Prawda

Niedziela, 5 grudnia 2021 - 21:17

« Poprzedni Następny »


Rzekome międzynarodowe prawo jest najnowszym antyizraelskim oszczerstwem


Eugene Kontorovich 2021-04-02


W tym miesiącu wielu lewicowych senatorów i reprezentantów podpisało różne listy utrzymujące, że “Izrael jest zobowiązany zgodnie z prawem międzynarodowym” do dostarczenia darmowych szczepionek wszystkim Palestyńczykom w Autonomii Palestyńskiej. Te twierdzenia są bezpodstawne i poddają w wątpliwość wiarygodność prawnych specjalistów, którzy je propagują.


Głównym źródłem międzynarodowego prawa są traktaty – porozumienia między stronami. Choć traktaty często nie zajmują się szczegółowymi kwestiami, w tym wypadku istnieje wyraźne międzynarodowe porozumienie, które bezpośrednio zajmuje się kwestią szczepień – Porozumienia z Oslo.


To porozumienie z lat 1990. stworzyło obecny rząd Autonomii Palestyńskiej, który rządzi Zachodnim Brzegiem (i rządził Gazą do zamachu stanu Hamasu). Ustanowiło także bardzo szczegółowy podział władzy między Izraelem a Palestyńczykami w sprawach dotyczących obu, takich jak miejsca archeologiczne i miejsca święte, cła, podatki – i zdrowie publiczne. Porozumienie z Oslo stanowi, że "Władza i odpowiedzialność w sferze zdrowia na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy będą przeniesione na palestyńską stronę”. Jest tam także wyraźnie powiedziane, że to obejmuje szczepienia.


Tak więc, według porozumienia regulującego izraelsko-palestyńskie stosunki, szczepienia są wyłączną odpowiedzialnością rządu palestyńskiego - w rzeczywistości, jest to jeden z aspektów samorządności jaką osiągnęli dzięki Porozumieniom z Oslo. Porozumienia z Oslo są w tym punkcie tak wyraźne, że głoszący twierdzenia o izraelskim obowiązku, kiedy się ich przyciśnie, muszą twierdzić, że Porozumienia z Oslo po prostu nie obowiązują. To jest szokujący argument, ponieważ nawet AP rutynowo powołuje się na te porozumienia (choć równie rutynowo je łamie). Stany Zjednoczone także nadal uważają, że Oslo obowiązuje. Twierdzenie, że warunki tej umowy – lub cała umowa – nie są wiążące dla AP, czyni kompletną farsę z całej dyplomacji, która doprowadziła do Porozumień z Oslo.


Ponieważ Porozumienia z Oslo bezpośrednio zaprzeczają temu twierdzeniu, zwolennicy tezy o izraelskim obowiązku opierają swoją argumentację wyłącznie na Artykule 56 IV Konwencji Genewskiej, Oto co stanowi Artykuł 56: „Mocarstwo okupacyjne, działając przy współpracy władz narodowych i miejscowych, ma obowiązek zapewnienia i utrzymania, w miarę wszystkich swoich możliwości, funkcjonowania zakładów i służb leczniczych i szpitalnych, jak również zdrowia publicznego i higieny publicznej na terytorium okupowanym, w szczególności przez stosowanie środków o charakterze profilaktycznym i zapobiegawczym, koniecznych dla zwalczania szerzenia się chorób zakaźnych i epidemii"


Senatorom – włącznie z Elizabeth Warren (D-MA) i Sherrodem Brownem (D-OH) – można wybaczyć, jeśli sądzą, że Artykuł 56 całkowicie wyjaśnia sprawę, przynajmniej biorąc pod uwagę ich niesłuszne, ale szeroko podzielane przekonanie, że Izrael jest „mocarstwem okupacyjnym” według prawa międzynarodowego. Przecież wiele grup, które senatorowie szanują, twierdzi to właśnie o znaczeniu Artykułu 56 w kontekście COVID – grup takich jak J Street, Amnesty International, Human Rights Watch i rozmaici „eksperci praw człowieka” w ONZ. A język Artykułu 56 wydaje się całkowicie zgodny z tym twierdzeniem. Jaki tu może być problem?  


Wszyscy ci eksperci przedstawiają Artykuł 56 IV Konwencji Genewskiej jako jedyne rządzące tu prawo, bez żadnego innego kontekstu. Jest to stanowisko, które całkowicie wprowadza w błąd nie tylko w sprawie treści prawa międzynarodowego, ale także samej Konwencji Genewskiej. Po pierwsze, teza, że Konwencja Genewska zastępuje Oslo, jest niedorzeczna i groteskowa – czyni z Porozumień z Oslo martwą literę, a tego nie twierdził żaden z tych „ekspertów”, kiedy podpisywano Porozumienia.


Nawet jednak jeśli ktoś uważa, że Konwencja Genewska jest tu istotna, wyraźnie nie wymaga ona od Izraela zaopatrywania Palestyńczyków w szczepionki. Na mocy własnych warunków Konwencja Genewska nie ma nic wspólnego z szczepieniem na COVID. Pełna nazwa tego traktatu brzmi: „Konwencja genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny” i głównie stosuje się na czas wojny. Istotnie, Artykuł 6 Konwencji stwierdza jednoznacznie, że „Na terytorium okupowanym stosowanie niniejszej Konwencji skończy się w rok po ogólnym zakończeniu działań wojennych”.  Innymi słowy, Artykuł 56 nie ma żadnego możliwego znaczenia dla tego konfliktu od 1968 roku, po upływie jednego roku od zakończenia wojny sześciodniowej.


Artykuł 6 wylicza pewne postanowienia, które stosują się przez “czas trwania okupacji” – ale Artykuł 56 nie jest jednym z nich. Rozmaici “eksperci” i NGO z pewnością są świadomi postanowień w Artykule 6, ponieważ jednym z wyjątków do tej granicy czasowej jednego roku jest postanowienie o “deportacji lub przesiedleniu” ludności, o którym systematycznie twierdzą, że stosuje się do Żydów wybierających życie na obszarach okupowanych przez Jordanię przed 1967 rokiem.


Ponad pół wieku po “zakończeniu działań wojennych”, powoływanie się na Artykuł 56 zahacza o postępowanie niezgodne z etyka zawodową. Gdyby taki argument przedstawiono federalnemu sędziemu w USA, prawdopodobnie nałożyłby sankcje na adwokata.


Jednak, nawet gdyby Oslo było nieważne i nawet gdyby był w jakiś sposób nadal rok 1968, Konwencja Genewska i tak nie czyniłaby Izraela odpowiedzialnym za szczepienie Palestyńczyków. Sensem ograniczenia do jednego roku jest to, że odpowiedzialność za zdrowie publiczne stosuje się tylko dlatego, że w wyniku wojny szpitale i opieka medyczna na terytoriach mogłaby nie funkcjonować. Palestyńczycy jednak mają w pełni funkcjonujące szpitale i publiczną służbę zdrowia nie gorszą niż wiele innych rządów w porównywalnej sytuacji ekonomicznej.


Nawet gdyby nadal był rok 1968 i Artykuł 56 mógł być ewentualnie zastosowany, nie wymagałoby to od Izraela dostarczania szczepionek. Jak wyjaśnia autorytatywny komentarz Międzynarodowego Czerwonego Krzyża – organizacji, która zdecydowanie nie jest przyjacielem Izraela – “organizowanie szpitali i opieki zdrowotnej oraz podejmowanie środków, by kontrolować epidemie… należy przede wszystkim do kompetentnych służb okupowanego kraju”. 

Palestyńczycy nie tylko są w stanie zabezpieczyć sobie szczepionki z zagranicy, ale w rzeczywistości zrobili to – chociaż według informacji z mediów, pierwsze szczepionki przeznaczyli dla dygnitarzy rządzącej partii, a nawet re-eksportowali wiele dla królewskiego domu Jordanii. Palestyńczycy mogą wybrać, które szczepionki chcą – choć na ogół nie szczepionki Pfizera, preferowane przez Izrael – i ile są gotowi za nie zapłacić. Izrael dostał swoje szczepionki wcześnie, ponieważ zapłacił dodatkowo z pieniędzy podatników za szybką dostawę. Palestyńczycy nie płacą podatków w Izraelu.  


Eksperci wymachujący Artykułem 56 z pewnością znają komentarz Czerwonego Krzyża, który wyjaśnia, że Artykuł 56 nie znaczy to, co ci “eksperci” twierdzą, że znaczy. Pełni fałszu zdecydowali się jednak nie wspominać tego niewygodnego faktu.  


Ten oficjalny komentarz jednoznacznie również stwierdza, że nawet kiedy okupujące mocarstwo dostarcza publicznej opieki zdrowotnej, nie musi robić tego za darmo. Izrael jednak nie zawiaduje palestyńskim budżetem i jest zaskakujące, że krytycy Jerozolimy nalegają, by Izrael narzucił rządowi palestyńskiemu swoje priorytety w wydawaniu budżetowych pieniędzy. Częścią posiadania własnego rządu jest możliwość ustalania priorytetów budżetowych. Według raportu Departamentu Stanu USA Autonomia Palestyńska wydaje setki milionów dolarów na program „płaca za morderstwo”, który motywuje do terroru wobec izraelskich Żydów. Pieniądze wydane na ten program wystarczyłyby z nawiązką na szczepionki dla całej populacji palestyńskiej. Ale AP stawia zabijanie Żydów przed ochroną własnej ludności.  


Przed zdobyciem przez Izrael globalnej sławy z powodu imponującego programu szczepień nie było żadnych twierdzeń o izraelskiej odpowiedzialności za szczepienie ludności palestyńskiej. Te nowe oskarżenia wobec Izraela teraz mają na celu oczernienie i umniejszenie niezwykłego osiągnięcia. Jednak, w Konwencji Genewskiej absolutnie nic nie mówi, że okupowane terytorium nie jest w stanie “dbać o stan zdrowia swojej populacji”, jeśli nie szczepi ich z taką samą szybkością jak najszybszy kraj na świecie. Ta teza jest bezpodstawna i groteskowa. W rzeczywistości ludność AP otrzymuje szczepionki mniej więcej w tym samym tempie, co porównywalne społeczeństwa innych krajów.  


I, oczywiście, nic z tego nawet nie dotyka sporu, czy Izrael w ogóle rzeczywiście bezprawnie „okupuje” Judeę i Samarię.


Przez całą historię podczas zaraz winiono Żydów za szerzenie choroby. Dzisiaj takie twierdzenia ubrane są w prawnicze szaty – i dostają nagłośnienie od ustawodawców w USA.


Fake International Law Newest Anti-Israel Libel

Newsweek, 124 marca 2021

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaEugene Kontorovich


Profesor prawa, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego, prawa międzynarodowego i prawa gospodarczego. Wykładowca Northwestern University School of Law w Chicago. Obecnie przeniósł się na stałe do Izraela.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1973 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Totalitaryzm i wygodne odrętwienie   Pandavar   2021-12-04
Dlaczego uniwersyteckie wydziały miałyby mieć politykę zagraniczną?   Fitzgerald   2021-12-03
Irańska polityka prezydenta Bidena   Rosenthal   2021-12-02
Książka Andrzeja Koraszewskiego „Skąd się wzięło dobro i zło i kilka innych pytań”   Tabisz   2021-12-01
Dlaczego Palestyńczycy uciekają ze Strefy Gazy   Toameh   2021-11-30
W Iranie: brak wody i kłopoty reżimu   Fitzgerald   2021-11-30
Spotkanie dziewczęcego klubu książki z laureatką Pokojowej Nagrody Nobla anulowane z powodu potencjalnej „islamofobii”   Coyne   2021-11-29
Brytyjskie uniwersytety na liście plac islamskich reżimów   Meotti   2021-11-28
Umyślna ślepota wobec związków palestyńskich NGO z terrorem   Steinberg   2021-11-26
Rzecz o etyce w szkole i poza szkołą    Koraszewski   2021-11-25
Łamanie praw człowieka: Unia Europejska pozwala irańskim mułłom na całkowitą bezkarność   Rafizadeh   2021-11-23
Proces Kafki w trzech aktach   Rosenthal   2021-11-20
Zena Agha pisze do “New York Timesa”   Fitzgerald   2021-11-20
Europa przeciwko Żydom: podwykonawcy   Koraszewski   2021-11-19
Kampania Autonomii Palestyńskiej przeciwko palestyńskim NGO   Toameh   2021-11-18
Informacje o prześladowaniach chrześcijan przez muzułmanów obrażają „standardy” Facebooka   Ibrahim   2021-11-18
Były urzędnik byłego Departamentu Stanu mówi, że prawda i fałsz są równe.   Flatow   2021-11-17
UNRWA – najgorsza rzecz, jaka przydarzyła się Palestyńczykom   Marcus   2021-11-15
Dlaczego palestyńska polityka Bidena nie przyniesie pokoju   Toameh   2021-11-13
Czy ruch “przebudzonych” spycha Brytyjczyków na prawo?   Coyne   2021-11-13
"Guardian" Palsplains antysemityzm   Levick   2021-11-12
Nie uchwalajcie ustawy przeciw LGBT   Igwe   2021-11-10
“New York Times”, Izrael i “skradzione palestyńskie potrawy”   Fitzgerald   2021-11-09
Chiny: Ryzykowna zmiana ideologiczna   Taheri   2021-11-08
Niebezpieczna polityka UE wobec mułłów w Iranie   Rafizadeh   2021-11-06
„Guardian” umniejsza terror LFWP, zbywa ich związki z NGO „praw człowieka”   Levick   2021-11-05
Antyizraelska opowieść Amnesty International o Wujku Meena, skierowana do dzieci, jest jeszcze gorsza niż informowano     2021-11-04
Nawet  Szwecja zastanawia się nad dalszą pomocą dla Autonomii Palestyńskiej; a co z USA?   Flatow   2021-11-01
Śmietanka akademicka przeciwko Żydom    Collier   2021-10-31
Ulice, pomniki i gniewu nawyki   Koraszewski   2021-10-30
Mułłowie w Iranie i Chiny wzmocnieni przez administrację Bidena   Rafizadeh   2021-10-27
Miecz Damoklesa nad wolną myślą w Egipcie (i gdzie indziej)   Fernandez   2021-10-25
Konsulat USA w Jerozolimie ponownie podzieli miasto   i Maurice Hirsch   2021-10-23
Bardzo ważna książka o “Trans”   Bawer   2021-10-23
Władcy na glinianych nogach   Fernandez   2021-10-22
Koszty finansowe błędnej świadomości   Koraszewski   2021-10-20
Wielkie zwycięstwo krytycznej teorii rasy wraz z nowymi wymaganiami otrzymania dyplomu   Tobin   2021-10-20
Branie zakładników przez irański reżim: gdzie jest Zachód i ONZ?   Rafizadeh   2021-10-19
Od czegoś trzeba zacząć…   Koraszewski   2021-10-17
Marina i reszta   Łukaszewski   2021-10-14
Dlaczego USA chcą palestyńskiego konsulatu w Jerozolimie   Kontorovich   2021-10-14
Biden ignoruje stanowisko Palestyńczyków   Tawil   2021-10-13
Taniec pijanych motyli   Koraszewski   2021-10-11
Facebook – przestój i panika   Collins   2021-10-09
Aktywiści, którzy serwują połowę wiadomości   Abdul-Hussain   2021-10-08
Dalsze próby uratowania afgańskich kobiet to “jedyna rzecz, jaką możemy zrobić”   Chesler   2021-10-06
Korzenie kryzysu energetycznego   Ridley   2021-10-05
Joe Biden mówi podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ o potrzebie “suwerennego i demokratycznego państwa palestyńskiego”   Fitzgerald   2021-10-03
Jak impas w sprawie federalnego budżetu pokazał rozłam w sprawie Izraela   Tobin   2021-10-01
Kraj NATO, sojusznik Rosji i przyjaciel talibów   Bekdil   2021-09-30
Dlaczego Arabowie nie ufają już Bractwu Muzułmańskiemu?   Toameh   2021-09-29
Dlaczego Irakijczycy nienawidzą Palestyny   Abdul-Hussain   2021-09-29
Sudańskie pułapki na drodze do reform   Fernandez   2021-09-28
Nie ma powodu by przepraszać za ujawnianie hipokryzji   Bard   2021-09-25
Szczęśliwi na widok pokonanej Ameryki   Abdul-Hussain   2021-09-24
Antysemityzm  jest naszym nieszczęściem   Koraszewski   2021-09-24
Arabskie dążenia do lepszego przestrzegania praw człowieka powinny być chwalone, a nie wyśmiewane     2021-09-22
Talibowie domagają się miliarda dolarów pomocy   Fitzgerald   2021-09-21
Źródła ubóstwa narodów   Koraszewski   2021-09-20
Stanisław Lem - pisarz, który widział więcej niż inni   Ferus   2021-09-19
Jak Associated Press łagodzi obraz terrorystów Hamasu   Fitzgerald   2021-09-19
Dyskusja o antysemityzmie wymaga uczciwości   Tobin   2021-09-17
Ucieczka z Afganistanu   Rosenthal   2021-09-16
Palestyńczycy: Dlaczego środki pomocowe Bidena nie przyniosą pokoju   Toameh   2021-09-16
Dziwny apel do teoretycznie przyzwoitych   Koraszewski   2021-09-15
Nie ma niczego takiego jak palestyński terrorysta   Flatow   2021-09-13
Lepiej poczekać z nawiązywaniem stosunków z talibami   Taheri   2021-09-13
Ocena dwóch katastrof z września 2001 roku   Glick   2021-09-12
Wielka Brytania: Witamy w Średniowieczu roku 2021   Ash   2021-09-10
Nowe próby wybielania haniebnej postawy papieża Piusa XII podczas Holocaustu     2021-09-09
Długi marsz przebudzeńców   Koraszewski   2021-09-09
Opatrywanie wielkich dzieł sztuki ostrzeżeniami dla wrażliwych jest brakiem zrozumienia istoty sztuki   Tobin   2021-09-08
Co byłoby, gdyby palestyńscy uchodźcy byli …. ?   Oz   2021-09-07
Przekazanie Afganistanu talibom nie pomaga strategicznym priorytetom Ameryki; sabotuje je   Carmon   2021-09-07
Nawet antysemici kochają martwych Żydów   Koraszewski   2021-09-06
Słaby koń raz jeszcze   Jacoby   2021-09-06
Biuro podróży Bidena w Kabulu   Taheri   2021-09-04
Upadłe państwo Libanu zwalcza “normalizację” stosunków z Izraelem   Toameh   2021-09-03
Nie ma boga nad Godota, a Godek jest jego posłanką   Koraszewski   2021-09-02
Kto oślepił Mohammada Szabana?   Fitzgerald   2021-09-02
Polityka zagraniczna Bidena jest nie do utrzymania   Bard   2021-09-01
Korzenie klęski Ameryki   Glick   2021-08-29
Tożsamość i pamięć zakodowana w DNA   Ibrahim   2021-08-28
Miłość ponad kolorem skóry   Jacoby   2021-08-27
"Pan Hitler mnie oszukał"   Koraszewski   2021-08-26
Powrót pokusy socjalizmu   Jacoby   2021-08-25
Jak daleko jest Kabul od Polski?   Koraszewski   2021-08-23
BBC przewodzi światu w walce z Izraelem   Kemp   2021-08-22
Biden popiera okupację   Flatow   2021-08-21
Pomarańczowa alternatywa w czasach Internetu   Koraszewski   2021-08-21
Klęska w Afganistanie i problem uchodźców   Bekdil   2021-08-20
Ratowanie tylko jednej afgańskiej kobiety   Chesler   2021-08-17
Arabowie świętują upadek islamistów w Tunezji   Toameh   2021-08-17
Żadna “inwestycja” USA nie wypłaca tak dużych i stałych dywidend jak inwestycja w Izrael   Fithzgerald   2021-08-15
Klimat, klimat pokaż rogi…   Koraszewski   2021-08-14
Jak Zachód się zgubił   Rosenthal   2021-08-13
Rozchodzą się drogi Turcji i Zachodu   Bekdil   2021-08-12
Media porzuciły fakty, żeby mówić o “anielskich” palestyńskich aktywistach   Levick   2021-08-11
Do administracji Bidena: Żadnej wizy, żadnych negocjacji z masowym mordercą z irańskiego reżimu   Rafizadeh   2021-08-09
Inkluzywna ekskluzywność   Bawer   2021-08-07

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk