Prawda

Czwartek, 29 lipca 2021 - 01:01

« Poprzedni Następny »


Rzekome międzynarodowe prawo jest najnowszym antyizraelskim oszczerstwem


Eugene Kontorovich 2021-04-02


W tym miesiącu wielu lewicowych senatorów i reprezentantów podpisało różne listy utrzymujące, że “Izrael jest zobowiązany zgodnie z prawem międzynarodowym” do dostarczenia darmowych szczepionek wszystkim Palestyńczykom w Autonomii Palestyńskiej. Te twierdzenia są bezpodstawne i poddają w wątpliwość wiarygodność prawnych specjalistów, którzy je propagują.


Głównym źródłem międzynarodowego prawa są traktaty – porozumienia między stronami. Choć traktaty często nie zajmują się szczegółowymi kwestiami, w tym wypadku istnieje wyraźne międzynarodowe porozumienie, które bezpośrednio zajmuje się kwestią szczepień – Porozumienia z Oslo.


To porozumienie z lat 1990. stworzyło obecny rząd Autonomii Palestyńskiej, który rządzi Zachodnim Brzegiem (i rządził Gazą do zamachu stanu Hamasu). Ustanowiło także bardzo szczegółowy podział władzy między Izraelem a Palestyńczykami w sprawach dotyczących obu, takich jak miejsca archeologiczne i miejsca święte, cła, podatki – i zdrowie publiczne. Porozumienie z Oslo stanowi, że "Władza i odpowiedzialność w sferze zdrowia na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy będą przeniesione na palestyńską stronę”. Jest tam także wyraźnie powiedziane, że to obejmuje szczepienia.


Tak więc, według porozumienia regulującego izraelsko-palestyńskie stosunki, szczepienia są wyłączną odpowiedzialnością rządu palestyńskiego - w rzeczywistości, jest to jeden z aspektów samorządności jaką osiągnęli dzięki Porozumieniom z Oslo. Porozumienia z Oslo są w tym punkcie tak wyraźne, że głoszący twierdzenia o izraelskim obowiązku, kiedy się ich przyciśnie, muszą twierdzić, że Porozumienia z Oslo po prostu nie obowiązują. To jest szokujący argument, ponieważ nawet AP rutynowo powołuje się na te porozumienia (choć równie rutynowo je łamie). Stany Zjednoczone także nadal uważają, że Oslo obowiązuje. Twierdzenie, że warunki tej umowy – lub cała umowa – nie są wiążące dla AP, czyni kompletną farsę z całej dyplomacji, która doprowadziła do Porozumień z Oslo.


Ponieważ Porozumienia z Oslo bezpośrednio zaprzeczają temu twierdzeniu, zwolennicy tezy o izraelskim obowiązku opierają swoją argumentację wyłącznie na Artykule 56 IV Konwencji Genewskiej, Oto co stanowi Artykuł 56: „Mocarstwo okupacyjne, działając przy współpracy władz narodowych i miejscowych, ma obowiązek zapewnienia i utrzymania, w miarę wszystkich swoich możliwości, funkcjonowania zakładów i służb leczniczych i szpitalnych, jak również zdrowia publicznego i higieny publicznej na terytorium okupowanym, w szczególności przez stosowanie środków o charakterze profilaktycznym i zapobiegawczym, koniecznych dla zwalczania szerzenia się chorób zakaźnych i epidemii"


Senatorom – włącznie z Elizabeth Warren (D-MA) i Sherrodem Brownem (D-OH) – można wybaczyć, jeśli sądzą, że Artykuł 56 całkowicie wyjaśnia sprawę, przynajmniej biorąc pod uwagę ich niesłuszne, ale szeroko podzielane przekonanie, że Izrael jest „mocarstwem okupacyjnym” według prawa międzynarodowego. Przecież wiele grup, które senatorowie szanują, twierdzi to właśnie o znaczeniu Artykułu 56 w kontekście COVID – grup takich jak J Street, Amnesty International, Human Rights Watch i rozmaici „eksperci praw człowieka” w ONZ. A język Artykułu 56 wydaje się całkowicie zgodny z tym twierdzeniem. Jaki tu może być problem?  


Wszyscy ci eksperci przedstawiają Artykuł 56 IV Konwencji Genewskiej jako jedyne rządzące tu prawo, bez żadnego innego kontekstu. Jest to stanowisko, które całkowicie wprowadza w błąd nie tylko w sprawie treści prawa międzynarodowego, ale także samej Konwencji Genewskiej. Po pierwsze, teza, że Konwencja Genewska zastępuje Oslo, jest niedorzeczna i groteskowa – czyni z Porozumień z Oslo martwą literę, a tego nie twierdził żaden z tych „ekspertów”, kiedy podpisywano Porozumienia.


Nawet jednak jeśli ktoś uważa, że Konwencja Genewska jest tu istotna, wyraźnie nie wymaga ona od Izraela zaopatrywania Palestyńczyków w szczepionki. Na mocy własnych warunków Konwencja Genewska nie ma nic wspólnego z szczepieniem na COVID. Pełna nazwa tego traktatu brzmi: „Konwencja genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny” i głównie stosuje się na czas wojny. Istotnie, Artykuł 6 Konwencji stwierdza jednoznacznie, że „Na terytorium okupowanym stosowanie niniejszej Konwencji skończy się w rok po ogólnym zakończeniu działań wojennych”.  Innymi słowy, Artykuł 56 nie ma żadnego możliwego znaczenia dla tego konfliktu od 1968 roku, po upływie jednego roku od zakończenia wojny sześciodniowej.


Artykuł 6 wylicza pewne postanowienia, które stosują się przez “czas trwania okupacji” – ale Artykuł 56 nie jest jednym z nich. Rozmaici “eksperci” i NGO z pewnością są świadomi postanowień w Artykule 6, ponieważ jednym z wyjątków do tej granicy czasowej jednego roku jest postanowienie o “deportacji lub przesiedleniu” ludności, o którym systematycznie twierdzą, że stosuje się do Żydów wybierających życie na obszarach okupowanych przez Jordanię przed 1967 rokiem.


Ponad pół wieku po “zakończeniu działań wojennych”, powoływanie się na Artykuł 56 zahacza o postępowanie niezgodne z etyka zawodową. Gdyby taki argument przedstawiono federalnemu sędziemu w USA, prawdopodobnie nałożyłby sankcje na adwokata.


Jednak, nawet gdyby Oslo było nieważne i nawet gdyby był w jakiś sposób nadal rok 1968, Konwencja Genewska i tak nie czyniłaby Izraela odpowiedzialnym za szczepienie Palestyńczyków. Sensem ograniczenia do jednego roku jest to, że odpowiedzialność za zdrowie publiczne stosuje się tylko dlatego, że w wyniku wojny szpitale i opieka medyczna na terytoriach mogłaby nie funkcjonować. Palestyńczycy jednak mają w pełni funkcjonujące szpitale i publiczną służbę zdrowia nie gorszą niż wiele innych rządów w porównywalnej sytuacji ekonomicznej.


Nawet gdyby nadal był rok 1968 i Artykuł 56 mógł być ewentualnie zastosowany, nie wymagałoby to od Izraela dostarczania szczepionek. Jak wyjaśnia autorytatywny komentarz Międzynarodowego Czerwonego Krzyża – organizacji, która zdecydowanie nie jest przyjacielem Izraela – “organizowanie szpitali i opieki zdrowotnej oraz podejmowanie środków, by kontrolować epidemie… należy przede wszystkim do kompetentnych służb okupowanego kraju”. 

Palestyńczycy nie tylko są w stanie zabezpieczyć sobie szczepionki z zagranicy, ale w rzeczywistości zrobili to – chociaż według informacji z mediów, pierwsze szczepionki przeznaczyli dla dygnitarzy rządzącej partii, a nawet re-eksportowali wiele dla królewskiego domu Jordanii. Palestyńczycy mogą wybrać, które szczepionki chcą – choć na ogół nie szczepionki Pfizera, preferowane przez Izrael – i ile są gotowi za nie zapłacić. Izrael dostał swoje szczepionki wcześnie, ponieważ zapłacił dodatkowo z pieniędzy podatników za szybką dostawę. Palestyńczycy nie płacą podatków w Izraelu.  


Eksperci wymachujący Artykułem 56 z pewnością znają komentarz Czerwonego Krzyża, który wyjaśnia, że Artykuł 56 nie znaczy to, co ci “eksperci” twierdzą, że znaczy. Pełni fałszu zdecydowali się jednak nie wspominać tego niewygodnego faktu.  


Ten oficjalny komentarz jednoznacznie również stwierdza, że nawet kiedy okupujące mocarstwo dostarcza publicznej opieki zdrowotnej, nie musi robić tego za darmo. Izrael jednak nie zawiaduje palestyńskim budżetem i jest zaskakujące, że krytycy Jerozolimy nalegają, by Izrael narzucił rządowi palestyńskiemu swoje priorytety w wydawaniu budżetowych pieniędzy. Częścią posiadania własnego rządu jest możliwość ustalania priorytetów budżetowych. Według raportu Departamentu Stanu USA Autonomia Palestyńska wydaje setki milionów dolarów na program „płaca za morderstwo”, który motywuje do terroru wobec izraelskich Żydów. Pieniądze wydane na ten program wystarczyłyby z nawiązką na szczepionki dla całej populacji palestyńskiej. Ale AP stawia zabijanie Żydów przed ochroną własnej ludności.  


Przed zdobyciem przez Izrael globalnej sławy z powodu imponującego programu szczepień nie było żadnych twierdzeń o izraelskiej odpowiedzialności za szczepienie ludności palestyńskiej. Te nowe oskarżenia wobec Izraela teraz mają na celu oczernienie i umniejszenie niezwykłego osiągnięcia. Jednak, w Konwencji Genewskiej absolutnie nic nie mówi, że okupowane terytorium nie jest w stanie “dbać o stan zdrowia swojej populacji”, jeśli nie szczepi ich z taką samą szybkością jak najszybszy kraj na świecie. Ta teza jest bezpodstawna i groteskowa. W rzeczywistości ludność AP otrzymuje szczepionki mniej więcej w tym samym tempie, co porównywalne społeczeństwa innych krajów.  


I, oczywiście, nic z tego nawet nie dotyka sporu, czy Izrael w ogóle rzeczywiście bezprawnie „okupuje” Judeę i Samarię.


Przez całą historię podczas zaraz winiono Żydów za szerzenie choroby. Dzisiaj takie twierdzenia ubrane są w prawnicze szaty – i dostają nagłośnienie od ustawodawców w USA.


Fake International Law Newest Anti-Israel Libel

Newsweek, 124 marca 2021

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaEugene Kontorovich


Profesor prawa, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego, prawa międzynarodowego i prawa gospodarczego. Wykładowca Northwestern University School of Law w Chicago. Obecnie przeniósł się na stałe do Izraela.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1867 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Wikipedia prowadzi wojnę z Żydami   Collier   2021-07-27
Dlaczego Al-Aksa jest niedostępna dla Żydów?   Abdul-Hussain   2021-07-26
"Jeśli nie masz wolności słowa, nie jesteś wolny". Uchodźcy z krajów komunistycznych przerażeni Ameryką   Meotti   2021-07-26
To komunizm, a nie embargo USA, jest powodem kubańskiego cierpienia   Jacoby   2021-07-23
Masz zły dzień? Obwiń Izrael   Abdul-Hussain   2021-07-20
Specjalista z West Point twierdzi, że uderzenie IDF w wieżowiec Al Jalaa Tower było legalne     2021-07-12
Szlachetne zdrowie (psychiczne) w czasach pandemii   Koraszewski   2021-07-08
Ateny, Sparta i nora królika   Koraszewski   2021-07-03
Irańska polityka administracji Bidena: dużo marchewki, ale kija brak   Rafizadeh   2021-07-01
Dziennikarstwo umiera w jasnym świetle dnia   Tobin   2021-06-27
Co dziś myślą palestyńscy Arabowie?   Roth   2021-06-25
Waszyngton, dwójmyślenie i umowa z Iranem   Blum   2021-06-24
Biden powraca do polityki zaprojektowanej przez Bakera-Hamiltona-Rhodesa   Rosenthal   2021-06-22
Fiasko ze szczepionkami: Palestyńscy przywódcy i NGO “praw człowieka” bardziej nienawidzą Izraela niż cenią życie Palestyńczyków     2021-06-21
Opowieści z Gazy, o których zachodnie media NIGDY nie informują     2021-06-17
Biden i plan gry ajatollaha   Taheri   2021-06-15
Kandydaci do Nagrody za Hucpę   Collins   2021-06-14
200 dziennikarzy popiera kłamstwa o Izraelu     2021-06-12
Dlaczego Stany Zjednoczone mają dawać palestyńskim dyktatorom jakąkolwiek pomoc?   Fitzgerald   2021-06-10
Konwalie na byłym cmentarzu   Ferus   2021-05-30
Tak pięknie kwitną konwalie   Koraszewski   2021-05-27
Kochający Hitlera i Stalina socjalista, którego pomnika nikt nie ruszy   Greenfield   2021-05-25
Biedni Amerykanie walczą z rasizmem   Koraszewski   2021-05-22
Czego Palestyńczycy mogliby się nauczyć od Niemców Sudeckich   Schwarz   2021-05-20
Odpowiedź senatorowi Bernie Sandersowi   Harris   2021-05-20
Amerykanie mają prawo wiedzieć o nadchodzącej umowie Bidena z irańskimi mułłami   Rafizadeh   2021-05-19
Biden i Iran: pokusa uratowania zombi   Taheri   2021-05-18
Jak zapewnić powtarzanie rakietowych ataków Hamasu   Dershowitz   2021-05-15
Liberalna reakcja na Tima Scotta pokazuje, że rasizm stał się bronią polityczną   Tobin   2021-05-13
Przemoc jest próbą Abbasa wymuszenia ustępstw Bidena   Tobin   2021-05-12
Palestyńskie państwo: co powiedziałby Ben Gurion?   Taheri   2021-05-11
Praktykowanie feminizmu będąc białą kobietą   Chesler   2021-05-11
Obywatelu, czuj się poinformowany   Koraszewski   2021-05-10
Wycofanie się Bidena z Afganistanu podważa jego globalną strategię   Kemp   2021-05-10
Osiem wskazówek czytania o Izraelu   Friedman   2021-05-09
Jak po pięciu miesiącach załamała się obietnica reform Erdogana   Bekdil   2021-05-06
Zastosowanie krytycznej teorii rasy do krytyki Izraela   Tobin   2021-05-05
80 lat temu: senatorzy USA popierają żydowską ojczyznę; brytyjscy i tureccy dyplomaci protestują mówiąc, że świat będzie miał się lepiej, jeśli Żydzi pozostaną pod nazistowskimi rządami     2021-05-04
Postępowi intelektualiści walczą z postępem   Abdul-Hussain   2021-05-03
Komisarz UNRWA twierdzi, że agencja nie jest polityczna. Jest WYŁĄCZNIE polityczna!     2021-05-02
Błąd w dyplomatycznej sztuce   Tobin   2021-04-30
Nacjonalizm versus imperium   Rosenthal   2021-04-29
Różnica między wymówkami a powodami nienawiści do Żydów     2021-04-28
Doktryna polityki zagranicznej USA przedstawiona przez Lindę Thomas-Greenfield   Glick   2021-04-27
Końcowa faza gry w Afganistanie jest również początkiem   Fernandez   2021-04-27
Projekt ustawy Betty McCollum (poparty przez J-Street i Americans for Peace) jest antysemicki. Oto dlaczego.     2021-04-24
Profesor islamskiego prawa: Żydzi poprzez język kontrolują świat, jednak lingwistyczne zwycięstwa należą do Arabów   Fitzgerald   2021-04-23
Amerykańskie Stowarzyszenie Humanistów oszalało   Rebecca Goldstein   2021-04-23
Jak palestyńscy przywódcy traktują palestyńskich uchodźców   Toameh   2021-04-22
Irracjonalna, niebezpieczna polityka wobec Iranu nie jest przypadkiem   Rosenthal   2021-04-18
Polityka,  czyli wojna innymi środkami   Koraszewski   2021-04-17
Czy możemy wygrać w “szarej strefie”?   Kemp   2021-04-15
Amerykanie zabici przez palestyńskich Arabów: zapomniane ofiary terroru   Flatow   2021-04-15
Antony Blinken zadzwonił do niewłaściwego faceta   Flatow   2021-04-14
Brytyjski dyplomata, który uratował ponad 40 tysięcy Żydów   Bull   2021-04-13
Wykorzystywanie zachodniego świata akademickiego przez Chiny   Bergman   2021-04-13
Dlaczego Żydzi i Polacy nadal spierają się o Holocaust?   Tobin   2021-04-12
Ameryka zmienia stronę   Rosenthal   2021-04-10
Co Palestyńczycy w obliczu zbliżających się wyborów myślą o korupcji w ich społeczeństwie?   Roth   2021-04-09
Administracja Bidena i Iran: tajne umowy i ponowne ugłaskiwanie?   Rafizadeh   2021-04-08
Congressional Research Service zmieniła historię palestyńskiego nacjonalizmu. Dwukrotnie.     2021-04-07
Lękliwe cenzurowanie Dantego i wyznania Adama Michnika   Koraszewski   2021-04-05
Dlaczego Biden jest obojętny wobec gloryfikacji antysemityzmu przez ONZ?   Bayefsky   2021-04-04
USA, Chiny, Rosja i pułapka Tucydydesa   Taheri   2021-04-02
Rzekome międzynarodowe prawo jest najnowszym antyizraelskim oszczerstwem   Kontorovich   2021-04-02
Francja: Profesor pod ochroną policyjną po odmowie zrównania “islamofobii” z antysemityzmem   Spencer   2021-04-01
Za Bidena stare błędy stają się znowu nowymi   Rosenthal   2021-03-31
Ameryka versus Iran: czyli kto zaczął?   Abdul-Hussain   2021-03-30
Ryzykowna podróż śladami dziadów   Koraszewski   2021-03-29
Czego chcą Palestyńczycy   Abdul-Hussain   2021-03-28
Dania uderza w „społeczeństwa równoległe”   Kern   2021-03-27
Podlizująca się Chinom WHO stwarza niebezpieczeństwo kolejnej pandemii   Ridley   2021-03-25
Oblężenie Paryża, czyli wojna światów   Zbierski   2021-03-24
Chiny zwiększają naciski na Tajwan   Bergman   2021-03-23
Małostkowy izolacjonizm UE niszczy Europę   Ridley   2021-03-20
Palestyńczycy: Dlaczego terroryści popierają masowych morderców   Toameh   2021-03-20
Wstęga nienawiści Möbiusa   Savodnik   2021-03-17
Jak wizja Orwella może stać się rzeczywistością   Rosenthal   2021-03-17
“New York Times” kryje terrorystkę i na dodatek oczernia Goldę Meir   Flatow   2021-03-14
Nie rzucajcie księcia wilkom na pożarcie   Bard   2021-03-13
Uwagi o politycznej dyskalkulii   Koraszewski   2021-03-13
Chiny kontynuują miażdżenie Hong Kongu   Bergman   2021-03-12
Biden porzuca pokój na Bliskim Wschodzie   Glick   2021-03-10
Politycznie, lirycznie i empatycznie   Koraszewski   2021-03-07
Społeczeństwo, które nie może dyskutować o wpływie ideologii trans na dzieci, nie jest demokracją   Tobin   2021-03-06
BBC milczy o zaplanowanych wyborach palestyńskich   Sela   2021-03-06
Notoryczna kradzież pięknych słów   Koraszewski   2021-03-05
Oto dziennikarze BBC, którzy byli szczególnie nieuczciwi w sprawie Izraela.   Fitzgerald   2021-03-05
Chiny kupują ludzi na zachodnich uniwersytetach   Meotti   2021-03-04
Głupia polityka bliskowschodnia Bidena   Rosenthal   2021-03-02
Palestyńczycy: Unia Europejska ułatwia zwycięstwo Hamasu   Tawil   2021-02-28
Spotkanie w BBC Davida Baddiela z profesorem z SOAS, który usprawiedliwia palestyńską negację Holocaustu   Levick   2021-02-26
Dlaczego Międzynarodowy Trybunał Karny jest w błędzie: Izrael nie jest winny “zbrodni wojennych”   Fitzgerald   2021-02-25
Propaganda terroryzmu nadal obecna na Twitterze   Fernandez   2021-02-23
Okrucieństwo podnoszenia płacy minimalnej   Jacoby   2021-02-23
Na tropach dyktatora i smętków   Koraszewski   2021-02-22
Czy zapał Bidena do zawarcia umowy zadziała lepiej niż „maksymalne naciski”?   Tobin   2021-02-22
Kościół antyrasizmu   Coyne   2021-02-20
Łamanie praw człowieka, o którym nikt nie mówi   Toameh   2021-02-19
Czy sukcesy Trumpa przetrwają na Bliskim Wschodzie?   Milliere   2021-02-18

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Bohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotu


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk