Prawda

Sobota, 2 marca 2024 - 17:19

« Poprzedni Następny »


Powiadom znajomych o tym artykule:
Do:
Od:

Błędne wyobrażenia o ewolucji


Jerry A. Coyne 2023-06-16

Rysunek z magazynu “Punch” z 1882 roku (Źródło: Wikipedia)

Rysunek z magazynu “Punch” z 1882 roku (Źródło: Wikipedia)



Podczas 14 lat (czy to może być tak długo?), kiedy prowadziłem tę witrynę, zamieściłem kilka list błędnych przekonań lub fałszywych interpretacji ewolucji, ale wszystkie zostały opracowane przez inne osoby (na przykład patrz tutajtutaj i tutaj ). Niektóre z nich tak naprawdę nie są błędnymi przekonaniami, jak na przykład drugi link, który zawiera listę „błędnych interpretacji”, które są w rzeczywistości poradami dotyczącymi nauczania ewolucji. Te są ogólnie dobre, chociaż nie mogę powiedzieć, że zgadzam się w pełni z tym: „Unikaj sprawiania wrażenia, że ewolucjonizm jest ateistyczny lub że ewolucjoniści muszą być ateistami”.

Sposób, w jaki nauczam ewolucji, zaczynając od dwóch sesji na temat tego, dlaczego akceptujemy ewolucję (wykłady te zostały przekształcone w książkę Ewolucja jest faktem), obejmuje pewną dozę krytyki kreacjonizmu. Dzieje się tak dlatego, że odrzucenie kreacjonizmu na rzecz ewolucji pod koniec XVIII wieku traktuję jako przykład postępu nauki: teorie są odrzucane, gdy stają się coraz bardziej niezgodne z dowodami, podczas gdy teoria alternatywna (w tym przypadku ewolucja) jest w stanie wyjaśnić fakty, których kreacjonizm nie potrafi wyjaśnić. Zapis kopalny, anomalie rozwojowe, narządy szczątkowe i (moja ulubiona) biogeografia to obszary, w których ewolucja wyjaśnia zjawiska, których nie da się wyjaśnić biblijnym kreacjonizmem.


Otóż to nie ja przedstawiłem ten argument, ale Darwin. Jeśli przeczytasz O powstawaniu gatunków, które sam Darwin scharakteryzował jako „jeden długi argument”, zobaczysz, że nieustannie przeciwstawia on kreacjonizm ewolucjonizmowi, nie napadając zbytnio na chrześcijański kreacjonizm (Wielka Brytania nie była tak pełna fundamentalistów, jak Ameryka jest teraz). Na przykład opisanie braku równowagi organizmów na wyspach oceanicznych było bardzo sprytnym sposobem, w jaki Darwin pokazał, jak ewolucja może wyjaśnić zjawiska, które wprawiały kreacjonistów w zakłopotanie. W rzeczywistości nigdy nie widziałem dobrego kreacjonistycznego wyjaśnienia biogeografii, zwłaszcza „niezrównoważonej” natury życia na wyspach oceanicznych: brak endemicznych ssaków, płazów i ryb słodkowodnych, podczas gdy jest mnóstwo endemicznych owadów, roślin i ptaków.


Ale nauczanie w ten sposób uraziło kilku moich religijnych studentów, którzy zarzucili mi, że w moich ocenach „atakuję Stworzenie”. Odrzucam tę krytykę, ponieważ kreacjonizm był obowiązującym wyjaśnieniem życia i jego wzorców przed Darwinem, a w ciągu dekady jego przekonujące argumenty pokonały to wyjaśnienie. Myślę, że nauczanie w ten sposób jest dobrą lekcją poglądową na temat tego, jak uprawia się naukę (tak, kreacjonizm był hipotezą naukową przed Darwinem), a także uświadamia uczniom, dlaczego prawie wszyscy naukowcy akceptują fakt ewolucji. Takie podejście przyjąłem w Ewolucja jest faktem. Przydatność przeciwstawienia sobie dwóch teorii i oceny ich na podstawie dowodów potwierdza sukces tej książki (znacznie większy, niż się spodziewałem).



Na moich zajęciach nie mówię nic o ateizmie, bo to nie należy do moich obowiązków zawodowych, ale większość studentów rozumie, że Biblii nie należy traktować dosłownie jako teorii biologii. A jeśli zapytają mnie wprost o moje poglądy na temat bogów, będę z nimi szczery. Ponadto, jeśli zapytają mnie, zgodnie ze zdaniem pogrubionym powyżej, czy religia i ewolucja (lub nauka w ogóle) są zgodne, wyjaśnię im (prywatnie, ponieważ wyjaśnienie jest długie), że chociaż można być religijnym i akceptować ewolucję, są one nie do pogodzenia w fundamentalny sposób: akceptuje się religijne „prawdy” oparte wyłącznie na autorytecie, dogmacie lub Piśmie Świętym, podczas gdy nauka akceptuje prawdy empiryczne oparte na dowodach i konsensusie naukowców. (Tak, religie zawierają twierdzenia o prawdzie.) Dlatego napisałem Wiara vs fakty. Ale nigdy nie zdarzyło mi się, żeby student skarżył się, że powiedziałem, że albo ewolucja, albo nauka są ateistyczne, bo nigdy nie twierdziłem tego na wykładzie. Jest to oczywiście prawdą w istotny sposób, ponieważ praktykujący naukowiec odrzuca pomysł, że to, co bada, może mieć boskie wytłumaczenie. Zostawiasz swoją wiarę pod drzwiami laboratorium. (Nie będę tutaj powtarzał moich twierdzeń o niezgodności; przeczytaj Wiara vs fakty, jeśli chcesz poznać moją argumentację.)


W tym sensie nauka jest ateistyczna, ponieważ odrzuca wiarę w bogów. Chciałbym podkreślić, jak mówię w Wiara vs fakty, że to odrzucenie nie jest aprioryczną zgodą: naukowcy nie zebrali się w jakimś zadymionym pokoju i nie zgodzili się, że muszą odrzucić bogów, pomimo tego, że niektórzy kreacjoniści tak twierdzą. W rzeczywistości, były okresy w nauce, takie jak wczesna astronomia lub panowanie biblijnego kreacjonizmu, kiedy boskie wyjaśnienia były częścią nauki. Ponieważ jednak nie okazały się przydatne w wyjaśnianiu czegokolwiek, odrzucamy je teraz jako bezużyteczne. Najlepszym wyrazem tej idei jest rozmowa, która podobno miała miejsce między cesarzem Napoleonem a francuskim uczonym Pierre-Simonem Laplace'em w 1802 roku, po tym, jak Napoleon otrzymał pięciotomową pracę Laplace'a na temat mechaniki nieba. Istnieje wiele wersji tej rozmowy, która być może nigdy nie miała miejsca, ale oto jedna brytyjskiego matematyka Waltera Balla, opublikowana w 1888 roku:

„Laplace udał się do Napoleona, aby przekazać kopię swojej pracy, a poniższe sprawozdanie z wywiadu jest dobrze uwierzytelnione i tak charakterystyczne dla wszystkich zainteresowanych stron, że cytuję je w całości. Ktoś powiedział Napoleonowi, że księga nie zawiera wzmianki o imieniu Boga; Napoleon, który lubił zadawać kłopotliwe pytania, przyjął jego dzieło mówiąc: ‘M. Laplace, mówią mi, że napisałeś tę obszerną książkę o systemie wszechświata i nigdy nawet nie wspomniałeś o jej Stwórcy’. Laplace, który choć był najbardziej gibkim z polityków, był sztywny jak męczennik w każdym punkcie swojej filozofii, wyprostował się i odpowiedział bez ogródek: ‘Je n'avais pas besoin de cette hypothèse-là’.[‘Nie potrzebowałem tej hipotezy’.]”

Nawet jeśli ta rozmowa nigdy się nie odbyła, anegdota wyjaśnia, dlaczego nauka jest w praktyce ateistyczna: nie potrzebujemy tej hipotezy.


Ale zboczyłem z tematu. W sierpniu prowadzę wykłady dla osób płynących statkiem wycieczkowym na Wyspy Galapagos, które oczywiście odwiedził Darwin na Beagle. Podczas tej podróży będę miał dwa wykłady: „Darwin na Galapagos” i „Dlaczego ewolucja jest prawdziwa”, a także sesję pytań i odpowiedzi z dwoma pięciominutowymi mini-wykładami. Ale najpierw pozwólcie, że zwrócę uwagę na dwa szeroko rozpowszechnione błędne wyobrażenia na temat Darwina i wysp Galapagos, których nie będę tutaj omawiał, ale zrobię to podczas podróży:

  1. Darwin nie miał „momentu aha” na wyspach Galapagos, kiedy nagle jasno zrozumiał ewolucję i dobór naturalny.
  2. Słynne „zięby Darwina” odegrały wprawdzie pewną rolę w myśleniu Darwina, które doprowadziło do napisania „O powstawaniu gatunków” , ale nie odegrały większej roli. W książce nawet nie wspomina o ziębach i prawie nie wspomina o Galapagos (tylko 16 razy). Inne dane i idee były ważniejsze dla rewolucji myśli dokonanej przez Darwina. Jeśli chcesz przeczytać o jego przygodach na wyspach, przeczytaj rozdział XVII wcześniejszej Podróży Beagle,  „Archipelag Galapagos”. Jest bezpłatny online pod linkiem.

Ale znowu zbaczam z tematu. Mam 5-10 minut na wyjaśnienie gościom, jakie są największe nieporozumienia dotyczące ewolucji, więc oczywiście niektóre muszę pominąć. Ale lista ma za zadanie zainspirować dyskusję, więc oto ona:

  1. Ewolucja to „tylko teoria”
  2. W ewolucji wszystko dzieje się przypadkiem
  3. Dobór naturalny zmienia jednostki w czasie (w rzeczywistości zmieniają się nie jednostki, ale populacje i gatunki)
  4. Ewolucja działa „dla dobra gatunku”
  5. Ewolucja jest z natury postępowa
  6. Ewolucja wyposaża organizmy do stawienia czoła wyzwaniom, które pojawią się w przyszłości
  7. Ludzie już nie ewoluują

Mógłbym oczywiście podać więcej, ale oto siedem, które wybrałem do wyjaśnienia i mam nadzieję, że uda mi się to zrobić w nie więcej niż dziesięć minut. (Pomijam szczegóły i mam nadzieję, że wyłonią się podczas dyskusji z publicznością).


Mogę tu później podać streszczenia moich innych mini-wystąpień (na statku zapytam ludzi, które z nich chcą usłyszeć), w tym „Jaki dowód obaliłby ewolucję?”, „Jaka jest teoria ewolucji?” oraz „Dlaczego tak wielu Amerykanów odrzuca ewolucję?”.


Link do oryginału: https://whyevolutionistrue.com/2023/06/14/misconceptions-about-evolution/

Why Evolution Is True, 14 czerwca 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska



Jerry A. Coyne

Emerytowany profesor na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków. Jest również jednym ze znanych "nowych ateistów" i autorem (wydanej również po polsku przez wydawnictwo "Stapis") książki "Faith vs Fakt". Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.

Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj






Nauka

Znalezionych 1463 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Carl Zimmer o gatunkach i ochronie     2024-02-29
Kolejna błędna próba skorygowania ewolucji   Coyne   2024-02-22
Ryjący w ziemi przedsiębiorcy   Tonhasca Júnior   2024-02-15
Olbrzymie armie o niezliczonych umiejętnościach    Tonhasca Júnior   2024-02-08
Wejdź, powiedziała, dam ci schronienie przed burzą   Tonhasca Júnior   2024-01-15
Czy ludzie wyewoluowali w wodzie?   Coyne   2024-01-08
Jak upadają wielcy   Tonhasca Júnior   2024-01-04
Oczy reniferów zmieniają kolor, żeby łatwiej im było dostrzec jadalne porosty   Coyne   2023-12-30
Życzliwi przestępcy   Tonhasca Júnior   2023-12-28
Conor Friedesdorf (i Alexander Barvinok) o ideologicznym przymusie na amerykańskich uczelniach   Coyne   2023-12-26
Zdumiewający manipulatorzy   Tonhasca Júnior   2023-12-25
Nie gryzie się ręki, która cię zapyla   Tonhasca Júnior   2023-10-19
Rewolucja komunikacyjna   Hannam   2023-10-18
BBC szerzy propagandę rolnictwa organicznego, a biedni na świecie cierpią   i Kathleen Hefferon   2023-10-13
Niezwykły przypadek koewolucji i specyficzności zapylacz/storczyk   Coyne   2023-10-07
Płeć męska lub żeńska: nie ma nic pomiędzy   Elliot   2023-10-03
Myślenie intuicyjne i analityczne   Novella   2023-09-29
„Kryzys klimatyczny” to mistyfikacja   Williams   2023-09-25
Jak (i dlaczego) ośmiornica edytuje swój RNA   Lewis   2023-09-23
„Najbardziej znany zabójca ludzi”: jakie są prawdziwe początki XIV-wiecznej Czarnej Śmierci?   Lewis   2023-09-15
Do jakiego stopnia pary mają wspólne cechy?   Novella   2023-09-14
Kenia daje zielone światło 58 projektom GMO – naukowcy na całym świecie kontynuują badania w dziedzinie biotechnologii, mimo procesów sądowych i dezinformacji   Ombogo   2023-09-08
Lancet atakuje anty-przebudzenie, a czytelnik odpowiada   Coyne   2023-08-24
Więcej wyrafinowanej teologii: uczony religijny zastanawia się, czy neandertalczycy mieli nieśmiertelne dusze   Coyne   2023-08-16
Aktywiści anty-GMO w Afryce szerzą mity i strach, ale nie przedstawiają żadnych naukowych dowodów   Abutu   2023-08-14
Mało znana strona ryjkowców   Tonhasca Júnior   2023-08-11
Dlaczego nie można być osobą transrasową?   Coyne   2023-08-10
Walka z malarią za pomocą inżynierii genetycznej   Novella   2023-08-08
Jak restrykcje Unii Europejskiej podsycały głosy przeciwko GMO, jak również głód na globalnym Południu, a zwłaszcza w Afryce   Oria   2023-08-02
Nieznośni mali pomocnicy   Tonhasca Junior   2023-07-29
Macedońskie skarby   Tonhasca Júnior   2023-07-26
GMO i motyle   Novella   2023-07-25
Narzucanie ideologii naturze: Kew Garden celebruje „rośliny queer”   Coyne   2023-07-24
Smak miesiąca   Tonhasca Júnior   2023-07-20
Kłopoty na wylocie   Szczęsny   2023-07-18
Ideologiczne podważanie biologii   i Luana S. Maroja   2023-07-17
Role mężczyzn i kobiet w polowaniu, raz jeszcze   Coyne   2023-07-15
David Hillis o specjacji   Coyne   2023-07-13
Niechętni dawcy i pracowici biorcy   Tonhasca Júnior   2023-07-08
Grube problemy z jelitem   Szczęsny   2023-07-07
Badaczka z Leakey Foundation twierdzi, że kości orangutanów mówią nam, że biologiczna płeć jest spektrum, a nie binarna   Coyne   2023-06-30
Przez dziurkę od klucza   Szczęsny   2023-06-24
Nowa (nie podparta żadnymi dowodami) hipoteza, która eliminuje role płciowe w społecznościach łowców-zbieraczy   Coyne   2023-06-22
Błędne wyobrażenia o ewolucji   Coyne   2023-06-16
Influencerzy z podziemia   Tonhasca Júnior   2023-06-13
Jak wyewoluowało ubarwienie ostrzegawcze?   Coyne   2023-06-12
„San Francisco Chronicle” bardzo myli się w sprawie biologicznej płci   Coyne   2023-06-09
Kolczasty problem   Tonhasca Júnior   2023-06-06
Wpaść w amok. Empiryczna analiza szaleńczych zabójstw pokazuje, że wyłaniają się dwa różne wzorce.   King   2023-06-03
Błędna krytyka genetycznych testów na pochodzenie   Coyne   2023-06-02
Zdatny do lotu   Tonhasca Júnior   2023-06-01
‘Raniąca’ idea merytorycznych podstaw nauki    i Jerry Coyne   2023-05-29
Główny problem w filogenezie zwierząt wydaje się być rozwiązany   Coyne   2023-05-26
Americana   Tonhasca Júnior   2023-05-24
Czy uprawa jabłek odzwierciedla bigoterię?   Coyne   2023-05-18
Kenia: Musimy zająć się brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, ale najpierw musimy położyć kres dezinformacji na temat upraw modyfikowanych genetycznie   Oria   2023-05-16
Czytanie myśli z fMRI i AI   Novella   2023-05-05
Jest lepiej niż myślisz   Lomborg   2023-05-03
Dwudziestu dziewięciunaukowców publikuje artykuł w obronie merytorycznych podstaw w nauce     2023-05-01
Niewygodna historia   Ferguson   2023-04-28
Biologia rezygnacji z działania: kiedy kontynuować, a kiedy spasować   Coyne   2023-04-26
Porywacze ciał   Tonhasca Júnior   2023-04-25
Porażka jest kluczowym składnikiem innowacji   Ridley   2023-04-22
Używanie roślin jako biofrabryk   Novella   2023-04-14
Dawno zmarli przemawiają do nas   Tonhasca Júnior   2023-04-12
Wątpliwi pomocnicy    Tonhasca Júnior   2023-04-08
Uganda: aktywiści przeciwni biotechnologii szerzą dezinformację   Wetaya   2023-04-05
Anglia pozwala na uprawy poddane edycji genów   Novella   2023-04-03
Recenzja z książki  Can “The Whole World” Be Wrong?   Rose   2023-04-01
Psychologia ewolucyjna dla początkujących   Coyne   2023-03-27
“Konwergentna” ewolucja mrówek grzybiarek Starego i Nowego świata   Coyne   2023-03-23
Gigantyczna armia małych zabójców   Tonhasca Júnior   2023-03-22
Colin Wright broni binarności płci u zwierząt   Coyne   2023-03-15
AI: gorąca randka z “Sydneyem ”   Gotefridi   2023-03-15
Zmienić język w ekologii i biologii ewolucyjnej! Przykład anemii sierpowatej   Coyne   2023-03-13
Wzrost liczby nieobecnych ojców i towarzyszące temu społeczne problemy   Geary   2023-03-11
No pasarán    Tonhasca Júnior   2023-03-04
Dezinformacja o GMO: Kenijczykom będzie trudno podejmować racjonalne decyzje i to może kosztować życie   Mykonyo   2023-02-24
Twardy kwiat do zgryzienia    Tonhasca Júnior   2023-02-22
ChatGPT niemal zdaje lekarski egzamin końcowy   Novella   2023-02-21
“Rogi” trylobitów mogły być używane jako broń w walkach między samcami   Coyne   2023-02-15
Postmodernizm obnażony   Dawkins   2023-02-14
Powody naszych wierzeń. Jak i dlaczego irracjonalność trzyma nas w swoich szponach i jak możemy z tym walczyć?   Pinker   2023-02-13
Kiedy zapada noc i ziemia jest ciemna   Tonhasca Júnior   2023-02-10
W nowej książce jest słuszna krytyka idei, że są lepsze i gorsze gatunki, ale jest także błędne twierdzenie, że gatunki nie są realne   Coyne   2023-02-06
Kolczatki wydmuchują bąbelki śluzu z nosa, żeby się ochłodzić   Coyne   2023-02-02
Mali i zręczni influencerzy   Tonhasca Júnior   2023-01-31
Dowody na ewolucję: Bezwłose zwierzęta mają martwe geny na sierść   Coyne   2023-01-23
Krew, znój, łzy i pot   Tonhasca Júnior   2023-01-19
Bąkojady czyszczą nosorożce   Coyne   2023-01-18
Mózg używa geometrii hiperbolicznej   Novella   2023-01-16
O wspaniały nowy świecie   Tonhasca Júnior   2023-01-12
Ciepło zabija. Zimno zabija wielu więcej   Jacoby   2023-01-09
Po co badać przestrzeń kosmiczną?   Jacoby   2023-01-04
Rdzenni Amerykanie żądają doczesnych resztek pumy z Griffith Park   Coyne   2023-01-03
Świetny artykuł o epigenetyce   Coyne   2022-12-30
Śmiało podążaj tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden owad   Tonhasca Júnior   2022-12-28
Rzecz o splątaniu nauki i wiary   Koraszewski   2022-12-26
Pradawny ekosystem zrekonstruowany przy użyciu skamieniałego DNA   Coyne   2022-12-19
Rozważania heretyckiego mediewisty o historii, wartościach i zdumiewającej głupocie   Landes   2022-12-16

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznego



Obietnica



Pytanie bez odpowiedzi



Bohaterzy chińskiego narodu



Naukowcy Unii Europejskiej



Teoria Rasy



Przekupieni



Heretycki impuls



Nie klanial



Cervantes



Wojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk