Prawda

Poniedziałek, 11 grudnia 2023 - 00:44

« Poprzedni Następny »


Kiedy Havel spotkał Bidena


Oscar Clarke 2023-09-04

Vaclav Havel 10 grudnia 1989 roku przedstawia nazwiska ministrów pierwszego od 1948 roku niekomunistycznego rządu Czechosłowacji. Praga, Václavské náměstí) (Zdjęcie: Levan Ramiszwili, Flickr)
Vaclav Havel 10 grudnia 1989 roku przedstawia nazwiska ministrów pierwszego od 1948 roku niekomunistycznego rządu Czechosłowacji. Praga, Václavské náměstí) (Zdjęcie: Levan Ramiszwili, Flickr)

Rozszerzenie NATO, dalekie od projektu imperializmu Stanów Zjednoczonych, było procesem napędzanym przez małe i bezbronne kraje.


W ostatnich latach odbyło się wiele dyskusji na temat tego do czego zobowiązali się (lub nie) amerykańscy politycy wobec Gorbaczowa w 1989 r. w związku z rozszerzeniem NATO, kiedy Niemcy z NRD zostali ostatecznie uwolnieni od Stasi, a Władimir Putin poczuł urazę, którą pielęgnuje od tego czasu. Niewielu przyznaje, że zajmowanie się tą rosyjską tematyką oznacza dalsze akceptowanie polityki stref wpływów z czasów zimnej wojny. Akceptowanie założenia, że Rosja może zawetować decyzję państw byłego Związku Radzieckiego lub bloku wschodniego o przystąpieniu do pewnych sojuszy międzynarodowych, oznacza odmowę przyznania tym państwom pełnej suwerenności.


Często mówi się o ekspansji NATO od zakończenia zimnej wojny wyłącznie jako o decyzji politycznej Stanów Zjednoczonych. Jednak ignoruje to cele i interesy małych krajów, których politycy przedstawiali argumenty za członkostwem w NATO znacznie mocniej niż ktokolwiek w Waszyngtonie, często wbrew amerykańskim wątpliwościom i sprzeciwom. Najbardziej błyskotliwym z tych polityków był Václav Havel, wielki moralny przywódca czeskiego ruchu oporu wobec sowieckiej „normalizacji” po 1968 roku, który został pierwszym wybranym prezydentem demokratycznej Republiki Czeskiej po aksamitnej rewolucji.


Obejmując władzę, początkowo jako ostatni prezydent Czechosłowacji, Havel flirtował z koncepcją, że Czesi i Słowacy mogliby osiągnąć poziom wolności i dobrobytu swoich zachodnioeuropejskich sąsiadów bez konieczności zapewniania gwarancji bezpieczeństwa, na których ci sąsiedzi polegali od końca lat 40. ubiegłego wieku Z jego ówczesnego punktu widzenia obraz międzynarodowy wydawał się zmieniać w bardziej optymistycznym i pokojowym kierunku. Wczesnym latem 1991 r. Gorbaczow wysłał na prośbę Havla swojego zastępcę Giennadija Janajewa do Pragi w celu podpisania dokumentu rozwiązującego Układ Warszawski. Ponieważ Havel zabezpieczył swój kraj przed jakąkolwiek przyszłą „braterską pomocą” ze strony wojsk radzieckich, nie widział bezpośredniego powodu, aby spieszyć się w stronę NATO. Podobnie jak prezydent Bush, Havel był optymistą co do „pokojowej dywidendy”: idei, że poziom wydatków wojskowych można drastycznie zmniejszyć wraz z zakończeniem zimnej wojny, a zaoszczędzone pieniądze można wykorzystać na budowę zamożniejszych i kwitnących społeczeństw, co byłoby dla nich gwarancją pokoju. To był czas utopii.


Incydentem, który zmienił jego zdanie, był nieudany zamach stanu, który miał miejsce kilka tygodni później w Rosji. KGB obaliło Gorbaczowa w daremnej próbie ratowania reżimu tajnej policji, który upadał pod wpływem wielkiej fali ludzkiej emancypacji. Przywódcą tego zamachu stanu był ten sam Giennadij Janajew, którego Havel spotkał w Pradze. Doświadczenie podpisania Układu Warszawskiego było upokarzające dla zastępcy Gorbaczowa, który całą ceremonię przesiedział w kamiennym milczeniu. Jednak Havel początkowo nie rozumiał możliwych konsekwencji rosyjskiego upokorzenia. Poniżający akt podpisania dokumentu z byłym więźniem politycznym Havlem – żywym ucieleśnieniem mocy bezsilnych, co przerażało przywódców sowieckich od czasu powstania Czeka – mógł nawet być tym, co skłoniło Janajewa do podjęcia decyzji o zemście. W wysiłkach na rzecz ratowania imperium sowieckiego Janajew i jego „ośmioosobowa banda” stali się pierwszymi przedstawicielami rosyjskiego odwetu. Obserwując ich, jak rozpoczynali zamach stanu w sierpniu 1991 r., Havel zdał sobie sprawę, że nie będą ostatnimi.


Havel szybko przyswoił sobie lekcje z historii swojego kraju. Czesi przeżyli jedynie przelotny okres niepodległości po upadku monarchii austro-węgierskiej pod koniec I wojny światowej. Od marca 1939 r. byli okupowani przez nazistów, sprzedani przez ich rzekomych sojuszników, Wielką Brytanię i Francję. W okresie paktu niemiecko-sowieckiego Hitler i Stalin zgodzili się, że w przyszłym totalitarnym porządku światowym Czesi pozostaną pod niemiecką strefą wpływów. Uratowane przed tą przyszłością – jak na ironię – przez Armię Czerwoną, ich państwo stało się na prawie pół wieku sowieckim satelitą.


Często zdarzało się, że małe narody Europy były zdominowane przez większe. W drugiej połowie XX wieku lekcja ta została tak dobrze odrobiona w Europie Środkowej, że sama Historia (przynajmniej pisana wielką literą po heglowsku, aby zasugerować przeznaczenie) stała się podejrzana. „Nigdy nie zapominajcie – pisał Witold Gombrowicz – że tylko przeciwstawiając się Historii jako takiej, możemy przeciwstawić się historii naszych czasów”. Oznacza to, że historia nie musi zawsze toczyć się w kierunku wyznaczonym przez proroków imperialnego przeznaczenia. Ważną lekcją XX wieku było to, że chociaż ustępstwa zachęcały agresorów, siła ich odstraszała. I to właśnie siła Stanów Zjednoczonych zmieniła bieg historii Europy.


Havel zrozumiał, że NATO jest jedynym sposobem na zagwarantowanie przyszłości niepodległości Czech. Podczas przemówienia wygłoszonego na szczycie NATO w Pradze w listopadzie 2002 roku powiedział:


Być może Europa powinna bardziej niż dotychczas przypominać sobie, że dwie największe wojny w dotychczasowej historii świata wyrosły na jej ziemi w wyniku konfliktów między krajami europejskimi; oraz że w obu przypadkach to Stany Zjednoczone – które nie brały udziału w wybuchu tych konfliktów – ostatecznie w decydujący sposób przyczyniły się do zwycięstwa sił wolności i sprawiedliwości. Co więcej: kto wie, czy Europa Zachodnia byłaby w stanie utrzymać się podczas zimnej wojny i przeciwstawić się stalinowskiej, sowieckiej lub komunistycznej ekspansji, gdyby nie była wsparta ogromnym potencjałem siły, jaki wniosły Stany Zjednoczone, między innymi w ramach NATO?


Niemniej Europejczycy często musieli usilnie przekonywać Amerykanów, że wspieranie wolności na kontynencie europejskim leży w ich interesie. Roosevelt nie był wystarczająco potężny, by przeciwstawić się ruchowi America First, niezależnie od apeli Churchilla, aż do Pearl Harbor; i to burmistrz Berlina, Ernst Reuter, musiał nakłonić generała Claya, aby poparł niepopularną koncepcję berlińskiego mostu powietrznego. Dziś Zełenski i Ukraińcy rozumieją, że przyjęcie do NATO jest najpewniejszą ochroną długoterminowego pokoju dla ich kraju, ale przywódcy NATO boją się konsekwencji.


Havel także musiał utrzymać swój entuzjazm dla NATO przez kilka trudnych lat. Kiedy zmarł w 2011 r. Paul Berman napisał dla „New Republic” obszerny nekrolog, w którym wspomina scenę, której był świadkiem, gdy senator Joe Biden, ówczesny przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, spotkał się z Havlem, aby omówić wniosek Czech o przystąpienie do NATO w 1997 r. Biden chciał przekonać Havla, że polityka otwartych drzwi NATO nie jest otwartym zaproszeniem, ale raczej niechętną akceptacją, że wnioski będą rozpatrywane pod względem merytorycznym. A na Kapitolu było wielu, którzy upierali się, że czeski wniosek ma niewiele zalet i że jego przyjęcie tylko rozgniewa Rosjan.


„Meksyk jest dla nas pięćdziesiąt razy ważniejszy niż wy!” – powiedział Biden. Głos zabrał minister gabinetu Havela. Wyjaśnił, że Czechy rozumieją, że każdy kraj musi płacić za siebie. Minister chciał poznać cele. Chciał mieć pewność, że wszystko zostało pomyślane realistycznie. Biden eksplodował. „Wyjaśnijmy to sobie – powiedział. - Nikt nie prosi was o przyłączenie się”. Biden nie miał zamiaru prowadzić negocjacji. „To wy chcecie się przyłączyć” – powiedział czeskim przywódcom. Mogli także nie przyłączać się. A Ameryka mogła przyjąć radę senatora Dodda i zwolenników izolacjonizmu i całkowicie odwrócić się od Europy. Podkreślił, że z amerykańskiego punktu widzenia niezwykle ważna jest także Azja, a nie tylko Meksyk. „Demokracja to suka” – podsumował senator Biden.


Havel otrząsnął się po tym niepomyślnym pierwszym spotkaniu z Bidenem, a dwa lata później wprowadził Czechy do NATO. Ale nie zadowalało go tylko to, co osiągnął dla własnego kraju. Przez pozostałe lata sprawowania władzy użyczał swojego głosu i autorytetu moralnego sprawom innych małych krajów europejskich ubiegających się o przyjęcie. Rosja okazała szczególną dezaprobatę, gdy na początku XXI wieku byłe republiki radzieckie – Litwa, Estonia i Łotwa – złożyły wnioski o przyjęcie do NATO. W odpowiedzi Havel jasno mówił o tym, co tak naprawdę oznaczało rosyjskie oskarżenie o „okrążenie przez NATO”: że Rosja powinna w dalszym ciągu dyktować przyszłość trzech państw, które siłą włączyła do Związku Radzieckiego w ramach paktu Stalina z Hitlerem w sierpniu 1939 r. „Jestem głęboko przekonany – napisał Havel w 2001 roku, - że Rosja nie zasługuje, abyśmy zachowywali się wobec niej tak, jak wobec trędowatego, inwalidy czy dziecka, które wymaga specjalnego traktowania i którego kaprysy, niezależnie od tego, jak są niebezpieczne, należy rozumieć i tolerować”.


Havel był przywódcą jednego małego kraju w Europie Środkowej, ale jego historia ma swoje odpowiedniki w całej części kontynentu, która została wyzwolona spod sowieckiej orbity w 1991 roku. Ekspansja NATO, daleka od projektu imperializmu Stanów Zjednoczonych, była procesem kierowanym głównie przez małe i bezbronne kraje, które są również najbardziej antyimperialistyczne, ponieważ ich dalsze istnienie opiera się na ich zdolności do odstraszania imperialistycznych sąsiadów. Podczas gdy wiele groźnych imperializmów z europejskiej przeszłości szczęśliwie zniknęło, rosyjski imperializm podtrzymuje swoje roszczenia. Havel był przekonany, że będzie to robiła nadal, dopóki nie pogodzi się z istnieniem własnych granic. „Jeśli nie wiem… gdzie zaczynam się i gdzie kończę – napisał – moje relacje z otaczającymi mnie ludźmi są nieuchronnie napięte, pełne podejrzeń i obciążeń kompleksem niższości, który może kryć się za pompatyczną brawurą”. Z tego powodu zwycięstwo Ukrainy – w nauczeniu Rosjan, gdzie leżą ich granice – mogłoby na dobre zakończyć rosyjską historię imperialną i przyspieszyć dzień, w którym cywilizacja pogodzona sama ze sobą będzie mogła żyć w harmonii obok Europy.


Link do oryginału: https://quillette.com/2023/08/29/when-havel-met-biden/?ref=quillette-daily-newsletter

Quillette, 29 sierpnia 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Oscar ClarkeBrytyjski historyk, pracownik naukowy University of Bristol.

 


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2494 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Tak daleko, tak blisko   Koraszewski   2023-12-10
Za kulisami Human Rights Watch: nienawiść i korupcjaPamięci Roberta Bernsteina, założyciela Human Rights Watch   Steinberg   2023-12-09
Najnowszy hit Pallywoodu. Jak usłużne relacje mediów o „zbombardowaniu” szpitala Al-Ahli promowały propagandę Hamasu   Landes   2023-12-07
Nagroda Nobla za terror i inne absurdy   Fernandez   2023-12-06
Gaza – kto z kim walczy i w imię czego?   Koraszewski   2023-12-05
Unia Europejska jest wspólnikiem Iranu   Rafizadeh   2023-12-05
W  Betlejem Boże Narodzenie zostało odwołane , a winni są Żydzi.     2023-12-04
Porażka zachodniego feminizmu, kiedy jest najbardziej potrzebny   Chesler   2023-12-04
Huti: kim są i dlaczego atakują Izrael?   Flatow   2023-12-03
Krótka historia długiej odpowiedzialności zbiorowej   Koraszewski   2023-12-02
Dlaczego Arabowie “zdradzili” Palestyńczyków   Toameh   2023-12-01
Coleman Hughes atakuje porównania między Palestyńczykami a walką Czarnych o wolność w Afryce Południowej i w Ameryce   Coyne   2023-12-01
Prawdziwi eksperci prawa międzynarodowego są zgodni: Hamas jest winny zbrodni wojennych i niemal na pewno ludobójstwa. Ale media ignorują ten przekaz     2023-11-30
Czerwony Krzyż po raz kolejny zawodzi Żydów   Bard   2023-11-28
“Rozwiązanie w postaci dwóch państw” oznacza terroryzm   Greenfield   2023-11-27
Niebezpieczne fantazje Bidena o państwie palestyńskim   Tobin   2023-11-26
Nie, Joe. Powierzenie ONZ odpowiedzialności za Gazę byłoby kiepskim dowcipem   Kontorovich   2023-11-24
Nagroda administracji Bidena dla Iranu w wysokości 10 miliardów dolarów: tylko małe podziękowanie za zorganizowanie wojny, zranienie 56 żołnierzy amerykańskich i próbę wypędzenia USA z Bliskiego Wschodu.   Rafizadeh   2023-11-23
Gaza moja miłość   Koraszewski   2023-11-22
Oszczerstwa o popełnianiu „ludobójstwa przez Izrael mają na celu usprawiedliwienie ewentualnego prawdziwego ludobójstwa na Żydach     2023-11-21
Dlaczego Palestyńczycy nie chcą rządzić Gazą?   Abdul-Hussain   2023-11-18
Gaza, islam i Zachód   Smith   2023-11-17
Pora, żeby Biden publicznie przyznał, że jest to wojna irańskich mułłów przeciwko Izraelowi i Stanom Zjednoczonym   Rafizadeh   2023-11-15
Amerykański front   Rosenthal   2023-11-07
Antonio Guterres nie jest najgorszym sekretarzem generalnym w historii ONZ, ale jest w czołówce   Fitzgerald   2023-11-04
Normalizacja barbarzyństwa. Społeczeństwa, które rezygnują z wolności, wkrótce zobaczą, że zastąpiła ją przemoc.   O'Neill   2023-11-03
Zamknięcie granicy przez Egipt stanowi naruszenie prawa międzynarodowego   Kontorovich   2023-11-01
Po masakrze Żydów przeprowadzonej przez Hamas „GUARDIAN” nienawidzi Żydów jeszcze bardziej   Levick   2023-10-30
Egipt i Jordania odmawiają ratowania palestyńskiego życia     2023-10-28
Wielki Zderzacz Andronów   Koraszewski   2023-10-26
Lepsze pytanie: czego prawo międzynarodowe wymaga od reszty świata w sprawie Hamasu?   Amos   2023-10-25
Właśnie przeczytałem Idź i wróć człowiekiem   Kalwas   2023-10-24
Piekło wojen miejskich nie jest unikalne dla Gazy   Brincka   2023-10-23
Kto i jak współczuje Palestyńczykom?   Koraszewski   2023-10-21
Czy powinniśmy pomagać Palestyńczykom w Gazie?   Destexhe   2023-10-18
Przyzwoici liberałowie mogą wyrządzić więcej szkody niż demonstranci popierający Hamas   Tobin   2023-10-15
List otwarty do redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” Jarosława Kurskiego   Koraszewski   2023-10-15
Najważniejsza zmiana w świecie arabskim od końca kolonializmu     2023-10-06
ONZ musi zakończyć wykluczanie Tajwanu — zanim będzie za późno   Jacoby   2023-10-05
Zakrzykiwanie cywilizowanego dialogu   Chesler   2023-10-04
Lekcje z Karabachu dla ofiar i  prześladowców   Fernandez   2023-10-04
Afryka: dzielenie kury, która znosi złote jaja   Taheri   2023-09-30
Dlaczego Palestyńczycy uciekają ze Strefy Gazy?   Tawil   2023-09-28
Nieuniknione dysproporcje   Gal   2023-09-28
Problem imigracji   Lloyd   2023-09-27
Arabscy Izraelczycy przeprowadzają się do Strefy C i rozwalają kłamstwo o „apartheidzie”     2023-09-22
Jerycho NIE jest miejscem palestyńskiego dziedzictwa   Williams   2023-09-21
Donald Tusk, „człowiek Euroislamu” w Unii Europejskiej   Lindenberg   2023-09-21
Pierwszy Sekretarz Wszystkich Narodów Świata przemówił   Koraszewski   2023-09-18
Erdoğan: ochoczy zakładnik antyzachodniej doktryny Putina   Bekdil   2023-09-16
Abbas musi ponieść realne konsekwencje swoich antysemickich uwag   Flatow   2023-09-14
Dziennikarka BBC po raz kolejny zakłada pelerynę aktywistki   Sela   2023-09-11
Kłopot z filmami idealizującymi amerykańskich komunistów   Tobin   2023-09-11
Najnowszy antyizraelski dokument prawny ONZ opiera się na kłamstwach     2023-09-07
Niewolnictwo: ostentacyjna hipokryzja BRICS wobec Czarnych Afrykanów   Trewhela   2023-09-06
Oskarżenie o islamofobię   Dawkins   2023-09-05
Kiedy Stany Zjednoczone odmawiają powiedzenia słowa „palestyński”?   Flatow   2023-09-05
Kiedy Havel spotkał Bidena   Clarke   2023-09-04
Przepływy migracyjne i prawo niezamierzonych konsekwencji   Fernandez   2023-09-02
Do dziś UNRWA nie otrzymała od Stanów Zjednoczonych 75 milionów dolarów. Zobaczymy, czy złowieszcze przewidywania się spełnią.     2023-09-02
Świat staje się wielobiegunowy   Mahjar-Barducci   2023-08-28
Sprawiedliwość wymaga uczciwych procedur   Dershowitz   2023-08-26
Krytyka porozumienia między USA a Iranem o wymianie więźniów w prasie saudyjskiej     2023-08-23
Reporter przewidział pogrom Farhud w 1939 roku     2023-08-22
Nanoracjonalizm wojen religijnych w epoce nuklearnej   Koraszewski   2023-08-21
Syndrom „Musimy coś zrobić”   Taheri   2023-08-18
Izraelskie osiedla nie są nielegalneOdpowiedź Nathanielowi Bermanowi   Kontorovich   2023-08-18
Kto rozpoczął II wojnę światową?   Jacoby   2023-08-17
Co się stało z eskalacją izraelskiej dominacji?   Pandavar   2023-08-16
List do przyjaciela i kilku innych osób   Koraszewski   2023-08-09
Barwna historia Palestyny na Twitterze   Collier   2023-08-08
Byli pracownicy Departamentu Stanu przyznają, że się myliliDlaczego więc Izrael miałby ich teraz słuchać?   Flatow   2023-08-06
„Nasz najmniej odrażający wybór”Od premiery filmu „Oppenheimer” odżyła debata na temat użycia bomby atomowej w Japonii   Jacoby   2023-08-04
Nieznośny irracjonalizm racjonalizmu   Koraszewski   2023-08-03
Robert Malley i zew Trzeciego Świata   Mansour   2023-08-01
Eskalacja agresji irańskich mułłów w Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie   Rafizadeh   2023-07-27
Administracja Bidena zostawia sojusznika USA na lodzie   Bryen   2023-07-27
Przywoływanie do porządku   Collins   2023-07-25
Dlaczego Palestyńczycy zawsze ogłaszają zwycięstwo, kiedy przegrywają?     2023-07-24
Każda umowa z Iranem wymaga zgody Kongresu   Kemp   2023-07-22
Administracja Bidena na nowo definiuje antysemityzm. I wyklucza najbardziej zgubną obecnie formę nienawiści do Żydów   Kontorovich   2023-07-22
Wizyta irańskiego prezydenta w Ameryce Łacińskiej     2023-07-21
Recenzja książki Andrzeja Koraszewskiego   Eyal-Fajtlowicz   2023-07-20
Czy kłamią, że nie wiedzą?   Koraszewski   2023-07-17
Czy ci się to podoba, czy nie, tożsamość ma znaczenie – ale która tożsamość?   Fernandez   2023-07-14
Biden podaje rękę antysemitomBojkot izraelskich instytucji akademickich jest tylko najnowszym przykładem tego, jak Departament Stanu USA niemal wypowiedział wojnę Izraelowi.   Bard   2023-07-13
Najwyższy czas przyjąć Ukrainę do NATO   Jacoby   2023-07-12
Czy Departament Stanu przestrzega prawa USA na terytoriach spornych?     2023-07-11
Co naprawdę powiedział Frederick Douglass w swoim wspaniałym przemówieniu z okazji Dnia Niepodległości   Jacoby   2023-07-11
Dziennikarstwo z użyciem płynów ustrojowych   Koraszewski   2023-07-10
Świat wysyła komunikat: Izrael powinien po prostu zaakceptować mordowanie Żydów     2023-07-08
Podczas gdy Stany Zjednoczone wzywają Izrael do „powściągliwości”, codziennie bombardują cele terrorystyczne na całym świecie     2023-07-05
Saudyjski publicysta niechętnie chwali Izrael i omawia „zjawisko Edy Cohena”     2023-07-04
Pochwała krytyków gender     2023-07-04
Wyburzenia domów przez Izrael i Egipt   Fitzgerald   2023-07-03
Ostatni upust żółci   Koraszewski   2023-07-03
Co arabscy darczyńcy dla amerykańskich uniwersytetów kupują za 10 miliardów dolarów?   Bard   2023-07-02
Krew, ropa i golf: Zachodnia hipokryzja wobec COP-28   Fernandez   2023-07-01
Misterium historycznego zakrętu   Koraszewski   2023-06-28
Chiny, Pakistan i Turcja sięgają po Kaszmir   Bulut   2023-06-27

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk