Prawda

Niedziela, 3 lipca 2022 - 04:35

« Poprzedni Następny »


Urok intratnej neutralności


Andrzej Koraszewski 2022-05-13

Gif (Źródło Twitter)
Gif (Źródło Twitter)

Kiedy ponad pół wieku temu zamieszkaliśmy w Szwecji zdziwił mnie powszechny zachwyt dla neutralności jako fundamentalnej i nienaruszalnej konstytucyjnej zasady szwedzkiego państwa. Szwecja była neutralna podczas wojny z nazizmem, w czasach stalinowskich i przez cały okres zimnej wojny, jest neutralna nadal. Nieliczni szwedzcy autorzy przypominali, że niemiecki przemysł zbrojeniowy uzależniony był od handlu z Szwecją, że Niemcy kupowały ogromne ilości szwedzkiej rudy, stali, łożyska kulkowe i inne towary, bez których niemiecka machina wojenna miałaby poważne problemy. (Niemcy płacili za to między innymi węglem kradzionym w okupowanej Polsce.) Można się było o tym dowiedzieć, ale wymagało to sporego wysiłku  i przewodników, którzy umieli pokazać, gdzie szukać.

W późniejszym okresie Szwecja była dla ZSRR boczną furtką pozwalającą na zakup towarów, których Zachód nie chciał udostępniać ze względów strategicznych.


Ktokolwiek pokazywał mroczne strony tej neutralności, traktowany był niechętnie lub po prostu zbywany. Na uniwersytetach skutecznie zniechęcano do podejmowania badań nad polityczną i ekonomiczną historią tej wspaniałej neutralności, którą chciano postrzegać jako w najwyższym stopniu moralną i wyłącznie pacyfistyczną. Obecnie wygląda na to, że Szwecja jednak rozstanie się ze swoją neutralnością. Większość szwedzkiego społeczeństwa opowiada się za przystąpieniem do NATO, a jeśli wniosek o przystąpienie do tej organizacji wpłynie, prawdopodobnie bardzo szybko zostanie pozytywnie rozpatrzony.


Pierwszym krokiem w kierunku pożegnania świętej neutralności było jednak przystąpienie do Unii Europejskiej. Nie było to tym samym, co przystąpienie do obronnego sojuszu, ale poważnie utrudniało zarabianie na unikaniu sankcji nałożonych na wrogie kraje.  


Podobny gatunek wyniesionej na ołtarze łajdackiej neutralności znajdujemy w Szwajcarii, dla której okres nazizmu był złotą epoką, która nie przystąpiła do Unii Europejskiej, uzyskując jej wszystkie pozytywy i unikając jakichkolwiek zobowiązań i obciążeń z tytułu przynależności. Udział Szwajcarii w Zagładzie był nadzwyczaj  intratny, ale schludny. Zrabowane żydowskie złoto lądowało w szwajcarskich bankach, podobnie jak skradzione dzieła sztuki i gotówka czołowych nazistów, a wszystko to było starannie chronione świętą tajemnicą bankową za kurtyną neutralności.


Duch święty szwajcarskiej neutralności niechcący pokazał swoje prawdziwe oblicze w sierpniu 2015 roku, kiedy podczas konferencji dla szwajcarskich i irańskich przedsiębiorców w Zurichu ambasador Szwajcarii w Iranie przedstawiał uroki zniesienia sankcji na tę krwawą dyktaturę w zamian za udawanie, że Iran chwilowo nie będzie dążył do wejścia w posiadanie broni nuklearnej. Politycy innych krajów robili dobrą minę do złej gry i udawali, że nie widzą irańskiego udawania. W Stanach Zjednoczonych straszliwy gniew prezydenta, jego dworu i prasy wywołała prezentacja przez izraelskiego premiera faktów, które były dostępne dla każdego, kto śledził oficjalne wypowiedzi irańskich polityków i irańskich generałów.  


W Zurichu ambasador Giulio Haas roztoczył przed setkami przedsiębiorców wspaniałą perspektywę wielkich zysków z bliskiej współpracy gospodarczej z irańską dyktaturą oraz dodatkowej satysfakcji, jaką będzie zrobienie na złość Żydom. Dla zademonstrowania tej radosnej nowiny pokazał na olbrzymim ekranie karykaturę Netanjahu, na którego załatwiają się gołąbki pokoju z irańską i amerykańską flagą.


Joep Bertrams, De Groene Amsterdammer 
Joep Bertrams, De Groene Amsterdammer 

Ten pokaz wywołał gorący aplauz zebranych, a ambasador Haas zapewnił, że Iran jest filarem stabilności na Bliskim Wschodzie.


To objawienie się ducha świętego szwajcarskiej neutralności komuś z obecnych na tej sali jednak się nie spodobało, bo sprawa wraz ze zdjęciami przedostała się do prasy i szwajcarskie ministerstwo spraw zagranicznych pospiesznie udzieliło dyplomacie łagodnej nagany, określając karykaturę jako „problematyczną” i mało gustowną, zapewniając równocześnie, że ambasador „nikogo nie chciał urazić”, a jeśli ktoś poczuł się urażony, to pan ambasador Haas „zapewnia, że jest mu przykro i prosi o wybaczenie”.


Mógłby ktoś powiedzieć, że był to drobny incydent nie wart przypominania, gdyby nie wcześniejsza podszyta głębokim antysemityzmem bliska współpraca Szwajcarii z nazistowskimi Niemcami oraz późniejsza ochocza i hojnie wspierana pieniędzmi współpraca Szwajcarów z Palestyńczykami, (ale tylko tymi, którzy deklarują zabijanie  Żydów do Sądnego Dnia).  


Izraelska organizacja, która zajmuje się badaniem finansowania organizacji pozarządowych – NGO Monitor ujawniła 5 maja, kogo i na jakich warunkach Szwajcaria finansuje w Izraelu i na tzw. terenach palestyńskich. 


Jak czytamy, według własnych danych Federalnego Departamentu Spraw Zagranicznych Szwajcarii ministerstwo finansuje kilka organizacji pozarządowych (NGO), które aktywnie wzywają do likwidacji Izraela jako państwa żydowskiego, domagają się, aby Izrael został nazwany państwem apartheidu i lobbują na rzecz sądzenia izraelskich przywódców w Międzynarodowym Trybunale Karnym (MTK). W Izraelu Szwajcaria udziela wsparcia organizacji pozarządowej, która stara się „przełamać” izraelskie „mity” na temat powstania Izraela i wzmacnia narrację palestyńską – poprzez projekt pozornie zakorzeniony w przejrzystości. NGO Monitor prezentuje organizacje finansowane przez rząd szwajcarski: 


Wiele z tych organizacji pozarządowych jest powiązanych z Ludowym Frontem Wyzwolenia Palestyny (PFLP), uznanym za organizację terrorystyczną przez UE, USA, Kanadę i Izrael. Finansowane przez Szwajcarię organizacje pozarządowe obejmują:

  • Palestyńskie Centrum Praw Człowieka (PCHR) (Finansowanie: 1 mln franków szwajcarskich  2015-2021) – Raji Sourani,  założyciel i dyrektor PCHR, został skazany za członkostwo w PFLP. Odmówiono mu również  wizy wjazdowej do USA  w 2012 roku. Zgodnie z deklaracjami PCHR złożonymi rządowi szwajcarskiemu, część przekazanych mu funduszy idzie na lobbowanie w Międzynarodowym Trybunale Karnym (MTK) w celu wszczęcia formalnych śledztw przeciwko Izraelczykom.
  • Diakonia – szwedzka organizacja kościelna, która wspiera śledztwo MTK w Izraelu i zleciła sporządzenie opinii prawnej na temat okupacji i apartheidu, która została wykorzystana do wzmocnienia kampanii apartheidu przeciwko Izraelowi.
  • Palestyńska Sieć Organizacji Pozarządowych (PNGO) (Finansowanie: ponad 600 000 franków szwajcarskich w latach 2016-2021) – Kilku członków zarządu PNGO ma udokumentowane powiązania z PFLP, a trzech zostało aresztowanych za udział w ataku terrorystycznym, w którym zamordowano 17-latkę. PNGO aktywnie działa przeciwko współpracy między Izraelczykami i Palestyńczykami, zabraniając swoim członkom udziału w „jakichkolwiek działaniach normalizacyjnych z okupantem [Izraelem], zarówno w sprawach bezpieczeństwa politycznego, jak i w sprawach dotyczących współpracy kulturalnej i ekonomicznej”. We wrześniu 2020 r. PNGO wezwał wszystkie państwa członkowskie Zgromadzenia Ogólnego ONZ do: „wszczęcia międzynarodowych śledztw w sprawie izraelskiego reżimu apartheidu wobec narodu palestyńskiego jako całości, a także związanej z nim odpowiedzialności karnej państwowej i indywidualnej, w tym poprzez odtworzenie Specjalnego Komitetu ONZ przeciwko apartheidowi i Centrum ONZ przeciwko apartheidowi w celu położenia kresu apartheidowi w XXI wieku ”.
  • B'TselemBreaking the Silence (Finansowanie: ponad 1 milion franków szwajcarskich w latach 2016-2020) – Te finansowane przez Szwajcarię izraelskie organizacje pozarządowe wydały publikacje oskarżające Izrael o „apartheid”. Ten obraźliwy termin jest używany do propagowania narracji o izraelskiej niemoralności.

Szczególnie ciekawy jest osobno omawiany przypadek izraelskiej NGO pod nazwą Akevot. Ten założony w 2014 roku „instytut” przedstawia się jako instytucja badająca konflikt izraelsko-palestyński, „popierająca obronę praw człowieka i zajmująca się badaniem archiwów w celu ujawnienia wzmacniających konflikt mitów”.


Akevot otrzymała pół miliona szwajcarskich franków na mocy kontraktu, na dostarczanie materiałów szkalujących Izrael. Dokładniej, organizacja ma dostarczać informacji o „najeżonych trudnościami i mało znanych wydarzeniach i mechanizmach, które problematyzują lub może zaprzeczają ‘oficjalnej historii’ konfliktu izraelsko-palestyńskiego”.


Materiały prezentowane przez tę organizacją mają jednoznacznie tendencyjny charakter. Oczywiście rząd szwajcarski nie finansuje działań dysydentów palestyńskich, pokazujących „palestyńską” historię z okresu wojny o niepodległość, co wyraźnie wskazuje, że nie jest to wspieranie badań historycznych nad konfliktem arabsko-izraelskim, a wyłącznie finansowanie demonizacji państwa żydowskiego żydowskimi rękoma.


Jak na ironię izraelska NGO twierdzi, że walczy o przejrzystość (co strona szwajcarska uznała za szczególny atut tej organizacji, jednak, kiedy szwajcarski obywatel zwrócił się z prośbą o przedstawienie szczegółów finansowana organizacji Akevot, otrzymał kopię dokumentu z zaczernioną znaczną częścią tekstu z wyjaśnieniem, że „projekt Akevot, jest zbyt wrażliwy, aby można go było ujawnić izraelskiej i szwajcarskiej opinii publicznej”.   


Komentarz jest chyba zbędny. Neutralność jest święta, a troska o dobre imię wcześniejszych pokoleń wymaga pielęgnacji tradycji, czyli tego, co było bliskie sercu rodziców i dziadków. Na tę pielęgnację nie można szczędzić funduszy.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2160 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Wojny pełne błędnych kalkulacji   i Alberto M. Fernandez   2022-06-30
Najwspanialszy wynalazek ludzkości   Koraszewski   2022-06-30
Kraje arabskie ponownie odtrąciły UNRWA na konferencji o pomocy finansowej     2022-06-30
Sudan: Ludobójstwo, o którym nikt nie mówi   Rehov   2022-06-30
Monolog prowincjonalnego Hamleta   Kruk   2022-06-29
Niech już UNRWA wreszcie umrze   Blum   2022-06-29
Gdzie były media, kiedy niezależne dochodzenie uznało Amnesty International za organizację „instytucjonalnie rasistowską”?   von Koningsveld   2022-06-28
To nie jest artykuł o Shireen Abu Akleh   Collier   2022-06-27
W poszukiwaniu lekarstwa na obłęd   Koraszewski   2022-06-27
Amnesty International UK jest „instytucjonalnie rasistowska”, „kolonialistyczna” – a jej antysemityzm jest z tym ściśle powiązany     2022-06-25
Kiedy aktor jest aktorem   Jacoby   2022-06-24
Burzenie domów i zagarnianie ziemi, o których nikt nie mówi   Toameh   2022-06-23
Dziwaczna francuska sprawiedliwość   Carmon   2022-06-22
Turcja uderza na Irak, Syrię, Cypr i Grecję   Bulut   2022-06-21
Podcast "Guardiana": 34 minuty palestyńskiej propagandy udającej dziennikarstwo   Levick   2022-06-19
„Choroba” przywrócona przez Putina   Taheri   2022-06-18
Podsycanie urojeń Palestyńczyków   Bard   2022-06-18
Mało nas, mało nas do pieczenia chleba   Koraszewski   2022-06-17
Jak UE może chcieć bliższych więzi z Izraelem, finansując równocześnie terrorystyczne organizacje pozarządowe?   Deutsch   2022-06-16
Kilka słów do prezydenta Macrona: Sois Beau Et Tais-Toi   Fitzgerald   2022-06-15
Nuklearne zwycięstwo irańskich mułłów   Rafizadeh   2022-06-14
Co by było, gdyby Izrael traktował Amerykę tak, jak Ameryka traktuje Izrael?   Bard   2022-06-12
Iran: zbliża się lato gniewu   Taheri   2022-06-10
Alternatywny wszechświat palestyńskiej „suwerenności”   Altabef   2022-06-09
Nie zostawiajcie Amerykanów i sojuszników w ciemności   Rafizadeh   2022-06-08
ONZ twierdzi, że Izrael „w przeważającej mierze” ponosi winę za konflikt z Palestyńczykami     2022-06-08
Klinika Odessa - Ostatni felieton Ludwika Lewina   Lewin   2022-06-07
Wyszukiwarka Google promuje antysemityzm   Collier   2022-06-05
Pięćdziesiąt lat temu masakra w Izraelu ujawniła przerażający stan bezpieczeństwa na lotniskach   Gross   2022-06-04
Bibi, PiS, Kafka i pustelnik   Koraszewski   2022-06-03
Dlaczego dla ONZ jedna masakra w meczecie jest o wiele gorsza niż niezliczone masakry w kościołach?   Ibrahim   2022-06-03
Administracja Bidena błędnie rozumie posunięcia Erdoğana   Bekdil   2022-06-01
Oczywista prawda, której świat nie akceptuje: Palestyńczycy są odpowiedzialni za palestyńską przemoc     2022-06-01
Jak zaprzeczyć Holocaustowi, udając że się tego nie robi   Apfel   2022-05-30
Nienawidzący Izraela są naprawdę mistrzami propagandy     2022-05-29
Czy da się naprawić Human Rights Watch?   Steinberg   2022-05-28
Porozmawiajmy o „nakbie” i o tym, kto jest naprawdę odpowiedzialny za cierpienie Palestyńczyków   Tobin   2022-05-27
Czy politycy mogą być racjonalni?   Koraszewski   2022-05-25
Uchodźcy, ekonomia, zazdrość i nienawiść   Koraszewski   2022-05-23
BDS: Rosja versus Izrael   Kontorovich   2022-05-22
Oszałamiające kłamstwo najbardziej wpływowego muzułmanina na świecie   Ibrahim   2022-05-21
Narcyzm moralny i psychologia porażki   Landes   2022-05-20
Dlaczego Erdoğan szantażuje NATO?   Bekdil   2022-05-19
Radości, których dostarcza antysemityzm   Garrard   2022-05-19
Dlaczego Joe Biden ma taką obsesję na punkcie izraelskich osiedli?   Flatow   2022-05-17
Bardzo potrzebny rurociąg EastMed oczekuje na zaaprobowanie   Bergman   2022-05-17
Smutek wolności utopionej w krwi   Koraszewski   2022-05-16
Jak Biden rozpoczął wojnę z MBS, a potem przyszedł żebrać   Abdul-Hussain   2022-05-14
Urok intratnej neutralności   Koraszewski   2022-05-13
Szefowa związku brytyjskich studentów oskarżona o antysemityzm   Wójcik   2022-05-12
Dlaczego Rosja sądziła, że opowiadanie o “nazistach” będzie przekonujące   Franzman   2022-05-09
Rektor Princeton odrzuca wolność słowa i demonizuje jej obrońców   Klainerman   2022-05-07
Błogosławieństwo uczenia się na pamięć   Jacoby   2022-05-06
Wojna Rosji z Ukrainą: Bez szminki   Tsalic   2022-05-03
W redakcji „New York Timesa” słowo „okupowany” sprawia kłopot   Flatow   2022-05-03
Spiskowe teorie szacownego “Guardiana”   Collier   2022-05-01
Czarny Piotruś w rękawie Putina   Koraszewski   2022-04-30
Odstraszanie Chin: USA powinny uzbroić Tajwan po zęby – natychmiast   Chang   2022-04-29
Bliski Wschód: amerykańska wizja   Taheri   2022-04-28
Kursy walut w czasach putinowskiej zarazy   Koraszewski   2022-04-27
Przypomnienie o wszystkich tych palestyńskich uchodźcach   Bard   2022-04-27
Recenzja książki People Love Dead Jews     2022-04-26
Długi zbiór krótkich tematów   Rosenthal   2022-04-25
Turcja: Strzeżcie się islamistów niosących dary   Bekdil   2022-04-23
Dno nienawiści do Izraela   Levick   2022-04-22
Problem z świadkami Boga i z błaznami w kapłańskich szatach   Koraszewski   2022-04-21
Sprawy, których nie zauważają apologeci Putina   Taheri   2022-04-19
Europa kocha Palestyńczyków i udaje, że nie wie dlaczego   Koraszewski   2022-04-17
„Guardian” trzyma się narracji „biernej ofiary” w sprawie arabskiej przestępczości   Levick   2022-04-16
Gaz ziemny dla Hezbollahu, ale nie dla UE?   Bryen   2022-04-15
Nie, Sekretarzu Blinken, palestyński terror nie jest “bezsensowny”   Suissa   2022-04-15
Kiedy rządy stają po stronie antysemitów   Tobin   2022-04-14
“Kiedy Biden zobaczy, że jego błędy szkodzą interesom Ameryki?”   Toameh   2022-04-13
Wielki rosyjski energetyczny przekręt   Meotti   2022-04-12
Wojna zmienia ludzi w bestie   Koraszewski   2022-04-12
To demografia, głupcze!   Bard   2022-04-10
Wykopanie Rosji z Rady Praw Człowieka ONZ jest pustym gestem   Tobin   2022-04-07
Nieskończona ignorancja wiązania potrzeb Ukrainy z izraelską Żelazną Kopułą   Frantzman   2022-04-07
Jak Unia Europejska finansuje działania na Zachodnim Brzegu łamiące międzynarodowe prawo i podważające pokój   Van Koningsveld   2022-04-06
Obywatel i jego ewolucja w czasie i przestrzeni   Koraszewski   2022-04-06
Irański emerytowany generał: Rosja nie powinna być pośrednikiem w rozmowach nuklearnych     2022-04-05
Pod sztandarem walki z faszyzmem i o prawa człowieka   Koraszewski   2022-04-04
Prawdziwy powód krytykowania izraelskiej reakcji pomocowej dla Ukrainy   Altabef   2022-04-04
Oskarżenie o apartheid, Porozumienie Abrahamowe i “właściwa strona historii”     2022-04-03
Co się dzieje w gabinecie Putina?   Koraszewski   2022-04-01
Czy wywiad USA podrasowuje dowody o Iranie?   Bard   2022-03-31
PMW demaskuje żałosne “potępienie” terroru przez Abbasa   Marcus   2022-03-31
Jak Putin wydał miliony na szerzenie fałszywych informacji o szczelinowaniu   Ridley   2022-03-30
Wiara i człowieczeństwo - przypadek islamu   Koraszewski   2022-03-29
Dla Żydów fake news nie zaczynają się od Trumpa – zaczynają się od Al Dury   Amos   2022-03-28
Arabia Saudyjska i ZEA odmawiają poparcia USA przeciwko Rosji, ponieważ USA odmawiają poparcia ich przeciwko Iranowi     2022-03-28
BBC, rewizja historii i wynalezienie starożytnej Palestyny   Collier   2022-03-27
Grupa na wydziale prawa Harvardu, próbuje tak zdefiniować “apartheid”, by pasował do Izraela     2022-03-26
Czekiści z ulicy Sezamkowej   Koraszewski   2022-03-26
“Uczyńmy antyamerykańskie dyktatury znowu wielkimi”   Rafizadeh   2022-03-25
Kolejny palestyński “umiarkowany” jest zdemaskowany   Flatow   2022-03-24
Porażka odstraszania   Stewart   2022-03-24
Posłaniec z nieudanej przeszłości wskazuje ku problematycznej przyszłości   Tobin   2022-03-23
Jak odstraszyć wystraszonego, że nie dość straszy?   Koraszewski   2022-03-21
Czechosłowacka opcja   Rosenthal   2022-03-20

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologia


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk