Prawda

Sobota, 24 lipca 2021 - 10:49

« Poprzedni Następny »


Postmodernizm: filozofia, która stoi za naszymi wojnami kulturowymi i postępującym nihilizmem


Jason D. Hill 2020-07-02


I jak wyrzucić ją na śmietnik historii.


W moim poprzednim artykule (Postępujący nihilizm i zgnilizna postmodernizmu na Zachodzie), postawiłem tezę, że wojny kulturowe, jakie dzieją się na ulicach i na uniwersytetach w całych Stanach Zjednoczonych i w krajach Europy, są objawami większej moralnej pandemii, której filozoficzne korzenie zarówno spłodziły, jak legitymizują szaleństwo anarchicznych impulsów. Wskazałem na to, że relatywizm moralny wspiera ideę, że nie ma obiektywnych kryteriów, by rozsądzić między konkurencyjnymi twierdzeniami o prawdzie. Rządzącą zasadą jest subiektywizm. To, co człowiek czuje, że jest prawdą, stanowi prawdę. Logika i rozum, według bardziej radykalnej szkoły subiektywizmu, jest wytworem rasistowskich i imperialistycznych białych konstruktów. Jeśli jednak nihilizm logicznie idzie w parze z relatywizmem, trzeba zapytać: co jest szkołą i filozoficzną podstawą relatywizmu? Jakie fundamentalne zasady leżą u podstaw relatywizmu, którego efektem jest nihilizm na ulicach i w naszych systemach edukacyjnych?

Tą szkołą myśli jest postmodernizm. Jeśli chcesz zobaczyć związek między wezwaniami do dekolonizacji programów nauczania i masowego wandalizowania pomników, ponieważ po prostu przedstawiają one przeszłość i mężczyzn o rasistowskich poglądach; jeśli chcesz zobaczyć metafizyczną wściekłość skierowaną ogólnie na wszechświat, na wszystkich, ale na nikogo szczególnie, nie szukaj dalej niż szkoła postmodernizmu - nienawistne idee przeciwne rozumowi, a więc przeciwne życiu, które ograbiają ludzi z  jednej z metod poznania. Pozbawiają ich łączących, fundamentalnych zasad, które oferują jasne i klarowne myślenie, które prowadzi do zrozumiałych i rozsądnych działań. Postmodernizm odrzuca ideę obiektywnej rzeczywistości i zastępuje ją niepohamowanym i bezkształtnym, nekrotycznym kłębkiem uczuć, które są traktowane jako narzędzia poznania. Tymi uczuciami są jednak tylko strachy, uprzedzenia i projekcje chronicznie pełnych niepokoju ludzi, dla których prawda jest dzwonem pogrzebowym, bowiem wyzwala ich z pudełek, jakie dla siebie zbudowali, i zmusza do wyjścia do wszechświata, który dba tylko o fakty, nie zaś o uczucia i pobożne życzenia.


Bezmyślne niszczenie pomników, “dekolonizowanie programów nauczania” i wyrzucanie z list lektur martwych klasyków nie może magicznie doprowadzić do nowego porządku społecznego. I sprawcy o tym wiedzą. Uciekają się więc do bezsensownego niszczenia i nihilizmu. Idee mają konsekwencje; a wszystkie działania, także nihilistyczne, można prześledzić wstecz do jakiegoś filozoficznego zestawu zasad. Postmodernistyczny nihilizm jest panującą szkołą myśli, kierującą dzisiaj ludzkimi działaniami i niszczącą naszą cywilizację. Jej rządzące zasady zasługują na wyjaśnienie i wyraźne pokazanie.


Możemy zacząć od przedstawienia kontrastującej z nim filozofii Oświecenia. To był ruch, który starał się zrozumieć świat i ludzkość na nowej, racjonalnej podstawie. Co było jego podstawową przesłanką? Ludzkie doświadczenie, czy to w świecie przyrody, czy w życiu społecznym, jest dostępne dla ludzkiego rozumu i daje się wyjaśnić w racjonalnych kategoriach. Jest równie dostępne dla wszystkich ludzi, niezależnie od egzystencjalnych różnic między nimi. Projekt Oświecenia  głosił ideę, że rozum może zlokalizować prawdę z  wielką precyzją, że prawda jest dostępna dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich plemiennej, tożsamości. Projekt Oświecenia, którego humanistyczne systemy filozoficzne dostarczyły prawnego, moralnego i politycznego słownictwa dla zniesienia niewolnictwa i włączenia osób wykluczonych z ludzkiej społeczności w dziedzinie etycznej, pozwolił na przyznanie kolejnego truizmu: moralne uczenie się istotnie zachodzi. Motywuje etyczne zachowania mężczyzn i kobiet, którzy z determinacją dążą do zakończenia ucisku i niesprawiedliwości, gdziekolwiek je znajdą. 


Postmodernizm, z drugiej strony, jest dyscyplinarnym ruchem, który kwestionuje słuszność nowoczesnej nauki i stawia silny opór każdemu twierdzeniu o prawdzie. Jego obrońcy utrzymują, że twierdzenia o prawdzie są dyskryminujące i ciemiężące, ponieważ są totalizujące, hegemoniczne i autorytatywne. Twierdzenia o prawdzie, których prawdę dowiedziono, są jednak tym właśnie. Stają się uniwersalne i normatywne dla wszystkich ludzi w oparciu o naszą wspólną, racjonalną naturę.


Postmodernizm odrzuca humanizm, a nade wszystko odrzuca to, co nazwałbym największym moralnym i politycznym osiągnięciem w historii jak dotąd:  reprezentacyjną demokrację liberalną. Postmodernizm uznaje decentryczne podejście do wszystkich sfer życia lub wiedzy i kategorii. Decentryzm odnosi się do nieobecności wszystkiego w centrum systemu myśli lub każdej nadrzędnej prawdy. Woli koncentrowanie się na marginesach. Uprzywilejowuje rodzaj sceptycyzmu, który ma niewiele wspólnego z powstrzymaniem się od sądu, aż dalsze dowody lub rozsądna analiza i badanie dowodów ujawnią prawdę. Przyjmuje antyfundacjonalistyczną postawę, która pomija jakościowe różnice między punktami widzenia i oręduje za równym traktowaniem ich wszystkich. To jednak, oczywiście, istnieje tylko w teorii. Z histeryczną zjadliwością, niezwykłą dla tych, którzy głoszą sceptycyzm i tolerancję, napędzana emocjami frakcyjność jest logicznym rezultatem postmodernistycznego, antypojęciowego podejścia do spraw. Tak więc jego obrońcy będą twierdzić, że każda obraza ich uczuć jest złem i musi zostać wymazana z wszechświata.  Punkty widzenia i ich materializacja jako działania w rzeczywistości są uzasadnione tylko przez apele do prywatnych uczuć i osobistych doświadczeń. Postmodernizm dyskwalifikuje obiektywnych obserwatorów jako sędziów etyczności jakiegokolwiek poglądu lub działania. Postmodernistyczna rekomendacja wielu niezgodnych ze sobą logik, wszystkie w nieustannym ruchu bez możliwości trwałego rozwiązania lub zalecenia, daje w wyniku chaos. Tworzy kulturę, w której zachcianki,  kaprysy, olśnienia i uczucia służą jako jedyne fundamentalne kryterium do legitymizowania „prawdy” i działań. Na zewnętrzną ocenę patrzy się jak na makroagresję, kiedy stosuje się do działań dokonanych przez grupy, a mikroagresję, kiedy jest sformułowana wobec jednostek.


Przy wielości rozbieżnych logik, nieporównywalnych i nie do pogodzenia systemach, możemy zobaczyć, że postmodernizm dostarcza wygodnej przykrywki dla każdego subiektywnego i osobistego dążenia do władzy, łamania praw i zasadniczego ludzkiego bezprawia. Także koncepcja prawa jest uważana za ciemiężący konstrukt zaprojektowany przez tych, którzy pragną dominować nad zmarginalizowanymi. Kiedy zachowanie lub filozoficzny pogląd jednostki lub grupy zostaje ocenione przy użyciu obiektywnych kryteriów zgodnych z niezmiennymi prawami logiki, osoba wydająca ten osąd zostaje oskarżona o poznawczy imperializm, a czasami o rasizm. Nazbyt często uznaje się ich za kulturowo zdyskwalifikowanych, by mogli wydawać osądy moralne o tych, którzy nie należą do ich rasowej, etnicznej lub narodowej grupy. 


Automatycznie i planowo końcowym wynikiem tej filozofii jest nihilizm i polityczna lub psychiczna anarchia. Dzisiaj w postaci nie tylko tych wspomnianych bolączek , ale w przejawach “kultury anulowania”, w niekończących się oskarżeniach o kulturalne zawłaszczenie i udanych starań o zdławienie urażającej mowy, widzimy zabijanie naszej cywilizacji przez tę filozofię. Wynik, jeśli się nie sprzeciwimy, wykracza poza nihilizm, krótkowzroczną prowincjonalność i skurczoną wyobraźnię. Ponieważ ta filozofia jest atakiem na indywidualizm, rozum, postęp i samo pojęcie prawdy, jej najbardziej zabójczą konsekwencją jest rodzaj moralnej inwersji ludzi.  Proces tej moralnej inwersji umożliwiły dwa czynniki. Pierwszym jest świadome uciekanie się do bytu sprzed socjalizacji, co usuwa moralne przymioty, jakimi przesycona jest dusza – bez czego stajemy się dzikimi zwierzętami. Drugi jest powszechniejszy – i pojawia się automatycznie lub przez świadomy zamiar. Jest to wchłonięcie filozoficznych zasad systemu przekonań, który stanowi erozję naszej tożsamości moralnej. Postmodernizm, przez rzucanie oszczerstw i okaleczającego sceptycyzmu wobec wartości jako takich, jest filozofią śmierci.  


Na Zachodzie ważne jest nie tylko ponowne odkrycie wartości Oświecenia, które przenikały naszą republikę i kształtowały moralne osobowości nas wszystkich. Musimy świadomie odnaleźć tych, którzy są dostarczycielami tego śmiertelnego wirusa moralnego i wygasić ich w sposób, który jest legalny, ale kulturalnie i moralnie silny. Przestańmy przepraszać za wartości Oświecenia, zaszczepmy się nimi i z nieustępliwą pewnością głośmy i szerzmy te wartości, które umożliwiają nam rozwój i rozkwit. Zaskoczy nas, kiedy zobaczymy, że nasi przeciwnicy padną, głównie dlatego, że ich przetrwanie zależało od naszego milczenia i naszego świadomego sankcjonowania ich etycznie zbankrutowanego systemu. Niewielu dzisiaj walczy o zalety indywidualizmu, szacunku dla nienaruszalnych i niezbywalnych praw ludzi do suwerenności i samostanowienia o ich życiu, oraz niezbitych, uniwersalnych zasad, które stosują się do wszystkich ludzi. To jest filozofia, na której założono Stany Zjednoczone Ameryki, i trzeba trzymać się niekwestionowanego zobowiązania do respektowania nieodłącznej godności i wartości moralnej każdej osoby, która otrzymuje tę wartość od Boga.


Tych, którzy mogą nieświadomie żyć według jeszcze przez nich niezrozumianej wspaniałej filozofii założycielskiej naszej wielkiej republiki, oczekuje zdumiewająca przygoda. Zrozumieją, że jej piękno moralne jest tak wystylizowane i tak pięknie skonstruowane, że nauczenie się go będzie własną nagrodą. Ale ta nieopiewana filozofia Ameryki, do której aspirują miliony ludzi na całym świecie, którzy chcą jej doświadczyć w praktyce, kiedy jest zintegrowana z życiem człowieka i konsekwentnie praktykowana, jest także najsilniejszym sposobem wyrzucenia postmodernizmu na śmietnik historii jako niezrozumiałego, marnego śmiecia, którym jest.


Philosophy Behind Our Culture Wars and the Advancing Nihilism: Post-Modernism

Frontpage.mag, 26 czerwca 2020

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJason D. Hill


Profesor filozofii na DePaul University w Chicago. Specjalizuje się w dziedzinie etyki, filozofii społecznej i politycznej. Jest autorem wielu książek, m.in. “We Have Overcome: An Immigrant’s Letter to the American People”. Jason D. Hill przyjechał do Stanów Zjednoczonych z Jamajki w wieku 20 lat, jest krytykiem kultury cierpiętnictwa, która jego zdaniem nie sprzyja emancypacji grup dawniej dyskryminowanych.

Twitter @JasonDhill6.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1220 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Nieuchwytny neuron babci   Novella   2021-07-22
Cierpienie i pytanie, czy przestaniemy jeść mięso   Koraszewski   2021-07-14
Czy nadchodzi hydroponika?   Novella   2021-07-13
Raport Unii Europejskiej o glifosacie   Novella   2021-07-10
Dlaczego ideologii nie należy mieszać z nauką   Coyne   2021-06-30
Nagonka na Izrael grasuje w stowarzyszeniach nauk ścisłych, medycyny i edukacji   Chesler   2021-06-24
Szczęśliwi pracoholicy   Witkowski   2021-06-03
Propaganda w wykonaniu nauczycieli akademickich   Chesler   2021-06-02
Ewolucja wielokomórkowości   Novella   2021-05-07
Polityczna polaryzacja jest przesadzona   Novella   2021-05-04
Wrotki były kiedyś sztandarową grupą istot bez seksu, a teraz sądzi się, że ukradkiem odstawiają szybkie numerki   Coyne   2021-04-22
Błędna historia antykolonializmu   Tupy   2021-04-21
Mayflower wyrusza w podróż raz jeszcze   Koraszewski   2021-04-19
Genetyczny przełącznik CRISPR   Novella   2021-04-16
Wielkie zdarzenie oksydacyjne   Novela   2021-04-09
Kiedy panika klimatyczna zlewa się z kulturą anulowania   Lomborg   2021-04-06
Czy wykształceni ludzie są bardziej antysemiccy?   Albert Cheng i Ian Kingsbury   2021-04-05
Nieoczekiwana historia i cudowny sukces szczepionek   Ridley   2021-03-31
Innowacja jest geograficznie zlokalizowanym i chwilowym zjawiskiem   Ridley   2021-03-29
Czy gąbki są najbliższymi krewnymi pozostałych zwierząt?   Coyne   2021-03-26
Kilka lekcji z rosyjskiej rewolucji. Jak kuszący radykalny nihilizm prowadzi do ekstremizmu   Geifman   2021-03-22
Wracamy do raju?   Łukaszewski   2021-03-18
Ślimakowi morskiemu odrasta tułów z odciętej głowy, czyli “autotomia z kleptoplastią”   Coyne   2021-03-15
Ewolucyjne korzyści udawania ofiary   Clark   2021-03-11
Ludzie i wymieranie megafauny   Novella   2021-03-10
Banany edytowane przez CRISPR   Novella   2021-03-02
Nikczemne grzyby naśladują kwiaty trawy, by ułatwić własne rozmnażanie się   Coyne   2021-02-26
Co zabiło megafaunę Ameryki Północnej?   Novella   2021-02-25
Stresy i nowe szczepy wirusa   Ridley   2021-02-12
EWOLUCJA wirusa Covid-19   Coyne   2021-02-10
Czy „toksyczna kobiecość” jest główną przyczyną bojów o społeczną sprawiedliwość?   Coyne   2021-02-08
Najmniejszy gad (i owodniowiec) świata: BARDZO mały kameleon   Coyne   2021-02-05
Dlaczego kocimiętka i matatabi doprowadzają koty do szaleństwa? Grupa badaczy mówi, że te rośliny mogą chronić je przed komarami   Coyne   2021-02-02
Bądźcie sceptyczni wobec wideo pokazujących “skutki uboczne” szczepionki   Novella   2021-01-28
Szaleństwo odnawialnej energii   Ridley   2021-01-23
Głębia ludzkiej historii   Novella   2021-01-19
Dlaczego szczepionki mRNA mogą zrewolucjonizować medycynę?   Ridley   2021-01-02
Szczepionka mRNA na koronawirusa: świadectwo ludzkiej pomysłowości i mocy nauki   Coyne   2021-01-01
Dziwaczny rodzaj rasistowskiego patriarchatu   Arora   2020-12-31
Centrala muszek owocowych: Bloomington Drosophila Stock Center   Coyne   2020-12-29
Pierwszy raport o używaniu narzędzi przez pszczoły: rodzimy gatunek używa grudek łajna, by odeprzeć drapieżne szerszenie   Coyne   2020-12-23
Nie – żadne chi nie istnieje   Novella   2020-12-21
Moc nauki dostarczyła najlepszej możliwej wiadomości w tym koszmarnym roku   Ridley   2020-12-18
Szczątkowa cecha ptaków, która mogła być funkcjonalna u przodków: zdalne wyczuwanie drgań dziobem (nadal czynne u kiwi)   Coyne   2020-12-16
Paradoks wielce niedoskonałego dobra   Koraszewski   2020-12-11
Nasiona roślin ewoluują, by upodobnić się odchodów antylopy, a oszukane żuki gnojowe odtaczają i zagrzebują nasiona   Coyne   2020-12-10
AI – asystent lekarza   Novella   2020-12-09
Czy problem zwijania białka został rozwiązany?   Coyne   2020-12-05
„Gryzoń skunksowy”, który żuje trujące rośliny i wypluwa truciznę na swoje futro   Coyne   2020-12-02
Intensywne zbieranie leczniczej rośliny przez ludzi prowadzi do ewolucji nowych kolorów liści i kwiatów   Coyne   2020-11-28
Jak ewoluuuje altruizm?   Coyne   2020-11-25
Filozof zainfekowany efektem potwierdzenia wyjaśnia, dlaczego ewolucja dowodzi Boga   Coyne   2020-11-23
Według nowych badań są cztery gatunki pingwinów białobrewych, a nie tylko jeden   Coyne   2020-11-19
Gra w łajdactwo, by zrozumieć łajdaków   Novella   2020-11-18
Ewolucja psów   Novella   2020-11-09
Genomowa i ewolucyjna analiza wymarłego kota szablozębnego   Coyne   2020-10-31
Zakład Simon-Ehrlich po 40 latach   Gale L. Pooley   2020-10-23
Używające narzędzi mrówki budują struktury, by spijać roztwór cukru w pojemnikach, nie topiąc się   Coyne   2020-10-22
Czego pandemia nauczyła nas o nauce?   Ridley   2020-10-19
Przeddarwinowscy “darwiniści”   Berry   2020-10-16
Covid 19 może przejmować kontrolę nad receptorami bólu, uśmierzając ból i podnosząc szerzenie się choroby: możliwy rezultat doboru naturalnego   Coyne   2020-10-15
Znowu wrzawa, że “teoria ewolucji wywrócona”, ale jak zwykle, robią z igły widły   Coyne   2020-10-13
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 4. Rzekome znaczenie dryfu genetycznego w ewolucji   Coyne   2020-10-09
Chromosomy Y ludzi, neandertalczyków i denisowian   Novella   2020-10-08
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 3. Rzekome znaczenie epigenetyki w ewolucji   Coyne   2020-10-07
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 2. Rzekome nieistnienie gatunków   Coyne   2020-10-05
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 1. Genetyczna plastyczność    Coyne   2020-10-03
“New Scientist”: Darwin jednak miał rację    Coyne   2020-10-01
Uprawy GMO i wzrost plonów   Novella   2020-09-28
Książka o psychologii ewolucyjnej, która pokazuje wartość tej dziedziny – ale nie wartość memów   Coyne   2020-09-22
Przyjemności seksu i jagód   Ridley   2020-09-18
Czy można falsyfikować naukowe teorie? Naukowiec odpowiada, że “nie”   Coyne   2020-09-12
Naukowe pismo “Nature” przystaje do Przebudzonych twierdząc, że zarówno płeć, jak gender są niebinarne   Coyne   2020-09-09
Wybór ostatecznej wolności   Witkowski   2020-09-07
Polio zlikwidowane w Afryce   Novella   2020-09-05
Czy wyrazy ludzkiej twarzy są uniwersalne w okazywaniu emocji?   Coyne   2020-09-02
Barwny erudyta J.B.S. Haldane   Coyne   2020-08-28
Modelowanie zbijania się pingwinów cesarskich w gromadę: każdy dostaje równie dużo ciepła   Coyne   2020-08-25
Jak algorytmy wpływają na twoje życie   Novella   2020-08-24
Z okazji dziewięćdziesiątych urodzin Thomasa Sowella   Jacoby   2020-08-22
Prawdziwie długa szyja: 6-metrowy wodny gad z triasu z szyją długości 2,7 metra   Coyne   2020-08-19
Wątrobiane duszki   Novella   2020-08-17
Rozrzedzanie krwi bez groźby krwawienia   Novella   2020-08-14
Nowy raport: Bakteria po stu milionach lat nadal żywa!   Coyne   2020-08-08
Modlitwa to nie jest lekarstwo   Nowella   2020-08-07
Maleńki, 10-centymetrowy dinosaur, który zjadał owady   Coyne   2020-08-06
Piękny skoczek, który upodabnia się do mrówki   Coyne   2020-08-03
Urodziny Rosalind Franklin!   Cobb   2020-07-31
Kondor wielki: ptak, który rzadko kiedy macha skrzydłami   Coyne   2020-07-28
Czy ludzie byli w Nowym Świecie ponad 30 tysięcy lat temu?   Coyne   2020-07-26
Oszaleć na punkcie nietoperzy w czasach korony i politykierstwa   Collins   2020-07-25
Dwa gatunki dały zdolną do życia hybrydę, mimo że rozeszły się 150 milionów lat temu   Coyne   2020-07-23
Niccolo Tartaglia jego tajemnica   Jacoby   2020-07-20
Akcja afirmatywna w wieloetnicznym narodzie   Hyams   2020-07-17
Dekolonizacja ewolucji (i Darwina) była nieunikniona   Coyne   2020-07-15
Filtr mózgu (czyli czego nie widzimy)   Novella   2020-07-14
Homeopatia jest bezwartościowa a czasami szkodliwa   Novella   2020-07-10
Pięć błędnych wyobrażeń o ewolucji: jedno jest wątpliwe, jedno niesłuszne   Coyne   2020-07-08
Wiecznie kurczący się tranzystor i wynalezienie Google   Ridley   2020-07-06
Postmodernizm: filozofia, która stoi za naszymi wojnami kulturowymi i postępującym nihilizmem   Hill   2020-07-02

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Bohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotu


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk