Prawda

Piątek, 22 października 2021 - 20:17

« Poprzedni Następny »


Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 1. Genetyczna plastyczność

 


Jerry A. Coyne 2020-10-03


Jak pisałem wczoraj, “New Scientist” ma specjalny numer o ewolucji, na który składa się ich przyznanie, że jednak Darwin miał rację, wraz ze “specjalnym artykułem” tak opisanym:

Nasza nowoczesna koncepcja ewolucji zaczęła się od Charlesa Darwina i jego tezy o doborze naturalnym – “przetrwaniu najlepiej przystosowanych” – by wyjaśnić, dlaczego pewne osobniki rozkwitają, podczas gdy innym nie udaje się pozostawić dziedzictwa. Potem przyszła genetyka, by wyjaśnić leżący u podstaw mechanizm: zmiany w organizmie spowodowane przez losowe mutacje genów. Obecnie ten obraz zmienia się raz jeszcze, kiedy odkrycia w genetyce, epigenetyce, biologii rozwojowej i innych dziedzinach przydają nowej złożoności i bogactwa naszej największej teorii przyrody. Więcej znajdziesz w tym 12-stronicowym specjalnym artykule.

Artykuł, którego nie można przeczytać on line, składa się z 13 ponumerowanych naukowych obszarów, które rzekomo skłaniają do rewizji nowoczesnej teorii ewolucji. Nie zamierzam zajmować się nimi wszystkimi, bo już to zrobiłem o wielu tych modnych dziedzinach, włącznie z epigenetyką i konstrukcją nisz, ale wybiorę kilka z tych tematów, które są, moim zdaniem, wyolbrzymione lub błędnie przedstawione. Czytelnikom, którzy powiedzieli, że “New Scientist” nie jest takim złym pismem, odpowiadam: “No cóż, przynajmniej to, co piszą o ewolucji, jest okropne, co widzisz, jeśli wiesz coś o nowoczesnej biologii ewolucyjnej”.


To prawda, chwilami w artykule są puste słowa nawiązujące do faktu, że są to dziedziny “kontrowersyjne”, ale odnosi się wrażenie, że biologia ewolucyjna obfituje nie tylko w nowe pomysły, ale w nowe pomysły, które są niedarwinowskie i zapowiadają radykalną rewizję teorii. Problem polega na tym, że te nowe obszary albo są błędnie prezentowane, albo nie stanowią zmiany teorii ewolucyjnej. W rzeczywistości, żadna z nich nie robi nic więcej poza włożeniem nowego kaczątka pod skrzydło darwinizmu, a żadna z nich nie zastępuje kaczki-matki.


Dzisiejszym celem jest GENETYCZNA PLASTYCZNOŚĆ, pierwsza, rzekomo “nowa” dziedzina biologii ewolucyjnej Opisana jest pod zachęcającym tytułem “Genes Aren’t Destiny” [Geny nie są przeznaczeniem].


Moją pierwszą odpowiedzią jest, że wiemy o genetycznej plastyczności od ponad stulecia. Cofnijmy się jednak: czym jest genetyczna plastyczność?


To proste: jest to obserwacja, że dla wielu genów ich ekspresja zależy od środowiska, w którym rozwija się lub którego doświadcza organizm je posiadający (a więc i same geny). Istnieją niezliczone przykłady. Dla jednych genów są trwałe skutki, zależnie od środowiska podczas wzrostu organizmu. Jednym przykładem, którego wraz z dwoma kolegami użyłem w eksperymencie dotyczącym temperatur, jakie muszki doświadczają w naturze, jest zmutowany allel białej krwi, który wpływa na kolor oczu. Ekspresja mutacji jest wrażliwa na temperaturę w krótkich okresie, kiedy tworzy się kolor oka w stadium poczwarki. Jeśli temperatura jest wysoka, oko może być bardzo jasno żółte, a nawet białe, ale jeśli temperatura jest niższa, oko jest ciemniejsze aż do ciemno fioletowego. Po tym wrażliwym okresie kolor oka pozostaje taki sam przez całe życie muszki. Mówi się, że kolor jest „plastyczny pod względem temperatury”.


Podobnie, jeśli nie dostajesz wystarczająco dużo pokarmu jako dziecko, będziesz zawsze mały po okresie dojrzewania. Jest tak dlatego, że geny, które stymulują “wzrost” są wrażliwe na odżywienie otrzymywane przez organizm, czyniąc “wzrost człowieka” plastyczną cechą. Jest mnóstwo genów, które są plastyczne na podobne sposoby; właściwie wiem o bardzo niewielu genach, na których ekspresję nie wpływa środowisko (może geny na polidaktylię u ludzi i kotów są tego przykładami).  


Niektóre geny mogą zmieniać ekspresję podczas życia organizmu. Koty dostają gęstsze futro na zimę i wracają do krótszego futra latem: geny produkujące włosy są odwracalnie plastyczne na temperaturę. Zając amerykański jest biały zimą i brązowy latem, odwracalny wypadek wrażliwości genów pigmentu na temperaturę.


Faktem jest, że od nastania genetyki mendlowskiej na początku XX wieku genetycy rozumieli plastyczność genów i cechy, do których daje wkład. Nazywało się to wówczas “zmienną ekspresywnością” lub “zmienną penetracją” genów, zależnie od środowiska. (Biała krew została opisana w 1945 roku.) Idea plastyczności wcale nie jest nowa i była zawarta w założycielskich pracach Nowoczesnej Syntezy Ewolucyjnej w latach 1930. i 1940. Była integralną częścią naszego nowoczesnego poglądu na rozwój, gdzie od dawna uznawano, że niemal żadne cechy nie są produkowane jako niezmienne przez geny działające niezależnie od środowiska, zaś ekspresja większości genów i cech odbywa się w interakcji między genami i środowiskiem.


Daję to wprowadzenie, ponieważ “New Scientist” w punkcie 1 swojej litanii udaje, że ta idea jest czymś nowym i podniecającym. W rzeczywistości, mówią powołując się na Projekt Odczytania Ludzkiego Genomu, że dopiero teraz rozumiemy, że ten rodzaj interakcji obala genetyczny determinizm:  

Im więcej dowiadujemy się o genetyce, tym jaśniejsze staje się, że “genetyczny determinizm” – myśl, że geny i tylko geny wyznaczają nasz los – jest mitem. Dany zestaw genów ma potencjał stworzenia rozmaitości dających się obserwować cech, znanych jako fenotyp, zależnie od środowiska.  Arktyczny lis zmienia kolor futra wraz z porą roku. Obecność drapieżnika powoduje, że pchle wodnej, Daphnia longicephala, wyrasta ochronny hełm i kolce.


Moc elastyczności


Także zmiany w społecznym środowisku mogą wywołać zmianę. U osy klecanki rdzaworożnej (Polistes dominula), na przykład, kiedy umiera królowa-matka, najstarsza robotnica przekształca się w nową królową. Ale nie ona jedna reaguje.  Seirian Sumner z University College London i jej koledzy odkryli, że śmierć królowej powoduje tymczasowe zmiany w ekspresji genów wszystkich robotnic, jak gdyby genetycznie przepychały się do sukcesji. Ta elastyczność jest kluczem do przetrwania gniazda i gatunku, mówi  Sumner.


Moc genetycznej plastyczności można zobaczyć u skromnej dziwuszki ogrodowej. W ciągu ostatnich 50 lat skolonizowała wschodnią połowę Ameryki Północnej, przenosząc się do habitatów od lasów sosnowych w pobliżu granicy z Kanadą do moczarów w Zatoce Meksykańskiej. Leżąca u podstaw plastyczność rozwojowa dziwuszki dostarczyła surowca, z którego wyewoluowały nowe cechy, włącznie z wieloma nowymi ubarwieniami i innymi cechami fizycznymi i behawioralnymi, mówi David Pfennig z University of North Carolina at Chapel Hill. “Przestańcie myśleć o tym jako pochodzące z genów albo ze środowiska, bo jest to połączenie jednego i drugiego” – powiedział.

To jest wszystko, co napisała (autorką tego punktu jest Carrie Arnold).


Zauważmy, że pewna plastyczność, jak wzrost włosów ssaków podczas zimy i kolor futra zająca amerykańskiego, wyewoluowała: zmienność genów w nowym środowisku jest zjawiskiem adaptacyjnym (tworząc więcej ciepła w zimie i lepszy kamuflaż zimą). Plastyczność nie zawsze jest daną i wrodzoną cechą genów, ale w wielu wypadkach wyewoluowała, kiedy organizmy doświadczały różnych środowisk podczas ewolucyjnej historii swojego gatunku, czyniąc zmienność bardziej korzystną niż trwałość.


Ponadto, można rozumieć “genetyczny determinizm” na dwa sposoby, które zlewają się w artykule. Pierwszy, można go widzieć jako proporcje zmienności jednej cechy organizmu w jednej populacji organizmów, spowodowanej zmiennością w genetycznym wyposażeniu osobników. Proporcja zmienności wśród osobników w populacji spowodowana zmiennością ich genów nazywa się odziedziczalnością tej cechy i waha się od 0% do 100%.  Na przykład, u ludzi odziedziczalność wzrostu w wielu populacjach wynosi około 80%, co znaczy, że około 80% różnic we wzroście u ludzi, jakie widzimy w danej populacji jest spowodowana zmiennością genów. To nie znaczy, że środowisko nie może wpłynąć na sam wzrost, bo ewidentnie może (użyłem powyżej przykładu odżywiania). W istniejących jednak w populacji warunkach można uznać odziedziczalność za indeks genetycznego determinizmu w danej populacji w istniejącym środowisku.


Można jednak także rozumieć genetyczny determinizm jako stopień, do jakiego na ekspresję genu w osobniku wpływa środowisko. Jeśli to rozumieją autorzy artykułu (a sądzę, że tak jest), to istotnie plastyczność pokazuje, że geny nie są wszystkim, co określa daną cechę.


Ważna rzeczą jest jednak to, co powiedziałem powyżej: TO WCALE NIE JEST NOWE! Jest albo ignorancją, albo zakłamaniem ze strony “New Scientist” udawanie, że genetyczna plastyczność jest zarówno niedawnym odkryciem, jak takim, który rewiduje neodarwinizm. Genetyczną plastyczność uznawano na długo zanim został sformułowany neodarwinizm w latach 1930. jako fuzję genetyki, historii przyrody i ewolucji, ponieważ genetyczna plastyczność jest znana od bardzo wczesnych dni genetyki – niemal od ponownego odkrycia prac Mendla w 1900 roku.


Tak więc, jeśli jesteście wystarczającymi masochistami, by przeczytać cały artykuł w “New Scientist”, możecie pójść dalej, kiedy dotrzecie do punktu 1; niczego tam nie ma. Jest to niemal tak, jakby autorzy natarczywie zachwalali twierdzenie że idea doboru naturalnego (która naprawdę nie była szeroko akceptowana do lat 1920.) była nowym i podniecającym dodatkiem do darwinizmu.


The intellectual vacuity of New Scientist’s evolution issue: 1 Genetic plasticity

Why Evolution Is True, 26 września 2020

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1235 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Wytwarzanie białek w roślinach przez rolnictwo molekularne   Novella   2021-10-20
Strzelby, zarazki, maszyny to zdecydowanie antyrasistowska książka. Dlaczego lewica jej nie kocha?   Barnett   2021-10-13
Nigeryjscy farmerzy nie mogą się doczekać wystarczających ilości GM nasion wspięgi wężowatej   Gakpo   2021-10-12
Dobór płciowy versus dobór naturalny: na przykładzie chrząszczy   Coyne   2021-10-08
Edytowanie genów kluczem do ulepszenia podstawowych upraw w Afryce   Abugu   2021-10-01
Bakłażan GMO jest udokumentowaną wygraną ubogich farmerów   Conrow   2021-09-23
O Jezu, wskrzeszają mamuta!   Koraszewski   2021-09-17
Wszystkie antyizraelskie wiadomości zasługują na publikację   Bard   2021-09-04
Tożsamość etniczna i rasa   Coyne   2021-08-30
Środowiskowcy mylili się – nie stoimy przed apokalipsą owadów   Ridley   2021-08-13
Czy znaleziono najstarszy dowód na istnienie zwierzęcia? Nowa gąbko-podobna skamieniałość liczy 890 milionów lat   Coyne   2021-08-11
Psy rozumieją ludzi   Novella   2021-08-06
Nowy start nauki o życiu w epoce genu   Ridley   2021-08-05
Użycie ognia przez homininy: przykład szybkiej ewolucji kulturowej?   Coyne   2021-08-04
Historia pandemii jest historią zaprzeczania   Jackoby   2021-07-27
Nieuchwytny neuron babci   Novella   2021-07-22
Cierpienie i pytanie, czy przestaniemy jeść mięso   Koraszewski   2021-07-14
Czy nadchodzi hydroponika?   Novella   2021-07-13
Raport Unii Europejskiej o glifosacie   Novella   2021-07-10
Dlaczego ideologii nie należy mieszać z nauką   Coyne   2021-06-30
Nagonka na Izrael grasuje w stowarzyszeniach nauk ścisłych, medycyny i edukacji   Chesler   2021-06-24
Szczęśliwi pracoholicy   Witkowski   2021-06-03
Propaganda w wykonaniu nauczycieli akademickich   Chesler   2021-06-02
Ewolucja wielokomórkowości   Novella   2021-05-07
Polityczna polaryzacja jest przesadzona   Novella   2021-05-04
Wrotki były kiedyś sztandarową grupą istot bez seksu, a teraz sądzi się, że ukradkiem odstawiają szybkie numerki   Coyne   2021-04-22
Błędna historia antykolonializmu   Tupy   2021-04-21
Mayflower wyrusza w podróż raz jeszcze   Koraszewski   2021-04-19
Genetyczny przełącznik CRISPR   Novella   2021-04-16
Wielkie zdarzenie oksydacyjne   Novela   2021-04-09
Kiedy panika klimatyczna zlewa się z kulturą anulowania   Lomborg   2021-04-06
Czy wykształceni ludzie są bardziej antysemiccy?   Albert Cheng i Ian Kingsbury   2021-04-05
Nieoczekiwana historia i cudowny sukces szczepionek   Ridley   2021-03-31
Innowacja jest geograficznie zlokalizowanym i chwilowym zjawiskiem   Ridley   2021-03-29
Czy gąbki są najbliższymi krewnymi pozostałych zwierząt?   Coyne   2021-03-26
Kilka lekcji z rosyjskiej rewolucji. Jak kuszący radykalny nihilizm prowadzi do ekstremizmu   Geifman   2021-03-22
Wracamy do raju?   Łukaszewski   2021-03-18
Ślimakowi morskiemu odrasta tułów z odciętej głowy, czyli “autotomia z kleptoplastią”   Coyne   2021-03-15
Ewolucyjne korzyści udawania ofiary   Clark   2021-03-11
Ludzie i wymieranie megafauny   Novella   2021-03-10
Banany edytowane przez CRISPR   Novella   2021-03-02
Nikczemne grzyby naśladują kwiaty trawy, by ułatwić własne rozmnażanie się   Coyne   2021-02-26
Co zabiło megafaunę Ameryki Północnej?   Novella   2021-02-25
Stresy i nowe szczepy wirusa   Ridley   2021-02-12
EWOLUCJA wirusa Covid-19   Coyne   2021-02-10
Czy „toksyczna kobiecość” jest główną przyczyną bojów o społeczną sprawiedliwość?   Coyne   2021-02-08
Najmniejszy gad (i owodniowiec) świata: BARDZO mały kameleon   Coyne   2021-02-05
Dlaczego kocimiętka i matatabi doprowadzają koty do szaleństwa? Grupa badaczy mówi, że te rośliny mogą chronić je przed komarami   Coyne   2021-02-02
Bądźcie sceptyczni wobec wideo pokazujących “skutki uboczne” szczepionki   Novella   2021-01-28
Szaleństwo odnawialnej energii   Ridley   2021-01-23
Głębia ludzkiej historii   Novella   2021-01-19
Dlaczego szczepionki mRNA mogą zrewolucjonizować medycynę?   Ridley   2021-01-02
Szczepionka mRNA na koronawirusa: świadectwo ludzkiej pomysłowości i mocy nauki   Coyne   2021-01-01
Dziwaczny rodzaj rasistowskiego patriarchatu   Arora   2020-12-31
Centrala muszek owocowych: Bloomington Drosophila Stock Center   Coyne   2020-12-29
Pierwszy raport o używaniu narzędzi przez pszczoły: rodzimy gatunek używa grudek łajna, by odeprzeć drapieżne szerszenie   Coyne   2020-12-23
Nie – żadne chi nie istnieje   Novella   2020-12-21
Moc nauki dostarczyła najlepszej możliwej wiadomości w tym koszmarnym roku   Ridley   2020-12-18
Szczątkowa cecha ptaków, która mogła być funkcjonalna u przodków: zdalne wyczuwanie drgań dziobem (nadal czynne u kiwi)   Coyne   2020-12-16
Paradoks wielce niedoskonałego dobra   Koraszewski   2020-12-11
Nasiona roślin ewoluują, by upodobnić się odchodów antylopy, a oszukane żuki gnojowe odtaczają i zagrzebują nasiona   Coyne   2020-12-10
AI – asystent lekarza   Novella   2020-12-09
Czy problem zwijania białka został rozwiązany?   Coyne   2020-12-05
„Gryzoń skunksowy”, który żuje trujące rośliny i wypluwa truciznę na swoje futro   Coyne   2020-12-02
Intensywne zbieranie leczniczej rośliny przez ludzi prowadzi do ewolucji nowych kolorów liści i kwiatów   Coyne   2020-11-28
Jak ewoluuuje altruizm?   Coyne   2020-11-25
Filozof zainfekowany efektem potwierdzenia wyjaśnia, dlaczego ewolucja dowodzi Boga   Coyne   2020-11-23
Według nowych badań są cztery gatunki pingwinów białobrewych, a nie tylko jeden   Coyne   2020-11-19
Gra w łajdactwo, by zrozumieć łajdaków   Novella   2020-11-18
Ewolucja psów   Novella   2020-11-09
Genomowa i ewolucyjna analiza wymarłego kota szablozębnego   Coyne   2020-10-31
Zakład Simon-Ehrlich po 40 latach   Gale L. Pooley   2020-10-23
Używające narzędzi mrówki budują struktury, by spijać roztwór cukru w pojemnikach, nie topiąc się   Coyne   2020-10-22
Czego pandemia nauczyła nas o nauce?   Ridley   2020-10-19
Przeddarwinowscy “darwiniści”   Berry   2020-10-16
Covid 19 może przejmować kontrolę nad receptorami bólu, uśmierzając ból i podnosząc szerzenie się choroby: możliwy rezultat doboru naturalnego   Coyne   2020-10-15
Znowu wrzawa, że “teoria ewolucji wywrócona”, ale jak zwykle, robią z igły widły   Coyne   2020-10-13
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 4. Rzekome znaczenie dryfu genetycznego w ewolucji   Coyne   2020-10-09
Chromosomy Y ludzi, neandertalczyków i denisowian   Novella   2020-10-08
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 3. Rzekome znaczenie epigenetyki w ewolucji   Coyne   2020-10-07
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 2. Rzekome nieistnienie gatunków   Coyne   2020-10-05
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 1. Genetyczna plastyczność    Coyne   2020-10-03
“New Scientist”: Darwin jednak miał rację    Coyne   2020-10-01
Uprawy GMO i wzrost plonów   Novella   2020-09-28
Książka o psychologii ewolucyjnej, która pokazuje wartość tej dziedziny – ale nie wartość memów   Coyne   2020-09-22
Przyjemności seksu i jagód   Ridley   2020-09-18
Czy można falsyfikować naukowe teorie? Naukowiec odpowiada, że “nie”   Coyne   2020-09-12
Naukowe pismo “Nature” przystaje do Przebudzonych twierdząc, że zarówno płeć, jak gender są niebinarne   Coyne   2020-09-09
Wybór ostatecznej wolności   Witkowski   2020-09-07
Polio zlikwidowane w Afryce   Novella   2020-09-05
Czy wyrazy ludzkiej twarzy są uniwersalne w okazywaniu emocji?   Coyne   2020-09-02
Barwny erudyta J.B.S. Haldane   Coyne   2020-08-28
Modelowanie zbijania się pingwinów cesarskich w gromadę: każdy dostaje równie dużo ciepła   Coyne   2020-08-25
Jak algorytmy wpływają na twoje życie   Novella   2020-08-24
Z okazji dziewięćdziesiątych urodzin Thomasa Sowella   Jacoby   2020-08-22
Prawdziwie długa szyja: 6-metrowy wodny gad z triasu z szyją długości 2,7 metra   Coyne   2020-08-19
Wątrobiane duszki   Novella   2020-08-17
Rozrzedzanie krwi bez groźby krwawienia   Novella   2020-08-14
Nowy raport: Bakteria po stu milionach lat nadal żywa!   Coyne   2020-08-08
Modlitwa to nie jest lekarstwo   Nowella   2020-08-07

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Bohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotu


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk