Prawda

Czwartek, 29 wrzesnia 2022 - 22:43

« Poprzedni Następny »


Londyńskie Natural History Museum popełnia błąd naturalistyczny - wielokrotnie


Jerry A. Coyne 2022-07-11

Kopulacja smoków z Komodo. Tak, do utrzymania gatunku potrzebne są samce.
Kopulacja smoków z Komodo. Tak, do utrzymania gatunku potrzebne są samce.

Z poniższego tweeta wynika, że słynne londyńskie Natural History Museum zajęło swoje miejsce w Paradzie Przebudzonych, ponieważ poniższy tweet wyraźnie oznacza walidację różnych ludzkich tożsamości płciowych i przedstawianie referencji muzeum pro-LGBTQ+ poprzez nagłaśnianie kilku gatunków jaszczurek, które nie wymagają męskiego nasienia, aby mieć potomstwo. Zjawisko to nazywa się partenogenezą, co oznacza „formę bezpłciowego rozmnażania u zwierząt, która nie wymaga zapłodnienia przez plemniki”. W efekcie wszyscy przedstawiciele gatunku partenogenetycznego (jeśli można ich nazwać „gatunkiem”) są samicami.Irytuje mnie to, że nie ma to NIC wspólnego z osobami LGBTQ+, które nie rozmnażają się bez zapłodnienia. Nikt z nas tego nie robi! Jest to po prostu sygnalizacja cnoty – powoływanie się na zwierzęta do wspierania ludzkich zachowań (przypuszczam, że w tym przypadku ma to znaczenie dla tożsamości płciowej lub, jeśli jesteś ekstremistką, zbyteczności lub toksyczności samców). A usprawiedliwianie ludzkiego zachowania poprzez wskazywanie na zwierzęta jest formą „błędu naturalistycznego”: poglądu, że „cokolwiek jest naturalne, musi być dobre”. Jeśli uważasz, że nadinterpretuję intencje tej serii, spójrz na drugi film poniżej lub na pełen 26-minutowy film wyprodukowany przez Muzeum.


Oczywiście nie ma partenogenezy u ludzi, więc łączenie jej z LGBTQ+ jak na wideo (patrz poniżej) jest po prostu błędne. Istnieje wiele naturalnych zachowań zwierzęcych, których nie chcielibyśmy widzieć u naszego gatunku, w tym dzieciobójstwo, morderstwa współbraci, kanibalizm, zjedzenie partnera po kopulacji, rozbój, cudzołóstwo, kradzież i cała gama zbrodni i grzechów.


Jednak szczególnie lewicowi biolodzy są podatni na ten błąd, stale wskazując na różnorodność zachowań seksualnych zwierząt, aby jakoś usprawiedliwić różnorodność zachowań seksualnych w naszym gatunku. Jeśli usłyszę, jak jeszcze jedna osoba gada o tym, jak błazenek — sekwencyjny hermafrodyta, który może zmienić się z samca w samicę, gdy umiera samica w grupie — będę krzyczeć. (Zauważ, że istnieje wyraźna zmiana z jednej płci binarnej na drugą: zmiana z produkcji plemników na komórki jajowe). Nie potrzeba uzasadniania kwestii zmiany gender lub płci tym, że występuje w naturze: jest to coś, co należy akceptować i respektować niezależnie od tego, czy pojawia się a naturze. (A jeśli tego nie ma w naturze, czy znaczy to, że transseksualność jest zła, ponieważ jest „nienaturalna”?)


Pomarańczowy błazenek ( Amphiprion percula ) bardzo lubiany przez biologów, którzy popełniają błąd naturalistyczny. Nemo jest oczywiście jednym z nich. 

Pomarańczowy błazenek ( Amphiprion percula ) bardzo lubiany przez biologów, którzy popełniają błąd naturalistyczny. Nemo jest oczywiście jednym z nich.

 Odszedłem jednak od tematu. Potomstwo wyprodukowane bez zapłodnienia męskiego jest powszechne wśród bezkręgowców, zwłaszcza owadów. Kręgowce też mogą to mieć: widywano to nie tylko u jaszczurek, ale także u węży, rekinów, ryb i ptaków. U niektórych z nich (np. u smoka z Komodo) partenogeneza może zachodzić równolegle do normalnego rozrodu, a zatem dwie płcie są nie tylko obecne, ale „potrzebne”, ponieważ bez samców wariant partenogenetyczny ostatecznie zniknąłby. (Czy nazwać partenogenetyczne linie genetycznie różne „różnymi od siebie gatunkami” jest, jak sugeruję powyżej, kwestią gustu.)


Partenogeneza u gadów, jak pokazuje poniższy film, jest zwykle wynikiem hybrydyzacji między dwoma gatunkami. Hybrydowe potomstwo ma dwa różne genomy, po jednym genomie z każdego gatunku rodzicielskiego, co może zakłócić normalny proces mejozy, w której powstają plemniki i komórki jajowe. Jeśli pomiesza się to w hybrydach tak, że bez zapłodnienia jaja mogą rozwinąć się w dorosłe osobniki (a te jaja muszą nadal mieć dwa genomy), mamy partenogenezę.


Czasami rozmnażanie bezpłciowe utrzymuje się i otrzymujemy nowy „gatunek”, ale cechą takiej partenogenezy jest to, że bardzo często jest to „ślepy zaułek ewolucyjny”. Z powodów prawdopodobnie związanych z brakiem zmienności genetycznej partenogeny nie utrzymują się długo jako grupa. Wymierają na długo przed innymi gatunkami. Wiemy to, ponieważ przyglądanie się genom osobników partenogennych pokazuje, że są one bardzo podobne do genów gatunku rodzicielskiego, co oznacza, że nowa bezpłciowa forma nie istniała wystarczająco długo, by genetycznie odbiegać od dwóch gatunków rodzicielskich. O „ślepym zaułku” natury tego bezpłciowego procesu nie wspomina Natural History Museum!


Nawet w partenogenezie dwie płcie są czasami „potrzebne”, ponieważ w wielu postaciach tej cechy, także u gadów, potrzebna jest aktywność seksualna, nawet bez zapłodnienia. Może to przybrać formę dosiadania przez samicę innej samicy („pseuokopulacja”) lub nawet kopulacji z samcami jednego z gatunków rodzicielskich — kopulacji, która nie powoduje zapłodnienia. Z jakiegoś powodu, którego nie rozumiemy, proces rozwoju jaja może wymagać behawioralnego wyzwalacza kopulacji lub pseudokopulacji. Dlatego też Natural History Museum wprowadza w błąd, mówiąc, że „dwie płcie nie są potrzebne”. W niektórych przypadkach są, chociaż są potrzebne w jednym z dwóch gatunków rodzicielskich.


Wreszcie Natural History Museum myli się, mówiąc, że wszystkie partenogeniczne gady są klonami (genetycznie identycznymi z matką). To nieprawda. Istnieje wiele sposobów, w jakie zwierzęta mogą wydać potomstwo bez seksu. Niektóre z nich obejmują całe potomstwo będące klonami, jaja przez prosty rozwój jaja, które ma taką samą budowę genomową jak matka, tj. dwie kopie każdego chromosomu. Ta forma, zwana apomiksją, daje potomstwo, które jest genetycznie identyczne z nimi samym i ich matką. To wszystko są klony.


Ale jest inny sposób rozmnażania bez seksu, który daje genetycznie zróżnicowane potomstwo. Nazywa się to automiksja i może zachodzić na kilka sposobów. Jednym z nich jest to, że mejoza (produkcja gamet) wytwarza genetycznie zróżnicowane komórki jajowe, z których dwie mogą się łączyć, tworząc jajo diploidalne, które jest zdolne do rozwinięcia się w dorosłego osobnika. Ponieważ same jaja są genetycznie różne, jaja diploidalne również będą się różnić od siebie, a zatem potomstwo, które wyniknie, nie będzie klonami siebie nawzajem ani matki. Niektóre jaszczurki stosują tę metodę rozmnażania, więc potomstwo nie jest „klonem”.


To jest lekcja biologii, więc widać, że w tweecie z Natural History Museum są co najmniej dwa błędy, które ponownie umieściłem poniżej. Jednak celem tweeta nie jest naukowa dokładność, ale sugerowanie, że reprodukcja bez seksu w jakiś sposób wspiera osoby LGBTQ+. Jak powiedziałem, tak nie jest, ponieważ żadna z osób LGBTQ+, ani żaden inny człowiek, nie rozmnaża się partenogenetycznie. Czytelnicy mogą się zastanawiać, jaki sposób myślenia sprawił, że ktoś zdecydował, że partenogenetyczne jaszczurki są częścią „informacji o LGBTQ+”.Poniższy film, oznaczony powyżej i na YouTube jako kolejna część wyprawy po historii naturalnej LGBTQ+, jest dość płytki i w rzeczywistości nawet nie wspomina o sekwencji L+. Ale spójrz na ten poniżej, mający na celu usprawiedliwienie ludzkiego homoseksualizmu poprzez pokazanie, że niektóre chrząszcze mają zachowania homoseksualne!


<iframe width="460" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/_WnTFMN9_F8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

 

Ojej! Zaletą poniższego filmu jest to, że jest krótki. Opisuje zachowania homoseksualne u owadów. Czemu? Ponieważ ma pokazać, że homoseksualne zachowania u ludzi są „naturalne”, ponieważ występuje u zwierząt. Ergo, nie możemy tego krytykować. Ale jak powiedziałem w mojej recenzji z książki Joan Roughgarden Evolution's Rainbow, recenzji opublikowanej w „Times Literary Supplement”, ten argument nie ma sensu:


Ale niezależnie od prawdziwości teorii Darwina, czy powinniśmy konsultować się z naturą, aby ustalić, które z naszych zachowań należy uznać za normalne lub moralne? Homoseksualizm może rzeczywiście występować u gatunków innych niż nasz, podobnie jak dzieciobójstwo, rozbój i kopulacja pozamałżeńska. Jeśli sprawa homoseksualizmu jest w jakiś sposób podparta przez analogie z naturą, to tak samo jest ze sprawami zabójców dzieci, złodziei i cudzołożników. A biorąc pod uwagę kulturowe środowisko, w którym wyrażana jest ludzka seksualność i płeć, jak bardzo możemy porównać się z innymi gatunkami? W jakim sensie ryba zmieniająca płeć przypomina osobę transpłciową? Ryba prawdopodobnie nie doświadcza ani niepokojących uczuć związanych z zamieszkiwaniem niewłaściwego ciała, ani ostracyzmu ze strony innych ryb. U niektórych pawianów jedynymi samcami wykazującymi zachowania homoseksualne są te, którym bardziej dominujące samce odmówiły dostępu do samic. W jaki sposób może to być zrównywane z homoseksualizmem wśród ludzi?


Jak na ironię, podczas gdy narrator Josh Davis mówi, że pierwsi entomolodzy opisujący kopulacje osobników tej samej płci u owadów zrobili to, aby usprawiedliwić homoseksualizm jako „naturalny” u ludzi, Davis nie mówi dalej, że całe to przedsięwzięcie jest bezsensowne. Co by było, gdyby nie było takich zachowań u owadów lub innych zwierząt? Czy to oznaczałoby, że ludzki homoseksualizm powinien zostać uznany za nienormalny i godny potępienia? Oczywiście nie!


Cała ta „wyprawa informacyjna LGBTQ+” z Natural History Museum wydaje się całkowicie opierać się na naturalistycznym błędzie (zobacz też  26-minutowe wideo). Cokolwiek dzieje się z seksem u zwierząt, nie ma nic wspólnego z tym, jak postrzegamy homoseksualizm (lub jakiekolwiek inne zachowania seksualne) u ludzi. Robimy wiele rzeczy, których zwierzęta nie robią, a ocena naszego zachowania, moralna lub nie, musi opierać się wyłącznie na ludzkich względach, takich jak wypracowana przez nas moralność, której nie widać u zwierząt. To ironia losu, że biolodzy, pragnąc być na bieżąco z przebudzoną ideologią, powrócili do błędu, który odrzucili dawno temu.


Natural History Museum wpadło tutaj w prawdziwą pułapkę i jest żenujące, że produkuje takie filmy. Ale oczywiście nauka jest teraz coraz bardziej ofiarą „postępowej” ideologii, a to znacznie gorzej dla nauki.


Koniecznie obejrzyjcie długi film, w którym stwierdza się, że „niektóre owce są homoseksualne” – w ludzkim sensie. To jest, że wybierają homoseksualizm – tak, jakby geje wybierali homoseksualizm. To wszystko jest wielkim bałaganem.

 

h/t:  Luana, Greg Mayer

 

h/t:  Luana, Greg Mayer


London’s Natural History Museum commits the naturalistic fallacy—repeatedly

Why Evolution Is True, 30 czerwca 2022

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. kwestia interpretacji Arek 2022-07-19


Nauka

Znalezionych 1343 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Przeciwko autentyczności   Winegard   2022-09-27
Biomedyczne znaczenie płci (i jej binarnej natury)   Coyne   2022-09-22
Mózgi neandertalczyków   Novella   2022-09-20
Oszuści i oszukani w grze w zapylanie   Tonhasca Júnior   2022-09-15
Po raz kolejny “Scientific American” wypacza biologię, a teraz także historię, by podeprzeć swoją ideologię   Coyne   2022-09-14
Upadek czasopisma “Nature”   Winegard   2022-09-08
Instynkt macierzyński i “New York Times”   Coyne   2022-09-07
Ćmy ze złym public relations   Tonhasca Júnior   2022-09-05
Studenci Uniwersytetu Ghany debatują nad wykorzystaniem upraw GMO w ich kraju   Gakpo   2022-09-02
“Scientific American” poświęca się polityce, a nie nauce; odmawia publikowania krytycznych analiz swoich fałszywych lub wprowadzających w błąd twierdzeń   Coyne   2022-09-01
Dysonansy poznawcze: czekolada a muszki, wino a osy   Júnior   2022-08-29
Patrick Matthew: prawdziwy autor idei doboru naturalnego?   Coyne   2022-08-26
Odporny na choroby, genetycznie modyfikowany maniok zapowiada przełom w Kenii   Maina   2022-08-25
Niekochane, ale czasem pożyteczne   Tonhasca Júnior   2022-08-23
Trwałość laktazy w populacjach pijących mleko: ponowna ocena klasycznej historii z ewolucji człowieka   Coyne   2022-08-19
Pierwszy znany drapieżnik: nowo opisana skamieniałość   Coyne   2022-08-16
Nie karm mózgu śmieciowym jedzeniem   Bhogal   2022-08-10
Kot Mehitabel pisze w “Science”   Coyne   2022-08-09
Nauka o wolności: rozmowa z Anną Kryłow   i Anna Kryłow   2022-08-06
Pierwsze dowody kopalne na opiekę nad lęgiem i niezwykły przypadek asymetrii kierunkowej   Coyne   2022-08-05
Badania dowodzą, że fakty nie mają znaczenia: jak propaganda wykorzystuje i normalizuje antysemityzm     2022-08-03
Horyzontalny transfer genów u owadów: jest rozpowszechniony, ale co to znaczy?   Coyne   2022-08-02
Dokonane w Afryce badanie genomu fasolnika egipskiego oznacza krok naprzód w dywersyfikacji światowego zaopatrzenia w żywność   Karavolias   2022-08-01
Grupy anty-GMO przegrywają sprawę sądową w Nigerii    i Nkechi Isaak   2022-07-30
Raz jeszcze: czy rasy są tylko społecznym konstruktem bez naukowego lub biologicznego znaczenia?   Coyne   2022-07-28
„New Yorker” pisze o hoacynie, sugeruje, że koncepcja Darwina drzew ewolucyjnych może być urojeniem   Coyne   2022-07-25
Nazistowscy lekarze i dzisiejsi antysemici: redefinicja etyki, żeby usprawiedliwić prześladowania Żydów     2022-07-18
Carl Sagan i wolność wątpienia   Jacoby   2022-07-18
Jak Darwin spowodował globalne ocieplenie swoją teorią doboru płciowego   Coyne   2022-07-16
Dieta mieszana misiów i innych   Júnior   2022-07-14
Londyńskie Natural History Museum popełnia błąd naturalistyczny - wielokrotnie   Coyne   2022-07-11
Nigeria gotowa na spełnienie oczekiwań rolników     2022-07-08
Szczepionki przeciwko grypie związane ze zmniejszonym ryzykiem choroby Alzheimera   Novella   2022-07-07
Nowoczesność Darwina: w O powstawaniu jest antycypacja neutralnej teorii i przerywanej równowagi   Coyne   2022-07-06
Pinker: “Wojna o ewolucję jest także wojną kulturową”   Coyne   2022-07-05
Raz jeszcze: błędny artykuł o tym, dlaczego teoria ewolucji jest przestarzała   Coyne   2022-07-04
Niech Moc będzie z pszczołą   Júnior   2022-06-28
Dramatyczny wzrost cen paliw kopalnych jest bolesny, ale daje niewielkie korzyści w walce z globalnym ociepleniem   Lomborg   2022-06-25
Efekt grupy – paskudny błąd poznawczy   Novella   2022-06-22
Nasiona z edytowanymi genomami będą miały przystępną cenę   Maina   2022-06-15
„Zapylisz mnie!”: nachalni bohaterowie świata roślin   Júnior   2022-06-11
Agroekologia zmienia biednych farmerów w biedniejszych   Muhumuza   2022-06-09
Kartofel z Matką Boską w jednej klapie i Karolem Marksem w drugiej   Koraszewski   2022-06-06
Jak nasze wspomnienia są powiązane   Novella   2022-06-04
Wielka Brytania dąży do zezwolenia na edytowanie genów   Novella   2022-06-02
„Grubogłowi przedsiębiorcy pogrzebowi w noc żywych trupów”   Júnior   2022-05-31
Coraz mniejsza część głównych plonów roślin jadalnych na świecie idzie na wyżywienie głodnych, a coraz więcej wykorzystuje się do celów niespożywczych     2022-05-28
Naukowiec z Ghany: “Afryka potrzebuje GMO bardziej niż reszta świata”   Gakpo   2022-05-26
GMO i edytowanie genów: jaka jest różnica?   Karavolias   2022-05-23
Toksyczny nektar, czyli ostrożnie z tureckim miodem   Júnior   2022-05-20
Kolejna nieudana i podyktowana ideologią próba wykazania, że płeć u ludzi nie jest binarna   Coyne   2022-05-18
Brian Charlesworth o błędach nowego artykułu rzekomo pokazującego, że fundamentalne założenie ewolucji neodarwinowskiej jest błędne   Coyne   2022-05-16
Trutnie i inni fruwający panowie   Junior   2022-05-13
Wygnanie z uniwersyteckiego świata – dwa lata później   Winegard   2022-05-10
Życie kwitnące po śmierci   Junior   2022-05-05
Organiczne środki owadobójcze są szkodliwe dla pożytecznych owadów     2022-04-30
Oxitec rozszerza próby z komarami GMO, by zredukować szerzenie się malarii   Conrow   2022-04-28
Słowa w wosku zapisane   Tonhasca Junior   2022-04-26
Rodzice, szkoła, państwo: kultura niskich oczekiwań   Koraszewski   2022-04-25
Nowoczesne ulepszanie roślin uprawnych przyjmuje historyczne podejście   Karavolias   2022-04-20
Pierwsza spożywcza roślina GMO w Ghanie   Baffour-Awuah   2022-04-16
Indie zwalniają edytowanie genów z wymaganej dla GMO oceny bezpieczeństwa   Paranjape   2022-04-11
Metamorfozy    Júnior   2022-04-09
Rolnicy nie mogą uprawiać tego, na co ich nie stać   Ongu   2022-04-07
Rośliny zmodyfikowane: odkłamać opinię o GMO   Conrow   2022-04-07
Odmowa szczelinowania jest szaleństwem   Ridley   2022-04-02
Jak wirusy chorób układu oddechowego ewoluują, by stać się łagodniejsze   Ridley   2022-03-22
Czy globalne ocieplenie może być dla nas dobre?   Ridley   2022-03-03
Południowa Afryka powinna przemyśleć regulacje dotyczące genetycznie modyfikowanych roślin   i Priyen Pillay   2022-03-01
Dlaczego środowiskowcy stanowią większą przeszkodę dla skutecznej polityki klimatycznej niż negacjoniści?   Boudry   2022-02-21
O figach i osach   Júnior   2022-02-18
Pień liczący 40 tysięcy lat przekazany Maorysom zamiast nauce   Coyne   2022-02-14
Propaganda anty-GMO obraża drobnych farmerów w Afryce i w Azji   Gakpo   2022-02-08
Jak “tubylcza medycyna” różni się od medycyny   Coyne   2022-02-07
Biotechnologia podnosi plony wysokobiałkowego afrykańskiego pochrzynu   Wetaya   2022-02-04
Spadanie w przepaść   Turski   2022-01-27
Czy koniki morskie coś nam mówią o LGBT? Błąd naturalistyczny popełniony przez Sussex Wildlife Trust   Coyne   2022-01-25
Ojczyznę wolną (od GMO) zachowują pany   Koraszewski   2022-01-22
Namawianie roślin, żeby podjęły ryzyko   Karavolias   2022-01-20
Czy uczenie się metodą prób i błędów jest „nauką”?   Coyne   2022-01-14
Czy gaz i energia jądrowa są “zielone”   Novella   2022-01-12
Ptasia grypa w czasach ludzkiej zarazy   Collins   2022-01-11
Rasa jest kontinuum. Płeć jest cholernie binarna   Dawkins   2022-01-10
Komiczne krzyki o klimatycznej Apokalipsie –— 50 lat nieuzasadnionego siania paniki   Lomborg   2022-01-06
Gnidy, o których PIS ci nie powie   Koraszewski   2022-01-05
Niebezpieczeństwo upolitycznienia nauki   Krylov   2022-01-01
Specjalne przesłanie do muzułmanów na całym świecie   Pandavar   2021-12-28
Nowe badania pokazują, że kraje rozwijające się płacą wysoką cenę za ograniczanie upraw roślin GMO   Maina   2021-12-25
Jajo, które wywołało sensację   Koraszewski   2021-12-24
Pięć powodów zakończenia debaty o GMO   Evanea   2021-12-16
Richard Dawkins pisze do “przyjaciół nauki i rozumu” w Nowej Zelandii   Coyne   2021-12-14
 Syntetyczna biologia oferuje obietnicę rozwiązania globalnego problemu z plastikiem   Agaba   2021-12-13
Nigeria wzywa Afrykę, by szła w jej ślady w sprawie GM wspięgi wężowatej   Opoku Gakpo   2021-12-09
Małe nietoperze idą do przedszkola   Koraszewski   2021-12-06
Afrykańscy naukowcy wzywają do polityki poparcia biologii syntetycznej i innych innowacji   Agaba   2021-12-02
Uprawy GMO zredukowały zatrucia farmerów pestycydami   Maina   2021-11-27
Czy genetyka może pomóc wyeliminować nierówność?   Coyne   2021-11-26
Matematyka i prawdziwa historia katastrofy klimatycznej   Lomborg   2021-11-24
Nigeria daje zielone światło kukurydzy GMO   Conrow   2021-11-22
Ugandyjscy studenci nalegają na powszechne stosowanie biotechnologii i uchwalenie prawa o biobezpieczeństwie   Agaba   2021-11-17

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Nowy ateizm


Lomborg


&#8222;Choroba&#8221; przywrócona przez Putina


&#8222;Przebudzeni&#8221;


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk