Prawda

Niedziela, 13 czerwca 2021 - 11:21

« Poprzedni Następny »


Różnice płci w wyborze zabawek: chłopcy bawią się chłopięcymi zabawkami, dziewczynki dziewczęcymi zabawkami


Jerry A. Coyne 2020-02-13


Wszyscy rodzice, których znam i z którymi rozmawiałem o kwestii różnicy płci, jeśli mają dzieci obu płci, mówili mi, że bardzo wcześnie zauważyli różnice w zachowaniu między chłopcami a dziewczynkami i że wśród tych różnic były preferencje odmiennych zabawek. Zazwyczaj, choć nie zawsze, chłopcy bawią się „chłopięcymi zabawkami” (samochody, pociągi, karabiny, żołnierze), a dziewczynki wolą „dziewczęce zabawki” (lalki, wyposażenie kuchni, zestawy do herbaty). Także kiedy dziewczynkom daje się samochody, a chłopcom lalki, skłaniają się ku stereotypowym zabawkom. (Posługuję się klasyfikacją używaną przez autorów, których praca jest streszczona w meta-analizie, jaką omówię dzisiaj w artykule dwojga autorów Jac T. M. Davisa i Melissy Hine).

Jeśli jesteś zagorzałym zwolennikiem idei tabula rasa, przypiszesz te różnice w wyborze zabawek różnicom w procesie socjalizacji: rodzice i społeczeństwo wpływają na dzieci również w kwestii wyboru zabawek. Jeśli jesteś genetycznym deterministą, przypiszesz te zachowania głównie wrodzonym preferencjom – wynikowi doboru u naszych przodków. I, oczywiście, mogą działać oba te czynniki.


Istnieją jednak pewne dowody na rzecz genetycznego składnika tych preferencji: fakt, że  makaki królewskie, które przypuszczalnie nie są socjalizowane przez swoich rodziców, pokazują podobne preferencje w wyborze zabawek, także jako dorosłe. Artykuł o małpach jest pokazany poniżej (kliknij na link pod zrzutem z ekranu). Strona BBC informuje, że podobne badanie z podobnymi wynikami zrobiono także dla makaków berberyjskich, innego gatunku, ale nie mogę znaleźć żadnych opublikowanych wyników.


A tu artykuł:


I streszczenie badania makaków królewskich (moje podkreślenie):

Sądzi się, że proces socjalizacji, w którym rodzice lub rówieśnicy zachęcają do zabawy określonymi dla płci zabawkami, jest główną siłą kształtującą preferencje zabawek. Odmiennym poglądem jest, że preferencje zabawek odzwierciedlają biologicznie zdeterminowane preferencje wobec określonych aktywności związanych z określonymi zabawkami. Różnice płci w aktywnościach młodocianych, takie jak przepychanki, preferencje rówieśnicze i zainteresowania dziecka są podobne u ludzi i małp. Tak więc, jeśli preferencje wobec aktywności kształtują preferencje zabawek, samce i samice małp mogą wykazywać podobne preferencje do tych, jakie widzimy wśród chłopców i dziewczynek. Porównaliśmy zachowania 34 makaków królewskich żyjących w stadzie 135 małp wobec zabawek na kołach i pluszowych zabawek. Samce, podobnie jak chłopcy, wykazywały silną preferencję wobec zabawek na kołach, podczas gdy samice, podobnie jak dziewczynki, wykazywały większą różnorodność preferencji. Tak więc, rozmiary preferencji wobec zabawek z kołami nad pluszowymi zabawkami znacząco różniła się między samcami i samicami. Podobieństwa do wyników wśród ludzi pokazują, że takie preferencje mogą rozwinąć się bez ukierunkowanej na płeć socjalizacji. Przedstawiamy hipotezę, że preferencje wobec zabawek odzwierciedlają behawioralne i poznawcze różnice, które są wywołane hormonalnie i ukształtowane przez procesy społeczne w różnice płci widziane u małp i ludzi.  

Jeśli jednak masz do czynienia z ludźmi, gdzie możliwa jest także socjalizacja, pierwszą rzeczą, o którą należy zapytać, jest:  Czy rzeczywiście chłopcy i dziewczynki różnią się preferencjami odmiennych zabawek? Jeśli bowiem nie różnią się, nie ma powodu trzymania się ani hipotezy socjalizacji, ani genetycznej. Poprzednie badania na ogół pokazują różnicę w oczekiwanym kierunku, ale nie zaobserwowano jej przez 100% czasu, a kilka badań nie pokazuje w ogóle żadnej różnicy między chłopcami a dziewczynkami.   


Celem badania z 2018 roku, które omawiam dzisiaj, było dokonanie meta-analizy wielu wcześniejszych badań na preferencjami zabawek, żeby zobaczyć, czy istnieją statystycznie istotne różnice między płciami, kiedy patrzy się na ogólne dane. (Kliknij na link pod zrzutem z ekranu, żeby zobaczyć artykuł, pdf jest tutaj). Spróbuję się streszczać, ale to jest bardzo długi artykuł!


Metody: Meta-analiza jest statystycznym sposobem połączenia wyników różnych badań, nawet jeśli używają one różnych metod. W analizie szuka się ogólnego wzoru z różnych badań: w tym wypadku, preferencji zabawek wśród chłopców i dziewczynek. W tej pracy Davis i Hines z Gender Development Research Centre z University of Cambridge, mierzą rozmiary i kierunek różnic między płciami i prowadzą testy istotności przy użyciu R [język programowania do obliczeń statystycznych].


Sprawdzali nie tylko, czy była istotna różnica między płciami, ale także czy była różnica preferencji, kiedy obie płci badano osobno. Na przykład, mogła istnieć istotna różnica między chłopcami a dziewczynkami w preferowaniu zabawek, ale mogło to być spowodowane wyłącznie przez jedną płeć, np. chłopców, którzy woleli chłopięce zabawki, podczas gdy dziewczynki nie wykazywały żadnych preferencji. Aby przetestować preferencje w ramach jednej płci, musi się spojrzeć na chłopców i dziewczynki oddzielnie.


Autorzy analizowali dane używając dwóch ”klasycznych” przykładów specyficznych dla płci zabawek: lalki i samochodziki.


Dla sprawdzenia, czy był wzór zmian w czasie – można oczekiwać zmniejszenie się różnic w miarę zmniejszania socjalizacji – patrzyli na stosunek między rokiem opublikowania badania, a wielkością związanych z płcią preferencji. Ponieważ szkoły i rodzice dokonują teraz wielkich starań, by socjalizować dzieci przeciwko bawieniu się specyficznymi dla płci zabawkami, można by oczekiwać, że preferencje zmaleją przez pięćdziesiąt lat badań włączonych w tę meta-analizę.  


Wreszcie, autorzy testowali, czy stopień preferencji zmienia się z wiekiem dziecka. Jeśli preferencja jest spowodowana socjalizacją, można oczekiwać jej wzrostu z wiekiem, ale można oczekiwać tego samego, jeśli wdrukowane różnice preferencyjne po prostu potrzebują czasu, by się ujawnić.


Autorzy przekopali się przez 3508 badań, które początkowo wyglądały na istotne, eliminując ich ogromną większość, ponieważ nie spełniała ich kryteriów. W końcu włączyli do meta-analizy 75 badań preferencji.


Wiek badanych dzieci wahał się od 3 miesięcy do 11 lat i robiono rozmaite testy, włącznie z „swobodną zabawą” (dzieci dostawały zestaw zabawek i wybierały jedną do zabawy „w nieustrukturalizowany sposób”),  „wizualne preferencje” (dzieciom pokazywano zdjęcia zabawek i ilość czasu, w jaką się w nie wpatrywały, była miarą ich zainteresowania nimi), „wymuszony wybór” (dziecko musi wybrać między dwoma obrazkami zabawek, jedną „zabawką dziewczynek” i drugą „zabawką chłopięcą”) i „naturalistyczny wybór” (jaki rodzaj zabawek dzieci mają; autorzy nie użyli badań, w których kolekcja zabawek dzieci odzwierciedlała zwyczaje kupowania zabawek przez ich rodziców, ale te, w których dzieci miały to, o co prosiły).


Zabawki były klasyfikowane przez eksperymentatorów i autorzy unikali badań, w których klasyfikacji dokonywano post facto (to jest, każdą zabawkę preferowaną przez chłopców klasyfikowano następnie jako „zabawkę chłopięcą” i tak samo dla dziewczynek).  


Tutaj jest wykres, który pokazuje jak klasyfikowano zabawki w różnych eksperymentach. Słupki reprezentują częstość w 75 badaniach, z jaką dany rodzaj zabawki był klasyfikowany jako chłopięca zabawka (czarne), dziewczęca zabawka (jasnoszare) i „neutralna” zabawka (ciemniejsze szare):Wyniki są wyraźne a ich istotność wysoka; w samym artykule jest więcej:

1.) Były duże i w wysokim stopniu istotne różnice między dwiema płciami w preferencjach zabawek chłopców i dziewczynek. To zmierzało w ”oczekiwanym” kierunku. Jak napisałem powyżej, nie mówi to, czy dziewczynki wolą dziewczęce zabawki od chłopięcych, lub chłopcy wolą chłopięce zabawki od dziewczęcych; mówi tylko, że istnieje ogólna różnica między płciami w ich wyborze jednej klasy zabawek a nie drugiej. ALE…

2.) Chłopcy preferują chłopięce zabawki bardziej niż dziewczęce. A wśród dziewczynek, dziewczynki preferują dziewczęce zabawki bardziej niż chłopięce. Ogólna różnica między płciami jest więc wynikiem tego, że każda z płci preferuje na ogół zabawki uważane za „odpowiednie” dla tej płci.

3.) #1 i #2 utrzymuje się także dla testu ”pluszowych zabawek versus samochodziki”: były wysoce istotne różnice między chłopcami i dziewczynkami w preferencji zabawek, które odzwierciedlały preferencje dziewczynek wobec pluszowych zabawek i preferencje chłopców wobec samochodzików.  

4.) Testy „bez wyboru” pokazały silniejszy stopień określonych dla płci preferencji niż testy z „wyborem”, takie jak eksperymenty ze swobodną zabawą. Jednak trzy pozostałe metody oceniania preferencji także pokazały znaczące różnice między płciami.

5.) W trzech z czterech analiz stopień preferencji nasilał się z wiekiem dziecka. 

Na koniec wynik, który odnosi się do hipotezy „geny versus socjalizacja”:

6.) Nie było żadnego związku między rokiem publikacji a różnicą między płciami. Chłopcy woleli chłopięce zabawki od dziewczęcych i dziewczynki wolały dziewczęce zabawki od chłopięcych w takim samym stopniu przez pięćdziesiąt lat badań.   Tak było przy wszystkich czterech sposobach mierzenia różnic płci; w żadnym wypadku istotność związku czasowego nie spadła poniżej 0,103 (musi być poniżej 0,05 by była istotna). Jest to sprzeczne z tym, czego można oczekiwać, gdyby „socjalizacja” zmalała przez ostatnich 50 lat, jeśli preferencje są spowodowane społecznym narzucaniem standardów i stereotypów.

Co to wszystko znaczy? Wszystkie te badania pokazują, że istnieją stałe różnice w preferencjach chłopców i dziewczynek, przy czym każda z płci woli zabawki określone przez eksperymentatorów jako specyficzne dla danej płci. Metodologia wpływa do pewnego stopnia na preferencje, ale jest silna i stała preferencja w oczekiwanym kierunku.  


Samo to nie mówi niczego o tym, czy ta preferencja jest wrodzona, jest rezultatem socjalizacji, czy też jest mieszanką jednego i drugiego. Dwa fakty sugerują jednak, że znaczna ilość preferencji zabawek jest wrodzona. Pierwszym są wyniki badań makaków królewskich, pokazujących podobne preferencje dla pojazdów i pluszowych zabawek w jednym (a może w dwóch) badaniach. Ponieważ makaki nie wyznają podobnego do ludzkiego patriarchatu, ani nigdy przed tym testami nie widziały takich zabawek, sugeruje to istnienie wrodzonych dla obu płci preferencji, które różnią się. 


To samo dotyczy braku zmiany w stopniu preferencji po upływie czasu w badaniach nad ludźmi. Można oczekiwać, że różnice preferencji zmaleją z czasem, biorąc pod uwagę próby rodziców (przynajmniej niemal na całym Zachodzie), by unikać socjalizowania dzieci do preferowania „właściwych” zabawek. To się jednak nie zdarzyło. Nie jestem jednak pewien, czy ktokolwiek istotnie zmierzył ten spadek socjalizacji.


Wreszcie, fakt, że preferencje wydają się być obecne już w bardzo młodym wieku, kiedy wydaje się, że socjalizacja nie jest możliwa, może być dowodem na wrodzony składnik preferencji. Preferencje jednak wzmacniają się z wiekiem i można powiedzieć, że ten trend odzwierciedla socjalizację. A zwolennicy tabula rasa mogą twierdzić, że jawna lub nieświadoma socjalizacja trwa od samych narodzin.


Dla mnie najbardziej przekonujący jest dowód z badań makaków, ale mam wrażenie, że dzieci, których preferencje odpowiadają preferencjom makaków, także pokazują preferencje częściowo oparte o ewolucję. Użyteczne byłyby badania innych naczelnych (czy nasi najbliżsi krewni, goryle i szympansy, wykazują takie preferencje?), jak również bardzo małych dzieci, może również dzieci wychowujących się w rodzinach, gdzie socjalizacja jest świadomie unikana. 

__________________________

Davis, J. T. M. and M. Hines. 2020. How Large Are Gender Differences in Toy Preferences? A Systematic Review and Meta-Analysis of Toy Preference Research. Archives of Sexual Behavior. Online, published 27 January, 2020


Gender differences in toy use: boys play with boy toys, girls with girls toys

Why Evolution Is True, 30 stycznia 2020

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJerry A. Coyne

Emerytowany profesor na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków. Jest również jednym ze znanych "nowych ateistów" i autorem książki "Faith vs Fakt". Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
3. Pedagog z wieloletnim stażem Józek 2020-02-15
2. Mój syn Jan Reszka 2020-02-13
1. Męskość a żeńskość czyli PC Marek Eyal 2020-02-13


Nauka

Znalezionych 1214 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Szczęśliwi pracoholicy   Witkowski   2021-06-03
Propaganda w wykonaniu nauczycieli akademickich   Chesler   2021-06-02
Ewolucja wielokomórkowości   Novella   2021-05-07
Polityczna polaryzacja jest przesadzona   Novella   2021-05-04
Wrotki były kiedyś sztandarową grupą istot bez seksu, a teraz sądzi się, że ukradkiem odstawiają szybkie numerki   Coyne   2021-04-22
Błędna historia antykolonializmu   Tupy   2021-04-21
Mayflower wyrusza w podróż raz jeszcze   Koraszewski   2021-04-19
Genetyczny przełącznik CRISPR   Novella   2021-04-16
Wielkie zdarzenie oksydacyjne   Novela   2021-04-09
Kiedy panika klimatyczna zlewa się z kulturą anulowania   Lomborg   2021-04-06
Czy wykształceni ludzie są bardziej antysemiccy?   Albert Cheng i Ian Kingsbury   2021-04-05
Nieoczekiwana historia i cudowny sukces szczepionek   Ridley   2021-03-31
Innowacja jest geograficznie zlokalizowanym i chwilowym zjawiskiem   Ridley   2021-03-29
Czy gąbki są najbliższymi krewnymi pozostałych zwierząt?   Coyne   2021-03-26
Kilka lekcji z rosyjskiej rewolucji. Jak kuszący radykalny nihilizm prowadzi do ekstremizmu   Geifman   2021-03-22
Wracamy do raju?   Łukaszewski   2021-03-18
Ślimakowi morskiemu odrasta tułów z odciętej głowy, czyli “autotomia z kleptoplastią”   Coyne   2021-03-15
Ewolucyjne korzyści udawania ofiary   Clark   2021-03-11
Ludzie i wymieranie megafauny   Novella   2021-03-10
Banany edytowane przez CRISPR   Novella   2021-03-02
Nikczemne grzyby naśladują kwiaty trawy, by ułatwić własne rozmnażanie się   Coyne   2021-02-26
Co zabiło megafaunę Ameryki Północnej?   Novella   2021-02-25
Stresy i nowe szczepy wirusa   Ridley   2021-02-12
EWOLUCJA wirusa Covid-19   Coyne   2021-02-10
Czy „toksyczna kobiecość” jest główną przyczyną bojów o społeczną sprawiedliwość?   Coyne   2021-02-08
Najmniejszy gad (i owodniowiec) świata: BARDZO mały kameleon   Coyne   2021-02-05
Dlaczego kocimiętka i matatabi doprowadzają koty do szaleństwa? Grupa badaczy mówi, że te rośliny mogą chronić je przed komarami   Coyne   2021-02-02
Bądźcie sceptyczni wobec wideo pokazujących “skutki uboczne” szczepionki   Novella   2021-01-28
Szaleństwo odnawialnej energii   Ridley   2021-01-23
Głębia ludzkiej historii   Novella   2021-01-19
Dlaczego szczepionki mRNA mogą zrewolucjonizować medycynę?   Ridley   2021-01-02
Szczepionka mRNA na koronawirusa: świadectwo ludzkiej pomysłowości i mocy nauki   Coyne   2021-01-01
Dziwaczny rodzaj rasistowskiego patriarchatu   Arora   2020-12-31
Centrala muszek owocowych: Bloomington Drosophila Stock Center   Coyne   2020-12-29
Pierwszy raport o używaniu narzędzi przez pszczoły: rodzimy gatunek używa grudek łajna, by odeprzeć drapieżne szerszenie   Coyne   2020-12-23
Nie – żadne chi nie istnieje   Novella   2020-12-21
Moc nauki dostarczyła najlepszej możliwej wiadomości w tym koszmarnym roku   Ridley   2020-12-18
Szczątkowa cecha ptaków, która mogła być funkcjonalna u przodków: zdalne wyczuwanie drgań dziobem (nadal czynne u kiwi)   Coyne   2020-12-16
Paradoks wielce niedoskonałego dobra   Koraszewski   2020-12-11
Nasiona roślin ewoluują, by upodobnić się odchodów antylopy, a oszukane żuki gnojowe odtaczają i zagrzebują nasiona   Coyne   2020-12-10
AI – asystent lekarza   Novella   2020-12-09
Czy problem zwijania białka został rozwiązany?   Coyne   2020-12-05
„Gryzoń skunksowy”, który żuje trujące rośliny i wypluwa truciznę na swoje futro   Coyne   2020-12-02
Intensywne zbieranie leczniczej rośliny przez ludzi prowadzi do ewolucji nowych kolorów liści i kwiatów   Coyne   2020-11-28
Jak ewoluuuje altruizm?   Coyne   2020-11-25
Filozof zainfekowany efektem potwierdzenia wyjaśnia, dlaczego ewolucja dowodzi Boga   Coyne   2020-11-23
Według nowych badań są cztery gatunki pingwinów białobrewych, a nie tylko jeden   Coyne   2020-11-19
Gra w łajdactwo, by zrozumieć łajdaków   Novella   2020-11-18
Ewolucja psów   Novella   2020-11-09
Genomowa i ewolucyjna analiza wymarłego kota szablozębnego   Coyne   2020-10-31
Zakład Simon-Ehrlich po 40 latach   Gale L. Pooley   2020-10-23
Używające narzędzi mrówki budują struktury, by spijać roztwór cukru w pojemnikach, nie topiąc się   Coyne   2020-10-22
Czego pandemia nauczyła nas o nauce?   Ridley   2020-10-19
Przeddarwinowscy “darwiniści”   Berry   2020-10-16
Covid 19 może przejmować kontrolę nad receptorami bólu, uśmierzając ból i podnosząc szerzenie się choroby: możliwy rezultat doboru naturalnego   Coyne   2020-10-15
Znowu wrzawa, że “teoria ewolucji wywrócona”, ale jak zwykle, robią z igły widły   Coyne   2020-10-13
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 4. Rzekome znaczenie dryfu genetycznego w ewolucji   Coyne   2020-10-09
Chromosomy Y ludzi, neandertalczyków i denisowian   Novella   2020-10-08
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 3. Rzekome znaczenie epigenetyki w ewolucji   Coyne   2020-10-07
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 2. Rzekome nieistnienie gatunków   Coyne   2020-10-05
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 1. Genetyczna plastyczność    Coyne   2020-10-03
“New Scientist”: Darwin jednak miał rację    Coyne   2020-10-01
Uprawy GMO i wzrost plonów   Novella   2020-09-28
Książka o psychologii ewolucyjnej, która pokazuje wartość tej dziedziny – ale nie wartość memów   Coyne   2020-09-22
Przyjemności seksu i jagód   Ridley   2020-09-18
Czy można falsyfikować naukowe teorie? Naukowiec odpowiada, że “nie”   Coyne   2020-09-12
Naukowe pismo “Nature” przystaje do Przebudzonych twierdząc, że zarówno płeć, jak gender są niebinarne   Coyne   2020-09-09
Wybór ostatecznej wolności   Witkowski   2020-09-07
Polio zlikwidowane w Afryce   Novella   2020-09-05
Czy wyrazy ludzkiej twarzy są uniwersalne w okazywaniu emocji?   Coyne   2020-09-02
Barwny erudyta J.B.S. Haldane   Coyne   2020-08-28
Modelowanie zbijania się pingwinów cesarskich w gromadę: każdy dostaje równie dużo ciepła   Coyne   2020-08-25
Jak algorytmy wpływają na twoje życie   Novella   2020-08-24
Z okazji dziewięćdziesiątych urodzin Thomasa Sowella   Jacoby   2020-08-22
Prawdziwie długa szyja: 6-metrowy wodny gad z triasu z szyją długości 2,7 metra   Coyne   2020-08-19
Wątrobiane duszki   Novella   2020-08-17
Rozrzedzanie krwi bez groźby krwawienia   Novella   2020-08-14
Nowy raport: Bakteria po stu milionach lat nadal żywa!   Coyne   2020-08-08
Modlitwa to nie jest lekarstwo   Nowella   2020-08-07
Maleńki, 10-centymetrowy dinosaur, który zjadał owady   Coyne   2020-08-06
Piękny skoczek, który upodabnia się do mrówki   Coyne   2020-08-03
Urodziny Rosalind Franklin!   Cobb   2020-07-31
Kondor wielki: ptak, który rzadko kiedy macha skrzydłami   Coyne   2020-07-28
Czy ludzie byli w Nowym Świecie ponad 30 tysięcy lat temu?   Coyne   2020-07-26
Oszaleć na punkcie nietoperzy w czasach korony i politykierstwa   Collins   2020-07-25
Dwa gatunki dały zdolną do życia hybrydę, mimo że rozeszły się 150 milionów lat temu   Coyne   2020-07-23
Niccolo Tartaglia jego tajemnica   Jacoby   2020-07-20
Akcja afirmatywna w wieloetnicznym narodzie   Hyams   2020-07-17
Dekolonizacja ewolucji (i Darwina) była nieunikniona   Coyne   2020-07-15
Filtr mózgu (czyli czego nie widzimy)   Novella   2020-07-14
Homeopatia jest bezwartościowa a czasami szkodliwa   Novella   2020-07-10
Pięć błędnych wyobrażeń o ewolucji: jedno jest wątpliwe, jedno niesłuszne   Coyne   2020-07-08
Wiecznie kurczący się tranzystor i wynalezienie Google   Ridley   2020-07-06
Postmodernizm: filozofia, która stoi za naszymi wojnami kulturowymi i postępującym nihilizmem   Hill   2020-07-02
Bodźce do innowacji w końcu pokonają COVID-19   Ridley   2020-06-27
Maleńkie stworzenia morskie budują olbrzymie, fantastyczne domy, by chronić się i zdobywać pokarm   Coyne   2020-06-25
Rośliny uprawne z edytowanym genomem pomagają farmerom i środowisku   Ridley   2020-06-20
Czy klucz do COVID można znaleźć w rosyjskiej pandemii?   Ridley   2020-06-18
Skąd więc wziął się ten wirus?   Ridley   2020-06-16
Nowe dane o tym, jak działają grzyby „mrówek zombie”   Coyne   2020-06-15

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Bohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotu


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk