Prawda

Niedziela, 28 maja 2023 - 15:01

« Poprzedni Następny »


Rzeczywisty apartheid na Bliskim Wschodzie


Khaled Abu Toameh 2022-02-16

Pięciu tysiącom domów należących do Palestyńczyków w Libanie grozi zapadnięcie się i pilnie potrzebują renowacji, jak podaje libańska gazeta “Al-Akbar”. Tego rodzaju doniesienia ignoruje Amnesty International i wiele organizacji praw człowieka, ponieważ nie dotyczy to Izraela. Na zdjęciu: Tandetnie sklecone połączenia elektryczności między budynkami mieszkalnymi w obozie dla palestyńskich uchodźcówBourj al-Barajneh na przedmieściacxh Bejrutu.. (Zdjęcie:EPA/Wael Hamzeh.)
Pięciu tysiącom domów należących do Palestyńczyków w Libanie grozi zapadnięcie się i pilnie potrzebują renowacji, jak podaje libańska gazeta “Al-Akbar”. Tego rodzaju doniesienia ignoruje Amnesty International i wiele organizacji praw człowieka, ponieważ nie dotyczy to Izraela. Na zdjęciu: Tandetnie sklecone połączenia elektryczności między budynkami mieszkalnymi w obozie dla palestyńskich uchodźcówBourj al-Barajneh na przedmieściacxh Bejrutu.(Zdjęcie:EPA/Wael Hamzeh.)

Pięciu tysiącom domów należących do Palestyńczyków w Libanie grozi zapadnięcie się i pilnie potrzebują renowacji, jak podaje libańska gazeta “Al-Akbar”. 


Tego rodzaju doniesienia ignoruje Amnesty International i wiele organizacji praw człowieka, ponieważ nie dotyczą Izraela.


Ten reportaż opublikowano w 25. rocznicę decyzji libańskich władz o zakazie wwozu bez pozwolenia materiałów budowlanych do palestyńskich obozów dla uchodźców w Libanie. Libański rząd podjął tę decyzję w 1997 roku i nakaz jej egzekwowania przekazano Ministerstwu Obrony, ponieważ armia jest odpowiedzialna za przyznawanie zezwoleń na budowę w palestyńskich obozach dla uchodźców w Libanie.


Siedemnaście lat później rząd libański pozwolił na wwóz materiałów budowlanych i restauratorskich do obozów uchodźców, ale cofnął tę decyzję po sześciu miesiącach bez podania przyczyn.  


Zakaz obejmował rury wodociągowe, kable elektryczne, drewniane i żelazne drzwi, okna, cement, żwir, piasek, płytki ceramiczne, zbiorniki na wodę, aluminium, szkło i farby. Palestyńczyk, który narusza ten zakaz i zostaje złapany przy próbie wniesienia jakiegokolwiek materiału budowlanego bez zezwolenia, zostaje aresztowany i przekazany do baraków armii, gdzie jest przedmiotem dochodzenia i wymierza mu się grzywnę.


Gdzie jest oburzenie Amnesty International i innych organizacji praw człowieka? Kiedy arabski kraj poddaje Palestyńczyków posunięciom przypominającym rzeczywisty apartheid, społeczność międzynarodowa jest zbyt zajęta kłamaniem o rzekomych przestępstwach Izraela, by to zauważyć.


Według tego reportażu 20 tysięcy palestyńskich domów w Libanie pilnie wymaga napraw i renowacji z powodu naturalnych czynników, a każda katastrofa naturalna może zagrozić życiu mieszkańców obozów.


W reportażu cytowano przedstawiciela UNRWA, który powiedział, że jest “tylko kwestią czasu zanim zdarzy się humanitarna katastrofa z powodu złego stanu tych budynków”.


W 2001 roku libański parlament zatwierdził ustawę numer 296, dotyczącą nabywania praw do nieruchomości przez „cudzoziemców” w Libanie. Rozmaite libańskie rządy klasyfikowały Palestyńczyków jako "cudzoziemców, uchodźców lub bezpaństwowców” nawet jeśli urodzili się w Libanie. Ponadto Palestyńczykom z reguły nie przyznaje się libańskiego obywatelstwa. Według raportu Norwegian Refugee Council:

"W 2001 roku libański Parlament przyjął poprawkę do Prawa o Nabywaniu Nieruchomości przez Cudzoziemców… by zakazać ludziom bez libańskiego obywatelstwa nabywania praw własności w Libanie bez pozwolenia. Poprawkę interpretowano jako zakaz dla palestyńskich uchodźców w Libanie nabywania praw do nieruchomości… włącznie z dziedziczeniem”.  

Według UNRWA 63% Palestyńczyków w Libanie mieszka w 12 obozach dla uchodźców, które są przeludnione, a infrastruktura, kanalizacja i pomieszczenia mieszkalne są w złym stanie. Ponadto mieszkańcy obozu mają skrajnie ograniczone możliwości polepszenia warunków mieszkaniowych, częściowo z przyczyn ekonomicznych, ale także z powodu ograniczeń narzuconych przez władze libańskie na wnoszenie materiałów budowlanych do obozów. UNRWA pisze:

"Wobec nieobecności libańskiego rządu w większości obozów palestyńskie grupy polityczne i zbrojne sprawują jakiś rodzaj kontroli. W wyniku nie ma jednej uznanej władzy, która przyjmuje odpowiedzialność, włącznie ze sprawą utrzymywania porządku publicznego. Ocenia się, że 65% palestyńskich uchodźców w Libanie żyje poniżej granicy biedy”.  

Sprawa materiałów budowalnych i naprawczych do obozów uchodźców dalece nie jest jedynym problem, przed jakim stoją Palestyńczycy w Libanie.


Palestyńczycy w Libanie od dawna mają praktycznie zakaz wykonywania zawodów w dziedzinach medycyny i prawa, ponieważ tylko Libańczycy mogą wstępować do zawodowych stowarzyszeń.


W 1982 roku libańskie władze jeszcze bardziej ograniczyły liczbę zawodów otwartych dla Palestyńczyków, pozbawiając ich prawa do pracy w ponad 79 zawodach związanych z handlem i administracja.  


W 1995 roku te restrykcje nieco złagodzono wprowadzeniem nowej klauzuli, która czyni wyjątek dla cudzoziemców urodzonych w Libanie, urodzonych przez libańskie matki lub ożenionych z Libanką.


UNRWA jednak podkreśla, że Palestyńczycy nadal mają zakaz wykonywania wielu zawodów, głównie z powodu warunku posiadania libańskiego obywatelstwa. Trzydzieści dziewięć zawodów pozostaje zakazanych dla Palestyńczyków w następujących dziedzinach: opieka zdrowotna (ogólna medycyna, stomatologia, pielęgniarstwo, położnictwo, farmacja), transport i rybołówstwo, usługi i opieka dzienna, inżynieria, prawo, turystyka i księgowość.


Inny raport opublikowany przez UNRWA w zeszłym miesiącu, podaje, że palestyńscy uchodźcy w Libanie doznają braku bezpieczeństwa żywnościowego, przerw w dostawach elektryczności, coraz większych problemów zdrowotnych  z powodu braku lekarstw i opieki medycznej.


Rihab Maadżel, 50-letnia Palestynka z Szabriha w południowym Libanie powiedziała:

"Dzisiaj mieliśmy ziemniaki na obiad. Mój mąż pracuje jako kierowca i zarabia mniej niż dwa dolary dziennie. Jemy głównie warzywa i fasolę, bo tylko na to nas stać. Mięso i kurczak stały się marzeniem; nie możemy tego kupować, bo ceny tak bardzo wzrosły. Nie jemy dłużej trzech posiłków dziennie i czasami wysyłam dzieci wieczorem do łóżek bez kolacji”.

Inna Palestynka, Nawal Kayed, 66 lat, powiedziała:

"Boję się, że zamarznę tej zimy na śmierć. Nie stać mnie na kupienie gazu do ogrzewania. Pomoc finansowa, jaką dostaję z UNRWA ledwo starcza na kupno żywności i podstawowe potrzeby”.

Palestyńczycy, którzy uciekli z Syrii do Libanu w ciągu ostatnich kilku lat, także spotykają się z ostrymi i dyskryminującymi działaniami.


Raport
 opublikowany przez mieszczącą się w Bejrucie organizację Palestyński Związek na rzecz Praw Człowieka (Świadek) podał 20 stycznia 2022 roku, że palestyńscy uchodźcy z Syrii do Libanu nie mają prawnej ochrony, ponieważ libańskie władze traktują ich jak cudzoziemców lub turystów, którzy muszą zdobywać pozwolenie na pobyt odnawiane co sześć miesięcy.  


"Palestyńscy uchodźcy z Syrii do Libanu skarżą się na brak pomocy od UNRWA – napisała ta organizacja. – Ten problem uważany jest za jedną z największych trudności, bowiem uchodźcy żyją w lęku i strachu przed aresztowaniem w każdej chwili”.


Ta organizacja oskarżyła UNRWA o redukowanie usług, jakie dostarcza uchodźcom i pisze, że palestyńscy uchodźcy w Libanie, którzy chcą otrzymać pomoc medyczną w libańskim szpitalu, muszą tygodniami czekać na pozwolenie. Organizacja ostrzegła:

"Humanitarna sytuacja palestyńskich uchodźców z Syrii do Libanu jest skrajnie trudna… Nie mają prawnej ochrony w pełnym sensie tego słowa. Ze względu na trudne warunki ich liczba zmalała od początku kryzysu w Syrii w 2011 roku ze 100 tysięcy do 27 tysięcy, i sądzi się, że większość wyemigrowała z Libanu. UNRWA ponosi pełną odpowiedzialność za ich prawną i humanitarną sytuację, i jest zobowiązana do wypełniania swoich moralnych i prawnych obowiązków wobec nich”.

Dyrektor Komitetu Dialogu Libańsko-Palestyńskiego, Abdel Nasser Al-Ajee, powiedział wychodzącej w Londynie gazecie „Asharq Al-Awsat”, że wielu Palestyńczyków uciekło z Libanu, szczególnie przez ostatnie kilka lat. 

"Fala palestyńskiej emigracji z Libanu rośnie od 2005 roku, ale liczby podwoiły się w ostatnich dwóch latach… W 2020 roku między sześć a osiem tysięcy Palestyńczyków opuściło kraj i nie wróciło”.

Palestyńczycy w Libanie nadal cierpią z powodu dyskryminujących działań i polityki libańskiego rządu – ale także z powodu obojętności międzynarodowej społeczności.


Amnesty International i inne organizacje praw człowieka są zbyt zajęte potępianiem i delegitymizowaniem Izraela, by zwracać uwagę na rzeczywisty apartheid, jakiego Palestyńczycy doświadczają w arabskim kraju. Kiedy Palestyńczycy w Libanie nie mogą nakarmić dzieci tej zimy, przypisz to niesprawiedliwej, śmiertelnej obsesji świata na punkcie Izraela.


The Real Apartheid in the Middle East

Gatestone Institute, 10 lutego 2022

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaKhaled Abu Toameh - urodzony w 1963 r. w Tulkarem na Zachodnim Brzegu, palestyński dziennikarz, któremu wielokrotnie grożono śmiercią. Publikował między innymi w "The Jerusalem Post", "Wall Street Journal", "Sunday Times", "U.S. News", "World Report", "World Tribune", "Daily Express" i palestyńskim dzienniku "Al-Fajr". Od 1989 roku jest współpracownikiem i konsultantem NBC News.

Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2377 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Wybory w Turcji: nacjonalistyczna polityka tożsamości wygrywa mimo nędzy   Bekdil   2023-05-27
Ekstremiści już planują wykorzystanie AI   Stalinsky   2023-05-23
Wywiad rzeka o seksie   Koraszewski   2023-05-22
Iran: Zastąpienie Chomeiniego Clintonem   Taheri   2023-05-20
Krytyka nazbyt zatroskanego rozumu   Koraszewski   2023-05-19
Dwaj reformatorzy, dwa bardzo różne światy   Fernandez   2023-05-17
Napięcia rosną na Bliskim Wschodzie, gdy jedna strona chce zabijać Żydów, a druga strona to Żydzi, którzy nie chcą umierać i żadna ze stron nie godzi się  na kompromis     2023-05-15
Problem niedoborów wody na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej   Raphaeli   2023-05-15
Dziewczyna z Krochmalnej, która nie została Jentł   Walter   2023-05-10
Co dalej w sprawie uczciwości sztucznej inteligencji?   Koraszewski   2023-05-09
Wiek XXI – wojna przeciw kobietom i zanikanie rodzaju żeńskiego   Chesler   2023-05-08
Systematyczne zaciemnianie uprzedzeń rasowych   Rubinstein   2023-05-05
Absurd goni absurd   Koraszewski   2023-05-04
Świat w krzywych zwierciadłach   Koraszewski   2023-05-02
Dwadzieścia lat po obaleniu Saddama przez Amerykę Irakijczycy są pod butem islamistycznego Iranu   Abdul-Hussain   2023-04-29
Sprawy, które wzbudzają niepokój   Hirsi Ali   2023-04-28
Turcja: Porzuceni iraccy i syryjscy chrześcijanie   Bulut   2023-04-27
Urzędnik państwowy stanął w obronie praw związanych z płcią i drogo za to zapłacił   Kay   2023-04-20
Wycofanie się z Afganistanu było jednym chaosem. Dlaczego Biden udaje, że tak nie było?   Jacoby   2023-04-19
Islamskie dyktatury próbują kupić agencje ONZ   Meotti   2023-04-17
Czy moralność jest zapisana w genach?   Koraszewski   2023-04-13
Francja: “Krajobraz ruin”   Milliere   2023-04-11
„Biedni” Palestyńczycy nie są tacy biedni   Fitzgerald   2023-04-07
Hipokryzja brytyjskiego premiera Rishiego Sunaka wobec Izraela i terroru   Flatow   2023-04-06
Serce i umysł: Ćwierć wieku MEMRI   i Alberto M. Fernandez   2023-04-04
Żart niech się żartem odciska, a przed fejkami uczmy bronić się za młodu   Koraszewski   2023-04-01
Obrona obiektywnego dziennikarstwa   Jacoby   2023-03-31
Co myślą Palestyńczycy?   Hirsch   2023-03-30
Słowa nie mają znaczenia. Mamy władzę nad słowami, a nie odwrotnie.   Krauss   2023-03-29
Dziennikarze czczą Rogeta i porzucają obiektywizm   Bard   2023-03-29
Progresiści zwrócili Demokratów przeciwko Izraelowi   Tobin   2023-03-28
Roger Waters twierdzi, że odmawia się mu „wolności słowa”, obiecuje pozwać niemieckie miasta   Fitzgerald   2023-03-26
Dylematy demokraty, chochoła i warchoła   Koraszewski   2023-03-25
Czy niemowlęta nadal wygrywają wojny?   Taheri   2023-03-24
France24 zawiesza dziennikarzy za antysemityzm   Wójcik   2023-03-22
Nie każda solidarność budzi podziw i uznanie   Koraszewski   2023-03-20
Protesty i Zasada Pani Frearson   Collins   2023-03-19
Amerykańscy profesorowie przemawiają na konferencji terrorystów   Flatow   2023-03-18
Pornografia protestu. Szukanie przyjemności w szlachetności buntu   Leibovitz   2023-03-18
Pożegnać świętości, wrócić do zasad   Koraszewski   2023-03-17
Mordercza obsesja UE na punkcie Izraela   Tawil   2023-03-17
Czy modlitwa w szkole jest zgodna z Konstytucją?   Dershowitz   2023-03-14
Dziecięca choroba lewicowości   Koraszewski   2023-03-10
Lista rzeczy, których NIE zobaczymy i NIE usłyszymy od rządu i mediów USA po zamordowaniu obywatela amerykańskiego w Judei     2023-03-07
Chiny przekraczają “czerwoną linię” pomagając Rosji w wysiłkach wojennych   Bergman   2023-03-03
Katastrofa demokracji, czy katastrofa w demokracji   Koraszewski   2023-03-02
Republika Strachu: 20 lat później   Teheri   2023-03-01
Empatia i wrażliwość sztucznej inteligencji   Krauss   2023-02-28
“Przebudzona” Ameryka — oglądana przez uciekinierkę z Korei Północnej   Bawer   2023-02-27
Rajd IDF na Nablus to kolejny gwóźdź do trumny Autonomii Palestyńskiej   Toameh   2023-02-24
Ukraina: niezamierzone konsekwencje   Taheri   2023-02-23
Gdzie, u licha, była „Palestyna”?   Collier   2023-02-23
Wojna zastępcza Europy przeciwko Izraelowi. Jak UE ignoruje zbrodnie Hamasu   Tawil   2023-02-22
UE walczy z dezinformacją. Ale nie antyizraelską dezinformacją     2023-02-20
Szczęśliwy święty Jerzy   Koraszewski   2023-02-19
Trzęsienia ziemi przynoszą śmierć. Ale także życie   Jacoby   2023-02-18
CIA Burnsa wznawia wojnę z Izraelem   Bard   2023-02-18
„Global Getaway”: nadmiar pustych obietnic ze strony UE?   Bergman   2023-02-17
UNRWA jest problemem a nie rozwiązaniem   Tawil   2023-02-16
Syria: Wojna, która nie ma końca    Taheri   2023-02-16
Dialog ze sztucznym inteligentem   Koraszewski   2023-02-15
Chiny i Rosja pogłębiają więzi   Bergman   2023-02-11
Iran: Wyprzedaż klejnotów rodzinnych, by kupić lojalność   Taheri   2023-02-09
Zagrożeni Asyryjczycy i język Jezusa potrzebują międzynarodowego wsparcia   Bulut   2023-02-08
Palestyńczycy naprawdę zasługują na współczucie   Koraszewski   2023-02-07
„Imam Pokoju” wzywa Arabów, muzułmanów do zaakceptowania Izraela     2023-02-07
Unia Europejska w sprawie praw człowieka w Iranie: najpierw biznes   Rafizadeh   2023-02-01
Państwa arabskie wysyłają miliardy na amerykańskie uniwersytety     2023-01-29
Naród ofiar jest skazany na porażkę   Greenfield   2023-01-28
Dlaczego należy zakazać flagi OWP i Konfederacji?   Flatow   2023-01-27
Komu na rękę z niewidzialną ręką?   Koraszewski   2023-01-27
UE i administracja Bidena wciąż ugłaskują i nagradzają mułłów Iranu   Rafizadeh   2023-01-24
Żyjemy w ciekawych czasach   Koraszewski   2023-01-24
Wojna Unii Europejskiej z Izraelem   Tawil   2023-01-19
Czy istnieje środek prawny na kłamstwa George'a Santosa?   Dershowitz   2023-01-19
Wieczny dyktator i brakujący pokój: historia Mahmuda Abbasa   Eid   2023-01-19
Orwellowska obsesja „New York Timesa” na punkcie Izraela   Chesler   2023-01-18
Palestyna: Perwersyjny – i wprawiający w osłupienie - paradoks   Sherman   2023-01-17
Kolejna faza ewolucji państwucha   Koraszewski   2023-01-17
Najważniejsze niepisane prawo na Zachodzie: nie drażnij irracjonalnych, ekstremistycznych muzułmanów     2023-01-13
Głupota ujawnia się w działaniu, część 3: ignorowanie porażek   Bard   2023-01-11
Nie ma chleba bez wolności?   Koraszewski   2023-01-11
Europa na łasce Kataru?   Godefridi   2023-01-10
Turecki “postęp”: Sześcioletnią dziewczynkę wydał za mąż jej ojciec, znany szejk   Bekdil   2023-01-06
Antysemityzm ludzi łagodnych i dobrych - raz jeszcze   Koraszewski   2023-01-06
Dzisiejsza Rosja i “Długi Telegram”   Koraszewski   2023-01-05
Zapomniane przemówienie Jasera Arafata   Shaw   2023-01-04
Znaczenie wielkiego exodusu Mizrahi   Julius   2023-01-03
Profesor Matczak i hollywoodzka puma   Koraszewski   2023-01-02
Śmieć chrześcijaństwa w Betlejem   Ibrahim   2022-12-31
Ukraina: przepis na ugłaskanie zbrodniarza   Taheri   2022-12-31
Przesłanie Zełenskiego w mundurze polowym   Jacoby   2022-12-29
Konserwatyzm w dobie populistycznej rewolty   Winegard   2022-12-23
Europa budzi się i dostrzega korupcję w organizacjach pozarządowych   Steinberg   2022-12-22
W Iranie i Chinach protestujący domagają się wolności. Gdzie jest przywódca wolnego świata?   Jacoby   2022-12-22
Niemiecki kanclerz obawia się zimnej wojny   Koraszewski   2022-12-21
Niemieckie spojrzenie na globalne perspektywy   Taheri   2022-12-20
Historia medialnej intifady przeciwko Izraelowi   Chesler   2022-12-20
Mułłowie Iranu: kiedy zbudzi się Unia Europejska?   Rafizadeh   2022-12-15
Turcja i Izrael: otwarcia i ponowne zamknięcia   Bekdil   2022-12-15

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk