Ruanda skwapliwie przyjmuje biotechnologię poprzez ekspansję OFAB


Verenardo Meeme 2021-11-12

Zdjęcie: Dr Geraldine Mukeshimana, minister Rolnictwa i Zasobów Zwierzęcych Ruandy, dzieli tort podczas otwarcia oddziału Ruanda OFAB. Zdjęcie: AATF
Zdjęcie: Dr Geraldine Mukeshimana, minister Rolnictwa i Zasobów Zwierzęcych Ruandy, dzieli tort podczas otwarcia oddziału Ruanda OFAB. Zdjęcie: AATF

Ruanda dołączając do siedmiu innych krajów afrykańskich — Burkina Faso, Etiopii, Ghany, Kenii, Nigerii, Ugandy i Tanzanii — i tworząc krajowy oddział Open Forum on Agricultural Biotechnology (OFAB), pokazała w tym tygodniu, iż rośnie w tym kraju akceptacja biotechnologii.


“Przez przyjmowanie technologicznej modernizacji i budowanie możliwości dla naszych farmerów, otrzymują oni możliwość opartego na faktach podejmowania decyzji podobnie jak inne kraje afrykańskie, które już korzystają z biotechnologii w rolnictwie, takich jak Afryka Południowa, Kenia, Nigeria i inne – powiedziała dr Geraldine Mukeshimana, minister Rolnictwa i Zasobów Zwierzęcych Ruandy.  


Powiedziała następnie, że Afryka musi dopiero przyjąć biotechnologię dla rolnictwa w optymalny sposób jako jedno z rozwiązań problemów produkcji żywności.

“Jako kontynent nadal wahamy się z powodu dezinformacji w mediach o produktach GM (genetycznie modyfikowanych), szerzonej przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Warto zauważyć, że rachunek za import żywności do Afryki wzrósł do 49 miliardów dolarów w 2019 roku z 35 miliardów dolarów w 2015 roku. Musimy używać innowacji naszych naukowców, by zredukować rachunek za import i przekazać te oszczędności na inne społeczno-ekonomiczne programy”.  

Przez dołączenie do OFAB Ruanda minęła wielki kamień milowy, który pozwoli pracującym w rolnictwie dzielić się wiedzą o biotechnologii roślin uprawnych i zwierząt hodowlanych, powiedziała Mukeshimana i dodała: “Ta wiedza jest niezbędna, dla ludzi zajmujących się rolnictwem, którzy muszą podejmować oparte na faktach decyzje w morzu dezinformacji o biotechnologii”.


OFAB założyła w 2006 roku Afrykańska Fundacja Rolnej Technologii (AATF) jako platformę do wspierania kontaktów między zajmującymi się rolnictwem w sprawach rolnej biotechnologii. OFAB zamierza też rozszerzyć swój zasięg przez założenie nowych oddziałów w Malawi o Mozambiku. AATF jest afrykańską NGO, która działa w 23 krajach, włącznie z Ruandą, by wzmocnić drobnych farmerów poprzez dostęp do technologii, które mogą polepszyć ich gospodarstwa.


Biotechnologia jest najbardziej odpowiednim narzędziem do pobudzenia zrównoważonego rozwoju Afryki, powiedziała Mukeshimana, podkreślając, że współpraca z OFAB stawia Ruandę na tym samym poziomie, co inne afrykańskie kraje, które używają różnych platform, by informować społeczeństwo o możliwościach biotechnologii dla przezwyciężenia trudności produkcji rolnej.


Oddział OFAB w Ruandzie będzie powiązany z Zarządem Rolnictwa i Zasobów Zwierzęcych Ruandy (RAB) i będzie pracował nad podniesieniem świadomości i wiedzy o opartych na nauce rolniczych innowacjach.


Tę współpracę wspiera zobowiązanie Ruandy do poprawy życia małorolnych farmerów, jak przedstawiono w Strategicznym Planie Rolniczej Transformacji  -2018-2024 (PSTA4), powiedział dr Canisius Kanangire, dyrektor wykonawczy AATF:

“Chociaż Ruanda działa na froncie biotechnologii z pracami nad hodowlą tkanek, nadal nie zajmuje się komercyjną produkcją genetycznie modyfikowanych roślin uprawnych. Rząd jednak podjął ważne kroki w celu ustanowienia niezbędnych ram prawnych i regulacyjnych dzięki Ustawie o Biobezpieczeństwie, jak również Ramom Narodowej Strategii Realizacji Biobezpieczeństwa.  


Wraz z otwarciem oddziału OFAB pracujący w rolnictwie w Ruandzie otrzymają szansę uczestnictwa w rozmowach o naukowej technologii i innowacjach, szczególnie biotechnologii, by przekształcić rolnictwo w Afryce. Założenie oddziału OFAB w Ruandzie pomoże także zamknąć lukę informacyjną dotyczącą biotechnologii i przeciwstawić się mitom i dezinformacji, jakie ją otaczają”.


<span>Uczestnicy ceremonii zbierają się na otwarciu oddziału OFAB Ruandy. Zdjęcie: AATF</span>

Uczestnicy ceremonii zbierają się na otwarciu oddziału OFAB Ruandy. Zdjęcie: AATFOtwarcie oddziału OFAB w Ruandzie ma miejsce w czasie, kiedy zależna od rolnictwa gospodarka Afryki napotyka na wiele wyzwań, włącznie ze zmianą klimatu, nowymi pasożytami i chorobami i skończonym obszarem ziemi uprawnej. Te wyzwania wymagają szczególnej uwagi, by umożliwić optymalną produkcję żywności, która jest równocześnie przyjazna dla środowiska.  


Sektor rolniczy odpowiada za 32 procent produktu krajowego brutto kontynentu, według niedawnego artykułu dra Emmanuela Okogbenina, dyrektora Programu Rozwoju i Komercjalizacji przy AATF, opublikowanego w piśmie „Afrika Focus”. Trwająca transformacja rolnictwa w Afryce zależy od systemowej zmiany od produkcji rolnej na własne potrzeby do podejścia agrobiznesowego, które zmierza do osiągniecia wysokiej wydajności dla wzmocnienia gospodarki Afryki.


Podczas “Zielonej Rewolucji” w Azji osiągnięto wzrost globalnych plonów upraw zbożowych przez kombinację hodowli i agronomii. Jednak w obliczu obecnych wyzwań, takich jak zamiana klimatu i potrzeba nowych nisz rynkowych, jest coraz większa potrzeba badania nowoczesnych metod hodowli roślin, włącznie z biotechnologią.


Nowoczesne metody mogą pomóc stworzyć nowe odmiany ze zdolnością dawania wysokich plonów przy zmniejszonym wkładzie środków chemicznych, chroniąc równocześnie genetyczną różnorodność, jaka jest potrzebna do zachowania stabilności plonów w Afryce w sytuacji zmiennych warunków klimatycznych.  


Biotechnologia, która obejmuje innowacyjne narzędzia, takie jak technologia haploidalna,  selekcja wspomagana markerem, genomika, inżynieria genetyczna i edytowanie genomu, znacznie skróciła czas potrzebny na tworzenie nowych pędów, odmian i hybryd. Te narzędzia mogą pomóc w przyspieszeniu tworzenia odpowiadających rynkowi odmian, potrzebnych dla zrównoważonego rolnictwa w Afryce.


Jednak biotechnologia potrzebuje spójnej platformy dzielenia się informacją, żeby pracujący w rolnictwie mogli zrozumieć te technologie i wybierali innowacje oparte na nauce przy całej burzy propagandy i dezinformacji, jaka otacza tę technologię.


Dr Jeremy Ouedraogo, koordynator Sieci Ekspertyzy Afrykańskiego Biobezpieczeństwa (ABNE), powiedział, że Unia Afrykańska i Agencja Rozwoju –Nowe Partnerstwo dla Afryki Unii Afrykańskiej (AUDANEPAD) uznaje nowoczesną biotechnologię za zestaw wielofunkcyjnych narzędzi, które mogą ułatwić osiągnięcie celów rozwojowych kontynentu. Dodał, że AUDA-NEPAD jest dumna z pomocy dla tych starań poprzez ABNE, który jest jej  sztandarowym programem.


Jeremy Ouedraogo powiedział:

“OFAB odgrywa zasadniczą rolę w zapewnieniu akceptacji zasad i produktów biotechnologii przez społeczeństwo i decydentów. AUDA-NEPAD jest zadowolona z porozumienia podpisanego z AATF, włącznie z OFAB, i będzie nadal wzmacniać takie partnerstwa przez wspólne działania we wszystkich państwach Unii Afrykańskiej, a szczególnie w Ruandzie”.

 

Rwanda embraces biotech through OFAB expansion

Alliance for Science, 28 października 2021

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaVerenardo Meeme


Kenijski dziennikarz naukowy.