Prawda

Niedziela, 7 sierpnia 2022 - 21:16

« Poprzedni Następny »


Agroekologia zmienia biednych farmerów w biedniejszych


Joshua R. Muhumuza 2022-06-09


Przeciwstawianie biotechnologii agroekologii — jak miało to miejsce w długotrwałej debacie na temat żywności i rolnictwa   jest podstawowym błędem. Biotechnologia to zestaw narzędzi, które można wykorzystać do ulepszania roślin uprawnych i zwierząt, a agroekologia to podejście do rolnictwa, które ma różne znaczenia dla różnych grup.


Rozpiętość pojęciowa terminu agroekologia ułatwia różnym grupom wykorzystywanie go dla własnych interesów ideologicznych. Obecnie jest powszechnie używany jako termin zastępczy dla zwalczania organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) i konwencjonalnych praktyk rolniczych.


`Ta walka toczyła się na Szczycie Systemów Żywnościowych ONZ, który odbył się jesienią ubiegłego roku. Zwolennicy agroekologii krytykowali każdego, kto wspierał oferowane interwencje, takie jak biotechnologia, które nazywali „fałszywymi rozwiązaniami” zagrażającymi bezpieczeństwu żywnościowemu, demokratycznej odpowiedzialności i zrównoważonemu rozwojowi.


Taka polityczna retoryka sama w sobie jest problematyczna; przesłania pilną potrzebę poprawy bezpieczeństwa żywnościowego i rozwiązywania problemów środowiskowych, jednocześnie negując rolę nauki i dowodów w rozwiązywaniu rzeczywistych wyzwań. Ponadto, promując agroekologię jako uniwersalne rozwiązanie dla wszystkich problemów, jej zwolennicy ignorują i podważają złożone wyzwania i kompromisy związane z tworzeniem zrównoważonych systemów rolno-spożywczych, których orędownikami się mienią. Co najważniejsze, agroekologia ma przedłużyć status quo rolników — zwłaszcza w Afryce — utrzymując ich w błędnym kole mniej produktywnego rolnictwa i ubóstwa.


Biotechnologia rolnicza jest zgodna z agroekologią, chociaż jej krytycy zazwyczaj ignorują ten fakt, jednocześnie potępiając uprawy GM i rolnictwo przemysłowe jako jeden wielki, nieudany projekt, odpowiedzialny za braki w zorientowanych na rynek systemach żywnościowych, jak również za liczne niesprawiedliwości. W niedawnym eseju twierdzono, że „uprawy GMO są zakorzenione w kolonialno-kapitalistycznym modelu rolnictwa opartym na kradzieży rdzennej ziemi i wyzyskiwaniu pracy rolników i robotników w przemyśle żywnościowym, ciał kobiet, rdzennej wiedzy i samej sieci życia”.


Podczas gdy gloryfikują praktyki agroekologiczne jako drogę do zrównoważonego rozwoju, nie dostrzegają kolonialnego wpływu tych darczyńców z dobrze odżywionych krajów europejskich, którzy głównie finansują obecną promocję agroekologii w Afryce Subsaharyjskiej. Jeśli już, to agroekologia może utrwalać istniejące nierówności w systemie żywnościowym, ponieważ konserwatywna wersja stara się całkowicie zablokować nowoczesne innowacje rolnicze, nie dając rolnikom szansy decydowania, co działa w ich warunkach rolniczych.


Zwolennicy agroekologii dziwnie milczą na temat wad rolnictwa ekologicznego — najpowszechniej przyjętego standardu agroekologicznego na świecie. Wykazano, że rolnictwo ekologiczne daje mniej plonów na jednostkę ziemi w porównaniu z produkcją konwencjonalną, a ostatnie badania wskazują, że różnice w plonach sięgają nawet 35 procent. 35-procentowa luka w plonach wymagałaby 50 procent więcej gruntów ornych, aby wyhodować taką samą ilość żywności, co prowadziłoby do większej utraty bioróżnorodności, gdy lasy i inne dzikie ekosystemy zostaną zamienione na grunty rolne. Dodanie 50% ziemi uprawnej na świecie odpowiada 600 milionom hektarów, czyli ponad połowie powierzchni Stanów Zjednoczonych.


Dla ubogich w zasoby drobnych rolników w Afryce,  których plony są już znacznie niższe niż w pozostałych częściach świata, przejście na wyidealizowane praktyki produkcji agroekologicznej nie jest zbyt obiecujące.


Poza tym ponad 33 miliony drobnych rolników w Afryce, którzy uprawiają mniej niż hektar ziemi, stosuje już większość tych samych praktyk agroekologicznych (uprawy współrzędne, mulczowanie, agroleśnictwo itp.), które zalecają agroekolodzy. Sugerowanie, że ci rolnicy nie powinni korzystać z technologii, takich jak biotechnologia i cyfryzacja, które mogłyby radykalnie poprawić ich sytuację, oznacza zobowiązanie ich na zawsze do tego samego łamiącego karku, bezproduktywnego rolnictwa, które już uprawiają.


Co więcej, rośnie obawa, że w miarę jak kraje rozwinięte zmierzają w kierunku zwiększonego rolnictwa ekologicznego, produkcja żywności będzie eksportowana za granicę, aby zrekompensować niedobory w dostawach krajowych. Niedawne badanie pokazuje, że zjawisko to z pewnością doprowadzi do wzrostu netto emisji gazów cieplarnianych, dalszego zwiększania śladu ekologicznego rolnictwa i wystawiania narażonych systemów rolniczych opartych na drobnych rolnikach na kaprysy zmian klimatycznych.


Jeszcze bardziej zdumiewający jest sprzeciw wobec badań biotechnologicznych w sektorze publicznym, które przyniosły lub mogą przynieść liczne korzyści dla mających ograniczone zasoby drobnych rolników w krajach rozwijających się. Zwolennicy agroekologii są zdecydowanie przeciwni Złotemu Ryżowi jako części rozwiązania problemu szerzącego się niedoboru witaminy A (VAD) w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, nawet jeśli przyznają, że do rozwiązania tego problemu zdrowia publicznego będzie potrzebne wiele metod (edukacja żywieniowa, suplementy w kapsułkach itp.).


Ponadto sprzeciwiają się bakłażanom Bt, odpornej na owady genetycznie zmodyfikowanej odmianie bakłażana, która została skomercjalizowana w Bangladeszu w 2013 roku. Rolnicy, którzy uprawiali bakłażany Bt uzyskali sześciokrotny wzrost dochodów netto w porównaniu do odmian niezmodyfikowanych genetycznie oraz 61-procentowe zmniejszenie wydatków na pestycydy – a są to znaczące zyski dla ubogich w zasoby rolników w Bangladeszu. Dlatego trudno jest zrozumieć niechęć do takich technologii — zwłaszcza ze strony tych, którzy twierdzą, że opowiadają się za bardziej zrównoważonym, sprawiedliwym i zorientowanym na ludzi rolnictwem.


Wszystko to nie oznacza, że praktyki agroekologiczne nie mają żadnych zalet. W pewnych okolicznościach mogłyby uzupełniać inne nowoczesne rozwiązania rolnicze, które przynoszą realne korzyści rolnikom. Co więcej, stawiając czoła podwójnemu wyzwaniu, jakim jest wyżywienie rosnącej globalnej populacji przy jednoczesnym zachowaniu bioróżnorodności, musimy przezwyciężyć ograniczenia dualizmów, które kodyfikują systemy produkcyjne, takie jak organiczne i konwencjonalne, jako byty statyczne. Zamiast tego powinniśmy szukać rozwiązań korzystnych dla obu stron, które łączą to, co najlepsze z obu światów. Na przykład, uprawy GM odporne na owady można zintegrować z systemami organicznymi — co dodatkowo zmniejsza potrzebę stosowania opryskiwania pestycydami — lub uzupełniać zróżnicowane systemy zintegrowanej ochrony przed szkodnikami.


Idąc dalej, nie możemy w znaczący sposób rozwijać debaty na temat produkcji żywności bez przełamania dogmatycznych fiksacji na temat technologii i praktyk produkcyjnych. Musimy ponownie skoncentrować się na inkluzywnych, pragmatycznych rozwiązaniach, które nie są zakorzenione w restrykcyjnych ideologiach żywnościowych i rolniczych.


Ustanowienie zrównoważonych i solidnych systemów żywnościowych będzie wymagało więcej opcji, a nie mniej — zwłaszcza dla najbiedniejszych rolników na świecie. Problemy, które staramy się rozwiązać, są złożone i wymagają pokory zrozumienia, że nie ma jednego idealnego sposobu podejścia do nich. Co ważne, powinniśmy porzucić paternalistyczną retorykę, która blokuje drobnym rolnikom z globalnego Południa dostęp do technologii i praktyk, oferujących im drogę wyjścia z głodu i ubóstwa.


Zdjęcie: Mieszkańcy miast, tacy jak ci zwolennicy agroekologii w Buenos Aires w Argentynie, mogą nie zdawać sobie sprawy ze społeczno-ekonomicznych skutków narzucania rolnikom swojej ideologii. Zdjęcie: Shutterstock/ Karolina Jaramillo

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany w Success Afrika .


Agroecology will make poor farmers poorer

Alliance for Science, 3 czerwca 2022

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJoshua Raymond Muhumuza

Badacz na University of Manchester (UK), zajmuje się strategią popularyzacji nauki i technologii, biotechnologią, rozwojem rolnictwa w pracach instytucji międzynarodowych.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1325 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Nauka o wolności: rozmowa z Anną Kryłow   i Anna Kryłow   2022-08-06
Pierwsze dowody kopalne na opiekę nad lęgiem i niezwykły przypadek asymetrii kierunkowej   Coyne   2022-08-05
Badania dowodzą, że fakty nie mają znaczenia: jak propaganda wykorzystuje i normalizuje antysemityzm     2022-08-03
Horyzontalny transfer genów u owadów: jest rozpowszechniony, ale co to znaczy?   Coyne   2022-08-02
Dokonane w Afryce badanie genomu fasolnika egipskiego oznacza krok naprzód w dywersyfikacji światowego zaopatrzenia w żywność   Karavolias   2022-08-01
Grupy anty-GMO przegrywają sprawę sądową w Nigerii    i Nkechi Isaak   2022-07-30
Raz jeszcze: czy rasy są tylko społecznym konstruktem bez naukowego lub biologicznego znaczenia?   Coyne   2022-07-28
„New Yorker” pisze o hoacynie, sugeruje, że koncepcja Darwina drzew ewolucyjnych może być urojeniem   Coyne   2022-07-25
Nazistowscy lekarze i dzisiejsi antysemici: redefinicja etyki, żeby usprawiedliwić prześladowania Żydów     2022-07-18
Carl Sagan i wolność wątpienia   Jacoby   2022-07-18
Jak Darwin spowodował globalne ocieplenie swoją teorią doboru płciowego   Coyne   2022-07-16
Dieta mieszana misiów i innych   Júnior   2022-07-14
Londyńskie Natural History Museum popełnia błąd naturalistyczny - wielokrotnie   Coyne   2022-07-11
Nigeria gotowa na spełnienie oczekiwań rolników     2022-07-08
Szczepionki przeciwko grypie związane ze zmniejszonym ryzykiem choroby Alzheimera   Novella   2022-07-07
Nowoczesność Darwina: w O powstawaniu jest antycypacja neutralnej teorii i przerywanej równowagi   Coyne   2022-07-06
Pinker: “Wojna o ewolucję jest także wojną kulturową”   Coyne   2022-07-05
Raz jeszcze: błędny artykuł o tym, dlaczego teoria ewolucji jest przestarzała   Coyne   2022-07-04
Niech Moc będzie z pszczołą   Júnior   2022-06-28
Dramatyczny wzrost cen paliw kopalnych jest bolesny, ale daje niewielkie korzyści w walce z globalnym ociepleniem   Lomborg   2022-06-25
Efekt grupy – paskudny błąd poznawczy   Novella   2022-06-22
Nasiona z edytowanymi genomami będą miały przystępną cenę   Maina   2022-06-15
„Zapylisz mnie!”: nachalni bohaterowie świata roślin   Júnior   2022-06-11
Agroekologia zmienia biednych farmerów w biedniejszych   Muhumuza   2022-06-09
Kartofel z Matką Boską w jednej klapie i Karolem Marksem w drugiej   Koraszewski   2022-06-06
Jak nasze wspomnienia są powiązane   Novella   2022-06-04
Wielka Brytania dąży do zezwolenia na edytowanie genów   Novella   2022-06-02
„Grubogłowi przedsiębiorcy pogrzebowi w noc żywych trupów”   Júnior   2022-05-31
Coraz mniejsza część głównych plonów roślin jadalnych na świecie idzie na wyżywienie głodnych, a coraz więcej wykorzystuje się do celów niespożywczych     2022-05-28
Naukowiec z Ghany: “Afryka potrzebuje GMO bardziej niż reszta świata”   Gakpo   2022-05-26
GMO i edytowanie genów: jaka jest różnica?   Karavolias   2022-05-23
Toksyczny nektar, czyli ostrożnie z tureckim miodem   Júnior   2022-05-20
Kolejna nieudana i podyktowana ideologią próba wykazania, że płeć u ludzi nie jest binarna   Coyne   2022-05-18
Brian Charlesworth o błędach nowego artykułu rzekomo pokazującego, że fundamentalne założenie ewolucji neodarwinowskiej jest błędne   Coyne   2022-05-16
Trutnie i inni fruwający panowie   Junior   2022-05-13
Wygnanie z uniwersyteckiego świata – dwa lata później   Winegard   2022-05-10
Życie kwitnące po śmierci   Junior   2022-05-05
Organiczne środki owadobójcze są szkodliwe dla pożytecznych owadów     2022-04-30
Oxitec rozszerza próby z komarami GMO, by zredukować szerzenie się malarii   Conrow   2022-04-28
Słowa w wosku zapisane   Tonhasca Junior   2022-04-26
Rodzice, szkoła, państwo: kultura niskich oczekiwań   Koraszewski   2022-04-25
Nowoczesne ulepszanie roślin uprawnych przyjmuje historyczne podejście   Karavolias   2022-04-20
Pierwsza spożywcza roślina GMO w Ghanie   Baffour-Awuah   2022-04-16
Indie zwalniają edytowanie genów z wymaganej dla GMO oceny bezpieczeństwa   Paranjape   2022-04-11
Metamorfozy    Júnior   2022-04-09
Rolnicy nie mogą uprawiać tego, na co ich nie stać   Ongu   2022-04-07
Rośliny zmodyfikowane: odkłamać opinię o GMO   Conrow   2022-04-07
Odmowa szczelinowania jest szaleństwem   Ridley   2022-04-02
Jak wirusy chorób układu oddechowego ewoluują, by stać się łagodniejsze   Ridley   2022-03-22
Czy globalne ocieplenie może być dla nas dobre?   Ridley   2022-03-03
Południowa Afryka powinna przemyśleć regulacje dotyczące genetycznie modyfikowanych roślin   i Priyen Pillay   2022-03-01
Dlaczego środowiskowcy stanowią większą przeszkodę dla skutecznej polityki klimatycznej niż negacjoniści?   Boudry   2022-02-21
O figach i osach   Júnior   2022-02-18
Pień liczący 40 tysięcy lat przekazany Maorysom zamiast nauce   Coyne   2022-02-14
Propaganda anty-GMO obraża drobnych farmerów w Afryce i w Azji   Gakpo   2022-02-08
Jak “tubylcza medycyna” różni się od medycyny   Coyne   2022-02-07
Biotechnologia podnosi plony wysokobiałkowego afrykańskiego pochrzynu   Wetaya   2022-02-04
Spadanie w przepaść   Turski   2022-01-27
Czy koniki morskie coś nam mówią o LGBT? Błąd naturalistyczny popełniony przez Sussex Wildlife Trust   Coyne   2022-01-25
Ojczyznę wolną (od GMO) zachowują pany   Koraszewski   2022-01-22
Namawianie roślin, żeby podjęły ryzyko   Karavolias   2022-01-20
Czy uczenie się metodą prób i błędów jest „nauką”?   Coyne   2022-01-14
Czy gaz i energia jądrowa są “zielone”   Novella   2022-01-12
Ptasia grypa w czasach ludzkiej zarazy   Collins   2022-01-11
Rasa jest kontinuum. Płeć jest cholernie binarna   Dawkins   2022-01-10
Komiczne krzyki o klimatycznej Apokalipsie –— 50 lat nieuzasadnionego siania paniki   Lomborg   2022-01-06
Gnidy, o których PIS ci nie powie   Koraszewski   2022-01-05
Niebezpieczeństwo upolitycznienia nauki   Krylov   2022-01-01
Specjalne przesłanie do muzułmanów na całym świecie   Pandavar   2021-12-28
Nowe badania pokazują, że kraje rozwijające się płacą wysoką cenę za ograniczanie upraw roślin GMO   Maina   2021-12-25
Jajo, które wywołało sensację   Koraszewski   2021-12-24
Pięć powodów zakończenia debaty o GMO   Evanea   2021-12-16
Richard Dawkins pisze do “przyjaciół nauki i rozumu” w Nowej Zelandii   Coyne   2021-12-14
 Syntetyczna biologia oferuje obietnicę rozwiązania globalnego problemu z plastikiem   Agaba   2021-12-13
Nigeria wzywa Afrykę, by szła w jej ślady w sprawie GM wspięgi wężowatej   Opoku Gakpo   2021-12-09
Małe nietoperze idą do przedszkola   Koraszewski   2021-12-06
Afrykańscy naukowcy wzywają do polityki poparcia biologii syntetycznej i innych innowacji   Agaba   2021-12-02
Uprawy GMO zredukowały zatrucia farmerów pestycydami   Maina   2021-11-27
Czy genetyka może pomóc wyeliminować nierówność?   Coyne   2021-11-26
Matematyka i prawdziwa historia katastrofy klimatycznej   Lomborg   2021-11-24
Nigeria daje zielone światło kukurydzy GMO   Conrow   2021-11-22
Ugandyjscy studenci nalegają na powszechne stosowanie biotechnologii i uchwalenie prawa o biobezpieczeństwie   Agaba   2021-11-17
Organiczny eksperyment Sri Lanki   Novella   2021-11-16
Ruanda skwapliwie przyjmuje biotechnologię poprzez ekspansję OFAB   Meeme   2021-11-12
Sprzeciw wobec anulowania Huxleya   Coyne   2021-11-05
Farmerka z Kenii zbiera obfity plon z bawełny GM   Meeme   2021-11-04
Czarni uczeni i nauka o rasizmie   Koraszewski   2021-11-03
Kłusownictwo narzuca na słonie dobór w kierunku ewolucji słoni bez ciosów   Coyne   2021-11-01
Marnujemy naszą wielką szansę na edytowanie genów   Ridely   2021-10-29
“Czarne tygrysy” w małym indyjskim rezerwacie sugerują losowy dryf genetyczny   Coyne   2021-10-26
Wytwarzanie białek w roślinach przez rolnictwo molekularne   Novella   2021-10-20
Strzelby, zarazki, maszyny to zdecydowanie antyrasistowska książka. Dlaczego lewica jej nie kocha?   Barnett   2021-10-13
Nigeryjscy farmerzy nie mogą się doczekać wystarczających ilości GM nasion wspięgi wężowatej   Gakpo   2021-10-12
Dobór płciowy versus dobór naturalny: na przykładzie chrząszczy   Coyne   2021-10-08
Edytowanie genów kluczem do ulepszenia podstawowych upraw w Afryce   Abugu   2021-10-01
Bakłażan GMO jest udokumentowaną wygraną ubogich farmerów   Conrow   2021-09-23
O Jezu, wskrzeszają mamuta!   Koraszewski   2021-09-17
Wszystkie antyizraelskie wiadomości zasługują na publikację   Bard   2021-09-04
Tożsamość etniczna i rasa   Coyne   2021-08-30
Środowiskowcy mylili się – nie stoimy przed apokalipsą owadów   Ridley   2021-08-13

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologia


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk