Prawda

Środa, 22 marca 2023 - 14:03

« Poprzedni Następny »


Agroekologia zmienia biednych farmerów w biedniejszych


Joshua R. Muhumuza 2022-06-09


Przeciwstawianie biotechnologii agroekologii — jak miało to miejsce w długotrwałej debacie na temat żywności i rolnictwa   jest podstawowym błędem. Biotechnologia to zestaw narzędzi, które można wykorzystać do ulepszania roślin uprawnych i zwierząt, a agroekologia to podejście do rolnictwa, które ma różne znaczenia dla różnych grup.


Rozpiętość pojęciowa terminu agroekologia ułatwia różnym grupom wykorzystywanie go dla własnych interesów ideologicznych. Obecnie jest powszechnie używany jako termin zastępczy dla zwalczania organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) i konwencjonalnych praktyk rolniczych.


`Ta walka toczyła się na Szczycie Systemów Żywnościowych ONZ, który odbył się jesienią ubiegłego roku. Zwolennicy agroekologii krytykowali każdego, kto wspierał oferowane interwencje, takie jak biotechnologia, które nazywali „fałszywymi rozwiązaniami” zagrażającymi bezpieczeństwu żywnościowemu, demokratycznej odpowiedzialności i zrównoważonemu rozwojowi.


Taka polityczna retoryka sama w sobie jest problematyczna; przesłania pilną potrzebę poprawy bezpieczeństwa żywnościowego i rozwiązywania problemów środowiskowych, jednocześnie negując rolę nauki i dowodów w rozwiązywaniu rzeczywistych wyzwań. Ponadto, promując agroekologię jako uniwersalne rozwiązanie dla wszystkich problemów, jej zwolennicy ignorują i podważają złożone wyzwania i kompromisy związane z tworzeniem zrównoważonych systemów rolno-spożywczych, których orędownikami się mienią. Co najważniejsze, agroekologia ma przedłużyć status quo rolników — zwłaszcza w Afryce — utrzymując ich w błędnym kole mniej produktywnego rolnictwa i ubóstwa.


Biotechnologia rolnicza jest zgodna z agroekologią, chociaż jej krytycy zazwyczaj ignorują ten fakt, jednocześnie potępiając uprawy GM i rolnictwo przemysłowe jako jeden wielki, nieudany projekt, odpowiedzialny za braki w zorientowanych na rynek systemach żywnościowych, jak również za liczne niesprawiedliwości. W niedawnym eseju twierdzono, że „uprawy GMO są zakorzenione w kolonialno-kapitalistycznym modelu rolnictwa opartym na kradzieży rdzennej ziemi i wyzyskiwaniu pracy rolników i robotników w przemyśle żywnościowym, ciał kobiet, rdzennej wiedzy i samej sieci życia”.


Podczas gdy gloryfikują praktyki agroekologiczne jako drogę do zrównoważonego rozwoju, nie dostrzegają kolonialnego wpływu tych darczyńców z dobrze odżywionych krajów europejskich, którzy głównie finansują obecną promocję agroekologii w Afryce Subsaharyjskiej. Jeśli już, to agroekologia może utrwalać istniejące nierówności w systemie żywnościowym, ponieważ konserwatywna wersja stara się całkowicie zablokować nowoczesne innowacje rolnicze, nie dając rolnikom szansy decydowania, co działa w ich warunkach rolniczych.


Zwolennicy agroekologii dziwnie milczą na temat wad rolnictwa ekologicznego — najpowszechniej przyjętego standardu agroekologicznego na świecie. Wykazano, że rolnictwo ekologiczne daje mniej plonów na jednostkę ziemi w porównaniu z produkcją konwencjonalną, a ostatnie badania wskazują, że różnice w plonach sięgają nawet 35 procent. 35-procentowa luka w plonach wymagałaby 50 procent więcej gruntów ornych, aby wyhodować taką samą ilość żywności, co prowadziłoby do większej utraty bioróżnorodności, gdy lasy i inne dzikie ekosystemy zostaną zamienione na grunty rolne. Dodanie 50% ziemi uprawnej na świecie odpowiada 600 milionom hektarów, czyli ponad połowie powierzchni Stanów Zjednoczonych.


Dla ubogich w zasoby drobnych rolników w Afryce,  których plony są już znacznie niższe niż w pozostałych częściach świata, przejście na wyidealizowane praktyki produkcji agroekologicznej nie jest zbyt obiecujące.


Poza tym ponad 33 miliony drobnych rolników w Afryce, którzy uprawiają mniej niż hektar ziemi, stosuje już większość tych samych praktyk agroekologicznych (uprawy współrzędne, mulczowanie, agroleśnictwo itp.), które zalecają agroekolodzy. Sugerowanie, że ci rolnicy nie powinni korzystać z technologii, takich jak biotechnologia i cyfryzacja, które mogłyby radykalnie poprawić ich sytuację, oznacza zobowiązanie ich na zawsze do tego samego łamiącego karku, bezproduktywnego rolnictwa, które już uprawiają.


Co więcej, rośnie obawa, że w miarę jak kraje rozwinięte zmierzają w kierunku zwiększonego rolnictwa ekologicznego, produkcja żywności będzie eksportowana za granicę, aby zrekompensować niedobory w dostawach krajowych. Niedawne badanie pokazuje, że zjawisko to z pewnością doprowadzi do wzrostu netto emisji gazów cieplarnianych, dalszego zwiększania śladu ekologicznego rolnictwa i wystawiania narażonych systemów rolniczych opartych na drobnych rolnikach na kaprysy zmian klimatycznych.


Jeszcze bardziej zdumiewający jest sprzeciw wobec badań biotechnologicznych w sektorze publicznym, które przyniosły lub mogą przynieść liczne korzyści dla mających ograniczone zasoby drobnych rolników w krajach rozwijających się. Zwolennicy agroekologii są zdecydowanie przeciwni Złotemu Ryżowi jako części rozwiązania problemu szerzącego się niedoboru witaminy A (VAD) w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, nawet jeśli przyznają, że do rozwiązania tego problemu zdrowia publicznego będzie potrzebne wiele metod (edukacja żywieniowa, suplementy w kapsułkach itp.).


Ponadto sprzeciwiają się bakłażanom Bt, odpornej na owady genetycznie zmodyfikowanej odmianie bakłażana, która została skomercjalizowana w Bangladeszu w 2013 roku. Rolnicy, którzy uprawiali bakłażany Bt uzyskali sześciokrotny wzrost dochodów netto w porównaniu do odmian niezmodyfikowanych genetycznie oraz 61-procentowe zmniejszenie wydatków na pestycydy – a są to znaczące zyski dla ubogich w zasoby rolników w Bangladeszu. Dlatego trudno jest zrozumieć niechęć do takich technologii — zwłaszcza ze strony tych, którzy twierdzą, że opowiadają się za bardziej zrównoważonym, sprawiedliwym i zorientowanym na ludzi rolnictwem.


Wszystko to nie oznacza, że praktyki agroekologiczne nie mają żadnych zalet. W pewnych okolicznościach mogłyby uzupełniać inne nowoczesne rozwiązania rolnicze, które przynoszą realne korzyści rolnikom. Co więcej, stawiając czoła podwójnemu wyzwaniu, jakim jest wyżywienie rosnącej globalnej populacji przy jednoczesnym zachowaniu bioróżnorodności, musimy przezwyciężyć ograniczenia dualizmów, które kodyfikują systemy produkcyjne, takie jak organiczne i konwencjonalne, jako byty statyczne. Zamiast tego powinniśmy szukać rozwiązań korzystnych dla obu stron, które łączą to, co najlepsze z obu światów. Na przykład, uprawy GM odporne na owady można zintegrować z systemami organicznymi — co dodatkowo zmniejsza potrzebę stosowania opryskiwania pestycydami — lub uzupełniać zróżnicowane systemy zintegrowanej ochrony przed szkodnikami.


Idąc dalej, nie możemy w znaczący sposób rozwijać debaty na temat produkcji żywności bez przełamania dogmatycznych fiksacji na temat technologii i praktyk produkcyjnych. Musimy ponownie skoncentrować się na inkluzywnych, pragmatycznych rozwiązaniach, które nie są zakorzenione w restrykcyjnych ideologiach żywnościowych i rolniczych.


Ustanowienie zrównoważonych i solidnych systemów żywnościowych będzie wymagało więcej opcji, a nie mniej — zwłaszcza dla najbiedniejszych rolników na świecie. Problemy, które staramy się rozwiązać, są złożone i wymagają pokory zrozumienia, że nie ma jednego idealnego sposobu podejścia do nich. Co ważne, powinniśmy porzucić paternalistyczną retorykę, która blokuje drobnym rolnikom z globalnego Południa dostęp do technologii i praktyk, oferujących im drogę wyjścia z głodu i ubóstwa.


Zdjęcie: Mieszkańcy miast, tacy jak ci zwolennicy agroekologii w Buenos Aires w Argentynie, mogą nie zdawać sobie sprawy ze społeczno-ekonomicznych skutków narzucania rolnikom swojej ideologii. Zdjęcie: Shutterstock/ Karolina Jaramillo

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany w Success Afrika .


Agroecology will make poor farmers poorer

Alliance for Science, 3 czerwca 2022

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJoshua Raymond Muhumuza

Badacz na University of Manchester (UK), zajmuje się strategią popularyzacji nauki i technologii, biotechnologią, rozwojem rolnictwa w pracach instytucji międzynarodowych.


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1392 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Gigantyczna armia małych zabójców   Tonhasca Júnior   2023-03-22
Colin Wright broni binarności płci u zwierząt   Coyne   2023-03-15
AI: gorąca randka z “Sydneyem ”   Gotefridi   2023-03-15
Zmienić język w ekologii i biologii ewolucyjnej! Przykład anemii sierpowatej   Coyne   2023-03-13
Wzrost liczby nieobecnych ojców i towarzyszące temu społeczne problemy   Geary   2023-03-11
No pasarán    Tonhasca Júnior   2023-03-04
Dezinformacja o GMO: Kenijczykom będzie trudno podejmować racjonalne decyzje i to może kosztować życie   Mykonyo   2023-02-24
Twardy kwiat do zgryzienia    Tonhasca Júnior   2023-02-22
ChatGPT niemal zdaje lekarski egzamin końcowy   Novella   2023-02-21
“Rogi” trylobitów mogły być używane jako broń w walkach między samcami   Coyne   2023-02-15
Postmodernizm obnażony   Dawkins   2023-02-14
Powody naszych wierzeń. Jak i dlaczego irracjonalność trzyma nas w swoich szponach i jak możemy z tym walczyć?   Pinker   2023-02-13
Kiedy zapada noc i ziemia jest ciemna   Tonhasca Júnior   2023-02-10
W nowej książce jest słuszna krytyka idei, że są lepsze i gorsze gatunki, ale jest także błędne twierdzenie, że gatunki nie są realne   Coyne   2023-02-06
Kolczatki wydmuchują bąbelki śluzu z nosa, żeby się ochłodzić   Coyne   2023-02-02
Mali i zręczni influencerzy   Tonhasca Júnior   2023-01-31
Dowody na ewolucję: Bezwłose zwierzęta mają martwe geny na sierść   Coyne   2023-01-23
Krew, znój, łzy i pot   Tonhasca Júnior   2023-01-19
Bąkojady czyszczą nosorożce   Coyne   2023-01-18
Mózg używa geometrii hiperbolicznej   Novella   2023-01-16
O wspaniały nowy świecie   Tonhasca Júnior   2023-01-12
Ciepło zabija. Zimno zabija wielu więcej   Jacoby   2023-01-09
Po co badać przestrzeń kosmiczną?   Jacoby   2023-01-04
Rdzenni Amerykanie żądają doczesnych resztek pumy z Griffith Park   Coyne   2023-01-03
Świetny artykuł o epigenetyce   Coyne   2022-12-30
Śmiało podążaj tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden owad   Tonhasca Júnior   2022-12-28
Rzecz o splątaniu nauki i wiary   Koraszewski   2022-12-26
Pradawny ekosystem zrekonstruowany przy użyciu skamieniałego DNA   Coyne   2022-12-19
Rozważania heretyckiego mediewisty o historii, wartościach i zdumiewającej głupocie   Landes   2022-12-16
Ewolucyjne ślepe zaułki i lepkie urządzenia: botanik Darwin   Tonhasca Júnior   2022-12-14
Ewolucja nie idzie prostą drogą   Novella   2022-12-08
Geny i języki   Novella   2022-11-26
Uporczywa obecność religijnego mitu   Winegard   2022-11-24
Znaleziono skrytkę posągów z brązu   Novella   2022-11-23
W oparach zrównoważonej ignorancji   Koraszewski   2022-11-21
10 twierdzeń działaczy walczących w Afryce z GMO o tym, dlaczego postępy w biotechnologii upraw powinny zostać odrzucone – i dlaczego są one błędne   Maina   2022-11-17
List otwarty do wszystkich oszołomów   Novella   2022-11-03
Po prostu nie mogę się doczekać, aby znów wyruszyć w trasę   Tonhasca Júnior   2022-10-27
Czy mizoandria może być zakaźna?   Tonhasca Júnior   2022-10-24
Niezwykła fizjologia hibernujących niedźwiedzi   Coyne   2022-10-22
Cuchnąca pułapka i przytulna kryjówka   Tonhasca Júnior   2022-10-21
Obraz Izraela na amerykańskich uniwersytetach   Mansour   2022-10-19
Kenia aprobuje GMO po 10 latach zakazu   Maina   2022-10-18
Pangenom jedwabnika morwowego   Novella   2022-10-14
Czy Samolubny gen zaszkodził publicznemu rozumieniu biologii?   Coyne   2022-10-13
Nieokrzesani goście   Tonhasca Júnior   2022-10-11
Niezrozumienie równości   Winegard   2022-10-07
Zyski klimatyczne to „niewygodna prawda” — nie wszystkie wiadomości o środowisku są złymi wieściami   Lomborg   2022-10-06
Gorzko-słodki, uzależniający lek   Tonhasca Júnior   2022-09-30
Przeciwko autentyczności   Winegard   2022-09-27
Biomedyczne znaczenie płci (i jej binarnej natury)   Coyne   2022-09-22
Mózgi neandertalczyków   Novella   2022-09-20
Oszuści i oszukani w grze w zapylanie   Tonhasca Júnior   2022-09-15
Po raz kolejny “Scientific American” wypacza biologię, a teraz także historię, by podeprzeć swoją ideologię   Coyne   2022-09-14
Upadek czasopisma “Nature”   Winegard   2022-09-08
Instynkt macierzyński i “New York Times”   Coyne   2022-09-07
Ćmy ze złym public relations   Tonhasca Júnior   2022-09-05
Studenci Uniwersytetu Ghany debatują nad wykorzystaniem upraw GMO w ich kraju   Gakpo   2022-09-02
“Scientific American” poświęca się polityce, a nie nauce; odmawia publikowania krytycznych analiz swoich fałszywych lub wprowadzających w błąd twierdzeń   Coyne   2022-09-01
Dysonansy poznawcze: czekolada a muszki, wino a osy   Júnior   2022-08-29
Patrick Matthew: prawdziwy autor idei doboru naturalnego?   Coyne   2022-08-26
Odporny na choroby, genetycznie modyfikowany maniok zapowiada przełom w Kenii   Maina   2022-08-25
Niekochane, ale czasem pożyteczne   Tonhasca Júnior   2022-08-23
Trwałość laktazy w populacjach pijących mleko: ponowna ocena klasycznej historii z ewolucji człowieka   Coyne   2022-08-19
Pierwszy znany drapieżnik: nowo opisana skamieniałość   Coyne   2022-08-16
Nie karm mózgu śmieciowym jedzeniem   Bhogal   2022-08-10
Kot Mehitabel pisze w “Science”   Coyne   2022-08-09
Nauka o wolności: rozmowa z Anną Kryłow   i Anna Kryłow   2022-08-06
Pierwsze dowody kopalne na opiekę nad lęgiem i niezwykły przypadek asymetrii kierunkowej   Coyne   2022-08-05
Badania dowodzą, że fakty nie mają znaczenia: jak propaganda wykorzystuje i normalizuje antysemityzm     2022-08-03
Horyzontalny transfer genów u owadów: jest rozpowszechniony, ale co to znaczy?   Coyne   2022-08-02
Dokonane w Afryce badanie genomu fasolnika egipskiego oznacza krok naprzód w dywersyfikacji światowego zaopatrzenia w żywność   Karavolias   2022-08-01
Grupy anty-GMO przegrywają sprawę sądową w Nigerii    i Nkechi Isaak   2022-07-30
Raz jeszcze: czy rasy są tylko społecznym konstruktem bez naukowego lub biologicznego znaczenia?   Coyne   2022-07-28
„New Yorker” pisze o hoacynie, sugeruje, że koncepcja Darwina drzew ewolucyjnych może być urojeniem   Coyne   2022-07-25
Nazistowscy lekarze i dzisiejsi antysemici: redefinicja etyki, żeby usprawiedliwić prześladowania Żydów     2022-07-18
Carl Sagan i wolność wątpienia   Jacoby   2022-07-18
Jak Darwin spowodował globalne ocieplenie swoją teorią doboru płciowego   Coyne   2022-07-16
Dieta mieszana misiów i innych   Júnior   2022-07-14
Londyńskie Natural History Museum popełnia błąd naturalistyczny - wielokrotnie   Coyne   2022-07-11
Nigeria gotowa na spełnienie oczekiwań rolników     2022-07-08
Szczepionki przeciwko grypie związane ze zmniejszonym ryzykiem choroby Alzheimera   Novella   2022-07-07
Nowoczesność Darwina: w O powstawaniu jest antycypacja neutralnej teorii i przerywanej równowagi   Coyne   2022-07-06
Pinker: “Wojna o ewolucję jest także wojną kulturową”   Coyne   2022-07-05
Raz jeszcze: błędny artykuł o tym, dlaczego teoria ewolucji jest przestarzała   Coyne   2022-07-04
Niech Moc będzie z pszczołą   Júnior   2022-06-28
Dramatyczny wzrost cen paliw kopalnych jest bolesny, ale daje niewielkie korzyści w walce z globalnym ociepleniem   Lomborg   2022-06-25
Efekt grupy – paskudny błąd poznawczy   Novella   2022-06-22
Nasiona z edytowanymi genomami będą miały przystępną cenę   Maina   2022-06-15
„Zapylisz mnie!”: nachalni bohaterowie świata roślin   Júnior   2022-06-11
Agroekologia zmienia biednych farmerów w biedniejszych   Muhumuza   2022-06-09
Kartofel z Matką Boską w jednej klapie i Karolem Marksem w drugiej   Koraszewski   2022-06-06
Jak nasze wspomnienia są powiązane   Novella   2022-06-04
Wielka Brytania dąży do zezwolenia na edytowanie genów   Novella   2022-06-02
„Grubogłowi przedsiębiorcy pogrzebowi w noc żywych trupów”   Júnior   2022-05-31
Coraz mniejsza część głównych plonów roślin jadalnych na świecie idzie na wyżywienie głodnych, a coraz więcej wykorzystuje się do celów niespożywczych     2022-05-28
Naukowiec z Ghany: “Afryka potrzebuje GMO bardziej niż reszta świata”   Gakpo   2022-05-26
GMO i edytowanie genów: jaka jest różnica?   Karavolias   2022-05-23
Toksyczny nektar, czyli ostrożnie z tureckim miodem   Júnior   2022-05-20
Kolejna nieudana i podyktowana ideologią próba wykazania, że płeć u ludzi nie jest binarna   Coyne   2022-05-18

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk