Prawda

Piątek, 22 października 2021 - 20:29

« Poprzedni Następny »Czy „toksyczna kobiecość” jest główną przyczyną bojów o społeczną sprawiedliwość?


Jerry A. Coyne 2021-02-08


Ten prowokacyjny tytuł nie odzwierciedla moich poglądów ponieważ bojownicy ruchu społecznej sprawiedliwości nie wydają mi się specjalnie zainteresowani kobietami. Jest to pogląd przedstawiony na łamach magazynu “Areo” (kliknij na link pod zrzutem z ekranu poniżej) Frei Indi Ager, świeżej absolwentki londyńskiego King’s College z dyplomem w dziedzinie nauk politycznych, a obecnie niezależnej autorki zainteresowanej polityką, psychologią i kulturą.

Oczywiście określenie „toksyczna kobiecość” jest zbudowane jako przeciwieństwo „toksycznej męskości”, często wskazywanej jako coś odpowiedzialnego za wiele zła tego świata. Osobiście nie przepadam za tym określeniem, ponieważ wydaje się zakładać, że wszystkie męskie cechy są „toksyczne” i jako mężczyzna, z natury rzeczy irytuję się na takie oskarżenia. Nie mogę zaprzeczyć, że są wykształcone w procesie ewolucji biologiczne różnice między płciami i że niektóre cechy mężczyzn mogą być szkodliwe dla społeczeństwa. Agresja, wieczna konkurencja między mężczyznami to dwie takie cechy. Te cechy prowadzą do bójek i wojen oraz, co często widziałem w uniwersyteckich salach, do tendencji dominowania w dyskusjach i ignorowania głosów kobiet. Wszystkie kobiety tego doświadczyły.              


Inną cechą jest pragnienie bogatego życia seksualnego, co prowadzi do większej częstotliwości zdrad ze strony mężczyzn, jak również do złego traktowania kobiet. Pisząc to trudno mi wskazać na jakąś charakterystyczną czysto “męską” cechę, która jest dobra, być może jest nią normatywność przy rozwiązywaniu problemów.        


Z drugiej strony ta męska normatywność też może być szkodliwa. Wszyscy mężczyźni wiedzą, że kiedy kobieta przychodzi z problemem, często raczej chce, żeby jej ktoś wysłuchał i okazał sympatię niż żeby wskazał rozwiązanie problemu. Moim zdaniem jedną z cech kobiecości jest właśnie wyższy poziom empatii. Dla mnie jest to pociągająca cecha i dlatego większość moich najlepszych przyjaciół to właśnie kobiety. Czasem masz ochotę po prostu pogadać, poczuć wspólnotę, bo gdyby odpowiedź na twój problem była oczywista, dawno byś o niej pomyślał.             

To są nasze wspólne “ludzkie” cechy w pewnym stopniu obecne w obydwu płciach (chociaż niekoniecznie w tym samym stopniu), mogą być dobre, jak altruizm, życzliwość, towarzyskość i podobne. Może i humor i jeśli wierzyć Hitchensowi, mężczyźni są zabawniejsi niż kobiety. Ale prawdę mówiąc, można się zastanawiać,  czy są jakieś typowo “męskie” cechy, których chcielibyśmy widzieć częściej u kobiet?        


Ager, jednak postrzega “kobiece” cechy  - w tym empatię, jako w niektórych przypadkach szkodliwe – szczególnie w sytuacjach, kiedy taka osoba używa ich jako broni w walce o „kulturę społecznej sprawiedliwości”. Te cechy autorka postrzega jako zły wpływ „toksycznej kobiecości”.  


Tezy Ager:

Jeśli zamierzamy opisywać toksyczną męskość jako manifestację negatywnych cech męskich, pewne nasze problemy społeczne muszą znajdować swoją negatywną ekspresję w cechach kobiecych.


Charakterystyczne cechy silniej obecne w jednej płci niż w drugiej z pewnością istnieją. Jednostki się różnią, ale na przykład mężczyźni są generalnie bardziej agresywni, a kobiety są generalnie bardziej empatyczne. Jeśli mężczyzna lub kobieta cierpi na psychopatologię, te różnice mogą znajdować swój wyraz w szczególnych formach aspołecznych zachowań.        

Nie mówimy o toksycznej kobiecości i nie sądzę, że powinniśmy, jednak gdybyśmy wyobrazili sobie najgorsze rodzaje manifestacji typowo kobiecych cech, podejrzewam, że wyglądałoby to jak dzisiejsza kultura społecznej sprawiedliwości.     


. . .Historia pokazuje wiele świadectw niebezpieczeństwa demonizowania różnych grup ludzi opartego na ich stałej charakterystyce. Ten rodzaj myślenia prowadził nie tylko do seksizmu wobec kobiet (nadal obecnego w całym świecie), ale również skłania dziś do wrogości wobec mężczyzn, powodując wzrost jadowitych trendów pod hasłem zabić wszystkich mężczyzn, czy mężczyźni to śmieci.


Nie chcę tu twierdzić, że społeczeństwo zostało zainfekowane toksyczną kobiecością, ani że nosicielkami kultury społecznej sprawiedliwości są głównie kobiety.


Chciałabym raczej zniuansować trochę dyskusję o toksycznej męskości, pokazując, że ten rodzaj rozumowania i metod argumentacji przyjmowany przez wielu lewicowych bojowników o społeczną sprawiedliwość może się korelować z typowymi kobiecymi psychopatologiami.        

Patrząc na trzy kluczowe elementy kultury społecznej sprawiedliwości, twierdzę że obecny zeitgeist — który normalizuje anulowanie innych, wynosi na piedestał reakcje emocjonalne i przecenia bezpieczeństwo - łączą się silnie z cechami, które ogólnie są silniejsze u kobiet niż u mężczyzn. 

Poniżej mamy kilka aspektów kultury społecznej sprawiedliwości (KSS), które ta autorka uważa za częściej występujące u kobiet niż u mężczyzn. To oczywiście nie oznacza, że ta kultura sprawiedliwości społecznej jest produktem kobiet, a tylko, że niektóre aspekty tej kultury, jak twierdzi Ager, znajdujemy częściej w „naturze” kobiet niż mężczyzn. (Cytaty z jej artykułu są wcięte.)        


Kultura anulowania: 
Wiele razy kobiety mówiły mi, że jeśli mi się zdaje, że obrażanie mężczyzn przez innych mężczyzn jest paskudne, to po prostu nie wiem jak kobiety mówią o innych kobietach. Nie mogę powiedzieć jak wygląda prawda, ale popatrzmy, co pisze Ager:

To jest ogólna reakcja kobiet na aspołeczne zachowania. Zamiast gwałtownej reakcji, kobiety mają tendencję do niszczenia reputacji i do wykluczania, starając się zniszczyć raczej status swoich rywali niż pokonać ich fizycznie.


Wiele badań wskazuje, że są ewolucyjne podstawy tych zachowań.   


W interdyscyplinarnych badaniach nad konkurencją i agresją wśród kobiet (Stockley i Campbell) sugeruje się, że kobiety są “zaprogramowane” na przetrwanie, konkurencję o preferowanych samców i reprodukcję. Dlatego uderzają w rywali unikając ryzyka, stosując mniej bezpośrednie strategie takie jak:        


- Odmowa współdziałania, niszczenie reputacji (by skłonić innych do odmowy współdziałania) i, ostatecznie, do wykluczenia z grupy.


- Agresja niebezpośrednia, (użycie negatywnych plotek i wykluczenia) jest preferowaną przez kobiety agresywną taktyką. Ponieważ krzywda wyrządzana jest drogą okrężną i ponieważ wyrządzana jest równocześnie przez wielu członków grupy, jest to strategia niskiego ryzyka.

Ager przypomina, że obserwuje się to  również wśród szympansów, gdzie samice “izolują nowicjuszki i te z niższym statusem”.   


Osobiste doświadczenia
  Tu mamy odniesienie do tendencji w kulturze sprawiedliwości społecznej, by raczej powoływać się na osobiste doświadczenie niż na dane z badań, co prowadzi do lekceważenia obiektywnej prawdy. A to, jak pisze Ager, może wyrastać z większej empatii u kobiet. Twierdzi również, że kobiety “są bardziej otwarte na negatywne doświadczenia”, co samo w sobie prowadzi do wyższego poziomu neuroz. Osobiście podejrzewam, że łączenie tego z kulturą sprawiedliwości społecznej jest słabo podbudowane:

Różnice neurotyczności między płciami okazują się większe w kulturach charakteryzujących się większą równością między płciami, a nie mniejszą jakby się można było spodziewać, gdyby różnice między płciami były wyłącznie efektem socjalizacji do tradycyjnych ról kobiecych i męskich.  


Może to wyjaśniać szereg ewolucyjnych teorii, włącznie z hipotezą, że „kobiety mogą być bardziej podatne na wszelkie emocje innych ze względu na konieczność (większą niż u mężczyzn) przywiązania do dzieci, lub kobiety mogą szczególnie mocno reagować na negatywne emocje ze względu na konieczność reagowania na większe niż u mężczyzn zagrożenie fizycznej sprawności”.


Nie oznacza to, że wszystkie kobiety są bardziej emocjonalne lub neurotyczne niż mężczyźni, ani że zrównoważenie i racjonalność to charakterystyczne cechy męskie. Jednak ogólnie kobiety skłaniają się częściej do rozumowania opartego na negatywnych emocjach, co jest poważnym kognitywnym problemem endemicznym dla współczesnego ruchu sprawiedliwości społecznej.

I na końcu:


Żądanie bezpieczeństwa,
 narastające pragnienie chronienia siebie i członków swojej grupy przed emocjonalnymi krzywdami. Widzieliśmy to już wcześniej:

Dwóch psychologów, Jonathan Haidt i Greg Lukianoff w swojej książce pod tytułem The Coddling of the American Mind uderza na alarm w związku z nasilaniem się w USA żądania emocjonalnego bezpieczeństwa, szczególnie na uniwersyteckich kampusach. Safetyism, jak to określają jest “kultem bezpieczeństwa – obsesją eliminowania zagrożeń (zarówno realnych jak i wyimaginowanych) do tego stopnia, że ludzie zaczynają się obawiać normalnych kompromisów koniecznych w praktycznych i moralnych  sprawach”.     


Safetyizm znajduje się w samym centrum kultury sprawiedliwości społecznej, dając podstawę dla takich idei jak bezpieczna przestrzeń, ostrzeżenia, mowa nienawiści, mikroagresja. Haidt i Lukianoff twierdzą, że ten etos powoduje, iż młode pokolenie jest bardziej wrażliwe niż wszystkie poprzednie, dramatycznie narażone na lęki, depresje i skłonności samobójcze z powodu ustawiania ich w roli bezsilnych ofiar.

Ager nie zamierza demonizować żadnej z płci, ponieważ byłoby to bezproduktywne w równym stopniu jak mówienie o “toksycznej białości “ lub “toksycznej czarności”. Jak pisze:

Zdrowy dyskurs nie powinien szczuć jednej płci na drugą, ani przedstawiać kobiet jako moralnie lepszych, ale dostrzegać, że jesteśmy ułomni i musimy współpracować, by wyeliminować różne problem od seksualnych napaści do tego safetyizmu.


Toksyczność jest cechą jednostek, a nie grup. Niektóre cechy mogą być mocniejsze w jednej płci niż w drugiej ze względu na przeciętne psychologiczne różnice między nimi, ale to, co się naprawdę liczy, to jak konkretna jednostka zachowuje się. Ostatecznie wszystkie ludzkie cnoty mogą się zmieniać w przywary i im szybciej to zrozumiemy tym szybciej osiągniemy postęp dla wszystkich.

I ja się z tym zgadzam. Jest rzeczą znacznie bardziej pożyteczną i mniej dzielącą pracowanie nad „problemami społecznymi” bez tego martwienia się, czy są to problemy „męskie”, czy „kobiece”. Czemu zatem Ager napisała ten artykuł? Zgaduję, że ma dość tego gadania o „toksycznej męskości” i napisała to, chcąc pokazać: „widzicie, możemy tę samą sztuczkę zastosować do kobiecości”.        


Is “toxic femininity” a major cause of social justice warriorism?
 

Why Evolution Is True, 2 lutego 2021

Tłumaczenie: Andrzej KoraszewskiJerry A. Coyne

Emerytowany profesor na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków. Jest również jednym ze znanych "nowych ateistów" i autorem książki "Faith vs Fakt". (Jest już polskie wydanie - "Wiara vs Fakty", wydawnictwo "Stapis".) Jerry Coyne jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1235 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Wytwarzanie białek w roślinach przez rolnictwo molekularne   Novella   2021-10-20
Strzelby, zarazki, maszyny to zdecydowanie antyrasistowska książka. Dlaczego lewica jej nie kocha?   Barnett   2021-10-13
Nigeryjscy farmerzy nie mogą się doczekać wystarczających ilości GM nasion wspięgi wężowatej   Gakpo   2021-10-12
Dobór płciowy versus dobór naturalny: na przykładzie chrząszczy   Coyne   2021-10-08
Edytowanie genów kluczem do ulepszenia podstawowych upraw w Afryce   Abugu   2021-10-01
Bakłażan GMO jest udokumentowaną wygraną ubogich farmerów   Conrow   2021-09-23
O Jezu, wskrzeszają mamuta!   Koraszewski   2021-09-17
Wszystkie antyizraelskie wiadomości zasługują na publikację   Bard   2021-09-04
Tożsamość etniczna i rasa   Coyne   2021-08-30
Środowiskowcy mylili się – nie stoimy przed apokalipsą owadów   Ridley   2021-08-13
Czy znaleziono najstarszy dowód na istnienie zwierzęcia? Nowa gąbko-podobna skamieniałość liczy 890 milionów lat   Coyne   2021-08-11
Psy rozumieją ludzi   Novella   2021-08-06
Nowy start nauki o życiu w epoce genu   Ridley   2021-08-05
Użycie ognia przez homininy: przykład szybkiej ewolucji kulturowej?   Coyne   2021-08-04
Historia pandemii jest historią zaprzeczania   Jackoby   2021-07-27
Nieuchwytny neuron babci   Novella   2021-07-22
Cierpienie i pytanie, czy przestaniemy jeść mięso   Koraszewski   2021-07-14
Czy nadchodzi hydroponika?   Novella   2021-07-13
Raport Unii Europejskiej o glifosacie   Novella   2021-07-10
Dlaczego ideologii nie należy mieszać z nauką   Coyne   2021-06-30
Nagonka na Izrael grasuje w stowarzyszeniach nauk ścisłych, medycyny i edukacji   Chesler   2021-06-24
Szczęśliwi pracoholicy   Witkowski   2021-06-03
Propaganda w wykonaniu nauczycieli akademickich   Chesler   2021-06-02
Ewolucja wielokomórkowości   Novella   2021-05-07
Polityczna polaryzacja jest przesadzona   Novella   2021-05-04
Wrotki były kiedyś sztandarową grupą istot bez seksu, a teraz sądzi się, że ukradkiem odstawiają szybkie numerki   Coyne   2021-04-22
Błędna historia antykolonializmu   Tupy   2021-04-21
Mayflower wyrusza w podróż raz jeszcze   Koraszewski   2021-04-19
Genetyczny przełącznik CRISPR   Novella   2021-04-16
Wielkie zdarzenie oksydacyjne   Novela   2021-04-09
Kiedy panika klimatyczna zlewa się z kulturą anulowania   Lomborg   2021-04-06
Czy wykształceni ludzie są bardziej antysemiccy?   Albert Cheng i Ian Kingsbury   2021-04-05
Nieoczekiwana historia i cudowny sukces szczepionek   Ridley   2021-03-31
Innowacja jest geograficznie zlokalizowanym i chwilowym zjawiskiem   Ridley   2021-03-29
Czy gąbki są najbliższymi krewnymi pozostałych zwierząt?   Coyne   2021-03-26
Kilka lekcji z rosyjskiej rewolucji. Jak kuszący radykalny nihilizm prowadzi do ekstremizmu   Geifman   2021-03-22
Wracamy do raju?   Łukaszewski   2021-03-18
Ślimakowi morskiemu odrasta tułów z odciętej głowy, czyli “autotomia z kleptoplastią”   Coyne   2021-03-15
Ewolucyjne korzyści udawania ofiary   Clark   2021-03-11
Ludzie i wymieranie megafauny   Novella   2021-03-10
Banany edytowane przez CRISPR   Novella   2021-03-02
Nikczemne grzyby naśladują kwiaty trawy, by ułatwić własne rozmnażanie się   Coyne   2021-02-26
Co zabiło megafaunę Ameryki Północnej?   Novella   2021-02-25
Stresy i nowe szczepy wirusa   Ridley   2021-02-12
EWOLUCJA wirusa Covid-19   Coyne   2021-02-10
Czy „toksyczna kobiecość” jest główną przyczyną bojów o społeczną sprawiedliwość?   Coyne   2021-02-08
Najmniejszy gad (i owodniowiec) świata: BARDZO mały kameleon   Coyne   2021-02-05
Dlaczego kocimiętka i matatabi doprowadzają koty do szaleństwa? Grupa badaczy mówi, że te rośliny mogą chronić je przed komarami   Coyne   2021-02-02
Bądźcie sceptyczni wobec wideo pokazujących “skutki uboczne” szczepionki   Novella   2021-01-28
Szaleństwo odnawialnej energii   Ridley   2021-01-23
Głębia ludzkiej historii   Novella   2021-01-19
Dlaczego szczepionki mRNA mogą zrewolucjonizować medycynę?   Ridley   2021-01-02
Szczepionka mRNA na koronawirusa: świadectwo ludzkiej pomysłowości i mocy nauki   Coyne   2021-01-01
Dziwaczny rodzaj rasistowskiego patriarchatu   Arora   2020-12-31
Centrala muszek owocowych: Bloomington Drosophila Stock Center   Coyne   2020-12-29
Pierwszy raport o używaniu narzędzi przez pszczoły: rodzimy gatunek używa grudek łajna, by odeprzeć drapieżne szerszenie   Coyne   2020-12-23
Nie – żadne chi nie istnieje   Novella   2020-12-21
Moc nauki dostarczyła najlepszej możliwej wiadomości w tym koszmarnym roku   Ridley   2020-12-18
Szczątkowa cecha ptaków, która mogła być funkcjonalna u przodków: zdalne wyczuwanie drgań dziobem (nadal czynne u kiwi)   Coyne   2020-12-16
Paradoks wielce niedoskonałego dobra   Koraszewski   2020-12-11
Nasiona roślin ewoluują, by upodobnić się odchodów antylopy, a oszukane żuki gnojowe odtaczają i zagrzebują nasiona   Coyne   2020-12-10
AI – asystent lekarza   Novella   2020-12-09
Czy problem zwijania białka został rozwiązany?   Coyne   2020-12-05
„Gryzoń skunksowy”, który żuje trujące rośliny i wypluwa truciznę na swoje futro   Coyne   2020-12-02
Intensywne zbieranie leczniczej rośliny przez ludzi prowadzi do ewolucji nowych kolorów liści i kwiatów   Coyne   2020-11-28
Jak ewoluuuje altruizm?   Coyne   2020-11-25
Filozof zainfekowany efektem potwierdzenia wyjaśnia, dlaczego ewolucja dowodzi Boga   Coyne   2020-11-23
Według nowych badań są cztery gatunki pingwinów białobrewych, a nie tylko jeden   Coyne   2020-11-19
Gra w łajdactwo, by zrozumieć łajdaków   Novella   2020-11-18
Ewolucja psów   Novella   2020-11-09
Genomowa i ewolucyjna analiza wymarłego kota szablozębnego   Coyne   2020-10-31
Zakład Simon-Ehrlich po 40 latach   Gale L. Pooley   2020-10-23
Używające narzędzi mrówki budują struktury, by spijać roztwór cukru w pojemnikach, nie topiąc się   Coyne   2020-10-22
Czego pandemia nauczyła nas o nauce?   Ridley   2020-10-19
Przeddarwinowscy “darwiniści”   Berry   2020-10-16
Covid 19 może przejmować kontrolę nad receptorami bólu, uśmierzając ból i podnosząc szerzenie się choroby: możliwy rezultat doboru naturalnego   Coyne   2020-10-15
Znowu wrzawa, że “teoria ewolucji wywrócona”, ale jak zwykle, robią z igły widły   Coyne   2020-10-13
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 4. Rzekome znaczenie dryfu genetycznego w ewolucji   Coyne   2020-10-09
Chromosomy Y ludzi, neandertalczyków i denisowian   Novella   2020-10-08
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 3. Rzekome znaczenie epigenetyki w ewolucji   Coyne   2020-10-07
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 2. Rzekome nieistnienie gatunków   Coyne   2020-10-05
Intelektualna pustka numeru “New Scientist” o ewolucji: 1. Genetyczna plastyczność    Coyne   2020-10-03
“New Scientist”: Darwin jednak miał rację    Coyne   2020-10-01
Uprawy GMO i wzrost plonów   Novella   2020-09-28
Książka o psychologii ewolucyjnej, która pokazuje wartość tej dziedziny – ale nie wartość memów   Coyne   2020-09-22
Przyjemności seksu i jagód   Ridley   2020-09-18
Czy można falsyfikować naukowe teorie? Naukowiec odpowiada, że “nie”   Coyne   2020-09-12
Naukowe pismo “Nature” przystaje do Przebudzonych twierdząc, że zarówno płeć, jak gender są niebinarne   Coyne   2020-09-09
Wybór ostatecznej wolności   Witkowski   2020-09-07
Polio zlikwidowane w Afryce   Novella   2020-09-05
Czy wyrazy ludzkiej twarzy są uniwersalne w okazywaniu emocji?   Coyne   2020-09-02
Barwny erudyta J.B.S. Haldane   Coyne   2020-08-28
Modelowanie zbijania się pingwinów cesarskich w gromadę: każdy dostaje równie dużo ciepła   Coyne   2020-08-25
Jak algorytmy wpływają na twoje życie   Novella   2020-08-24
Z okazji dziewięćdziesiątych urodzin Thomasa Sowella   Jacoby   2020-08-22
Prawdziwie długa szyja: 6-metrowy wodny gad z triasu z szyją długości 2,7 metra   Coyne   2020-08-19
Wątrobiane duszki   Novella   2020-08-17
Rozrzedzanie krwi bez groźby krwawienia   Novella   2020-08-14
Nowy raport: Bakteria po stu milionach lat nadal żywa!   Coyne   2020-08-08
Modlitwa to nie jest lekarstwo   Nowella   2020-08-07

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Bohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotu


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk