Prawda

Czwartek, 8 grudnia 2022 - 20:35

« Poprzedni Następny »


W islamie Jerozolima to nie Mekka


A.Z. Mohamed 2018-08-27

Meczet Al-Aksa na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie. (Źródło: Andrew Shiva/Wikipedia)
Meczet Al-Aksa na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie. (Źródło: Andrew Shiva/Wikipedia)

Ciekawa rzecz, muzułmanie wydają się pamiętać o Jerozolimie tylko, kiedy nie-muzułmanie mają kontrolę nad tym miastem. Poza tym, jak pokazuje historia, muzułmanie nigdy nie przypisywali Jerozolimie większego znaczenia. Nigdy nie twierdzili, że Jerozolima jest stolicą któregokolwiek z ich krajów lub imperiów. W rzeczywistości Mahomet poinstruował swoich wyznawców, by nie modlili się w kierunku Jerozolimy, jak to robili poprzednio, ale w kierunku Mekki:

„My ustanowiliśmy kierunek, którego ty się trzymałeś tylko po to, abyśmy mogli wiedzieć, kto postępuje za Posłańcem, a kto odwraca się na piętach. I to jest dla wszystkich wielka próba, lecz nie dla tych, których poprowadził Allah drogą prostą.
A Bóg nigdy nie zagubi waszej wiary”.— Koran 2:143

Ponadto pewne wersety koraniczne podkreślają związek Jerozolimy z Żydami i zaprzeczają jej islamizacji. Koran nie obiecuje muzułmanom wejścia do Jerozolimy lub rządzenia nią. W rzeczywistości jeden z wersetów cytuje proroka Mojżesza instruującego Żydów, by weszli do Ziemi Świętej (al-ard al-muqaddesa), która dał im Bóg – włącznie z Jerozolimą. Jest to jednak werset, który większość Arabów i muzułmanów ignoruje:

„O ludu mój! Wejdźcie do Ziemi Świętej, którą Allah przeznaczył dla was! I nie wracajcie waszymi śladami, bo powrócicie jako ci, którzy stracili." — Koran 5:21

Interpretacja tego wersetu identyfikuje al-ard al-muqaddesa jako Beit al-Maqdis czyli Jerozolimę i jej otoczenie (tutajtutaj), albo region rozciągający się od Egiptu do rzeki Eufrat  (tutaj).


W innym wersecie sam Bóg nakazuje synom Izraela zamieszkanie w tej ziemi:

„I powiedzieliśmy po śmierci faraona synom Izraela: ‘Zamieszkujcie tę ziemię! A kiedy nadejdzie obietnica życia ostatecznego, My przyprowadzimy was jako różnobarwny tłum.’”  — Koran 17:104.

"Ta ziemia" w tym wersecie oznacza al-Szam (Lewant), region na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego i na północ od Półwyspu Arabskiego, oraz na południe of Turcji.


"Jerozolima była ważna dla Brytyjczyków – to oni ustanowili Jerozolimę jako stolicę” – powiedział profesor Yehoshua Ben-Arieh,  zajmujący się historią geografii z Uniwersytetu Hebrajskiego w wywiadzie dla „New York Times”. "Przedtem nie była niczyją stolicą od czasów Pierwszej i Drugiej Świątyni” – dodał Ben-Arieh.


W grudniu 1917 r. brytyjski generał Edmund Allenby przejął kontrolę nad Jerozolimą od osmańskich władców tureckich.


W grudniu 1949 r. państwo Izrael zdecydowało o tym, że sesje Knesetu będą odbywać się w Jerozolimie i ogłosiło Jerozolimę swoją stolicą. Następnie w 1980 r. Kneset uchwalił Ustawę Zasadniczą: Jerozolima, stolicą Izraela i ogłosił Jerozolimę, całkowitą i zjednoczoną za „odwieczną i niepodzielną” stolicę Izraela.


Ani Palestyńska Karta Narodowa (1964), ani poprawka z 1968 r. Palestyńskiej Karty Narodowej nie wspominają nawet Jerozolimy. W poprawce z 1996 r. Jerozolima (Al-Kuds) była wspomniana tylko w kontekście rozmów o rezolucji ONZ w sprawie statusu tego miasta.


Dopiero w tymczasowej konstytucji Autonomii Palestyńskiej (Ustawa Zasadnicza Palestyny, zatwierdzona przez Palestyńską Radę Legislacyjną w 1997 r., podpisana w 2002 r.) można znaleźć artykuł stwierdzający, że Jerozolima jest stolicą „Palestyny”.


Jest niezwykłe, że mimo niemal 1200 lat muzułmańskich rządów Jerozolima "nigdy nie służyła jako stolica suwerennego państwa muzułmańskiego i nigdy nie stała się ośrodkiem kulturalnym lub naukowym. Niewiele z tego, co miało polityczne znaczenie dla muzułmanów, inicjowano tutaj”. Realny związek islamu i muzułmanów z Jerozolimą pojawił się dopiero sześć lat po śmierci proroka Mahometa, kiedy w 638 r. kalif Omar i jego najeźdźcze armie zdobyły Jerozolimę.


Po przybyciu do Jerozolimy
Omara oprowadzono po mieście, włącznie z Bazyliką Grobu Świętego. Kiedy nadeszła pora na muzułmańską modlitwę, Omar odmówił zaproszeniu Sofroniusa, patriarchy Jerozolimy, by modlił się w Bazylice i zamiast tego modlił się na zewnątrz. Omar obawiał się, że muzułmanie, którzy przyjdą po nim, mogą założyć meczet w miejsce kościoła, jeśli pomodli się tam. Omar był więc świadomy tego, co należy do muzułmanów, a co należy do chrześcijan.  


Wzgórze Świątynne Jerozolimy i Skała mieszcząca się tam są od tysiącleci święte dla Żydów. Według żydowskiej tradycji Skała jest miejscem, gdzie Abraham, przodek i pierwszy patriarcha ludu hebrajskiego, przygotował się do poświęcenia swojego syna, Izaaka. Wzgórze Świątynne jest także miejscem, gdzie stała Świątynia Salomona i jej następczyni, Druga Świątynia (znana także jako Świątynia Heroda). Od zburzenia Świątyń – Pierwszej przez babilońskiego króla Nabuchodonozora II w 587 r. p.n.e. i Drugiej Świątyni przez Rzymian w 70 r. n.e. - "Zachodnia Ściana" Wzgórza Świątynnego (mur oporowy) jest wszystkim, co pozostało z Świątyń, a Wzgórze Świątynne jest od tamtego czasu kierunkiem, w którym zwracają się Żydzi podczas modlitwy.                              


Według al-Tabariego [1] i Ibn Kathira [2], kiedy Omar przybył na Wzgórze Świątynne, modlił się plecami do Skały, twarzą do Mekki, na południowym krańcu platformy, gdzie później zbudowano meczet Al-Aksa.   


Omar był więc pierwszym muzułmaninem, który modlił się na Wzgórzu Świątynnym. Wyraźnie pokazał jednak, że Wzgórze i Skała nie były już muzułmańskim Kibla (kierunkiem, do którego powinni zwracać się muzułmanie podczas modlitwy). Wzgórze Świątynne było kierunkiem muzułmańskich modlitw do 622 r., kiedy został on na wieczność zamieniony na kierunek do Kaaby (Koran 2:142–145). Wzgórze Świątynne i Skała były jednak nadal święte i w domyśle islamskie, ponieważ w 621 r. prorok Mahomet powiedział swoim wyznawcom, iż we śnie wstąpił do nieba z miejsca na Skale.


W próbie zamienienia Jerozolimy w islamskie sanktuarium czyli islamizowania jej, nad Skałą zbudowano w latach 691-692  Kopułę na Skale, a w 705 r. kalif umajjadzki Abd al-Malik ibn Marwān zbudował meczet Al-Aksa na Wzgórzu Świątynnym, a więc ponad pół wieku po zdobyciu Jerozolimy przez armie arabskie.


Chociaż Kopuła na Skale (po arabsku: Kubbat al-Ṣachrah) jest "najstarszym istniejącym islamskim monumentem", nie jest meczetem i nie daje się zaklasyfikować do żadnej kategorii muzułmańskich budowli religijnych. „Wielka skala i bogate dekoracje” Kopuły, jak również ekstrawaganckie usługi dla odwiedzających skłoniły kilku muzułmańskich historyków, takich jak Ibn Kathir i Ibn Tajmijjah do stwierdzenia, że żyjący w Damaszku Abd al-Malik zbudował Kopułę na Skale jako próbę odciągnięcia muzułmanów od Mekki i skierowania ich ku Jerozolimie, kiedy Mekka była pod panowaniem rebeliantów, którym przewodził  Abdullah Ibn al-Zubajr. To był prawdopodobnie pierwszy raz, kiedy muzułmanie użyli Jerozolimy w wewnętrznej rywalizacji politycznej. 


Uczeni argumentowali również, że Abd al-Malik zbudował Kopułę na Skale, by proklamować pojawienie się islamu jako najwyższej nowej wiary. Według Encyclopedia Britannica:

"Celem budowy wielkiej Kopuły i bogatych dekoracji mogła być chęć rywalizowania z chrześcijańskimi budowlami świętymi w Jerozolimie, szczególnie z Bazyliką Grobu Świętego. Według tego poglądu przesłanie o supremacji islamu przekazywały także arabskie inskrypcje na Kopule, które przedstawiają wybór wersetów koranicznych i urywków szkicujących pogląd islamu na Jezusa – tj. potępiają chrześcijańskie doktryny Trójcy i boskości Jezusa, podkreślając jedność Boga i potwierdzając status Jezusa jako proroka”.     

Ibn Tajmijjah potępiał nie tylko bogate dekoracje, ale także budowę samej Kopuły jako rodzaj bidaa (herezji).


W dalszej islamizacji Jerozolimy meczet na Wzgórzu Świątynnym nazwano Al-Aksa, co po arabsku znaczy „najdalszy meczet”, zwrot  użyty w kluczowym fragmencie Koranu zwanym "Al-Israa, Nocna Podróż":

"Chwała Temu, który przeniósł Swojego sługę [Mahometa]nocą z Meczetu świętego [al-Masdżid al-Haram] do meczetu dalekiego [al-Masdżid al-Aqsa], którego otoczenie pobłogosławiliśmy, aby mu pokazać niektóre Nasze znaki. Zaprawdę, On jest Słyszący, Widzący!” — Koran 17:1.

Nazwanie jerozolimskiego meczetu Al-Aksa było próbą powiedzenia, że Kopuła na Skale była tym właśnie miejscem, z którego Mahomet wstąpił do nieba, wiążąc w ten sposób Jerozolimę do bożego objawienia w wierze islamskiej. Problem jednak polega na tym, że Mahomet zmarł w roku 632, czyli 73 lata przed zakończeniem budowy meczetu Al-Aksa.  


Dla muzułmanów znaczenie Jerozolimy zależy od politycznych i religijnych rywalizacji; jej znaczenie wydaje się oczywiste, kiedy nie-muzułmanie (włącznie z krzyżowcami, Brytyjczykami i Żydami) panują nad miastem. Tylko w tych okresach w historii  narodowi przywódcy islamscy twierdzą, że Jerozolima jest ich najświętszym miastem po Mekce i Medynie.


Nie zaskakuje, że prezydent Autonomii Palestyńskiej, Mahmoud Abbas, potępił przywódcę Hamasu, Mahmouda Al-Zahara, twierdząc, że Al-Zahar zminimalizował znaczenie Jerozolimy przez powiedzenie, że „Jerozolima nie jest Mekką”, kiedy Abbas nalegał, by wybory legislacyjne odbywały się w Jerozolimie. Gdyby Al-Zahar powiedział, że „Jerozolima nie jest Mekką i nie jest święta”, powiedziałby prawdę.   


W islamie Jerozolima jest tylko błogosławiona, ale nie jest święta. Mekką nie jest.


[1] The History of al-Tabari Vol. 12: The Battle of al-Qadisiyyah and the Conquest of Syria and Palestine A.D. 635-637/A.H. 14-15, pages 194-195. Published by State University of New York Press, Albany, 1992.
[2] Ibn Kathir (in Arabic, Bidaya), published by Maktabit AlMaaref, Beirut, 1966, II, page 96; VII, pages 54-56.


In Islam, Jerusalem is not Mecca

Gatestone Institute, 16 sierpnia 2018

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

A.Z. Mohamed

Muzułmański publicysta z liskiego Wschodu.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Dysydenci

Znalezionych 294 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Irańskie kobiety przeciw pobożnym zbirom   Koraszewski   2022-12-05
Czy pojedynczy protest może coś zmienić?   Sarin   2022-10-28
Islamski uczony o islamskim zacofaniu     2022-08-22
Moje spotkanie z Salmanem Rushdiem – czy będę kolejną ofiarą?   Abdel-Samad   2022-08-18
Przywódcy Libanu są “oderwani od rzeczywistości”   Toameh   2022-08-10
Likwidacja islamskiego terroryzmu wymaga wymazania ekstremizmu z programów szkolnych, rozwijania wiedzy, tolerancji i humanizmu     2022-06-13
Opowieść o dwóch kobietach zajmujących się nauką     2022-05-24
Znieść „Dzień Nakby”   Eid   2022-05-15
Jestem Południowoafrykańczykiem. Nie mówcie mi, że w Izraelu jest jakiś apartheid   Mokgomole   2022-05-05
Administracja Bidena ignoruje to, co Palestyńczycy rzeczywiście mówią   Toameh   2022-04-29
Dlaczego Palestyńczycy świętują mordowanie Żydów   Toameh   2022-04-24
Jak Palestyńczycy bezczeszczą święte miejsca wszystkich, włącznie z własnymi   Tawil   2022-04-23
Przemówienie Josepha Haddada do członków irlandzkiego parlamentu (24 lutego 2022)   Haddad   2022-03-12
Wojna ONZ z żydowską Jerozolimą   Trotter   2022-01-06
Prosta wiara dziecka   Mansour   2021-12-19
Czy Palestyńczycy wybierają terroryzm czy pokój? Abbas wybiera jedno i drugie   Toameh   2021-12-09
Gdyby Izraelczycy nazwali swoje państwo Palestyną     2021-12-05
Palestyński dżihad przeciwko Żydom   Tawil   2021-12-01
Dlaczego Palestyńczycy wolą pracować w Izraelu   Toameh   2021-10-20
Opowieść ku przestrodze o ściganiu zwolenników normalizacji arabsko-izraelskiej   Tobin   2021-10-11
Izrael: najgorsza rzecz, jaka przydarzyła się islamowi   Pandavar   2021-10-02
Żelazna Kopuła chroni nie tylko Żydów   Eid   2021-09-30
Naruszenia” praw, o które nie dba Rada Bezpieczeństwa ONZ   Toameh   2021-08-09
Pułapki palestyńskiej wyjątkowości   Aboubakr   2021-07-29
Ulice Gazy są piękniejsze niż ulice Bagdadu     2021-07-28
Bojkot ogłoszony przez Ben & Jerry szkodzi Palestyńczykom   Eid   2021-07-23
“Aktywista praw człowieka”, który kocha tyranów   Abdul-Hussain   2021-07-05
Pora, by Ilhan Omar i cała “Brygada” dowiedziały się prawdy o Izraelu i Hamasie   Eid   2021-07-03
Kongresmenka, która nigdy nie stała się Amerykanką   Abdul-Hussain   2021-06-23
Bliski Wschód: Dzwon alarmowy dla administracji Bidena   Toameh   2021-06-16
Hamas i Iran zamienili Gazę w cmentarz dla dzieci   Toameh   2021-06-09
To Hamas, a nie Izrael, jest winny najnowszego rozlewu krwi   Eid   2021-05-24
Jak zawarłem pokój z Izraelem   Abdul-Hussain   2021-05-21
Bohaterzy chińskiego narodu   Jackoby   2021-04-24
Demokraci na amerykańskim uniwersytecie wymazują palestyńskie głosy   Eid   2021-04-08
Europa, islam i polityka   Dabbas   2021-03-23
Palestyńczycy: Co znaczy prawdziwa edukacja   Toameh   2021-02-24
Prawda o finansowej pomocy dla Autonomii Palestyńskiej   Kedar   2021-02-21
Więcej korupcji, kiedy Biden wznawia pomoc finansową   Tawil   2021-02-20
Irańscy dysydenci proszą USA o utrzymanie “maksymalnego nacisku”   Bergman   2021-02-13
Irański duchowny wzywa do pokoju z Izraelem   Fitzgerald   2021-02-10
Iran zamienia Gazę w magazyn broni   Toameh   2021-02-03
Palestyńczycy: ofiary arabskiego kraju   Toameh   2021-01-30
Zdefiniowanie narzędzi do pomiaru stopnia radykalizmu islamu jest niezbędne dla pokonania radykalizmu   Hamid   2021-01-29
Palestyński plan nabrania administracji Bidena   Tawil   2021-01-29
Liban chce zakończenia irańskiej okupacji   Toameh   2021-01-26
Marokański intelektualista: Porozumienie z Izraelem przynosi Maroku korzyści,   a nie szkody, jak twierdzą niektórzy   Assid   2021-01-22
Arabowie: Niezwykle ważny głos na rzecz pokoju   Toameh   2021-01-14
Palestyński dziennikarz i były polityk o Bractwie Muzułmańskim   Sadek   2021-01-13
ONZ nagradza irańskie potworności   Bergman   2020-11-05
Potrzebujemy tej zmiany w świecie arabskim   Al Nuaimi   2020-08-28
Palestyńska wojna z historią   Tawil   2020-08-20
Zmiana marki kalifatu – nigdy niekończący się, dystopijny mit   Mahmoud   2020-08-13
Palestyńczycy: Popieramy obozy koncentracyjne dla muzułmanów w Chinach   Toameh   2020-08-12
Dlaczego Palestyńczycy popełniają samobójstwa?   Toameh   2020-08-02
Palestyńczycy: Akceptuj zachodnie fundusze, głosuj na dżihad   Toameh   2020-07-30
Przyczynek do działalności skazanej na przegraną   Koraszewski   2020-07-21
Jak Palestyńczycy terroryzują własną ludność   Tawil   2020-07-13
Co kanadyjski żołnierz uświadomił mi o IDF   Dandachi   2020-06-12
Czyje głosy w dzisiejszym Izraelu są najsilniej syjonistyczne i najmniej przepraszające?   Oz   2020-06-09
Doradzanie palestyńskim przywódcom, by działali racjonalnie, jest skrajnie irracjonalne     2020-06-05
Palestyńczycy: Jedzenie posiłku z Żydami jest przestępstwem   Toameh   2020-06-02
Palestyńskie mity i izraelska rzeczywistość     Dabbas   2020-05-29
Koronawirus: Bohaterowie Chin, którzy zniknęli, i milczenie Zachodu   Meotti   2020-05-20
Co byłoby, gdyby Izrael zniknął?   Mahmoud   2020-05-18
Palestyńczycy i wirus normalizacji   Toameh   2020-05-06
Koronawirus: więcej palestyńskich oszczerstw przeciwko Izraelowi   Toameh   2020-05-01
Koronawirus w Turcji: Rząd atakuje lekarzy    Şahin   2020-04-15
Hamas: nowy pretekst do atakowania Izraela   Toameh   2020-04-12
List 100 irańskich naukowców i działaczy politycznych do Chameiniego: „Ty jesteś głównym winowajcą katastrofy narodowej”     2020-04-07
Palestyńscy przywódcy używają koronawirusa do atakowania Izraela   Toameh   2020-03-21
Palestyńczycy powtarzają oszczerstwa o rytuale krwi, podczas gdy Izrael ratuje ich życie   Toameh   2020-03-10
Prawdziwy powód, dla którego izraelscy Arabowie nie chcą żyć w ”Palestynie”   Toameh   2020-02-05
Dlaczego niektórzy Palestyńczycy kochają Solejmaniego   Toameh   2020-02-04
Abbas wybiera Hamas zamiast pokoju z Izraelem   Toameh   2020-01-31
Polityczny islam niszczy społeczeństwa   Gürcanli   2020-01-30
Palestyńczycy w Syrii: kolejny rok śmierci i udręki   Toameh   2020-01-18
O kwestii żydożercy   Aboubakr   2020-01-14
Państwa arabskie mają wiele do wygrania normalizując stosunki z Izraelem   Dabbas   2020-01-12
Palestyńczycy: ”Cudzoziemcy” w arabskim kraju   Toameh   2020-01-07
Bliskowschodni Arab chwali ”niesłychane osiągnięcia” Izraela, krytykuje ”tyrańskie dynastie”   Dabbas   2019-12-31
Czy kryzys ekonomiczny Jordanii może rozwiązać konflikt izraelsko-palestyński?   Dabbas   2019-12-22
Czego mógłby dokonać świat arabski, gdyby zawarł pokój z Izraelem   Dabbas   2019-12-13
Ignoranci nazywają feminizm herezją, nie rozumiejąc, czym on jest   Al-Budair   2019-12-10
Nie zamierzam być politycznie poprawna w sprawie antysemityzmu   Raza   2019-11-27
Trzydziestu wspaniałych i inni   Koraszewski   2019-11-23
4006 Palestyńczyków, o których Europejczycy nie słyszeli   Tawil   2019-11-22
Jak przywódcy Hamasu nabierają Palestyńczyków   Tawil   2019-10-06
Świat muzułmański walczy, a Zachód kapituluje   El-Ghazzali   2019-08-17
Jak palestyńscy przywódcy masakrują prawdę   Tawil   2019-06-18
Priorytety palestyńskich przywódców   Toameh   2019-06-14
Palestyńczycy: Kogo to naprawdę obchodzi?   Tawil   2019-02-09
Arabowie są winni Żydom dużo więcej niż 250 miliardów dolarów   Maroun   2019-02-07
Zdrada irańskich dysydentów przez Zachód   Memarsadeghi   2019-01-26
Kiedy Abbas i Hamas rzucali na siebie obelgi...   Toameh   2019-01-23
Palestyńskie dzieci: ofiary arabskiego apartheidu   Toameh   2019-01-05
Prawdziwa nieproporcjonalność w konflikcie Arabów z Izraelem   Maroun   2018-12-24
Mój rok na terytorium Autonomii Palestyńskiej   Gerstenfeld   2018-12-22
Dlaczego Iran finansuje palestyńskich terrorystów?   Tawil   2018-12-15
Nowa palestyńska "troska" o międzynarodowe konwencje   Tawil   2018-11-19

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk