Prawda

Piątek, 31 marca 2023 - 08:12

« Poprzedni Następny »


Rdzenni Amerykanie żądają doczesnych resztek pumy z Griffith Park


Jerry A. Coyne 2023-01-03


P-22 była prawdopodobnie najsłynniejszą na świecie pumą (Puma concolor; znana także jako kuguar), ponieważ żyła w parku w Los Angeles i wielu mieszkańców ją polubiło. Ma swoją własną stronę w Wikipedii, na której czytamy między innymi:

P-22  (ok.  2009/2010 - 17 grudnia 2022) był samcem dzikiej pumy, który mieszkał w Griffith Park w Los Angeles w Kalifornii, po wschodniej stronie gór Santa Monica.  P-22 został po raz pierwszy zidentyfikowany w 2012 roku i był przedmiotem znacznej uwagi mediów, w tym licznych książek, programów telewizyjnych i innych dzieł sztuki. P-22 był często nagrywany podczas grasowania w dzielnicy Hollywood Hills w Los Angeles. Był monitorowany przez obrożę radiową. P-22 pozostawał w Griffith Park przez dziesięć lat, dopóki nie został schwytany, a następnie uśpiony 17 grudnia 2022 r., Po doznaniu urazów odpowiadających potrąceniu przez samochód w połączeniu z kilkoma długoterminowymi problemami zdrowotnymi.

Tak więc, niedawno został uśpiony i było dużo smutku (zobacz jeden z nekrologów tutaj, który również zapowiadał nabożeństwo żałobne). Problem polega na tym, że do ciała P-22, co do którego naukowcy mieli plany (nie tyle wypchania, co zbadania), zgłaszają roszczenia rdzenni Amerykanie z okolicy, którzy chcą je zabrać i dać mu duchowy pogrzeb w Griffith Parku. Przeczytaj artykuł w “LA Times”.


Istnieje prawo federalne, które nakazuje przekazywanie szczątków rdzennych Amerykanów lub artefaktów tym populacjom, które mogą wykazać kulturowy lub genealogiczny związek z tymi szczątkami. Jak opisuje to profesor archeologii Elizabeth Weiss,

...Ustawa o ochronie i repatriacji grobów rdzennych Amerykanów (NAGPRA). Prawo wymaga, by naukowcy finansowani ze środków federalnych, którzy odkrywają ludzkie szczątki lub przedmioty kultury rdzennych Amerykanów, przekazywali te znaleziska takim współczesnym plemionom rdzennych Amerykanów, które mogą wykazać bliskie powiązania przodków lub geograficzne.

Ale jak wspomina Weiss w swojej historii, którą usłyszałem z pierwszej ręki na spotkaniach poświęconych wolności słowa w Stanford, prawo jest używane zbyt szeroko, czego Weiss doświadczyła w odniesieniu do własnych badań:

Jednak, jak już pisałam wcześniej, prawo to zostało zinterpretowane w sposób zbyt szeroki, tak że współczesne plemiona, które mają niewielki lub żaden związek z wykopanymi szkieletami paleoindiańskimi, liczącymi tysiące lat, z powodzeniem żądają ich zwrotu.


Z powodu NAGPRA - i wiele jej odpowiedników na poziomie stanowym, takich jak California Native American Graves Protection and Repatriation Act (CalNAGPRA) - naukowcom odmawia się możliwości analizowania takich odkryć w ramach ich badań. Co więcej, w niektórych przypadkach prawa, takie jak NAGPRA i CalNAGPRA, stały się narzędziami dla  aktywistów do egzekwowania ich duchowych i religijnych przekonań kosztem świeckich badań naukowych. Jak informowaliśmy na początku tego roku w Quillette, może to obejmować wyraźnie seksistowskie, religijne lub duchowe zakazy dotyczące kobiet dotykających plemiennych artefaktów.


Mówię tutaj z własnego doświadczenia, ponieważ NAGPRA i CalNAGPRA negatywnie wpłynęły na moje badania antropologiczne na San José State University (SJSU) w Kalifornii. Zaczęłam postrzegać te prawa jako zagrożenie dla swobodnych badań akademickich, zwłaszcza że są one obecnie wykorzystywane do oddawania szczątków rdzennych Amerykanów z muzeów i uniwersytetów, zanim zostaną odpowiednio przeanalizowane za pomocą nowoczesnych technologii skanowania. Odmawianie naukowcom możliwości badania odkrytych szczątków ludzkich szkodzi naszej zdolności rozumienia przeszłości i pomagania żyjącym.

Weiss bada ludzkie szczątki w Kalifornii, które mają do 3000 lat, i zabroniono jej studiowania szczątków w kolekcji jej własnego uniwersytetu, a nawet studiowania zdjęć rentgenowskich tych kości (przeczytaj tę historię). I, jak powiedziała mi w Stanford, nie wolno jej nawet pokazywać zdjęć pudeł, w których znajdują się kości. To smutna historia, którą można by rozwiązać z dużo mniejszą wrogością, gdyby wydarzyły się dwie rzeczy: rdzenni Amerykanie mogliby przedstawić przekonujący argument, że konkretne szczątki są powiązane z ich grupą, i gdyby naukowcom pozwolono na zbadanie szczątków w rozsądnym czasie, zanim zostaną przekazane grupie, do której należą. W przeciwnym razie tracimy cenną wiedzę o przeszłości.


Praca Weiss została znacząco zahamowana przez to, że jej własny uniwersytet zabronił jej badania kości, które nie mają wyraźnego związku genealogicznego z żadną obecną grupą. Przez jakiś czas grupy rdzennych Amerykanów domagały się nawet, aby nie pozwolono jej badać kości z Tunezji!


W rzeczywistości, zastanawiając się nad tym, nie akceptuję automatycznie twierdzeń o jakiejkolwiek dzisiejszej „własności” starożytnych szczątków ani nawet tego, że określona grupa tubylcza może rościć sobie prawa własności do szczątków znalezionych na ziemi, która kiedyś należała do nich. Ma to oczywiście podłoże religijne, tak jak w przypadku P-22 (patrz poniżej). Różni się to od przypadku zwrotu artefaktów kulturowych skradzionych z innych krajów (takich jak Marmury Elgina), ponieważ tu związek jest bardzo jasny: w końcu Partenon znajduje się w Atenach.


Ale choć nie zdecydowałem się w sprawie repatriacji ludzkich szczątków, jednej rzeczy jestem całkowicie pewien, że rdzenni Amerykanie nie mogą żądać szczątków współczesnej pumy i uniemożliwić naukowcom zbadanie jej. Nie można udowodnić, że grupa rdzennych Amerykanów – w tym przypadku „Gabrieleno/Tongva San Gabriel Ban of Mission Indians” – ma genealogiczne lub kulturowe roszczenia do ciała i kości kotowatego zwierzęcia.


Oto kłótnia w skrócie:

Teraz, gdy P-22 został uśpiony przez władze zajmujące się dziką przyrodą, nie jest jasne, co stanie się ze szczątkami słynnej pumy. Podczas gdy agencje rządowe i przedstawiciele muzeów rozważają ostateczne miejsce spoczynku kota, społeczność rdzennych Amerykanów w południowej Kalifornii chce, aby P-22 został pochowany w pobliżu Griffith Park z ceremonią oddającą cześć jego duchowi.


Muzeum Historii Naturalnej hrabstwa Los Angeles otrzymało w piątek ciało P-22 z Kalifornijskiego Departamentu Rybołówstwa i Dzikiej Przyrody. Chociaż wcześniej rozważano to, przedstawiciele muzeum powiedzieli w czwartek, że nie planują wypychania zwłok P-22 ani wystawiania jego szczątków na pokaz, co było głównym powodem niepokoju społeczności rdzennych Amerykanów.


Ale wciąż nie jest jasne, jaka przyszłość czeka wielkiego kota.


Naukowcy byli już w trakcie zbierania próbek i przeprowadzania sekcji zwłok P-22, kiedy dowiedzieli się o obawach społeczności rdzennych Amerykanów. Prace wstrzymano, podczas gdy muzeum komunikuje się z przedstawicielami tych grup. Kilku rdzennych Amerykanów, z którymi skontaktował się „The Times”, powiedziało, że początkowo muzeum nie zwróciło się do nich o opinie, ale od tego czasu rozmawiają o tym, jak uhonorować szczątki P-22.

Oto dlaczego naukowcy chcą badać szczątki:

Według biologów badania zwłok P-22 mogą pokazać bezpośrednie skutki miejskiego otoczenia dla pumy, której udało się przetrwać przez ponad dekadę w otoczeniu ludzi. Jest mało prawdopodobne, że będzie inne zwierzę, takie jak P-22, więc badanie dostarczyłoby unikalnych informacji o tym doświadczeniu, mówią naukowcy.

W rzeczywistości, nawet jeśli nie zostanie wystawiony na pokaz, rdzenni Amerykanie nie chcą nawet, aby trzymano P-22 jako przechowywany okaz, aby w przyszłości można było badać jego szczątki. Pozbawiony życia P-22 spoczywa w pokoju. Ale przynajmniej ten kot nadal może pomóc nam zrozumieć nasz świat. Jednak nie będzie to możliwe, jeśli ci, którzy mają „inne sposoby poznawania kotów”, mają coś do powiedzenia:

Ale myśl o P-22 udającym się do muzeum jako okaz napełnia członków społeczności plemiennej przerażeniem. [ JAC : PRZERAŻENIEM? To trochę histerycznie teatralne.]


„To nie w naszym stylu. To naukowe, kolonialne zachowanie” – powiedziała Kimberly Morales Johnson, sekretarz plemienia Gabrieleno/Tongva San Gabriel Band of Mission Indians. „Ten kot jest naszym krewnym”.


W języku Tongva słowo oznaczające pumę to tukuurot. W ich opowieści o stworzeniu świata, pumy były jednymi z kilku zwierząt, które obserwowały rozwój i rozkwit wczesnych ludzi.

Nie sądzę, żeby to wystarczyło, by rościć sobie prawa do truchła. Ale awantura trwa:

Członkowie Gabrieleño Band of Mission Indians, Kizh Nation, byli wielokrotnie proszeni o opinie na temat projektów państwowych budowanych na ziemi ich przodków, powiedział rdzenny biolog Matt Teutimez. Proces ten może obejmować błogosławieństwo wykonywane przez starszych plemiennych, a w innych przypadkach członkowie plemienia przekazują informacje dotyczące kultury i nauki.

Wkład rdzennych Amerykanów często wydaje się refleksją po czasie, powiedział Teutimez.

„Zwykle chcą po prostu udziału. Oni już zdecydowali się zgodnie z zachodnią myślą, jak rozwiązać problem” – powiedział Teutimez. „Chcieli tylko, żeby nasze plemię było zaangażowane w sesję zdjęciową”.


Ma nadzieję, że P-22 może stanowić pouczający moment, w jaki sposób kultura zachodnia musi ponownie ocenić swój związek z dziką przyrodą i uznać ją za coś więcej niż tylko zwierzęta.

Normalnie, gdyby istniało oczywiste powiązanie z grupą, byłbym bardziej miłosierny, oferując im możliwość dania wkładu w rozważania, co zrobić ze szczątkami P-22. Ale nie widzę tutaj żadnych roszczeń poza żądaniami ludzi, którzy zostali skolonizowani i faktem, że P-22 wędrował po ziemiach, które kiedyś były przemierzane przez kilka grup rdzennych Amerykanów. Jeśli trzymanie zwłok do badań naukowych – bez wystawiania go na pokaz, co może niepokoić wielu – jest przydatne, to jak najbardziej zatrzymajcie je w Muzeum. Żadna grupa nie może powiedzieć, że ma duchowe roszczenia do dzikich zwierząt.


Oto P-22 w 2019 roku z Wikipedii. Zauważ, że ty i ja jesteśmy dokładnie tak blisko spokrewnieni z tym kotem, jak wszyscy rdzenni Amerykanie w Ameryce.Native Americans claim P-22’s body (the Griffith Park mountain lion)

Why Evolution Is True, 30 grudnia 2022

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJerry A. Coyne

Emerytowany profesor na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków. Jest również jednym ze znanych "nowych ateistów" i autorem książki "Faith vs Fakt" (wydanej również w tłumaczeniu na polski przez wydawnictwo "Stapis"). Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.
 

Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1394 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Psychologia ewolucyjna dla początkujących   Coyne   2023-03-27
“Konwergentna” ewolucja mrówek grzybiarek Starego i Nowego świata   Coyne   2023-03-23
Gigantyczna armia małych zabójców   Tonhasca Júnior   2023-03-22
Colin Wright broni binarności płci u zwierząt   Coyne   2023-03-15
AI: gorąca randka z “Sydneyem ”   Gotefridi   2023-03-15
Zmienić język w ekologii i biologii ewolucyjnej! Przykład anemii sierpowatej   Coyne   2023-03-13
Wzrost liczby nieobecnych ojców i towarzyszące temu społeczne problemy   Geary   2023-03-11
No pasarán    Tonhasca Júnior   2023-03-04
Dezinformacja o GMO: Kenijczykom będzie trudno podejmować racjonalne decyzje i to może kosztować życie   Mykonyo   2023-02-24
Twardy kwiat do zgryzienia    Tonhasca Júnior   2023-02-22
ChatGPT niemal zdaje lekarski egzamin końcowy   Novella   2023-02-21
“Rogi” trylobitów mogły być używane jako broń w walkach między samcami   Coyne   2023-02-15
Postmodernizm obnażony   Dawkins   2023-02-14
Powody naszych wierzeń. Jak i dlaczego irracjonalność trzyma nas w swoich szponach i jak możemy z tym walczyć?   Pinker   2023-02-13
Kiedy zapada noc i ziemia jest ciemna   Tonhasca Júnior   2023-02-10
W nowej książce jest słuszna krytyka idei, że są lepsze i gorsze gatunki, ale jest także błędne twierdzenie, że gatunki nie są realne   Coyne   2023-02-06
Kolczatki wydmuchują bąbelki śluzu z nosa, żeby się ochłodzić   Coyne   2023-02-02
Mali i zręczni influencerzy   Tonhasca Júnior   2023-01-31
Dowody na ewolucję: Bezwłose zwierzęta mają martwe geny na sierść   Coyne   2023-01-23
Krew, znój, łzy i pot   Tonhasca Júnior   2023-01-19
Bąkojady czyszczą nosorożce   Coyne   2023-01-18
Mózg używa geometrii hiperbolicznej   Novella   2023-01-16
O wspaniały nowy świecie   Tonhasca Júnior   2023-01-12
Ciepło zabija. Zimno zabija wielu więcej   Jacoby   2023-01-09
Po co badać przestrzeń kosmiczną?   Jacoby   2023-01-04
Rdzenni Amerykanie żądają doczesnych resztek pumy z Griffith Park   Coyne   2023-01-03
Świetny artykuł o epigenetyce   Coyne   2022-12-30
Śmiało podążaj tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden owad   Tonhasca Júnior   2022-12-28
Rzecz o splątaniu nauki i wiary   Koraszewski   2022-12-26
Pradawny ekosystem zrekonstruowany przy użyciu skamieniałego DNA   Coyne   2022-12-19
Rozważania heretyckiego mediewisty o historii, wartościach i zdumiewającej głupocie   Landes   2022-12-16
Ewolucyjne ślepe zaułki i lepkie urządzenia: botanik Darwin   Tonhasca Júnior   2022-12-14
Ewolucja nie idzie prostą drogą   Novella   2022-12-08
Geny i języki   Novella   2022-11-26
Uporczywa obecność religijnego mitu   Winegard   2022-11-24
Znaleziono skrytkę posągów z brązu   Novella   2022-11-23
W oparach zrównoważonej ignorancji   Koraszewski   2022-11-21
10 twierdzeń działaczy walczących w Afryce z GMO o tym, dlaczego postępy w biotechnologii upraw powinny zostać odrzucone – i dlaczego są one błędne   Maina   2022-11-17
List otwarty do wszystkich oszołomów   Novella   2022-11-03
Po prostu nie mogę się doczekać, aby znów wyruszyć w trasę   Tonhasca Júnior   2022-10-27
Czy mizoandria może być zakaźna?   Tonhasca Júnior   2022-10-24
Niezwykła fizjologia hibernujących niedźwiedzi   Coyne   2022-10-22
Cuchnąca pułapka i przytulna kryjówka   Tonhasca Júnior   2022-10-21
Obraz Izraela na amerykańskich uniwersytetach   Mansour   2022-10-19
Kenia aprobuje GMO po 10 latach zakazu   Maina   2022-10-18
Pangenom jedwabnika morwowego   Novella   2022-10-14
Czy Samolubny gen zaszkodził publicznemu rozumieniu biologii?   Coyne   2022-10-13
Nieokrzesani goście   Tonhasca Júnior   2022-10-11
Niezrozumienie równości   Winegard   2022-10-07
Zyski klimatyczne to „niewygodna prawda” — nie wszystkie wiadomości o środowisku są złymi wieściami   Lomborg   2022-10-06
Gorzko-słodki, uzależniający lek   Tonhasca Júnior   2022-09-30
Przeciwko autentyczności   Winegard   2022-09-27
Biomedyczne znaczenie płci (i jej binarnej natury)   Coyne   2022-09-22
Mózgi neandertalczyków   Novella   2022-09-20
Oszuści i oszukani w grze w zapylanie   Tonhasca Júnior   2022-09-15
Po raz kolejny “Scientific American” wypacza biologię, a teraz także historię, by podeprzeć swoją ideologię   Coyne   2022-09-14
Upadek czasopisma “Nature”   Winegard   2022-09-08
Instynkt macierzyński i “New York Times”   Coyne   2022-09-07
Ćmy ze złym public relations   Tonhasca Júnior   2022-09-05
Studenci Uniwersytetu Ghany debatują nad wykorzystaniem upraw GMO w ich kraju   Gakpo   2022-09-02
“Scientific American” poświęca się polityce, a nie nauce; odmawia publikowania krytycznych analiz swoich fałszywych lub wprowadzających w błąd twierdzeń   Coyne   2022-09-01
Dysonansy poznawcze: czekolada a muszki, wino a osy   Júnior   2022-08-29
Patrick Matthew: prawdziwy autor idei doboru naturalnego?   Coyne   2022-08-26
Odporny na choroby, genetycznie modyfikowany maniok zapowiada przełom w Kenii   Maina   2022-08-25
Niekochane, ale czasem pożyteczne   Tonhasca Júnior   2022-08-23
Trwałość laktazy w populacjach pijących mleko: ponowna ocena klasycznej historii z ewolucji człowieka   Coyne   2022-08-19
Pierwszy znany drapieżnik: nowo opisana skamieniałość   Coyne   2022-08-16
Nie karm mózgu śmieciowym jedzeniem   Bhogal   2022-08-10
Kot Mehitabel pisze w “Science”   Coyne   2022-08-09
Nauka o wolności: rozmowa z Anną Kryłow   i Anna Kryłow   2022-08-06
Pierwsze dowody kopalne na opiekę nad lęgiem i niezwykły przypadek asymetrii kierunkowej   Coyne   2022-08-05
Badania dowodzą, że fakty nie mają znaczenia: jak propaganda wykorzystuje i normalizuje antysemityzm     2022-08-03
Horyzontalny transfer genów u owadów: jest rozpowszechniony, ale co to znaczy?   Coyne   2022-08-02
Dokonane w Afryce badanie genomu fasolnika egipskiego oznacza krok naprzód w dywersyfikacji światowego zaopatrzenia w żywność   Karavolias   2022-08-01
Grupy anty-GMO przegrywają sprawę sądową w Nigerii    i Nkechi Isaak   2022-07-30
Raz jeszcze: czy rasy są tylko społecznym konstruktem bez naukowego lub biologicznego znaczenia?   Coyne   2022-07-28
„New Yorker” pisze o hoacynie, sugeruje, że koncepcja Darwina drzew ewolucyjnych może być urojeniem   Coyne   2022-07-25
Nazistowscy lekarze i dzisiejsi antysemici: redefinicja etyki, żeby usprawiedliwić prześladowania Żydów     2022-07-18
Carl Sagan i wolność wątpienia   Jacoby   2022-07-18
Jak Darwin spowodował globalne ocieplenie swoją teorią doboru płciowego   Coyne   2022-07-16
Dieta mieszana misiów i innych   Júnior   2022-07-14
Londyńskie Natural History Museum popełnia błąd naturalistyczny - wielokrotnie   Coyne   2022-07-11
Nigeria gotowa na spełnienie oczekiwań rolników     2022-07-08
Szczepionki przeciwko grypie związane ze zmniejszonym ryzykiem choroby Alzheimera   Novella   2022-07-07
Nowoczesność Darwina: w O powstawaniu jest antycypacja neutralnej teorii i przerywanej równowagi   Coyne   2022-07-06
Pinker: “Wojna o ewolucję jest także wojną kulturową”   Coyne   2022-07-05
Raz jeszcze: błędny artykuł o tym, dlaczego teoria ewolucji jest przestarzała   Coyne   2022-07-04
Niech Moc będzie z pszczołą   Júnior   2022-06-28
Dramatyczny wzrost cen paliw kopalnych jest bolesny, ale daje niewielkie korzyści w walce z globalnym ociepleniem   Lomborg   2022-06-25
Efekt grupy – paskudny błąd poznawczy   Novella   2022-06-22
Nasiona z edytowanymi genomami będą miały przystępną cenę   Maina   2022-06-15
„Zapylisz mnie!”: nachalni bohaterowie świata roślin   Júnior   2022-06-11
Agroekologia zmienia biednych farmerów w biedniejszych   Muhumuza   2022-06-09
Kartofel z Matką Boską w jednej klapie i Karolem Marksem w drugiej   Koraszewski   2022-06-06
Jak nasze wspomnienia są powiązane   Novella   2022-06-04
Wielka Brytania dąży do zezwolenia na edytowanie genów   Novella   2022-06-02
„Grubogłowi przedsiębiorcy pogrzebowi w noc żywych trupów”   Júnior   2022-05-31
Coraz mniejsza część głównych plonów roślin jadalnych na świecie idzie na wyżywienie głodnych, a coraz więcej wykorzystuje się do celów niespożywczych     2022-05-28
Naukowiec z Ghany: “Afryka potrzebuje GMO bardziej niż reszta świata”   Gakpo   2022-05-26
GMO i edytowanie genów: jaka jest różnica?   Karavolias   2022-05-23

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk