Prawda

Czwartek, 21 października 2021 - 04:35

« Poprzedni Następny »


Czy wykształceni ludzie są bardziej antysemiccy?


Jay P. Greene, Albert Cheng i Ian Kingsbury 2021-04-05

Rys. Kurt Hoffman 
Rys. Kurt Hoffman
 


Nowe badanie pokazuje, że środek zaradczy, w którym amerykańscy Żydzi pokładali swoje nadzieje przez ostatnie stulecie, może wręcz szerzyć chorobę


Podstawową zasadą w walce przeciwko nienawiści w Ameryce jest wiara, że nietolerancja ogólnie, a antysemityzm w szczególności wynikają z ignorancji, który to problem można rozwiązać przez edukację. Widzimy dowody tej wiary za każdym razem, kiedy niepokój o nietolerancję lub antysemityzm staje się poważniejszy. Wśród proponowanych rozwiązań często figuruje zwiększenie edukacji o Holocauście lub zwiększanie różnorodności i szkolenia o inkluzywności. Antysemici są na ogół przedstawiani jako biali z terenów wiejskich lub miejskie mniejszości z niskim wykształceniem. Dobrze wykształceni ludzie czują się na ogół bezpiecznie ze swoim statusem wyższej klasy i wyobrażają sobie, że niebezpieczeństwo międzygrupowej nienawiści jest skoncentrowane gdzie indziej.


Istotnie, szeroko cytowane badania antysemityzmu popierają przekonanie, że jest on związany z niskim wykształceniem. Na przykład, sondaż Anti-Defamation League, Global 100, w kwestii antysemityzmu, który przeprowadzono na całym świecie, pokazał, że “wśród chrześcijan i niewierzących wyższy poziom edukacji prowadzi do mniejszej liczby antysemickich postaw”.  Sondaż, który obejmował społeczeństwo Iranu i Turcji, pokazał, że “wśród muzułmańskich respondentów jest zgoła odwrotnie”. Niemniej, pomijając systemy szkolne, które jawnie uczą nienawiści do Żydów, edukacja rzeczywiście wydaje się redukować antysemityzm. Po przejrzeniu wielu badań socjolog Frederick Weil doszedł do wniosku, że “w USA lepiej wykształceni są znacznie mniej skłonni do antysemityzmu niż gorzej wykształceni i żadna inna miara statusu społecznego (tj. dochody, zawód) nie wyjaśnia tego związku”.


Dużym problemem z tym powszechnym przekonaniem – które dominowało w podejściu amerykańskiej społeczności żydowskiej do zwalczania nienawiści od dni Louisa Brandeisa – jest to, że polega ono na pytaniach zadawanych w badaniach, które prawdopodobnie nie mogą wychwycić antysemityzmu wśród ludzi dobrze wykształconych. Na ogół te badania mierzą antysemityzm przez proste pytanie respondentów, co myślą o Żydach lub przez pytanie, czy zgadzają się z jawnie antysemickimi stereotypami. Wykształceni ludzie jednak, którzy mają doświadczenie z odpowiadaniem na pytania w testach, wiedzą, które odpowiedzi są „złe”.


Na przykład, niedawne badanie zaprojektowane do zmierzenia antysemityzmu na kampusach uniwersyteckich, opierało się na stopniu zgody respondentów ze stwierdzeniami takimi jak: “Żydzi mają za dużo wpływu na międzynarodowych rynkach finansowych” lub „Żydów nie obchodzi, co dzieje się z kimkolwiek poza innymi Żydami”. Wykształceni respondenci z większym prawdopodobieństwem rozumieją, o co tak naprawdę są pytani i dają społecznie poprawne odpowiedzi, które mogą ukrywać bardziej zniuansowany antysemityzm. Wiara, że antysemityzm jest związany z niższym poziomem wykształcenia, może być tylko funkcją tego, kto daje się przyłapać w sondażu, nie zaś na związku między edukacją a antypatią do Żydów.


Dla sprawdzenia tej hipotezy stworzyliśmy nową miarę badawczą w oparciu o to, co działacz praw człowieka i były sowiecki refusenik, Natan Szaranski, identyfikuje jako definiującą cechę antysemityzmu: podwójne standardy. Stworzyliśmy dwie wersje tego samego pytania, jedną, proszącą respondentów o zastosowanie zasady do żydowskiego przykładu, i drugą, by zastosowali tę samą zasadę do nieżydowskiego przykładu. Badanym losowo przydzieliliśmy  jedną lub drugą wersję i żaden badany nie widział obu wersji pytania. Ponieważ nikt nie mógł zobaczyć obu wersji pytania, respondenci nie mieli żadnej możliwości odgadnięcia, że mierzymy ich uczucia do Żydów i żadnej wskazówki, kierującej ku politycznie poprawnej odpowiedzi.


Kiedy zastosowaliśmy te pomiary podwójnych standardów w sondażu na ogólnokrajowej reprezentatywnej próbie ponad 1800 osób, nasze wyniki były całkowicie różne od konwencjonalnego poglądu o stosunku między wykształceniem a antysemityzmem. W rzeczywistości wyniki pokazały, że wyżej wykształceni ludzie częściej stosowali ostrzejsze zasady do żydowskich przykładów. Przez ukrycie przed badanymi, że pytamy ich o ich uczucia wobec Żydów, odkryliśmy, że wyżej wykształceni ludzie w Stanach Zjednoczonych mają tendencję do większej antypatii do Żydów niż mniej wykształceni ludzie.


Wbrew wcześniejszym twierdzeniom edukacja wydaje się nie dostarczać żadnej ochrony przed antysemityzmem, a właściwie może nawet służyć do wzmacniania go – częściowo przez dostarczanie ludziom bardziej wyrafinowanych i społecznie akceptowalnych sposobów jego wyrażania.  


Nasze badanie składało się z 29 tematów, gdzie respondentów pytaliśmy o rozmaite polityczne kwestie i kontrowersje, jak również informacje demograficzne, wykształcenie itd.  Rozszerzyliśmy próbę nauczycieli szkolnych i uniwersyteckich, żeby dostarczyć zwiększonej wagi statystycznej do wyciągania wniosków o ludziach na wyższych poziomach edukacji. Użyliśmy stosownych wag, by zapewnić, że połączona próba była reprezentatywna dla Stanów Zjednoczonych. W badaniu było siedem par pytań, w których respondenci musieli zastosować zasadę albo do żydowskiego, albo do nieżydowskiego przykładu.  


Z przyczyn, które wyjaśnimy poniżej, skupiamy się na czterech z tych siedmiu pytań, by stworzyć naszą miarę antysemityzmu. W pierwszym pytamy, czy “rząd powinien ustalić minimalne wymagania tego, co jest nauczane w prywatnych szkołach”, a jako przykłady podaliśmy szkoły ortodoksyjnych Żydów lub szkoły Montessori. W drugim pytamy, czy “przywiązanie człowieka do innego kraju tworzy konflikt interesów przy działaniu na rzecz jakichś stanowisk polityki zagranicznej USA’, z Meksykiem i Izraelem oferowanymi jako ilustrujące przykłady. W trzecim pytamy, czy “należy pozwolić armii USA na zakazanie” noszenia religijnych nakryć głowy, z żydowską jarmułką i turbanem Sikhów jako ilustrującymi przykładami. I w czwartym pytamy, czy publiczne zgromadzenia podczas pandemii “stanowiły zagrożenie zdrowia publicznego i należało im zapobiec” z ortodoksyjnymi żydowskimi pogrzebami lub protestami Black Lives Matter (BLM) jako ilustrującymi przykładami.


Rozumowanie za tymi pytaniami o podwójne standardy jest następujące: sytuacje są wystarczająco porównywalne przy przykładach żydowskim i nieżydowskim, że respondenci powinni – przeciętnie rzecz biorąc – odpowiadać na nie podobnie. Ludzie mogą domagać się mniej lub więcej regulacji tego, co jest nauczane w prywatnych szkołach, bardziej lub mniej przejmować się problemami podwójnej lojalności, bardziej lub mniej szanować reguły munduru wojskowego i wierzyć, że publiczne zgromadzenia stanowią większe lub mniejsze zagrożenie dla zdrowia publicznego. Niezależnie od tego, co badani uważają w każdej z tych kwestii, nie powinni, jako zbiór, odpowiadać inaczej, jeśli pokazuje się im przykład żydowski lub nieżydowski.  


W pozostałych trzech pytaniach okoliczności między sytuacją żydowską i nieżydowską mogły być na tyle różne, że ludzie mogli odpowiadać na nie inaczej bez odzwierciedlania antypatii lub sympatii do Żydów. W pierwszym pytaliśmy, czy izraelskie Prawo Podstawowe jest “dyskryminujące” , kiedy mówi, że “państwo Izrael jest państwem narodowym narodu żydowskiego”. W nieżydowskiej wersji pytaliśmy o postanowienia duńskiej konstytucji, która mówi, że “Kościół ewangelicko-luterański będzie Kościołem Danii i jako taki będzie wspierany przez państwo” lub o postanowienie jordańskiej konstytucji, które mówi, że „Islam jest religią państwową i arabski jest jego oficjalnym językiem”. W drugim pytaliśmy, czy naukowcy z Izraela albo z Chin powinni być przedmiotem akademickiego bojkotu “by zaprotestować przeciwko łamaniu praw człowieka przez rządy tych krajów”. A w trzecim pytaliśmy, czy profesor powinien zostać zwolniony z pracy za zaprzeczanie Holocaustowi lub za krytykowanie imigrantów. Dla wszystkich trzech pytań sytuacje można uznać za wystarczająco niepodobne, by przeciętny respondent nie traktował ich podobnie, więc pominęliśmy je z naszej miary antysemityzmu. Jednak także tutaj rezultaty były podobne do pozostałych pytań. Naszą miarą antysemityzmu dla każdej z dwóch podgrup jest różnica między odpowiedziami tych podgrup na żydowską i nieżydowską wersję każdego pytania.


Odkryliśmy, że respondenci o wyższym poziomie edukacji stosują podwójne standardy nieprzyjazne Żydom znacznie częściej niż respondenci o niższym poziomie edukacji. Na wszystkie cztery pytania, w których żydowska i nieżydowska wersja wydawały się najbardziej podobne, ogólna próba odpowiadała z grubsza w ten sam sposób, wśród respondentów ze stopniem licencjata 5 procent więcej zastosowało zasadę ostrzej wobec Żydów niż wobec nie-Żydów. Wśród ludzi z tytułami magistra i wyżej 15 procent więcej respondentów było bardziej nieżyczliwych wobec przykładów żydowskich niż nieżydowskich.


Patrząc osobno na te cztery pytania, widzimy respondentów o wyższym poziomie edukacji prezentujących bardziej nieżyczliwe postawy wobec Żydów w trzech pytaniach i nie widzimy różnicy w czwartym. W pytaniu o regulowanie treści nauczania w prywatnych szkołach ludzie o wyższym poziomie edukacji wydają się preferować więcej rządowych regulacji, ale nie wydają się stosować tej zasady w znacząco inny sposób, jeśli ilustrującym przykładem jest szkoła ortodoksyjno-żydowska lub Montessori.


Zapytani o to, czy “przywiązanie do innego kraju tworzy konflikt interesów” respondenci z licencjatem o 7 procent częściej wyrażali o to troskę, a ci z wyższymi tytułami o 13 procent częściej, kiedy pytanie dotyczyło Izraela niż Meksyku. Ludzie z wyższymi tytułami mieli o 12 procent wyższe prawdopodobieństwo popierania zakazu wobec żydowskiej jarmułki niż zakazu turbanu Sikhów jako części munduru. Ci z licencjatami odpowiedzieli na to pytanie tak samo, niezależnie, czy przykładem był Żyd, czy Sikh.


Ogólna próba była dość zaniepokojona publicznymi zgromadzeniami podczas pandemii z 61% popierającymi zakaz publicznych zgromadzeń niezależnie od tego, czy na żydowski pogrzeb, czy na protest BLM. Ci z licencjatem o 11 procent częściej sprzeciwiali się publicznym zgromadzeniom na żydowski pogrzeb niż na protest BLM. Ludzie z dyplomami od magistra w górę o 36% częściej chcieli zakazu żydowskich pogrzebów niż protestów BLM.


[Pierwsza kolumna: Ogółem; Druga Licencjat; Trzecia magisterium lub więcej.Niebieski: Przekonani, że zgromadzenia na pogrzebach ortodoksyjnych Żydów są zagrożeniem dla zdrowia publicznego i powinny być zabronione.Czerwony: Przekonani, że protesty Black Lives Matter są zagrożeniem dla zdrowia publicznego i powinny być zabronione.]   Ipsos

[Pierwsza kolumna: Ogółem; Druga Licencjat; Trzecia magisterium lub więcej.

Niebieski: Przekonani, że zgromadzenia na pogrzebach ortodoksyjnych Żydów są zagrożeniem dla zdrowia publicznego i powinny być zabronione.

Czerwony: Przekonani, że protesty Black Lives Matter są zagrożeniem dla zdrowia publicznego i powinny być zabronione.]   

Ipsos


Nasza miara podwójnego standardu antysemityzmu nie pozwala nam mierzyć absolutnego poziomu antysemityzmu w Stanach Zjednoczonych, ponieważ skupiamy się na kwestiach, które przeciętny człowiek uważa za porównywalne w żydowskich i nieżydowskich wersjach. W zasadzie różnice w całej populacji powinny być bliskie zera.To podejście jednak pozwala nam podzielić próbę według poziomu edukacji, żeby zobaczyć, gdzie jest stosunkowo więcej, czy mniej antypatii do Żydów. Wbrew konwencjonalnej mądrości i wcześniejszym badaniom, ludzie mający wyższy poziom wykształcenia wydają się bardziej niechętni Żydom.


Ten większy antagonizm wobec Żydów wśród bardziej wykształconych jest niepokojący z szeregu powodów. Po pierwsze, Żydzi mogą mylić się w sprawie tego, gdzie dominuje zagrożenie dla nich. Żydzi mogą wierzyć, że niebezpieczeństwo głównie pochodzi ze strony odległych i nieznajomych grup, a nie z kręgów, w których zazwyczaj żyją. Po drugie, dobrze wykształceni ludzie na ogół mają większy wpływ na bieg zdarzeń, więc nie wróży dobrze Żydom, że są u nich w niełasce. Po trzecie, nasze strategie zajmowania się nietolerancją ogólnie i antysemityzmem w szczególności na ogół obracają się wokół wiary, że powodem nienawiści do innych grup jest ignorancja i że rozwiązaniem jest edukacja. Niemniej, jeśli wyżej wykształceni ludzie są bardziej wrodzy wobec Żydów, wyższe poziomy edukacji i więcej kursów i szkolenia mogą powodować wzrost uprzedzeń zamiast je zmniejszać.


Wydaje się, że edukacja, która po prostu dostarcza informacji o historycznych wydarzeniach, swobodach obywatelskich i innych grupach kulturowych, jest niewystarczająca. Zwalczanie antysemityzmu i ogólnie uprzedzeń wobec innych może wymagać kultywowania pewnych cech charakteru. Konkretniej, kształtowania charakteru, który nie tylko zna inne grupy i demokratyczne normy, ale także kieruje się prawością,by zachowywać się w sposób, który pokazuje branie pod uwagę ich interesów i powściągliwość w użyciu władzy politycznej w dążeniu do osobistych interesów.


Profesor Ruth Wisse z Harvard University zwróciła uwagę na fakt, że antysemityzm nie nasilał się z powodu wzrostu ignorancji, ale dlatego, że “tworzy część politycznego ruchu i służy politycznym celom”. Te polityczne ruchy, które posługują się antysemityzmem, są coraz bardziej faworyzowane przez dobrze wykształconych ludzi w USA. Przeciwdziałanie antysemityzmowi dobrze wykształconych będzie polityczną i moralną walką, której nie można prowadzić konwencjonalnym działaniem skierowanym na samą edukację.  


This story originally appeared in English in Tablet Magazine, at tabletmag.com, and is reprinted with permission.


Are Educated People More Anti-Semitic?
 

Tablet Mag., 30 marca 2021

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

Jay P. Greene

Jest profesorem wykładającym politykę edukacyjną  na University of Arkansas.

Albert Cheng

Wykładowca na wydziale Polityki Edukacyjnej i Reform Systemu Oświatowego University of Arkansas.

Ian Kingsbury

Zrobił niedawno doktorat na Wydziale Polityki Edukacyjnej i Reform Systemu Oświatowego na University of Arkansas, pracuje w Empire Center for Public Policy w Nowym Jorku.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1235 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Wytwarzanie białek w roślinach przez rolnictwo molekularne   Novella   2021-10-20
Strzelby, zarazki, maszyny to zdecydowanie antyrasistowska książka. Dlaczego lewica jej nie kocha?   Barnett   2021-10-13
Nigeryjscy farmerzy nie mogą się doczekać wystarczających ilości GM nasion wspięgi wężowatej   Gakpo   2021-10-12
Dobór płciowy versus dobór naturalny: na przykładzie chrząszczy   Coyne   2021-10-08
Edytowanie genów kluczem do ulepszenia podstawowych upraw w Afryce   Abugu   2021-10-01
Bakłażan GMO jest udokumentowaną wygraną ubogich farmerów   Conrow   2021-09-23
O Jezu, wskrzeszają mamuta!   Koraszewski   2021-09-17
Wszystkie antyizraelskie wiadomości zasługują na publikację   Bard   2021-09-04
Tożsamość etniczna i rasa   Coyne   2021-08-30
Środowiskowcy mylili się – nie stoimy przed apokalipsą owadów   Ridley   2021-08-13
Czy znaleziono najstarszy dowód na istnienie zwierzęcia? Nowa gąbko-podobna skamieniałość liczy 890 milionów lat   Coyne   2021-08-11
Psy rozumieją ludzi   Novella   2021-08-06
Nowy start nauki o życiu w epoce genu   Ridley   2021-08-05
Użycie ognia przez homininy: przykład szybkiej ewolucji kulturowej?   Coyne   2021-08-04
Historia pandemii jest historią zaprzeczania   Jackoby   2021-07-27
Nieuchwytny neuron babci   Novella   2021-07-22
Cierpienie i pytanie, czy przestaniemy jeść mięso   Koraszewski   2021-07-14
Czy nadchodzi hydroponika?   Novella   2021-07-13
Raport Unii Europejskiej o glifosacie   Novella   2021-07-10
Dlaczego ideologii nie należy mieszać z nauką   Coyne   2021-06-30
Nagonka na Izrael grasuje w stowarzyszeniach nauk ścisłych, medycyny i edukacji   Chesler   2021-06-24
Szczęśliwi pracoholicy   Witkowski   2021-06-03
Propaganda w wykonaniu nauczycieli akademickich   Chesler   2021-06-02
Ewolucja wielokomórkowości   Novella   2021-05-07
Polityczna polaryzacja jest przesadzona   Novella   2021-05-04
Wrotki były kiedyś sztandarową grupą istot bez seksu, a teraz sądzi się, że ukradkiem odstawiają szybkie numerki   Coyne   2021-04-22
Błędna historia antykolonializmu   Tupy   2021-04-21
Mayflower wyrusza w podróż raz jeszcze   Koraszewski   2021-04-19
Genetyczny przełącznik CRISPR   Novella   2021-04-16
Wielkie zdarzenie oksydacyjne   Novela   2021-04-09
Kiedy panika klimatyczna zlewa się z kulturą anulowania   Lomborg   2021-04-06
Czy wykształceni ludzie są bardziej antysemiccy?   Albert Cheng i Ian Kingsbury   2021-04-05
Nieoczekiwana historia i cudowny sukces szczepionek   Ridley   2021-03-31
Innowacja jest geograficznie zlokalizowanym i chwilowym zjawiskiem   Ridley   2021-03-29
Czy gąbki są najbliższymi krewnymi pozostałych zwierząt?   Coyne   2021-03-26
Kilka lekcji z rosyjskiej rewolucji. Jak kuszący radykalny nihilizm prowadzi do ekstremizmu   Geifman   2021-03-22
Wracamy do raju?   Łukaszewski   2021-03-18
Ślimakowi morskiemu odrasta tułów z odciętej głowy, czyli “autotomia z kleptoplastią”   Coyne   2021-03-15
Ewolucyjne korzyści udawania ofiary   Clark   2021-03-11
Ludzie i wymieranie megafauny   Novella   2021-03-10
Banany edytowane przez CRISPR   Novella   2021-03-02
Nikczemne grzyby naśladują kwiaty trawy, by ułatwić własne rozmnażanie się   Coyne   2021-02-26
Co zabiło megafaunę Ameryki Północnej?   Novella   2021-02-25
Stresy i nowe szczepy wirusa   Ridley   2021-02-12
EWOLUCJA wirusa Covid-19   Coyne   2021-02-10
Czy „toksyczna kobiecość” jest główną przyczyną bojów o społeczną sprawiedliwość?   Coyne   2021-02-08
Najmniejszy gad (i owodniowiec) świata: BARDZO mały kameleon   Coyne   2021-02-05
Dlaczego kocimiętka i matatabi doprowadzają koty do szaleństwa? Grupa badaczy mówi, że te rośliny mogą chronić je przed komarami   Coyne   2021-02-02
Bądźcie sceptyczni wobec wideo pokazujących “skutki uboczne” szczepionki   Novella   2021-01-28
Szaleństwo odnawialnej energii   Ridley   2021-01-23
Głębia ludzkiej historii   Novella   2021-01-19
Dlaczego szczepionki mRNA mogą zrewolucjonizować medycynę?   Ridley   2021-01-02
Szczepionka mRNA na koronawirusa: świadectwo ludzkiej pomysłowości i mocy nauki   Coyne   2021-01-01
Dziwaczny rodzaj rasistowskiego patriarchatu   Arora   2020-12-31
Centrala muszek owocowych: Bloomington Drosophila Stock Center   Coyne   2020-12-29
Pierwszy raport o używaniu narzędzi przez pszczoły: rodzimy gatunek używa grudek łajna, by odeprzeć drapieżne szerszenie   Coyne   2020-12-23
Nie – żadne chi nie istnieje   Novella   2020-12-21
Moc nauki dostarczyła najlepszej możliwej wiadomości w tym koszmarnym roku   Ridley   2020-12-18
Szczątkowa cecha ptaków, która mogła być funkcjonalna u przodków: zdalne wyczuwanie drgań dziobem (nadal czynne u kiwi)   Coyne   2020-12-16
Paradoks wielce niedoskonałego dobra   Koraszewski   2020-12-11
Nasiona roślin ewoluują, by upodobnić się odchodów antylopy, a oszukane żuki gnojowe odtaczają i zagrzebują nasiona   Coyne   2020-12-10
AI – asystent lekarza   Novella   2020-12-09
Czy problem zwijania białka został rozwiązany?   Coyne   2020-12-05
„Gryzoń skunksowy”, który żuje trujące rośliny i wypluwa truciznę na swoje futro   Coyne   2020-12-02
Intensywne zbieranie leczniczej rośliny przez ludzi prowadzi do ewolucji nowych kolorów liści i kwiatów   Coyne   2020-11-28
Jak ewoluuuje altruizm?   Coyne   2020-11-25
Filozof zainfekowany efektem potwierdzenia wyjaśnia, dlaczego ewolucja dowodzi Boga   Coyne   2020-11-23
Według nowych badań są cztery gatunki pingwinów białobrewych, a nie tylko jeden   Coyne   2020-11-19
Gra w łajdactwo, by zrozumieć łajdaków   Novella   2020-11-18
Ewolucja psów   Novella   2020-11-09
Genomowa i ewolucyjna analiza wymarłego kota szablozębnego   Coyne   2020-10-31
Zakład Simon-Ehrlich po 40 latach   Gale L. Pooley   2020-10-23
Używające narzędzi mrówki budują struktury, by spijać roztwór cukru w pojemnikach, nie topiąc się   Coyne   2020-10-22
Czego pandemia nauczyła nas o nauce?   Ridley   2020-10-19
Przeddarwinowscy “darwiniści”   Berry   2020-10-16
Covid 19 może przejmować kontrolę nad receptorami bólu, uśmierzając ból i podnosząc szerzenie się choroby: możliwy rezultat doboru naturalnego   Coyne   2020-10-15
Znowu wrzawa, że “teoria ewolucji wywrócona”, ale jak zwykle, robią z igły widły   Coyne   2020-10-13
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 4. Rzekome znaczenie dryfu genetycznego w ewolucji   Coyne   2020-10-09
Chromosomy Y ludzi, neandertalczyków i denisowian   Novella   2020-10-08
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 3. Rzekome znaczenie epigenetyki w ewolucji   Coyne   2020-10-07
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 2. Rzekome nieistnienie gatunków   Coyne   2020-10-05
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 1. Genetyczna plastyczność    Coyne   2020-10-03
“New Scientist”: Darwin jednak miał rację    Coyne   2020-10-01
Uprawy GMO i wzrost plonów   Novella   2020-09-28
Książka o psychologii ewolucyjnej, która pokazuje wartość tej dziedziny – ale nie wartość memów   Coyne   2020-09-22
Przyjemności seksu i jagód   Ridley   2020-09-18
Czy można falsyfikować naukowe teorie? Naukowiec odpowiada, że “nie”   Coyne   2020-09-12
Naukowe pismo “Nature” przystaje do Przebudzonych twierdząc, że zarówno płeć, jak gender są niebinarne   Coyne   2020-09-09
Wybór ostatecznej wolności   Witkowski   2020-09-07
Polio zlikwidowane w Afryce   Novella   2020-09-05
Czy wyrazy ludzkiej twarzy są uniwersalne w okazywaniu emocji?   Coyne   2020-09-02
Barwny erudyta J.B.S. Haldane   Coyne   2020-08-28
Modelowanie zbijania się pingwinów cesarskich w gromadę: każdy dostaje równie dużo ciepła   Coyne   2020-08-25
Jak algorytmy wpływają na twoje życie   Novella   2020-08-24
Z okazji dziewięćdziesiątych urodzin Thomasa Sowella   Jacoby   2020-08-22
Prawdziwie długa szyja: 6-metrowy wodny gad z triasu z szyją długości 2,7 metra   Coyne   2020-08-19
Wątrobiane duszki   Novella   2020-08-17
Rozrzedzanie krwi bez groźby krwawienia   Novella   2020-08-14
Nowy raport: Bakteria po stu milionach lat nadal żywa!   Coyne   2020-08-08
Modlitwa to nie jest lekarstwo   Nowella   2020-08-07

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Bohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotu


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk