Prawda

Sobota, 2 marca 2024 - 18:55

« Poprzedni Następny »


Powiadom znajomych o tym artykule:
Do:
Od:

Którymi drogami powraca nazizm?


Andrzej Koraszewski 2023-09-03

Parada bojowników Hezbollahu.
Parada bojowników Hezbollahu.

Urodzony w 1955 roku Matthias Küntzel jest niemieckim historykiem i politologiem. Wieloletni doradca Partii Zielonych, niegdyś członek Ligi Komunistycznej, od 2001 roku  koncentruje się na kwestii współczesnego antysemityzmu. W 2002 roku wyszła jego książka pod tytułem Djihad und Judenhaß: über den neuen antijüdischen Krieg (Dżihad i nienawiść do Żydów: nowa wojna z Żydami). Teraz ukazała się w tłumaczeniu na angielski  jego najnowsza książka „Nazis, Islamic Antisemitism and the Middle East: The 1948 Arab War Against Israel and the Aftershocks of World War II ”.Czytałem tylko jej recenzję. Küntzel dokumentuje nazistowską propagandę kierowaną na Bliski Wschód w języku arabskim i siłę jej oddziaływania począwszy od 1937 roku. Pokazuje do jakiego stopnia Bractwo Muzułmańskie otwarcie czerpało z ideologii nazistowskiej, oczywiście przypomina rolę i stanowisko muftiego Jerozolimy, Amina el-Husseiniego, który głosił w 1948 r., że wojna jest dla muzułmanów wojną przeciwko Żydom. „Nasza walka ze światowym żydostwem” – powiedział – „jest kwestią życia i śmierci, bitwą pomiędzy dwiema sprzecznymi religiami, z których każda może istnieć tylko na ruinach drugiej”.

        

 W książce „Dżihad i nienawiść do Żydów” Küntzel utrzymuje, że antysemityzm jest ideologicznym centrum współczesnego dżihadyzmu, a nie tylko dodatkowym elementem. Twierdzi, że „w czasie II wojny światowej i po niej centrum światowego antysemityzmu przeniosło się z nazistowskich Niemiec do świata arabskiego, przede wszystkim do radykalnych nurtów islamistycznych w Egipcie i wokół niego”. Zmiana ta nie nastąpiła jedynie w wyniku konfliktu arabsko-izraelskiego. Całkiem odwrotnie. „Ideologia i polityka radykalnych islamistów” w rzeczywistości zaostrzyły konflikt.


Oczywiście niemiecki historyk nie odkrywa Ameryki, nazizm został przyjęty z miłością w świecie muzułmańskim i jest tam kultywowany do dnia dzisiejszego. Pisało o tym wcześniej wielu innych autorów. Jedną z najciekawszych obserwacji tego zjawiska przedstawił John Roy Carlson, amerykański dziennikarz i fotograf pochodzenia ormiańskiego, który udając amerykańskiego nazistę pojechał oglądać arabską rzeczywistość wiosną 1948 roku. Jego pierwszym kontaktem była kwatera „zielonych koszul” w Kairze, organizacji otwarcie wzorowanej na niemieckich brunatnych koszulach i nosząca dumną nazwę Misr el Fattat – Młody Egipt. (Swoje rozmowy z egipskimi nazistami, w tym z przywódcą Bractwa Muzułańskiego Al Baną, jak również swój udział w roli fotografa ochotniczych oddziałów BM w wojnie z Izraelem, opisał w wydanej w 1951 roiku  książce Cairo to Damascus.)


Arabska miłość do niemieckiego nazizmu nie była bez wzajemności. Adolf Eichmann w wiele lat po wojnie, na emigracji w Argentynie, kierował swoje nadzieje raczej do muzułmanów niż do mieszkańców Zachodu. Uważał, że to muzułmanie ocenią go sprawiedliwie i uznają szlachetność jego planów ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. W roku 1956 pisał:

Wy, 360 milionów mahometan, z którymi mam silny związek wewnętrzny od dni mojej więzi z waszym Wielkim Muftim Jerozolimy. Wy, którzy macie większą prawdę w surach waszego Koranu, wzywam was, byście mnie osądzili.

Küntzel odrzuca twierdzenie, że Arabowie płacą za nazistowską politykę antyżydowską. Jego zdaniem palestyńscy Arabowie płaca przede wszystkim za masowe poparcie Holocaustu i nazistowskiej ideologii. 


Redaktor brytyjskiej gazety Jewish Chronicle, Jake Wallis Simons opublikował właśnie książkę pod tytułem Islamofobia, w której pokazuje tsunami antysemityzmu, oskarżającego Izrael o nazizm i faszyzm, a równocześnie posługującego się ewidentnie wzorowanymi na nazistowskiej propagandzie antysemickimi karykaturami i zbitkami pojęciowymi.


Można powiedzieć, że pakt Ribbentrop - Mołotow jest wiecznie żywy. Dzisiejsza zachodnia lewica bardzo starannie ukrywa trwającą popularność nazistowskiej ideologii w świecie muzułmańskim, udaje również, że nie wie, iż ten nurt był doskonalony i propagowany w arabskim świecie przez propagandę radziecką. Bodaj najpełniej pisała o tym urodzona w ZSRR i zajmująca się w USA historią tego kraju Izabella Tabarovsky. W jednym ze swoich artykułów Tabarovsky pisała:

„Lewica byłaby mniej zdezorientowana, gdyby była w stanie na chwilę złagodzić swoje ahistoryczne, motywowane ideologią skupienie się na prawicy jako jedynym źródle antysemityzmu i poświęcić trochę czasu na przestudiowanie własnej bogatej historii antysemityzmu. W szczególności należy przyjrzeć się Związkowi Radzieckiemu z czasów zimnej wojny, który przez dziesięciolecia nie tylko praktykował politycznie uzbrojony antysyjonizm, ale także eksportował go za granicę. Wiele z podstawowych oszczerstw, jakie inspirują dziś antysyjonistyczną lewicę, to kopie idei, które ideologowie KGB i Departamentu Propagandy rozwinęli, uzbroili i spopularyzowali ze szczególną intensywnością po wojnie sześciodniowej. To tam, a nie wśród dzieł nazistowskich, znajdują się bezpośredni prekursorzy karykatur „New York Timesa” i podobnych starań innych, które zalewają prasę europejską od co najmniej dwudziestu lat.”

Radziecka propaganda przetwarzała nazistowski ludobójczy antysemityzm na antyimperialistyczną papkę obficie czerpiąc zarówno z carskich Protokołów mędrców Syjonu jak i z Mein Kampf. Analiza radzieckiej propagandy nie pozostawia wątpliwości, różnice z propagandą nazistowską są w ornamentach, istota jest ta sama. Te same stereotypy i oszczerstwa i ten sam cel – demonizacji mającej usprawiedliwić i ułatwić zagładę, która będzie zaledwie wstępem do podboju świata.


„Uczonymi”, którym KGB tak całkowicie ufało, byli „syjonolodzy” – kilkudziesięciu rzekomych ekspertów ds. Żydów i syjonizmu, którzy stworzyli większość fałszywej sowieckiej literatury antysyjonistycznej. Niektóre z ich książek pojawiają się w przeglądzie literatury pracy doktorskiej Mahmouda Abbasa, gdzie dziękuje im za pomoc w zrozumieniu „historii, ideologii i polityki syjonizmu i państwa Izrael”, a także „natury syjonizmu i faszyzmu” - pisze Tabarovsky.. 


Ci uczeni, podobnie jak Eichmann, pokładali nadzieję w muzułmanach, ich działalność była organizacyjnie związana z Instytutem Orientalistyki Radzieckiej Akademii Nauk (placówki, w której doktoryzował się prezydent Abbas), gdzie powstał wydział „naukowej krytyki syjonizmu”.


Tabarovsky pisze, że nic z tego, co dzisiejsza amerykańska lewica pisze na temat Izraela, nie jest dla niej nowe, wszystkie sztance zostały wyprodukowane w ZSRR, chociaż często docierały do zachodnich konsumentów tej strawy przez Bliski Wschód. Autorka opisuje bliskie związki radzieckich syjonologów  z mającym swoją siedzibę w Bejrucie Centrum Studiów nad Palestyną. (Jednym z systematycznie przekazujących tę propagandę był Faris Jahja, syn brytyjskiego oficera Sir Johna Bagot Glubba, lepiej znanego jako Glubb Pasza, który dowodził Transjordańskim Legionem Arabskim w latach 1939-1956 i walczył z Izraelem w 1948 roku. Faris urodził się w kontrolowanej przez Brytyjczyków Jerozolimie, przeszedł na islam i poświęcił swoje życie sprawie palestyńskiej, związując się z Palestyńskim Frontem Wyzwolenia Palestyny. W latach 70. wraz z LFWP, OWP i Centrum Badań nad Palestyną stacjonował w Bejrucie, relacjonując dla amerykańskich, brytyjskich i arabskich mediów.) 

 

Jeśli kogokolwiek dziwi fakt, że dzisiejsza lewica woli nie zauważać popularności Mein Kampf w krajach arabskich, pozdrawiania się walczących z „okupacją” nazistowskim salutem, czy nadawania synom imienia Hitler, to może to wynikać z ogromnego przywiązania do radzieckiej koncepcji walki z Żydami i przekonania, że syjoniści to faszyści. Tym obrońcom praw człowieka znacznie łatwiej jest spotkać się w miłej atmosferze z przedstawicielem Hamasu niż znaleźć drogę do pragnącego pokoju z Izraelem palestyńskiego dysydenta. 

 

Amerykański bloger Elder of Ziyon przypomniał kilka dni temu historię „naukowego antysemityzmu” w nazistowskich Niemczech. Już w 1935 roku powstał  Instytut Historii Nowych Niemiec (Institut für Geschichte des neuen Deutschlands), którego celem było zaszczepienie perspektywy narodowosocjalistycznej w niemieckiej nauce historycznej. Potem przy Instytucie Rzeszy powstał Zakład Badań nad Kwestią Żydowską, który był pod specjalną opieką Ministerstwa Oświaty. Chodziło o nadanie antysemityzmowi uniwersyteckiej powagi.


Elder of Ziyon przypomina tamte zabiegi w związku utworzeniem w USA „Instytutu Krytycznych Badań nad Syjonizmem”.


Cele tego instytutu są jasno określone już przez przedstawioną przez nich definicję syjonizmu: „Syjonizm jest osadniczym kolonialnym projektem rasowym. Podobnie jak USA, Izrael jest osadniczym państwem kolonialnym. Instytut sprzeciwia się syjonizmowi i kolonializmowi”.


Możemy być całkowicie pewni, że nie zauważą żadnych śladów nazistowskiej ideologii w krajach arabskich, jak również tego, że przedstawią „naukowe dowody” faszyzmu w ruchu syjonistycznym.


Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj
Komentarze
1. którymi drogami powraca nazizm Andrzej Hołub 2023-09-03


Brunatna fala

Znalezionych 1435 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Protokoły mędrców Syjonu w Karcie Hamasu.Islamizacja zachodniego antysemityzmu i jego integracja do dżihadu przeciwko Żydom   Stern   2024-03-02
Powtarzanie kłamstwa czyni je powszechną prawdą. Jak „okupowane terytoria palestyńskie”     2024-03-01
Utrzymywanie olbrzymiego arsenału broni i oczekiwanie, że Zachód nakarmi głodujących Jemeńczyków   Stalinsky   2024-02-28
Jeśli Hamas przyznaje, że zginęło 6000 terrorystów, wiesz, że rzeczywista liczba jest co najmniej dwukrotnie większa     2024-02-27
„Przebudzone” skrzydło HamasuOd Londynu po Nowy Jork młodzi radykałowie stali się żołnierzami nienawiści do Żydów.   O'Neill   2024-02-27
Hamas: Palestyńscy cywile są także terrorystami   Toameh   2024-02-26
Premier Kataru: Nie należy oczekiwać, że Hamas uwolni zakładników za „zawieszenie broni”Negocjacje z terrorystami kończą się tylko w jeden sposób.   Greenfield   2024-02-25
Jak oskarżać Izrael o najgorsze łamanie praw człowiekaPRAKTYCZNY PORADNIK Wypróbowany przez organizacje „praw człowieka”!     2024-02-21
Kosmiczna zdrada żydowskich kobiet przez lewicęBrak solidarności wobec kobiet, które zostały bestialsko potraktowane przez Hamas, jest odrażający.   O'Neill   2024-02-16
Mistrzowska operacja odbicia zakładników   Koraszewski   2024-02-13
Palestyńscy terroryści, szpitale i perspektywy państwa palestyńskiego   Tawil   2024-02-12
Twierdza Hamasu w Rafah w Gazie jest kluczem do jego przetrwania   Frantzman   2024-02-10
WYPOWIEDZI IMAMÓW Z KALIFORNII W POPARCIU ATAKU HAMASU 7 PAŹDZIERNIKA     2024-02-06
Poszukiwani: przywódcy palestyńscy, którzy potępią terroryzm   Tawil   2024-02-05
Czy doszłoby do Holokaustu, gdyby Twitter istniał w latach czterdziestych XX wieku?  Oczywiście, że tak, a dowód na to mamy dzisiaj.     2024-02-05
Najpierw przyszli po mój lud, potem przyszli po ŻydówByły niewolnik z Sudanu Południowego o pogromie dokonanym przez Palestyńczyków 7 października   Deng   2024-01-30
„Droga” administracji Bidena do terrorystycznego palestyńskiego państwa   Tawil   2024-01-30
Coraz większa zawiść o HolokaustNowe pokolenie zamroczone ideologią bycia ofiarą desperacko pragnie swojego udziału w Holokauście.   O'Neill   2024-01-29
Kafka przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości   Wisse   2024-01-27
Lewicowy antysemityzm zawsze opiera się na teoriach spiskowych, a ta wojna to potwierdza     2024-01-24
Rzeczywistość Gazy     2024-01-22
Liban gości terrorystów, uderza w Izrael posiadając ogromny arsenał, a następnie skarży się, kiedy Izrael się broni   Tawil   2024-01-19
Nie odwracaj wzroku od głównej przyczyny epidemii antysemityzmu   Tobin   2024-01-18
Biden obiecał, że pomoc dla Gazy nie trafi do Hamasu. Skłamał.   Greenfield   2024-01-18
Te oskarżenia o „ludobójstwo” przynoszą hańbę ludzkości.    O'Neill   2024-01-16
Sieć terroru Hamasu w Europie   Greenfield   2024-01-16
Po 7 października rozpoczęła się era oficjalnego antysemityzmu   Tobin   2024-01-14
Walczymy z Ameryką, syjonizmem i wszystkimi, którzy atakują wielkość i honor Islamskiej Rewolucji Iranu     2024-01-13
Ludzie, kto za to płaci?   Koraszewski   2024-01-10
Zachód wciąż nie może pojąć, że Hamas kontroluje WSZYSTKO w Gazie – łącznie z całą pomocą humanitarną     2024-01-09
Nieświęty sojusz między “przebudzeniem” i barbarzyństwem   O'Neill   2024-01-07
„Zaufaj nauce”: media szerzą antysemickie oszczerstwo o Izraelu „kradnącym narządy” zmarłym Palestyńczykom – co jest medycznie niemożliwe     2024-01-03
Dekolonizacja umysłów zniewolonych   Koraszewski   2024-01-03
Krótka historia ataków Hamasu na pomoc humanitarną przeznaczoną dla mieszkańców Gazy     2024-01-01
Jak UNWRA wychowuje terrorystów   Tawil   2023-12-31
Globalne imperium Palestyny   Smith   2023-12-30
Nie oddawajcie Gazy Autonomii Palestyńskiej   i Itamar Marcus   2023-12-29
Mądrość Hamasu. Oni dobrze rozumieją wojnę, w której walczą.    Friedman   2023-12-29
Lekarze bez Granic (Médecins Sans Frontières), wspólnik Hamasu?   Destexhe   2023-12-27
Złe dziennikarstwo, zła wiara i rosnący antysemityzm   Koraszewski   2023-12-26
Itamar Marcus pokazuje Radzie Praw Człowieka ONZ, że antysemityzm AP doprowadził do 7 października   Marcus   2023-12-24
IDF daje Hamasowi więcej informacji wywiadowczych!   Pandavar   2023-12-22
Artykuł @NYTimes o cmentarzach w Gazie to nic innego jak antysemicka teoria spiskowa     2023-12-21
Iran wzywa do równowagi grozy i strachu     2023-12-20
Zniewolenie i rzeź Czarnych Afrykanów muszą się skończyć. Ten sam dżihad, który 7 października uderzył w Żydów, od dziesięcioleci atakuje Czarnych Afrykanów   i Ben Poser   2023-12-16
Hamas tworzy nową grupę terrorystyczną, żeby zniszczyć Liban   Toameh   2023-12-16
Nienawistnicy wygrali. Młodzi Amerykanie stają się coraz bardziej antysemiccy. Amerykańska żydowska diaspora może być skazana na zanikanie     2023-12-15
Przywódcy Hamasu: Naszym celem jest ustanowienie globalnego islamskiego kalifatu, a nie tylko wyzwolenie Palestyny     2023-12-14
Czy lewicowi dziennikarze kochają Hamas?   Koraszewski   2023-12-13
Dlaczego tak trudno zrozumieć, że kłamstwo jest integralną częścią strategii Hamasu?     2023-12-12
ONZ i Hamas: Partnerzy w zbrodni   Williams   2023-12-12
Dlaczego uniwersytety Ligi Bluszczowej są tak zblazowane w kwestii ludobójstwa   O'Neill   2023-12-08
Rosną dowody na przestępstwa seksualne Hamasu – ale rośnie też obojętność świata     2023-12-06
Nie akceptuj terroryzmu jako nowej normalności   Greenfield   2023-12-02
Od rzeki do morza   Herf   2023-11-30
Jedyna droga naprzód   Koraszewski   2023-11-29
Palestyńczycy są współwinni zbrodni Hamasu   Dershowitz   2023-11-28
Skrajne poparcie dla grupy terrorystycznej Hamasu i dla zagłady Izraela   Tawil   2023-11-27
Ludobójstwo i miliony jego obrońców   Koraszewski   2023-11-25
Al-Kaida na subkontynencie indyjskim     2023-11-25
Milczenie jest w rzeczywistości współudziałem   Pessin   2023-11-24
Globalne milczenie, kiedy Pakistan nakazuje przymusową deportację 1,7 miliona afgańskich uchodźców   Ahmad   2023-11-21
Marsz dla Palestyny był marszem skrajnie prawicowym   O'Neill   2023-11-20
List otwarty Żyda do świata zachodniego po ataku Hamasu na Izrael w 2023 r    Żyd   2023-11-20
Zrozumieć koszmar wojny w Gazie   Koraszewski   2023-11-19
Hamas jest postrzegany jako przedstawiciel Palestyńczyków   Marcus   2023-11-17
Dziennikarze pomagający terrorystom przyczyniają się do wprowadzenia nienawiści do Żydów do głównego nurtu   Tobin   2023-11-16
Zaciekłe podżeganie przez Al-Azhar: Pochwały dla palestyńskich bojówkarzy dżihadu; Losem Izraela jest zagłada; USA to największy szatan; Żydzi są potomkami małp i świń     2023-11-16
Human Rights Watch: Destrukcyjny program, symboliczna równowaga   Steinberg   2023-11-15
Plakaty przedstawiające porwane izraelskie dzieci powodują traumę wśród zwolenników Hamasu   Greenfield   2023-11-14
Rozwiązanie w postaci “dwóch państw”, żeby można było mordować Żydów   Tawil   2023-11-13
Rozgrzeszenie HamasuJak „przebudzeni” zachodni radykałowie stali się moralnymi spin doktorami Hamasu.   O'Neill   2023-11-12
Skąd biorą się zaprzeczenia potwornościom 7 października?   Glick   2023-11-11
Palestyna, czyli ostrze włóczni   Koraszewski   2023-11-11
Kolejna nowa wojna? Żołnierze, którzy ścinają głowy Ormianom są bohaterami Azerbejdżanu   Bulut   2023-11-10
Nie “tylko Hamas”   i Erielle Davidson   2023-11-09
Zlikwidowanie zbrodniarzy wojennych ratuje wszystkich   Bryen   2023-11-09
Popierają „Palestynę”, ponieważ nienawidzą Żydów   Tobin   2023-11-07
Mówimy „nie” hipokryzji i nienawiści UNICEF   Steinberg   2023-11-06
Kto powiedział, że Hamas nie reprezentuje Palestyńczyków?   Tawil   2023-11-04
Jak atak Hamasu zaskoczył Izrael   Greenfield   2023-11-03
Wojna z Źydami   Oren   2023-11-02
Negatywny wynik testu Hamasu   Landes   2023-11-02
Marzenie o aksamitnym Palestyńskim Państwie Hamasu i Innych   Koraszewski   2023-11-01
Powraca oszczerstwo o rytuale krwi   Dershowitz   2023-10-31
Jak Iran bezpośrednio wspierał atak Hamasu na Izrael   Toameh   2023-10-30
Który z nich powinien otrzymać pomoc humanitarną?   Pandavar   2023-10-29
Hamas, Israel i hipokryzja arabskich oraz innym muzułmańskich przywódców    Toameh   2023-10-28
To islam, głupczeNie chodzi tu o Izrael, kolonializm, globalizm czy kapitalizm; chodzi o islam.   Greenfield   2023-10-27
Barbarzyństwo Hamasu jest częścią tradycji arabskich pogromów   Julius   2023-10-27
Kim są cywile Gazy?   Bard   2023-10-26
Połowa amerykańskich wyborców poniżej 35. roku życia uważa, że masakry i gwałty na Żydach można uzasadnić     2023-10-25
Gwałt jako broń wojenna, tym razem w Izraelu. Dlaczego feministki milczą?   i Mandy Sanghera   2023-10-24
Cywile z Gazy potrzebują schronienia. Dlaczego świat arabski tego nie zapewni?   Jacoby   2023-10-23
Niemożliwe żądanie BidenaJego wizyta w Izraelu była pokazem dysonansu poznawczego.   Glick   2023-10-22
Nasze miasta i ulice są pełne nienawistników   Collier   2023-10-21
Polityczni i wojskowi przywódcy Iranu zachęcają Hamas do kontynuowania walki aż do osiągnięcia celu Iranu i Hamasu – zniszczenia Izraela     2023-10-20
Dlaczego Żydzi nie pozwolą się po prostu zabić?   O'Neill   2023-10-19
Wirusy tradycji, wirusy kłamstwa, wirusy umysłu   Koraszewski   2023-10-17
Hamas i Iran: rzeź Żydów przez dziesięciolecia   Toameh   2023-10-16

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk