Prawda

Wtorek, 6 czerwca 2023 - 18:40

« Poprzedni Następny »


Czy wykształceni ludzie są bardziej antysemiccy?


Jay P. Greene, Albert Cheng i Ian Kingsbury 2021-04-05

Rys. Kurt Hoffman 
Rys. Kurt Hoffman
 


Nowe badanie pokazuje, że środek zaradczy, w którym amerykańscy Żydzi pokładali swoje nadzieje przez ostatnie stulecie, może wręcz szerzyć chorobę


Podstawową zasadą w walce przeciwko nienawiści w Ameryce jest wiara, że nietolerancja ogólnie, a antysemityzm w szczególności wynikają z ignorancji, który to problem można rozwiązać przez edukację. Widzimy dowody tej wiary za każdym razem, kiedy niepokój o nietolerancję lub antysemityzm staje się poważniejszy. Wśród proponowanych rozwiązań często figuruje zwiększenie edukacji o Holocauście lub zwiększanie różnorodności i szkolenia o inkluzywności. Antysemici są na ogół przedstawiani jako biali z terenów wiejskich lub miejskie mniejszości z niskim wykształceniem. Dobrze wykształceni ludzie czują się na ogół bezpiecznie ze swoim statusem wyższej klasy i wyobrażają sobie, że niebezpieczeństwo międzygrupowej nienawiści jest skoncentrowane gdzie indziej.


Istotnie, szeroko cytowane badania antysemityzmu popierają przekonanie, że jest on związany z niskim wykształceniem. Na przykład, sondaż Anti-Defamation League, Global 100, w kwestii antysemityzmu, który przeprowadzono na całym świecie, pokazał, że “wśród chrześcijan i niewierzących wyższy poziom edukacji prowadzi do mniejszej liczby antysemickich postaw”.  Sondaż, który obejmował społeczeństwo Iranu i Turcji, pokazał, że “wśród muzułmańskich respondentów jest zgoła odwrotnie”. Niemniej, pomijając systemy szkolne, które jawnie uczą nienawiści do Żydów, edukacja rzeczywiście wydaje się redukować antysemityzm. Po przejrzeniu wielu badań socjolog Frederick Weil doszedł do wniosku, że “w USA lepiej wykształceni są znacznie mniej skłonni do antysemityzmu niż gorzej wykształceni i żadna inna miara statusu społecznego (tj. dochody, zawód) nie wyjaśnia tego związku”.


Dużym problemem z tym powszechnym przekonaniem – które dominowało w podejściu amerykańskiej społeczności żydowskiej do zwalczania nienawiści od dni Louisa Brandeisa – jest to, że polega ono na pytaniach zadawanych w badaniach, które prawdopodobnie nie mogą wychwycić antysemityzmu wśród ludzi dobrze wykształconych. Na ogół te badania mierzą antysemityzm przez proste pytanie respondentów, co myślą o Żydach lub przez pytanie, czy zgadzają się z jawnie antysemickimi stereotypami. Wykształceni ludzie jednak, którzy mają doświadczenie z odpowiadaniem na pytania w testach, wiedzą, które odpowiedzi są „złe”.


Na przykład, niedawne badanie zaprojektowane do zmierzenia antysemityzmu na kampusach uniwersyteckich, opierało się na stopniu zgody respondentów ze stwierdzeniami takimi jak: “Żydzi mają za dużo wpływu na międzynarodowych rynkach finansowych” lub „Żydów nie obchodzi, co dzieje się z kimkolwiek poza innymi Żydami”. Wykształceni respondenci z większym prawdopodobieństwem rozumieją, o co tak naprawdę są pytani i dają społecznie poprawne odpowiedzi, które mogą ukrywać bardziej zniuansowany antysemityzm. Wiara, że antysemityzm jest związany z niższym poziomem wykształcenia, może być tylko funkcją tego, kto daje się przyłapać w sondażu, nie zaś na związku między edukacją a antypatią do Żydów.


Dla sprawdzenia tej hipotezy stworzyliśmy nową miarę badawczą w oparciu o to, co działacz praw człowieka i były sowiecki refusenik, Natan Szaranski, identyfikuje jako definiującą cechę antysemityzmu: podwójne standardy. Stworzyliśmy dwie wersje tego samego pytania, jedną, proszącą respondentów o zastosowanie zasady do żydowskiego przykładu, i drugą, by zastosowali tę samą zasadę do nieżydowskiego przykładu. Badanym losowo przydzieliliśmy  jedną lub drugą wersję i żaden badany nie widział obu wersji pytania. Ponieważ nikt nie mógł zobaczyć obu wersji pytania, respondenci nie mieli żadnej możliwości odgadnięcia, że mierzymy ich uczucia do Żydów i żadnej wskazówki, kierującej ku politycznie poprawnej odpowiedzi.


Kiedy zastosowaliśmy te pomiary podwójnych standardów w sondażu na ogólnokrajowej reprezentatywnej próbie ponad 1800 osób, nasze wyniki były całkowicie różne od konwencjonalnego poglądu o stosunku między wykształceniem a antysemityzmem. W rzeczywistości wyniki pokazały, że wyżej wykształceni ludzie częściej stosowali ostrzejsze zasady do żydowskich przykładów. Przez ukrycie przed badanymi, że pytamy ich o ich uczucia wobec Żydów, odkryliśmy, że wyżej wykształceni ludzie w Stanach Zjednoczonych mają tendencję do większej antypatii do Żydów niż mniej wykształceni ludzie.


Wbrew wcześniejszym twierdzeniom edukacja wydaje się nie dostarczać żadnej ochrony przed antysemityzmem, a właściwie może nawet służyć do wzmacniania go – częściowo przez dostarczanie ludziom bardziej wyrafinowanych i społecznie akceptowalnych sposobów jego wyrażania.  


Nasze badanie składało się z 29 tematów, gdzie respondentów pytaliśmy o rozmaite polityczne kwestie i kontrowersje, jak również informacje demograficzne, wykształcenie itd.  Rozszerzyliśmy próbę nauczycieli szkolnych i uniwersyteckich, żeby dostarczyć zwiększonej wagi statystycznej do wyciągania wniosków o ludziach na wyższych poziomach edukacji. Użyliśmy stosownych wag, by zapewnić, że połączona próba była reprezentatywna dla Stanów Zjednoczonych. W badaniu było siedem par pytań, w których respondenci musieli zastosować zasadę albo do żydowskiego, albo do nieżydowskiego przykładu.  


Z przyczyn, które wyjaśnimy poniżej, skupiamy się na czterech z tych siedmiu pytań, by stworzyć naszą miarę antysemityzmu. W pierwszym pytamy, czy “rząd powinien ustalić minimalne wymagania tego, co jest nauczane w prywatnych szkołach”, a jako przykłady podaliśmy szkoły ortodoksyjnych Żydów lub szkoły Montessori. W drugim pytamy, czy “przywiązanie człowieka do innego kraju tworzy konflikt interesów przy działaniu na rzecz jakichś stanowisk polityki zagranicznej USA’, z Meksykiem i Izraelem oferowanymi jako ilustrujące przykłady. W trzecim pytamy, czy “należy pozwolić armii USA na zakazanie” noszenia religijnych nakryć głowy, z żydowską jarmułką i turbanem Sikhów jako ilustrującymi przykładami. I w czwartym pytamy, czy publiczne zgromadzenia podczas pandemii “stanowiły zagrożenie zdrowia publicznego i należało im zapobiec” z ortodoksyjnymi żydowskimi pogrzebami lub protestami Black Lives Matter (BLM) jako ilustrującymi przykładami.


Rozumowanie za tymi pytaniami o podwójne standardy jest następujące: sytuacje są wystarczająco porównywalne przy przykładach żydowskim i nieżydowskim, że respondenci powinni – przeciętnie rzecz biorąc – odpowiadać na nie podobnie. Ludzie mogą domagać się mniej lub więcej regulacji tego, co jest nauczane w prywatnych szkołach, bardziej lub mniej przejmować się problemami podwójnej lojalności, bardziej lub mniej szanować reguły munduru wojskowego i wierzyć, że publiczne zgromadzenia stanowią większe lub mniejsze zagrożenie dla zdrowia publicznego. Niezależnie od tego, co badani uważają w każdej z tych kwestii, nie powinni, jako zbiór, odpowiadać inaczej, jeśli pokazuje się im przykład żydowski lub nieżydowski.  


W pozostałych trzech pytaniach okoliczności między sytuacją żydowską i nieżydowską mogły być na tyle różne, że ludzie mogli odpowiadać na nie inaczej bez odzwierciedlania antypatii lub sympatii do Żydów. W pierwszym pytaliśmy, czy izraelskie Prawo Podstawowe jest “dyskryminujące” , kiedy mówi, że “państwo Izrael jest państwem narodowym narodu żydowskiego”. W nieżydowskiej wersji pytaliśmy o postanowienia duńskiej konstytucji, która mówi, że “Kościół ewangelicko-luterański będzie Kościołem Danii i jako taki będzie wspierany przez państwo” lub o postanowienie jordańskiej konstytucji, które mówi, że „Islam jest religią państwową i arabski jest jego oficjalnym językiem”. W drugim pytaliśmy, czy naukowcy z Izraela albo z Chin powinni być przedmiotem akademickiego bojkotu “by zaprotestować przeciwko łamaniu praw człowieka przez rządy tych krajów”. A w trzecim pytaliśmy, czy profesor powinien zostać zwolniony z pracy za zaprzeczanie Holocaustowi lub za krytykowanie imigrantów. Dla wszystkich trzech pytań sytuacje można uznać za wystarczająco niepodobne, by przeciętny respondent nie traktował ich podobnie, więc pominęliśmy je z naszej miary antysemityzmu. Jednak także tutaj rezultaty były podobne do pozostałych pytań. Naszą miarą antysemityzmu dla każdej z dwóch podgrup jest różnica między odpowiedziami tych podgrup na żydowską i nieżydowską wersję każdego pytania.


Odkryliśmy, że respondenci o wyższym poziomie edukacji stosują podwójne standardy nieprzyjazne Żydom znacznie częściej niż respondenci o niższym poziomie edukacji. Na wszystkie cztery pytania, w których żydowska i nieżydowska wersja wydawały się najbardziej podobne, ogólna próba odpowiadała z grubsza w ten sam sposób, wśród respondentów ze stopniem licencjata 5 procent więcej zastosowało zasadę ostrzej wobec Żydów niż wobec nie-Żydów. Wśród ludzi z tytułami magistra i wyżej 15 procent więcej respondentów było bardziej nieżyczliwych wobec przykładów żydowskich niż nieżydowskich.


Patrząc osobno na te cztery pytania, widzimy respondentów o wyższym poziomie edukacji prezentujących bardziej nieżyczliwe postawy wobec Żydów w trzech pytaniach i nie widzimy różnicy w czwartym. W pytaniu o regulowanie treści nauczania w prywatnych szkołach ludzie o wyższym poziomie edukacji wydają się preferować więcej rządowych regulacji, ale nie wydają się stosować tej zasady w znacząco inny sposób, jeśli ilustrującym przykładem jest szkoła ortodoksyjno-żydowska lub Montessori.


Zapytani o to, czy “przywiązanie do innego kraju tworzy konflikt interesów” respondenci z licencjatem o 7 procent częściej wyrażali o to troskę, a ci z wyższymi tytułami o 13 procent częściej, kiedy pytanie dotyczyło Izraela niż Meksyku. Ludzie z wyższymi tytułami mieli o 12 procent wyższe prawdopodobieństwo popierania zakazu wobec żydowskiej jarmułki niż zakazu turbanu Sikhów jako części munduru. Ci z licencjatami odpowiedzieli na to pytanie tak samo, niezależnie, czy przykładem był Żyd, czy Sikh.


Ogólna próba była dość zaniepokojona publicznymi zgromadzeniami podczas pandemii z 61% popierającymi zakaz publicznych zgromadzeń niezależnie od tego, czy na żydowski pogrzeb, czy na protest BLM. Ci z licencjatem o 11 procent częściej sprzeciwiali się publicznym zgromadzeniom na żydowski pogrzeb niż na protest BLM. Ludzie z dyplomami od magistra w górę o 36% częściej chcieli zakazu żydowskich pogrzebów niż protestów BLM.


[Pierwsza kolumna: Ogółem; Druga Licencjat; Trzecia magisterium lub więcej.Niebieski: Przekonani, że zgromadzenia na pogrzebach ortodoksyjnych Żydów są zagrożeniem dla zdrowia publicznego i powinny być zabronione.Czerwony: Przekonani, że protesty Black Lives Matter są zagrożeniem dla zdrowia publicznego i powinny być zabronione.]   Ipsos

[Pierwsza kolumna: Ogółem; Druga Licencjat; Trzecia magisterium lub więcej.

Niebieski: Przekonani, że zgromadzenia na pogrzebach ortodoksyjnych Żydów są zagrożeniem dla zdrowia publicznego i powinny być zabronione.

Czerwony: Przekonani, że protesty Black Lives Matter są zagrożeniem dla zdrowia publicznego i powinny być zabronione.]   

Ipsos


Nasza miara podwójnego standardu antysemityzmu nie pozwala nam mierzyć absolutnego poziomu antysemityzmu w Stanach Zjednoczonych, ponieważ skupiamy się na kwestiach, które przeciętny człowiek uważa za porównywalne w żydowskich i nieżydowskich wersjach. W zasadzie różnice w całej populacji powinny być bliskie zera.To podejście jednak pozwala nam podzielić próbę według poziomu edukacji, żeby zobaczyć, gdzie jest stosunkowo więcej, czy mniej antypatii do Żydów. Wbrew konwencjonalnej mądrości i wcześniejszym badaniom, ludzie mający wyższy poziom wykształcenia wydają się bardziej niechętni Żydom.


Ten większy antagonizm wobec Żydów wśród bardziej wykształconych jest niepokojący z szeregu powodów. Po pierwsze, Żydzi mogą mylić się w sprawie tego, gdzie dominuje zagrożenie dla nich. Żydzi mogą wierzyć, że niebezpieczeństwo głównie pochodzi ze strony odległych i nieznajomych grup, a nie z kręgów, w których zazwyczaj żyją. Po drugie, dobrze wykształceni ludzie na ogół mają większy wpływ na bieg zdarzeń, więc nie wróży dobrze Żydom, że są u nich w niełasce. Po trzecie, nasze strategie zajmowania się nietolerancją ogólnie i antysemityzmem w szczególności na ogół obracają się wokół wiary, że powodem nienawiści do innych grup jest ignorancja i że rozwiązaniem jest edukacja. Niemniej, jeśli wyżej wykształceni ludzie są bardziej wrodzy wobec Żydów, wyższe poziomy edukacji i więcej kursów i szkolenia mogą powodować wzrost uprzedzeń zamiast je zmniejszać.


Wydaje się, że edukacja, która po prostu dostarcza informacji o historycznych wydarzeniach, swobodach obywatelskich i innych grupach kulturowych, jest niewystarczająca. Zwalczanie antysemityzmu i ogólnie uprzedzeń wobec innych może wymagać kultywowania pewnych cech charakteru. Konkretniej, kształtowania charakteru, który nie tylko zna inne grupy i demokratyczne normy, ale także kieruje się prawością,by zachowywać się w sposób, który pokazuje branie pod uwagę ich interesów i powściągliwość w użyciu władzy politycznej w dążeniu do osobistych interesów.


Profesor Ruth Wisse z Harvard University zwróciła uwagę na fakt, że antysemityzm nie nasilał się z powodu wzrostu ignorancji, ale dlatego, że “tworzy część politycznego ruchu i służy politycznym celom”. Te polityczne ruchy, które posługują się antysemityzmem, są coraz bardziej faworyzowane przez dobrze wykształconych ludzi w USA. Przeciwdziałanie antysemityzmowi dobrze wykształconych będzie polityczną i moralną walką, której nie można prowadzić konwencjonalnym działaniem skierowanym na samą edukację.  


This story originally appeared in English in Tablet Magazine, at tabletmag.com, and is reprinted with permission.


Are Educated People More Anti-Semitic?
 

Tablet Mag., 30 marca 2021

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

Jay P. Greene

Jest profesorem wykładającym politykę edukacyjną  na University of Arkansas.

Albert Cheng

Wykładowca na wydziale Polityki Edukacyjnej i Reform Systemu Oświatowego University of Arkansas.

Ian Kingsbury

Zrobił niedawno doktorat na Wydziale Polityki Edukacyjnej i Reform Systemu Oświatowego na University of Arkansas, pracuje w Empire Center for Public Policy w Nowym Jorku.


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1416 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Kolczasty problem   Tonhasca Júnior   2023-06-06
Wpaść w amok. Empiryczna analiza szaleńczych zabójstw pokazuje, że wyłaniają się dwa różne wzorce.   King   2023-06-03
Błędna krytyka genetycznych testów na pochodzenie   Coyne   2023-06-02
Zdatny do lotu   Tonhasca Júnior   2023-06-01
‘Raniąca’ idea merytorycznych podstaw nauki    i Jerry Coyne   2023-05-29
Główny problem w filogenezie zwierząt wydaje się być rozwiązany   Coyne   2023-05-26
Americana   Tonhasca Júnior   2023-05-24
Czy uprawa jabłek odzwierciedla bigoterię?   Coyne   2023-05-18
Kenia: Musimy zająć się brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, ale najpierw musimy położyć kres dezinformacji na temat upraw modyfikowanych genetycznie   Oria   2023-05-16
Czytanie myśli z fMRI i AI   Novella   2023-05-05
Jest lepiej niż myślisz   Lomborg   2023-05-03
Dwudziestu dziewięciunaukowców publikuje artykuł w obronie merytorycznych podstaw w nauce     2023-05-01
Niewygodna historia   Ferguson   2023-04-28
Biologia rezygnacji z działania: kiedy kontynuować, a kiedy spasować   Coyne   2023-04-26
Porywacze ciał   Tonhasca Júnior   2023-04-25
Porażka jest kluczowym składnikiem innowacji   Ridley   2023-04-22
Używanie roślin jako biofrabryk   Novella   2023-04-14
Dawno zmarli przemawiają do nas   Tonhasca Júnior   2023-04-12
Wątpliwi pomocnicy    Tonhasca Júnior   2023-04-08
Uganda: aktywiści przeciwni biotechnologii szerzą dezinformację   Wetaya   2023-04-05
Anglia pozwala na uprawy poddane edycji genów   Novella   2023-04-03
Recenzja z książki  Can “The Whole World” Be Wrong?   Rose   2023-04-01
Psychologia ewolucyjna dla początkujących   Coyne   2023-03-27
“Konwergentna” ewolucja mrówek grzybiarek Starego i Nowego świata   Coyne   2023-03-23
Gigantyczna armia małych zabójców   Tonhasca Júnior   2023-03-22
Colin Wright broni binarności płci u zwierząt   Coyne   2023-03-15
AI: gorąca randka z “Sydneyem ”   Gotefridi   2023-03-15
Zmienić język w ekologii i biologii ewolucyjnej! Przykład anemii sierpowatej   Coyne   2023-03-13
Wzrost liczby nieobecnych ojców i towarzyszące temu społeczne problemy   Geary   2023-03-11
No pasarán    Tonhasca Júnior   2023-03-04
Dezinformacja o GMO: Kenijczykom będzie trudno podejmować racjonalne decyzje i to może kosztować życie   Mykonyo   2023-02-24
Twardy kwiat do zgryzienia    Tonhasca Júnior   2023-02-22
ChatGPT niemal zdaje lekarski egzamin końcowy   Novella   2023-02-21
“Rogi” trylobitów mogły być używane jako broń w walkach między samcami   Coyne   2023-02-15
Postmodernizm obnażony   Dawkins   2023-02-14
Powody naszych wierzeń. Jak i dlaczego irracjonalność trzyma nas w swoich szponach i jak możemy z tym walczyć?   Pinker   2023-02-13
Kiedy zapada noc i ziemia jest ciemna   Tonhasca Júnior   2023-02-10
W nowej książce jest słuszna krytyka idei, że są lepsze i gorsze gatunki, ale jest także błędne twierdzenie, że gatunki nie są realne   Coyne   2023-02-06
Kolczatki wydmuchują bąbelki śluzu z nosa, żeby się ochłodzić   Coyne   2023-02-02
Mali i zręczni influencerzy   Tonhasca Júnior   2023-01-31
Dowody na ewolucję: Bezwłose zwierzęta mają martwe geny na sierść   Coyne   2023-01-23
Krew, znój, łzy i pot   Tonhasca Júnior   2023-01-19
Bąkojady czyszczą nosorożce   Coyne   2023-01-18
Mózg używa geometrii hiperbolicznej   Novella   2023-01-16
O wspaniały nowy świecie   Tonhasca Júnior   2023-01-12
Ciepło zabija. Zimno zabija wielu więcej   Jacoby   2023-01-09
Po co badać przestrzeń kosmiczną?   Jacoby   2023-01-04
Rdzenni Amerykanie żądają doczesnych resztek pumy z Griffith Park   Coyne   2023-01-03
Świetny artykuł o epigenetyce   Coyne   2022-12-30
Śmiało podążaj tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden owad   Tonhasca Júnior   2022-12-28
Rzecz o splątaniu nauki i wiary   Koraszewski   2022-12-26
Pradawny ekosystem zrekonstruowany przy użyciu skamieniałego DNA   Coyne   2022-12-19
Rozważania heretyckiego mediewisty o historii, wartościach i zdumiewającej głupocie   Landes   2022-12-16
Ewolucyjne ślepe zaułki i lepkie urządzenia: botanik Darwin   Tonhasca Júnior   2022-12-14
Ewolucja nie idzie prostą drogą   Novella   2022-12-08
Geny i języki   Novella   2022-11-26
Uporczywa obecność religijnego mitu   Winegard   2022-11-24
Znaleziono skrytkę posągów z brązu   Novella   2022-11-23
W oparach zrównoważonej ignorancji   Koraszewski   2022-11-21
10 twierdzeń działaczy walczących w Afryce z GMO o tym, dlaczego postępy w biotechnologii upraw powinny zostać odrzucone – i dlaczego są one błędne   Maina   2022-11-17
List otwarty do wszystkich oszołomów   Novella   2022-11-03
Po prostu nie mogę się doczekać, aby znów wyruszyć w trasę   Tonhasca Júnior   2022-10-27
Czy mizoandria może być zakaźna?   Tonhasca Júnior   2022-10-24
Niezwykła fizjologia hibernujących niedźwiedzi   Coyne   2022-10-22
Cuchnąca pułapka i przytulna kryjówka   Tonhasca Júnior   2022-10-21
Obraz Izraela na amerykańskich uniwersytetach   Mansour   2022-10-19
Kenia aprobuje GMO po 10 latach zakazu   Maina   2022-10-18
Pangenom jedwabnika morwowego   Novella   2022-10-14
Czy Samolubny gen zaszkodził publicznemu rozumieniu biologii?   Coyne   2022-10-13
Nieokrzesani goście   Tonhasca Júnior   2022-10-11
Niezrozumienie równości   Winegard   2022-10-07
Zyski klimatyczne to „niewygodna prawda” — nie wszystkie wiadomości o środowisku są złymi wieściami   Lomborg   2022-10-06
Gorzko-słodki, uzależniający lek   Tonhasca Júnior   2022-09-30
Przeciwko autentyczności   Winegard   2022-09-27
Biomedyczne znaczenie płci (i jej binarnej natury)   Coyne   2022-09-22
Mózgi neandertalczyków   Novella   2022-09-20
Oszuści i oszukani w grze w zapylanie   Tonhasca Júnior   2022-09-15
Po raz kolejny “Scientific American” wypacza biologię, a teraz także historię, by podeprzeć swoją ideologię   Coyne   2022-09-14
Upadek czasopisma “Nature”   Winegard   2022-09-08
Instynkt macierzyński i “New York Times”   Coyne   2022-09-07
Ćmy ze złym public relations   Tonhasca Júnior   2022-09-05
Studenci Uniwersytetu Ghany debatują nad wykorzystaniem upraw GMO w ich kraju   Gakpo   2022-09-02
“Scientific American” poświęca się polityce, a nie nauce; odmawia publikowania krytycznych analiz swoich fałszywych lub wprowadzających w błąd twierdzeń   Coyne   2022-09-01
Dysonansy poznawcze: czekolada a muszki, wino a osy   Júnior   2022-08-29
Patrick Matthew: prawdziwy autor idei doboru naturalnego?   Coyne   2022-08-26
Odporny na choroby, genetycznie modyfikowany maniok zapowiada przełom w Kenii   Maina   2022-08-25
Niekochane, ale czasem pożyteczne   Tonhasca Júnior   2022-08-23
Trwałość laktazy w populacjach pijących mleko: ponowna ocena klasycznej historii z ewolucji człowieka   Coyne   2022-08-19
Pierwszy znany drapieżnik: nowo opisana skamieniałość   Coyne   2022-08-16
Nie karm mózgu śmieciowym jedzeniem   Bhogal   2022-08-10
Kot Mehitabel pisze w “Science”   Coyne   2022-08-09
Nauka o wolności: rozmowa z Anną Kryłow   i Anna Kryłow   2022-08-06
Pierwsze dowody kopalne na opiekę nad lęgiem i niezwykły przypadek asymetrii kierunkowej   Coyne   2022-08-05
Badania dowodzą, że fakty nie mają znaczenia: jak propaganda wykorzystuje i normalizuje antysemityzm     2022-08-03
Horyzontalny transfer genów u owadów: jest rozpowszechniony, ale co to znaczy?   Coyne   2022-08-02
Dokonane w Afryce badanie genomu fasolnika egipskiego oznacza krok naprzód w dywersyfikacji światowego zaopatrzenia w żywność   Karavolias   2022-08-01
Grupy anty-GMO przegrywają sprawę sądową w Nigerii    i Nkechi Isaak   2022-07-30
Raz jeszcze: czy rasy są tylko społecznym konstruktem bez naukowego lub biologicznego znaczenia?   Coyne   2022-07-28
„New Yorker” pisze o hoacynie, sugeruje, że koncepcja Darwina drzew ewolucyjnych może być urojeniem   Coyne   2022-07-25
Nazistowscy lekarze i dzisiejsi antysemici: redefinicja etyki, żeby usprawiedliwić prześladowania Żydów     2022-07-18

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk