Prawda

Czwartek, 8 grudnia 2022 - 20:55

« Poprzedni Następny »


Kłusownictwo narzuca na słonie dobór w kierunku ewolucji słoni bez ciosów


Jerry A. Coyne 2021-11-01

(From paper): Putative functional effects of candidate loci on tusk morphology.A cross section of an African elephant tusk shows the anatomical position of (a) enamel, (b) cementum, (c) dentin (ivory), (d) periodontium, and (e) root of the tusk. Dark blue circles indicate regions known or proposed to be affected by candidate gene AMELX. Light blue circles are proposed to be affected by candidate gene MEP1a. Neither gene is known to affect the formation of the dental pulp (black interior of cross section).
(From paper): Putative functional effects of candidate loci on tusk morphology.A cross section of an African elephant tusk shows the anatomical position of (a) enamel, (b) cementum, (c) dentin (ivory), (d) periodontium, and (e) root of the tusk. Dark blue circles indicate regions known or proposed to be affected by candidate gene AMELX. Light blue circles are proposed to be affected by candidate gene MEP1a. Neither gene is known to affect the formation of the dental pulp (black interior of cross section).

Mamy tutaj wypadek doboru przez człowieka – w Mozambiku w okresie 28 lat zabijanie słoni z ciosami, ponieważ kość słoniowa jest tak cenna – podnosi częstotliwość występowania afrykańskich słoni bez ciosów. (Jak dalej zobaczymy, podniósł się tylko odsetek samic bez ciosów.) Mamy podobne przykłady z innych gatunków, jak zmniejszenie rozmiarów rogów owcy kanadyjskiej, na którą poluje się, ponieważ rogi stanowią trofeum. Jest także zmniejszenie rozmiarów pewnych ryb z powodu komercyjnych połowów tylko dużych osobników.

Czy to jest dobór sztuczny, czy naturalny? No cóż, można powiedzieć, że jest to dobór sztuczny, ponieważ to ludzie dokonują doboru, ale przecież ludzie  częścią natury. I ten dobór nie był prowadzony dla osiągnięcia jakiegoś określonego celu. Jamniki dobierano, by wyglądały jak parówki, żeby płoszyły borsuki z jam, ale zmniejszenie się ciosów u słoni lub rogów u owiec kanadyjskich nie było umyślnym celem doboru, a produktem ubocznym chciwości. Wahałbym się więc przed nazwaniem tego doborem sztucznym, ponieważ to różni się od sytuacji, w której hodowcy wybierają określone cechy, by osiągnąć pożądaną zmianę. W rzeczywistości, ewolucyjna zmiana, jaka zaszła, jest odwrotnością tego, czego życzyliby sobie “dobierający”.


Artykuł o tym można znaleźć w “Science”, klikając na link pod zrzutem z ekranu poniżej lub wziąć pdf tutaj. Jest także dwustronicowe streszczenie, które jest łatwiejszą lekturą, Of war, tusks, and genes tutaj.


Zjawisko: wojna domowa w Mozambiku w latach od 1977 do 1992 roku podniosła odsetek słonic bez ciosów z 18,5% do 50.9%, czyli niemal trzykrotnie. Dlaczego? Model pokazał, że taka zmiana (która zachodzi między pokoleniami, a więc nie jest tylko selektywnym zabijaniem w ramach jednego pokolenia) musi być spowodowana raczej przez dobór naturalny niż przez dryf genetyczny. Zabijano słonie, żeby mieć pieniądze na finansowanie konfliktu. Samice bez ciosów miały pięciokrotnie wyższe szanse przeżycia niż samice z ciosami. To narzuciło silny dobór na korzyść samic bez ciosów.


Normalnie słonie, które nie mają ciosów, są w gorszej sytuacji, ponieważ ciosy są wszechstronnym narzędziem, używanym do obrony, kopania dołów na wodę, rywalizacji samców i obdzierania kory z drzew na żywność. Jednak dobór na zachowanie ciosów u samic był słabszy niż dobór dokonywany przez ludzi przeciwko ciosom.


Tutaj jest zdjęcie samicy bez ciosów i samicy z ciosami:


Zdjęcie: Finbarr O’Reilly dla “The New York Times”
Zdjęcie: Finbarr O’Reilly dla “The New York Times”

Tymczasem wszystkie samce mają ciosy (rozmiar ciosów oczywiście różni się, ponieważ rosną one przez całe życie słonia). Ciosy są homologiczne do naszych zębów-siekaczy.Autorzy najpierw próbowali ustalić genetyczną podstawę posiadania lub nie posiadania ciosów. Okazuje, się, że w zasadzie brak ciosów nie jest złożoną cechą spowodowaną zmianami w wielu genach o małych efektach, ale jedną dominującą mutacją na chromosomie X (podobnie jak my, samce u słoni są XY, a samice XX). Ponadto, dominująca mutacja powodująca brak ciosów jest śmiertelna u samców, zabijając je przed urodzeniem. (Prawdopodobnie nie jest tak, że postać genu na brak ciosów jest sama śmiertelna, ale jest ściśle związana z genem, który jest recesywnie śmiertelny.)


Tutaj mamy więc “genotypy” słoni. Używam małego „x” jako postaci genu na chromozomie X, które daje ciosy, a „X” jako alternatywnego, dominującego allelu, który powoduje brak ciosów.


Samce
: Wszystkie mają ciosy i są xY. (Samce mają tylko jeden chromosom X i jeden Y.) Genotyp XY jest śmiertelny, więc nigdy nie widzimy samców noszących postać genu na brak ciosów (XY).


Samice
:  Bez ciosów: Xx. Te samice stracą połowę swojego męskiego potomstwa, ponieważ połowa ich męskich płodów jest xY, które mają ciosy, a połowa to samce XY, co jest śmiertelną kombinacją. Tak więc, populacja samic bez ciosów będzie miała skrzywioną proporcję płci wśród potomków na korzyść samic, co faktycznie zaobserwowano.  


Nigdy nie widzimy samic bez ciosów z XX, ponieważ musiałyby odziedziczyć jedno “X” od ojców, ale genotyp XY jest śmiertelny.


Samice z ciosami mają: xx.


Jest tu kilka komplikacji, bo inne geny też biorą udział (na przykład, matki z ciosami, które są xx, mają tylko 91% córek z ciosami, mimo że należy spodziewać się, że skrzyżowanie xx z xY da 100% xx córek (z ciosami). Sprawy nie są więc aż tak proste, ale na ogół pojedynczy gen jest głównie odpowiedzialny za brak ciosów. (Można się było tego spodziewać, jeśli bowiem udział w tym brałoby wiele genów, nie byłoby po prostu samic bez ciosów: mielibyśmy samice z nieco mniejszymi ciosami, które także byłyby zabijane dla kości słoniowej. Podniesienie częstotliwości występowania samic bez ciosów zabrałoby więc wiele pokoleń, a nie tylko kilka, jak tutaj.)


Nie będę wdawał się w skomplikowane genetyczne szczegóły, ale autorzy sekwencjonowali całe genomy samców i samic z ciosami i bez ciosów i szukali śladów doboru naturalnego w niektórych genach, porównując samice z ciosami i bez ciosów.


Badacze znaleźli jedną związaną z X postać genu z silnymi oznakami selekcji o nazwie AMELX, która normalnie koduje białko, które z kolei prowadzi do mineralizacji emalii i reguluje inne związane z zębami geny. Inny gen, nie na chromosomie płci, MEP1a, także jest związany z brakiem ciosów, ale nie tak silnie. Także o tym genie wiadomo, że jest związany z tworzeniem się zębów u innych ssaków. Tutaj jest diagram z artkułu o tym, która część ciosu jest kontrolowana przez który gen. Jak widać ekspresja genu AMELX zachodzi tylko w “ciosowatej” części ciosu:Podsumowanie: Narzucony przez człowieka (“antropogeniczny”) dobór, który powoduje ewolucję w stanie dzikim, pokazywano już wcześniej, a więc zjawisko nie jest nowe. Nowe jest to, że po raz pierwszy zidentyfikowano geny biorące udział w antropogenicznej zmianie ewolucyjnej – wzroście częstotliwości występowania allelu na brak ciosów, co jest ewolucją – i znamy rodzaj doboru, który spowodował ewolucję. Niezwykłe jest także to (nie znam żadnego innego przykładu), że dobór na brak ciosów działa w przeciwnych kierunkach („dobór antagonistyczny”) u obu płci, jak długo samice bez ciosów przeżywają częściej.


A co z przyszłością? Mimo że konflikt skończył się, kłusownicy nadal zabijają słonie na kość słoniową w wielu częściach Afryki. Co się stanie? Oczekujemy, że wzrośnie częstotliwość występowania dominującego allelu na brak ciosów. To samo w sobie nie prowadziłoby do wymarcia populacji, bo samce bez ciosów po prostu nie rodzą się: wszystkie samice bez ciosów pozostają Xx i rodzą połowę normalnej liczby samców. Samice z ciosami nadal będą się rodzić, ponieważ samice Xx skrzyżowane z samcami xY będą miały zarówno córki Xx bez ciosów), jak xx (z ciosami). Jednak zmniejszenie liczby samców z powodu antropogenicznego doboru w połączeniu z dalszym kłusownictwem wobec samców i samic z ciosami, może tak zmniejszyć populację, w której jest nierównowaga płci, że stanie się poważnie zagrożona.   


Ponieważ ciosy są dobre dla słoni, rozwiązaniem jest nie tylko zakaz handlu kością słoniową, co częściowo zostało już zrobione, niemniej niektóre kraje nadal handlują kością słoniową. Musimy zatem całkowicie zatrzymać kłusowników, jako że nadal istnieje rynek kości słoniowej – legalny i nielegalny, a ceny są wysokie. Łatwiej to powiedzieć niż zrobić, biorąc pod uwagę obszar, jaki musi być monitorowany.


h/t: Pat, Matt i wielu innych czytelników.

_______________________

S. C. Campbell-Staton et al.. 2021. Ivory poaching and the rapid evolution of tusklessness in elephants.  Science 374, 483-487.


Ivory poaching imposing selection on elephants to evolve shorter tusks

Why Evolution Is True, 24 października 2021

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJerry A. Coyne

Emerytowany profesor na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków. Jest również jednym ze znanych "nowych ateistów" i autorem książki "Faith vs Fakt" (polskie wydanie "Wiara vs. fakty. Dlaczego religia i nauka nie są zgodne). Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.
 

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1362 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Ewolucja nie idzie prostą drogą   Novella   2022-12-08
Geny i języki   Novella   2022-11-26
Uporczywa obecność religijnego mitu   Winegard   2022-11-24
Znaleziono skrytkę posągów z brązu   Novella   2022-11-23
W oparach zrównoważonej ignorancji   Koraszewski   2022-11-21
10 twierdzeń działaczy walczących w Afryce z GMO o tym, dlaczego postępy w biotechnologii upraw powinny zostać odrzucone – i dlaczego są one błędne   Maina   2022-11-17
List otwarty do wszystkich oszołomów   Novella   2022-11-03
Po prostu nie mogę się doczekać, aby znów wyruszyć w trasę   Tonhasca Júnior   2022-10-27
Czy mizoandria może być zakaźna?   Tonhasca Júnior   2022-10-24
Niezwykła fizjologia hibernujących niedźwiedzi   Coyne   2022-10-22
Cuchnąca pułapka i przytulna kryjówka   Tonhasca Júnior   2022-10-21
Obraz Izraela na amerykańskich uniwersytetach   Mansour   2022-10-19
Kenia aprobuje GMO po 10 latach zakazu   Maina   2022-10-18
Pangenom jedwabnika morwowego   Novella   2022-10-14
Czy Samolubny gen zaszkodził publicznemu rozumieniu biologii?   Coyne   2022-10-13
Nieokrzesani goście   Tonhasca Júnior   2022-10-11
Niezrozumienie równości   Winegard   2022-10-07
Zyski klimatyczne to „niewygodna prawda” — nie wszystkie wiadomości o środowisku są złymi wieściami   Lomborg   2022-10-06
Gorzko-słodki, uzależniający lek   Tonhasca Júnior   2022-09-30
Przeciwko autentyczności   Winegard   2022-09-27
Biomedyczne znaczenie płci (i jej binarnej natury)   Coyne   2022-09-22
Mózgi neandertalczyków   Novella   2022-09-20
Oszuści i oszukani w grze w zapylanie   Tonhasca Júnior   2022-09-15
Po raz kolejny “Scientific American” wypacza biologię, a teraz także historię, by podeprzeć swoją ideologię   Coyne   2022-09-14
Upadek czasopisma “Nature”   Winegard   2022-09-08
Instynkt macierzyński i “New York Times”   Coyne   2022-09-07
Ćmy ze złym public relations   Tonhasca Júnior   2022-09-05
Studenci Uniwersytetu Ghany debatują nad wykorzystaniem upraw GMO w ich kraju   Gakpo   2022-09-02
“Scientific American” poświęca się polityce, a nie nauce; odmawia publikowania krytycznych analiz swoich fałszywych lub wprowadzających w błąd twierdzeń   Coyne   2022-09-01
Dysonansy poznawcze: czekolada a muszki, wino a osy   Júnior   2022-08-29
Patrick Matthew: prawdziwy autor idei doboru naturalnego?   Coyne   2022-08-26
Odporny na choroby, genetycznie modyfikowany maniok zapowiada przełom w Kenii   Maina   2022-08-25
Niekochane, ale czasem pożyteczne   Tonhasca Júnior   2022-08-23
Trwałość laktazy w populacjach pijących mleko: ponowna ocena klasycznej historii z ewolucji człowieka   Coyne   2022-08-19
Pierwszy znany drapieżnik: nowo opisana skamieniałość   Coyne   2022-08-16
Nie karm mózgu śmieciowym jedzeniem   Bhogal   2022-08-10
Kot Mehitabel pisze w “Science”   Coyne   2022-08-09
Nauka o wolności: rozmowa z Anną Kryłow   i Anna Kryłow   2022-08-06
Pierwsze dowody kopalne na opiekę nad lęgiem i niezwykły przypadek asymetrii kierunkowej   Coyne   2022-08-05
Badania dowodzą, że fakty nie mają znaczenia: jak propaganda wykorzystuje i normalizuje antysemityzm     2022-08-03
Horyzontalny transfer genów u owadów: jest rozpowszechniony, ale co to znaczy?   Coyne   2022-08-02
Dokonane w Afryce badanie genomu fasolnika egipskiego oznacza krok naprzód w dywersyfikacji światowego zaopatrzenia w żywność   Karavolias   2022-08-01
Grupy anty-GMO przegrywają sprawę sądową w Nigerii    i Nkechi Isaak   2022-07-30
Raz jeszcze: czy rasy są tylko społecznym konstruktem bez naukowego lub biologicznego znaczenia?   Coyne   2022-07-28
„New Yorker” pisze o hoacynie, sugeruje, że koncepcja Darwina drzew ewolucyjnych może być urojeniem   Coyne   2022-07-25
Nazistowscy lekarze i dzisiejsi antysemici: redefinicja etyki, żeby usprawiedliwić prześladowania Żydów     2022-07-18
Carl Sagan i wolność wątpienia   Jacoby   2022-07-18
Jak Darwin spowodował globalne ocieplenie swoją teorią doboru płciowego   Coyne   2022-07-16
Dieta mieszana misiów i innych   Júnior   2022-07-14
Londyńskie Natural History Museum popełnia błąd naturalistyczny - wielokrotnie   Coyne   2022-07-11
Nigeria gotowa na spełnienie oczekiwań rolników     2022-07-08
Szczepionki przeciwko grypie związane ze zmniejszonym ryzykiem choroby Alzheimera   Novella   2022-07-07
Nowoczesność Darwina: w O powstawaniu jest antycypacja neutralnej teorii i przerywanej równowagi   Coyne   2022-07-06
Pinker: “Wojna o ewolucję jest także wojną kulturową”   Coyne   2022-07-05
Raz jeszcze: błędny artykuł o tym, dlaczego teoria ewolucji jest przestarzała   Coyne   2022-07-04
Niech Moc będzie z pszczołą   Júnior   2022-06-28
Dramatyczny wzrost cen paliw kopalnych jest bolesny, ale daje niewielkie korzyści w walce z globalnym ociepleniem   Lomborg   2022-06-25
Efekt grupy – paskudny błąd poznawczy   Novella   2022-06-22
Nasiona z edytowanymi genomami będą miały przystępną cenę   Maina   2022-06-15
„Zapylisz mnie!”: nachalni bohaterowie świata roślin   Júnior   2022-06-11
Agroekologia zmienia biednych farmerów w biedniejszych   Muhumuza   2022-06-09
Kartofel z Matką Boską w jednej klapie i Karolem Marksem w drugiej   Koraszewski   2022-06-06
Jak nasze wspomnienia są powiązane   Novella   2022-06-04
Wielka Brytania dąży do zezwolenia na edytowanie genów   Novella   2022-06-02
„Grubogłowi przedsiębiorcy pogrzebowi w noc żywych trupów”   Júnior   2022-05-31
Coraz mniejsza część głównych plonów roślin jadalnych na świecie idzie na wyżywienie głodnych, a coraz więcej wykorzystuje się do celów niespożywczych     2022-05-28
Naukowiec z Ghany: “Afryka potrzebuje GMO bardziej niż reszta świata”   Gakpo   2022-05-26
GMO i edytowanie genów: jaka jest różnica?   Karavolias   2022-05-23
Toksyczny nektar, czyli ostrożnie z tureckim miodem   Júnior   2022-05-20
Kolejna nieudana i podyktowana ideologią próba wykazania, że płeć u ludzi nie jest binarna   Coyne   2022-05-18
Brian Charlesworth o błędach nowego artykułu rzekomo pokazującego, że fundamentalne założenie ewolucji neodarwinowskiej jest błędne   Coyne   2022-05-16
Trutnie i inni fruwający panowie   Junior   2022-05-13
Wygnanie z uniwersyteckiego świata – dwa lata później   Winegard   2022-05-10
Życie kwitnące po śmierci   Junior   2022-05-05
Organiczne środki owadobójcze są szkodliwe dla pożytecznych owadów     2022-04-30
Oxitec rozszerza próby z komarami GMO, by zredukować szerzenie się malarii   Conrow   2022-04-28
Słowa w wosku zapisane   Tonhasca Junior   2022-04-26
Rodzice, szkoła, państwo: kultura niskich oczekiwań   Koraszewski   2022-04-25
Nowoczesne ulepszanie roślin uprawnych przyjmuje historyczne podejście   Karavolias   2022-04-20
Pierwsza spożywcza roślina GMO w Ghanie   Baffour-Awuah   2022-04-16
Indie zwalniają edytowanie genów z wymaganej dla GMO oceny bezpieczeństwa   Paranjape   2022-04-11
Metamorfozy    Júnior   2022-04-09
Rolnicy nie mogą uprawiać tego, na co ich nie stać   Ongu   2022-04-07
Rośliny zmodyfikowane: odkłamać opinię o GMO   Conrow   2022-04-07
Odmowa szczelinowania jest szaleństwem   Ridley   2022-04-02
Jak wirusy chorób układu oddechowego ewoluują, by stać się łagodniejsze   Ridley   2022-03-22
Czy globalne ocieplenie może być dla nas dobre?   Ridley   2022-03-03
Południowa Afryka powinna przemyśleć regulacje dotyczące genetycznie modyfikowanych roślin   i Priyen Pillay   2022-03-01
Dlaczego środowiskowcy stanowią większą przeszkodę dla skutecznej polityki klimatycznej niż negacjoniści?   Boudry   2022-02-21
O figach i osach   Júnior   2022-02-18
Pień liczący 40 tysięcy lat przekazany Maorysom zamiast nauce   Coyne   2022-02-14
Propaganda anty-GMO obraża drobnych farmerów w Afryce i w Azji   Gakpo   2022-02-08
Jak “tubylcza medycyna” różni się od medycyny   Coyne   2022-02-07
Biotechnologia podnosi plony wysokobiałkowego afrykańskiego pochrzynu   Wetaya   2022-02-04
Spadanie w przepaść   Turski   2022-01-27
Czy koniki morskie coś nam mówią o LGBT? Błąd naturalistyczny popełniony przez Sussex Wildlife Trust   Coyne   2022-01-25
Ojczyznę wolną (od GMO) zachowują pany   Koraszewski   2022-01-22
Namawianie roślin, żeby podjęły ryzyko   Karavolias   2022-01-20
Czy uczenie się metodą prób i błędów jest „nauką”?   Coyne   2022-01-14
Czy gaz i energia jądrowa są “zielone”   Novella   2022-01-12

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk