Prawda

Poniedziałek, 8 sierpnia 2022 - 13:14

« Poprzedni Następny »


Upadłe państwo Libanu zwalcza “normalizację” stosunków z Izraelem


Khaled Abu Toameh 2021-09-03

W zeszłym tygodniu dr Jamal Ahmed Rifi, libański lekarz mieszkający w Australii, został skazany in absentia na 10 lat więzienia przez wojskowy sąd w Libanie za przestępstwo \
W zeszłym tygodniu dr Jamal Ahmed Rifi, libański lekarz mieszkający w Australii, został skazany in absentia na 10 lat więzienia przez wojskowy sąd w Libanie za przestępstwo "normalizacji z Izraelem", ponieważ pracował jako wolontariusz w projekcie dostarczania  środków medycznych do arabskich szpitali w Jerozolimie i dostarczał szkolenia palestyńskiemu personelowi medycznemu ze szpitali na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy. Na zdjęciu:dr Jamal Ahmed Rifi(ABC News)

Jak pokazują rozmaite raporty finansowy i ekonomiczny kryzys w Libanie w coraz szybszym tempie wciąga kraj w chaos. Libanowi brakuje niezbędnych lekarstw i ma poważne braki paliwa. Ekonomiczna zapaść odarła krajową walutę z większej części jej wartości i wepchnęła  czterech na pięciu Libańczyków poniżej granicy ubóstwa.  


Bank Światowy określił ten kryzys jako jeden z najgorszych od ponad stulecia.


Kryzys nie powstrzymał jednak libańskich władz przed okazywaniem wrogości wobec Izraela. Zamiast poświęcić energię na rozwiązanie kryzysu ekonomicznego i zakończenie cierpień własnego narodu, rząd libański (chyba nawet nie po to, by odwrócić uwagę swojej ludności od tego, jak bardzo są niekompetentni), jest zajęty zwalczaniem „normalizacji” stosunków z Izraelem.


"Normalizacja" z Izraelem nie jest tym, co dręczy Liban. Libańczyków, którzy umierają z powodu brak lekarstw, “normalizacja” z Izraelem nie mogłaby obchodzić mniej. Libańczyków, którzy godzinami stoją w kolejkach, by zdobyć benzynę do swoich samochodów, „normalizacja” z Izraelem nie mogłaby obchodzić mniej. Ci ludzie rozpaczliwie potrzebują realnych i natychmiastowych rozwiązań dla pogłębiającego się kryzysu.  


Niemniej libański rząd znalazł czas, by ukarać libańskich obywateli za rzekome propagowanie “normalizacji” stosunków z Izraelem w czasie, kiedy nie potrafi rozwiązać problemów życia i śmierci dręczących ich społeczeństwo.


W zeszłym tygodniu sąd wojskowy w Bejrucie skazał na więzienie trzech mężczyzn, których uznał winnymi „prowadzenia interesów i zajmowania się normalizacją” z Izraelem.


Oficjalna Krajowa Agencja Informacyjna Libanu podała, że sąd pod przewodnictwem generała brygady Mounira Szehadeha, wydał trzy wyroki przeciwko osobom „kontaktującym się z izraelskim wrogiem".  


Dr Jamal Ahmed Rifi
, libański lekarz mieszkający w Australii, został skazany in absentia na 10 lat więzienia za przestępstwo "normalizacji z Izraelem”, poinformowała agencja.


Drugi mężczyzna, Amin Mohammed Bajdoun, który ma obywatelstwo USA, został skazany na pięć lat więzienia za przestępstwo „kontaktów z izraelskim wrogiem”. Bajdouna aresztowano w czerwcu na lotnisku w Bejrucie.  


Trzeci wyrok był przeciwko Marcowi Charbel Taniosowi, który otrzymał dwa lata więzienia po uznaniu za winnego „komunikowania się z izraelskim wrogiem i wymieniania z nim elektronicznych komunikatów”, jak podaje agencja.  


Brat pierwszego oskarżonego, generał Aszraf Rifi, jest byłym libańskim ministrem sprawiedliwości i dyrektorem generalnym bezpieczeństwa wewnętrznego.


Komentując skazanie swojego brata, dra Jamala Rifiego, Aszraf Rifi oskarżył sąd o „upolitycznienie”.

"Zamiarem tego wyroku jest oczernienie wizerunku naszej rodziny” - napisał generał Rifi .

"Mój brat jest Australijczykiem-Libańczykiem, który żyje w Australii od ponad 50 lat. Jest członkiem australijskiej instytucji medycznej, pracującej jako organizacja Lekarze bez Granic. Przyczynił się – z poparciem Autonomii Palestyńskiej – do pomocy palestyńskiemu sektorowi medycznemu i dumnie wypełniał swoje obowiązki wobec ludności Palestyny”.

Jak twierdzi generał Rifi, jego brat został skazany przez libański sąd za pomaganie Palestyńczykom, nie Izraelczykom. Mówi także, że jego brat wykonywał swoje obowiązki jako lekarz na prośbę i z poparciem Autonomii Palestyńskiej.


Jest tylko jedno wyjaśnienie absurdalnego werdyktu sądu, który uznał lekarza za winnego “przestępstwa normalizacji” z Izraelem: niektórzy spośród leczonych przez niego Palestyńczyków widocznie mają izraelskie obywatelstwo lub prawo rezydenta. W Izraelu jest niemal dwa miliony Arabów czyli około 20% populacji, którzy są izraelskimi obywatelami. Kolejnych 300 tysięcy Arabów, którzy mieszkają w Jerozolimie, ma wydawane przez Izrael dowody tożsamości, jako że są rezydentami Izraela. Rezydent nie ma obywatelstwa, ale jest uprawniony do tych samych praw, co izraelski obywatel, z wyjątkiem głosowania w wyborach powszechnych.


Innymi słowy, libańskie władze najwyraźniej traktują tych Arabów jako zdrajców i wroga po prostu dlatego, że są izraelskimi obywatelami lub rezydentami.


Jeśli arabski lekarz, który dostarczał usług medycznych Arabom, zostaje skazany na 10 lat więzienia, można sobie tylko wyobrażać, co stałoby się z lekarzem winnym dostarczania opieki medycznej izraelskim Żydom. Najprawdopodobniej zostałby skazany na śmierć przez libański sąd wojskowy.


W pierwszym komentarzu po wydaniu wyroku dr Jamal Rifi powiedział:

"Niestety, skazali mnie na 10 lat więzienia, ale skazali libański naród na życie w nędzy i poniżeniu. Wojskowy sąd w Libanie nie dał mi żadnej możliwości obrony. Sąd nawet nie poinformował mojego adwokata w Bejrucie o dacie procesu. Mnie osobiście nie poinformował o niczym. Najmniejsze, co mogli zrobić, to poinformować mnie o dacie procesu, żebym mógł się bronić”.

Rifi powiedział, że wszystko, co zrobił, to zaangażowanie się w “humanitarną akcję” na rzecz Palestyńczyków przez wysłanie im 30 respiratorów dla ludzi chorych na COVID-19. "Pomagamy Palestyńczykom w sposób humanitarny, podczas gdy oni (libańskie władze) kupczą ich życiem i sprawą. Ktokolwiek stoi za tym procesem, kupczy sprawą palestyńskiego narodu”.


Przewodniczący Australijsko-Libańskiego Stowarzyszenia Chrześcijan, Wali Wahba, powiedział, że wyrok sądu odzwierciedla „rozmiar bankructwa w Libanie”.


Libańskie sądownictwo, dodał Wahba, "stało się wehikułem politycznych targów. Każdy, kto zna dra Rifiego i jego pracę, jest niewątpliwie świadomy tragicznej sytuacji, w jakiej znajduje się Liban w czasach zagubionej logiki. Dr Rifi pozostanie humanitarnym bohaterem w Sądzie Ludu”.  

Przywódca palestyńskiej frakcji Fatahu w Australii,  Abdel Qader Qaranouh, powiedział:

"Jest to z pewnością niesprawiedliwy i nielogiczny wyrok. To, co dr Rafi zrobił w ostatnich latach dla palestyńskiego narodu, jest bezcenne i uważamy to za część naszej humanitarnej walki”.

Palestyńsko-Australijskie Centrum Kultury potępiło wyrok na dra Rifiego. Wskazano, że wyrok został wydany bez dania mu konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do obrony przed sądem.


"Dr. Rifi jest jednym z najważniejszych przywódców arabskiej i islamskiej społeczności w Australii z powodu roli, jak pełni przez okrągłą dobę w służbie medycyny i społeczności” - dodano.

"Dr Rifi dostarczał darmowej opieki medycznej palestyńskim studentom i uchodźcom, których nie obejmuje rządowe ubezpieczenie zdrowotne, w dodatku do dostarczania lekarstw dostępnych za darmo w jego ośrodku zdrowia. Dr Rifi regularnie pracuje także nad dostarczaniem opieki medycznej i społecznego wsparcia zatrzymanym w imigracyjnych ośrodkach internowania. Kierował także staraniami i inicjatywami, by zabezpieczyć wsparcie rządowe dla medycznych ośrodków w palestyńskich obozach w Libanie”.

Centrum powiedziało, że dr Rifi zgłosił się na wolontariusza do pracy przy projekcie dostarczania środków medycznych arabskim szpitalom w Jerozolimie i dostarczania szkolenia palestyńskiemu personelowi medycznemu na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy.

"Dr Rifi odegrał kluczową rolę w zdobyciu dziesiątków urządzeń dla szpitali na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy w koordynacji z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Spraw Zagranicznych Autonomii Palestyńskiej podczas pandemii COVID-19 w zeszłym roku... Jest haniebne, że oskarżenie o zdradę i normalizację rzuca się na tych, którzy przez dziesięciolecia robili wszystko, co mogli, by służyć palestyńskiemu narodowi. Dr Rifi jest jednym z pionierów pracy humanitarnej i społecznej i przez dziesięciolecia oddawał palestyńskiej sprawie i palestyńskiemu narodowi wielkie usługi, których nie sposób wyliczyć i za które trudno byłoby wystarczająco podziękować. Dlatego wzywamy tych, którzy wydali ten niesprawiedliwy wyrok, by naprawili swój grzech”.

Sprawa dra Rifiego jest kolejnym przykładem ślepej nienawiści do Izraela w Libanie i w innych krajach arabskich. Te kraje są tak zaślepione nienawiścią do Izraela (i Żydów), że są nawet gotowe karać lekarza, który pomaga Palestyńczykom żyjącym w Jerozolimie. Można śmiało powiedzieć, że ci Arabowie są gotowi walczyć z Izraelem do ostatniego Palestyńczyka.


Jest w tym wszystkim jeszcze jedna ironiczna sprawa. Podczas gdy większość krajów arabskich zamyka oczy na pogłębiający się kryzys w Libanie, jest jeden kraj, który jest gotowy pomóc libańskiej ludności: Izrael.


Dzień po wyroku sądowym wydanym na dra Rifiego i dwóch innych Libańczyków, Mosze Arbel, członek izraelskiego parlamentu (Knesetu) wezwał ministra zdrowia, Nitzana Horowitza, by dostarczył libańskiemu systemowi opieki zdrowotnej natychmiastowej pomocy humanitarnej w obliczu kryzysu służby zdrowia w Libanie w wyniku pandemii COVID-19 i politycznego oraz ekonomicznego kryzysu. "Państwo Izrael i izraelskie społeczeństwo nie może milczeć i stać bezczynnie, kiedy humanitarna katastrofa ma miejsce za północną granicą – napisał Arbel do ministra. – Jako Żydzi, uczymy się, że dobroć wobec wszystkich ludzi, którzy są stworzeni na podobieństwo Boga i że wszyscy ludzie są uprawnieni do podstawowych praw naturalnych, których nie wolno im odbierać”.


Gdyby członek libańskiego parlamentu uczynił podobne wezwanie dla dostarczenia pomocy humanitarnej do Izraela, on lub ona niewątpliwie zostałby skazany na dożywocie w najlepszym wypadku, a na śmierć w najgorszym. Nie jest dziwne, że Liban – zdominowany przez wspieraną przez Iran terrorystyczną milicję Hezbollahu – stał się upadłym państwem na krawędzi całkowitego załamania. Kraj, który daje priorytet walce z “normalizacją” z Izraelem przed ratowaniem własnej ludności w sytuacji katastrofy, nigdy nie będzie w stanie wyzdrowieć z chronicznej choroby bigoterii i nienawiści.


The Failed State of Lebanon to Combat ‘Normalization’ with Israel

Gatestone Institute, 30 sierpnia 2021

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaKhaled Abu Toameh - urodzony w 1963 r. w Tulkarem na Zachodnim Brzegu, palestyński dziennikarz, któremu wielokrotnie grożono śmiercią. Publikował między innymi w "The Jerusalem Post", "Wall Street Journal", "Sunday Times", "U.S. News", "World Report", "World Tribune", "Daily Express" i palestyńskim dzienniku "Al-Fajr". Od 1989 roku jest współpracownikiem i konsultantem NBC News. 

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2187 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Pandemia małpiego rozumu   Koraszewski   2022-08-08
Dlaczego zachodni dziennikarze omijają temat nepotyzmu i korupcji w Autonomii Palestyńskiej?   Fitzgerald   2022-08-07
Ekoekstremizm rzucił Sri Lankę na kolana   Ridley   2022-08-04
Zielone marzenia, inflacyjne realia   i Hügo Krüger   2022-08-03
Haniebna polityka Unii Europejskiej wobec mułłów w Iranie   Rafizadeh   2022-08-02
Judaizm zasługuje na taki sam szacunek jak islam   Tobin   2022-07-31
Administracja Bidena finansuje antyizraelskie programy szkolne i propagandę nienawiści   Tawil   2022-07-29
Dyskryminacja z miłości i dobrego serca   Koraszewski   2022-07-29
Odkryte taśmy z wyznaniami Eichmanna   Jacoby   2022-07-27
Wycieczka Bidena do szpitala we wschodniej Jerozolimie   Fitzgerald   2022-07-24
Palestyńczycy robią pranie mózgu światu: mały przykład, który demaskuje cały przemysł palestyńskich kłamstw     2022-07-23
Obecność mitu pod strzechą i blachodachówką   Koraszewski   2022-07-23
Administracja Bidena: najbardziej przyjazna dla irańskich mułłów?   Rafizadeh   2022-07-22
Wyzwolenie Arabów z rąk globalnej lewicy   Mansour   2022-07-21
Biznes zawodowych „obrońców praw człowieka”   Koraszewski   2022-07-20
NATO w Madrycie: To nie będzie ostatni szantaż Erdoğana   Bekdil   2022-07-20
Palestyńskie tortury: raport dla ONZ     2022-07-19
UNRWA nadal uczy nienawiści, ale administracji Bidena to nie przeszkadza   Fitzgerald   2022-07-17
Od dziesięcioleci istnieje „Plan Marshalla” dla Palestyńczyków. Nie zadziałał     2022-07-16
Covid, wojna i inne troski   Koraszewski   2022-07-15
Strach i odraza w Iranie   Fitzgerald   2022-07-14
Biblia dla pana proboszcza   Kruk   2022-07-13
Jak naruszyliśmy standardy pewnej „społeczności”   Koraszewski   2022-07-12
Kto ukradł palestyńską ziemię? Jordania   Bard   2022-07-09
Śmierć dziennikarki, kim są winni?   Flatow   2022-07-07
Konformizm w domu wariatów jest strategią przetrwania   Koraszewski   2022-07-06
Wielka Brytania i jej polityka wobec Jerozolimy   Fitzgerald   2022-07-05
Wojny pełne błędnych kalkulacji   i Alberto M. Fernandez   2022-06-30
Najwspanialszy wynalazek ludzkości   Koraszewski   2022-06-30
Kraje arabskie ponownie odtrąciły UNRWA na konferencji o pomocy finansowej     2022-06-30
Sudan: Ludobójstwo, o którym nikt nie mówi   Rehov   2022-06-30
Monolog prowincjonalnego Hamleta   Kruk   2022-06-29
Niech już UNRWA wreszcie umrze   Blum   2022-06-29
Gdzie były media, kiedy niezależne dochodzenie uznało Amnesty International za organizację „instytucjonalnie rasistowską”?   von Koningsveld   2022-06-28
To nie jest artykuł o Shireen Abu Akleh   Collier   2022-06-27
W poszukiwaniu lekarstwa na obłęd   Koraszewski   2022-06-27
Amnesty International UK jest „instytucjonalnie rasistowska”, „kolonialistyczna” – a jej antysemityzm jest z tym ściśle powiązany     2022-06-25
Kiedy aktor jest aktorem   Jacoby   2022-06-24
Burzenie domów i zagarnianie ziemi, o których nikt nie mówi   Toameh   2022-06-23
Dziwaczna francuska sprawiedliwość   Carmon   2022-06-22
Turcja uderza na Irak, Syrię, Cypr i Grecję   Bulut   2022-06-21
Podcast "Guardiana": 34 minuty palestyńskiej propagandy udającej dziennikarstwo   Levick   2022-06-19
„Choroba” przywrócona przez Putina   Taheri   2022-06-18
Podsycanie urojeń Palestyńczyków   Bard   2022-06-18
Mało nas, mało nas do pieczenia chleba   Koraszewski   2022-06-17
Jak UE może chcieć bliższych więzi z Izraelem, finansując równocześnie terrorystyczne organizacje pozarządowe?   Deutsch   2022-06-16
Kilka słów do prezydenta Macrona: Sois Beau Et Tais-Toi   Fitzgerald   2022-06-15
Nuklearne zwycięstwo irańskich mułłów   Rafizadeh   2022-06-14
Co by było, gdyby Izrael traktował Amerykę tak, jak Ameryka traktuje Izrael?   Bard   2022-06-12
Iran: zbliża się lato gniewu   Taheri   2022-06-10
Alternatywny wszechświat palestyńskiej „suwerenności”   Altabef   2022-06-09
Nie zostawiajcie Amerykanów i sojuszników w ciemności   Rafizadeh   2022-06-08
ONZ twierdzi, że Izrael „w przeważającej mierze” ponosi winę za konflikt z Palestyńczykami     2022-06-08
Klinika Odessa - Ostatni felieton Ludwika Lewina   Lewin   2022-06-07
Wyszukiwarka Google promuje antysemityzm   Collier   2022-06-05
Pięćdziesiąt lat temu masakra w Izraelu ujawniła przerażający stan bezpieczeństwa na lotniskach   Gross   2022-06-04
Bibi, PiS, Kafka i pustelnik   Koraszewski   2022-06-03
Dlaczego dla ONZ jedna masakra w meczecie jest o wiele gorsza niż niezliczone masakry w kościołach?   Ibrahim   2022-06-03
Administracja Bidena błędnie rozumie posunięcia Erdoğana   Bekdil   2022-06-01
Oczywista prawda, której świat nie akceptuje: Palestyńczycy są odpowiedzialni za palestyńską przemoc     2022-06-01
Jak zaprzeczyć Holocaustowi, udając że się tego nie robi   Apfel   2022-05-30
Nienawidzący Izraela są naprawdę mistrzami propagandy     2022-05-29
Czy da się naprawić Human Rights Watch?   Steinberg   2022-05-28
Porozmawiajmy o „nakbie” i o tym, kto jest naprawdę odpowiedzialny za cierpienie Palestyńczyków   Tobin   2022-05-27
Czy politycy mogą być racjonalni?   Koraszewski   2022-05-25
Uchodźcy, ekonomia, zazdrość i nienawiść   Koraszewski   2022-05-23
BDS: Rosja versus Izrael   Kontorovich   2022-05-22
Oszałamiające kłamstwo najbardziej wpływowego muzułmanina na świecie   Ibrahim   2022-05-21
Narcyzm moralny i psychologia porażki   Landes   2022-05-20
Dlaczego Erdoğan szantażuje NATO?   Bekdil   2022-05-19
Radości, których dostarcza antysemityzm   Garrard   2022-05-19
Dlaczego Joe Biden ma taką obsesję na punkcie izraelskich osiedli?   Flatow   2022-05-17
Bardzo potrzebny rurociąg EastMed oczekuje na zaaprobowanie   Bergman   2022-05-17
Smutek wolności utopionej w krwi   Koraszewski   2022-05-16
Jak Biden rozpoczął wojnę z MBS, a potem przyszedł żebrać   Abdul-Hussain   2022-05-14
Urok intratnej neutralności   Koraszewski   2022-05-13
Szefowa związku brytyjskich studentów oskarżona o antysemityzm   Wójcik   2022-05-12
Dlaczego Rosja sądziła, że opowiadanie o “nazistach” będzie przekonujące   Franzman   2022-05-09
Rektor Princeton odrzuca wolność słowa i demonizuje jej obrońców   Klainerman   2022-05-07
Błogosławieństwo uczenia się na pamięć   Jacoby   2022-05-06
Wojna Rosji z Ukrainą: Bez szminki   Tsalic   2022-05-03
W redakcji „New York Timesa” słowo „okupowany” sprawia kłopot   Flatow   2022-05-03
Spiskowe teorie szacownego “Guardiana”   Collier   2022-05-01
Czarny Piotruś w rękawie Putina   Koraszewski   2022-04-30
Odstraszanie Chin: USA powinny uzbroić Tajwan po zęby – natychmiast   Chang   2022-04-29
Bliski Wschód: amerykańska wizja   Taheri   2022-04-28
Kursy walut w czasach putinowskiej zarazy   Koraszewski   2022-04-27
Przypomnienie o wszystkich tych palestyńskich uchodźcach   Bard   2022-04-27
Recenzja książki People Love Dead Jews     2022-04-26
Długi zbiór krótkich tematów   Rosenthal   2022-04-25
Turcja: Strzeżcie się islamistów niosących dary   Bekdil   2022-04-23
Dno nienawiści do Izraela   Levick   2022-04-22
Problem z świadkami Boga i z błaznami w kapłańskich szatach   Koraszewski   2022-04-21
Sprawy, których nie zauważają apologeci Putina   Taheri   2022-04-19
Europa kocha Palestyńczyków i udaje, że nie wie dlaczego   Koraszewski   2022-04-17
„Guardian” trzyma się narracji „biernej ofiary” w sprawie arabskiej przestępczości   Levick   2022-04-16
Gaz ziemny dla Hezbollahu, ale nie dla UE?   Bryen   2022-04-15
Nie, Sekretarzu Blinken, palestyński terror nie jest “bezsensowny”   Suissa   2022-04-15
Kiedy rządy stają po stronie antysemitów   Tobin   2022-04-14
“Kiedy Biden zobaczy, że jego błędy szkodzą interesom Ameryki?”   Toameh   2022-04-13

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologia


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk