Uprawy GMO zredukowały zatrucia farmerów pestycydami


Joseph Maina 2021-11-27


Według raportu z Wielkiej Brytanii wiele krajów ma obecnie lepsze wyniki gospodarcze i zdrowszą populację rolników dzięki uprawianiu genetycznie modyfikowanych (GM) roślin uprawnych.


Jak zauważa Report on Genetic Technologies z brytyjskiej Regulatory Horizons Council, dzięki niskiemu używaniu pestycydów do upraw GM jedną z głównych korzyści było zredukowanie zatruć pestycydami pracujących w rolnictwie, szczególnie drobnych farmerów.


Na przykład w Indiach było zmniejszono użycie pestycydów do produkcji odpornej na owady bawełny (Bt) o 50 do 70 procent, co dało znaczące korzyści zdrowotne.


“Ocenia się, że ta uprawa GM pomaga uniknąć kilku milionów wypadków zatruć pestycydami rocznie – podaje raport. – Były także znaczące korzyści ekonomiczne i zdrowotne dla drobnych farmerów w Afryce Południowej”.


Zatrucie pestycydami jest stałym problemem nękającym rolników w Afryce. Mimo potencjalnych szkód dla środowiska, komercyjne i polityczne interesy często utrudniają starania o złagodzenie problemu. Szokujące doniesienia o zatruciach rolników pestycydami ciągle pojawiają się na afrykańskim kontynencie.


Jak wynika z badania o używaniu pestycydów przez drobnych farmerów w sub-saharyjskiej Afryce, pestycydy są częstą przyczyną zatruć w regionie, a wiele wypadków pozostaje   niezgłoszonych. Rolnictwo GM jest bezpieczniejszym sposobem upraw, ponieważ wiele roślin GM poważnie redukuje potrzebę używania pestycydów.


Na przykład, zaakceptowanie bawełny Bt może znacząco obniżyć ryzyko zatrucia pestycydami, jak pokazało pionierskie badanie przeprowadzone w Chinach. Dane z badania farmerów w północnych Chinach dostarczyły dowodu bezpośredniego związku między używaniem upraw GM a poprawą zdrowia rolników. Podobne rezultaty udokumentowano dla kukurydzy Bt.  


Uprawianie kukurydzy Bt w Burkina Faso znacząco obniżyło użycie pestycydów. Farmerzy przeszli od konwencjonalnego opryskiwania pól 15 razy w sezonie do dwukrotnego oprysku bawełny Bt, dzięki czemu popularność tych nasion gwałtownie wzrosła. W 2014 roku ponad 70 procent całej uprawianej w Burkina Faso bawełny była GM. Jednak w 2015 roku rząd zakazał tych upraw powodując gwałtowny spadek produkcji bawełny i wzrost użycia pestycydów, kiedy farmerzy powrócili do uprawiania tradycyjnych odmian.

 


Raport Regulatory Horizons Council szkicuje dwie klasy genetycznych technologii: pierwsza generacja genetycznych technologii, która jest podstawą szeroko używanych dzisiaj genetycznie modyfikowanych roślin uprawnych; i późniejsze technologie drugiej generacji, które obejmują edytowanie genów, syntetyczną biologię i inżynieryjną biologię.


Raport dostarcza pouczającego przeglądu doświadczeń z roślinami GM pierwszej generacji, pokazując ich niewątpliwe korzyści dla rolnictwa, środowiska i społeczeństwa. Następnie analizuje wyłaniające się możliwości, regulacje i produkty związane z technologiami drugiej generacji.  


Uprawy GM wprowadzono w latach 1990 i były najszybciej przyjmowaną przez farmerów nowoczesną technologia rolniczą. Uprawy GM rozrosły się z 1,7 milionów hektarów w 1996 roku do 179,7 milionów hektarów w 2015 roku i obecnie zajmują ponad 10 procent ziemi uprawnej świata. Wśród korzyści wymienia się lepsze osiągnięcia ekonomiczne farmerów, zmniejszenie ilości szkodników w uprawach, większą bioróżnorodność owadów na farmach wynikającą z uprawiania odpornych na owady roślin, zmniejszenie emisji CO2, polepszenie jakości gleby i większą wydajność dającą możliwość oszczędność areału ziemi uprawnej.


W raporcie jest także wyjaśnienie nowych możliwości biotechnologii rolnej w Wielkiej Brytanii po Brexicie, z powodu szybkiej adaptacji przepisów, które będą przyjazne genetycznym technologiom.  


Mimo dowiedzionego potencjału biotechnologii rolnych dla zaspokojenia potrzeb społeczeństw, które obejmują zdrowszą żywność, łagodzenie zmiany klimatycznej i przykładają się do Celów Zrównoważonego Rozwoju Narodów Zjednoczonych, naukowcy, firmy i politycy w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej przyznają, że europejski system regulacyjny dla technologii genetycznych hamuje użyteczne innowacje, szkodząc farmerom i reszcie społeczeństwa.


Z raportu:

“Ponieważ Wielka Brytania nie jest już członkiem UE, rząd ma okazję przejąć przewodnią rolę w pokazywaniu, jak można przystosować istniejący system regulacyjny lub wypracować nowy system, by umożliwić innowacyjne, bezpieczne i korzystne produkty technologii genetycznych, żeby dotrzeć do zamierzonego celu w kraju i za granicą”.

UE przyjęła podejście oparte na procesie tworzenia produktów GM pierwszej generacji, co łączyło sam proces genetycznej modyfikacji z wszystkimi jej produktami - niezależnie od ich właściwości – w jeden wspólny reżim regulacyjny. To podejście różni się od stosowanego w Stanach Zjednoczonych, gdzie skupienie jest na produkcie, jego korzyściach i ryzyku. Ramy regulacyjne UE wraz z niezmiernie wyśrubowaną zasadą ostrożności i upolitycznieniem spowodowały brak znaczącego przyjmowania upraw GM w UE i odpływ firm pracujących z technologiami GM do USA i innych krajów.  


Zdjęcie: Farmerzy bawełny w Burkina Faso. Zdjęcie: Joseph Opoku Gakpo


GMO crops have reduced pesticide poisoning among farmers

 

Alliance for Science, 18 listopada 2021

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

Joseph Maina

Nigeryjski dziennikarz naukowy specjalizujący się w popularyzacji biotechnologii, bioróżnorodności i rozwoju rolnictwa w Afryce.