Prawda

Niedziela, 1 października 2023 - 14:06

« Poprzedni Następny »


Londyńskie Natural History Museum popełnia błąd naturalistyczny - wielokrotnie


Jerry A. Coyne 2022-07-11

Kopulacja smoków z Komodo. Tak, do utrzymania gatunku potrzebne są samce.
Kopulacja smoków z Komodo. Tak, do utrzymania gatunku potrzebne są samce.

Z poniższego tweeta wynika, że słynne londyńskie Natural History Museum zajęło swoje miejsce w Paradzie Przebudzonych, ponieważ poniższy tweet wyraźnie oznacza walidację różnych ludzkich tożsamości płciowych i przedstawianie referencji muzeum pro-LGBTQ+ poprzez nagłaśnianie kilku gatunków jaszczurek, które nie wymagają męskiego nasienia, aby mieć potomstwo. Zjawisko to nazywa się partenogenezą, co oznacza „formę bezpłciowego rozmnażania u zwierząt, która nie wymaga zapłodnienia przez plemniki”. W efekcie wszyscy przedstawiciele gatunku partenogenetycznego (jeśli można ich nazwać „gatunkiem”) są samicami.Irytuje mnie to, że nie ma to NIC wspólnego z osobami LGBTQ+, które nie rozmnażają się bez zapłodnienia. Nikt z nas tego nie robi! Jest to po prostu sygnalizacja cnoty – powoływanie się na zwierzęta do wspierania ludzkich zachowań (przypuszczam, że w tym przypadku ma to znaczenie dla tożsamości płciowej lub, jeśli jesteś ekstremistką, zbyteczności lub toksyczności samców). A usprawiedliwianie ludzkiego zachowania poprzez wskazywanie na zwierzęta jest formą „błędu naturalistycznego”: poglądu, że „cokolwiek jest naturalne, musi być dobre”. Jeśli uważasz, że nadinterpretuję intencje tej serii, spójrz na drugi film poniżej lub na pełen 26-minutowy film wyprodukowany przez Muzeum.


Oczywiście nie ma partenogenezy u ludzi, więc łączenie jej z LGBTQ+ jak na wideo (patrz poniżej) jest po prostu błędne. Istnieje wiele naturalnych zachowań zwierzęcych, których nie chcielibyśmy widzieć u naszego gatunku, w tym dzieciobójstwo, morderstwa współbraci, kanibalizm, zjedzenie partnera po kopulacji, rozbój, cudzołóstwo, kradzież i cała gama zbrodni i grzechów.


Jednak szczególnie lewicowi biolodzy są podatni na ten błąd, stale wskazując na różnorodność zachowań seksualnych zwierząt, aby jakoś usprawiedliwić różnorodność zachowań seksualnych w naszym gatunku. Jeśli usłyszę, jak jeszcze jedna osoba gada o tym, jak błazenek — sekwencyjny hermafrodyta, który może zmienić się z samca w samicę, gdy umiera samica w grupie — będę krzyczeć. (Zauważ, że istnieje wyraźna zmiana z jednej płci binarnej na drugą: zmiana z produkcji plemników na komórki jajowe). Nie potrzeba uzasadniania kwestii zmiany gender lub płci tym, że występuje w naturze: jest to coś, co należy akceptować i respektować niezależnie od tego, czy pojawia się a naturze. (A jeśli tego nie ma w naturze, czy znaczy to, że transseksualność jest zła, ponieważ jest „nienaturalna”?)


Pomarańczowy błazenek ( Amphiprion percula ) bardzo lubiany przez biologów, którzy popełniają błąd naturalistyczny. Nemo jest oczywiście jednym z nich. 

Pomarańczowy błazenek ( Amphiprion percula ) bardzo lubiany przez biologów, którzy popełniają błąd naturalistyczny. Nemo jest oczywiście jednym z nich.

 Odszedłem jednak od tematu. Potomstwo wyprodukowane bez zapłodnienia męskiego jest powszechne wśród bezkręgowców, zwłaszcza owadów. Kręgowce też mogą to mieć: widywano to nie tylko u jaszczurek, ale także u węży, rekinów, ryb i ptaków. U niektórych z nich (np. u smoka z Komodo) partenogeneza może zachodzić równolegle do normalnego rozrodu, a zatem dwie płcie są nie tylko obecne, ale „potrzebne”, ponieważ bez samców wariant partenogenetyczny ostatecznie zniknąłby. (Czy nazwać partenogenetyczne linie genetycznie różne „różnymi od siebie gatunkami” jest, jak sugeruję powyżej, kwestią gustu.)


Partenogeneza u gadów, jak pokazuje poniższy film, jest zwykle wynikiem hybrydyzacji między dwoma gatunkami. Hybrydowe potomstwo ma dwa różne genomy, po jednym genomie z każdego gatunku rodzicielskiego, co może zakłócić normalny proces mejozy, w której powstają plemniki i komórki jajowe. Jeśli pomiesza się to w hybrydach tak, że bez zapłodnienia jaja mogą rozwinąć się w dorosłe osobniki (a te jaja muszą nadal mieć dwa genomy), mamy partenogenezę.


Czasami rozmnażanie bezpłciowe utrzymuje się i otrzymujemy nowy „gatunek”, ale cechą takiej partenogenezy jest to, że bardzo często jest to „ślepy zaułek ewolucyjny”. Z powodów prawdopodobnie związanych z brakiem zmienności genetycznej partenogeny nie utrzymują się długo jako grupa. Wymierają na długo przed innymi gatunkami. Wiemy to, ponieważ przyglądanie się genom osobników partenogennych pokazuje, że są one bardzo podobne do genów gatunku rodzicielskiego, co oznacza, że nowa bezpłciowa forma nie istniała wystarczająco długo, by genetycznie odbiegać od dwóch gatunków rodzicielskich. O „ślepym zaułku” natury tego bezpłciowego procesu nie wspomina Natural History Museum!


Nawet w partenogenezie dwie płcie są czasami „potrzebne”, ponieważ w wielu postaciach tej cechy, także u gadów, potrzebna jest aktywność seksualna, nawet bez zapłodnienia. Może to przybrać formę dosiadania przez samicę innej samicy („pseuokopulacja”) lub nawet kopulacji z samcami jednego z gatunków rodzicielskich — kopulacji, która nie powoduje zapłodnienia. Z jakiegoś powodu, którego nie rozumiemy, proces rozwoju jaja może wymagać behawioralnego wyzwalacza kopulacji lub pseudokopulacji. Dlatego też Natural History Museum wprowadza w błąd, mówiąc, że „dwie płcie nie są potrzebne”. W niektórych przypadkach są, chociaż są potrzebne w jednym z dwóch gatunków rodzicielskich.


Wreszcie Natural History Museum myli się, mówiąc, że wszystkie partenogeniczne gady są klonami (genetycznie identycznymi z matką). To nieprawda. Istnieje wiele sposobów, w jakie zwierzęta mogą wydać potomstwo bez seksu. Niektóre z nich obejmują całe potomstwo będące klonami, jaja przez prosty rozwój jaja, które ma taką samą budowę genomową jak matka, tj. dwie kopie każdego chromosomu. Ta forma, zwana apomiksją, daje potomstwo, które jest genetycznie identyczne z nimi samym i ich matką. To wszystko są klony.


Ale jest inny sposób rozmnażania bez seksu, który daje genetycznie zróżnicowane potomstwo. Nazywa się to automiksja i może zachodzić na kilka sposobów. Jednym z nich jest to, że mejoza (produkcja gamet) wytwarza genetycznie zróżnicowane komórki jajowe, z których dwie mogą się łączyć, tworząc jajo diploidalne, które jest zdolne do rozwinięcia się w dorosłego osobnika. Ponieważ same jaja są genetycznie różne, jaja diploidalne również będą się różnić od siebie, a zatem potomstwo, które wyniknie, nie będzie klonami siebie nawzajem ani matki. Niektóre jaszczurki stosują tę metodę rozmnażania, więc potomstwo nie jest „klonem”.


To jest lekcja biologii, więc widać, że w tweecie z Natural History Museum są co najmniej dwa błędy, które ponownie umieściłem poniżej. Jednak celem tweeta nie jest naukowa dokładność, ale sugerowanie, że reprodukcja bez seksu w jakiś sposób wspiera osoby LGBTQ+. Jak powiedziałem, tak nie jest, ponieważ żadna z osób LGBTQ+, ani żaden inny człowiek, nie rozmnaża się partenogenetycznie. Czytelnicy mogą się zastanawiać, jaki sposób myślenia sprawił, że ktoś zdecydował, że partenogenetyczne jaszczurki są częścią „informacji o LGBTQ+”.Poniższy film, oznaczony powyżej i na YouTube jako kolejna część wyprawy po historii naturalnej LGBTQ+, jest dość płytki i w rzeczywistości nawet nie wspomina o sekwencji L+. Ale spójrz na ten poniżej, mający na celu usprawiedliwienie ludzkiego homoseksualizmu poprzez pokazanie, że niektóre chrząszcze mają zachowania homoseksualne!


<iframe width="460" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/_WnTFMN9_F8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

 

Ojej! Zaletą poniższego filmu jest to, że jest krótki. Opisuje zachowania homoseksualne u owadów. Czemu? Ponieważ ma pokazać, że homoseksualne zachowania u ludzi są „naturalne”, ponieważ występuje u zwierząt. Ergo, nie możemy tego krytykować. Ale jak powiedziałem w mojej recenzji z książki Joan Roughgarden Evolution's Rainbow, recenzji opublikowanej w „Times Literary Supplement”, ten argument nie ma sensu:


Ale niezależnie od prawdziwości teorii Darwina, czy powinniśmy konsultować się z naturą, aby ustalić, które z naszych zachowań należy uznać za normalne lub moralne? Homoseksualizm może rzeczywiście występować u gatunków innych niż nasz, podobnie jak dzieciobójstwo, rozbój i kopulacja pozamałżeńska. Jeśli sprawa homoseksualizmu jest w jakiś sposób podparta przez analogie z naturą, to tak samo jest ze sprawami zabójców dzieci, złodziei i cudzołożników. A biorąc pod uwagę kulturowe środowisko, w którym wyrażana jest ludzka seksualność i płeć, jak bardzo możemy porównać się z innymi gatunkami? W jakim sensie ryba zmieniająca płeć przypomina osobę transpłciową? Ryba prawdopodobnie nie doświadcza ani niepokojących uczuć związanych z zamieszkiwaniem niewłaściwego ciała, ani ostracyzmu ze strony innych ryb. U niektórych pawianów jedynymi samcami wykazującymi zachowania homoseksualne są te, którym bardziej dominujące samce odmówiły dostępu do samic. W jaki sposób może to być zrównywane z homoseksualizmem wśród ludzi?


Jak na ironię, podczas gdy narrator Josh Davis mówi, że pierwsi entomolodzy opisujący kopulacje osobników tej samej płci u owadów zrobili to, aby usprawiedliwić homoseksualizm jako „naturalny” u ludzi, Davis nie mówi dalej, że całe to przedsięwzięcie jest bezsensowne. Co by było, gdyby nie było takich zachowań u owadów lub innych zwierząt? Czy to oznaczałoby, że ludzki homoseksualizm powinien zostać uznany za nienormalny i godny potępienia? Oczywiście nie!


Cała ta „wyprawa informacyjna LGBTQ+” z Natural History Museum wydaje się całkowicie opierać się na naturalistycznym błędzie (zobacz też  26-minutowe wideo). Cokolwiek dzieje się z seksem u zwierząt, nie ma nic wspólnego z tym, jak postrzegamy homoseksualizm (lub jakiekolwiek inne zachowania seksualne) u ludzi. Robimy wiele rzeczy, których zwierzęta nie robią, a ocena naszego zachowania, moralna lub nie, musi opierać się wyłącznie na ludzkich względach, takich jak wypracowana przez nas moralność, której nie widać u zwierząt. To ironia losu, że biolodzy, pragnąc być na bieżąco z przebudzoną ideologią, powrócili do błędu, który odrzucili dawno temu.


Natural History Museum wpadło tutaj w prawdziwą pułapkę i jest żenujące, że produkuje takie filmy. Ale oczywiście nauka jest teraz coraz bardziej ofiarą „postępowej” ideologii, a to znacznie gorzej dla nauki.


Koniecznie obejrzyjcie długi film, w którym stwierdza się, że „niektóre owce są homoseksualne” – w ludzkim sensie. To jest, że wybierają homoseksualizm – tak, jakby geje wybierali homoseksualizm. To wszystko jest wielkim bałaganem.

 

h/t:  Luana, Greg Mayer

 

h/t:  Luana, Greg Mayer


London’s Natural History Museum commits the naturalistic fallacy—repeatedly

Why Evolution Is True, 30 czerwca 2022

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj
Komentarze
1. kwestia interpretacji Arek 2022-07-19


Nauka

Znalezionych 1447 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Myślenie intuicyjne i analityczne   Novella   2023-09-29
„Kryzys klimatyczny” to mistyfikacja   Williams   2023-09-25
Jak (i dlaczego) ośmiornica edytuje swój RNA   Lewis   2023-09-23
„Najbardziej znany zabójca ludzi”: jakie są prawdziwe początki XIV-wiecznej Czarnej Śmierci?   Lewis   2023-09-15
Do jakiego stopnia pary mają wspólne cechy?   Novella   2023-09-14
Kenia daje zielone światło 58 projektom GMO – naukowcy na całym świecie kontynuują badania w dziedzinie biotechnologii, mimo procesów sądowych i dezinformacji   Ombogo   2023-09-08
Lancet atakuje anty-przebudzenie, a czytelnik odpowiada   Coyne   2023-08-24
Więcej wyrafinowanej teologii: uczony religijny zastanawia się, czy neandertalczycy mieli nieśmiertelne dusze   Coyne   2023-08-16
Aktywiści anty-GMO w Afryce szerzą mity i strach, ale nie przedstawiają żadnych naukowych dowodów   Abutu   2023-08-14
Mało znana strona ryjkowców   Tonhasca Júnior   2023-08-11
Dlaczego nie można być osobą transrasową?   Coyne   2023-08-10
Walka z malarią za pomocą inżynierii genetycznej   Novella   2023-08-08
Jak restrykcje Unii Europejskiej podsycały głosy przeciwko GMO, jak również głód na globalnym Południu, a zwłaszcza w Afryce   Oria   2023-08-02
Nieznośni mali pomocnicy   Tonhasca Junior   2023-07-29
Macedońskie skarby   Tonhasca Júnior   2023-07-26
GMO i motyle   Novella   2023-07-25
Narzucanie ideologii naturze: Kew Garden celebruje „rośliny queer”   Coyne   2023-07-24
Smak miesiąca   Tonhasca Júnior   2023-07-20
Kłopoty na wylocie   Szczęsny   2023-07-18
Ideologiczne podważanie biologii   i Luana S. Maroja   2023-07-17
Role mężczyzn i kobiet w polowaniu, raz jeszcze   Coyne   2023-07-15
David Hillis o specjacji   Coyne   2023-07-13
Niechętni dawcy i pracowici biorcy   Tonhasca Júnior   2023-07-08
Grube problemy z jelitem   Szczęsny   2023-07-07
Badaczka z Leakey Foundation twierdzi, że kości orangutanów mówią nam, że biologiczna płeć jest spektrum, a nie binarna   Coyne   2023-06-30
Przez dziurkę od klucza   Szczęsny   2023-06-24
Nowa (nie podparta żadnymi dowodami) hipoteza, która eliminuje role płciowe w społecznościach łowców-zbieraczy   Coyne   2023-06-22
Błędne wyobrażenia o ewolucji   Coyne   2023-06-16
Influencerzy z podziemia   Tonhasca Júnior   2023-06-13
Jak wyewoluowało ubarwienie ostrzegawcze?   Coyne   2023-06-12
„San Francisco Chronicle” bardzo myli się w sprawie biologicznej płci   Coyne   2023-06-09
Kolczasty problem   Tonhasca Júnior   2023-06-06
Wpaść w amok. Empiryczna analiza szaleńczych zabójstw pokazuje, że wyłaniają się dwa różne wzorce.   King   2023-06-03
Błędna krytyka genetycznych testów na pochodzenie   Coyne   2023-06-02
Zdatny do lotu   Tonhasca Júnior   2023-06-01
‘Raniąca’ idea merytorycznych podstaw nauki    i Jerry Coyne   2023-05-29
Główny problem w filogenezie zwierząt wydaje się być rozwiązany   Coyne   2023-05-26
Americana   Tonhasca Júnior   2023-05-24
Czy uprawa jabłek odzwierciedla bigoterię?   Coyne   2023-05-18
Kenia: Musimy zająć się brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, ale najpierw musimy położyć kres dezinformacji na temat upraw modyfikowanych genetycznie   Oria   2023-05-16
Czytanie myśli z fMRI i AI   Novella   2023-05-05
Jest lepiej niż myślisz   Lomborg   2023-05-03
Dwudziestu dziewięciunaukowców publikuje artykuł w obronie merytorycznych podstaw w nauce     2023-05-01
Niewygodna historia   Ferguson   2023-04-28
Biologia rezygnacji z działania: kiedy kontynuować, a kiedy spasować   Coyne   2023-04-26
Porywacze ciał   Tonhasca Júnior   2023-04-25
Porażka jest kluczowym składnikiem innowacji   Ridley   2023-04-22
Używanie roślin jako biofrabryk   Novella   2023-04-14
Dawno zmarli przemawiają do nas   Tonhasca Júnior   2023-04-12
Wątpliwi pomocnicy    Tonhasca Júnior   2023-04-08
Uganda: aktywiści przeciwni biotechnologii szerzą dezinformację   Wetaya   2023-04-05
Anglia pozwala na uprawy poddane edycji genów   Novella   2023-04-03
Recenzja z książki  Can “The Whole World” Be Wrong?   Rose   2023-04-01
Psychologia ewolucyjna dla początkujących   Coyne   2023-03-27
“Konwergentna” ewolucja mrówek grzybiarek Starego i Nowego świata   Coyne   2023-03-23
Gigantyczna armia małych zabójców   Tonhasca Júnior   2023-03-22
Colin Wright broni binarności płci u zwierząt   Coyne   2023-03-15
AI: gorąca randka z “Sydneyem ”   Gotefridi   2023-03-15
Zmienić język w ekologii i biologii ewolucyjnej! Przykład anemii sierpowatej   Coyne   2023-03-13
Wzrost liczby nieobecnych ojców i towarzyszące temu społeczne problemy   Geary   2023-03-11
No pasarán    Tonhasca Júnior   2023-03-04
Dezinformacja o GMO: Kenijczykom będzie trudno podejmować racjonalne decyzje i to może kosztować życie   Mykonyo   2023-02-24
Twardy kwiat do zgryzienia    Tonhasca Júnior   2023-02-22
ChatGPT niemal zdaje lekarski egzamin końcowy   Novella   2023-02-21
“Rogi” trylobitów mogły być używane jako broń w walkach między samcami   Coyne   2023-02-15
Postmodernizm obnażony   Dawkins   2023-02-14
Powody naszych wierzeń. Jak i dlaczego irracjonalność trzyma nas w swoich szponach i jak możemy z tym walczyć?   Pinker   2023-02-13
Kiedy zapada noc i ziemia jest ciemna   Tonhasca Júnior   2023-02-10
W nowej książce jest słuszna krytyka idei, że są lepsze i gorsze gatunki, ale jest także błędne twierdzenie, że gatunki nie są realne   Coyne   2023-02-06
Kolczatki wydmuchują bąbelki śluzu z nosa, żeby się ochłodzić   Coyne   2023-02-02
Mali i zręczni influencerzy   Tonhasca Júnior   2023-01-31
Dowody na ewolucję: Bezwłose zwierzęta mają martwe geny na sierść   Coyne   2023-01-23
Krew, znój, łzy i pot   Tonhasca Júnior   2023-01-19
Bąkojady czyszczą nosorożce   Coyne   2023-01-18
Mózg używa geometrii hiperbolicznej   Novella   2023-01-16
O wspaniały nowy świecie   Tonhasca Júnior   2023-01-12
Ciepło zabija. Zimno zabija wielu więcej   Jacoby   2023-01-09
Po co badać przestrzeń kosmiczną?   Jacoby   2023-01-04
Rdzenni Amerykanie żądają doczesnych resztek pumy z Griffith Park   Coyne   2023-01-03
Świetny artykuł o epigenetyce   Coyne   2022-12-30
Śmiało podążaj tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden owad   Tonhasca Júnior   2022-12-28
Rzecz o splątaniu nauki i wiary   Koraszewski   2022-12-26
Pradawny ekosystem zrekonstruowany przy użyciu skamieniałego DNA   Coyne   2022-12-19
Rozważania heretyckiego mediewisty o historii, wartościach i zdumiewającej głupocie   Landes   2022-12-16
Ewolucyjne ślepe zaułki i lepkie urządzenia: botanik Darwin   Tonhasca Júnior   2022-12-14
Ewolucja nie idzie prostą drogą   Novella   2022-12-08
Geny i języki   Novella   2022-11-26
Uporczywa obecność religijnego mitu   Winegard   2022-11-24
Znaleziono skrytkę posągów z brązu   Novella   2022-11-23
W oparach zrównoważonej ignorancji   Koraszewski   2022-11-21
10 twierdzeń działaczy walczących w Afryce z GMO o tym, dlaczego postępy w biotechnologii upraw powinny zostać odrzucone – i dlaczego są one błędne   Maina   2022-11-17
List otwarty do wszystkich oszołomów   Novella   2022-11-03
Po prostu nie mogę się doczekać, aby znów wyruszyć w trasę   Tonhasca Júnior   2022-10-27
Czy mizoandria może być zakaźna?   Tonhasca Júnior   2022-10-24
Niezwykła fizjologia hibernujących niedźwiedzi   Coyne   2022-10-22
Cuchnąca pułapka i przytulna kryjówka   Tonhasca Júnior   2022-10-21
Obraz Izraela na amerykańskich uniwersytetach   Mansour   2022-10-19
Kenia aprobuje GMO po 10 latach zakazu   Maina   2022-10-18
Pangenom jedwabnika morwowego   Novella   2022-10-14
Czy Samolubny gen zaszkodził publicznemu rozumieniu biologii?   Coyne   2022-10-13

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


&#8222;Choroba&#8221; przywrócona przez Putina


&#8222;Przebudzeni&#8221;


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk