Prawda

Piątek, 22 października 2021 - 21:20

« Poprzedni Następny »


Używające narzędzi mrówki budują struktury, by spijać roztwór cukru w pojemnikach, nie topiąc się


Jerry A. Coyne 2020-10-22


Wiadomo obecnie, że wiele zwierząt używa narzędzi i artykuł poniżej z “Functional Ecology” (pdf tutaj, odnośnik pod spodem) pokazuje, że tylko u owadów znamy pięćdziesiąt przykładów. Niektóre z nich, u mrówek, dotyczą używania różnych substancji, takich jak liście lub sklejone grudki ziemi, które nasączają słodkim płynem i zabierają do mrowiska. Artykuł poniżej opisuje nie tylko użycie narzędzi, ale zdolność dopasowania ich użycia w warunkach środowiska, jak rozmiary ziaren piasku i powierzchniowego napięcia płynu, by spijać słodki płyn bez narażania się na utonięcie. To przystosowanie do warunków w środowisku czyli jak używają nowego “narzędzia” (struktury zbudowanej z ziaren piasku) stanowi nowy wynik w tym artykule.


Kliknij, na link pod zrzutem z ekranu, żeby przeczytać.Badanymi owadami były laboratoryjne kolonie czarnych mrówek ognistychSolenopsis richteri, zebrane w Missisipi. Kolonie umieszczono na arenie, która zawierała ziarna piasku o różnej wielkości, jak również 1 ml roztworu cukru (15% ) w małym plastikowym pojemniku.


W normalnych warunkach dzięki swej budowie mrówki są w stanie utrzymać się na powierzchni takiego roztworu cukru. Dla zmniejszenia napięcia powierzchniowego naukowcy dodali pięć różnych stężeń surfaktantu aż do 2%. Tworzyło to możliwość tonięcia mrówek w roztworze. Można było wtedy mierzyć ryzyko żerowania dla mrówek przez liczenie utopionych mrówek. Były tam również cztery rodzaje piasku: gruby, średni, drobny i mieszany. Razem autorzy dokonali 12 powtórzeń wszystkich warunków (4 każdego rodzaju piasku i 6 stężenia surfaktantu), dając 24 x 12 czy 288 replikacji.


Każde powtórzenie pozostawiano na pięć godzin po umieszczeniu roztworu cukru obok piasku, więc zabrało to bardzo dużo czasu. Na koniec ważyli ziarna piasku użyte przez mrówki, liczyli utopione mrówki i ważyli mrówki po żerowaniu, porównując z ich wagą przed żerowaniem, żeby zdobyć jakieś pojęcie o ilości skonsumowanego roztworu.

Oto rezultaty w skrócie:


Po pierwsze, bez surfaktantu i tylko z roztworem cukru niewiele mrówek topiło się. W miarę wzrostu stężenia surfaktantu do 2%, więcej mrówek tonęło, bo nie mogły dłużej utrzymać się na powierzchni płynu o zmniejszonym napięciu powierzchniowym. Im więcej dodawano surfaktantu, tym więcej mrówek tonęło.  


Po drugie, kiedy dodano surfaktant i mrówki zaczęły topić się, mrówki zaczęły używać narzędzi. Przy najniższym stężeniu, 0,05%, przyklejały ziarna piasku wewnątrz plastikowych pojemników z roztworem cukru, co wypychało roztwór bliżej brzegów, gdzie mrówki mogły żerować bez konieczności zbliżania się do płynu.


Kiedy stężenie surfaktantu rosło do 0,1%, mrówki zaczęły tworzyć coś, co autorzy nazwali “strukturami z piasku”, rodzaju piaskowych syfonów, które zaczynały się wewnątrz pojemników i kontynuowały na zewnątrz i w dół do podłoża, gdzie były dostępne kupki piasku. Te syfony wyprowadzały następnie słodką ciecz z pojemnika, gdzie mogła być bezpiecznie skonsumowana bez utonięcia, podnosząc ilość skonsumowanego przez mrówki pokarmu o 8% - znaczący wzrost – a także zredukowało odsetek tonących mrówek. (Syfony mogły “wyssać” około połowę roztworu z pojemników):


Tutaj jest zdjęcie tych piaskowych struktur; czerwony barwnik dodany do roztworu cukru pokazuje, jak piaskowa struktura “wysysała” roztwór z pojemnika na podłoże. Podpis z artykułu.


<span>The sand syphon structures. (A, B) Syphon structures dried completely at room temperature. (C) Five minute after 1 ml of sugar water with 1% surfactant was added into in syphon structure A. (D) Five minutes after 1 ml sugar water with 1% surfactant and red food dye were added into the syphon structure B. (E) Top view of sand syphon structures.</span>
The sand syphon structures. (A, B) Syphon structures dried completely at room temperature. (C) Five minute after 1 ml of sugar water with 1% surfactant was added into in syphon structure A. (D) Five minutes after 1 ml sugar water with 1% surfactant and red food dye were added into the syphon structure B. (E) Top view of sand syphon structures.

Mrówki potrafiły dopasować budowę syfonu do roztworu (autorzy zauważają, że zredukowane napięcie powierzchniowe może być cechą niektórych nektarów i innych słodkich płynów w naturze), a możliwe, że także do postrzegania liczby utopionych mrówek. Były w stanie wybierać ziarnka piasku, które najskuteczniej “odsysały” pokarm: średnie i grube. (Pokazali, że możliwości drobnego piasku były niższe.)


Wniosek: mrówki w jakiś sposób potrafią ocenić “ryzyko żerowania” i, kiedy jest wyższe, używać narzędzi przez budowanie dużych syfonów z piasku.


Nie jest to pierwszy opisany przypadek używania narzędzi przez mrówki, choć poprzednie opisy wydają się rzadkie. Z artykułu:

Kilka gatunków mrówek z podrodziny Myrmicinae potrafi używać różnych drobin do zbierania i transportu płynów do mrowisk (Banschbach, Brunelle, Bartlett, Grivetti, & Yeamans, 2006; Barber et al., 1989; Maák et al., 2017). Informowano o kilku tylko wypadkach wytwarzania narzędzi przez mrówki przed naszym badaniem, ale nie ma jeszcze potwierdzenia słuszności tego raportu. Mrówka zbożowa z Florydy, P. badius, potrafi budować małe grudki z ziarenek piasku i nasączać je miodem do transportu (Morrill, 1972). Ta informacja jednak została przekazana w krótkim komunikacie bez następującego po nim badania i dane są niewystarczające, by potwierdzić, że jest to prawdziwy przypadek wytwarzania narzędzi przez mrówki.

To więc jest dobrze udokumentowany przypadek używania narzędzi przez mrówki – i liczy się to jako używanie narzędzi. Pokazuje również po raz pierwszy, że owady potrafią dostosować swoje strategie żerowania tak, by minimalizować niebezpieczeństwo.


Wreszcie, autorzy sądzą, że mrówki wykazują “wysoki stopień rozpoznania” i tutaj mam zdanie odmienne. W artykule piszą:

Nasze odkrycia sugerują, że społeczne owady mogą być zdolne do tworzenia nowych strategii żerowania przez używanie dostępnych in situ narzędzi, by przezwyciężyć ograniczenia środowiskowe. Wyniki wskazują także, że u takich społecznych owadów jak mrówki mogą rozwinąć się znaczne zdolności do złożonych procesów poznawczych i wyjątkowych strategii żerowania, które uprzednio przypisywano tylko kręgowcom w sytuacjach ryzyka i problemów. Taka zaawansowana elastyczność w używaniu narzędzi dostarcza platform do dalszych badań mechanizmu poznania i strategii używania narzędzi u społecznych owadów, a równocześnie promuje badania nad uniwersalnością strategii używania narzędzi u bezkręgowców.

Tak, to jest zaawansowana elastyczność, chociaż autorzy nie wiedzą, czy odsetek utopionych mrówek zamiast percepcji napięcia powierzchniowego (są one skorelowane) prowadzi do budowania piaskowych syfonów.


Czy to jednak są “złożone procesy poznawcze”?  Czy to w ogóle są „procesy poznawcze”? To nie jest trywialne pytanie. Oxford English Dictionary podaje dwie definicje procesu poznawczego związane z tym (są także inne):

  1. Działanie lub zdolność pojmowania; wiedza, świadomość; zaznajomienie się z przedmiotem.
  2. Zrozumienie; Percepcja

Pytaniem jest więc, czy mrówki reagują na wbudowany program behawioralny, który automatycznie pobiera informację o środowisku i reaguje adaptacyjnym działaniem, co byłoby zgodne z drugą definicją, lub czy mrówki robią to “świadomie”; to jest, czy są w jakiś sposób świadome – podobnie jak my – tego, co się dzieje. To byłoby zgodne z pierwszą definicją. Nie akceptuję, że mrówki nauczyły się tego w laboratorium; to z pewnością jest forma zachowania, jakie wykonują w stanie dzikim. Mrówki nie są aż tak bystre!


Moim zdaniem, jako deterministy, mrówki nie mogą podejmować świadomej decyzji o tym, co robić, kiedy napięcie powierzchniowe jest niskie i widzą tonące mrówki i dysponują ziarnkami piasku o różnej wielkości. Nie chodzi więc o to, czy mrówki dokonują wyboru, ale o to, czy są świadome tego, co robią. Wszystko, co możemy powiedzieć, to że mrówki są zdolne do postrzegania bodźców środowiskowych i dopasowania swojego zachowania w sposób adaptacyjny, w tym wypadku, użycia narzędzi. Cała reszta dotyczy pytania, na które nie ma odpowiedzi, czyli „jak to jest być mrówką”. Tak to już jest.  

___________________

Zhou, A, Du, Y, Chen, J. Ants adjust their tool use strategy in response to foraging riskFunct Ecol. 2020; 00: 1– 12. https://doi.org/10.1111/1365-2435.13671


Tool-using ants build siphons to wick sugar water out of containers, keeping them from drowning

Why Evolution Is True, 11 października 2020

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1235 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Wytwarzanie białek w roślinach przez rolnictwo molekularne   Novella   2021-10-20
Strzelby, zarazki, maszyny to zdecydowanie antyrasistowska książka. Dlaczego lewica jej nie kocha?   Barnett   2021-10-13
Nigeryjscy farmerzy nie mogą się doczekać wystarczających ilości GM nasion wspięgi wężowatej   Gakpo   2021-10-12
Dobór płciowy versus dobór naturalny: na przykładzie chrząszczy   Coyne   2021-10-08
Edytowanie genów kluczem do ulepszenia podstawowych upraw w Afryce   Abugu   2021-10-01
Bakłażan GMO jest udokumentowaną wygraną ubogich farmerów   Conrow   2021-09-23
O Jezu, wskrzeszają mamuta!   Koraszewski   2021-09-17
Wszystkie antyizraelskie wiadomości zasługują na publikację   Bard   2021-09-04
Tożsamość etniczna i rasa   Coyne   2021-08-30
Środowiskowcy mylili się – nie stoimy przed apokalipsą owadów   Ridley   2021-08-13
Czy znaleziono najstarszy dowód na istnienie zwierzęcia? Nowa gąbko-podobna skamieniałość liczy 890 milionów lat   Coyne   2021-08-11
Psy rozumieją ludzi   Novella   2021-08-06
Nowy start nauki o życiu w epoce genu   Ridley   2021-08-05
Użycie ognia przez homininy: przykład szybkiej ewolucji kulturowej?   Coyne   2021-08-04
Historia pandemii jest historią zaprzeczania   Jackoby   2021-07-27
Nieuchwytny neuron babci   Novella   2021-07-22
Cierpienie i pytanie, czy przestaniemy jeść mięso   Koraszewski   2021-07-14
Czy nadchodzi hydroponika?   Novella   2021-07-13
Raport Unii Europejskiej o glifosacie   Novella   2021-07-10
Dlaczego ideologii nie należy mieszać z nauką   Coyne   2021-06-30
Nagonka na Izrael grasuje w stowarzyszeniach nauk ścisłych, medycyny i edukacji   Chesler   2021-06-24
Szczęśliwi pracoholicy   Witkowski   2021-06-03
Propaganda w wykonaniu nauczycieli akademickich   Chesler   2021-06-02
Ewolucja wielokomórkowości   Novella   2021-05-07
Polityczna polaryzacja jest przesadzona   Novella   2021-05-04
Wrotki były kiedyś sztandarową grupą istot bez seksu, a teraz sądzi się, że ukradkiem odstawiają szybkie numerki   Coyne   2021-04-22
Błędna historia antykolonializmu   Tupy   2021-04-21
Mayflower wyrusza w podróż raz jeszcze   Koraszewski   2021-04-19
Genetyczny przełącznik CRISPR   Novella   2021-04-16
Wielkie zdarzenie oksydacyjne   Novela   2021-04-09
Kiedy panika klimatyczna zlewa się z kulturą anulowania   Lomborg   2021-04-06
Czy wykształceni ludzie są bardziej antysemiccy?   Albert Cheng i Ian Kingsbury   2021-04-05
Nieoczekiwana historia i cudowny sukces szczepionek   Ridley   2021-03-31
Innowacja jest geograficznie zlokalizowanym i chwilowym zjawiskiem   Ridley   2021-03-29
Czy gąbki są najbliższymi krewnymi pozostałych zwierząt?   Coyne   2021-03-26
Kilka lekcji z rosyjskiej rewolucji. Jak kuszący radykalny nihilizm prowadzi do ekstremizmu   Geifman   2021-03-22
Wracamy do raju?   Łukaszewski   2021-03-18
Ślimakowi morskiemu odrasta tułów z odciętej głowy, czyli “autotomia z kleptoplastią”   Coyne   2021-03-15
Ewolucyjne korzyści udawania ofiary   Clark   2021-03-11
Ludzie i wymieranie megafauny   Novella   2021-03-10
Banany edytowane przez CRISPR   Novella   2021-03-02
Nikczemne grzyby naśladują kwiaty trawy, by ułatwić własne rozmnażanie się   Coyne   2021-02-26
Co zabiło megafaunę Ameryki Północnej?   Novella   2021-02-25
Stresy i nowe szczepy wirusa   Ridley   2021-02-12
EWOLUCJA wirusa Covid-19   Coyne   2021-02-10
Czy „toksyczna kobiecość” jest główną przyczyną bojów o społeczną sprawiedliwość?   Coyne   2021-02-08
Najmniejszy gad (i owodniowiec) świata: BARDZO mały kameleon   Coyne   2021-02-05
Dlaczego kocimiętka i matatabi doprowadzają koty do szaleństwa? Grupa badaczy mówi, że te rośliny mogą chronić je przed komarami   Coyne   2021-02-02
Bądźcie sceptyczni wobec wideo pokazujących “skutki uboczne” szczepionki   Novella   2021-01-28
Szaleństwo odnawialnej energii   Ridley   2021-01-23
Głębia ludzkiej historii   Novella   2021-01-19
Dlaczego szczepionki mRNA mogą zrewolucjonizować medycynę?   Ridley   2021-01-02
Szczepionka mRNA na koronawirusa: świadectwo ludzkiej pomysłowości i mocy nauki   Coyne   2021-01-01
Dziwaczny rodzaj rasistowskiego patriarchatu   Arora   2020-12-31
Centrala muszek owocowych: Bloomington Drosophila Stock Center   Coyne   2020-12-29
Pierwszy raport o używaniu narzędzi przez pszczoły: rodzimy gatunek używa grudek łajna, by odeprzeć drapieżne szerszenie   Coyne   2020-12-23
Nie – żadne chi nie istnieje   Novella   2020-12-21
Moc nauki dostarczyła najlepszej możliwej wiadomości w tym koszmarnym roku   Ridley   2020-12-18
Szczątkowa cecha ptaków, która mogła być funkcjonalna u przodków: zdalne wyczuwanie drgań dziobem (nadal czynne u kiwi)   Coyne   2020-12-16
Paradoks wielce niedoskonałego dobra   Koraszewski   2020-12-11
Nasiona roślin ewoluują, by upodobnić się odchodów antylopy, a oszukane żuki gnojowe odtaczają i zagrzebują nasiona   Coyne   2020-12-10
AI – asystent lekarza   Novella   2020-12-09
Czy problem zwijania białka został rozwiązany?   Coyne   2020-12-05
„Gryzoń skunksowy”, który żuje trujące rośliny i wypluwa truciznę na swoje futro   Coyne   2020-12-02
Intensywne zbieranie leczniczej rośliny przez ludzi prowadzi do ewolucji nowych kolorów liści i kwiatów   Coyne   2020-11-28
Jak ewoluuuje altruizm?   Coyne   2020-11-25
Filozof zainfekowany efektem potwierdzenia wyjaśnia, dlaczego ewolucja dowodzi Boga   Coyne   2020-11-23
Według nowych badań są cztery gatunki pingwinów białobrewych, a nie tylko jeden   Coyne   2020-11-19
Gra w łajdactwo, by zrozumieć łajdaków   Novella   2020-11-18
Ewolucja psów   Novella   2020-11-09
Genomowa i ewolucyjna analiza wymarłego kota szablozębnego   Coyne   2020-10-31
Zakład Simon-Ehrlich po 40 latach   Gale L. Pooley   2020-10-23
Używające narzędzi mrówki budują struktury, by spijać roztwór cukru w pojemnikach, nie topiąc się   Coyne   2020-10-22
Czego pandemia nauczyła nas o nauce?   Ridley   2020-10-19
Przeddarwinowscy “darwiniści”   Berry   2020-10-16
Covid 19 może przejmować kontrolę nad receptorami bólu, uśmierzając ból i podnosząc szerzenie się choroby: możliwy rezultat doboru naturalnego   Coyne   2020-10-15
Znowu wrzawa, że “teoria ewolucji wywrócona”, ale jak zwykle, robią z igły widły   Coyne   2020-10-13
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 4. Rzekome znaczenie dryfu genetycznego w ewolucji   Coyne   2020-10-09
Chromosomy Y ludzi, neandertalczyków i denisowian   Novella   2020-10-08
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 3. Rzekome znaczenie epigenetyki w ewolucji   Coyne   2020-10-07
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 2. Rzekome nieistnienie gatunków   Coyne   2020-10-05
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 1. Genetyczna plastyczność    Coyne   2020-10-03
“New Scientist”: Darwin jednak miał rację    Coyne   2020-10-01
Uprawy GMO i wzrost plonów   Novella   2020-09-28
Książka o psychologii ewolucyjnej, która pokazuje wartość tej dziedziny – ale nie wartość memów   Coyne   2020-09-22
Przyjemności seksu i jagód   Ridley   2020-09-18
Czy można falsyfikować naukowe teorie? Naukowiec odpowiada, że “nie”   Coyne   2020-09-12
Naukowe pismo “Nature” przystaje do Przebudzonych twierdząc, że zarówno płeć, jak gender są niebinarne   Coyne   2020-09-09
Wybór ostatecznej wolności   Witkowski   2020-09-07
Polio zlikwidowane w Afryce   Novella   2020-09-05
Czy wyrazy ludzkiej twarzy są uniwersalne w okazywaniu emocji?   Coyne   2020-09-02
Barwny erudyta J.B.S. Haldane   Coyne   2020-08-28
Modelowanie zbijania się pingwinów cesarskich w gromadę: każdy dostaje równie dużo ciepła   Coyne   2020-08-25
Jak algorytmy wpływają na twoje życie   Novella   2020-08-24
Z okazji dziewięćdziesiątych urodzin Thomasa Sowella   Jacoby   2020-08-22
Prawdziwie długa szyja: 6-metrowy wodny gad z triasu z szyją długości 2,7 metra   Coyne   2020-08-19
Wątrobiane duszki   Novella   2020-08-17
Rozrzedzanie krwi bez groźby krwawienia   Novella   2020-08-14
Nowy raport: Bakteria po stu milionach lat nadal żywa!   Coyne   2020-08-08
Modlitwa to nie jest lekarstwo   Nowella   2020-08-07

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Bohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotu


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk