przyjmowaną przez farmerów nowoczesną technologia rolniczą. Uprawy GM rozrosły się z 1,7 milionów hektarów w 1996 roku do 179,7 milionów hektarów w 2015 roku i obecnie zajmują ponad 10 procent ziemi uprawnej świata. Wśród korzyści wymienia się lepsze osiągnięcia ekonomiczne farmerów, zmniejszenie ilości szkodników w uprawach, większą bioróżnorodność owadów na farmach wynikającą z uprawiania odpornych na owady roślin, zmniejszenie emisji CO2, polepszenie jakości gleby i większą wydajność dającą możliwość oszczędność areału ziemi uprawnej.


W raporcie jest także wyjaśnienie nowych możliwości biotechnologii rolnej w Wielkiej Brytanii po Brexicie, z powodu szybkiej adaptacji przepisów, które będą przyjazne genetycznym technologiom.  


Mimo dowiedzionego potencjału biotechnologii rolnych dla zaspokojenia potrzeb społeczeństw, które obejmują zdrowszą żywność, łagodzenie zmiany klimatycznej i przykładają się do Celów Zrównoważonego Rozwoju Narodów Zjednoczonych, naukowcy, firmy i politycy w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej przyznają, że europejski system regulacyjny dla technologii genetycznych hamuje użyteczne innowacje, szkodząc farmerom i reszcie społeczeństwa.


Z raportu:

“Ponieważ Wielka Brytania nie jest już członkiem UE, rząd ma okazję przejąć przewodnią rolę w pokazywaniu, jak można przystosować istniejący system regulacyjny lub wypracować nowy system, by umożliwić innowacyjne, bezpieczne i korzystne produkty technologii genetycznych, żeby dotrzeć do zamierzonego celu w kraju i za granicą”.

UE przyjęła podejście oparte na procesie tworzenia produktów GM pierwszej generacji, co łączyło sam proces genetycznej modyfikacji z wszystkimi jej produktami - niezależnie od ich właściwości – w jeden wspólny reżim regulacyjny. To podejście różni się od stosowanego w Stanach Zjednoczonych, gdzie skupienie jest na produkcie, jego korzyściach i ryzyku. Ramy regulacyjne UE wraz z niezmiernie wyśrubowaną zasadą ostrożności i upolitycznieniem spowodowały brak znaczącego przyjmowania upraw GM w UE i odpływ firm pracujących z technologiami GM do USA i innych krajów.  


Zdjęcie: Farmerzy bawełny w Burkina Faso. Zdjęcie: Joseph Opoku Gakpo


GMO crops have reduced pesticide poisoning among farmers

 

Alliance for Science, 18 listopada 2021

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

Joseph Maina

Nigeryjski dziennikarz naukowy specjalizujący się w popularyzacji biotechnologii, bioróżnorodności i rozwoju rolnictwa w Afryce.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1361 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Geny i języki   Novella   2022-11-26
Uporczywa obecność religijnego mitu   Winegard   2022-11-24
Znaleziono skrytkę posągów z brązu   Novella   2022-11-23
W oparach zrównoważonej ignorancji   Koraszewski   2022-11-21
10 twierdzeń działaczy walczących w Afryce z GMO o tym, dlaczego postępy w biotechnologii upraw powinny zostać odrzucone – i dlaczego są one błędne   Maina   2022-11-17
List otwarty do wszystkich oszołomów   Novella   2022-11-03
Po prostu nie mogę się doczekać, aby znów wyruszyć w trasę   Tonhasca Júnior   2022-10-27
Czy mizoandria może być zakaźna?   Tonhasca Júnior   2022-10-24
Niezwykła fizjologia hibernujących niedźwiedzi   Coyne   2022-10-22
Cuchnąca pułapka i przytulna kryjówka   Tonhasca Júnior   2022-10-21
Obraz Izraela na amerykańskich uniwersytetach   Mansour   2022-10-19
Kenia aprobuje GMO po 10 latach zakazu   Maina   2022-10-18
Pangenom jedwabnika morwowego   Novella   2022-10-14
Czy Samolubny gen zaszkodził publicznemu rozumieniu biologii?   Coyne   2022-10-13
Nieokrzesani goście   Tonhasca Júnior   2022-10-11
Niezrozumienie równości   Winegard   2022-10-07
Zyski klimatyczne to „niewygodna prawda” — nie wszystkie wiadomości o środowisku są złymi wieściami   Lomborg   2022-10-06
Gorzko-słodki, uzależniający lek   Tonhasca Júnior   2022-09-30
Przeciwko autentyczności   Winegard   2022-09-27
Biomedyczne znaczenie płci (i jej binarnej natury)   Coyne   2022-09-22
Mózgi neandertalczyków   Novella   2022-09-20
Oszuści i oszukani w grze w zapylanie   Tonhasca Júnior   2022-09-15
Po raz kolejny “Scientific American” wypacza biologię, a teraz także historię, by podeprzeć swoją ideologię   Coyne   2022-09-14
Upadek czasopisma “Nature”   Winegard   2022-09-08
Instynkt macierzyński i “New York Times”   Coyne   2022-09-07
Ćmy ze złym public relations   Tonhasca Júnior   2022-09-05
Studenci Uniwersytetu Ghany debatują nad wykorzystaniem upraw GMO w ich kraju   Gakpo   2022-09-02
“Scientific American” poświęca się polityce, a nie nauce; odmawia publikowania krytycznych analiz swoich fałszywych lub wprowadzających w błąd twierdzeń   Coyne   2022-09-01
Dysonansy poznawcze: czekolada a muszki, wino a osy   Júnior   2022-08-29
Patrick Matthew: prawdziwy autor idei doboru naturalnego?   Coyne   2022-08-26
Odporny na choroby, genetycznie modyfikowany maniok zapowiada przełom w Kenii   Maina   2022-08-25
Niekochane, ale czasem pożyteczne   Tonhasca Júnior   2022-08-23
Trwałość laktazy w populacjach pijących mleko: ponowna ocena klasycznej historii z ewolucji człowieka   Coyne   2022-08-19
Pierwszy znany drapieżnik: nowo opisana skamieniałość   Coyne   2022-08-16
Nie karm mózgu śmieciowym jedzeniem   Bhogal   2022-08-10
Kot Mehitabel pisze w “Science”   Coyne   2022-08-09
Nauka o wolności: rozmowa z Anną Kryłow   i Anna Kryłow   2022-08-06
Pierwsze dowody kopalne na opiekę nad lęgiem i niezwykły przypadek asymetrii kierunkowej   Coyne   2022-08-05
Badania dowodzą, że fakty nie mają znaczenia: jak propaganda wykorzystuje i normalizuje antysemityzm     2022-08-03
Horyzontalny transfer genów u owadów: jest rozpowszechniony, ale co to znaczy?   Coyne   2022-08-02
Dokonane w Afryce badanie genomu fasolnika egipskiego oznacza krok naprzód w dywersyfikacji światowego zaopatrzenia w żywność   Karavolias   2022-08-01
Grupy anty-GMO przegrywają sprawę sądową w Nigerii    i Nkechi Isaak   2022-07-30
Raz jeszcze: czy rasy są tylko społecznym konstruktem bez naukowego lub biologicznego znaczenia?   Coyne   2022-07-28
„New Yorker” pisze o hoacynie, sugeruje, że koncepcja Darwina drzew ewolucyjnych może być urojeniem   Coyne   2022-07-25
Nazistowscy lekarze i dzisiejsi antysemici: redefinicja etyki, żeby usprawiedliwić prześladowania Żydów     2022-07-18
Carl Sagan i wolność wątpienia   Jacoby   2022-07-18
Jak Darwin spowodował globalne ocieplenie swoją teorią doboru płciowego   Coyne   2022-07-16
Dieta mieszana misiów i innych   Júnior   2022-07-14
Londyńskie Natural History Museum popełnia błąd naturalistyczny - wielokrotnie   Coyne   2022-07-11
Nigeria gotowa na spełnienie oczekiwań rolników     2022-07-08
Szczepionki przeciwko grypie związane ze zmniejszonym ryzykiem choroby Alzheimera   Novella   2022-07-07
Nowoczesność Darwina: w O powstawaniu jest antycypacja neutralnej teorii i przerywanej równowagi   Coyne   2022-07-06
Pinker: “Wojna o ewolucję jest także wojną kulturową”   Coyne   2022-07-05
Raz jeszcze: błędny artykuł o tym, dlaczego teoria ewolucji jest przestarzała   Coyne   2022-07-04
Niech Moc będzie z pszczołą   Júnior   2022-06-28
Dramatyczny wzrost cen paliw kopalnych jest bolesny, ale daje niewielkie korzyści w walce z globalnym ociepleniem   Lomborg   2022-06-25
Efekt grupy – paskudny błąd poznawczy   Novella   2022-06-22
Nasiona z edytowanymi genomami będą miały przystępną cenę   Maina   2022-06-15
„Zapylisz mnie!”: nachalni bohaterowie świata roślin   Júnior   2022-06-11
Agroekologia zmienia biednych farmerów w biedniejszych   Muhumuza   2022-06-09
Kartofel z Matką Boską w jednej klapie i Karolem Marksem w drugiej   Koraszewski   2022-06-06
Jak nasze wspomnienia są powiązane   Novella   2022-06-04
Wielka Brytania dąży do zezwolenia na edytowanie genów   Novella   2022-06-02
„Grubogłowi przedsiębiorcy pogrzebowi w noc żywych trupów”   Júnior   2022-05-31
Coraz mniejsza część głównych plonów roślin jadalnych na świecie idzie na wyżywienie głodnych, a coraz więcej wykorzystuje się do celów niespożywczych     2022-05-28
Naukowiec z Ghany: “Afryka potrzebuje GMO bardziej niż reszta świata”   Gakpo   2022-05-26
GMO i edytowanie genów: jaka jest różnica?   Karavolias   2022-05-23
Toksyczny nektar, czyli ostrożnie z tureckim miodem   Júnior   2022-05-20
Kolejna nieudana i podyktowana ideologią próba wykazania, że płeć u ludzi nie jest binarna   Coyne   2022-05-18
Brian Charlesworth o błędach nowego artykułu rzekomo pokazującego, że fundamentalne założenie ewolucji neodarwinowskiej jest błędne   Coyne   2022-05-16
Trutnie i inni fruwający panowie   Junior   2022-05-13
Wygnanie z uniwersyteckiego świata – dwa lata później   Winegard   2022-05-10
Życie kwitnące po śmierci   Junior   2022-05-05
Organiczne środki owadobójcze są szkodliwe dla pożytecznych owadów     2022-04-30
Oxitec rozszerza próby z komarami GMO, by zredukować szerzenie się malarii   Conrow   2022-04-28
Słowa w wosku zapisane   Tonhasca Junior   2022-04-26
Rodzice, szkoła, państwo: kultura niskich oczekiwań   Koraszewski   2022-04-25
Nowoczesne ulepszanie roślin uprawnych przyjmuje historyczne podejście   Karavolias   2022-04-20
Pierwsza spożywcza roślina GMO w Ghanie   Baffour-Awuah   2022-04-16
Indie zwalniają edytowanie genów z wymaganej dla GMO oceny bezpieczeństwa   Paranjape   2022-04-11
Metamorfozy    Júnior   2022-04-09
Rolnicy nie mogą uprawiać tego, na co ich nie stać   Ongu   2022-04-07
Rośliny zmodyfikowane: odkłamać opinię o GMO   Conrow   2022-04-07
Odmowa szczelinowania jest szaleństwem   Ridley   2022-04-02
Jak wirusy chorób układu oddechowego ewoluują, by stać się łagodniejsze   Ridley   2022-03-22
Czy globalne ocieplenie może być dla nas dobre?   Ridley   2022-03-03
Południowa Afryka powinna przemyśleć regulacje dotyczące genetycznie modyfikowanych roślin   i Priyen Pillay   2022-03-01
Dlaczego środowiskowcy stanowią większą przeszkodę dla skutecznej polityki klimatycznej niż negacjoniści?   Boudry   2022-02-21
O figach i osach   Júnior   2022-02-18
Pień liczący 40 tysięcy lat przekazany Maorysom zamiast nauce   Coyne   2022-02-14
Propaganda anty-GMO obraża drobnych farmerów w Afryce i w Azji   Gakpo   2022-02-08
Jak “tubylcza medycyna” różni się od medycyny   Coyne   2022-02-07
Biotechnologia podnosi plony wysokobiałkowego afrykańskiego pochrzynu   Wetaya   2022-02-04
Spadanie w przepaść   Turski   2022-01-27
Czy koniki morskie coś nam mówią o LGBT? Błąd naturalistyczny popełniony przez Sussex Wildlife Trust   Coyne   2022-01-25
Ojczyznę wolną (od GMO) zachowują pany   Koraszewski   2022-01-22
Namawianie roślin, żeby podjęły ryzyko   Karavolias   2022-01-20
Czy uczenie się metodą prób i błędów jest „nauką”?   Coyne   2022-01-14
Czy gaz i energia jądrowa są “zielone”   Novella   2022-01-12
Ptasia grypa w czasach ludzkiej zarazy   Collins   2022-01-11

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk