Prawda

Piątek, 12 sierpnia 2022 - 05:10

« Poprzedni Następny »


Czy mężczyźni są bardziej kreatywni niż kobiety?


Kh Kim 2016-11-24


 Dziewczynki i chłopcy rodzą się z równym potencjałem kreatywności. Ale to jest świat mężczyzn! – kobiety nie mają być kreatywne. Mają być „ładne i uśmiechnięte”. Ale w jaki sposób Maria Skłodowska-Curie stała się najbardziej kreatywną kobietą w historii? 


Czym jest kreatywność? Kreatywność jest procesem tworzenia czegoś wyjątkowego i pożytecznego, a udanym rezultatem tego procesu jest innowacja. Nagroda Nobla jest najwyższym symbolem osiągnięć innowacyjnych. Chociaż kobiety stanowią ponad 50% populacji świata, tylko 5% wszystkich laureatów Nagrody Nobla to kobiety. Maria Skłodowska-Curie była pierwszą kobietą, która zdobyła Nagrodę Nobla i jedyną kobietą w historii, która zdobyła ją dwukrotnie.    


Zanim Madame Curie odkryła radioaktywność, za co dostała swoją pierwszą Nagrodę Nobla w fizyce, obsesyjnie izolowała rad przez lata, mieląc i gotując blendę uranową (rudę). To był męczący proces, ponieważ można było wydobyć tylko 0,1 grama radu z tony blendy uranowej.  W cuchnącej, przeciekającej i zadymionej szopie, która była lodowata zimą i dusząco gorąca latem, uczyniła to niemożliwe zadanie możliwym dzięki samodyscyplinie, pracowitości, odporności i wytrwałości. Nie zdobyłaby jednak Nagrody Nobla bez niezachwianego poparcia swojego męża, Pierre Curie. W 1903 r. Komitet Noblowski postanowił wykluczyć Madame Curie z listy kandydatów, bo była kobietą. Pierre Curie odmówił zaakceptowania Nagrody Nobla, jeśli jego żona nie zostanie włączona. Komitet w końcu niechętnie dodał jej imię.


Moje badania pokazują, że kobiety i mężczyźni rodzą się z równym potencjałem kreatywności. Pokazują także, że zarówno ci ludzie twórczy, którzy nie osiągnęli sukcesu, jak innowatorzy, są kształtowani przez swoje środowiska. W społeczeństwie patriarchalnym kobietom pierze się mózgi, by wierzyły, że są płcią podrzędną. Kobietom nie daje się także tych samych zasobów jak mężczyznom i przedstawia się im inne oczekiwania. W oparciu o te różne oczekiwania rodzice inaczej wychowują chłopców i dziewczynki. Kobiety innowatorki, włącznie z laureatkami Nagrody Nobal, są rzadziej zamężne i mają mniej dzieci niż innowatorzy (w rzeczywistości innowatorki często są bezdzietne). Jeśli innowatorki wychodzą za mąż i/lub mają dzieci, oczekuje się, że przyjmą na siebie wszystkie obowiązki domowe. Od kobiet oczekuje się, że zatroszczą się o potrzeby innych i będą wspomagały innych członków rodziny. Normy społeczne i oczekiwania powodują, że rozwijające się innowatorki czują się winne i samolubne z powodu kultywowania własnej kreatywności; oczekuje się od nich, że będą altruistyczne i rozwiną kreatywność w innych, nie w sobie. Na początku lat 1900. sytuacja Madame Curie była wyjątkowa, miała zdecydowane wsparcie swojego męża, Pierre’a i swojego teścia, który opiekował się wnuczkami.


Wszyscy innowatorzy przypisują zasługę za swój sukces inspiracji i/lub poparciu ze strony osób będących wzorami osobowymi, mentorów i dzięki „zapylaniu krzyżowemu” (formalnym i nieformalnym współpracownikom, reakcjom innych na własne pomysły lub kolegom, którzy są specjalistami w innych dziedzinach). Dla kobiet jednak wzorami były tylko śliczne modelki zamiast inspirujących wzorów uczonych, mentorów lub zapylania krzyżowego do innowacji. Na szczęście, Madame Curie miała Pierre’a jako mentora i inspiratora, a on był ekspertem w dziedzinie elektrycznych własności kryształów. Pierre wraz z bratem wynalazł wcześniej elektrometr Curiego; to urządzenie potrafiło mierzyć niesłychanie słaby prąd elektryczny. Maria Curie użyła tego urządzenia do odkrycia radioaktywności. Pierre umożliwił rozwój jej kreatywności i promował jej dzieło, tak że zostało uznane przez społeczeństwo jako innowacja.


Świat patriarchalny nie ceni osiągnięć kobiet, a czasami wręcz umyślnie je sabotuje. Kiedy Madame Curie miała 38 lat, Pierre zginął tragicznie pod kołami konnego pojazdu, ponieważ jego kości były osłabione nadmiernym wystawieniem na radioaktywność radu. Cztery lata po jego śmierci rozpoczął się jej związek z Paulem Langevinem, jednym z byłych studentów Pierre’a, który był w separacji z żoną. Wkrótce potem, kiedy Madame Curie została nominowana do drugiej Nagrody Nobla, w chemii, w 1911 r., francuskie gazety ani nie przyznały, ani nie świętowały jej innowacji. Zamiast tego świadomie dyskredytowały jej innowację przez informowanie, że jest „żydowską uwodzicielką, która rozbija rodziny” i publikowały zdjęcia Madame Curie, które wyglądały jak zdjęcia policyjne. (W rzeczywistości była polską – nie żydowską – imigrantką we Francji). Kwestionowano decyzję Komitetu Noblowskiego i wywierano naciski na nią, by nie jechała na ceremonię rozdania nagród. Ona jednak pojechała. Zafascynowała publiczność przemówieniem akceptującym nagrodę.


Wszystko to było możliwe, ponieważ ucieleśniała postawy 4S (soil, sun, storm, and space – gleba, słońce, burza i przestrzeń), jakie wykazują wszyscy innowatorzy, co daje im umiejętność myślenia ION (inbox, outbox i newbox). Jej postawy 4S były pielęgnowane w atmosferze 4S. Była silną kobietą z powodu jej wyjątkowo mocnych postaw burzowych (prawdziwa pewność siebie dzięki poznaniu swoich mocnych stron), odporności, skłonności do podejmowania ryzyka i wytrwałości – oraz postaw przestrzennych – takich jak współczucie, marzenia na jawie, brak konformizmu, brak uprzedzeń i niepodporządkowanie się. W świecie patriarchalnym mężczyźni mają pozwolenie na większe podejmowanie ryzyka i okazywanie bardziej nonkonformistycznych postaw niż kobiety. Kobiety wychowuje się do podporządkowanie się normom i oczekiwaniom oraz zachowania w określony sposób – do bycia ładną i uśmiechniętą. Kreatywność jest jednak odwrotnością konformizmu. Innowacja jest możliwa tylko dla nonkonformistów, którzy kwestionują istniejące normy lub oczekiwania i stawiają wyzwanie status quo.


Sukces kobiet innowatorek można wyjaśnić używając CAT, co jest opartą na badaniach rozległą ramą dla kreatywności i innowacji. Obejmuje trzy kroki, które prowadzą do innowacji:


Pierwszy, kultywowanie atmosfery [Climates] 4S.

Drugi, pielęgnowanie postaw [Attitudes] 4S.

Trzeci, stosowanie umiejętności myślenia [Thinking skills] ION.

Atmosfera jest podobna do środowiska, które powoduje, że rośliny rosną szybko i są wydajne: zróżnicowana gleba, jasne słońce, silne burze i wolna przestrzeń. Dla rozkwitu kreatywności przede wszystkim potrzebna jest atmosfera 4S: Gleba dostarcza jednostkom zróżnicowanych zasobów i doświadczeń, co pozwala im na znalezienie i rozwinięcie wąskiego pola ekspertyzy (przez opanowanie wiedzy i umiejętności w konkretnym przedmiocie) w ramach szerokiego zasięgu doświadczeń.Atmosfera słońca inspiruje i zachęca ich do rozszerzania ciekawości i do wyjątkowych pomysłów.Atmosfera burzowa zakłada wysokie oczekiwania i wyzwania, co pomaga im osiągnąć ekspertyzę w ich przedmiocie z ciekawością, preferencjami lub zainteresowaniami [Curiosity, Preference, or Interest] (CPI) i zmierzyć się z nieznanym w procesie kreatywnym.

 


Przestrzeń daje im prawo do zachowania prywatności i wyjątkowości, co pomaga im odkryć i używać własnej unikatowości i rozwijać idee, wykraczające poza własną ekspertyzę i wyobraźnię innych. Postawy 4S, takie jakie wykazywała Madame Curie, są pielęgnowane przez tę atmosferę 4S.  


Odkryj jak w rzeczywistości były kultywowane postawy 4S Madame Curie i jak kreatywność kilku największych innowatorek w historii rozkwitła w patriarchalnym świecie wbrew wszystkim przeciwnościom, w książce: The Creativity Challenge: How We Can Recapture American Innovation.


(Artykuł jest streszczeniem rozdziału 7 książki The Creativity Challenge: How We Can Recapture American Innovation, która jest syntezą wyników badań. Wszystkie oryginalne źródła znajdują się w książce.)


Does Science Say  Men Are More Creative Than Women

11 października 2016

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Na poniższym filmie profesor Kh Kim mówi o kryzysie kreatywności  

https://www.youtube.com/watch?v=kBm7haoVMIwKH KIM

Profesor na wydziale Innovation & Creativity w College of
William & Mary. Wcześniej wykładała na University of Georgia and Eastern
Michigan University, a przed przyjazdem do USA przez 10 lat uczyła angielskiego w Korei. W swoich badaniach zajmuje się problemami kreatywności i innowacyjności. Jej badania nad “Kryzysem kreatywności” trafiły w 2010 toku na okładkę „Newsweeka” i wywołały dyskusję na całym świecie. Jest autorką książki   The Creativity Challenge: How We Can Recapture American Innovation,  otrzymała również szereg nagród.    


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1327 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Nie karm mózgu śmieciowym jedzeniem   Bhogal   2022-08-10
Kot Mehitabel pisze w “Science”   Coyne   2022-08-09
Nauka o wolności: rozmowa z Anną Kryłow   i Anna Kryłow   2022-08-06
Pierwsze dowody kopalne na opiekę nad lęgiem i niezwykły przypadek asymetrii kierunkowej   Coyne   2022-08-05
Badania dowodzą, że fakty nie mają znaczenia: jak propaganda wykorzystuje i normalizuje antysemityzm     2022-08-03
Horyzontalny transfer genów u owadów: jest rozpowszechniony, ale co to znaczy?   Coyne   2022-08-02
Dokonane w Afryce badanie genomu fasolnika egipskiego oznacza krok naprzód w dywersyfikacji światowego zaopatrzenia w żywność   Karavolias   2022-08-01
Grupy anty-GMO przegrywają sprawę sądową w Nigerii    i Nkechi Isaak   2022-07-30
Raz jeszcze: czy rasy są tylko społecznym konstruktem bez naukowego lub biologicznego znaczenia?   Coyne   2022-07-28
„New Yorker” pisze o hoacynie, sugeruje, że koncepcja Darwina drzew ewolucyjnych może być urojeniem   Coyne   2022-07-25
Nazistowscy lekarze i dzisiejsi antysemici: redefinicja etyki, żeby usprawiedliwić prześladowania Żydów     2022-07-18
Carl Sagan i wolność wątpienia   Jacoby   2022-07-18
Jak Darwin spowodował globalne ocieplenie swoją teorią doboru płciowego   Coyne   2022-07-16
Dieta mieszana misiów i innych   Júnior   2022-07-14
Londyńskie Natural History Museum popełnia błąd naturalistyczny - wielokrotnie   Coyne   2022-07-11
Nigeria gotowa na spełnienie oczekiwań rolników     2022-07-08
Szczepionki przeciwko grypie związane ze zmniejszonym ryzykiem choroby Alzheimera   Novella   2022-07-07
Nowoczesność Darwina: w O powstawaniu jest antycypacja neutralnej teorii i przerywanej równowagi   Coyne   2022-07-06
Pinker: “Wojna o ewolucję jest także wojną kulturową”   Coyne   2022-07-05
Raz jeszcze: błędny artykuł o tym, dlaczego teoria ewolucji jest przestarzała   Coyne   2022-07-04
Niech Moc będzie z pszczołą   Júnior   2022-06-28
Dramatyczny wzrost cen paliw kopalnych jest bolesny, ale daje niewielkie korzyści w walce z globalnym ociepleniem   Lomborg   2022-06-25
Efekt grupy – paskudny błąd poznawczy   Novella   2022-06-22
Nasiona z edytowanymi genomami będą miały przystępną cenę   Maina   2022-06-15
„Zapylisz mnie!”: nachalni bohaterowie świata roślin   Júnior   2022-06-11
Agroekologia zmienia biednych farmerów w biedniejszych   Muhumuza   2022-06-09
Kartofel z Matką Boską w jednej klapie i Karolem Marksem w drugiej   Koraszewski   2022-06-06
Jak nasze wspomnienia są powiązane   Novella   2022-06-04
Wielka Brytania dąży do zezwolenia na edytowanie genów   Novella   2022-06-02
„Grubogłowi przedsiębiorcy pogrzebowi w noc żywych trupów”   Júnior   2022-05-31
Coraz mniejsza część głównych plonów roślin jadalnych na świecie idzie na wyżywienie głodnych, a coraz więcej wykorzystuje się do celów niespożywczych     2022-05-28
Naukowiec z Ghany: “Afryka potrzebuje GMO bardziej niż reszta świata”   Gakpo   2022-05-26
GMO i edytowanie genów: jaka jest różnica?   Karavolias   2022-05-23
Toksyczny nektar, czyli ostrożnie z tureckim miodem   Júnior   2022-05-20
Kolejna nieudana i podyktowana ideologią próba wykazania, że płeć u ludzi nie jest binarna   Coyne   2022-05-18
Brian Charlesworth o błędach nowego artykułu rzekomo pokazującego, że fundamentalne założenie ewolucji neodarwinowskiej jest błędne   Coyne   2022-05-16
Trutnie i inni fruwający panowie   Junior   2022-05-13
Wygnanie z uniwersyteckiego świata – dwa lata później   Winegard   2022-05-10
Życie kwitnące po śmierci   Junior   2022-05-05
Organiczne środki owadobójcze są szkodliwe dla pożytecznych owadów     2022-04-30
Oxitec rozszerza próby z komarami GMO, by zredukować szerzenie się malarii   Conrow   2022-04-28
Słowa w wosku zapisane   Tonhasca Junior   2022-04-26
Rodzice, szkoła, państwo: kultura niskich oczekiwań   Koraszewski   2022-04-25
Nowoczesne ulepszanie roślin uprawnych przyjmuje historyczne podejście   Karavolias   2022-04-20
Pierwsza spożywcza roślina GMO w Ghanie   Baffour-Awuah   2022-04-16
Indie zwalniają edytowanie genów z wymaganej dla GMO oceny bezpieczeństwa   Paranjape   2022-04-11
Metamorfozy    Júnior   2022-04-09
Rolnicy nie mogą uprawiać tego, na co ich nie stać   Ongu   2022-04-07
Rośliny zmodyfikowane: odkłamać opinię o GMO   Conrow   2022-04-07
Odmowa szczelinowania jest szaleństwem   Ridley   2022-04-02
Jak wirusy chorób układu oddechowego ewoluują, by stać się łagodniejsze   Ridley   2022-03-22
Czy globalne ocieplenie może być dla nas dobre?   Ridley   2022-03-03
Południowa Afryka powinna przemyśleć regulacje dotyczące genetycznie modyfikowanych roślin   i Priyen Pillay   2022-03-01
Dlaczego środowiskowcy stanowią większą przeszkodę dla skutecznej polityki klimatycznej niż negacjoniści?   Boudry   2022-02-21
O figach i osach   Júnior   2022-02-18
Pień liczący 40 tysięcy lat przekazany Maorysom zamiast nauce   Coyne   2022-02-14
Propaganda anty-GMO obraża drobnych farmerów w Afryce i w Azji   Gakpo   2022-02-08
Jak “tubylcza medycyna” różni się od medycyny   Coyne   2022-02-07
Biotechnologia podnosi plony wysokobiałkowego afrykańskiego pochrzynu   Wetaya   2022-02-04
Spadanie w przepaść   Turski   2022-01-27
Czy koniki morskie coś nam mówią o LGBT? Błąd naturalistyczny popełniony przez Sussex Wildlife Trust   Coyne   2022-01-25
Ojczyznę wolną (od GMO) zachowują pany   Koraszewski   2022-01-22
Namawianie roślin, żeby podjęły ryzyko   Karavolias   2022-01-20
Czy uczenie się metodą prób i błędów jest „nauką”?   Coyne   2022-01-14
Czy gaz i energia jądrowa są “zielone”   Novella   2022-01-12
Ptasia grypa w czasach ludzkiej zarazy   Collins   2022-01-11
Rasa jest kontinuum. Płeć jest cholernie binarna   Dawkins   2022-01-10
Komiczne krzyki o klimatycznej Apokalipsie –— 50 lat nieuzasadnionego siania paniki   Lomborg   2022-01-06
Gnidy, o których PIS ci nie powie   Koraszewski   2022-01-05
Niebezpieczeństwo upolitycznienia nauki   Krylov   2022-01-01
Specjalne przesłanie do muzułmanów na całym świecie   Pandavar   2021-12-28
Nowe badania pokazują, że kraje rozwijające się płacą wysoką cenę za ograniczanie upraw roślin GMO   Maina   2021-12-25
Jajo, które wywołało sensację   Koraszewski   2021-12-24
Pięć powodów zakończenia debaty o GMO   Evanea   2021-12-16
Richard Dawkins pisze do “przyjaciół nauki i rozumu” w Nowej Zelandii   Coyne   2021-12-14
 Syntetyczna biologia oferuje obietnicę rozwiązania globalnego problemu z plastikiem   Agaba   2021-12-13
Nigeria wzywa Afrykę, by szła w jej ślady w sprawie GM wspięgi wężowatej   Opoku Gakpo   2021-12-09
Małe nietoperze idą do przedszkola   Koraszewski   2021-12-06
Afrykańscy naukowcy wzywają do polityki poparcia biologii syntetycznej i innych innowacji   Agaba   2021-12-02
Uprawy GMO zredukowały zatrucia farmerów pestycydami   Maina   2021-11-27
Czy genetyka może pomóc wyeliminować nierówność?   Coyne   2021-11-26
Matematyka i prawdziwa historia katastrofy klimatycznej   Lomborg   2021-11-24
Nigeria daje zielone światło kukurydzy GMO   Conrow   2021-11-22
Ugandyjscy studenci nalegają na powszechne stosowanie biotechnologii i uchwalenie prawa o biobezpieczeństwie   Agaba   2021-11-17
Organiczny eksperyment Sri Lanki   Novella   2021-11-16
Ruanda skwapliwie przyjmuje biotechnologię poprzez ekspansję OFAB   Meeme   2021-11-12
Sprzeciw wobec anulowania Huxleya   Coyne   2021-11-05
Farmerka z Kenii zbiera obfity plon z bawełny GM   Meeme   2021-11-04
Czarni uczeni i nauka o rasizmie   Koraszewski   2021-11-03
Kłusownictwo narzuca na słonie dobór w kierunku ewolucji słoni bez ciosów   Coyne   2021-11-01
Marnujemy naszą wielką szansę na edytowanie genów   Ridely   2021-10-29
“Czarne tygrysy” w małym indyjskim rezerwacie sugerują losowy dryf genetyczny   Coyne   2021-10-26
Wytwarzanie białek w roślinach przez rolnictwo molekularne   Novella   2021-10-20
Strzelby, zarazki, maszyny to zdecydowanie antyrasistowska książka. Dlaczego lewica jej nie kocha?   Barnett   2021-10-13
Nigeryjscy farmerzy nie mogą się doczekać wystarczających ilości GM nasion wspięgi wężowatej   Gakpo   2021-10-12
Dobór płciowy versus dobór naturalny: na przykładzie chrząszczy   Coyne   2021-10-08
Edytowanie genów kluczem do ulepszenia podstawowych upraw w Afryce   Abugu   2021-10-01
Bakłażan GMO jest udokumentowaną wygraną ubogich farmerów   Conrow   2021-09-23
O Jezu, wskrzeszają mamuta!   Koraszewski   2021-09-17
Wszystkie antyizraelskie wiadomości zasługują na publikację   Bard   2021-09-04

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk