Prawda

Czwartek, 8 grudnia 2022 - 20:10

« Poprzedni Następny »


Ruanda skwapliwie przyjmuje biotechnologię poprzez ekspansję OFAB


Verenardo Meeme 2021-11-12

Zdjęcie: Dr Geraldine Mukeshimana, minister Rolnictwa i Zasobów Zwierzęcych Ruandy, dzieli tort podczas otwarcia oddziału Ruanda OFAB. Zdjęcie: AATF
Zdjęcie: Dr Geraldine Mukeshimana, minister Rolnictwa i Zasobów Zwierzęcych Ruandy, dzieli tort podczas otwarcia oddziału Ruanda OFAB. Zdjęcie: AATF

Ruanda dołączając do siedmiu innych krajów afrykańskich — Burkina Faso, Etiopii, Ghany, Kenii, Nigerii, Ugandy i Tanzanii — i tworząc krajowy oddział Open Forum on Agricultural Biotechnology (OFAB), pokazała w tym tygodniu, iż rośnie w tym kraju akceptacja biotechnologii.


“Przez przyjmowanie technologicznej modernizacji i budowanie możliwości dla naszych farmerów, otrzymują oni możliwość opartego na faktach podejmowania decyzji podobnie jak inne kraje afrykańskie, które już korzystają z biotechnologii w rolnictwie, takich jak Afryka Południowa, Kenia, Nigeria i inne – powiedziała dr Geraldine Mukeshimana, minister Rolnictwa i Zasobów Zwierzęcych Ruandy.  


Powiedziała następnie, że Afryka musi dopiero przyjąć biotechnologię dla rolnictwa w optymalny sposób jako jedno z rozwiązań problemów produkcji żywności.

“Jako kontynent nadal wahamy się z powodu dezinformacji w mediach o produktach GM (genetycznie modyfikowanych), szerzonej przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Warto zauważyć, że rachunek za import żywności do Afryki wzrósł do 49 miliardów dolarów w 2019 roku z 35 miliardów dolarów w 2015 roku. Musimy używać innowacji naszych naukowców, by zredukować rachunek za import i przekazać te oszczędności na inne społeczno-ekonomiczne programy”.  

Przez dołączenie do OFAB Ruanda minęła wielki kamień milowy, który pozwoli pracującym w rolnictwie dzielić się wiedzą o biotechnologii roślin uprawnych i zwierząt hodowlanych, powiedziała Mukeshimana i dodała: “Ta wiedza jest niezbędna, dla ludzi zajmujących się rolnictwem, którzy muszą podejmować oparte na faktach decyzje w morzu dezinformacji o biotechnologii”.


OFAB założyła w 2006 roku Afrykańska Fundacja Rolnej Technologii (AATF) jako platformę do wspierania kontaktów między zajmującymi się rolnictwem w sprawach rolnej biotechnologii. OFAB zamierza też rozszerzyć swój zasięg przez założenie nowych oddziałów w Malawi o Mozambiku. AATF jest afrykańską NGO, która działa w 23 krajach, włącznie z Ruandą, by wzmocnić drobnych farmerów poprzez dostęp do technologii, które mogą polepszyć ich gospodarstwa.


Biotechnologia jest najbardziej odpowiednim narzędziem do pobudzenia zrównoważonego rozwoju Afryki, powiedziała Mukeshimana, podkreślając, że współpraca z OFAB stawia Ruandę na tym samym poziomie, co inne afrykańskie kraje, które używają różnych platform, by informować społeczeństwo o możliwościach biotechnologii dla przezwyciężenia trudności produkcji rolnej.


Oddział OFAB w Ruandzie będzie powiązany z Zarządem Rolnictwa i Zasobów Zwierzęcych Ruandy (RAB) i będzie pracował nad podniesieniem świadomości i wiedzy o opartych na nauce rolniczych innowacjach.


Tę współpracę wspiera zobowiązanie Ruandy do poprawy życia małorolnych farmerów, jak przedstawiono w Strategicznym Planie Rolniczej Transformacji  -2018-2024 (PSTA4), powiedział dr Canisius Kanangire, dyrektor wykonawczy AATF:

“Chociaż Ruanda działa na froncie biotechnologii z pracami nad hodowlą tkanek, nadal nie zajmuje się komercyjną produkcją genetycznie modyfikowanych roślin uprawnych. Rząd jednak podjął ważne kroki w celu ustanowienia niezbędnych ram prawnych i regulacyjnych dzięki Ustawie o Biobezpieczeństwie, jak również Ramom Narodowej Strategii Realizacji Biobezpieczeństwa.  


Wraz z otwarciem oddziału OFAB pracujący w rolnictwie w Ruandzie otrzymają szansę uczestnictwa w rozmowach o naukowej technologii i innowacjach, szczególnie biotechnologii, by przekształcić rolnictwo w Afryce. Założenie oddziału OFAB w Ruandzie pomoże także zamknąć lukę informacyjną dotyczącą biotechnologii i przeciwstawić się mitom i dezinformacji, jakie ją otaczają”.


<span>Uczestnicy ceremonii zbierają się na otwarciu oddziału OFAB Ruandy. Zdjęcie: AATF</span>

Uczestnicy ceremonii zbierają się na otwarciu oddziału OFAB Ruandy. Zdjęcie: AATFOtwarcie oddziału OFAB w Ruandzie ma miejsce w czasie, kiedy zależna od rolnictwa gospodarka Afryki napotyka na wiele wyzwań, włącznie ze zmianą klimatu, nowymi pasożytami i chorobami i skończonym obszarem ziemi uprawnej. Te wyzwania wymagają szczególnej uwagi, by umożliwić optymalną produkcję żywności, która jest równocześnie przyjazna dla środowiska.  


Sektor rolniczy odpowiada za 32 procent produktu krajowego brutto kontynentu, według niedawnego artykułu dra Emmanuela Okogbenina, dyrektora Programu Rozwoju i Komercjalizacji przy AATF, opublikowanego w piśmie „Afrika Focus”. Trwająca transformacja rolnictwa w Afryce zależy od systemowej zmiany od produkcji rolnej na własne potrzeby do podejścia agrobiznesowego, które zmierza do osiągniecia wysokiej wydajności dla wzmocnienia gospodarki Afryki.


Podczas “Zielonej Rewolucji” w Azji osiągnięto wzrost globalnych plonów upraw zbożowych przez kombinację hodowli i agronomii. Jednak w obliczu obecnych wyzwań, takich jak zamiana klimatu i potrzeba nowych nisz rynkowych, jest coraz większa potrzeba badania nowoczesnych metod hodowli roślin, włącznie z biotechnologią.


Nowoczesne metody mogą pomóc stworzyć nowe odmiany ze zdolnością dawania wysokich plonów przy zmniejszonym wkładzie środków chemicznych, chroniąc równocześnie genetyczną różnorodność, jaka jest potrzebna do zachowania stabilności plonów w Afryce w sytuacji zmiennych warunków klimatycznych.  


Biotechnologia, która obejmuje innowacyjne narzędzia, takie jak technologia haploidalna,  selekcja wspomagana markerem, genomika, inżynieria genetyczna i edytowanie genomu, znacznie skróciła czas potrzebny na tworzenie nowych pędów, odmian i hybryd. Te narzędzia mogą pomóc w przyspieszeniu tworzenia odpowiadających rynkowi odmian, potrzebnych dla zrównoważonego rolnictwa w Afryce.


Jednak biotechnologia potrzebuje spójnej platformy dzielenia się informacją, żeby pracujący w rolnictwie mogli zrozumieć te technologie i wybierali innowacje oparte na nauce przy całej burzy propagandy i dezinformacji, jaka otacza tę technologię.


Dr Jeremy Ouedraogo, koordynator Sieci Ekspertyzy Afrykańskiego Biobezpieczeństwa (ABNE), powiedział, że Unia Afrykańska i Agencja Rozwoju –Nowe Partnerstwo dla Afryki Unii Afrykańskiej (AUDANEPAD) uznaje nowoczesną biotechnologię za zestaw wielofunkcyjnych narzędzi, które mogą ułatwić osiągnięcie celów rozwojowych kontynentu. Dodał, że AUDA-NEPAD jest dumna z pomocy dla tych starań poprzez ABNE, który jest jej  sztandarowym programem.


Jeremy Ouedraogo powiedział:

“OFAB odgrywa zasadniczą rolę w zapewnieniu akceptacji zasad i produktów biotechnologii przez społeczeństwo i decydentów. AUDA-NEPAD jest zadowolona z porozumienia podpisanego z AATF, włącznie z OFAB, i będzie nadal wzmacniać takie partnerstwa przez wspólne działania we wszystkich państwach Unii Afrykańskiej, a szczególnie w Ruandzie”.

 

Rwanda embraces biotech through OFAB expansion

Alliance for Science, 28 października 2021

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaVerenardo Meeme


Kenijski dziennikarz naukowy.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. Chapeau Marek Eyal 2021-11-12


Nauka

Znalezionych 1362 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Ewolucja nie idzie prostą drogą   Novella   2022-12-08
Geny i języki   Novella   2022-11-26
Uporczywa obecność religijnego mitu   Winegard   2022-11-24
Znaleziono skrytkę posągów z brązu   Novella   2022-11-23
W oparach zrównoważonej ignorancji   Koraszewski   2022-11-21
10 twierdzeń działaczy walczących w Afryce z GMO o tym, dlaczego postępy w biotechnologii upraw powinny zostać odrzucone – i dlaczego są one błędne   Maina   2022-11-17
List otwarty do wszystkich oszołomów   Novella   2022-11-03
Po prostu nie mogę się doczekać, aby znów wyruszyć w trasę   Tonhasca Júnior   2022-10-27
Czy mizoandria może być zakaźna?   Tonhasca Júnior   2022-10-24
Niezwykła fizjologia hibernujących niedźwiedzi   Coyne   2022-10-22
Cuchnąca pułapka i przytulna kryjówka   Tonhasca Júnior   2022-10-21
Obraz Izraela na amerykańskich uniwersytetach   Mansour   2022-10-19
Kenia aprobuje GMO po 10 latach zakazu   Maina   2022-10-18
Pangenom jedwabnika morwowego   Novella   2022-10-14
Czy Samolubny gen zaszkodził publicznemu rozumieniu biologii?   Coyne   2022-10-13
Nieokrzesani goście   Tonhasca Júnior   2022-10-11
Niezrozumienie równości   Winegard   2022-10-07
Zyski klimatyczne to „niewygodna prawda” — nie wszystkie wiadomości o środowisku są złymi wieściami   Lomborg   2022-10-06
Gorzko-słodki, uzależniający lek   Tonhasca Júnior   2022-09-30
Przeciwko autentyczności   Winegard   2022-09-27
Biomedyczne znaczenie płci (i jej binarnej natury)   Coyne   2022-09-22
Mózgi neandertalczyków   Novella   2022-09-20
Oszuści i oszukani w grze w zapylanie   Tonhasca Júnior   2022-09-15
Po raz kolejny “Scientific American” wypacza biologię, a teraz także historię, by podeprzeć swoją ideologię   Coyne   2022-09-14
Upadek czasopisma “Nature”   Winegard   2022-09-08
Instynkt macierzyński i “New York Times”   Coyne   2022-09-07
Ćmy ze złym public relations   Tonhasca Júnior   2022-09-05
Studenci Uniwersytetu Ghany debatują nad wykorzystaniem upraw GMO w ich kraju   Gakpo   2022-09-02
“Scientific American” poświęca się polityce, a nie nauce; odmawia publikowania krytycznych analiz swoich fałszywych lub wprowadzających w błąd twierdzeń   Coyne   2022-09-01
Dysonansy poznawcze: czekolada a muszki, wino a osy   Júnior   2022-08-29
Patrick Matthew: prawdziwy autor idei doboru naturalnego?   Coyne   2022-08-26
Odporny na choroby, genetycznie modyfikowany maniok zapowiada przełom w Kenii   Maina   2022-08-25
Niekochane, ale czasem pożyteczne   Tonhasca Júnior   2022-08-23
Trwałość laktazy w populacjach pijących mleko: ponowna ocena klasycznej historii z ewolucji człowieka   Coyne   2022-08-19
Pierwszy znany drapieżnik: nowo opisana skamieniałość   Coyne   2022-08-16
Nie karm mózgu śmieciowym jedzeniem   Bhogal   2022-08-10
Kot Mehitabel pisze w “Science”   Coyne   2022-08-09
Nauka o wolności: rozmowa z Anną Kryłow   i Anna Kryłow   2022-08-06
Pierwsze dowody kopalne na opiekę nad lęgiem i niezwykły przypadek asymetrii kierunkowej   Coyne   2022-08-05
Badania dowodzą, że fakty nie mają znaczenia: jak propaganda wykorzystuje i normalizuje antysemityzm     2022-08-03
Horyzontalny transfer genów u owadów: jest rozpowszechniony, ale co to znaczy?   Coyne   2022-08-02
Dokonane w Afryce badanie genomu fasolnika egipskiego oznacza krok naprzód w dywersyfikacji światowego zaopatrzenia w żywność   Karavolias   2022-08-01
Grupy anty-GMO przegrywają sprawę sądową w Nigerii    i Nkechi Isaak   2022-07-30
Raz jeszcze: czy rasy są tylko społecznym konstruktem bez naukowego lub biologicznego znaczenia?   Coyne   2022-07-28
„New Yorker” pisze o hoacynie, sugeruje, że koncepcja Darwina drzew ewolucyjnych może być urojeniem   Coyne   2022-07-25
Nazistowscy lekarze i dzisiejsi antysemici: redefinicja etyki, żeby usprawiedliwić prześladowania Żydów     2022-07-18
Carl Sagan i wolność wątpienia   Jacoby   2022-07-18
Jak Darwin spowodował globalne ocieplenie swoją teorią doboru płciowego   Coyne   2022-07-16
Dieta mieszana misiów i innych   Júnior   2022-07-14
Londyńskie Natural History Museum popełnia błąd naturalistyczny - wielokrotnie   Coyne   2022-07-11
Nigeria gotowa na spełnienie oczekiwań rolników     2022-07-08
Szczepionki przeciwko grypie związane ze zmniejszonym ryzykiem choroby Alzheimera   Novella   2022-07-07
Nowoczesność Darwina: w O powstawaniu jest antycypacja neutralnej teorii i przerywanej równowagi   Coyne   2022-07-06
Pinker: “Wojna o ewolucję jest także wojną kulturową”   Coyne   2022-07-05
Raz jeszcze: błędny artykuł o tym, dlaczego teoria ewolucji jest przestarzała   Coyne   2022-07-04
Niech Moc będzie z pszczołą   Júnior   2022-06-28
Dramatyczny wzrost cen paliw kopalnych jest bolesny, ale daje niewielkie korzyści w walce z globalnym ociepleniem   Lomborg   2022-06-25
Efekt grupy – paskudny błąd poznawczy   Novella   2022-06-22
Nasiona z edytowanymi genomami będą miały przystępną cenę   Maina   2022-06-15
„Zapylisz mnie!”: nachalni bohaterowie świata roślin   Júnior   2022-06-11
Agroekologia zmienia biednych farmerów w biedniejszych   Muhumuza   2022-06-09
Kartofel z Matką Boską w jednej klapie i Karolem Marksem w drugiej   Koraszewski   2022-06-06
Jak nasze wspomnienia są powiązane   Novella   2022-06-04
Wielka Brytania dąży do zezwolenia na edytowanie genów   Novella   2022-06-02
„Grubogłowi przedsiębiorcy pogrzebowi w noc żywych trupów”   Júnior   2022-05-31
Coraz mniejsza część głównych plonów roślin jadalnych na świecie idzie na wyżywienie głodnych, a coraz więcej wykorzystuje się do celów niespożywczych     2022-05-28
Naukowiec z Ghany: “Afryka potrzebuje GMO bardziej niż reszta świata”   Gakpo   2022-05-26
GMO i edytowanie genów: jaka jest różnica?   Karavolias   2022-05-23
Toksyczny nektar, czyli ostrożnie z tureckim miodem   Júnior   2022-05-20
Kolejna nieudana i podyktowana ideologią próba wykazania, że płeć u ludzi nie jest binarna   Coyne   2022-05-18
Brian Charlesworth o błędach nowego artykułu rzekomo pokazującego, że fundamentalne założenie ewolucji neodarwinowskiej jest błędne   Coyne   2022-05-16
Trutnie i inni fruwający panowie   Junior   2022-05-13
Wygnanie z uniwersyteckiego świata – dwa lata później   Winegard   2022-05-10
Życie kwitnące po śmierci   Junior   2022-05-05
Organiczne środki owadobójcze są szkodliwe dla pożytecznych owadów     2022-04-30
Oxitec rozszerza próby z komarami GMO, by zredukować szerzenie się malarii   Conrow   2022-04-28
Słowa w wosku zapisane   Tonhasca Junior   2022-04-26
Rodzice, szkoła, państwo: kultura niskich oczekiwań   Koraszewski   2022-04-25
Nowoczesne ulepszanie roślin uprawnych przyjmuje historyczne podejście   Karavolias   2022-04-20
Pierwsza spożywcza roślina GMO w Ghanie   Baffour-Awuah   2022-04-16
Indie zwalniają edytowanie genów z wymaganej dla GMO oceny bezpieczeństwa   Paranjape   2022-04-11
Metamorfozy    Júnior   2022-04-09
Rolnicy nie mogą uprawiać tego, na co ich nie stać   Ongu   2022-04-07
Rośliny zmodyfikowane: odkłamać opinię o GMO   Conrow   2022-04-07
Odmowa szczelinowania jest szaleństwem   Ridley   2022-04-02
Jak wirusy chorób układu oddechowego ewoluują, by stać się łagodniejsze   Ridley   2022-03-22
Czy globalne ocieplenie może być dla nas dobre?   Ridley   2022-03-03
Południowa Afryka powinna przemyśleć regulacje dotyczące genetycznie modyfikowanych roślin   i Priyen Pillay   2022-03-01
Dlaczego środowiskowcy stanowią większą przeszkodę dla skutecznej polityki klimatycznej niż negacjoniści?   Boudry   2022-02-21
O figach i osach   Júnior   2022-02-18
Pień liczący 40 tysięcy lat przekazany Maorysom zamiast nauce   Coyne   2022-02-14
Propaganda anty-GMO obraża drobnych farmerów w Afryce i w Azji   Gakpo   2022-02-08
Jak “tubylcza medycyna” różni się od medycyny   Coyne   2022-02-07
Biotechnologia podnosi plony wysokobiałkowego afrykańskiego pochrzynu   Wetaya   2022-02-04
Spadanie w przepaść   Turski   2022-01-27
Czy koniki morskie coś nam mówią o LGBT? Błąd naturalistyczny popełniony przez Sussex Wildlife Trust   Coyne   2022-01-25
Ojczyznę wolną (od GMO) zachowują pany   Koraszewski   2022-01-22
Namawianie roślin, żeby podjęły ryzyko   Karavolias   2022-01-20
Czy uczenie się metodą prób i błędów jest „nauką”?   Coyne   2022-01-14
Czy gaz i energia jądrowa są “zielone”   Novella   2022-01-12

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


&#8222;Choroba&#8221; przywrócona przez Putina


&#8222;Przebudzeni&#8221;


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk