Prawda

Piątek, 31 marca 2023 - 07:55

« Poprzedni Następny »


Wojna Unii Europejskiej z Izraelem


Bassam Tawil 2023-01-19

<span>Wyciekł poufny dokument sporządzony przez misję Unii Europejskiej we wschodniej Jerozolimie, który pokazuje, że Europejczycy aktywnie współpracują z Autonomią Palestyńską i w jej imieniu w celu przejęcia Obszaru C Zachodniego Brzegu – chociaż istnieje wyraźna umowa, podpisana, zarówno przez Izrael, jak i Palestyńczyków, że do czasu ostatecznych ustaleń w dalszych negocjacjach obszar ten ma być pod kontrolą Izraela. (Na zdjęciu szef misji UE w Jerozolimie Wschodniej, Sven Kühn von Burgsdorff, na czele 13 europejskich polityków (w tym z Polski), protestujący przeciwko budowaniu w Jerozolimie mieszkań dla Żydów w listopadzie 2022r.) </span>
Wyciekł poufny dokument sporządzony przez misję Unii Europejskiej we wschodniej Jerozolimie, który pokazuje, że Europejczycy aktywnie współpracują z Autonomią Palestyńską i w jej imieniu w celu przejęcia Obszaru C Zachodniego Brzegu – chociaż istnieje wyraźna umowa, podpisana, zarówno przez Izrael, jak i Palestyńczyków, że do czasu ostatecznych ustaleń w dalszych negocjacjach obszar ten ma być pod kontrolą Izraela. (Na zdjęciu szef misji UE w Jerozolimie Wschodniej, Sven Kühn von Burgsdorff, na czele 13 europejskich polityków (w tym z Polski), protestujący przeciwko budowaniu w Jerozolimie mieszkań dla Żydów w listopadzie 2022r.) 

Unia Europejska (UE) przekonuje, że szanuje demokrację i podziela z Izraelem wartości otwartego i demokratycznego społeczeństwa opartego na rządach prawa. Jeśli to prawda, to dlaczego UE nie szanuje decyzji Arabów i Izraelczyków, by wspólnie zasiąść do stołu i wynegocjować granice? Dlaczego UE potajemnie pomaga Palestyńczykom w przejęciu Obszaru C na Zachodnim Brzegu poprzez nielegalne budownictwo?


Poufny dokument sporządzony przez misję Unii Europejskiej we wschodniej Jerozolimie, który wyciekł, pokazuje, że Europejczycy aktywnie współpracują z Autonomią Palestyńską i w jej imieniu w celu przejęcia Obszaru C Zachodniego Brzegu – chociaż istnieje wyraźna umowa, podpisana, zarówno przez Izrael, jak i Palestyńczyków, że do czasu ostatecznych ustaleń w dalszych negocjacjach obszar ten ma być pod kontrolą Izraela. 


Porozumienia z Oslo, podpisane między Izraelem a Palestyńczykami, ustanowiły podział administracyjny Zachodniego Brzegu na trzy obszary: A, B i C.


Obszar A znajduje się pod wyłączną kontrolą Autonomii Palestyńskiej; w Obszarze B Autonomia Palestyńska sprawuje kontrolę administracyjną, ale dzieli kontrolę bezpieczeństwa z Izraelem. Większość Palestyńczyków mieszka na tych dwóch obszarach.


Obszar C jest kontrolowany wyłącznie przez Izrael.


Porozumienia z Oslo nazywane są umowami tymczasowymi, ponieważ miały być podstawą późniejszych negocjacji między Palestyńczykami i Izraelczykami oraz wstępem do ewentualnego wszechstronnego porozumienia pokojowego. Preambuła umowy mówi o „pokojowym współistnieniu, wzajemnej godności i bezpieczeństwie, przy jednoczesnym uznaniu… wzajemnych uzasadnionych i politycznych praw” stron . Celem negocjacji izraelsko-palestyńskich jest między innymi utworzenie Palestyńskiej Tymczasowej Władzy Samorządowej dla narodu palestyńskiego. Do 1996 r., zgodnie z postanowieniami Porozumień z Oslo, miały rozpocząć się negocjacje w sprawie stałego statusu, w tym granic.


UE zdecydowała się jednak zignorować decyzję podjętą przez Izraelczyków i Palestyńczyków o osiągnięciu trwałego i wszechstronnego porozumienia pokojowego w drodze negocjacji. Zdecydowała się także zachęcić Palestyńczyków do łamania prawa poprzez nielegalne budownictwo i zawłaszczanie ziemi.


Zamiast naciskać na Palestyńczyków, by wrócili do stołu negocjacyjnego z Izraelem, UE pomaga Palestyńczykom w nielegalnym przejęciu kontroli nad dużymi częściami Obszaru C – co stanowi bezpośrednie naruszenie porozumienia z Oslo.


Krótko mówiąc, UE zachęca Palestyńczyków, by nie wracali do stołu negocjacyjnego z Izraelem. Zamiast tego UE mówi Palestyńczykom, że UE pomoże im ukraść ziemię jako alternatywę dla osiągnięcia pokojowego porozumienia z Izraelem w drodze negocjacji.


„Unia Europejska zobowiązuje się przyczynić do budowy państwa palestyńskiego w granicach z 1967 roku i zmobilizować w tym celu swoje narzędzia polityczne i finansowe” – czytamy w dokumencie .

„Żywotność rozwiązania dwupaństwowego jest stale podważana przez postępującą fragmentację i ‘pełzającą aneksję’ (przez Izrael) Obszaru C. Wymaga to ulepszonego, wyartykułowanego i solidnego podejścia całościowego, mobilizującego europejskie środki polityczne i finansowe”.

Zgodnie z dokumentem:

„Program UE dla Obszaru C ma na celu wspieranie odporności ludzi, usług i instytucji, wzmocnienie obecności Palestyńczyków na Obszarze C oraz ochronę praw Palestyńczyków żyjących na Obszarze C. Program przyczynia się do służenia społecznościom na Obszarze C i obecności Palestyńczyków na tym obszarze, tak, aby zachować Obszar C jako część przyszłego państwa palestyńskiego”.

Dr Gerald Steinberg, prezes NGO Monitor, powiedział Jewish News Syndicate (JNS), że „od 1980 roku decydenci UE dążyli do stworzenia państwa palestyńskiego, a przez ostatnie dwie dekady korzystali z sieci podwykonawców organizacji pozarządowych, aby promować ten cel”.

„Jak potwierdza ten dokument, używanie przez Europę etykiet takich jak wsparcie dla ‘społeczeństwa obywatelskiego’ i ‘praw człowieka’ miało na celu ukrycie milionów euro przekazywanych co roku wybranym sojuszniczym organizacjom pozarządowym, szczególnie na Obszarze C, w celu stworzenia faktów dokonanych w terenie. Teraz, gdy pozory zostały ujawnione, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo poważnej konfrontacji między Izraelem a Europą, w tym w sprawie poparcia dla organizacji pozarządowych”.

Profesor Eugene Kontorovich, dyrektor ds. prawa międzynarodowego w Kohelet Policy Forum w Jerozolimie, powiedział JNS, że ujawniony dokument UE pokazuje, że Bruksela podejmuje kroki w oczekiwaniu na politykę nowego rządu Izraela, aby „zachować” ziemie na Obszarze C.

„Dochodzi do szybkiej aneksji obszarów otaczających żydowskie miasta w Judei i Samarii przez AP i UE. To jest ‘ziemia za pokój’ bez fałszywej obietnicy pokoju… To ujawnienie pokazuje, że nikt nie powinien być zaskoczony, kiedy UE potępi nowy rząd za próbę uratowania ziemi w Jehuda i Szomron [Zachodni Brzeg] – za kradzież której oni [UE i Palestyńczycy] są odpowiedzialni”.

Jenny Aharon, dyrektorka Golden Gate Public Affairs, która doradza w sprawach UE-Izrael i współpracuje z instytucjami UE w Brukseli, zwróciła uwagę, że UE działa wbrew deklarowanemu przez siebie celowi.


„Aby zrozumieć, co wydarzyło się w związku z tym dokumentem i reakcją Izraela, ważne jest spojrzenie na kontekst: UE starała się pozostać neutralnym mocarstwem, wyrażając swoją opinię na temat polityki Izraela na Zachodnim Brzegu” – mówi Aharon.

„Twierdzi uparcie, że jej stanowisko opiera się na skrupulatnym przestrzeganiu prawa międzynarodowego, prawa i karty UE, a także Porozumień z Oslo. Temu twierdzeniu z pewnością zaprzecza ujawniony dokument, w którym widzimy aktywistę UE starającego się pomóc Palestyńczykom w przejęciu władzy na Obszarze C, tym samym obszarze, który został oddany pod kontrolę Izraela na mocy Porozumień z Oslo, które UE, jak twierdzi, przestrzega”.

Aharon pisze, że podczas gdy UE nalegała, aby Izrael przestrzegał porozumień z Oslo i aby państwo palestyńskie zostało ustanowione w ramach wszechstronnego porozumienia pokojowego, UE jednocześnie próbuje pozbawić Izrael jego praw wynikających z tego samego porozumienia, które dało Izraelowi odpowiedzialność za bezpieczeństwo, porządek publiczny i wszystkie kwestie związane z terytorium Obszaru C, w tym planowanie przestrzenne i podział na strefy ochronne.

„Teraz, gdy intencje UE zostały ujawnione, powinna ona ponownie rozważyć swoje stanowisko, przestać maskować swoje decyzje polityczne prawami i wyłożyć karty na stół w celu uczciwej dyskusji… Powinni to zrobić, zanim stosunki UE-Izrael jeszcze bardziej się pogorszą”.

Izraelska organizacja składająca się z ponad 16 tysięcy byłych oficerów wojskowych, służb bezpieczeństwa i policji nazwała ujawnienie, że UE pracuje nad przejęciem przez Palestyńczyków Obszaru C, „aktem rażącej wrogości i agresji”.


W liście otwartym Izraelskie Forum Obrony i Bezpieczeństwa (IDSF) skrytykowało UE za ten poufny dokument:

„Zgodnie z naszym profesjonalnym rozumieniem bezpieczeństwa narodowego dominujący teren Judei i Samarii na Obszarze C jest strategicznym terenem, który kontroluje lub może zagrozić większości nowoczesnej infrastruktury i aktywów strategicznych Państwa Izrael… Ujawnione tajne działania UE mające na celu podważenie izraelskiej kontroli na Obszarze C i wspieranie nielegalnego rozwoju Palestyny na tych obszarach stanowi wyraźne i ostre zagrożenie bezpieczeństwa Państwa Izrael i jest aktem rażącej wrogości i agresji”.

Założyciel i dyrektor IDSF, generał brygady (w rezerwie) Amir Avivi, powiedział, że działalność UE podważa Porozumienia z Oslo, które ustanowiły kontrolę Izraela nad Obszarem C:

„Te obszary są kluczowe dla istnienia Izraela w dłuższej perspektywie. To kwestia egzystencjalna. Tylko my możemy określić, czego potrzebujemy, mówiąc o bezpieczeństwie narodowym, mówiąc o żydowskich aspiracjach narodowych. Żaden kraj europejski nie może decydować za nas, czego potrzebujemy, a już na pewno nie sprzeciwiać się porozumieniu, które każdy powinien przestrzegać”.

Grupa 40 izraelskich członków Knesetu (parlamentu) również wyraziła zaniepokojenie polityką i działaniami UE. Wezwali UE do natychmiastowego zaprzestania „nielegalnej działalności budowlanej na suwerennym terytorium Izraela”.


Zwracając się do przywódców UE, członkowie Knesetu napisali:

„Wczoraj dowiedzieliśmy się o oficjalnym dokumencie politycznym Unii Europejskiej, dokumencie, którego powagi nie sposób przecenić, który nie pozostawia żadnych wątpliwości co do jednostronności i wrogości UE wobec państwa Izrael i narodu żydowskiego. Dokument [UE] całkowicie ignoruje historyczne związki naszego narodu z naszą ojczyzną, całkowicie ignoruje porozumienia polityczne i status państwa Izrael na Obszarze C i dąży do ustanowienia granic z 1949 r. jako ostatecznych stałych granic Izraela – z całkowitym lekceważeniem społeczności żydowskich na tym terenie”.

Unijna polityka finansowania i zachęcania do zawłaszczania ziemi przez Palestyńczyków zaczyna przynosić owoce.


Raport opublikowany przez izraelską organizację pozarządową Regavim, która działa na rzecz zapobiegania nielegalnemu zajęciu izraelskiej ziemi państwowej, ujawnił, że w 2022 r. nielegalne budownictwo palestyńskie na Obszarze C wzrosło o 80%. Raport dokumentuje 5535 nowych nielegalnych konstrukcji zbudowanych w 2022 roku, w porównaniu do 3076 konstrukcji w tym samym okresie w 2021 roku.


Wsparcie UE dla palestyńskich wysiłków zmierzających do przejęcia Obszaru C w rzeczywistości podważa perspektywy osiągnięcia pokojowego porozumienia między Palestyńczykami a Izraelem. UE nie tylko zniweczyła wszelkie szanse na wynegocjowanie porozumienia, ale obłudnie poparła trwające próby Palestyńczyków narzucenia Izraelowi rozwiązania, zamiast – jak uzgodniły obie zaangażowane strony – osiągnięcia go w drodze negocjacji.


Nadszedł czas, aby powiedzieć UE, aby zajęła się swoimi sprawami i zaprzestała antydemokratycznego wtrącania się w sprawy innych krajów.


The European Union’s War on Israel

Gatestone Institute, 9 stycznia 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

*Bassam Tawil – muzułmański badacz i publicysta mieszkający na Bliskim Wschodzie.

 

Od redakcji „Listów z naszego sadu”

 

Ujawniony tajny dokument misji Unii Europejskiej we wschodniej Jerozolimie podpisany jest podobno przez jej szefa, niemieckiego dyplomatę Svena Kühna von Burgsdorffa. Pisaliśmy o nim dwukrotnie tutaj oraz tutaj. Instytut Wiesenthala wystosował w czerwcu 2022r. list otwarty do Ursuli von der Leyen, Przewodniczącej Komisji Europejskiej, wzywający do usunięcie tego niemieckiego dyplomaty ze stanowiska przedstawiciela UE, gdyż naraża on na szwank reputację Unii Europejskiej. List spowodowany był jego wypowiedzią, w której kłamliwie stwierdzał, że „od 2008 roku zabito tysiące Palestyńczyków” jak również, że „ataki terrorystyczne na Izraelczyków nie powinny dziwić, biorąc pod uwagę głębię cierpień Palestyńczyków z powodu 74-letniego konfliktu z Izraelem!”

 

W artykule z 19 listopada 2020 pod tytułem „Trzynastu wspaniałych pod wodzą misjonarza”, opisywaliśmy działalność tego niemieckiego dyplomaty, który wdaje się być bardziej przedstawicielem Hamasu niż Unii Europejskiej, jak również przypominaliśmy inną postać o tym samym nazwisku Kurta Ludwiga Ehrenreicha Burgsdorffa. To urodzony w 1886 roku niemiecki arystokrata, doktor prawa, kawaler Krzyża Rycerskiego. Od 1 grudnia 1943 do 17 stycznia 1945 pełnił funkcję gubernatora dystryktu Kraków w Generalnym Gubernatorstwie. Równocześnie był kierownikiem organizacji partyjnej NSDAP w dystrykcie krakowskim.

 

Nie wiemy, czy Sven Kuhn von Burgsdorff jest jego potomkiem ale jest duże prawdopodobieństwo, że jest co najmniej z tej samej rodziny i podtrzymuje rodzinną tradycję. Oczywiście, żaden człowiek nie odpowiada za czyny kogokolwiek ze swojej rodziny, a tylko za swoje własne. Kiedy jednak jego działalność wyraźnie zmierza do tego samego celu, co działalność innego Burgsdorffa – nazisty i hitlerowca -  to daje już sporo do myślenia.


Mało prawdopodobne, aby zbieżność nazwisk była przypadkowa, ale zbieżność przekonań z pewnością przypadkowa nie jest.


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2350 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Co myślą Palestyńczycy?   Hirsch   2023-03-30
Słowa nie mają znaczenia. Mamy władzę nad słowami, a nie odwrotnie.   Krauss   2023-03-29
Dziennikarze czczą Rogeta i porzucają obiektywizm   Bard   2023-03-29
Progresiści zwrócili Demokratów przeciwko Izraelowi   Tobin   2023-03-28
Roger Waters twierdzi, że odmawia się mu „wolności słowa”, obiecuje pozwać niemieckie miasta   Fitzgerald   2023-03-26
Dylematy demokraty, chochoła i warchoła   Koraszewski   2023-03-25
Czy niemowlęta nadal wygrywają wojny?   Taheri   2023-03-24
France24 zawiesza dziennikarzy za antysemityzm   Wójcik   2023-03-22
Nie każda solidarność budzi podziw i uznanie   Koraszewski   2023-03-20
Protesty i Zasada Pani Frearson   Collins   2023-03-19
Amerykańscy profesorowie przemawiają na konferencji terrorystów   Flatow   2023-03-18
Pornografia protestu. Szukanie przyjemności w szlachetności buntu   Leibovitz   2023-03-18
Pożegnać świętości, wrócić do zasad   Koraszewski   2023-03-17
Mordercza obsesja UE na punkcie Izraela   Tawil   2023-03-17
Czy modlitwa w szkole jest zgodna z Konstytucją?   Dershowitz   2023-03-14
Dziecięca choroba lewicowości   Koraszewski   2023-03-10
Lista rzeczy, których NIE zobaczymy i NIE usłyszymy od rządu i mediów USA po zamordowaniu obywatela amerykańskiego w Judei     2023-03-07
Chiny przekraczają “czerwoną linię” pomagając Rosji w wysiłkach wojennych   Bergman   2023-03-03
Katastrofa demokracji, czy katastrofa w demokracji   Koraszewski   2023-03-02
Republika Strachu: 20 lat później   Teheri   2023-03-01
Empatia i wrażliwość sztucznej inteligencji   Krauss   2023-02-28
“Przebudzona” Ameryka — oglądana przez uciekinierkę z Korei Północnej   Bawer   2023-02-27
Rajd IDF na Nablus to kolejny gwóźdź do trumny Autonomii Palestyńskiej   Toameh   2023-02-24
Ukraina: niezamierzone konsekwencje   Taheri   2023-02-23
Gdzie, u licha, była „Palestyna”?   Collier   2023-02-23
Wojna zastępcza Europy przeciwko Izraelowi. Jak UE ignoruje zbrodnie Hamasu   Tawil   2023-02-22
UE walczy z dezinformacją. Ale nie antyizraelską dezinformacją     2023-02-20
Szczęśliwy święty Jerzy   Koraszewski   2023-02-19
Trzęsienia ziemi przynoszą śmierć. Ale także życie   Jacoby   2023-02-18
CIA Burnsa wznawia wojnę z Izraelem   Bard   2023-02-18
„Global Getaway”: nadmiar pustych obietnic ze strony UE?   Bergman   2023-02-17
UNRWA jest problemem a nie rozwiązaniem   Tawil   2023-02-16
Syria: Wojna, która nie ma końca    Taheri   2023-02-16
Dialog ze sztucznym inteligentem   Koraszewski   2023-02-15
Chiny i Rosja pogłębiają więzi   Bergman   2023-02-11
Iran: Wyprzedaż klejnotów rodzinnych, by kupić lojalność   Taheri   2023-02-09
Zagrożeni Asyryjczycy i język Jezusa potrzebują międzynarodowego wsparcia   Bulut   2023-02-08
Palestyńczycy naprawdę zasługują na współczucie   Koraszewski   2023-02-07
„Imam Pokoju” wzywa Arabów, muzułmanów do zaakceptowania Izraela     2023-02-07
Unia Europejska w sprawie praw człowieka w Iranie: najpierw biznes   Rafizadeh   2023-02-01
Państwa arabskie wysyłają miliardy na amerykańskie uniwersytety     2023-01-29
Naród ofiar jest skazany na porażkę   Greenfield   2023-01-28
Dlaczego należy zakazać flagi OWP i Konfederacji?   Flatow   2023-01-27
Komu na rękę z niewidzialną ręką?   Koraszewski   2023-01-27
UE i administracja Bidena wciąż ugłaskują i nagradzają mułłów Iranu   Rafizadeh   2023-01-24
Żyjemy w ciekawych czasach   Koraszewski   2023-01-24
Wojna Unii Europejskiej z Izraelem   Tawil   2023-01-19
Czy istnieje środek prawny na kłamstwa George'a Santosa?   Dershowitz   2023-01-19
Wieczny dyktator i brakujący pokój: historia Mahmuda Abbasa   Eid   2023-01-19
Orwellowska obsesja „New York Timesa” na punkcie Izraela   Chesler   2023-01-18
Palestyna: Perwersyjny – i wprawiający w osłupienie - paradoks   Sherman   2023-01-17
Kolejna faza ewolucji państwucha   Koraszewski   2023-01-17
Najważniejsze niepisane prawo na Zachodzie: nie drażnij irracjonalnych, ekstremistycznych muzułmanów     2023-01-13
Głupota ujawnia się w działaniu, część 3: ignorowanie porażek   Bard   2023-01-11
Nie ma chleba bez wolności?   Koraszewski   2023-01-11
Europa na łasce Kataru?   Godefridi   2023-01-10
Turecki “postęp”: Sześcioletnią dziewczynkę wydał za mąż jej ojciec, znany szejk   Bekdil   2023-01-06
Antysemityzm ludzi łagodnych i dobrych - raz jeszcze   Koraszewski   2023-01-06
Dzisiejsza Rosja i “Długi Telegram”   Koraszewski   2023-01-05
Zapomniane przemówienie Jasera Arafata   Shaw   2023-01-04
Znaczenie wielkiego exodusu Mizrahi   Julius   2023-01-03
Profesor Matczak i hollywoodzka puma   Koraszewski   2023-01-02
Śmieć chrześcijaństwa w Betlejem   Ibrahim   2022-12-31
Ukraina: przepis na ugłaskanie zbrodniarza   Taheri   2022-12-31
Przesłanie Zełenskiego w mundurze polowym   Jacoby   2022-12-29
Konserwatyzm w dobie populistycznej rewolty   Winegard   2022-12-23
Europa budzi się i dostrzega korupcję w organizacjach pozarządowych   Steinberg   2022-12-22
W Iranie i Chinach protestujący domagają się wolności. Gdzie jest przywódca wolnego świata?   Jacoby   2022-12-22
Niemiecki kanclerz obawia się zimnej wojny   Koraszewski   2022-12-21
Niemieckie spojrzenie na globalne perspektywy   Taheri   2022-12-20
Historia medialnej intifady przeciwko Izraelowi   Chesler   2022-12-20
Mułłowie Iranu: kiedy zbudzi się Unia Europejska?   Rafizadeh   2022-12-15
Turcja i Izrael: otwarcia i ponowne zamknięcia   Bekdil   2022-12-15
Uwolnić Iran z rąk terrorystów i morderców   Grzegorz Lindenberg   2022-12-13
Długi cień zimnej wojny   Koraszewski   2022-12-12
Głupota ujawnia się w działaniu   Bard   2022-12-12
Kolonializm i Żydzi, ofiary czy kolaboranci?   Julius   2022-12-11
Zniekształcona pamięć wojny koreańskiej   Shankar   2022-12-09
Czy Izrael powinien bojkotować palestyńskich Arabów?   Amos   2022-12-08
Komu wierzymy i dlaczego tak niechętnie?   Koraszewski   2022-12-07
Kolejne medialne wymówki dla Palestyńczyków i ich terroru   Bard   2022-12-07
Dwoje ludzi przekraczających rzeczywistość we wnętrzu jednego katalońskiego domu   Zbierski   2022-12-02
“New York Times” i jego współpracownicy   Fitzgerald   2022-12-02
Niewinne zdumienie pewnego socjologa   Koraszewski   2022-12-01
Wyjście ze stalinowskiego zimna   Ashenden   2022-11-29
Eureka! Odkryto arabskie lobby   Bard   2022-11-26
Stare irańskie hasło podbija świat   Taheri   2022-11-25
Nie, nierówności dochodów nie są najwyższe w historii. Są na historycznie niskim poziomie   Jacoby   2022-11-22
Porwanie studiów bliskowschodnich   i Alex Joffe   2022-11-20
Mistrzostwa świata w piłce nożnej i światowe rozgrywki   Collins   2022-11-19
Zabłąkane pociski: czego Ukraina (i Polska) mogą nauczyć się od Izraela   Frantzman   2022-11-18
Mroźna zima dla Europy: obwiniaj strategiczną ślepotę   Bekdil   2022-11-16
Thomas Friedman, zwolennik równego kopania wszystkiego, co izraelskie   Flatow   2022-11-14
Inwestowanie w naukę dla bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce   Bafana   2022-11-14
Kapitalizm to dobra rzecz   Koraszewski   2022-11-12
Skuteczna walka ze skrajnym ubóstwem   Jacoby   2022-11-11
Zabijanie Lewiatana tysiącem ciosów   Taheri   2022-11-10
Krytyczna teoria rasy i antysemityzm   Levick   2022-11-10
Afrykańscy farmerzy zarobili około 282 miliony dolarów na GMO w 2020 roku – nowe badanie   Opoku   2022-11-09
Niebezpieczeństwo „śpiącej” umowy nuklearnej: silniejsza Rosja, Chiny, Korea Północna, Iran   Rafizadeh   2022-11-08

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


&#8222;Choroba&#8221; przywrócona przez Putina


&#8222;Przebudzeni&#8221;


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk